แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมปี2561 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลากิจกรรมโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
รูปภาพ
ไฟล์แบบสรุปผลการดำเนินการกิจกรรม
2
20/2/2019, 11:56:38กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1IlWXVQ683PizA85kVnTj7ehWVigzc0jr, https://drive.google.com/open?id=1dVjwb07yxQ0Ko4eJRmbsR5c0irM0qvXd, https://drive.google.com/open?id=1wPK-I2E0epO4bAWF93Onqw01rd5zinkj, https://drive.google.com/open?id=1dj-4E0jISL0dRwRaSbxWTbOUA-lHTGQF, https://drive.google.com/open?id=1O-0a1ON4k1X67IW1McZid3yUTWb6bSEQ
https://drive.google.com/open?id=1ySN0AMH3oLD6AGqtrVCIjsG_rpeoTRzj
3
10/3/2019, 9:35:52กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นางพิณณภัทร พุทธิปา
https://drive.google.com/open?id=1ypvugeCF1YZhRJDbs8BULaDqZCvpSa-i, https://drive.google.com/open?id=1LwyanzB76KbDiwuyNVKneMAuiDdsiIef, https://drive.google.com/open?id=1SedF0edQfVsfbMwzCvY5iSwGywuxG5mJ, https://drive.google.com/open?id=1nqM49kCcLK-g06PmaO4AJ6U8sdcHMW5K, https://drive.google.com/open?id=1nh6RjrAIss0KIPzSC-1KP0uIoh3rKdat, https://drive.google.com/open?id=1E19wwbwfFZUIe16dHwkhVj-v-kza2iEs, https://drive.google.com/open?id=1KXFLKmYWVaQWdhllsg2tvk_Xb0cJAx4e, https://drive.google.com/open?id=1TySrE1abSrcCQOrtf8ozGQKkkasUUJuw
https://drive.google.com/open?id=1Q1u0ETCbQNm5c6aYxL22oWgDW0Av2TYv
4
19/3/2019, 10:11:34กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนา EQ
นางภรณ์ทิพย์ นพเกตุ
https://drive.google.com/open?id=1N4jANH4rjuntqxEBWsgxJnnvgXLeyMeY
https://drive.google.com/open?id=1cM1lkvxfwu05BJmy-vygFo853vroWGei
5
19/3/2019, 10:18:47กิจกรรมทักษะ 4 ขั้นโครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
นางภรณ์ทิพย์ นพเกตุ
https://drive.google.com/open?id=1dDOpCNJGu51_JDRzSHxSsr51b8Ec7hKo, https://drive.google.com/open?id=1YxXEr3BPLm-mGQ-X5hJU28FVbyAS_UjN, https://drive.google.com/open?id=1BbjdxUTZBr0x_M2Z00vyRcuOpCZU2ErQ, https://drive.google.com/open?id=1No7QNJJluZyQfOBDTExaTtcsPnQ20QjZ
https://drive.google.com/open?id=1YH7XJwsP1BLfloDvFB790kBNGNsGIcum
6
19/3/2019, 10:44:24กิจกรรมอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนนางสาวเกศนี รวมสุข
https://drive.google.com/open?id=1W2Qv1Vs2SIAg1Rn5TACQPOlyqNL8vL5_, https://drive.google.com/open?id=1VtqZs_849NcxtcppV8A9bO2uu0RVS053, https://drive.google.com/open?id=19D7Yxo-8bpSmCWsPHHv3064CevZN9FD7, https://drive.google.com/open?id=1ZnwjXhKDcq50etjhYfN8tNHU-f4oA7Cm, https://drive.google.com/open?id=1PQ1OX_kGvSlyBFBw1ncsQdtU8pe03W_7, https://drive.google.com/open?id=1DUDKqhi2TH8b2QFQWaseT1lXq2H7wyo7, https://drive.google.com/open?id=1kXHD5Ep5r0QDtu9c80ocQQMK517iuMRe
https://drive.google.com/open?id=1q3c22fRHA_48czRkhd6iX6_sdav1QN1C
7
19/3/2019, 10:44:59กิจกรรมอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนนางสาวเกศนี รวมสุข
https://drive.google.com/open?id=1y0gaQ6GwlOWn_SlZ8aq0436GJof5sqGe, https://drive.google.com/open?id=1paBvWP3xjJ0boFG3ACfUhl2rwymQTZVL, https://drive.google.com/open?id=1uSdS98U3-7xXjzYWM0blMXHK2Ll_RpPL, https://drive.google.com/open?id=1DjlsGSPV4dQ3koc82QMFMLz0BH9Ecual, https://drive.google.com/open?id=11rj_7PjBKtROivBHxddqZRnjWcGjVFcp, https://drive.google.com/open?id=1xQJQgY6Wt0_wJ-INVVkSapfExrjRQYce, https://drive.google.com/open?id=15PpKrq3GESJaFSERmxjX3O9tAxVo9gbm
https://drive.google.com/open?id=1MPx8QdAXsCw6ufYb63z1oEjWbaE7s6bT
8
19/3/2019, 11:03:51กิจกรรมคิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย
นางสาวเกศนี รวมสุข
https://drive.google.com/open?id=1FMu-DU5DIC3tF4ew36f7VSLwmckyhPs8, https://drive.google.com/open?id=15pqfs9thtgvZmStIIjEEY5j1LSVLCyNo, https://drive.google.com/open?id=1zz8Ctb30xKLRJ6WwIYhEPx0Gaeft70zh, https://drive.google.com/open?id=1zNLtASdS6thMBF8rlR-aZEZ7VsqX_aew, https://drive.google.com/open?id=1W1iJ_EAZNswlahrAaEvxk-9y8iMQhNUK, https://drive.google.com/open?id=1gySnMSedjurIOXkRzXMBpx4iAYSlv-v0, https://drive.google.com/open?id=1P0IUe7vCBEWDSzljdtYB20vLuDweS3yr
https://drive.google.com/open?id=19RpTTY_ef5V7dObaWzBCCVZcRMDArbrC
9
19/3/2019, 11:14:58กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โครงการยกผลสัมฤทธิ์
นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1JDInYjz6KiqQ6AprsmMLDZY4tzmW0Bhc, https://drive.google.com/open?id=1G7DKC5oOnMOGo0znAkQG4qXlsMEazsaP, https://drive.google.com/open?id=1s5yVUCzBZJVK-ZdyJBsX9Ar2AMBN2Otr
https://drive.google.com/open?id=1weCoRQx-Y2WH5gopySik-WdQHWIBkIjw
10
19/3/2019, 11:33:17กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1S1KoOsE8B2h9aS7sXgtHGHNCt8jZqTjw, https://drive.google.com/open?id=129oe1KFNC0y1kbrax-XqTpMaVm_uRJHO, https://drive.google.com/open?id=1X9cvZf7XQQwJ06NreuEnDqmEUQyCzZW9, https://drive.google.com/open?id=1bpR_w5ZhTHIXdcbmGTUYT_pGVGBKfJH-, https://drive.google.com/open?id=1ml8yNE6hvj8_5Vst-Q5wZjEFC8YEIzvz, https://drive.google.com/open?id=1TMVC5mAaxGRfW1qy6otDdzDKXb7wAPMf, https://drive.google.com/open?id=13dSgpfm5UXAf3EvwXmhSyX3_SrMbyhkF, https://drive.google.com/open?id=19q3i8sm4_tnDkH9AsiuDkB8gvt0pqW0d, https://drive.google.com/open?id=11dVa3TqkT5nBcMcowaxDxxtejOwyH1-U, https://drive.google.com/open?id=1qWeGH0ss895pLTgpy4_3iesGtnEeJrPm
https://drive.google.com/open?id=15j_nfLQ5W0nGrdeEfL2KRCwHITCMtidK
11
19/3/2019, 11:39:26กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
นางบงกชภรณ์ จันธิมา
https://drive.google.com/open?id=1TGm7TXDtLVJylp6Lydumam5LPDem15so, https://drive.google.com/open?id=1rrQSonzG323uW7NxwMFEQ5KXcvESmKnv, https://drive.google.com/open?id=1WbfpxDCcVVM12gj19GgSTegaQ9Asux9f, https://drive.google.com/open?id=1HsGo8vTGSU-AtPcvWRuatq-37z87U2Ck, https://drive.google.com/open?id=1D9Zj4G5jgrZLGavMj7eFN_Wk1XBxTY6k, https://drive.google.com/open?id=15escfqDfNXy-Tsqo7IOWeR9ItiWJg2mu, https://drive.google.com/open?id=1ZIAOx90VC055Qtpt-H3Fot5jMER4DkSq
https://drive.google.com/open?id=1UoLLB4tha3kTiMeLHb0VvEf-yF3KVoQy
12
19/3/2019, 11:41:11กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน
นางบงกชภรณ์ จันธิมา
https://drive.google.com/open?id=11Jj4d0WkqXKIIYjTRYnXTWHosVxZ1sYb, https://drive.google.com/open?id=1nHjBe90XtLx5LguoPejHoy5-mxi_IZqM, https://drive.google.com/open?id=1TguOXYGGIkJQqnMgCDtzHh4M9EHGhRKD, https://drive.google.com/open?id=1RCdMCx-9omWgexifvqdQE8zyaF71fcAU
https://drive.google.com/open?id=1QLd_5IsEtip0z3gPKXnjTqOpcf0BfZ_H
13
19/3/2019, 11:45:32กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาสมอง BBLโครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
นางบงกชภรณ์ จันธิมา
https://drive.google.com/open?id=1BdfKVot5MgQsbPiv7LYWUK-4yIKsnkxm, https://drive.google.com/open?id=1Rgq4pHlO43GsAb2Ga-r-axIhCGyqZyRK, https://drive.google.com/open?id=17sCb3vtB865DRG4D4qd6YzJJ2QZxASGI, https://drive.google.com/open?id=1Hdr8AE2RBhGb0m6skehuSYULFbMuYYKf, https://drive.google.com/open?id=1KDhvqypupw_2NhGwXqBE202bUOAbzLL3
https://drive.google.com/open?id=1fVJK_pFlrBx1a5QNo06lDj9Bf4oWN9jY
14
19/3/2019, 11:48:36กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=1jxXtapFHhXbBaJmevcAMtgHmZ4eTRpjX, https://drive.google.com/open?id=1-Uiy4vahH3eD1aOSNj-ayaysEy3OJ1ca, https://drive.google.com/open?id=1UUugiyb6eZyHIup4nCcZ7QgDXMO8JHqG, https://drive.google.com/open?id=1ScG2h5qyDFMrDVbTBGjbsF_ZGXD7JgFx, https://drive.google.com/open?id=1r6ByPfGbKUJcxYnNK6rorb9W2fzgC5B-
https://drive.google.com/open?id=1gIJOZkj2Z7ul58jv7ULEWAS7oSQnh4mf
15
19/3/2019, 13:50:33กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์ นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1WMirmP5fq_Qh_DNmbbb-QVtA4Ef8iMZL, https://drive.google.com/open?id=1VEiq81y_w6RGPBpCvMziBxb4tRW4iJzd, https://drive.google.com/open?id=1tD39IP7XgwcETKu-1bNc7dSP21_P303K, https://drive.google.com/open?id=10QD8OWk9v-IDEk-l9gjIp066jg8wj8Bg, https://drive.google.com/open?id=1zY7h77Xp7-agT2LvMeW7Vv70tXW37Klm
https://drive.google.com/open?id=16FkaU7KxCJrdG26DGOARojjc2qQ23Pqq
16
19/3/2019, 13:57:56กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์ นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1jXy-4y_uEuDCepunfhbgGCnDZMD1FXe1, https://drive.google.com/open?id=1RmXBgcvHqMMIfRXLh1qjgg8R-MnqBylt, https://drive.google.com/open?id=1isleY-17TI4FLfpJgxsp33dYmwxCKGWt, https://drive.google.com/open?id=1Rs749DewDbVI0boyer9n0rHTN-BPrt1J, https://drive.google.com/open?id=1IRjlaCjBkKXpSqfgguqh4XC-ibFQ99r6
https://drive.google.com/open?id=18CUjyUwN4zSj0CX5ZWldTCndyxT2MuwF
17
19/3/2019, 14:02:11กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์ นางหทัยกาญจญ์ อุบลพันธ์
https://drive.google.com/open?id=10FVjQqsTgGFbF9kQcjavQkqfzgol2iEE, https://drive.google.com/open?id=1Z0pxtLo5H9bhIEf28XCkBpn4i6kH_hLi, https://drive.google.com/open?id=1VcyZ0p7VVA4uZDkC-YKPLHNkrpFsNCPd, https://drive.google.com/open?id=1FbjlQ_cZPEZdTyINDQ3qW4p-lh7NiMip, https://drive.google.com/open?id=1oBo0pGPZBxKn8dKZf1frXqI6btSGrNXT
https://drive.google.com/open?id=1lp8Du8Hu1JusHqOpHJ2HEoaA1EnH-5s7
18
19/3/2019, 14:11:50กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
https://drive.google.com/open?id=1roGs7Nw64eIvg4cHt7ADxoLq8IOVpYel, https://drive.google.com/open?id=1Aikijj8ofx0WyPHD6DcN850A8OquHCLk, https://drive.google.com/open?id=14G--XPKZxUZOF3Wbu5iWaZqcN_6UA8dE, https://drive.google.com/open?id=1uajKmU0YlKfeibzwLsSebcjVvM_FAgSl, https://drive.google.com/open?id=15w8NfBXOpVum15Nb-J_6P0eYLLK6_wp3
https://drive.google.com/open?id=1uQ7Qe1JIeCF1I6nY0lSfIm-6izrLg0EX
19
19/3/2019, 15:13:45กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ป1-3โครงการสาระสู่ความสำเร็จนางสาวสุภาพร มาเสน
https://drive.google.com/open?id=1EFKg7f4it2YenYqxxyZkIJVIJF4pR54m, https://drive.google.com/open?id=18xJ5Do7dbWcPe9hukxNKm8qof1V3KeR4, https://drive.google.com/open?id=1DuLtEzyhMq8-1Eth-IFwlUoVgRA3Y0Ze, https://drive.google.com/open?id=1dzMS23uwX2EUQkXcAJvUyNdTSBXsmcuj, https://drive.google.com/open?id=1hYpvvLG9joFe5cAbFTQ14hKoVmclPtMd, https://drive.google.com/open?id=1rl6NRjRNi7z2qXnJ9C0fAuao2jo_jNQo, https://drive.google.com/open?id=1y4J99JQAF7SZ10VfuUDIy6gMfFlBGnhD
https://drive.google.com/open?id=1zavOaVWz-qGfg0v1u2JrG3lLM0KwIQ5D
20
19/3/2019, 15:16:43
กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุและวัสดุการศึกษาเพื่อการจัดการสอน 8กลุ่มสาระ (ป.4-ม.3)
โครงการสาระสู่ความสำเร็จนางสาวสุภาพร มาเสน
https://drive.google.com/open?id=1QR20rWlLWLkgby6j6T6eYwmjZ3sLhoDU, https://drive.google.com/open?id=1WSnSBRPXJ9JnqX15HY1fFeh0d9-MqrCH, https://drive.google.com/open?id=1IZSrVku-pC7L2lj6_L-ES4qsfl0kDAJz, https://drive.google.com/open?id=1-tNiqZ6xyKPNICJwkTUeIDqnlq_NYkRN, https://drive.google.com/open?id=1rpmvJsTo6Hvtp3ZBTirNWXi7EfEDa3MQ
https://drive.google.com/open?id=1-5-N-JGJKaKk5mqYhPfVSKwVjPW5RjSB
21
19/3/2019, 15:17:55กิจกรรมวัดความถนัดทางอาชีพโครงการแนะแนวการศึกษาและมีงานทำ
นางสุภาวรรณ บุญหล้า
https://drive.google.com/open?id=1AMYwpa_N3JvW-vP8YGNL6AGP74_pWIG4, https://drive.google.com/open?id=1wBWOagIf6UstSmu4HsSeJ0x4QMdKqcuR, https://drive.google.com/open?id=1y9WWNdZKSrWTFJ2xjQ9CO6OvJvM5pyod, https://drive.google.com/open?id=17DSwlD-_1opwmaRn0Vxg_WNz33ZUQDCb, https://drive.google.com/open?id=16t5nhGquh9Lqu2KU1LFle9PRZxMHKuA2, https://drive.google.com/open?id=1QZi-V2WusisNmtYpx04VAzIisdo5x1bB
https://drive.google.com/open?id=1WPMtrnXvBO9l22gXTAdDx6g9zoVMmi0P
22
19/3/2019, 15:20:35
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
https://drive.google.com/open?id=1z37CIgs7_HTo25JwFviFHv6wh-R7G3Uk, https://drive.google.com/open?id=13ioHbg4y2OCIkY0NwAgsmLni4rVpV7XC, https://drive.google.com/open?id=1UvhX8_RWI7nMX3Dh1iEvMICZaLueuYH7, https://drive.google.com/open?id=1DVYW2wmS378jJufBK8hzYtELtFCOqHPy, https://drive.google.com/open?id=1QVcYuxAelBh8QZo--xrtu_9v8OeQXGdK
https://drive.google.com/open?id=1yzBVHToTZylddimJnMH_HOpNuqzztfmw
23
19/3/2019, 15:21:46กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)โครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนนางสาวสุภาพร มาเสน
https://drive.google.com/open?id=1sT33RJ7TcCNjKim_KUzHVq97nIHPuz1c, https://drive.google.com/open?id=1qlE9cGLhZaeYB6N5HNP-LlZZsGlMS-rg, https://drive.google.com/open?id=1X0yVH5jk7wgXIM82HlMlM6-3I_ajpVYu, https://drive.google.com/open?id=1fYIsfXfBd9Edjy0fuj9TR-MI78wo1_Ri, https://drive.google.com/open?id=1e5vr8-FeoV1UnzM7Jm5BXwgKB4E0ag8X, https://drive.google.com/open?id=1dEb-84oIGmfyM1OdNCfoRHPY2I5VtgXT, https://drive.google.com/open?id=1GYXHA4ap-akm462Ny0BVBVrpa2Vjz0wS, https://drive.google.com/open?id=11fFCNqwmDSpW3O1nkz9w991aF_3P33p0
https://drive.google.com/open?id=1wU1IpL4cpHbLEmnVdJZTMGpF6kIJ9YRs
24
19/3/2019, 15:22:28กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโครงงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
https://drive.google.com/open?id=14mNdjaFR5lq2vvJQVhtHCvwu81RumRNX, https://drive.google.com/open?id=1r9MluvHgkT4gTFlw6424rno1ySPgS0-J, https://drive.google.com/open?id=1gK8Cv8yjY5M-s3UfMet5LjtF74eyhenF, https://drive.google.com/open?id=1RgsK002I7jfJfIXWF303DIjFOTyc0ovs, https://drive.google.com/open?id=1xzMyS6GnKe68A5PtlrW7lKVrYc5jlWXB, https://drive.google.com/open?id=13tzLf3lV4NKfq2kCR_-Y2txUKDqLpdzd, https://drive.google.com/open?id=1ExFdNLkLBK5-ZmyJGazN2CIZ3g42C4tC
https://drive.google.com/open?id=1pQgLigFwwxKV28exS2-LL2pjdzWriyn4
25
19/3/2019, 15:22:38กิจกรรมโฮมรูมโครงการแนะแนวการศึกษาและมีงานทำ
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
https://drive.google.com/open?id=1tQ2FFjbu_rI2a4smrn46RvKsv3N6a1M3, https://drive.google.com/open?id=1T87Q5HhUPK8tfSC0EicCE7zaXACOJkxR, https://drive.google.com/open?id=1Wa1fXQi7inwwc6ARHfsXuj2uI0MWzRHC, https://drive.google.com/open?id=1vs56bR0Xs-dlGMunl4JMvar9R00nuF6e
https://drive.google.com/open?id=1n2jq0bckyzgyGUofAUsWkFUh47z2wbEN
26
19/3/2019, 15:26:04กิจกรรมจัดหาสื่อประจำห้องคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาการคิดคำนวณ
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
https://drive.google.com/open?id=13nSkBImpNSu-YhikpGRJO7_d5gs-vVNN, https://drive.google.com/open?id=1dHY8Zb65LAdGbsRVYqo8Fi0uT1Wz24XD, https://drive.google.com/open?id=1EhCuY7SD9KL-S0MHGmTBMecjlTgrmkQ7, https://drive.google.com/open?id=1PfLoLlLzgqVM8A93uK3JWrnZ9hy9SjX8, https://drive.google.com/open?id=16MuVLghxtRZ_iBRgC27CcpmKTm9kZzDd, https://drive.google.com/open?id=1uegegD28pc4VPhWVxQZRpxKD8UuZBevQ
https://drive.google.com/open?id=1qhfVPVIuI2-iKAShT1Je24zzSEYPKmrf
27
19/3/2019, 15:30:17กิจกรรม Share and Showโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
https://drive.google.com/open?id=190DuLaR7RYQLCphM7Yjb6oREP2JVRXlm, https://drive.google.com/open?id=1szOzx_sRX1oRKAdhVxXB0O935NAUAeov, https://drive.google.com/open?id=1H5lstj5HrisyxJwzvax9CKQ3-yP-m90X, https://drive.google.com/open?id=1bAfmY7arqiQZecQcV9WJhqqd71IdP7Aj, https://drive.google.com/open?id=1i-2whnlqTa7RRaFp_OLc3j_tTrN_Grkd
https://drive.google.com/open?id=1iqJPalWA492MZLnHHp3DsbIlbsfWwbXR
28
19/3/2019, 15:35:10
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
โครงงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
https://drive.google.com/open?id=1ZCQRutncUjwshQdV_MkaCXQTBTyOPk_n, https://drive.google.com/open?id=1yAc2pm83hCx-IXNIgrOHqmpA2Zvp0H_9, https://drive.google.com/open?id=1v5if30KzIN9vA4ezow9Wh-bOjMiKhefd, https://drive.google.com/open?id=1SUVryYA5iDgMtZ5RJu57YAgK6PN3a5de, https://drive.google.com/open?id=1uLLEr1rCbyeT-eOlmrAx_kXDKyGf-l_y
https://drive.google.com/open?id=1b8gvvcuUuRW_aS32fKbjmYpjRGJmo2H9
29
19/3/2019, 15:38:33กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาทักษะการสื่อภาษาอังกฤษ
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
https://drive.google.com/open?id=16_k_iw-_AdWo-aHq_FlJszCrY43PKOlC, https://drive.google.com/open?id=1XnnPblNTYUstzTQ1aSOhJipASbwDajrE, https://drive.google.com/open?id=14j7vZfGeY_XhWHLWyxpKRiin0XbtpC2i, https://drive.google.com/open?id=1clMD0pT93wsYKGz9qFFqgGwO8Os-xRFA, https://drive.google.com/open?id=1irIYnBxG18rdALFq4ZSdfC2PwZ4KrxSF, https://drive.google.com/open?id=1Y53knJw8dXDJV0BY50E3hIfgLaCsZTyy, https://drive.google.com/open?id=1hvrgTnJ6jyeTHxkNmUABzpBUvWgROqHe
https://drive.google.com/open?id=1SC4jEwiJmyt4-6P63LZoWPMlWA2amJdL
30
19/3/2019, 17:23:08กิจกรรมนั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนเข้าเรียนโครงการพัฒนา EQนางสาวอรยา ชวาเขต
https://drive.google.com/open?id=1ZGLRcZN7uxk_JGF-Av77bOZbTyrNVjMO, https://drive.google.com/open?id=1zDvT6GxK6RjfOM6vSgWOPRi6IWJH-DBi, https://drive.google.com/open?id=1O7kWtIZ3sLDSGv2AKbSr_Q0YeeWLicJn, https://drive.google.com/open?id=1sr3iWYoyJm02nnWw4JCqXn_mfFoRxm3z, https://drive.google.com/open?id=1xn7gjLjvJEuYJl-eh69jCcyyzZ8iNtYr, https://drive.google.com/open?id=1B3qxD8p2r1l8zolkbQnUDdM-XxcKPRlX, https://drive.google.com/open?id=1pEDh3yrrXbIsEckrqcyUsHZQsE9Su858, https://drive.google.com/open?id=1BKrta9NvGTEUl7tMivS2mv91W9yRrI6Q, https://drive.google.com/open?id=1tlrWmz-CRNSYhXriopILcrV-7q6LePZP, https://drive.google.com/open?id=1Gz3kf9ZmK9RYcsAxee48rKfOGzZ65pDJ
https://drive.google.com/open?id=1O5QewdjOZLLkfgeqkNHPOYlWBOIo45k5
31
19/3/2019, 17:25:20กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ชำระจิตโครงการพัฒนา EQนางสาวอรยา ชวาเขต
https://drive.google.com/open?id=1MCoRiq14YWyFIfqNI7A7qWPA9SA1MPBl, https://drive.google.com/open?id=1GnviSX-PEgGNGKmeEztmeMzMyAuE2_qp, https://drive.google.com/open?id=1htdsVCq0IApRapuWWEK7JRIZLpXOVc0v, https://drive.google.com/open?id=13JsK4t3xshrpxBVNxkxlRpPbWzusitP9, https://drive.google.com/open?id=1Ip6XxbjuUzUxrPHTqRRVpmSuoiLmIedK, https://drive.google.com/open?id=1I8fxkP9sCnhaSDDDSaGpcmnLWOB9uA8t, https://drive.google.com/open?id=15jBKj3Nbr1wcaTIS59OqjxZrAUVcY0Ob, https://drive.google.com/open?id=1P64U88b_AMqTeDl85wOt5hcHZr2tSrLW, https://drive.google.com/open?id=1DUFoCC2G5sQkOHBDnG7lXyKwjDWD2zyZ, https://drive.google.com/open?id=1q7_aCNc4-XdI1LMFfesrhb96ZnkoPsW4
https://drive.google.com/open?id=1qIrW56cbV4BPbss0J_8l1r2nbpCLGkx0
32
19/3/2019, 17:28:24กิจกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานางสาวอรยา ชวาเขต
https://drive.google.com/open?id=1SRPnVAhTWPB47O2c3MJ5-Y7Rtymv_hcE, https://drive.google.com/open?id=1GejvEivOwNpfnAf088Zi5ML1lFCK0Xbp, https://drive.google.com/open?id=1Z-a6TP1fOlDohNaDmFScZiuy-w6Qb4RB, https://drive.google.com/open?id=1nPYh6uUTBHU3_CmUPp4dZH_pzKoQWZdu, https://drive.google.com/open?id=134U3Yy0oRP9ZgVfJVG486SyTGg9vmu66, https://drive.google.com/open?id=1l5v9mdZOS-GQSTd85TMZ2FdNAEpWfPnP, https://drive.google.com/open?id=1RGjlzIo7jIJBLHx_Oj1O-Oe3hGan56TB, https://drive.google.com/open?id=1Fpi2IIG3eoVnQsKiv4OHJFg55cXQIMLi, https://drive.google.com/open?id=1VPISFCOgg1ANHA8FMjFn8hboMMilIECy, https://drive.google.com/open?id=1lUk8m17CBqg6i_SyPFgk5ucZkh960NiH
https://drive.google.com/open?id=1AL2X9JIiHW5q9kYj7BYMaD6KFQU5Z6Da
33
19/3/2019, 17:36:30กิจกรรมเว็บไซต์โรงเรียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนางสาวอรยา ชวาเขต
https://drive.google.com/open?id=1VKGRgeTtrMifZ8IUS2kSJv-Pk7v6kkbK, https://drive.google.com/open?id=14y7OOJ5LN7qWfqVsksXgQaArd3hVMS73, https://drive.google.com/open?id=16p1lYpgt_Jq7oANHJapAyhLvO19msO-U, https://drive.google.com/open?id=1cuy-STZVhD4QyzAWGOJldVqaGznmYpX5, https://drive.google.com/open?id=13ej1g25DGTY9wAs4wzHjBJhMahtZwlC7, https://drive.google.com/open?id=1UKNGO8uXiLgIyV371y5wEDgeBh0w2e2k, https://drive.google.com/open?id=1pK1JWPZZEKdo815cA58c8qDrWzDW_uL4, https://drive.google.com/open?id=1pv86f-bpGCl3lN6WQs4QGLHxpgq9RYvL, https://drive.google.com/open?id=1636YIbMWIX89xYHLDLDQkYGI9Ykb0lYs, https://drive.google.com/open?id=1SeUgperTsyGhaAPgDmaIr7aAjXMjGZwA
https://drive.google.com/open?id=1osLvbx7a5aQzf5IFxSqJbOecxMOgI2rV
34
19/3/2019, 17:42:32กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนางสาวอรยา ชวาเขต
https://drive.google.com/open?id=1ABV6YrEwUjPARGWLl1r_SaRfWpXZbwMs, https://drive.google.com/open?id=17V_Mb0-5UPJndmYP5QmF3FO4-M8QefWJ, https://drive.google.com/open?id=1-97TsTJJE5GkiGYLGNjbUTNGLKU85PS0, https://drive.google.com/open?id=1PNyOCqdZMy1zUDCDqQQbXKaqrrK3ESDe, https://drive.google.com/open?id=1kBCp8dBzbP-SJEDWFvmSOd8czWm8rFNZ, https://drive.google.com/open?id=1l9Zxz5tmLIaaKGILnq4K_Z7_P0gS-aBf, https://drive.google.com/open?id=1i4a47ICqkWVr8XbfP5E7J3a8ByXDh9Zx, https://drive.google.com/open?id=1zynnqOftXEQY2SciwDC6Tr9UEGx3fe72, https://drive.google.com/open?id=1nPWH-bK8oORDcJ7SHPtSlM9kJDZm21bn, https://drive.google.com/open?id=1ITbTVYIN_N9e9ytG2MyymZtzpTE167kz
https://drive.google.com/open?id=1iE7z4WhxWsEHd1DWTfiHGVEzCQso78Im
35
19/3/2019, 17:51:14กิจกรรมระบบสารสนเทศกลุ่มงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนางสาวอรยา ชวาเขต
https://drive.google.com/open?id=1zx21Pyp0d2lkHenoZSajNrDvOntbK40Z, https://drive.google.com/open?id=1QFaG9io89lArxZuh5o3SMaB5peSLpDcd, https://drive.google.com/open?id=1m-VgaqOccum82Go-WTUGLwxgvjuIO2rP, https://drive.google.com/open?id=1k-7pmOOzldtRIYD7KJyAE7DGmTNPG99M, https://drive.google.com/open?id=1gaD0nLR7SLv-fZhH3wOO758BdXzRVJbG, https://drive.google.com/open?id=19Gaa_kN4m3UkC3VNXZpmtbfroMQq6I4c, https://drive.google.com/open?id=1nyd8Ki7vKKFFy-7txK40dA9-fCzDxCAl, https://drive.google.com/open?id=1JWMB8IkjHo0U4NueJdDRpVBkpsM7dqb4, https://drive.google.com/open?id=102RgbcSuvuAXUAKCNOItLdLsAFBvWm7w, https://drive.google.com/open?id=1BFUjZSBhxsTh-p5-wto9honjAkBEc9Iw
https://drive.google.com/open?id=1Kq-B2dPOYcdK8sqCSF2wT4FZGHAar3el
36
19/3/2019, 20:31:51กิจกรรมรับสมัครนักเรียนโครงการรับนักเรียน
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1oR2FQUPovd9BVq63LI4OKYuE-q-qQ6qd, https://drive.google.com/open?id=1QFyHh4empPfovkjXctpkeYAkqW-goVcp, https://drive.google.com/open?id=10VofCFY-6ZsdIAC3K1voNYJLarHdjMwY, https://drive.google.com/open?id=1HQgtOTKB_Gq9xglWO9tg0xD9I8GqSIjr
https://drive.google.com/open?id=1QZ2WZMlLklEUVwlQzbT6idOrB9HqeBlg
37
19/3/2019, 20:34:16กิจกรรมสอบวัดความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อโครงการรับนักเรียน
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1bt2rPf6TEi5mnaS0C-FEFEsVbpOQOGXP, https://drive.google.com/open?id=1jLosNvkhbSyNWYQX5DGsCZ0-1IkQsl-J, https://drive.google.com/open?id=1K0GuFGvQ4Xi2bEfuODUTSHZtkX3V4ekk, https://drive.google.com/open?id=1gAX6f41CE8E2va7qQCJCBA_N17FXnUVw, https://drive.google.com/open?id=1DKrrGd4UsNkAv7v9-WYwdygG4hQQwdEm, https://drive.google.com/open?id=1S6QQChZV7FW--vKWURfrD_CeuVG5TCJi
https://drive.google.com/open?id=11vWX1ECoM4FXDAz3mqauEk0vwwYpZJ_U
38
19/3/2019, 20:37:02กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่สู่รั้วเขียวขาวโครงการรับนักเรียน
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1eCa3eiKFTGv4fSACqTpKmBA-_c2LSy9b, https://drive.google.com/open?id=16q9tVo6bR6tntR0X3xu75bnrawZ7GxEF, https://drive.google.com/open?id=1muO0MPOXQA1uKsD28xqk-Q_tHFvaQMTe, https://drive.google.com/open?id=1yus5zKqMcnBKhBdFnfWTzsj9louib_Da
https://drive.google.com/open?id=1CXmS4fxoCq9mU5fhQXV8hFxMdL2WXJWU
39
19/3/2019, 20:47:09กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
https://drive.google.com/open?id=1trl4v5gLLSkW3aBHElcN2rw26YyScUk7, https://drive.google.com/open?id=14o5lovSzouVbJppCJhN1BqmE8wZNYNCX, https://drive.google.com/open?id=19DLgkegGHBPixlc1BrvwRg1jWv4jN-h0, https://drive.google.com/open?id=1JUqZLlV67Z6iNSm239Hb0IZ4HaQN8tlV, https://drive.google.com/open?id=19lori8WKxeCVbZh4KzoNN9UnOsCmTUl9, https://drive.google.com/open?id=1aTh0TPzzKlD5L3l6_j_d2GwtcqG-fTPD, https://drive.google.com/open?id=1047w4TpgEOlFfIKliJSYmUGo_kWhcrgw, https://drive.google.com/open?id=1IvtqUPyrRY4oC-ninKKvIRR7KXjdJPoF, https://drive.google.com/open?id=1DoJm0n39LV9v4trItf_gsISUZ5Fj3Is3, https://drive.google.com/open?id=1-jnP9OrhvTj9wx9cvLNkZ2lmpyV83Qqd
https://drive.google.com/open?id=1uVwSyph3U3aRxnKKptubrBwZtl2otwox
40
20/3/2019, 0:32:02กิจกรรม EFA
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
นางสาวยุพิน สุกิตติกุล
https://drive.google.com/open?id=1WlTS6iNvZLM90lJI6S8WX16p4bcQYmiO, https://drive.google.com/open?id=158NCRSSJM2RQZQRhlxSvXYcyHK4q9vEv, https://drive.google.com/open?id=1yKK4f5tFS3IklYDS6C9Cb_pUgck4R1fC, https://drive.google.com/open?id=15ExLjn7strAodpbk0DvYBbSAJRJeHOG2, https://drive.google.com/open?id=1y0yKv39R0UMAylKPQANbJo9ST2zTOeTI, https://drive.google.com/open?id=16cUC7sQtYZKTbXZ9J417sa8vqZP7td6c
https://drive.google.com/open?id=1wntPu63A8nvgbojgu00JFaqseWpDKzg8
41
20/3/2019, 0:35:38กิจกรรมแนะแนวประจำสัปดาห์โครงการแนะการศึกษาต่อและการมีงานทำ
นางสุภาวรรณ บุญหล้า
https://drive.google.com/open?id=12x2voCpNXUCzJ3IQvOUnH3wDTWoHPGGL, https://drive.google.com/open?id=1Z8wvVzdvgXL9Q9vGZUWl02Mof6ejCHfy, https://drive.google.com/open?id=1i-TQGlwoNhuv57-pI8EQlzU6x5wvbjC-, https://drive.google.com/open?id=1SPue7zMynMlByuJbtaa2abS5IgXIn0iO, https://drive.google.com/open?id=1Ke4wxTUhnc0e6sNxTUIMTKlMP35ezZyB, https://drive.google.com/open?id=12Ybsjb8_tXBaFyRvDADlaUOlFT-D_A_2, https://drive.google.com/open?id=1sgLyXbTbnzFr9ySWhxZ4ziVC_24aLP2r, https://drive.google.com/open?id=1g-PArVpgfeS_CRIUswFL60kMS6hvAxVN, https://drive.google.com/open?id=1r9mTB1OpVzsRtbChvKOPHSct9Yidw4ML
https://drive.google.com/open?id=1KUkiL7OXnbK8vHKjldCyHaSyKTC1sitX
42
20/3/2019, 0:44:52กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจโครงกานพัฒนา EQ
นางสาวยุพิน สุกิตติกุล
https://drive.google.com/open?id=1NieDJRB4XbO8fnD3TZVnhY77Ll9ZRNtd, https://drive.google.com/open?id=1SbljcYCCwClm-7ctosiMlLgPgTIp0lhs, https://drive.google.com/open?id=1OgeYAjn2GWDwKvACoTeiXc8DywYj4IVa, https://drive.google.com/open?id=15F9eMgFqHXEzhKcGtgGjdfcC0-4vcyri, https://drive.google.com/open?id=1ZR0bAR_VUIP1gAaIRYqpWwPqlglSTEA1, https://drive.google.com/open?id=1SdP7Ow-ah27NB4cZkxV7kdGpVFjLOc4w, https://drive.google.com/open?id=11cuovsd-6LpSESy5C_y9E8lEsGUzNQ-d, https://drive.google.com/open?id=100Hchjrw7q6NGBSlAOn1d1CaErCyBqwV, https://drive.google.com/open?id=17MmgILO79HfPLUpFTgG_WUzHl5d0cVFz, https://drive.google.com/open?id=1D2R1rInXCnUmoP4jKMLTajU1Zv5PrIZ1
https://drive.google.com/open?id=156RiQUJv6XniqK_AE4mHLWPROCTVJvHW
43
20/3/2019, 0:47:42กิจกรรม DAREโครงการอาสาพัฒนาป้องกันตัวเอง
นางสาวยุพิน สุกิตติกุล
https://drive.google.com/open?id=13wK0SFw0BRZvdiCfG1vOPt-vLgOHiCx6, https://drive.google.com/open?id=10LaPcszosm9Rh2KoXSk-nS-uYKwzdGZt, https://drive.google.com/open?id=12Yq1Uy6_5JNtoBTsPM2naiyreIAuYuy3
https://drive.google.com/open?id=1TpcCBMXpe5OxolrAnotZ7JaaNZyGrgqm
44
20/3/2019, 11:50:20กิจกรรมหนังสือเล่มใหญ่ให้ความรู้ (Big Book)โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นางสาวปิยะฉัตร ทิพย์มณี
https://drive.google.com/open?id=1LBNshDUTQkMxxCI43d2TwfV-J3352yhE, https://drive.google.com/open?id=1epG-i_pK3kBImBsGx4heQe63Df5oM9wV, https://drive.google.com/open?id=1TPEs3jAjw9FH3nLqjO5iz6kU-L624qdP, https://drive.google.com/open?id=1U6hcHs5b3p4DPFVVCMkUvA8Xcq9_2Q3j, https://drive.google.com/open?id=1ooJoFvk9_dS1HZvMofk1qB5m8GglAPYJ, https://drive.google.com/open?id=1FfBe4cJ9tSBv2tg_fvmVU6qeSJvaEgKM, https://drive.google.com/open?id=1Ttu0g-6HBsprFxWAs6KiiNZ71275btXF, https://drive.google.com/open?id=1XGpoWV4xpcR9su_xh8HtLInNhqAWwDzO, https://drive.google.com/open?id=1BqliO6UuT1fxLqqBqa8H6bJyzT6-doCi, https://drive.google.com/open?id=17oJRWTpfV3ibgrO0hxSmfAHFVU2Mw8hs
https://drive.google.com/open?id=1wYHuJ0Fs0lD6B1wPLB5-aFkbtPEZruep
45
20/3/2019, 11:58:09กิจกรรมยอดนักอ่านเล่าขานกันฟังโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน
นางสาวปิยะฉัตร ทิพย์มณี
https://drive.google.com/open?id=1S3BVm6zZ-TMf_z8RbnrK_4ofgWj-6Ehq, https://drive.google.com/open?id=1XDL0lxDKKKvsNj47U0FZk3_s6wOiTrkh
https://drive.google.com/open?id=1HJ58cnifC88azIhwYrtzxR45UZV7xkJ1
46
20/3/2019, 13:50:26กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา (stem day camp)โครงการ Stem education
นางสาวกันต์ฤทัย จองปุ๊ก
https://drive.google.com/open?id=1cWq4ZnTjM0e-QUmKxKBAQTSInizBeJ9o, https://drive.google.com/open?id=1FnB0M9AtJBNE7vavAdPH4HdwF2tc1iZH
https://drive.google.com/open?id=1OupOiHGpQNxxHc1bjCrRmNU6i6m71G2D
47
20/3/2019, 14:02:03กิจกรรมพัฒนาศูนย์สะเต็มโครงการ Stem education
นางสาวกันต์ฤทัย จองปุ๊ก
https://drive.google.com/open?id=1tx50GcfzBg_je3kwocCzFqD_t-CRRXzv
https://drive.google.com/open?id=1t8QlgUVf29dHg-4UjAFRg3FjYnFbLlFo
48
20/3/2019, 20:20:50กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
นางสาวนฤมล เยาว์ธานี
https://drive.google.com/open?id=1D33_jx_ocvTEwktIHZXqoyOLezoxbp7S, https://drive.google.com/open?id=1YH7W44Y_qpjzO_oLYEX_QZpVCpkYRjx_, https://drive.google.com/open?id=1cQTAoCfGM008V_2vu1BkV41aYkmD9YLg, https://drive.google.com/open?id=14KGRrmwQZl8-QxbOwk2oZuxBaTwSyzEH, https://drive.google.com/open?id=1nMqxRNJ6oKhSsdtj0G6SrHyRwpfZ-PqI, https://drive.google.com/open?id=1vpJG1DgEGIP0D9fkCAWOLyCI2LwZjjys, https://drive.google.com/open?id=1gLp9LGISZQ_HOaYrRhfHoKwpdh4JMqQ2, https://drive.google.com/open?id=1tQro2ofXbYPm4zKliyAYaHhFWfkG5Uv3, https://drive.google.com/open?id=1xbGUuPQFeml8vNPknTAjN1QT3-ewOYoH, https://drive.google.com/open?id=1_kHnU_9Ap-E_DkxlknscMCAlGpN1jthK
https://drive.google.com/open?id=1B1K4Uz96gmweIONdxKBmRekvjLlgYFhq
49
23/3/2019, 14:16:38กิจกรรมอนามัยโรงเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
https://drive.google.com/open?id=1hJlB_PXcqmSgytIGcv2tpeAPPiWGYFIH, https://drive.google.com/open?id=1gBQQzJsbWBwDF4fwYkji1QS_bjtqPXBn, https://drive.google.com/open?id=1CWT143hhMUmoUWB7bPf3ki-ys-p4VAGl
https://drive.google.com/open?id=1k8TgMafV4poZWCFGcDwdoV17kg6uAl6J
50
25/3/2019, 6:06:36กิจกรรมโรงเรียนธนาคารโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์ นางสาวโสภิตตา ช่างเหล็ก
https://drive.google.com/open?id=1KIRY9jbdvVwT2C3xAx4KYZkfF_A35ecE, https://drive.google.com/open?id=1xl1n00kwwXZI0RnHYZud5BEKqsi-UE7A, https://drive.google.com/open?id=1AIBqpbUMf50P4XgpuUyrqBwsoCvmP6NJ, https://drive.google.com/open?id=18UZhQUOaMoey6p5O_CQfegVHLMUhGg5U
https://drive.google.com/open?id=14j5PXi8muGux7EIqud_hIHTFf_m1Abmr
51
25/3/2019, 12:57:44กิจกรรมPLSEEDโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนางพิณณภัทร พุทธิปา
https://drive.google.com/open?id=1mHOAO14vknqfwXdNtBMDNxLGCvoqfFQB, https://drive.google.com/open?id=1nZPNEK2qj78rE88NUYjnJNCyRLoAs6JY, https://drive.google.com/open?id=12aM1KsPEI_WxBNIbpInBaB_TJBDj6V1p
https://drive.google.com/open?id=1HE-4C5QqQN5ErrAQ6sKNyX-8ZAQsZJB3
52
25/3/2019, 13:07:35กิจกรรมทบทวนและประเมินหลักสูตรโครงการพัฒนาวิชาการนางพิณณภัทร พุทธิปา
https://drive.google.com/open?id=1OEwA9skmSVd__3id7k_9-rEp0MPZAybn, https://drive.google.com/open?id=1XPSvGi5mdwkMh7xyqsxs-KrWS5G-8cPl, https://drive.google.com/open?id=19wUCKxEKKqw-gCcNK_ohKx53DeAzY_aP, https://drive.google.com/open?id=1fwzQUcyq4wlzcdXkhQybwUv-N1aE8_uF, https://drive.google.com/open?id=1zk0KXvUNkDxdiugYWyRES3Kv1Ul0JeJR, https://drive.google.com/open?id=1vl18P-rDtcrQxo8Anyw4UlyKHY0tmIbm, https://drive.google.com/open?id=1t1KReBTsHoKBUC9b7gGireerWgG7VsEj, https://drive.google.com/open?id=1WEtrwIutTKRuKD9z_yA3HFjWNTcJjE4w
https://drive.google.com/open?id=1YrqM0gShvEHFrjAgYlTG5d-WLZT9MnMn
53
25/3/2019, 13:10:55กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพัฒนาวิชาการนางพิณณภัทร พุทธิปา
https://drive.google.com/open?id=1TMSGdJWATYFszDzFPleo7zWD5CN-dBDw, https://drive.google.com/open?id=1--S2W0KCJTRLjnwfrdIjg5htiKob6zZt, https://drive.google.com/open?id=1FlQs32SiEXFAex0z7GqC-Lhv-swtg1_k, https://drive.google.com/open?id=1Qx7wT2LgzHI_-4iJqZvrNgSvEGyfQOQv, https://drive.google.com/open?id=1UWzIODZDIOk_i79_xqAbcyP7Lj0xBnLE, https://drive.google.com/open?id=1YopZSOEALLmMT5zznaU6f7N0cpnCpNWv, https://drive.google.com/open?id=1C_3E9MOxsT1fdIqdiNair2kh7kRuZ_4-
https://drive.google.com/open?id=10S8rPWygb4-PpDjvksa8mJK8-zsndEe5
54
25/3/2019, 13:13:30กิจกรรมประกันอุบัติเหตุโครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน นางพิณณภัทร พุทธิปา
https://drive.google.com/open?id=1QGkFW1dngH454DoVAz3Upl7PKUGScu7v, https://drive.google.com/open?id=1kHWIs7VU1tie0ex7ncH4JBlQwUA-2gGZ
https://drive.google.com/open?id=1ynruSOlAIkNRRT1iEqwMxbLJREF7C3KZ
55
25/3/2019, 13:16:35กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนโครงการพัฒนาวิชาการนางพิณณภัทร พุทธิปา
https://drive.google.com/open?id=1C1Yk_5fGSGZSiqpxxr7P2ZT7722rWneQ, https://drive.google.com/open?id=1zK8ML0mW7Cg-Oe-EWe2qhvf3MM36S9Kd, https://drive.google.com/open?id=19i5KNNjVulMK0g_tGvFSaYWw_O9eU2hl, https://drive.google.com/open?id=1EXsZYoQlwJmIzzeOTzChfIUS3BVOS_7A
https://drive.google.com/open?id=1EXA82LmZva8fN0ZQQDGMgV7BmQqwP3wp
56
13/4/2019, 12:51:48
กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการกำกับติดตาม
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1uw89JUENsL_DK5cBv0AjjjGkDmmj4Bgw, https://drive.google.com/open?id=1xCdC3wDIB1zl-kRII_onCdWF0_TBu_OG, https://drive.google.com/open?id=1bVklOjFj_TfVIl_L77sYawx-EYRoWKAM, https://drive.google.com/open?id=1JmG5RE2R4w46x8xIR6eGIzIUgePmtqlF, https://drive.google.com/open?id=1CX6inTjJ9PX7M4BmvcMKAa2zMH3-TWa6
https://drive.google.com/open?id=1VG0_QkoX4vf9MRe7qjyWzAccMWStwdXg
57
13/4/2019, 12:54:00กิจกรรมประชุมครูโครงการกำกับติดตาม
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1507XLT0jUox5cCp41FBWsTY3jtLyEryv, https://drive.google.com/open?id=15pP0zYgHs5vezbKTulPzLsodVXABcFP9, https://drive.google.com/open?id=1nNesq4Ee0vdkp1GfwphsaQgg1WzEpHRN
https://drive.google.com/open?id=1l9JD0uo748LKY2ZvFtuCels8DEBUF4yr
58
13/4/2019, 12:55:45กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ครูมืออาชีพโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1rC4JE3dBLN9_saqTKpCcQm5wEmw8rNSe, https://drive.google.com/open?id=1o-kTWEPdT6gDGzQo0a7kxck8KwrAFThw, https://drive.google.com/open?id=17maZG8z196rzlwmnQkjVJ10HjZztYwUf, https://drive.google.com/open?id=1dquDTX1qNRTXhnNI5dC3hT2_qi6WDvp-, https://drive.google.com/open?id=1Z2PC8jXpP3p20O-plfSGKh3np0mPb8Et
https://drive.google.com/open?id=1y2RNGS0qPcVrcD1VGrn0jXCAWyaVzv1P
59
13/4/2019, 13:02:00กิจกรรม DLITโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1qZxruFyOYQunq22RjlZ6NvVaC2hU5EOd, https://drive.google.com/open?id=1g0gucWgi5agCviASR6lBG57LOJOerKH3, https://drive.google.com/open?id=16DY6e8xRu3RSI7ziBPUo3xK7aoZS2iL4, https://drive.google.com/open?id=1uUaAuWXhK2-8w3snxQOifdkGInDR0P6y
https://drive.google.com/open?id=1_8XXbrhUO8weccEbzMGl31a_ezb-oIHs
60
13/4/2019, 13:04:53กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1XZtECioxSXn-qvG9y-N5JNAQuFPY1wM4, https://drive.google.com/open?id=1tfUa8KEjLwoWsf_YABpE_-cIoJjpjN9_, https://drive.google.com/open?id=1bxzX9v-4XKH9dk4aK4kq5vYE6LAgPrjy, https://drive.google.com/open?id=1i4lRNoAMqI1HIibGMmDT77YT_mcmjZJw, https://drive.google.com/open?id=1Iln13oQK4TgdRCV56ncVs9XM6NXjbvVQ
https://drive.google.com/open?id=1WTOKgasFR9hVXixyS84kCnGLRWDWXavm
61
13/4/2019, 13:06:53กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีห้องเรียน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1bcmErj2ERki7SVxYtqMkZInuwMYOmXwh, https://drive.google.com/open?id=1e2ew2JEp9ULC8FQeFV54tzMhCilOEi9I, https://drive.google.com/open?id=1Wsa1yhUh-XLI84zygO6SmSM35Am0LxMN, https://drive.google.com/open?id=1Ig8FV4dDIan6DFSlO7ykPd1Tfw2GpZG0, https://drive.google.com/open?id=1anYdESbI7xLnl5QZT422ktqlf-8vxZB9
https://drive.google.com/open?id=14cN7rEryUaAHEmhd660E_56OTb70oHVd
62
13/4/2019, 13:09:15กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=18K6Nqa0plUVyWEm9E7-qzd2oZQTM7Iff, https://drive.google.com/open?id=1BXP0dooTFvNSSVtmkhZ1JY-iZcj3VH7r, https://drive.google.com/open?id=17tZWzKEJISlakT-nYLi09JqztFnuK9rQ, https://drive.google.com/open?id=136TW4Prq8P3V0rsg8LX9pNlxLFEzoqZO, https://drive.google.com/open?id=1-qyc1DjW8ahc5ZKuOKZBo7asrpjeieaC
https://drive.google.com/open?id=1cVsMDuCnwO0Ze7wo1cQvqq8qlZ86JKNg
63
13/4/2019, 13:11:56กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลาเรียน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
https://drive.google.com/open?id=1XgFdLM9szmeHjH79sqhfUkD6crewYLgH, https://drive.google.com/open?id=1Hrnbf5Dm_QWGcx59GpKQ37kBYr7tcLV9, https://drive.google.com/open?id=18LT4o-bvqQ60Nme-mzMTv6lbzq_aOBj5, https://drive.google.com/open?id=1P9-Q1m3v3BlGznLrmrpUNYaB_EWaPwk3, https://drive.google.com/open?id=1rXJVh1geL1GOjJuimtGg_N3UcTErVFXR
https://drive.google.com/open?id=1azSa0B9V6lLjQQYBiBCI_W0zYe11jrIu
64
10/5/2019, 14:28:58กิจกรรมก้าไตยโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นไตย
นางสาวศุภาษิตา ลุงหม่อง
https://drive.google.com/open?id=15XRuKkZTqmtaeTqMRP_-xemkRXR5ipjQ, https://drive.google.com/open?id=1yhYGNkjAb18ce9HXZlS9pJFvdb8FwFRI, https://drive.google.com/open?id=1Gl9nWOIrjE4Sld9-Cr8bsjZ1dxggCjTM, https://drive.google.com/open?id=1840YTnd7ZlLdys9diPGRBnTmKXVPaqd5, https://drive.google.com/open?id=1NYDtm23Jwzgn0RtdLt2rwR3VULJOzqNV, https://drive.google.com/open?id=1AKxxWvJ-OKAmxDLFc19pE6n5dTEn4fV7, https://drive.google.com/open?id=1l4nxdk7FAi2z6suFTbVK3TMLWy5rRzDw, https://drive.google.com/open?id=1LE7QOT1t6Y7Fh3Qo3hk8ZgYpwWLCtnMq, https://drive.google.com/open?id=1mVvrS1e_6UYlxoeNsXKmoKbKN87fNR8p, https://drive.google.com/open?id=1XU4ODonZ92o6RCBYTPDEdEcXqAPaDIcK
https://drive.google.com/open?id=1v1ViA_lYkCX_v9ckyFzvC_Ku0p4Aa_zt
65
10/5/2019, 14:34:26กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยโครงการสืบสานศิลป์วัฒนธรรม
นางสาวศุภาษิตา ลุงหม่อง
https://drive.google.com/open?id=15GPfl2aeTPnRsbUsY_lqBerr9DZjrJI6, https://drive.google.com/open?id=1fo7_zgLJFP7yXZv4fq_Lp93GQJj32oQC, https://drive.google.com/open?id=1vIkOpN3o0ND9JPBs2ct6e1BdUdJcJrKH, https://drive.google.com/open?id=17-2ZTXV1f6lpAZiEeCTJUp5cVJWgEDQ-, https://drive.google.com/open?id=1xZ_iawGPuexu5OoNPHpJGbficXTqSo3G, https://drive.google.com/open?id=1pfrLMCD2gZ8BBdSC39Ixz56Z0FlrFR4G, https://drive.google.com/open?id=1TB0EGMYzXkAaEslEXD8Tj-bpg0RK0p21, https://drive.google.com/open?id=1ntEfLyptQyo3dyATOMhrehjh-7GV1J1z, https://drive.google.com/open?id=1fMSoVh-CmoBqksFp1oSq3yDtbUTRbpHe, https://drive.google.com/open?id=1SW_hHVQ8ozXO6KoRscqUiZqzPiRyQnhA
https://drive.google.com/open?id=1utAd-rsqCZ3-nmWC2woUXp04WOOrNDqz
66
10/5/2019, 14:41:05กิจกรรมชมรมผู้ปกครอง
โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
นางสาวศุภาษิตา ลุงหม่อง
https://drive.google.com/open?id=1Dcble7ceYNzSIzf5xY9JgUb9-p2yqfXE, https://drive.google.com/open?id=1pvaBs4BN20yMmHCW1pg4hH_kFwAIpzfB, https://drive.google.com/open?id=1MATHthFQqCrVIlSWoBCv3WfhNOPoDXbk, https://drive.google.com/open?id=1i8ij6kTQKttaOWeLUukEq60apFXwTGmf, https://drive.google.com/open?id=1wCa_1rjzvA_f0IZbGLpuyIThKDVkkPAL, https://drive.google.com/open?id=1J1Aq37cX2ToPZdJjdbQtaDFjMjJsMOu1
https://drive.google.com/open?id=1eXquuSMAGuxsp7FEaDMLtPP5IB-XBZSd
67
10/5/2019, 14:46:36กิจกรรมปอยปี๋ใหม่ไตยโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นไตย
นางสาวศุภาษิตา ลุงหม่อง
https://drive.google.com/open?id=1rwD3IhphQg9sA6TzrYqlzSzWO6SDHJ5E, https://drive.google.com/open?id=1ki0s0zXtNTHVLuxmFVaBHuHEGEEFVX8a, https://drive.google.com/open?id=1EFw4mI9CgZH9sJFFGpGfu3it4srSkGea, https://drive.google.com/open?id=1zupAZS0Vu_gxY2WCr7K-XaXrH9XCqur3, https://drive.google.com/open?id=1JzpTWdGboy0FVphC6DNWBG6vnUmNyKC6, https://drive.google.com/open?id=1ewtapngGK5QqS7kqmURgoEVLH4ZBCJQZ, https://drive.google.com/open?id=19nfMzGbnL544MAIJdizBE7g16XTvlZMQ, https://drive.google.com/open?id=1xzSGF6OnSJOmYK84Pj2IN5PkM2SXR2_0, https://drive.google.com/open?id=1p4mIgbZNvrpwcfe5cJg2I8E_GRT41Img, https://drive.google.com/open?id=1GqSgkL60BbXR5xvCpnoLtvV1alddPfLi
https://drive.google.com/open?id=17Tohk9ltFeVpja-j0npu5zlpKL6wI1nq
68
10/5/2019, 14:55:20กิจกรรมรำนกโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นไตย
นางสาวศุภาษิตา ลุงหม่อง
https://drive.google.com/open?id=1yrn9q2e6YKX_1XjbL0OoU9bBNGFmtOAM, https://drive.google.com/open?id=1HECEBhj74rVJ1KO7l172tmof2G7B1QeK, https://drive.google.com/open?id=1LXOuv_yyDdeUEi66rVUMe35_e_wadiFZ, https://drive.google.com/open?id=1rf6SVicEqzuAYQh-CVj2Y1EIBe-XwtDt, https://drive.google.com/open?id=1R3eg89ZNy2pm3Shk2XRY2o2pCHfqEX86, https://drive.google.com/open?id=1k9gVXlmKftBMAaX32-L_J9nom39g9hVd, https://drive.google.com/open?id=13QgtAgDE3BB5gkcfr-hIU1HeIcjZLpEd, https://drive.google.com/open?id=1cPX-58ecbMIwYlcNJ8f3N2J6aHbVu9gM, https://drive.google.com/open?id=1sp5XI7OfiNc7dfQ-U9A7jcv0DtdOJ6zB, https://drive.google.com/open?id=1sLQc4KTKxbsgRiX2EzbJ4Ze16yXxwjqO
https://drive.google.com/open?id=1YTZ936vM6CqVEbJnfLoqSjIT0cy-b95x
69
10/5/2019, 15:01:45กิจกรรมไหวเผินครูหมอไตยโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นไตยนางโนรี รินเขียว
https://drive.google.com/open?id=1rFRLQw-yp8m_PM-peKV3Zh3kb186jOdF, https://drive.google.com/open?id=1TGA6XYo5nanbMdWucRKKhKWW93gklCFe, https://drive.google.com/open?id=1hDt4-mH_9c1Qo8Ob5dIdaGwKIUoSY8qi, https://drive.google.com/open?id=14HO2YVGwfBVnqswSTRNcvTzOd08uFRVa, https://drive.google.com/open?id=1JsfghORWjpAWwvWWGVRxGs3pcNkZR3v7, https://drive.google.com/open?id=1atowNRRNCe9DD9QvlIQvhu8i44ZDwgeP, https://drive.google.com/open?id=1A7mWFV12LLxkBT8x9U6Yr3MHomgluevP, https://drive.google.com/open?id=1mgEb0Q6xU8UQiiCGIVLX7vb8VF8B64-K, https://drive.google.com/open?id=1JXs9-S6gwmnsbaps0e0T1LGZSTrFmi5U, https://drive.google.com/open?id=1Jeu9lomPb6QxShPS9chfNdi_Wv6Vx76G
https://drive.google.com/open?id=1gStyKj94RN3gteg0ofw5RrKKAkpxn9mi
70
10/5/2019, 16:29:16
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=1qC3_jpikZi9AxkD6DkTazL4zVIsJGdNT, https://drive.google.com/open?id=1sPaPsNWBuJn2VAQHaDXF9fGD246aHJf4, https://drive.google.com/open?id=1A-L37OacTGMScBYubEqdkagIUqPWfP-v, https://drive.google.com/open?id=1Pxs-6kHrAi6CqJD68pgE_PlBsal_B90c, https://drive.google.com/open?id=13SYSIWsQzrjJI50kboygUFH6nwbHcrPh, https://drive.google.com/open?id=1HT7eENIS4rLDsv1fXSIhnixvL6jHSW2X, https://drive.google.com/open?id=1cgm36IFt867LOhSvPPuBTx4wH_bCrp1K, https://drive.google.com/open?id=1ni6H4wWPgEsX4Gi-kPP1qsIqKs1dTRdb, https://drive.google.com/open?id=1zbAdAO7Jqx2cKVtmSyYD85-lmO24nweS, https://drive.google.com/open?id=1TycBwu_Y-PYJFsXuTH9-FuvOUgNBoF3o
https://drive.google.com/open?id=1WfQ4Z-UlUGFwKWtqQf0UDpy09PqVxa3t
71
10/5/2019, 16:35:26กิจกรรมเด็กดีศรีเปียงหลวง
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=17TXmrf3oPAjEt0oOoXmU8c1olCBocyoA, https://drive.google.com/open?id=1CoId8X9qpSMitPi7Xfvdy5XPuxgltlgD
https://drive.google.com/open?id=1mXggQDd4lduHyFV3dKN5AUUjgEEIF-MR
72
10/5/2019, 16:38:54กิจกรรมพัฒนาห้องจริยธรรมศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=1RSXCZVXTT8L1rm8grIMLb-g5Vp03xjbK, https://drive.google.com/open?id=1DYYCTCU6eSYBnfDrRpum8zZlW53efoSQ, https://drive.google.com/open?id=1FxpGzBcrL02su1ntNeXA0U7tQQoMHk65, https://drive.google.com/open?id=1FsEGB7Z1Fw8YaNMo9fvoS90ewVo3qfbW, https://drive.google.com/open?id=1tRKE0YxHEMVU6vcQN1eHqpaWpR5jlNUr
https://drive.google.com/open?id=1SQWJIfBXbML_JHBy5Rdse3qF1DgEt0_F
73
10/5/2019, 16:42:20กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=17BjA6sdATEteTSlibCwuaKe70TFzQU9s, https://drive.google.com/open?id=14ZLCDc-d1cMD0bXusoyLDltrle89CpKn, https://drive.google.com/open?id=1AYIiCrDfoLyaMZaIAx2qvnWLKRLfrToc, https://drive.google.com/open?id=1l6i9mbZd_t7em83k_3UcjO68W4bE0Yb3
https://drive.google.com/open?id=1BI4SkY5R8Rf-N8F0ly0A0rb7ncTd28CH
74
10/5/2019, 16:58:08กิจกรรมรำโตโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นไตยนายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=1xjcsaQG0UcZQlS552IsAFVBOgvFFkXx2, https://drive.google.com/open?id=1nWNXR8jTkhXwbMHgPkTbuOoaEEmW_LN-, https://drive.google.com/open?id=1awZSpXQ9FJb2JucHT1YY0eR5Rhq15sSL, https://drive.google.com/open?id=1R1QRxn87s5TvRIyjFS80K9lJnCR7U7wW, https://drive.google.com/open?id=19S7THnB-gNuzHGGiIKs2TkM14r8rwfCG, https://drive.google.com/open?id=1qeQRuxONXPVgCkJjLBe_35WNwWWUJrOA
https://drive.google.com/open?id=1_hObMqL2for6cp-K-UcnlEOGOGeYCqoH
75
10/5/2019, 17:03:45กิจกรรมวิชาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเวียงแหงโครงการครูภูมิปัญญาท้องถิ่นนายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=1bcrEE4kMIHRP5jFlmHGbaqV8y1PBdF20, https://drive.google.com/open?id=1drLBMgl0gITNzhci5Oz21MEMS2zH6fXw, https://drive.google.com/open?id=1YIIZFgdjUJvEb6gkOst9HFEkiqDbdlWb, https://drive.google.com/open?id=1s_iU4WZmZB65RB7hLjevPyxEOotpDChO, https://drive.google.com/open?id=1j-cC7ntaUg997qT3KUvNMY-N8LzzmmA8, https://drive.google.com/open?id=1OFtXxSqf4Xee9PdmHFHkiZN3IcZKi1ti, https://drive.google.com/open?id=1ygiPJlAs60UJJnyQ31_G9eVxo6gUGZEP, https://drive.google.com/open?id=1Fxn3QyguIsvV4qdYZX3EFcL_osUTuEYm, https://drive.google.com/open?id=1Ijwso7eAFwfJQqVnTvlY7__pwBwrfedV, https://drive.google.com/open?id=1MtpbP8z5UghAmVDRmiI3ukzbuXVBdSV7
https://drive.google.com/open?id=1hsBP9mPwadxU-WdBRJXVdBW9g6p3hfzT
76
10/5/2019, 17:08:53กิจกรรมวันออกพรรษาโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์นายสุรพงษ์ จองคำ
https://drive.google.com/open?id=1gUMsfxD73N2qiuPE9uSMsO8pV1toF7D2, https://drive.google.com/open?id=1WLvsg-epg8DdRQB3stLu1cF4WxUQurKh, https://drive.google.com/open?id=1tIa66rke7H65NBJYUHxYXfqm-sphc1FH, https://drive.google.com/open?id=1PYG2LqwdZ469WxJI4-4hZjcAdov9-8Dz
https://drive.google.com/open?id=1ra4N4Mj8C-W9jucIxpR4oV4iE5nNoh-u
77
10/5/2019, 18:30:55กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงก่ารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=1WjXpu1vUJXU27jA8PmLtJGoipxQk_ddN, https://drive.google.com/open?id=1VYSyFLx1fNklrl1HRU71eIYYTpC1ZlrT, https://drive.google.com/open?id=1kWqNZp974xhnjhHusgEqjfbdscPSzFmP, https://drive.google.com/open?id=1Ieas6MeSwE4bs-DVuhEbEnVHSbbiynCH, https://drive.google.com/open?id=1JPFvPUOSBQG2KhBSOIs9xhwPdZyd0GnV
https://drive.google.com/open?id=1kJ4SuYHqN5WIjHG4uxUDIWNoDXixn72h
78
10/5/2019, 18:38:24กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงการยกผลสัมฤทธิ์การเรียน
นางสาวปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=152hVYj-0M9QnUdt2aLhavk3uIFDuuMWi, https://drive.google.com/open?id=12X30ze1pwSW1wpNKv704PgbUovvv2iPe, https://drive.google.com/open?id=10PLsFaYOvhq3h9yt5_H04zDZYG6eD0s_, https://drive.google.com/open?id=1kQhpFHRAKhZBViNWGZuwJUyz1aTpr-cK, https://drive.google.com/open?id=1MY86mcZiXcw4S51eDEgDU8muIouPLkF2
https://drive.google.com/open?id=1IBApcd7HR9e2LkZ9Z52rvGwbvPwxWsch
79
10/5/2019, 18:45:24กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นางสาวปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=1saNN7Oe3K9ToQk2ejTXtHVHcpQlJ9vH-, https://drive.google.com/open?id=1xJGZnsiDzwbanLf-hjRXy6b2ZbebBDkL, https://drive.google.com/open?id=1AxL16_GEJFa02Cg0ovJjt3B_e0lzRwMq
https://drive.google.com/open?id=1OkG9EBx58t-6dABGCXIy7OZpY1uBhcSS
80
10/5/2019, 18:49:30กิจกรรมการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=1mjIQWx-ZnyBICNif6ryeGxfpbDrzlNK9, https://drive.google.com/open?id=1ao7pqbZFgOF0c4kRpF8NbeHNiQkbBWYO, https://drive.google.com/open?id=10JCW0_sxBmRFm5G4o-JjIXozq35APoul, https://drive.google.com/open?id=1bUm2_yMN143c0l5fXkrJ6FzBffDQC8zd
https://drive.google.com/open?id=1rV9vElTMN1sLzY7ZZNaSFQdLyDGSXERs
81
10/5/2019, 18:54:44
กิจกรรมการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=1fcRogR-6jp7KlruX2SEOYuOF8g24zdYj, https://drive.google.com/open?id=1ToIEI0LU-HHHTmmt4nWKgOESGTmKR-hQ, https://drive.google.com/open?id=1ctmKXAkGsQq7XcVfu8pwtaM3DfjGpkCz, https://drive.google.com/open?id=133IXSiWnqfF9hMLvcdWwBPdv2_xTbsJ6, https://drive.google.com/open?id=1qM1nQAhwOcZI2OlEJAPvb0m9toU73pcL
https://drive.google.com/open?id=1i-9dxAF0bNlHFk-wCJfa9NzB6Gh_ieOC
82
10/5/2019, 19:00:19กิจกรรมการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=16Z0JPsXY7h_7VfatGt9Nul1YsGM_Tqnt, https://drive.google.com/open?id=1PwKWVfWU4qtvGrNrR1ZSMmBHuB4S3m1Z, https://drive.google.com/open?id=15U6RXY7SI9apLy3Httn4Z0Wb_FixIC4Q, https://drive.google.com/open?id=12U35OjtWQm2DwdlQjGxU9ISOIicZ0Hu-, https://drive.google.com/open?id=1YQE5raArmOKVEHF5SOaLHVsUpVoU37-C, https://drive.google.com/open?id=1h50fhD71jsWqhe6-4WMPo6AxH-SfIXCi, https://drive.google.com/open?id=1M5KruSOghkFxFSOY1cv0g5kaUducaXnQ, https://drive.google.com/open?id=1turcBm9cnjY-LdHuK7jAurA4jPuupEgW
https://drive.google.com/open?id=1OzcBY6wJnBkAgkaY5NZoNKX3iYX5f4ym
83
10/5/2019, 19:04:24
กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=1F8e3wvCr9vcXZ3gyLVCbrd7IA-BspApt, https://drive.google.com/open?id=14wpj_3nl1M2jl5li7RtHfd0BKj7j1SkT, https://drive.google.com/open?id=1Dsspcb8V7NISD_dWTHb-KhjeVnNcNMcJ
https://drive.google.com/open?id=1MnOZcuUY3NkI_JrTet5eBXGlJAt9pT56
84
10/5/2019, 19:07:31
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปวีณา สง่าศรี
https://drive.google.com/open?id=1uW2x6ffUWVe5_0X4301D6Y9G3oJ9w4qH, https://drive.google.com/open?id=1v30ZobGHw-F1-W-fWaZeVEXN95mmZ4_e
https://drive.google.com/open?id=1C7dfEvZ6Q8hzpfj5o5JBzDiqW8pYDAgl
85
4/6/2019, 17:54:57กิจกรรมยอดนักอ่านเล่าขานกันฟังโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนปิยะฉัตร ทิพย์มณี
https://drive.google.com/open?id=1ft3Sl1Wn2RSUkdy7xMcByYPemj3WYabj
https://drive.google.com/open?id=1tuSLhETUoZ52hta2QI2arJf_iO_oAIbr
86
4/6/2019, 21:24:46กิจกรรม To Be Number Oneไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1qZVfgJ1nV9aEDadJyX4uzOnfeKQU2RSd
87
4/6/2019, 21:29:54กิจกรรมกีฬาและนันทนาการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1wuEIsXi6jN05e7_0jz3PIGuXMhLj6OrP, https://drive.google.com/open?id=1_eebmEIYD5tKev0SsjZdp5CQ2udi1N90, https://drive.google.com/open?id=1ty2Ho2lFjsEz4lFXys6W0rNWZ32EHQbg, https://drive.google.com/open?id=1AehcQuAgMPWDBOjZzP8pOqE6gnqSoEKo, https://drive.google.com/open?id=1V-lYuZA0Gy6TAZ-4xN4dCaSjoBpB7Pfm
https://drive.google.com/open?id=1dJlOFB7xQxZEPB3X5QJvJ6jgKF8ChKWx
88
4/6/2019, 21:34:58กิจกรรมกีฬาสีโครงการ มนุษย์สัมพันธ์สู่การเรียนรู้ไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=177_cTXhrmqBH7Mt2u5dCL4pjKy-NgW69, https://drive.google.com/open?id=13QgzM8z0OeoMVHT8IDLje6ydU2ANw2-k, https://drive.google.com/open?id=1wm7BUf7IFEoAueOThOGazaKace4WU7yO, https://drive.google.com/open?id=1cEDGpxOD120bYaSS9pLAY5SlQkBYa6uJ, https://drive.google.com/open?id=12Bw6j48De8mA5HHF_iiysgGoB6WBa83G, https://drive.google.com/open?id=1DFOU9NKhy_EjxYc-GUXxpCbtq2wSUDmd, https://drive.google.com/open?id=17CxU8atgPrv7E_d-w-0eu90cYWZsShuB
https://drive.google.com/open?id=1GTUdW_ZBi2a3LdjidwxLDUMwpDgevPAl
89
4/6/2019, 21:39:24กิจกรรมกีฬาอำเภอ61โครงการ มนุษย์สัมพันธ์สู่การเรียนรู้ไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1Xirpe-j-9oO3uvD4CnbhwAgj8pu8d345, https://drive.google.com/open?id=1F03b4Qmrsk57-AY75i6_1aeQ9ur9fIJj, https://drive.google.com/open?id=1WZAj3gzq8pXHIbeWLcm8IxpGeHTlTMbv
https://drive.google.com/open?id=1YVE592pFFsR8J8MiAGTwgkrAbStLYy-x
90
4/6/2019, 21:48:06กิจกรรมซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1yQkG4dWNYLvdtbt2D1_qUs-PS75n2hdu
https://drive.google.com/open?id=1rqVV2hJXYqPLPL6i04LHx9SdO3oeIzyV
91
4/6/2019, 22:00:34กิจกรรมวันเด็กุโครงการวันสำคัญไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1jRrXZnJI-Kvvn5rVrxxHGuFBG5lN_v4x
https://drive.google.com/open?id=1bHUqaP9ZwKjQwxU7DiNlX0KQ3hHLQh6U
92
4/6/2019, 22:02:45กิจกรรมอาหารเสริม(นม)โครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1cjovP2zROT_MCQDAeBxVF608u4Aj3DA4
https://drive.google.com/open?id=1ZhlVeArYVz4O7RCjIxM06uWew9m0IXru
93
4/8/2019, 15:06:54กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นายไกรทัพ สมณะ
https://drive.google.com/open?id=1no6SjT6BmkwJ8vqdL4cA-A6WNxtzWHVZ, https://drive.google.com/open?id=1-LRi1sIyX-ck3ycsrAo2G2qDoqUUfz-u, https://drive.google.com/open?id=1DwdX1DIqNOAl2plW0kL6xviWR-D428Kq, https://drive.google.com/open?id=1_Q3cZ2koXc-zPaBABTBYv5ZEzXVybEbe, https://drive.google.com/open?id=1ciLU8UhLZA8y5uQH5txJRjORKHrz4nGI, https://drive.google.com/open?id=1EeKPEhi8jver_5ZuDKIrx-ixZlm6Nw_f, https://drive.google.com/open?id=10ZMXZVzmI_5sl1keXn4uTgkNifOOVgEo, https://drive.google.com/open?id=1dyJZK3FFAhVxEInZwTECbEJTVWU3iDbA, https://drive.google.com/open?id=1V6JimXa1l09CH0dHQmgnsaDS2zpbhh2m, https://drive.google.com/open?id=1sqZzNMEpXdxHCM3EAcdZ0uliLXhJ2kjq
https://drive.google.com/open?id=1nPJ8N9lhjyH0ew8H7U4SlCRUbyr2L74M
94
27/8/2019, 10:29:11
กิจกรรมจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
โครงการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=1n-CaG2zOEBGxykyDcQsp4ljGqbT7ttO2, https://drive.google.com/open?id=1pZC4BfsFR9R__Y_mJrELPEP26r428NJb, https://drive.google.com/open?id=1iszw2vTokW--z-Ig0auFBHb2W854qClw, https://drive.google.com/open?id=1aNgU-hJz0XTnQN87Fb6I-AZwCPnUVdOu, https://drive.google.com/open?id=1eq57q01m4bsDhYZgPUF2yQdqKiSaL1fl, https://drive.google.com/open?id=1DOtXyCvtP6dEz2x7a-z2AefxEebh9rI8
https://drive.google.com/open?id=1DopdI5otXlEGVBt9MRxs8zqiOiYENu7U
95
27/8/2019, 10:32:32กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=1U9pOveFbpqLH_5khXCpMhMcZqbHNSxNF, https://drive.google.com/open?id=1zyz6hMrKDI66myMM20_QjH1Q2Py_kx8N, https://drive.google.com/open?id=1A1VDod66grAsYzmoaIfMfs-qil_3DjU8, https://drive.google.com/open?id=1GBxUOOtUzab4tMe6zj1SZllROdNizkev, https://drive.google.com/open?id=1OJzRekiTo-zmO6sx1VamXR0r8AeSYpwt, https://drive.google.com/open?id=11XjzXtTMLEPeKSfaJ2KIvAy2O4DuWxde, https://drive.google.com/open?id=15aEjhxqxIideI_i85q328fn9_wZXUSRC, https://drive.google.com/open?id=1ApaZ3ZP0Ng8WAjbWHtLcJ-gsgpLxhjeN
https://drive.google.com/open?id=1BYgNB3FT9kQivbVmWOae7cp_wICphbRq
96
27/8/2019, 18:30:41กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=1GtWdcVvQQo_n0F72a-WmMW-Mi7IMg5Z5, https://drive.google.com/open?id=1jLLry0mxbCzMAsxiyRjg8vTEbWb_uftv, https://drive.google.com/open?id=16gWOWLni4LJRxOoZx6HceeLz7vodtXMo, https://drive.google.com/open?id=15HcVy1eRRFwPcXbsaKcKZTi9F--OzpXk, https://drive.google.com/open?id=1rd6y4hno-rrXForNTJXQh-QAhQKztUZ-, https://drive.google.com/open?id=1oIXIFT4nV2zlrf2J-5v0uL-id4Ku35Hs, https://drive.google.com/open?id=15OOohYDlYqj_h7T7_1mh2aNrArfo9gd7, https://drive.google.com/open?id=1e7rx8UIoZiFd7AhmuUh2DhqEhjCuYCq8
https://drive.google.com/open?id=1wM0ndB7lfjgGAOF3bVR-sKfGWk-HsQJt
97
27/8/2019, 18:52:38
กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข
โครงการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=1sUUyfu0gtd8z9Cn1ObhxrzZ5HsEuJrH0, https://drive.google.com/open?id=1sJuUNVbcmNRXSaqTnQCSQrxzvZSLj22R, https://drive.google.com/open?id=1CSIVa0cu8vyZsFF9MU9kqiA1NAFaAYI4, https://drive.google.com/open?id=16GppoEkkXtoe8IbIIvkSTOZdtjNgsrT9, https://drive.google.com/open?id=17-D1toJwQSasKgMxbKm2L2r5e5H1IX63, https://drive.google.com/open?id=1jXzWltrbwIRD3gvHwHPUikEgXo_oxviP, https://drive.google.com/open?id=1LotH1GpsjWDjEC_B7nv8ZHCAMTUklknr, https://drive.google.com/open?id=1YM0decbS9dH0t62-YzlK0geS7F37Nvbb, https://drive.google.com/open?id=1e85zXVPC7SfI2iDb3e9R_2JtE2osKoUP, https://drive.google.com/open?id=18THbq8W2YsHZm2z59YRo7zsGSfXlrdad
https://drive.google.com/open?id=10DoGSLGGkF8tBL354mXS0KYY2JwvfF46
98
27/8/2019, 19:04:56กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่
โครงการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=12ByTy-1NxBJMZxtscRTm7PoPhiqlq4Eq, https://drive.google.com/open?id=1g9INYK-O__p8gxh-YpoYncgd56XSf_C9, https://drive.google.com/open?id=18uAXLqlX6bEos3wdQ3sbO1DOS4AfXZYm, https://drive.google.com/open?id=1Kmc89fBLe7lQukl-fmYdcYRAnLTl68-0, https://drive.google.com/open?id=18rDxJcCG5IqFGXEuXEpn03pPUTSqNaF7, https://drive.google.com/open?id=1OIMss7gvph2fI0R7p2QziCOoK9KlkfKO, https://drive.google.com/open?id=1TsYcx0SVibHwbVsohoiHUPKZsoNZNqFc, https://drive.google.com/open?id=1sAhkaKftNwfyZwz4B7yhXmf0k-eec44Z, https://drive.google.com/open?id=1QD3WvLEztzIet9VaCSXJcRvh_AKRnMQX
https://drive.google.com/open?id=1gvN7-I-UKlOM-0__t0MlRgn3OBH_xLg7
99
27/8/2019, 19:08:55กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมครูปฐมวัย
โครงการกระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=16hIe8rXC4kiNfLT02QHyX-wJ0aPWyyC5, https://drive.google.com/open?id=1L2jKSZECPdKuY4j54yWm7hB0rlDLU5NS, https://drive.google.com/open?id=1o4roGCMNsUFMcth48w756ihdbwOYklGF, https://drive.google.com/open?id=13i1WorN2sz5WLHRtUpmrigb_f-D__hTo, https://drive.google.com/open?id=1j6skiExMzDsa_-gzd2IUWUolOFffbHR1, https://drive.google.com/open?id=1Uij0QLdsKsrBku6qZXPpP9atP9jdBCSc, https://drive.google.com/open?id=1eKWmvjfjIVxcWURLXuHnMRpjZQ6T4wSI, https://drive.google.com/open?id=1q7xAwDSVNKX6yEZuRovb3x-ghXf0GVRq, https://drive.google.com/open?id=1JVkhK2-6nw09OdIij6ehEJJx526_Sbem, https://drive.google.com/open?id=1X_MY7fkvwsgC3zGiCR3cuZIkRW0B17uf
https://drive.google.com/open?id=1Q0ExPTKhDYWMlR8Urt213da_HAjXfxLl
100
27/8/2019, 19:10:39กิจกรรมประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการกระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัย
นางเพ็ญศรี แสนดวงดี
https://drive.google.com/open?id=1C0CV6LTxRRTOnfEpmsF_wpajDgR0hmSz, https://drive.google.com/open?id=1joMBIL5LuOEII8P01srNe5jR3m7lIQPx, https://drive.google.com/open?id=1ID9xtEpGbuxX5ezhRYV2EsofKUEbMZgu, https://drive.google.com/open?id=1P3fUTOJ2ccuf56PbDj_vyg9hGP4HXCT5, https://drive.google.com/open?id=1SaJ0yLwYZoSulNhIUUKgvnk4pQ8naNAD, https://drive.google.com/open?id=1gDJ9fqoo3yEyC8QwsVtv93vlzMhHkP9v
https://drive.google.com/open?id=1oNfKr6H9WU144tISXMYSVDbx5KQqMj1R
Loading...