รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2 ส่ง สพฐ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560
2
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)ยืนยัน / ไม่ยืนยัน
3
ที่รหัส 10 กระทรวงชื่อโรงเรียนสพป./สพม.ชื่อตำบลอำเภอจังหวัดรหัส 10 กระทรวงชื่อโรงเรียนสพป./สพม.ชื่อตำบลอำเภอจังหวัดรับรองหมายเหตุ
4
23331042010114บ้านคกงิ้วสพป. เลย เขต 1ปากตมเชียงคานเลย1042520197บ้านคกมาดสพป. เลย เขต 1เชียงคานเชียงคานเลยยืนยัน
5
23341042520002บ้านก้างปลาสพป. เลย เขต 1ชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย1042520001ชุมชนบ้านกำเนิดเพชรสพป. เลย เขต 1เมืองเมืองเลยเลยยืนยัน
6
23351042520009อนุบาลเลยสพป. เลย เขต 1กุดป่องเมืองเลยเลย1042520003บ้านนาบอนสพป. เลย เขต 1ชัยพฤกษ์เมืองเลยเลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 2
7
23361042520015ชุมชนบ้านนาอ้อสพป. เลย เขต 1นาอ้อเมืองเลยเลย1042520022บ้านโพนสพป. เลย เขต 1นาอ้อเมืองเลยเลยยืนยัน
8
1042520017บ้านท่ามะนาวสพป. เลย เขต 1นาอ้อเมืองเลยเลยยืนยัน
9
23371042520018บ้านปากหมากสพป. เลย เขต 1ศรีสองรักเมืองเลยเลย1042520020บ้านวังโป่งท่าวังแคนสพป. เลย เขต 1ศรีสองรักเมืองเลยเลยยืนยัน
10
23381042520024บ้านขอนแก่นหนองบอนสพป. เลย เขต 1นาโป่งเมืองเลยเลย1042520027บ้านห้วยโตกสพป. เลย เขต 1นาโป่งเมืองเลยเลยยืนยัน
11
23391042520037บ้านเพียซำพุวิทยาสพป. เลย เขต 1น้ำสวยเมืองเลยเลย1042520040บ้านวังแคนสพป. เลย เขต 1น้ำสวยเมืองเลยเลยยืนยัน
12
23401042520038บ้านสูบสพป. เลย เขต 1น้ำสวยเมืองเลยเลย1042520041บ้านหนองดอกบัวสพป. เลย เขต 1น้ำสวยเมืองเลยเลยยืนยัน
13
23411042520047บ้านห้วยลวงไซสพป. เลย เขต 1น้ำหมานเมืองเลยเลย1042520049บ้านห้วยสีเสียดสพป. เลย เขต 1น้ำหมานเมืองเลยเลยไม่ยืนยันStan Alone
14
1042520065บ้านส้านสพป. เลย เขต 1น้ำหมานเมืองเลยเลยไม่ยืนยันStan Alone
15
23421042520054บ้านน้ำคิวสพป. เลย เขต 1เสี้ยวเมืองเลยเลย1042520029บ้านป่าข้าวหลามสพป. เลย เขต 1นาโป่งเมืองเลยเลยไม่ยืนยันStan Alone
16
23431042520060บ้านห้วยทรายสพป. เลย เขต 1นาแขมเมืองเลยเลย1042520059บ้านวังยาวสพป. เลย เขต 1นาแขมเมืองเลยเลยไม่ยืนยันStan Alone
17
23441042520068บ้านตูบโกบสพป. เลย เขต 1กกดู่เมืองเลยเลย1042520063บ้านท่าเปิบสพป. เลย เขต 1กกดู่เมืองเลยเลยไม่ยืนยันStan Alone
18
1042520069บ้านลาดค้อสพป. เลย เขต 1กกดู่เมืองเลยเลยยืนยัน
19
1042520064บ้านโป่งป่าติ้วสพป. เลย เขต 1กกดู่เมืองเลยเลยไม่ยืนยันStan Alone
20
23451042520195บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'สพป. เลย เขต 1เชียงคานเชียงคานเลย1042520196บ้านน้อยสพป. เลย เขต 1เชียงคานเชียงคานเลยยืนยัน
21
23461042520198บ้านบุฮมสพป. เลย เขต 1บุฮมเชียงคานเลย1042520202บ้านผาแบ่นสพป. เลย เขต 1บุฮมเชียงคานเลยไม่ยืนยันStan Alone
22
23471042520200ห้วยซวกคกเลาใต้สพป. เลย เขต 1เชียงคานเชียงคานเลย1042520199บ้านคกเลาสพป. เลย เขต 1เชียงคานเชียงคานเลยไม่ยืนยันStan Alone
23
23481042520205บ้านโพนสพป. เลย เขต 1นาซ่าวเชียงคานเลย1042520203บ้านโนนสว่างสพป. เลย เขต 1เชียงคานเชียงคานเลยยืนยัน
24
23491042520206บ้านใหม่สพป. เลย เขต 1นาซ่าวเชียงคานเลย1042520207บ้านแก่งมี้สพป. เลย เขต 1นาซ่าวเชียงคานเลยยืนยัน
25
1042520232บ้านหาดทรายขาวผามุมสพป. เลย เขต 1หาดทรายขาวเชียงคานเลย
26
23501042520210ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารสพป. เลย เขต 1เขาแก้วเชียงคานเลย1042520214บ้านนาเบนสพป. เลย เขต 1เขาแก้วเชียงคานเลยไม่ยืนยันStan Alone
27
23511042520211บ้านนาป่าหนาดสพป. เลย เขต 1เขาแก้วเชียงคานเลย1042520215บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141สพป. เลย เขต 1เขาแก้วเชียงคานเลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 2
28
23521042520213บ้านท่าบมสพป. เลย เขต 1เขาแก้วเชียงคานเลย1042520212บ้านตาดซ้อสพป. เลย เขต 1เขาแก้วเชียงคานเลยไม่ยืนยันStan Alone
29
23531042520216ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)สพป. เลย เขต 1ธาตุเชียงคานเลย1042520231บ้านแสนสำราญสพป. เลย เขต 1จอมศรีเชียงคานเลยยืนยัน
30
1042520218บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์สพป. เลย เขต 1ธาตุเชียงคานไม่ยืนยันStan Alone
31
23541042520217บ้านธาตุวิทยาสพป. เลย เขต 1ธาตุเชียงคานเลย1042520231บ้านแสนสำราญสพป. เลย เขต 1จอมศรีเชียงคานไม่ยืนยันไปเรียนกับ รร.ไทยรัฐวิทยา96
32
1042520234บ้านหัวแก่งสพป. เลย เขต 1หาดทรายขาวเชียงคานเลยไม่ยืนยันไปเรียนกับ รร.บ้านโป่ง
33
23551042520221บ้านสงเปือยสพป. เลย เขต 1ธาตุเชียงคานเลย1042520220บ้านผาพอดสพป. เลย เขต 1ธาตุเชียงคานเลยยืนยัน
34
1042520222บ้านผากลางดงสพป. เลย เขต 1ธาตุเชียงคานเลยยืนยัน
35
23561042520223เพียงหลวง 18สพป. เลย เขต 1ปากตมเชียงคานเลย1042520226บ้านท่าดีหมีสพป. เลย เขต 1ปากตมเชียงคานเลยยืนยัน
36
23571042520224บ้านน้ำพรสพป. เลย เขต 1ปากตมเชียงคานเลย1042520225บ้านกลางสพป. เลย เขต 1ปากตมเชียงคานเลยยืนยัน
37
1042520227ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาสพป. เลย เขต 1หาดทรายขาวเชียงคานเลยไม่ยืนยันStan Alone
38
23581042520235บ้านท่าลี่สพป. เลย เขต 1ท่าลี่ท่าลี่เลย1042520244บ้านชลประทานสพป. เลย เขต 1ท่าลี่ท่าลี่เลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 1
39
23591042520236บ้านโคกใหญ่สพป. เลย เขต 1โคกใหญ่ท่าลี่เลย1042520237บ้านร่องไผ่สพป. เลย เขต 1โคกใหญ่ท่าลี่เลยไม่ยืนยันStan Alone
40
23601042520238บ้านบวกอ่างสพป. เลย เขต 1โคกใหญ่ท่าลี่เลย1042520245บ้านห้วยไค้สพป. เลย เขต 1โคกใหญ่ท่าลี่เลยยืนยัน
41
23611042520242บ้านยางสพป. เลย เขต 1ท่าลี่ท่าลี่เลย1042520243บ้านวังขามสพป. เลย เขต 1ท่าลี่ท่าลี่เลยยืนยัน
42
1042520246บ้านน้ำกระโทมสพป. เลย เขต 1ท่าลี่ท่าลี่เลยไม่ยืนยันStan Alone
43
23621042520248บ้านหนองบงสพป. เลย เขต 1น้ำทูนท่าลี่เลย1042520255บ้านห้วยเดื่อสพป. เลย เขต 1น้ำทูนท่าลี่เลยยืนยัน
44
1042520247บ้านน้ำมีสพป. เลย เขต 1น้ำทูนท่าลี่เลยยืนยัน
45
23631042520249ชุมชนบ้านอาฮีสพป. เลย เขต 1อาฮีท่าลี่เลย1042520250บ้านน้ำพานสพป. เลย เขต 1อาฮีท่าลี่เลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 2
46
1042520258บ้านนากระเซ็งสพป. เลย เขต 1อาฮีท่าลี่เลยไม่ยืนยันStan Alone
47
23641042520251บ้านหนองปกติสพป. เลย เขต 1อาฮีท่าลี่เลย1042520252บ้านห้วยคังสพป. เลย เขต 1อาฮีท่าลี่เลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 2
48
1042520253บ้านวังเป่งสพป. เลย เขต 1น้ำทูนท่าลี่เลยยืนยัน
49
1042520254บ้านแก่งม่วงสพป. เลย เขต 1น้ำทูนท่าลี่เลยยืนยัน
50
23651042520256ชุมชนบ้านปากห้วยสพป. เลย เขต 1หนองผือท่าลี่เลย1042520257บ้านขอนแก่นสพป. เลย เขต 1หนองผือท่าลี่เลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 2
51
1042520259บ้านหนองผือสพป. เลย เขต 1หนองผือท่าลี่เลยยืนยัน
52
1042520260บ้านหาดพระสพป. เลย เขต 1หนองผือท่าลี่เลยยืนยัน
53
23661042520262บ้านปากยางสพป. เลย เขต 1น้ำแคมท่าลี่เลย1042520241บ้านห้วยด้ายสพป. เลย เขต 1น้ำแคมท่าลี่เลยยืนยัน
54
23671042520310บ้านหาดคัมภีร์สพป. เลย เขต 1หาดคัมภีร์ปากชมเลย1042520311บ้านปากมั่งห้วยทับช้างสพป. เลย เขต 1หาดคัมภีร์ปากชมเลยยืนยัน
55
1042520312บ้านนาโม้สพป. เลย เขต 1หาดคัมภีร์ปากชมเลยยืนยัน
56
1042520313บ้านคกเว้าสพป. เลย เขต 1หาดคัมภีร์ปากชมเลยยืนยัน
57
23681042520315ชุมชนบ้านเชียงกลมสพป. เลย เขต 1เชียงกลมปากชมเลย1042520317บ้านโพนทองสพป. เลย เขต 1เชียงกลมปากชมเลยไม่ยืนยันStan Alone
58
23691042520318บ้านคอนสาสพป. เลย เขต 1เชียงกลมปากชมเลย1042520319บ้านห้วยนาสพป. เลย เขต 1เชียงกลมปากชมเลยไม่ยืนยันStan Alone
59
23701042520320บ้านแก่งปลาปกสพป. เลย เขต 1ชมเจริญปากชมเลย1042520321บ้านหัวผักกูดสพป. เลย เขต 1เชียงกลมปากชมเลยไม่ยืนยันไปเรียนกับ รร.จักรพงษ์ห้วยเทียน
60
23711042520322บ้านห้วยบ่อซืนสพป. เลย เขต 1ห้วยบ่อซืนปากชมเลย1042520309
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
สพป. เลย เขต 1ปากชม
ปากชม
ไม่ยืนยันเป็นโรงเรียนแม่เรียนรวมกับ รร.บ้านห้วยผักกูด
61
23721042520324บ้านวังผาสพป. เลย เขต 1ห้วยบ่อซืนปากชมเลย1042520325บ้านเลิงสพป. เลย เขต 1ห้วยบ่อซืนปากชมเลยไม่ยืนยันStan Alone
62
23731042520327ร่มเกล้าบ้านชมเจริญสพป. เลย เขต 1ชมเจริญปากชมเลย1042520326บ้านชมน้อยสพป. เลย เขต 1ชมเจริญปากชมเลยยืนยัน
63
23741042520328บ้านสงาวสพป. เลย เขต 1ห้วยพิชัยปากชมเลย1042520329บ้านปากเนียมสพป. เลย เขต 1ห้วยพิชัยปากชมเลยไม่ยืนยันไปเรียนกับ รร.ชุมชนบ้านปากชม
64
23751042520330บ้านปากปัดสพป. เลย เขต 1ห้วยพิชัยปากชมเลย1042520307บ้านหาดเบี้ยสพป. เลย เขต 1ปากชมปากชมเลยไม่ยืนยันไปเรียนกับ รร.ชุมชนบ้านปากชม
65
1042520308บ้านคกไผ่สพป. เลย เขต 1ปากชมปากชมเลยไม่ยืนยันStan Alone
66
23761042520379ชุมชนบ้านนาด้วงสพป. เลย เขต 1นาด้วงนาด้วงเลย1042520382บ้านราษฎร์ประดิษฐ์สพป. เลย เขต 1นาด้วงนาด้วงเลยยืนยันรร.แม่เหล็ก รุ่น 1
67
1042520381บ้านแก้วเมธีสพป. เลย เขต 1นาด้วงนาด้วงเลยไม่ยืนยันStan Alone
68
23771042520387บ้านโพนสว่างวังเย็นสพป. เลย เขต 1นาดอกคำนาด้วงเลย1042520386บ้านน้ำสวยภักดีสพป. เลย เขต 1ท่าสะอาดนาด้วงเลยไม่ยืนยันStan Alone
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ยืนยันข้อมูล GIS สพฐ.
เพิ่มเตม-เรียนรวม สพท.