ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
CÔNG TY TNHH TMDV Da Vinci
2
3
THÁNG 12 NĂM 2021 - Chi nhánh: CE NA
4
BẢNG LƯƠNG CHI NHÁNH CENA
5
STT NHÂN VIÊN SỐ TÀI KHOẢN GIỚI TÍNH BỘ PHẬN (1) TỔNG GIỜ LÀM CENA (2) TỔNG GIỜ LÀM CHI NHÁNH KHÁC (2.1) TỔNG GIỜ LÀM HỌC VIỆC (3) TỔNG GIỜ LÀM (4)NGÀY NHẬN VIỆC (5)NGÀY LÊN CHỨC (6)NGÀY HIỆN TẠI (7)SỐ THÁNG LÀM VIỆC (8) LƯƠNG/GIỜ HIỆN TẠI (9) LƯƠNG/giờ CHÍNH THỨC (10) THÀNH TIỀN (11) THƯỞNG LÀM TỐT (12) TỔNG LƯƠNG (13) LƯƠNG NGHỈ VIỆC (đã được phát)(14) CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ LƯƠNG GHI CHÚ (17) TRỪ ĐỒNG PHỤC (18) THỰC LÃNH (19)SAO TRONG THÁNG (20)TỔNG SỐ SAO TÍCH LŨY (21)NHẬN XÉT VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA NV
6
1 LÊ HOÀNG DUY070100020848NAMTHU NGÂN - 12/22/20211/31/20221,00 18.000,00 19.800 - - - 33
7
2 NGUYỄN PHẠM VŨ PHƯƠNG070100384440NAMPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 20.000,00 22.000 - - - 33
8
3 PHẠM TUYẾT NHI070110337947NỮTHU NGÂN - 12/22/20211/31/20221,00 17.000,00 18.700 - - - 33
9
4 PHAN HUỲNH TẤN KHOA070096383371NAMPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 16.000,00 17.600 - - - 33
10
5 HUỲNH TUẤN KHA070091654618NAMPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 18.000,00 19.800 - - - 33
11
6 AN BÙI HOÀNG ANH070124347368NAMPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 16.000,00 17.600 - - - 33
12
7 NGUYỄN VĂN DỰ070102537775NAMTHU NGÂN - 12/22/20211/31/20221,00 20.000,00 22.000 - - - 33
13
8 PHẠM VÕ ANH DUY070121984588NAMPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 16.000,00 17.600 - - - 33
14
9 ĐINH THỊ BÍCH TUYỀN070108740785NỮPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 16.000,00 17.600 - - - 33
15
10 LÂM DIỆP ĐĂNG KHOA070112810208NAMPHA CHẾ - 12/22/20211/31/20221,00 16.000,00 17.600 - - - 33
16
11 NGÔ MINH CHÂU 070102545867NAMTRƯỞNG CA - 12/22/20211/31/20221,00 20.000,00 25.000 - - - MAXMAX
17
12 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG070124296895NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 16.000,00 0 - - - 33
18
13 ĐẶNG THỊ HUỲNH GIAO070117817626NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 16.000,00 0 - - - 33
19
14 ĐINH THỊ HUỲNH DUYÊN070084296293NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 16.000,00 0 - - - 33
20
15 VÕ THỊ MỸ TIÊN070108648315NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 18.000,00 0 - - - 33
21
16 NGUYỄN LAN ANH070126621858NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 16.000,00 0 - - - 33
22
17 NGUYỄN HOÀNG NHÃ VĂN070125942820NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 16.000,00 0 - - - 33
23
18 LÂM CẨM HẰNG070102498443NỮPHA CHẾ1/17/20221/31/20220,00 20.000,00 0 - - - MAXMAX
24
19 LÊ HẢI SƠN070102481850NAMQUẢN LÍ - 1/17/20221/31/20220,00 30.000,00 30.000 - - - MAXMAX
25
TỔNG - - - - - - - - - -
26
(1) Chức vụ hiện tại nhân viên đang đảm nhận
27
(2) tổng giờ làm việc tại chi nhánhNOTE:
1. BẢNG LƯƠNG ĐƯỢC GỬI VỀ PHÒNG NHÂN SỰ VÀO 25 TÂY MỖI THÁNG
28
(2.1) tổng giờ làm việc tại chi nhánh khác
2. NHÂN VIÊN NGHĨ VIỆC ĐƯỢC TÔ ĐỎ CHỮ VIẾT
29
(3) tổng số giờ công của nhân viên mới trong tháng đầu tiên (đối với nhân viên khi vô làm vào tháng trước mà số giờ công quá ít để nhận lương thì số giờ công tháng này sẽ được tính như sao: số giờ tháng trước*12.000+số giờ tháng này*14000
3. NHÂN VIÊN MỚI ĐƯỢC THÊM VÀO TRÊN HÀNG CỦA NHÂN VIÊN QUẢN LÝ
30
(4) bằng tổng tất cả các giờ công thử việc và chính thức
4. KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI THỨ TỰ SẮP XẾP NHÂN VIÊN TÙY Ý, NV THÔI VIỆC THÌ XÓA BỎ NGUYÊN HÀNG ĐÓ
31
(5) ngày đầu tiên nhân viên vào làm việc
5. CÁC LỖI VI PHẠM PHẢI XỬ PHẠT ĐÚNG NỘI QUY
32
(6) ngày nhân viên được lên chức vụ có bậc lương cao hơn (gồm: phục vụ lên pha chế, thu ngân lên trưởng ca, trưởng ca lên quản lý)
33
(7) ngày cuối cùng của tháng đang tính lương
34
(8) số tháng nhân viên đã làm việc kể từ khi vào làm
35
(9) lương của cơ bản của chức vụ đó (pha chế 16.000, trưởng ca 17.000, quản lý 20.000)
36
(10) lương chính thức mà nhân viên được nhận sau khi đã lên lương (nếu có), hoặc bằng lương cơ bản khi chưa được lên lương
37
(11) bằng lương chính thức*tổng giờ làm
38
(12) mỗi chi nhánh được thưởng 20% số lượng nhân viên của chinh nhánh (vd: chi nhánh có 10 bạn thì được thưởng 2 bạn)
39
(13) bằng thành tiền + thưởng làm tốt
40
(14) lương nghỉ việc đã phát trong tháng (trường hợp nhân viên bị cho nghỉ trước khi nhận lương)
41
(15) nhân viên được ứng lương vào 20 tây hàng tháng, số tiền ứng phải khớp với danh sách ứng lương đã gửi phòng nhân sự
42
(16) trừ lương theo mức độ vi phạm trong tháng (nếu có)
43
(17) ghi chú lỗi vi phạm khi bị trừ vi phạm (nếu có), ghi chú phần khen thưởng làm tốt, phụ cấp kho, xăng xe…
44
(18) khi nhân viên MỚI được nhận đồng phục MỚI sẽ được trừ 300.000 đối với phục vụ, 310.000 đối với pha chế
45
(19) số LƯƠNG nhân viên sẽ được nhận vào 5 tây hàng tháng
46
(20) số sao trong tháng được xét dựa vào 5 tiêu chí (chính sách lương)
47
(21) số sao được cộng dồn từ các tháng trước, nếu đã được lên mức lương (đủ 26 sao hoặc lên chức vụ mới) thì số sao tích lũy sẽ được tính lại từ tháng đầu tiên sau khi được lên lương
48
49
50
BẢNG THEO DÕI ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN CHI NHÁNH: CE NA
51
STT NHÂN VIÊN CHI NHÁNH
LẦN 1 (THU TIỀN)
CẤP LẠI (3) MUA MỚI ĐỒNG PHỤC (4) NHÂN VIÊN LÊN PHA CHẾ (5)
52
THÁNG THU TIỀN ĐỒNG PHỤC MỚI (1) NGÀY NHẬN ĐỒNG PHỤC MỚI (2) LẦN 1 LẦN 2
53
1 LÊ HOÀNG DUY CENA 12/18/2021
54
2 NGUYỄN PHẠM VŨ PHƯƠNG CENA -
55
3 PHẠM TUYẾT NHI CENA 12/18/2021
56
4 PHAN HUỲNH TẤN KHOA CENA 12/18/2021
57
5 HUỲNH TUẤN KHA CENA 12/18/2021
58
6 AN BÙI HOÀNG ANH CENA 12/18/2021
59
7 NGUYỄN VĂN DỰ CENA 12/18/2021
60
8 PHẠM VÕ ANH DUY CENA 12/18/2021
61
9 ĐINH THỊ BÍCH TUYỀN CENA 12/18/2021
62
10 LÂM DIỆP ĐĂNG KHOA CENA 12/18/2021
63
11 NGÔ MINH CHÂU CENA 12/18/2021
64
12 LÊ HẢI SƠN CENA 12/18/2021
65
GHI CHÚ
(1) tháng thu tiền đồng phục (nếu có chỉ điền tháng và năm / nếu không để trống)
66
(2) ngày nhận đồng phục mới (sau khi kí hợp đồng lao động làm việc chính thức, điền đầy đủ ngày tháng năm)
67
(3) sau 12 tháng kể từ ngày nhận đồng phục (mục 2) sẽ được cấp lại bộ mới (điền tháng và năm ngày nhận đồng phục cấp lại)
68
(4) đồng phục được nhân viên mua mới sẽ được ghi chú rõ và được trừ vào bảng lương tháng đó
69
(5) nhân viên từ phục vụ lên pha chế sẽ được cấp 1 tạp dề pha chế (không thu tiền)
70
* Nhân viên mới sau khi kí hợp đồng LĐ sẽ được cấp một bộ đồng phục bao gồm 2 áo (tùy size), 1 nón, 1 tạp dề , 1 bảng tên, tiền đồng phục sẽ được trừ 300k vào bảng lương tháng đó
71
* Sau 12 tháng làm việc kể từ ngày nhận đồng phục (có trừ tiền) nhân viên sẽ được cấp 1 bộ đồng phục mới không trừ tiền
72
* Nếu nhân viên làm việc nhưng đồng phục không đảm bảo thẩm mỹ, QL sẽ yêu cầu mua mới
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100