EH934-2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559
S 32103
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ ด้นคณิตศาสตร์ห้อง 934
จิตพิสัย
3
ครูที่ปรึกษา นางสาวศิวพร ไชยพยอม
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
152555น.ส.ฉัทชนันสุริยาอมรานนท์00ลพ
6
252563น.ส.ชญานุตม์ปิ่นทอง5211055201056
7
352598น.ส.ชัชชญากรุดพันธ์6251055201061
8
452665น.ส.ณัฏฐณิชาลี้ยุทธานนท์5221055201057
9
551209น.ส.ณัฐชาศรีธวัชพงศ์6251055201061
10
652704น.ส.ณิชากรศรีวิริยกุล5221055201057
11
752843น.ส.บุญญาฎาสิริพิชิตศุภผล6231055201059
12
852908น.ส.ปิยาภาปิ่นเจริญ10221055201062
13
952996น.ส.พิมเสริมศักดิ์ศศิธร7261055201063
14
1053179น.ส.ศรุดาตั้งใจรักการดี5241055201059
15
1153237น.ส.สาธิตาเกาไศยพงษ์7261055201063
16
1253306น.ส.อภิสรากวียานันท์9301055201069
17
1353307น.ส.อภิสราบุณยรัตนิน7261055201063
18
1453375นายกฤษฏ์บุญศิริเศรษฐ1055201030ขส
19
1553378นายกวินพานิชยธรรม1055201030ขส
20
1653382นายกัญจน์เจิ้ง8261055201064
21
1753385นายกันตพงศ์โคตรชุม1055201030ขส
22
1853431นายชนภัทรกีรติเชาวนากุล7211055201058
23
1953432นายชนวีร์จิตต์วโรดม8241055201062
24
2053471นายญาณพงศ์ชัยสิทธิการค้า1055201030ขส
25
2153491นายณัฐกรกิตติสุทธิ์1055201030ขส
26
2253545นายธนพงษ์บุณยะนิวาศ1055201030ขส
27
2353575นายธามดิฐทัศน์เนื่องจำนงค์6251055201061
28
2453586นายธีรเทพสุวรรณแสนศักดิ์6241055201060
29
2553620นายปรากฏงามละมัย7241055201061
30
2653627นายปัณณธรอิทธิอมรกุลชัย8211055201059
31
2753652นายพล
เวหาประเสริฐศักดิ์
3221055201055
32
2853655นายพัชรพงศ์เนื้อไม้5231055201058;
33
2953688นายภานุพันธุ์พันธุ์พฤกษ์8231055201061
34
3053709นายภูริทัตสุขอนันต์ชัย6211055201057
35
3153717นายมิษฎาเหมานนท์7261055201063
36
3253739นายวงศ์วริศธัญญาภิวัฒนา9221055201061
37
3353754นายวสวัตติ์สร้อยทอง4221055201056
38
3453755นายวสุพรหมอินทร์7211055201058
39
3553761นายวิชญ์พลอัครเสรีนนท์7241055201061
40
3653765นายวิชยุตม์เจริญสัตยธรรม6261055201062
41
3753778นายศิรธีร์วัฒนสุรีย์พจน์4221055201056
42
3853781นายศิวกรเฟื่องกวินสมบัติ1055201030ขส
43
3953801นายศุภวิชญ์ศรวณีย์1055201030ขส
44
4053818นายสรุจทองตัน8231055201061
45
4153830นายสิรวิชญ์ขันธรักษวงศ์6261055201062
46
4253839นายสุวิจักขณ์มงคลากร1055201030ขส
47
4353856นายอัครวิศว์นาคประเสริฐ1055201030ขส
48
คะแนน
49
ตรวจสอบจริงในวันประกาศผล
50
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 10 กุมภาพันธ์ 2560
51
paek2551@gmail.com or LineID=paek2551
52
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 72 ปี ชั้น 2
ห้องไร้พรมแดน 431
53
54
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2559
55
863292659
paek2551@gmail.com
ID Line
paek2551
56
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
57
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
58
59
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
60
61
ข้อละ 1 คะแนน
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เศรษฐศาสตร์
หน้าที่พลเมือง2
 
 
Main menu