ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Uitvoeringen door Con Animo/Paulus Kerkkoor/Pauluskoor Amstelveen
2
De concerten die door het Pauluskoor zelf zijn georganiseerd zijn genummerd. Als een werk meerdere malen uitgevoerd is wordt met een nummer tussen haakjes aan gegeven de hoeveelste keer het betreft.
3
Uitvoeringen onder de naam "Con Animo"
4
113 december 1939Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Gerda Pons (s), Jos Erdmann (a), Jan Keizer (t), Johan Thomas (b), Wim Mennes (o): Gevarieerd Kerstconcert
Bach, J.S.: delen uit Weihnachtsoratorium;
Blekkenhorst, H.: 0, Sanctissima;
Franck, C.: Psaume 150;
Diverse liederen
5
19 december 1939Pauluskerk, Amstelveen, mmv Herman Blekkenhorst (o); medewerking aan kerstviering;
Diverse liederen
6
20 maart 1940Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Wim Mennes (o); medewerking aan Paasdienst
7
Bach, J.S.: 3 koralen uit Johannes Passion; 3 koralen uit Matlhäus Passion
8
226 december 1940Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Frieda van Hessen (s), Miep Leentvaar (a), Piet Post (t), Wim Mennes (o), Eise van Dugteren (piano); Kerstconcert
9
Bach, J.S.: Cantate: "Ein feste Burg ist unser Gott''
10
Bach, J.S.: diverse delen uit Weihnachtsoratorium
11
Diverse liederen
12
Pasen 1941Medewerking aan Paaschwijding; Hollandsch programma
13
3 28 mei 1941Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Berthe Lowey (s), Wim Mennes (o), Herman Blekkenhorst (o); gevarieerd programma
14
Bach, J.S.: diverse koralen en liederen
15
Blekkenhorst, H.: Cantate: God enkel Licht
16
Mozart, W.A.: Lacrymosa (uit Requiem)
17
Blekkenhorst, H.: Sanctus (uit Mis in d)
18
Uitvoeringen onder de naam "Paulus Kerkkoor"
19
Kerst 1942Pauluskerk, Amstelveen, Kerstconcert? Medewerking aan kerstviering?
20
Bach, J.S.: verschillende koralen uit het Weihnachtsoratorium; "eenige Hollandsche liederen"
21
Pasen 1943Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Miep Leentvaer (a), Hr. Dogger (t); medewerking aan Paasviering. Orgelspel en soli (alt, tenor)
22
31 oktober 1943Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Nelly Schulze (s), Joke Koeyers (a), Peter Dogger (1), Emile Linssen (b), Willem Vogel (o); Medewerking aan viering hervormingsdag (over de juiste datum van dit concert bestaat enige twijfel, zou ook in 1946 hebben kunnen plaatsvinden)
23
Bach, J.S.: Cantate No. 80
24
25 december 1943Pauluskerk, Amstelveen, mmv Herman Blekkenhorst (o), medewerking aan kerstviering
25
Bach, J.S.: diverse delen uit Weihnachtsoratorium
26
Händel, G.F.: Lied uit "Der Messias"
27
Kerstliederen
28
10 april 1944Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Berthe Lowey en Carla Heymans (s), Lucie Bolman (a), Piet Post (t), Willem Vogel (o), Tilly Langendijk en Thea Schoenmakers (piano); medewerking aan Paasviering 1944
29
Händel, G.F.: diverse delen uit "der Messias";
30
Diverse liederen
31
4Kerst 1944Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, kerstconcert. Onduidelijk is of dit concert daadwerkelijk 1944 doorgang kon vinden gelet op de barre omstandigheden.
32
Bach, J.S.: (delen uit) Weihnachtsoratorium
33
Blekkenhorst, H.: Puer Natus
34
26 december 1945Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst "kerstconcert"
35
6 april 1947Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Jaap Dragt (o); "Paaschzang"
36
Bach, J.S.: diverse liederen;
37
Mozart, WA.: Ave verum corpus;
38
Werken van de Klerk, A., Andriessen, H.
39
514 juli 1948Waalkerk, Amsterdam, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Jaap Dragt (o); Gezamenlijk concert met Waalkerkkoor, mmv Harold W. Culverwell (o)
40
Victoria, T.de: Jesu, dulcis memoria;
41
Palestrina: Agnus Dei;
42
Bach, J.S.: diverse liederen;
43
Goss, J.: Praise my soul;
44
Stainer, J.: The true light; diverse liederen;
45
Franck, C.: Psalm 150
46
30 oktober 1949Medewerking aan viering Hervormingsdag
47
Mendelssohn, F.: deel van Psalm 42;
48
Mozart, WA.: Laudate Dominum;
49
Geestelijke liederen
50
1 december 1949Medewerking aan laatste adventsviering
51
Purcell, H.: Rejoice in the Lord;
52
Mendelssohn, F.: Lof zij de Heer;
53
Blekkenhorst, H.: Puer Natus;
54
Mozart, WA.: Laudate Dominum (1) ;
55
Kerstliederen
56
1 maart 1950Medewerking aan Paasviering
57
Purcell H: Te Deum Laudamus;
58
Buxtehude, D.: Nimm von uns Herr;
59
Haydn, J.: Die Himmmel erzahlen
60
626 oktober 1950Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Philharmonische Kapel "Mozart", (in de notulen staat over de solisten alleen vermeld dat de solisten voor de “Paulus” dezelfden waren als die voor ”Der Messias”)
61
Händel, G.F.: Der Messias" (1)
62
Uitvoeringen onder de naam Pauluskoor Amstelveen:
63
718 oktober 1951Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Haarlemsche Orkest Vereeniging, Corry Robbers (s), Bert van 't Hoff (t), Rom Kalma (b), Meindert Boekel (o)
64
Mendelssohn, F.: Paulus (1)
65
814 november 1952Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Haarlemsche Orkest Vereeniging, Dora van Doorn-Lindeman (s, voor Jo Vincent ingevallen), Bert van 't Hoff (t), Hermann Schey (b), Jaap Dragt (clav)
66
Haydn, J.: Die Jahreszeiten (1)
67
912 november 1953Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Haarlemsche Orkest Vereeniging, Heleen Verkley (s), Annie Hermes (a), Han le Fevre (t), Leon Combe (b), Jaap Dragt (o), Willem Vogel (clav)
68
Händel, G.F.: The Messiah (2)
69
108 april 1954Pauluskerk, Amstelveen, dir Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Heleen Verkley (s), Watty Krap (a), Anton Vonk (t), Leo Rommerts (b), Bert van 't Hoff (e), Herman Hülsmann (c), Jaap Dragt (o), Hedda Schoonderbeek (vdg), Willem Vogel (clav)
70
Bach, J.S.: Matthäus Passion (1)
71
114 november 1954Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Corry Bijster (s), Lenie Henning (a), Wiebe Drayer (t), Peter de Vos (b), Willem Vogel (o)
72
Händel, G.F.: Wedding Anthem
73
Mozart, W.A.: Laudate Dominum (2)
74
Mozart, W.A.: Krönungsmesse (1)
75
1231 maart 1955Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Heleen Verkley (s), Watty Krap (a), Reinhardt van Randwijck (t), Leo Rommerts (b), Bert van 't Hoff (e), Tom Brand (c)
76
Bach, J.S.: Matthäus Passion (2)
77
133 november 1955Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Aukje Karsemeyer (s), Watty Krap (a), Henk Meijer (t), David Hollestelle (b), Peter van Delden (Jongenssopraan), Jaap Dragt (o)
78
Mendelssohn, F.: Elias (1)
79
1417 mei 1956Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Annette de la Bije (s), Han le Fevre (t), David Hollestelle (b), Jaap Dragt (o)
80
Haydn, J.: Die Schöpfung (1)
81
158 november 1956Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Elly Ameling (s), Bert van 't Hoff (t), David Hollestelle (b)
82
Haydn, J.: Die Jahreszeiten (2)
83
1611 april 1957Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Netty Bos (s), Thérèse Steinmetz (a), Henk Meijer (t), Henk Driessen (b), Bert van 't Hoff (e), Leo Rommerts (c), Piet Post (o), Willem Vogel (clav), leerlingen van Amstelveense scholen
84
Bach, J.S.: Matthäus Passion (3)
85
1711 december 1957Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Annette de la Bije (s), Arjan Blanken (t), Carel Willink (b), Willem Vogel (o)
86
Mendelssohn, F.: Paulus (2)
87
1813 november 1958Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Annette de la Bije (s), Watty Krap (a), Arjan Blanken (t), Herman Schey (b)
88
Verdi, G.: Requiem (1)
89
1926 maart 1959Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Corry Bijster (s), Elsa Hermady van Bueren (a), Bert van 't Hoff (t), Carel Willink (b), Paul Hameleers (e), Leo Rommerts (c), Piet Kiel jr.(o), Jaap Spigt (clav), Paulus-Jongenskoor
90
Bach, J.S.: Matthäus Passion (4)
91
2012 november 1959Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Annette de la Bije (s), Wilhelmine Matthès (a), Arjan Blanken (t), Herman Schey (b), Rom Kalma (b), Chris Gastel (o), Francina Hinlopen (harp), Paulus-Jongenskoor
92
Berlioz, H.: L'enfance du Christ (1)
93
Bruckner, A.: Te Deum (1)
94
213 maart 1960Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Rotterdams Kamerorkest, Heleen Verkley (s), Annie Hermes (a), Wiebe Drayer (t), Guus Hoekman (b), Chris Gastel (o), Gustav Leonhardt (clav)
95
Händel, G.F.: The Messiah (3)
96
2230 maart 1961Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Regina Beekman (s), Sibylle Raaphorst (a), Wiebe Drayer (t), Carel Willink (b), Bert van 't Hoff (e), Leon Combe (c), Chris Gastel (o), Willem Vogel (clav), jongenskoor Instituut Schreuder
97
Bach, J.S.: Matthäus Passion (5)
98
2317 januari 1962Pauluskerk, Amstelveen, dir. Herman Blekkenhorst, mmv Noordhollands Philharmonisch Orkest, Corry Bijster (s, voor Annette de la Bije), Elisabeth Lugt (s), Gerard Honig (t), David Hollestelle (b), Piet Post (o)
99
Mozart, W.A.: Grosse Messe in C mol (1)
100
Andriessen, H: Te Deum Laudamus (1)