ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
3
ACT OF DONATION ACCEPTANCE
4
5
6
Vieta / Place:Riga, Latvia
7
Datums / Date:
8
9
Nodod / Donation given by:
Pieņem / Donation accepted by:
10
Biedrība „Riga TechGirls”
11
Stabu 50-9, Rīga, LV-1011
12
Reģ.Nr. 40008250980
13
VAT Nr. LV40008250980
14
15
_________________________________________________________________ nodod un
16
biedrība Riga TechGirls kustības Uzņēmēji Mieram vārdā pieņem
17
sekojošu ziedojumu Ukrainas atbalstam:
18
19
20
21
22
23
24
25
Ziedotāja rekvizīti:
Ziedojuma saņēmējs:
26
Biedrība „Riga TechGirls”
27
Stabu 50-9, Rīga, LV-1011
28
Reģ.Nr. 40008250980
29
VAT Nr. LV40008250980
30
31
Paraksts / Signatue:
Paraksts / Signatue:
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100