Sim Gphone VNPT Hà Nội - TP.HCM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
SIM GPHONE VNPT HCM - LẮP DI ĐỘNG - DÙNG TOÀN QUỐC 2018 - (028)36 111 666
2
- Là số điện thoại bàn đầu 0283 nhưng có thể lắp vào mọi loại điện thoại di động Website:http://simgphone.info/
3
- Có thể lắp vào mọi loại di động, dùng toàn quốc, chỗ nào có sóng của nhà mạng vinaphone là dùng được.
4
- Chi phí thuê bao hàng tháng là 22.000vnđ, gọi bao nhiêu trả từng đó.
5
- Số đẹp chi phí vừa phải, phù hợp cho cá nhân cần tư vấn mà hay di chuyển đi lại.
6
Hỗ trợ tư vấn, đặt mua số gphone 24/24: 0944 689 678 - 02836 111 666
7
STT
List sốMạng Giá bánThông tinTình trạng
8
1(028) 3537 8939GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
9
2(028) 3889 1008GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
10
3(028) 3878 1008GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
11
4(028) 3882 2838GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
12
5(028) 3890 2838GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
13
6(028) 3502 6879GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
14
7(028) 3503 6879GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
15
8(028) 3608 6879GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
16
9(028) 3890 6879GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
17
10(028) 3944 6879GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
18
11(028) 3885 6879GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
19
12(028) 3888 3458GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
20
13(028) 3968 3989GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
21
14(028) 3885 5569GPhone HCM2.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
22
15(028) 3888 19XX
GPhone Năm Sinh
2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
23
16(028) 3878 3686GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
24
17(028) 3539 8668GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
25
18(028) 3503 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
26
19(028) 3537 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
27
20(028) 3606 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
28
21(028) 3608 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
29
22(028) 3880 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
30
23(028) 3880 8998GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
31
24(028) 3882 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
32
25(028) 3885 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
33
26(028) 3890 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
34
27(028) 3893 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
35
28(028) 3944 9889GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
36
29(028) 3882 3579GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
37
30(028) 3883 3579GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
38
31(028) 3885 3579GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
39
32(028) 3606 3579GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
40
33(028) 3501 1099GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
41
34(028) 3606 6077GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
42
35(028) 3501 1088GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
43
36(028) 3539 9688GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
44
37(028) 3600 0113GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
45
38(028) 3509 3979GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
46
39(028) 3888 6090GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
47
40(028) 3890 6090GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
48
41(028) 3500 1008GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
49
42(028) 3500 1123GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
50
43(028) 3890 0098GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
51
44(028) 389 00389GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
52
45(028) 3606 3336GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
53
46(028) 3886 3336GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
54
47(028) 396 82228GPhone HCM2.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
55
48(028) 3606 6099GPhone HCM3.3 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
56
49(028) 3539 1368GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
57
50(028) 3606 1368GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
58
51(028) 3889 1368GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
59
52(028) 3880 1368GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
60
53(028) 3536 1368GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
61
54(028) 3893 9593GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
62
55(028) 3893 9596GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
63
56(028) 3893 9598GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
64
57(028) 3893 9599GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
65
58(028) 3611 1368GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
66
59(028) 3900 3922GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
67
60(028) 3900 3933GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
68
61(028) 353 98889GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
69
62(028) 353 96669GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
70
63(028) 353 93339GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
71
64(028) 387 85558GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
72
65(028) 350 83338GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
73
66(028) 387 83338GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
74
67(028) 350 89998GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
75
68(028) 3900 3955GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
76
69(028) 3900 3977GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
77
70(028) 3506 6088GPhone HCM3.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
78
71(028)35 008 009GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
79
72(028)36 008 009GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
80
73(028)36 01 03 06 GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
81
74(028)35 001 002GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
82
75(028)36 005 006GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
83
76(028)36 139 169GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
84
77(028) 3900 8668GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
85
78(028) 3900 8998GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
86
79(028) 35 234566GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
87
80(028) 35 234569GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
88
81(028) 35 234588GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
89
82(028) 35 234599GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
90
83(028) 3909 0009GPhone HCM3.7 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
91
84(028)38 808 909GPhone HCM3.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
92
85(028) 3501 3579GPhone HCM3.9 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
93
86(028) 3900 3911GPhone HCM4.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
94
87(028) 3900 3988GPhone HCM4.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
95
88(028) 3549 6989GPhone HCM5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
96
89(028) 39 683 868 GPhone HCM5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
97
90(028) 3884 7788GPhone HCM6 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
98
91(028)38 789 333GPhone HCM7.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
99
92(0283) 8787 333GPhone HCM7.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
100
93(0283) 6060 333GPhone HCM7.5 triệu
Số máy bàn, lắp vào di động
Sử dụng toàn quốc
Loading...
Main menu