ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
IdNavnGardMerknadSogn
2
1MogensStor ReeStange
3
2ErickStor ReeStange
4
3AmundStor ReeStange
5
4EnckenStor ReeStange
6
5ValgiorLille ReeStange
7
6GulbrandRaaStange
8
7RasmusSaastadStange
9
8TrondSaastadStange
10
9AmundIhleHos Kield IhleStange
11
10JensIhleStange
12
11Ole FrangStange
13
12NielsHæmbstadStange
14
13SiønneHæmbstadStange
15
14HalvorWeenStange
16
15HansNordre HussebyeStange
17
16HenrickEltonStange
18
17OleEltonStange
19
18NielsStøverStange
20
19OleFockoelStange
21
20TrondLallumStange
22
21JoenLallumStange
23
22OleWæstadStange
24
23OleWæstadStange
25
24BottelRemmenStange
26
25JohanJermbstadStange
27
26Erick RaaStange
28
27PederLaben ibmStange
29
28RickvoldHougStange
30
29JohannisLange ReeStange
31
30AsbiørnHofStange
32
31FridrickNæstenStange
33
32OleSkierdenStange
34
33JoenRyenStange
35
34JensRyenStange
36
35OleStorskielfveStange
37
36OudenRønneStange
38
37LovisRønneStange
39
38AndersLindstadStange
40
39PederLindstadStange
41
40OleFrisholmStange
42
41KnudOusbyeStange
43
42SiønneNødsleStange
44
43AndersRønneStange
45
44ErickNøckelbyeStange
46
45OleBerrigStange
47
46OleBøverstadStange
48
47LarsTønsagerStange
49
48LarsHuusseStange
50
49ThoreHolteStange
51
50KieldOustadStange
52
51PederNødtstadOttestad
53
52SimenRingnæsOttestad
54
53JensNordstadOttestad
55
54OleKiønnerudOttestad
56
55LarsKaatterudOttestad
57
56AmundKaatterudOttestad
58
57OtterHoebergOttestad
59
58TronHoebergOttestad
60
59RasmusWeblenOttestad
61
60PederStore LundgaardOttestad
62
61NielsLille LundgaardOttestad
63
62AndersSindrudOttestad
64
63JoenSindrudOttestad
65
64ErickFiettrebeckenOttestad
66
65JensSaxserudOttestad
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100