ชุมนุม ม.ปลาย 1/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลชั้นemail
ความคาดหวังหลังเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์
23/05/256030/05/256022/08/256013/06/256020/06/256027/06/256004/07/256011/07/256018/07/256025/07/256001/08/256008/08/2560
2
1นายมาโนช -ม.6/3manod50@gmail.com
อยากเรียนกราฟฟิค ดีไซน์
//
3
2นางสาวสุภัสสร ช่างเงินม.6/1gift9290@gmail.com
อยากเรียนกราฟฟิค ดีไซน์
//
4
3นายพิพัฒน์ ดีอ่อนม.6/3
dioonphiphat@gmail.com
sony vegas //
5
4นายอนุศิษฏ์ แซ่กือม.5/3
อยากเรียนกราฟฟิก ดีไซน์
//
6
5นายคงบรรชา แซ่ม้าม.6/1
อยากเรียนกราฟฟิก ดีไซน์
/sudoku
7
6นางสาวนุชจรี เเซ่ม้า ม4/3
อยากเรียนกราฟฟิก ดีไซน์
/ไม่รู้
8
7นางสาวจริญา โพธิ์ทรง ม.4/3
อยากเรียนกราฟฟิก ดีไซน์
/ขาด
9
8
นายนิรุทธ์ รัตนโชติวิบูลย์
ม.5/3
อยากเรียนกราฟฟิก ดีไซน์ ครับ
//
10
9นางสาว มะโสย แสนสีม.6/1
whanwhan9317@gmail.com
animation flash//
11
10นายเอกภพ บัวบานม.5/3
aoo0613304630@gmail.com
อยากเรียนกราฟฟิก ดีไซน์
//
12
11นายโจทู ม่อนมิรัตน์ม.6/2
อยากเรียนกราฟฟิกดีไชน์
//
13
12นายสุรชัย นวลแขธาราม.6/3ออกแบบโปสเตอร์หนัง/ขาด
14
13นางสาวเสาวนีย์ พญาวงษ์ม.6/1/
ช่วยงานครู
15
14นายปรีชา ชาญมหาสกุลม.5/3//
16
15
นายสุมชาย ตะวันเมืองตาก
ม.5/3//
17
16นายศักดิ์ศิริ ม่วงมิตรม.5/3//
18
17
นางสาวอรณิชา พันธ์เจดีย์
ม.6/1/ขาด
19
18
นางสาวนันทวัน สกุลทิพย์เดชา
ม.6/1/ขาด
20
21
22
https://www.youtube.com/watch?v=XGhQgkvJHC4
23
https://www.youtube.com/watch?v=RnvmQm1bhGg
24
https://www.youtube.com/watch?v=z_UzVg8gmgs
25
https://www.youtube.com/watch?v=rEtQsn1g5OE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1/2560