ทะเบียนคุมประกันสัญญา 2554-2560.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
โรงเรียนบางกะปิ
2
ทะเบียนคุมเงินสดค้ำประกันสัญญา
3
4
ลำดับที่วัน เดือน ปี
สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
ผู้ขาย / ผู้รับจ้างรายการ วงเงินซื้อ /จ้างจำนวนเงินรับ
วันครบกำหนด
วันคืนเงิน
จำนวนจ่ายเงิน
คงเหลือ
5
เลขที่ค้ำประกันสัญญา
ประกันสัญญา
ค้ำประกันสัญญา
6
ปีงบประมาณ 60
ยอดยกมา 336,705.69
7
121 ต.ค. 595/2560
บริษัท อินฟินนิที เอ็ดยูเทรน จำกัด
จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ41,950.00 41,950.00 336,705.69
8
211 พ.ย. 5916/2560บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัด
จ้างทำรื้อถอน และปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 แบบ 318
9,987.36 9,987.36 336,705.69
9
3109/2558
บริษัท สินธนาก๊อปปี้ เซ็นเตอร์
จ้างทำวารสาร 5,775.00 330,930.69
10
421 พ.ย. 5917/2560บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 45 ปี21,439.4518 ธ.ค. 60 21,439.45 330,930.69
11
510 พ.ย. 5915/2560
ห้างหุ้นส่วน เจ.เค.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตัดชั่น
ปรับปรุงบ้านพักครู9,977.7519 ก.พ. 61 9,977.75 330,930.69
12
624 ม.ค. 6020/2560ซาลามัตทรานสปอร์ตจ้างรถบัส 38 คัน34,200.00 34,200.00 330,930.69
13
7108/2560
หจก.เอส เอ็ม ที่วี โฮมจิเลคทริค
ซื้อคอมพิวเตอร์ 22,152.00 308,778.69
14
86/2559บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดปรับปรุงพื้นอาคาร 5 14,965.78 293,812.91
15
910/2561บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้องเรียนอาคาร 2
17,916.43 275,896.48
16
1012/2559บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดจ้างปรับปรุงสำนักวิชาการ 15,969.20 259,927.28
17
115 พ.ค. 6070/2560รร.สอนภาษาอาเซียนจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ43,745.001 ธ.ค. 60 43,745.00 293,812.91
18
1215/2559บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดจ้างปรับปรุุงห้องบุคคล 19,536.82 256,359.66
19
1317/2559บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดจ้างปูกระเบื้อง 8,862.62 251,064.66
20
145/2559บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดจ้างปรับปรุงบ้านพัก 24,977.63 231,382.03
21
159 พ.ค. 6072/2560
บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด
ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี108,399.36 108,399.36 231,382.03
22
1616/2559หจก. สยามค้าขายซื้อพัดลม 200 ตัว 12,840.00 218,542.03
23
1720 ก.ค. 6082/2560
บริษัท จักรา คอนสตรัคชั่น
จ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคา12,500.00 12,500.00 218,542.03
24
1822/2558
บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร 1-3
52,729.60 165,812.43
25
1919/2558บริษัท สามวิกรุ๊ป จำกัดจ้างก่อสร้างส้วม 36,080.48 129,731.95
26
203 พ.ย. 605/2561โรงเรียนสอนภาษาอาเซียนจ้างครูต่างชาติ45,000.004 เม.ย. 61 45,000.00 129,731.95
27
2111 ม.ค. 618/2561บริษัท ซาลามัตทรานสปอร์ตจ้างรถบัส 42 คัน24,150.00 24,150.00 129,731.95
28
2214/2559
บริษัท เดอะคิวเอนจิเนียร์
จ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ 17,689.67 112,042.28
29
2394/2559บริษัท ธ.ชนะชัย จำกัดจ้างปรับปรุงระบบไฟสระ 8,768.65 103,273.63
30
2418 พ.ค. 6157/2561บริษัทเนกเจนซอฟ
ระบบบริหารโรงเรียน Next School
44,700.00 147,973.63
31
2523 พ.ค. 6159/2561
บริษัทซัสเซสอินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น
จ้างครูต่่างชาติเจ้าของภาษา42,950.00 190,923.63
32
2610 เม.ย. 6156/2561สมใจค้าส่ง จำกัดหนังสือเรียนฟรี 15 ปี90,987.28 281,910.91
33
275 มิ.ย. 6169/2561นายธนกร อินทนิล
รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 4
299,008 14,950.40 296,861.31
34
286 มิ.ย. 6168/2561บริษัท ธ.ธนะชัย
ปรับปรุงห้้องเรียนอาคาร 1 ชั้น 4
20,750.00 317,611.31
35
565,686.60 609,612.80 - 43,926.20 292,779.49
36
- -
37
-
38
-
39
-
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu