2แบบสรุปรายงานการเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรง
ความคิดเห็น
 แชร์
ระบบไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้แล้ว โปรดอัปเกรดเป็นเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนปิด

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBO
1
แบบสรุปรายงานการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรง รพ.สต. สสอ.เขื่องใน
2
INDEXว.ด.ป รับบริการเวลารับบริการHN รพ.เขื่องในรหัส รพ.สต.รพ.สต.ชื่อ - สกุลเลข 13 หลักเพศว.ด.ป.เกิดอาชีพสถานภาพน้ำหนัก (ก.ก.)Dx ICD10Ext.causeหัตถการ ICD9รายการค่ารักษาพยาบาล (บาท)รวมทั้งหมด(บาท)กรมบัญชีกลางอปท.กทม.แพทย์ผู้รักษาพท.ว.21055หมายเหตุ
3
ยาและเวชภัณฑ์หัตถการอื่นๆLABทันตกรรมแพทย์แผนไทยค่าบริการ ๕๐ บาท
4
ถอนขูดอุดอื่นๆ
5
11256015/10/255914.502125114850ยางขี้นก
นางประจักษ์ ประกอบจันทร์
3340400849927หญิง11 ก.ค.2497รับราชการคู่61K02.1200.00200.00200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
6
22256015/10/255915.594276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94K02.1200.00200.00200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
7
33256017/10/255913.0714850ยางขี้นกนายธีระวัฒน์ สีงาม3350400545278ชาย28 ก.พ.2503รับราชการคู่73M79.1358002250.00250.00250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
8
44256017/10/255914.101069714850ยางขี้นกนางสุภาพร สีงาม3340100520652หญิง3 มี.ค.2503ครูคู่54M79.1158002250.00250.00250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
9
55256018/10/25598.522125114850ยางขี้นก
นางประจักษ์ ประกอบจันทร์
3340400849927หญิง11 ก.ค.2497รับราชการคู่61K03.18200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
10
66256018/10/25599.527643814850ยางขี้นกนางทองใบ อุ่นจิตร3340400852031หญิง17 พ.ค.2491ทำนาคู่49.7M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
11
77256018/10/255910.094276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94K02.1200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
12
88256018/10/255910.25395014850ยางขี้นกนางสุุวรรณา วรรณทวี5340400104901หญิง31 มี.ค.2504รับราชการคู่60M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
13
99256019/10/25599.061036514850ยางขี้นกนางทองมี บุญซ้อน3340400825335หญิง10 พ.ค.2486ทำนาหม้าย70.5M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
14
1010256019/10/255914.0211179114850ยางขี้นกนายพรชัย พลศรี5340400092636ชาย25 พ.ค.2510ทำนาคู่65M79.1458002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
15
1111256020/10/255913.124276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
16
1212256020/10/255914.55344814850ยางขี้นกนางทองดี เครือศรี3340400827052หญิง10 ต.ค.2479ทำนาคู่65.5M54.558002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
17
1313256021/10/255910.15395014850ยางขี้นกนางสุุวรรณา วรรณทวี5340400104901หญิง31 มี.ค.2504รับราชการคู่60M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
18
1414256025/10/255910.151069714850ยางขี้นกนางสุภาพร สีงาม3340100520652หญิง3 มี.ค.2503ครูคู่54M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
19
1515256025/10/255913.217643814850ยางขี้นกนางทองใบ อุ่นจิตร3340400852031หญิง17 พ.ค.2491ทำนาคู่49.7M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
20
1616256026/10/255910.05395014850ยางขี้นกนางสุุวรรณา วรรณทวี5340400104901หญิง31 มี.ค.2504รับราชการคู่60M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
21
1717256027/10/255910.4114850ยางขี้นกนายครองศักดิ์ พลศรี1349900034860ชาย10 พ.ย.2527รับราชการคู่50M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
22
1818256027/10/255914.391937214850ยางขี้นกนางเพชรา โสรกนิษฐ์3340400044155หญิง15 ต.ค.2508รับราชการคู่50M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
23
1919256028/10/255911.25395014850ยางขี้นกนางสุุวรรณา วรรณทวี5340400104901หญิง31 มี.ค.2504รับราชการคู่60M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
24
2020256028/10/255914.12973014850ยางขี้นกนางพรทิพย์ วรรณทวี3340400018529หญิง27 ธ.ค.2519รับราชการคู่50.5M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
25
2121256029/10/255910.104276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94K02.1200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
26
2222256029/10/255911.10395014850ยางขี้นกนางสุุวรรณา วรรณทวี5340400104901หญิง31 มี.ค.2504รับราชการคู่60K02.1200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
27
2323256031/10/255910.504276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94K03.09200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
28
2424256031/10/255914.32395014850ยางขี้นกนางสุุวรรณา วรรณทวี5340400104901หญิง31 มี.ค.2504รับราชการคู่60M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
29
252525601/11/255913.2211179114850ยางขี้นกนายพรชัย พลศรี5340400092636ชาย25 พ.ค.2510ทำนาคู่65M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
30
262625601/11/255914.267643814850ยางขี้นกนางทองใบ อุ่นจิตร3340400852031หญิง17 พ.ค.2491ทำนาคู่49.7M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
31
272725603/11/255910.39973014850ยางขี้นกนางพรทิพย์ วรรณทวี3340400018529หญิง27 ธ.ค.2519รับราชการคู่50.5M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
32
282825603/11/255913.01344814850ยางขี้นกนางทองดี เครือศรี3340400827052หญิง10 ต.ค.2479ทำนาคู่65.5M54.558002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
33
292925604/11/25599.461446614850ยางขี้นกนางสมจิตต์ พวงพันธ์3349900646454หญิง2 ธ.ค.2481ทำนาคู่52.5M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
34
303025604/11/255911.004276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94K02.1200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
35
313125604/11/255913.3811179114850ยางขี้นกนายพรชัย พลศรี5340400092636ชาย25 พ.ค.2510ทำนาคู่65M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
36
323225604/11/255914.00973014850ยางขี้นกนางพรทิพย์ วรรณทวี3340400018529หญิง27 ธ.ค.2519รับราชการคู่50.6K03.64280.00250250280.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
37
333325604/11/255914.4014850ยางขี้นก
นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์
3340400840211หญิง30 ต.ค.2515รับราชการคู่65K02.1200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
38
343425607/11/25598.401937214850ยางขี้นกนางเพชรา โสรกนิษฐ์3340400044155หญิง15 ต.ค.2508รับราชการคู่50M54.558002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
39
353525607/11/255915.3811179114850ยางขี้นกนายพรชัย พลศรี5340400092636ชาย25 พ.ค.2510ทำนาคู่65M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
40
363625608/11/25599.0114850ยางขี้นกนายครองศักดิ์ พลศรี1349900034860ชาย10 พ.ย.2527รับราชการคู่50M79.1358002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
41
373725608/11/255913.1014850ยางขี้นกนายวานิชย์ ธิมา3341500761003ชาย29 ส.ค.2507รับราชการคู่62M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
42
383825609/11/255913.194276514850ยางขี้นกนายศุภชัย ทองกุล5340400040458ชาย11 เม.ย.2501ทำนาคู่94M79.1158002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
43
393925609/11/255914.291446614850ยางขี้นกนางสมจิตต์ พวงพันธ์3349900646454หญิง2 ธ.ค.2481ทำนาคู่52.5M79.1358002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
44
4040256010/11/25599.437643814850ยางขี้นกนางทองใบ อุ่นจิตร3340400852031หญิง17 พ.ค.2491ทำนาคู่49.7M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
45
4141256010/11/255913.5414850ยางขี้นกนางสมญา การินทร์334040001156หญิง24 ม.ค. 2501ทำนาคู่64.9M79.1658002250250250.00นางเพชรา โสรกนิษฐ์
46
4242256010/11/255914.4514850ยางขี้นก
นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์
3340400840211หญิง30 ต.ค.2515รับราชการคู่65K02.1200.00250250200.00น.ส.วิมลรัตน์ คำเพราะ
47
4343256018/10/25599.251332233586ผักแว่นนายสุพรม ทองประมูล5340400113030ชาย03/09/2495ทำนาคู่49M79.6658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
48
4444256018/10/255910.41624773586ผักแว่นนายวิโรจน์ บุญคง3340400836442ชาย24/05/2490ทำำนาหม้าย68.3M54.5658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
49
4545256018/10/2559153586ผักแว่นนางยงค์ ทองประมูล5340400113056หญิง05/06/2492ทำนาคูู่่66M79.658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
50
4646256019/10/255910.256963586ผักแว่นนางยุพิน บุญอารีย์3340400002673หญิิง11/03/2518ทำนาคู่58M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
51
4747256019/10/255914.243586ผักแว่น
นางจันทร์เพ็ญ สีหาคุณ
3340400002657หญิง24/01/2511รับจ้างคู่58M79.6158002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
52
4848256020/10/25599.06204943586ผักแว่นนางวิไลวรรณ วรสุทธิ์3340400005125หญิง11/06/2502ทำนาคู่52.2K08.3170.00250250/นางปรานุทัย สารรักษ์
53
4949256021/10/255914.39676063586ผักแว่นนางกุหลาบ บุญกอง5340400021569หญิง06/09/2512ทำนาคู่66M54.8258002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
54
5050256025/10/255910.22133793586ผักแว่นนางสำราญ ทองประมูล3340400005940หญิง06/03/2502ทำนาคู่52M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
55
5151256025/10/255913.25715443586ผักแว่นนางหนูพร กากแก้ว3340400005575หญิง01/02/2498ทำนาคู่69M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
56
5252256029/10/255915.081062623586ผักแว่นนางเพียร บุญอารีย์3340400001707หญิง19/11/2509ทำนาคู่78M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
57
5353256028/10/255910.253586ผักแว่นนางสมัย แก้ววรรณา3340400836876หญิง3/1/2484ทำนาหม้้าย62.8M79.658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
58
5454256028/10/25599.22768223586ผักแว่น
ด.ต.ประเสริฐ์ ทองจำรัส
3349900578254ชาย10/02/2497ทำนาคู่70.8M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
59
5555256028/10/255913.25858093586ผักแว่นนางบัวกัน ทองจำรัส3349900578262หญิง9/7/2500ทำนาคู่63M79.658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
60
5656256031/10/25599.35853483586ผักแว่นนายคูณ พวงศรี3340400828920ชาย06/01/2493ทำนาคู่65.5M54.8258002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
61
5757256001/11/255913.45597053586ผักแว่นนายจันทร์ บุญอารีย์3340400004030ชาย16/01/2541ทำนาคู่52M79.6358002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
62
5858256002/11/25598.4686183586ผักแว่นนายเสถียร บุญอารีย์3340400004013ชาย25/06/2504ทำนาคู่72M54.5658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
63
5959256002/11/255910.251188493586ผักแว่นนางคำตา ช่างถม3340400003068หญิง7/8/2496ทำนาคู่57M79.6658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
64
6060256003/11/255914880843586ผักแว่นนางนฤมล บุญอารีย์3349900837811หญิง8/7/2514ข้าราชการคู่65M79.6658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
65
6161256008/11/25599.22319743586ผักแว่นนางเหลือ แก้วเขียว3340400828415หญิง15/07/2475ทำนาคู่53.4M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
66
6262256009/11/255910.4329133586ผักแว่นนายอมร ทองประมูล3340400007969ชาย26/06/2502ทำนาคู่65M54.8258002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
67
6363256009/11/255913.22739253586ผักแว่นนางทอง ทองกุล3340400836213หญิง25/04/2474แม่่บ้านหม้าย35M54.558002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
68
6464256010/11/25599.321262673586ผักแว่น
นางแพงศรี ศิวะศาสนพงศ์
3309600038041หญิง15/05/2481แม่บ้านคู่44M54.5658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
69
6565256010/11/255914.55452373586ผักแว่นนายฉลองชัย บุญอารีย์5340400119861ชาย07/08/2508ข้าราชการคู่69M79.658002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
70
6666256011/11/255910.36569953586ผักแว่นนางรัชนีย์ พวงศรี3340400828938หญิง03/12/2497ทำนาคู่53M54.8258002250250/นางนฤมล บุญอารีย์
71
6767256016/11/5909.47.4937413564สร้างถ่อนางคำพันธ์ สารการ3340400434310หญิง30/4/2490แม่บ้านคู่69M79.1658002250250250.00น.ส.วรรณพร ดวงศิป์
72
6868256017/11/5909.21.3927303564สร้างถ่อ
นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์
3340400222291หญิง10/1/2498
ข้าราชการเกษียร
คู่55M79.1358002250250250.00น.ส.วรรณพร ดวงศิป์
73
6969256017/11/5910.07.581069733564สร้างถ่อ
นายสุุเกน บุญไพโรจน์
5309900028498ชาย1/7/2497
ข้าราชการเกษีียร
คู่61M79.1658002250250250.00น.ส.วรรณพร ดวงศิป์
74
7070256015/11/255908.40.001199433566หัวทุ่งนางดอน สิทธิ3340400099537หญิง10/10/2477ทำนาหม่าย55M54.558002250250250.00/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
75
7171256015/11/255909.50.00839363566หัวทุ่งนางไสว แววศรี3340400099405หญิง12/5/2477ทำนาหม่่าย48M79.1158002250250250.00นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
76
7272256015/11/255910.50.00426193566หัวทุ่งนางสมร ทองยืน3340400100241หญิง13/04/2488ทำนาคู่60M54.558002250250250.00นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
77
7373256015/11/255917.10.3225563566หัวทุ่ง
นางสาวมนต์ฤดี อนุรักษา
1340400093184หญิง06/03/2530รับข้าราชการโสด45K05.00250250200.00/นางสาวศิวพร ศรีสรรค์
78
7474256016/11/255909.40.00983043566หัวทุ่งนางจันทรา เชื้ออุ่น3340400897581หญิง9/1/2462ทำนาหม่าย25M62.6658002250250250.00/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
79
7575256016/11/255913.10.00659323566หัวทุ่งนายทรงศรี อนุรักษา3400300188308ชาย11/02/2505ทำนาคู่84M54.558002250250250.00/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
80
7676256017/11/255909.35.00382833566หัวทุ่งนางลำพูล ทองเขียว3340400097933หญิง29/03/2509ทำนาคู่49M54.558002250250250.00/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
81
7777256004/11/255908.30.00581713569โนนใหญ่นางมะลิวัลย์ ครองยุติ3340400795215หญิง 20/03/2491บำนาญสมรส56M54.4758002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
82
7878256004/11/2559 14.30.00137893569โนนใหญ่
นางสาวจิราวรรณ ต่อติด
3360300112116หญิง 21/06/2520จพ.สาสุขฯสมรส76M79.1658002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
83
7979256007/11/2559 08.30.00748813569โนนใหญ่นางวิิริยาพร สอนอาจ3340400315221หญิง02/06/2513แม่บ้้านสมรส67M54.4758002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
84
8080256007/11/2559 10.30.00626483569โนนใหญ่นางพิสมัย แย้มโชติ3340400318212หญิง 19/10/2508แม่บ้านสมรส60M79.1158002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
85
8181256008/11/2559 09.00.00203193569โนนใหญ่ร.ต.ท.นิพันธ์ วินทะไชย3459900221932ชาย11/11/2502ตำรวจสมรส67M79.1158002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
86
828225609/11/2559 09.00.00626483569โนนใหญ่นางพิสมัย แย้มโชติ3340400318212หญิง 19/10/2508แม่บ้านสมรส60M79.1158002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
87
838325609/11/255913.00.001082923569โนนใหญ่นางขัตติยา ปุญญเนตร3340400893446หญิง05/07/2515พยาบาลสมรส60M79.1158002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
88
8484256010/11/2559 14.30.00137893569โนนใหญ่
นางสาวจิิราวรรณ ต่อติด
3360300112116หญิง 21/06/2520จพ.สาสุขฯสมรส76M79.1658002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
89
8585256011/11/2559 08.30.001216773569โนนใหญ่นายสุพจน์ แสงสว่าง3340400314918ชาย 30/10/2491บำนาญสมรส76M54.4758002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
90
8686256011/11/2559 10.30.006590053569โนนใหญ่นางขันทอง แสงสว่าง3340400314888หญิง04/03/2493บำนาญสมรส79M54.4958002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
91
8787256012/11/2559 09.00.00517813569โนนใหญ่นางพชรพรรณ ครองยุติ3340400893411หญิง 28/03/2488บำนาญหม้าย45M79.1658002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
92
8888256012/11/2559 10.30.00581713569โนนใหญ่นางมะลิวัลย์ ครองยุติ3340400795215หญิง 20/03/2491บำนาญสมรส56M54.4758002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
93
8989256018/11/255908.31.0079253566หัวทุุ่่งนายคำนึง ทองยืน3340400100233ชาย16/03/2478ทำนาคู่51M62.6658002250250/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
94
9090256018/11/255909.33.00543613566หัวทุ่งนางมณี จรัญจา5340490014516หญิง18/08/2489ทำนาคู่43M79.1358002250250/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
95
9191256019/11255908.32.00220073566หัวทุ่งนางอำไพวรรณ์ พุฒพันธ์3340400091374หญิง1/7/2502ข้าราชการครูคู่61M54.558002250250/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
96
9292256019/11255909.35.00182443566หัวทุ่งนางบัังอร บุญประดิษฐ3340400099553หญิง22/08/2512ข้าราชการครูคู่61M79.1158002250250/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
97
9393256019/11255910.37.00436883566หัวทุ่ง
นางสาวจริยวดี บุญประดิษฐ
1340400210571หญิง05/01/2540ข้าราชการครูโสด50M79.1158002250250/นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม
98
94942560 14/11/255914.00.00626483569โนนใหญ่นางพิสมัย แย้มโชติ3340400318212หญิง 19/10/2508แม่บ้านสมรส60M54.5658002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
99
95952560 15/11/255914.30.00203193569โนนใหญ่ร.ต.ท.นิพันธ์ วินทะไชย3459900221932ชาย11/11/2502ตำรวจสมรส67M54.5658002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
100
96962560 16/11/255914.30.00517813569โนนใหญ่นางพชรพรรณ ครองยุติ3340400893411หญิง 28/03/2488บำนาญหม้าย45M79.1658002250250 /นางขัตติยา ปุญญเนตร
Loading...
 
 
 
รายงานการส่งเบิก
Sheet1