2014/2015-1-Семестриално задание "Оползотворяване на образователните ресурси"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Задание 'ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ'
2
01. Заданието е индивидуално.
3
02. Вашата задача е да откриете и анотирате от 20 до 25 полезни за учебния процес линкове (записи) на учебни материали по избрана тема. Въведете повече от 20, поради възможността някои да се окажат дублирани или неправилно попълнени.
4
03. Линковете могат да бъдат с разнообразен характер – интересни книги, достъпни онлайн; научни и научно популярни статии онлайн; подходящи блогове; тематични уебсайтове; сайтове на научни списания с онлайн достъпни статии; видео материали; тестове; уроци; онлайн интерактивни курсове; презентации; идеи за активни занятия и/или обучителни игри и т. н.
5
04. Оценява се съответствието на съдържанието на линка с изучавания учебен материал (полезност за учебния процес), а също така точността и яснотата на резюмето.
6
05. За всеки линк трябва да има:
7
- Точен URL адрес.
8
- Кратко резюме за съдържанието му на български език (до 10 ключови фрази, разделени с ; /точка и запетая/). Първата фраза трябва да описва вида на линка (например: 10 мин. видео; 16 стр. статия; …). Резюмето трябва да позволява на читателя да си състави представа за съдържанието на линка и да реши дали да се запознава с него.
9
- Кратко резюме за съдържанието на линка на английски език (по-същия начин).
10
06. За да регистрирате тема за заданието отидете на този линк: тук
настоящата таблица
11
07. След това отворете страницата на изучаваната от вас дисциплина, изберете тема и впишете факултетния номер и името си в колоната срещу избраната тема.
12
08. Не може да пишете по заета тема.
13
09. Може да сменяте избрана от вас тема, като махнете името си от заетата от вас и напишете името си срещу новата тема.
14
10. Страниците за дисциплините са както следва:
15
МПУ = ‘Моделиране и прогнозиране в управлението’ за бакалаври, 4-ти курс, БА и дист. магистри ‘Публична администрация’ - Пловдив
16
ФМУ = ‘Финансови модели в управлението’ за магистри, БА
17
ПФ-ДИ = ‘Проектно финансиране (делови игри)’ за магистри по „Международни финанси и банково дело“
ДИУ = ‘Делови игри в управлението’ за бакалаври, 3-ти курс, БА
ДИУ = ‘Делови игри в управлението’ за бакалаври, 3-ти курс, БА
18
ФПИ/ББО = ‘Финансови пазари и инструменти’ за бакалаври, 3-ти курс, БА и „Борси и борсови операции“ за бакалаври, 4-ти курс, ЦИУН на БСУ
19
ДИУ = ‘Делови игри в управлението’ за бакалаври, 3-ти курс, БА
20
УИС = ‘Управленски игри и симулации’ за магистри, МБА и всички видове магистри в ЦИУН на БСУ
21
ПИ-ДИ = ‘Портфейлни инвестиции (делови игри)’ за магистри по ‘Международни финанси и банково дело’
22
ИЗПИТ = ’Kонспект за държавен изпит’ за бакалаври, 4-ти курс, БА
23
ТРАНС = ‘Futurology, transhumanism, longevity’ само за ценители
24
ОУ = ‘Основи на управлението’ за студенти 1-ви курс
25
МИБ = ‘Методи за изследване в бизнеса’ за бакалаври, 3-ти курс, БА
26
МП = ‘Метрика на предприятието’ за бакалаври, 3-ти курс, БА
27
Нови = нови теми
28
11. Подбраните от вас линкове изпращайте чрез попълване на стандартна форма (за всеки линк по отделно), която се намира на адрес:
29
https://docs.google.com/forms/d/17an7d9Uf2ertHkPrNBwz9TloKZLuiVO3ouvN48yZESA/edit
30
12. По такъв начин се попълва база данни с анотирани линкове, които после могат да се сортират и подреждат по автор, по тема, да се издирват дублирани линкове и пр.
31
13. При попълване на полетата ‘’фак. номер’”, “име”, “код”,“индекс” и “тема”, копирайте (а не изписвайте), за да са еднакви във всички ваши форми. Това ще намали броя на грешките от въвеждане.
32
14. Избягвайте следните често появяващи се грешки при въвеждане на линковете (формите):
33
- Не въвеждайте ненаименовани записи (без посочени фак. номер и име). Такъв запис ще се смеси с хиляди други и няма начин да се зачетат точки на автора му.
34
- Не въвеждайте наименовани, но празни, или частично попълнени записи. Такъв запис не носи точки, но затруднява поддръжката на базата от линкове.
35
- Не въвеждайте записи (линкове), дублиращи вече въведени (доколкото е възможно). В случай на дублиране, точки се зачитат на първия по време (Пръв по време - пръв по право). За това проверявайте в базата въведени линкове на адрес:
36
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EY79Q-v-ru6yx-ez4UtEWAiN_QauT5fG4W8r4p920eo/edit#gid=1278424441
37
- не допускайте паразитни символи в URL адреса. Например: ' стр.2 - 3) http:// ....' вместо: 'http:// ....'
38
- Не въвеждайте неработещи и непроверени линкове. При оценката те ще бъдат игнорирани и изтрити от базата данни.
39
- В текста на резюметата не включвайте невидими контролни символи (Enter, Line feed, New line, ... ,чертички за сричков пренос и пр.). Текста на резюмето трябва да е в плаващ формат (да се разполага на един - единствен ред) и да съдържа само видими символи.
40
- Без паразитни изрази в резюметата. Например: '.. това е към въпрос 34 ...'. За по-голяма експресивност на резюмето, използвайте поредица от ключови фрази (разделени с ;), вместо с цели изречения.
41
- Първата фраза трябва да описва вида на материала.
42
- Не използвайте автоматичен превод. Обикновено се получава словесен батак без смисъл.
43
- Внимавайте при превода на професионалния жаргон. Например 'volatility' не е 'летливост на финансовите пазари.
44
- Предпочитайте източници на английски език. Това е така, защото: основната част от качествените учебни материали в интернет са на английски; значителна (и нарастваща) част от студентите ни се обучават на английски; всички термини в управлението трябва да се знаят и на английски.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...