Koszty - Piekarniki elektryczne
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
StandardOferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
2
ProducentPrzykładxxxxxx
3
Typ / model urządzeniaPrzykładxxxx
4
Dane i szczegóły techniczne
5
Liczba urządzeń do zakupienia [sztuk]1n300n300n300n300n300n300n
6
Standardowa pojemność urządzenia [l]75,0litrów30,0litrów30,0litrów30,0litrów30,0litrów30,0litrów30,0litrów
7
Liczba cykli pieczenia w roku [n/rok]220n/y220n/y220n/y220n/y220n/y220n/y220n/y
8
Zużycie energii dla standardowego cyklu i standardowego załadunku (na podstawie wyników testu standardowego) [kWh/cykl]1,25kWh/cykl0,55kWh/cykl0,50kWh/cykl0,52kWh/cykl0,53kWh/cykl0,62kWh/cykl0,59kWh/cykl
9
Zakładany okres "życia" urządzenia na potrzeby oceny LCC [lata]5y5y5y5y5y5y5y
10
Stopa dyskonta na potrzeby oceny LCC [%] 5%5%5%5%5%5%5%
11
Koszty zakupu (zgodnie z ofertą)
12
Cena zakupu urządzenia [PLN]120,00PLN/urz.150,00PLN/urz.170,00PLN/urz.180,00PLN/urz.150,00PLN/urz.150,00PLN/urz.190,00PLN/urz.
13
Koszt instalacji urządzenia z niezbędnymi akcesoriami [PLN]8,00PLN/urz.8,00PLN/urz.8,00PLN/urz.8,00PLN/urz.8,00PLN/urz.8,00PLN/urz.8,00PLN/urz.
14
Koszt dostawy urządzenia [PLN]12,00PLN/urz.12,00PLN/urz.12,00PLN/urz.12,00PLN/urz.12,00PLN/urz.12,00PLN/urz.12,00PLN/urz.
15
Opłata za zwrot i utylizację urządzenia [PLN]20,00PLN/urz.0,00PLN/urz.0,00PLN/urz.15,00PLN/urz.8,00PLN/urz.0,00PLN/urz.30,00PLN/urz.
16
Całkowite koszty zakupu urządzenia [PLN]160,00
PLN/urz.
170,00
PLN/urz.
190,00
PLN/urz.
215,00
PLN/urz.
178,00
PLN/urz.
170,00
PLN/urz.
240,00
PLN/urz.
17
Całkowite koszty zakupu wszystkich urządzeń [PLN]160,00PLN51000,00PLN57000,00PLN64500,00PLN53400,00PLN51000,00PLN72000,00PLN
18
Roczny koszt utrzymania i konserwacji urządzenia
19
Stawka godzinowa dla usług serwisowych [PLN/godz.]]20,00PLN20,00PLN20,00PLN20,00PLN20,00PLN20,00PLN20,00PLN
20
Ilość roboczogodzin rocznie na utrzymanie i konserwację urządzenia [godz./urządz./rok]3,00godz./
urządz/rok
3,00godz./
urządz/rok
3,00godz./
urządz/rok
3,00godz./
urządz/rok
3,00godz./
urządz/rok
3,00godz./
urządz/rok
3,00godz./
urządz/rok
21
Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzenia [PLN/urządz.]60,00PLN/urz.60,00PLN/urz.60,00PLN/urz.60,00PLN/urz.60,00PLN/urz.60,00PLN/urz.60,00PLN/urz.
22
Roczny koszt utrzymania i serwisu dla wszystkich urządzeń [PLN/rok]60,00PLN18 000,00PLN18 000,00PLN18 000,00PLN18 000,00PLN18 000,00PLN18 000,00PLN
23
Roczne koszty energii
24
Cena energii elektrycznej [PLN/kWh]0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh0,10PLN/kWh
25
Roczne zużycie energii przez urządzenie [KWh/rok]275,00kWh/rok121,00kWh/rok110,00kWh/rok114,40kWh/rok116,60kWh/rok136,40kWh/rok129,80kWh/rok
26
Całkowite roczne koszty energii na urządzenie na rok [PLN/rok]27,50
PLN/rok
12,10
PLN/rok
11,00
PLN/rok
11,44
PLN/rok
11,66
PLN/rok
13,64
PLN/rok
12,98
PLN/rok
27
Całkowite koszty użytkowania
31
Całkowity roczny koszt użytkowania urządzenia [PLN/rok]87,50
PLN/n/rok
72,10
PLN/n/rok
71,00
PLN/n/rok
71,44
PLN/n/rok
71,66
PLN/n/rok
73,64
PLN/n/rok
72,98
PLN/n/rok
32
Całkowity roczny koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN/rok]87,50PLN/rok21 630,00PLN/rok21 300,00PLN/rok21 432,00PLN/rok21 498,00PLN/rok22 092,00PLN/rok21 894,00PLN/rok
34
Całkowite koszty użytkowania na 1 kg załadunku standardowego [PLN/kg/rok]0,005PLN/kg0,011PLN/kg0,011PLN/kg0,011PLN/kg0,011PLN/kg0,011PLN/kg0,011PLN/kg
35
Całkowity koszt użytkowania LCC urządzenia w okresie5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat
37
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania urządzenia [PLN]538,83PLN482,16PLN497,39PLN524,30PLN488,25PLN488,82PLN555,97PLN
38
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania na 1 kg ładunku [PLN/kg]0,007PLN/kg0,015PLN/kg0,015PLN/kg0,016PLN/kg0,015PLN/kg0,015PLN/kg0,017PLN/kg
39
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN]538,83PLN144 646,58PLN149 217,85PLN157 289,34PLN146 475,09PLN146 646,80PLN166 789,56PLN
40
41
Uwagi:
42
1. Dane techniczne i dane do obliczeń dla poszczególnych urządzeń mogą być wprowadzane tylko w polach oznaczonych kolorem szarym i powinny opierać się na dokumentacji technicznej lub danych
43
dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta urządzenia
44
2. Niniejszy arkusz obliczeniowy można stosować do analizy kosztów w cyklu życia PIEKARNIKÓW ELEKTRYCZNYCH. Przykładowa kalkulacja jest dołączona dla porównania.
45
3. Szczegóły takie jak koszty jednostkowe energii i spodziewany czas użytkowania urządzenia mogą się w rzeczywistości różnić od podanych wartości i mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.
46
4. LCC - Koszt w cyklu życia = całkowite koszty zakupu+(PWF*całkowite roczne koszty użytkowania) w okresie życia, gdzie: PWF - wskaźnik wartości bieżącej.
47
5. Nazwa producenta urządzenia musi być wpisana w nagłówku niniejszego arkusza.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Loading...
 
 
 
LCC, Piekarnik elektryczny
Najlepsza oferta
 
 
Main menu