ตารางห้องเรียนสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ต้น 2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางห้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
2
ตารางบันทึกการใช้ห้องเรียนที่ไม่สามารถลงได้ตามปกติ เพราะจะทับซ้อนกับตารางประจำ (เช่นใช้หลังปิดเทอม หรือช่วงไม่มีการสอน)
3
4
ติดตามหลักฐานการขอใช้ห้องเรียนตามข้อมูลด้านล่างได้ที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/CheckGE
5
6
วันวันที่เวลาหน่วยงานห้องที่ใช้
รายละเอียดกิจกรรม
หมายเหตุ
7
ส-อา
17,18 กพ. 61
8.30-16.30
อุทยานวิทยาศาสตร์
GL314-315แข่งขัน Startup
กิจกรรมเสร็จสิ้น
8
ส-อา
10,11 กพ. 61
8.30-16.30
อุทยานวิทยาศาสตร์
GL314-315แข่งขัน Startup
กิจกรรมเสร็จสิ้น
9
ใช้ทั้งตึก
พฤ-ศ
8-9 มีค. 61
8.30-16.30
บัณฑิตวิทยาลัยGL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)เสนองานวิจัย
กิจกรรมเสร็จสิ้น
10
ส-อา
31 มี.ค ,1เม.ย.61
08.30-17.00
สถาบันภาษาGL212 ,213 ,214 ,215 ,312 ,313 ,315
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
11
ใช้ทั้งตึก
ส-อา
5-6 พค. 61
8.30-16.30
อุทยานวิทยาศาสตร์
GL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)แข่งขัน Startup
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
12
26พค ,30มิย ,21กค
13.00-16.30
สถาบันภาษาGL313 ,GL315สอบ ภาษา
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
13
ใช้ทั้งตึก
11 กค. 61
8.30-16.30
นิติศาตร์GL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)สอบรับตรง
ยกเลิกการใช้งาน
14
ใช้ทั้งตึก
20 กค. 61
8.30-16.30
ศึกษาทั่วไปGL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)ประชุมวิชาการ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
15
ส-อา
21-22 กค. 61
8.30-16.30
สถาบันภาษาGL312, 313, 315
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
16
23 กค. 61
8.30-16.30
สถาบันภาษาGL312, 313, 315 ,GL212-215
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
17
อา19 สค. 61
9.00-17.00
ชมรมยิงปืนGL315
อบรมการให้ความรู้กีฬายิงปืน
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
18
25 สค. 61
9.00-17.00
สถาบันภาษาGL212-219 (ยกเว้นGL218)
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
19
ใช้ทั้งตึก
อา28 ตค. 61
9.00-17.00
สถาบันภาษาGL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
20
17 พย 61
12.00-17.00
สถาบันภาษาGL212 ,213, 214 ,216 ,217
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
21
ส-อา
24-25 พย 61
9.00-16.30
สถาบันภาษาGL214-215
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
ยกเลิก
22
ใช้ทั้งตึก
อา-จ
25-26 พย 61
9.00-12.00
สอบนิติGL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)สอบปลายภาค
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
23
ใช้ทั้งตึก
ส-อา26 พย 61
9.00-12.00
ศึิลปกรรมB214-216สอบปลายภาค
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
24
ใช้ทั้งตึก
ส-อา1-2 ธค 61
9.00-18.00
สถาบันภาษาGL312-315 ,GL212-219 (ยกเว้นGL218)
สอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
25
จ-อ3-4 ธค 61
9.00-16.00
คณะวิทยาศาตร์GL314-315
ซ้อมรับปริญญาบัตร
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
26
27
8 กย. 61
8.30-15.00
เวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทย์GL314, 315
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกเขต
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
28
อา9 กย. 61
8.30-12.00
GL312 - 315
บรรยายวิชาการกลาง
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
29
10 พย. 61
8.30-11.00
GL312 - 315สอบ Pre-test
กิิจกรรมเสร็จสิ้น
30
อังคาร18 ธค. 61
8.30-12.00
GL314, 315
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกเขต
31
19 มค. 62
8.30-11.00
GL312 - 315สอบ Post-test
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu