ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
"LOGIES EN CAMPINGS" op https://nivon.nl/wandelpaden/trekvogelpad/
3
bladzijde | kaartnummer | heen/terug | regelnummerDe oude tekst in deze kolom..... . . vervangt u door de nieuwe tekst in deze kolomwijzigings- datum
4
b29|k1Er worden in het Duingebied vele bomen gekapt,volg het zandpad voor het water met de oranje markering
5
vrachtwagens maken gebruik van de wandelpadenVerder op kun je de met grote stalen platen afgeschermde
6
route passeren.
7
b29|k1|►r7Bij P-22911 rechtsaf...Bij P-22911 rechtdoor de trap op en verder over het 04-02-2024
8
Schulpvlak.Bij driesprong met bankje rechts aanhouden.
9
Na slagboom op driesprong rechtdoor. Klinkerweg rechtsaf. route vervolgen.
10
b29|k1|◄r8Op driesprong linksaf...Bij driesprong met slagboom rechtdoor (langs slagboom).04-02-2024
11
Bij driesprong met bankje links aanhouden en verder over
12
het Schulpvlak.Na trap bij P-22911 rechtdoor. Na 100
13
meter op vijfsprong linksaf. route vervolgen.
14
b29|k1|>r4Bij het Zeehuis rechtdoorDe Etappe vanaf het Zeehuis naar de Woudweg is
15
ombegaanbaar wegens ernstige wateroverlast.
16
b29|k1|<r1Op klinkerweg (Woudweg) eerste pad rechtsafDe Etappe vanaf de Woudweg naar het zeehuis is
17
onbegaanbaar wegens ernstige wateroverlast.
18
b43|k5|►r3-4Rechtsaf Hoogegeest.....links aanhouden,Einde Linksaf, Hoogegeest.1ste (grind)pad rechtsaf.26-07-2023
19
Pontweg Noord, naar pontveer.Einde rechtsaf, Boekelerweg, achter de huizen langs.
20
Over kleine parkeerplaats schuin rechts aanhouden.
21
Linksaf Pontweg Noord, naar pontveer.
22
b43|k5|◄r3-5Op driesprong rechtsaf.......voor bruggetje rechtsaf.Na 50 meter bij huisnr.5 rechtsaf. Over kleine parkeer-26-07-2023
23
plaats schuin links aanhouden Boekelerweg.1e weg
24
linksaf, einde linksaf Hoogegeest. 1e weg
25
rechtsaf voor huisnr. 45, voor bruggetje rechtsaf.
26
b61|k14|►1-6Wegens werkzaamheden wordt de Poppendammergouw voor voetgangers afgesloten. Route wordt nu omgeleid ook met markering. Bij tweede splitsing.. richting Zuiderwoude....Ga over de houten brug en vervolg deze weg,aan het eind linksaf met de bocht mee.Bij T-splitsing rechtsaf,over de houten brug en meteen na de brug linksaf. Vervolg pad door De Vogelmeerpolder. Fietspad komt uit op de Nieuwe gouw waar je linksaf gaat en met de weg mee naar links afbuigt.21-01-2024
27
b61|k14|◄6-12Bij Y-17876...rechtsaf richting Zuiderwoude t/m Einde weg iets rechtsEerste weg rechtsaf,pad door Volgermeerpolder vervolgen.Vlak voor Broek in Waterland even rechtsaf over houten brug en direct eerste weg linksaf. Weg buigt naar rechts langs cafetaria. Ga door de tunnel onder de autoweg door en vervolg de route.21-01-2024
28
b63|k15|►1-2Langs hoeve Poppendam....bij Y-17975 linksafBij Y-17875 rechtdoor richting Ransdorp21-01-2024
29
30
b63|k15|◄9-10bij Y-17876...rechtsaf langs hoeve PoppendammergouwRechtdoor langs Nieuwe Gouw21-01-2024
31
32
33
34
b63|k15|►r1
De Poppendammergouw wordt gerenoveerd, deze route geblokkeerd
Alternatieve route via pontje Holysloot, staat aangegeven. 9-6-2020
35
juli en aug. dagelijks en feestdagen.
36
1 april-15 okt. weekend 09-19.00 uur 0610967206
37
Na Holysloot via Bloemendalergouw naar Ransdorp,
38
route weer vervolgen
39
b63|k15|r◄r8Poppendammergouw wordt gerenoveerd, route geblokkeerdEinde dorp rechtsaf, via Bloemendalergouw naar Holysloot.
40
Alternatieve route: Einde dorp linksaf.....In Holysloot pontje naar Poppendammergouw nemen.
41
vaart.15 apr.tot 15 okt.weekend en feestdagen.
42
juli en aug. dagelijks en feestdagen. tel. 0610967206
43
B65|k16|►r10-12Onder de brug van de A10 door…….Zuider IJdijk volgen.
Onder viaduct en brugdoor door (de A10 en de Zuiderzeeweg).
26-7-2023
44
In Schellingwoude bij huisnr. 269 linksaf, Noorder IJdijk
45
(Zuiderzeepad gaat rechtdoor). Weg bovenlangs rechtdoor,
46
richting Oranjesluizen. (Na zonsondergang zijn de sluizen
47
niet toegankelijk). Sluizen oversteken en rechtdoor Zuider
48
IJdijk.
49
B65|k16|◄r3-6Na 1,5 km rechtsaf……rechtsaf de dijk op. Na 1,5 km de Oranjesluizen over. (Na zonsondergang zijn de26-7-2023
50
sluizen niet toegankelijk). Vanaf de Oranjesluizen rechtsaf,
51
Schellingwouderdijk. (Zuiderzeepad komt van links).
52
Verderop kunt u bovenop de dijk lopen. Onder brug en
53
viaduct door (Zuiderzeeweg en A10).
54
b71|k19|►◄
Tijdens festivals in het Gaasperpark volgt u de volgende route
55
b71|k19|3bij bankjes links aanhouden......Na ca. 100 meter is het pad geblokkeerd, loop 10 meter verder
56
en dan links het Ruiterpad op. Einde Ruiterpad de weg oplopen.
57
Deze uitlopen tot aan de wegwijzer met nr. Y-18196
58
Route weer vervolgen.
59
b71|k19|13Bij Y-18196 Rechtsaf......Deze weg blijven volgen,10 meter voor voor de stoplichten
60
neem het Ruiterpad aan de linkerzijde, aan rechterzijde
61
Aan het einde , een wandelpad, dit volgen tot aan op
62
splitsing bij bankjes... route weer vervolgen.
63
b85|k24|►18-21Op splitsing bij "Voetpadsteen" t/m Door klaphek, wegOp splitsing tegenover "Voetpadsteen" linksaf. Na wildrooster28-11-2023
64
oversteken (25)weg oversteken en schuin links voetpad vervolgen.
65
Klaphek door(25)
66
b85<|K24|◄1-3
Weg oversteken t/m ... na voetpadsteen,direct links aanhouden
Busbaan, oversteken. Klaphek door ( Goois Natuurreservaat28-11-2023
67
Anna's Hoeve)
68
verder lopen tot de voetstappenpad-steen. Hier rechtsaf.
69
Op de volgende splitsing(wegwijzer voetstappenpad) rechts
70
aanhouden. Op volgende splitsing ( weer met de wegwijzer)
71
direct linksaf.Op eerstvolgende kruising,vlak voor die wegwijzer
72
rechtsaf.Na ca. 125 m. rechtsaf en route vervolgen.
73
b87|k25|►1-3Na oversteken weg fietspad LInksaf...Einde rechtsaf,Busbaan met stoplichten oversteken. Voetpad links van de 28-11-2023
74
asfaltweg ( Albert Schweitzerweg)vervolgen.Weg oversteken. Klaphek door en pad vervolgen.
75
Einde rechtsaf,asfaltweg (Albert Schweitzerweg).
76
b87|k25|◄13-16Deze weg volgen en tegenover de ingang Drakenstein overDeze weg volgen, tot de ingang van Conferentiecentrum 28-11-2023
77
Picnickplaats t/m. .....Bij "Voetpadsteen" rechtsaf oversteken.Drakenburg (rechts).Tegenover de ingang linksaf,voetpad
78
op. Klaphek door, weg oversteken en het voetpad rechts van
79
de weg nemen. (25)
80
b87|k25|<7-10Sommige paden zijn onbegaanbaar door wateroverlast.
81
Op volgende brede kruising....Bij wateroverlast het pad rechts inslaan en doorlopen naar27-05-2024
82
het spoor waar het pad naar links buigt.Doorlopen tot je de
83
wit/rode markering weer ziet (rechtsaf op bospad)
84
daar stopt de "omleiding" en kun je de route weer oppakken.
85
b87|k25|>5-8Bij wateroverlast : Eerste pad linksaf daarna...Over het spoor links rechts links en dan rechtdoor pad27-5-2024
86
parallel aan het spoor. pad met een buiging naar rechts vervolgen
87
tot daar waar de officiële route weer opgepakt kan worden.
88
b96|k30|►r12-14Kort daarna weer rechts aanhouden. Voor de pyramide langs rechtsaf. Vlak voor ingang pyramide, slingerend bospad naar rechts (tussen 2 banken door).Kort daarna weer rechts aanhouden. Pad uitlopen tot afrastering met heg voor de pyramide. Sla hier rechtsaf en houdt de afrastering met heg aan de linkerhand. Vlak voor ingang pyramide rechtsaf, brede zandpad oversteken, tussen twee banken door richting bosrand. Zandpad oversteken en het bospad rechtdoor blijven volgen. Zijpaden negeren. 20-4-2023
89
b96|k30|◄r1-4Ruim een kwart rondje, voor de pyramide langs. Vervolgens Nordic Walking pad linksaf, pad van links negeren en mountainbikepad kruisen. Direct daarna op driesprong links Ruim een kwart rondje de afrastering met heg aan de rechterhand houden. Vervolgens linksaf een zandpad oversteken, de zijpaden negeren. Daarna (voor een solitaire boom) op driesprong linksaanhouden.20-4-2023
90
b98|k31|◄r22Op vijfsprong rechtdoor, slingerend bospad volgen. Voor pyramide linksaf.Op vijfsprong rechtdoor, slingerend bospad volgen. Het bos verlaten en het brede zandpad oversteken tot de afrastering met heg voor de pyramide. Hier linksafslaan. Voor pyramide linksaf.20-4-2023
91
b102|k33|◄r9-11Einde linksaf ................ dijk volgen.Einde linksaf en rechtdoor. Bij knooppunt 57 rechtsaf, graspad in weiland. Even verder tussen heggetjes door. Door klaphek, wordt verhard pad. Bij straatnaambord "Mauritsdreef" rechtsaf en bij de tweede brug linksaf, het bruggetje over. Volg dit pad voor 400m. met landerijen aan de rechterhand. Einde pad met een bocht naar links. Pad wordt asfaltweg (Julianalaan). Julianalaan uitlopen en de provinciale weg N227 oversteken. Aan de overzijde rechtsaf en via ventweg. Na huisnr. 1 linksaf via hek, voor kerk langs en kort daarna rechtsaf. U bent op de Brink. De Brink uitlopen en einde linksaf (Langbroekerdijk), dijk volgen.10-7-2024
92
b102|k33|◄r3-5Linksaf op dijk. ........... , rechtsaf, PittesteegLinksaf op dijk. Na huisnr. 57 via brug rechtsaf, Brink. Via hek linksaf, voor de kerk langs. Daarna door hek en op de ventweg rechtsaf. Ter hoogte van de bushalte via de vluchtheuvel de provinciale weg N227, oversteken en de Julianalaan inslaan. Deze uitlopen, wordt graspad en vervolgt via een bocht naar rechts achter huizen langs. Volg dit pad voor ca. 300 meter met landerijen aan de linkerhand. Einde pad via bruggetje verlaten. U komt uit op een asfaltweg en slaat rechts af. Ter hoogte van het straatnaambord "Mauritsdreef" linksaf, asfaltweg, wordt verhard en later graspad. Door houten hekwerk en even later tussen heggetjes door. Pad vervolgt door weiland. Einde linksaf, asfaltweg (Gooyersdijk). Na 750m rechtsaf, Pittesteeg.10-7-2024
93
b107, kijkpunt 2.De Amerongse Bovenpolder ..... zwanen.De Amerongse Bovenpolder is een uiterwaard van de Nederrijn. Van 1 april tot 1 oktober kun je het Trekvogelpad door de waard vervolgen. Het pad is gemaaid en is door SBB in twee richtingen gemarkeerd middels een witte pijl in een rood vierkant. Van begin oktober tot einde mei is de polder gesloten vanwege het rust-en broedseisoen van o.a. ganzen en zwanen.8-6-2023
100
b111|l37|►r8-10Bij houten hek rechts aanhouden (links een meertje). Rechtdoor pad kruisen , omlaag en op vijfsprong rechtdoor.Bij houten hek linksaf en na 15m rechtsaf, de trap af. Voor het meertje rechts aanhouden, langs een picknicktafel en bij het infopaneel rechtsaf. Op halfverhard pad rechts- en direct linksaf, omlaag en op vijfsprong rechtdoor.23-1-2023
101
b111|k37|◄r15-16na 60 m nog een pad kruisen, langs houten hek (rechts een meertje). Na 20m links aanhouden.na 60 m halfverhard pad schuin rechts oversteken en tussen houten hekwerk door. Voor het meertje links aanhouden richting trap. Omhoog, bovenaan linksaf en na 15 m rechtsaf.23-1-2023
102
b111|l37|►r19-20Op kruising bij bankje linksafOp kruising linksaf11-1-2023
103
b111|k37|◄r4Na huisnr. 64 bij bankje rechstaf, voetpad.Na huisnr. 64 rechtsaf, voetpad.11-1-2023
107
b123|k40|►◄r4-15(Voor station Ede-Wageningen....Bennekomseweg).03-03-2024
108
b125|k41|► r1-5(Aanlooproute vanaf station Ede-Wageningen....aansluiting
op de route).
03-03-2024
109
b125|k41|►r10Tussen "een spreng." en "De sprengkop" invoegen:
(vanaf dit punt aanlooproute van/naar station Ede-Wageningen.
Volg de wit-rode markeringen van het Trekvogelpad).
03-03-2024