ใบงานที่ 3-3 การรวมคะแนนสอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
เลขที่ชื่อ-สกุลคะแนนก่อน Mdt Mdtคะแนนก่อน Fnt Fntคะแนนรวมเกรด
2
101นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท302030201004
3
102นายไกรสร คำชีลอง28182718914
4
103นางชุติมา ทองคำ302030201004
5
10400
6
105ทินกร พันธ์วงศ์25122518804
7
106ธวัชชัย พันธ์ศิริ15151530753.5
8
107นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ 23182019804
9
1080
10
109พิเชษฐ์ ชูคันหอม25182517854
11
1100
12
111นายสุขสันต์ พวงทอง21192327904
13
1120
14
1130
15
1140
16
115นายณัฐวุฒิ นาสารีย์30203020100
17
116นายสังวร ชมภูมาศ29203020994
18
117ชุลีรัชต์ ประกิ่ง2920281895
19
118นายณัฐวัฒน์ ทุมเมฆ252525251004
20
119นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ25202525954
21
1200
22
1210
23
122รณฤทธิ์ บุดดา2728141887
24
1230
25
124นายเจษฎา จันทสิงห์25191918814
26
125นางสาวสิวิมล ใจใหญ่25152515804
27
126นางสาวรุ่งนภา ไชยทอง27171827894
28
12700
29
128นายปิยะชาติ อ่อนพุทธา21182725914
30
12900
31
130นายณัฐพงศ์พันธุ์ จันทร์ธรรมพร25182815864
32
1310
33
1320
34
133นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ24122716793.5
35
134นายวัฒนา คำมา28182919944
36
1350
37
136นางนราภรณ์ โคลงชัย2517231883
38
137นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัด31203020101เกรด 4.5
39
138นางสาว วริศรา ก้อนภูธร25252020904
40
1390
41
1400
42
141นางพัชร์สินีย์ พรมโลก2019272591
43
1420
44
143นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอน25203020954
45
1440
46
145สิบเอกกฤษ ศรีสะอาด20232525934
47
146นายสมชัย สารพิศ21202125874
48
147
49
148นางสาวรัชนี พรหมดี2820252093
50
1490
51
1500
52
1510
53
1520
54
1530
55
1540
56
1550
57
1560
58
1570
59
1580
60
159นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นา25202520904
61
1600
62
1610
63
1620
64
1630
65
1640
66
1650
67
1660
68
1670
69
1680
70
1690
71
1700
72
1710
73
1720
74
1730
75
1740
76
1750
77
1760
78
1770
79
1780
80
1790
81
1800
82
1810
83
1820
84
1830
85
1840
86
1850
87
1860
88
1870
89
1880
90
1890
91
1900
92
19100.00
93
19200.00
94
193นางสาวจันทิมา ทองใบ20202020804124.00
95
19400.00
96
19500.00
97
19600.00
98
19700.00
99
19800.00
100
19900.00
Loading...
Main menu