ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1-6 2_2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
z
2
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวมาลินี หวังสะแลร์ 2. นายนนทชัย เประนาม
3
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุลชื่อกิจกรรมชุมนุมผลการประเมินกิจกรรม
4
ชุมนุมแนะแนวสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5
ลส.-นน.ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญฯร.ด.
6
7
110095ด.ช.กชกรสินสอนEnglish rock
8
210096ด.ช.กฤษนัยสวัสดิ์ศรีEnglish rock
9
310097ด.ช.ฐาเดชากุลทองตันEnglish rock
10
410098ด.ช.ณัฐพัชร์ฤดีกรวงศพัทธ์English rock
11
510099ด.ช.ทินภัทรประพงษ์เลิศEnglish rock
12
610100ด.ช.ธนบดีศุกรีดิษฐ์English rock
13
710101ด.ช.พสธรอาชว์เมธีEnglish rock
14
810102ด.ช.ภควาเรียนหัตถกรรมEnglish rock
15
910103ด.ช.มกรธวัชแผ่นเงินEnglish rock
16
1010104ด.ช.เมธวัจน์หิรัญพรฐานนท์English rock
17
1110105ด.ช.รัชตะหลังทองEnglish rock
18
1210106ด.ช.วินัย กุมารนิซาดEnglish rock
19
1310107ด.ช.อชิตพลยอดยิ่งEnglish rock
20
1410108ด.ญ.กฤษฎาภากลิ่นคล้ายEnglish rock
21
1510109ด.ญ.จุฑาเพชรใจเถิงEnglish rock
22
1610110ด.ญ.ชาลินีลอยไสวEnglish rock
23
1710111ด.ญ.ณัฏฐณิชาเกื้อสมบัติEnglish rock
24
1810112ด.ญ.บุษบามินตราจิตนารีEnglish rock
25
1910113ด.ญ.ปัทมวรรณสงนอกEnglish rock
26
2010114ด.ญ.พิชามญชุ์ศุภบดินทร์วงศ์English rock
27
2110115ด.ญ.พีรดาทองอ่อนEnglish rock
28
2210116ด.ญ.แพรวาแจ้งแสงEnglish rock
29
2310117ด.ญ.มุกอันดาชินราชลาออก
30
2410118ด.ญ.สุประวีณ์ศรีวราลักษณ์English rock
31
2510119ด.ญ.สุวรายีกาEnglish rock
32
2610450ด.ช.เจษฎาสร้างพลEnglish rock
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
48
49
50
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
51
ครูที่ปรึกษา 1. นายไพศาล แสนพันดร 2. นางพิชามญชุ์ วังภูงา
52
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุลชื่อกิจกรรมชุมนุมผลการประเมินกิจกรรม
53
ชุมนุมแนะแนวสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
54
ลส.-นน.ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญฯร.ด.
55
56
110120ด.ช.กฤษฎาโกษารัตน์Science Show ม.ต้น
57
210121ด.ช.ขอบฟ้าโพธิ์แก้วดนตรีสากล
58
310122ด.ช.คณาธิปหลอดทองปิงปองพาเพลิน
59
410123ด.ช.เจษฎาพนมเริงศักดิ์ตัวประกอบ
60
510124ด.ช.ชุติพนธ์มั่งคั่งScience Show ม.ต้น
61
610125ด.ช.ณฐพงศ์ศรีสวัสดิ์ซูโดกุ
62
710126ด.ช.ณภัทรรจนากรตัวประกอบ
63
810127ด.ช.ณัฐนันท์ไร่สงวนปิงปองพาเพลิน
64
910128ด.ช.ณัฐวุฒิโสภากุลคอมพิวเตอร์
65
1010129ด.ช.ถวายเกียรติปู่วังสิ่งแวดล้อม
66
1110130ด.ช.ธนกฤตทองชั่งเหล็กซูโดกุ
67
1210131ด.ช.ธัญพิสิฐขวัญทองแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม GSP
68
1310132ด.ช.พัชรกรณ์จาดตานิมคอมพิวเตอร์
69
1410133ด.ช.รัฐภูมิฉ่ำมะณีดนตรีสากล
70
1510134ด.ช.สรยุทธฮวดจำปานักบินรุ่นเยาว์
71
1610135ด.ช.สรยุทธสงวนสันเทียะScience Show ม.ต้น
72
1710136ด.ช.สุรยุทธไชยพรรคนักบินรุ่นเยาว์
73
1810137ด.ญ.กัณฐมณีจุนเจือคุตศิลปหัตถกรรม
74
1910138ด.ญ.กัลยาณีบุญมาScience Show ม.ต้น
75
2010139ด.ญ.ขวัญหทัยลิ้มธนาสวัสดิ์ดนตรีสากล
76
2110140ด.ญ.จิรัชยาสุทธิวงศ์คิดเลขเร็ว ( 180 IQ)
77
2210141ด.ญ.ณัฐณิชาโพธิ์นิลลาออก
78
2310142ด.ญ.ณัฐณิชาต้องเดชคิดเลขเร็ว ( 180 IQ)
79
2410143ด.ญ.นาตาลีปทานScience Show ม.ต้น
80
2510144ด.ญ.ปนัดดาครุฑพยัคScience Show ม.ต้น
81
2610145ด.ญ.เปมิกาศรีทองกุลดนตรีสากล
82
2710146ด.ญ.พรสวรรค์แอ่นปัญญาScience Show ม.ต้นมผมผมผ
83
2810147ด.ญ.พิมพ์พิศาชื่นไทยคิดเลขเร็ว ( 180 IQ)
84
2910148ด.ญ.ภารดากาหลงScience Show ม.ต้น
85
3010149ด.ญ.มริษสาสิงห์สถิตย์Science Show ม.ต้น
86
3110150ด.ญ.รินรดีพินิจพลScience Show ม.ต้น
87
3210151ด.ญ.วรฤทัยแก้วกล้าลาออก
88
3310152ด.ญ.วันวิสาวังอมรมิตรScience Show ม.ต้น
89
3410153ด.ญ.วาสนามรกตเย็บปักถักร้อย
90
3510154ด.ญ.ศุภาพิชญ์หลวงพนังScience Show ม.ต้น
91
3610155ด.ญ.สิปางเฉยโฉมปลั่งScience Show ม.ต้น
92
3710156ด.ญ.สุดารัตน์ศรีชมภูสรภัญญะ
93
3810157ด.ญ.สุภัทราดวงจิตรดนตรีสากล
94
3910158ด.ญ.สุรัตนาวลีโมกไธสงดนตรีสากล
95
4010159ด.ญ.อภิรพรสาลวโนทยานScience Show ม.ต้น
96
97
98
99
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561
100
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวรอฮานี ราแดง 2. นายโยธิน อสุริยิน
Loading...
Main menu