ABCDE
1
pozycja
działnazwa
cena wywoławcza
cena sprzedaży
2
1
Stare druki
Aleksandrowicz Łukasz. Meta in porta virtutis et gloriae Oginscianae 1703
600950
3
3
Stare druki
Anecdotes diverses des règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI 1760/1790
300300
4
6
Stare druki
Desfontaines Pierre François Guyot, abbé. Histoire des révolutions de Pologne. 1735
300380
5
7
Stare druki
Zbiór 35 druków związanych z prawem, samorządem miejskim i szkołą w Elblągu w XVII i XVIII w.
40009500
6
8
Stare druki
[Gdańsk]. Czerniewski Jan Dawid. De oscitationis mechanismo [...] Halae Magdeburgicae (Halle/Salle) 1749
400800
7
9
Stare druki
[Gdańsk]. Fischer Johann Gottlieb. Dissertatio inauguralis medica De Recto et non recto vini circa febres usu [...] Jenae (Jena) 1733.
400700
8
10
Stare druki
[Gdańsk]. Hintz Benjamin Ludwig. Dissertatio inauguralis medica de Fame [...] Halae Magdeburgicae (Halle/Salle) 1751.
400800
9
11
Stare druki
[Gdańsk]. Kehler Gabriel. Christianis. Regis Galiae communionem sub utraque [...] Wittebergae (Wittenberga) 1686.
400950
10
12
Stare druki
[Gdańsk]. Meyer Daniel Israel. Positiones iuridicae, de Poenis furiosorum [...] Witte- ­­bergae (Wittenberga) 1698.
400900
11
13
Stare druki
[Gdańsk]. Schott Andreas. Dissertatio juridica de Mandatario mandatum excedente [....] Gedani (Gdańsk), b.r. [1728].
500900
12
14
Stare druki
[Gdańsk]. Stock Johann Christian. Barendt Johann Gottfried. De polypo cordis funesto a perversa febrim quartanam intermittentem veram curandi methodo orto prolusio inaugurali dissertationi de Febri quartana [...] Ienae (Jena) 1757.
400800
13
16
Stare druki
Gwagnin Aleksander. Kronika Sarmacyey Europskiey... Kraków 1611.
1200022000
14
17
Stare druki
Hansen Georg. Ein Glaubens Bericht vor die Jugend durch einen Liebhaber der Wahrheit gestellt und ans Licht gebracht. B.m. 1671
36004000
15
18
Stare druki
Herburt Jan. Chronica, sive Historiae Polonicae compendiosa, ac per certa librorum capita ad facilem memoriam recens facta descripto. Bazylea 1571.
900014000
16
19
Stare druki
Jacobi von Wallhausen Johann. Kriegskunst zu Fuß [...] Oppenheim 1615.
400016000
17
20
Stare druki
Janowski Jakub. Kazania, jedne o przyczynach niedoskonałości istotnych obowiązków [...] Grodno 1788.
5001300
18
21
Stare druki
Junius Melchior. Orationum quae Argentinensi in Academia, exercitii gratia scriptae at recitatae [...] tomus secundus. Cz. 1-2 (1 wol.). Argentorati (Strasburg) 1620.
600800
19
22
Stare druki
[Konstytucje sejmu 1637 r.]. Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego Roku Pańskiego M.DC.XXXVII. [1637]
400700
20
23
Stare druki
[Konstytucje sejmu 1641 r.]. ConstitucyeSeymu Walnego Koronnego sześcioniedzielnego Warszawskiego roku Pańskiego M.D.C.XLI. W Krakowie [1641].
4001400
21
24
Stare druki
[Konstytucje sejmu 1642 r.]. Constitucie y uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie. Roku M.DC.XLII. [1642]
400800
22
25
Stare druki
Kordecki Augustyn. Nova Gigantomachia. Częstochowa 1694.
20004800
23
27
Stare druki
Ledermüller Martin Frobenius. Nachleese seiner mikroskopischen Gemüths... Nürnberg (Norymberga) 1762.
24002600
24
28
Stare druki
Meyer Joachim. Gründtliche Beschreibung, der freyen Ritterlichen und Adelichen Kunst des Fechtens, in allerley gebreuchlichen Wehren, mit schönen und nützlichen figuren gezieret und fürgestellet. Augspurg (Augsburg) 1600.
80008000
25
29
Stare druki
Miechowita (Maciej z Miechowa). Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis. Kraków 1517.
3800070000
26
30
Stare druki
Montanus Arnold. Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Geselschaft in den Vereinigten Niederländern an unterschiedliche Keyser von Japan Amsterdam 1670.
70008500
27
32
Stare druki
Nomenclator czyli słownik z polskiego na łaciński, z różnych księgopisów zebrany, a dla wygody młodzi szkolney do druku podany. Kalisz 1771.
6002400
28
33
Stare druki
[Ogińscy].Annibal ad portam ducalis domita suae de inversa Amoris Roma ... Vilnae (Wilno) 1733.
500900
29
34
Stare druki
[Ogińscy].Bazylewicz. Portus meritorum et gloriae in avita porta Illustr. ac Reverendissimi Dom. D. Ludovici Caroli de Kozielsk Ogiński Vilnae (Wilno) b.r. [1718].
500750
30
36
Stare druki
Pezel Christoph. Pars octava argumentorum et responsionum theologicarum. Neostadtii (Neustadt) 1589.
8001100
31
37
Stare druki
[Podatek podymnego]. Kommisya Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego (...). Uchwała podatku podymnego pod zarządem podskarbiego Adama Ponińskiego. Warszawa 2 V 1775 r
2001100
32
38
Stare druki
[Rzymskie wojsko i władze Cesarstwa]. Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis Basileae (Bazylea) 1552.
40009000
33
39
Stare druki
Sapieha Jan Fryderyk. Annotacye Historyczne O Początku, Dawnocsi [!], Zacnosci, Heroicznego Y Wielce Sławnego W Krolestwie Polskim Orderu, Kawalerow Białego Orła Przez Nayjaśnieyszego Krola JMći Augusta II. Warszawa 1730
28004000
34
40
Stare druki
[Sejm 1776]. Dyaryusz Seymu Ordynaryinegopod związkiem Konfederacyi Gene­­­­ral­ney Oboyga Narodów agituiącego się. Warszawa 1776.
1000018000
35
41
Stare druki
Seyler Georg Daniel. Schultz Georg Peter. Accurate Nachricht von der Russisch und Sächsischen Belager- und Bombardirung der Stadt Dantzig. 1735
24006000
36
42
Stare druki
[Siarczyński Franciszek]. Dzień Trzeci Maia Roku 1791. Warszawa [1791].
440011000
37
44
Stare druki
Skrzetuski Wincenty. Prawo polityczne narodu polskiego. T. 2 (z dwóch). Warszawa 1784.
600750
38
45
Stare druki
[Sobór trydencki i indeks ksiąg zakazanych]. Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini Paulo III, Iulio III, et Pio IV, PP. MM. celebrati canones et decreta.
8001400
39
46
Stare druki
Tasso Torquato. [Kochanowski Piotr]. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. Przekładania Piotra Kochanowskiego Ie°K. M. sekretarza. Gwoli szlachetnemu rycerstwu zabawie przedrukowana. Kraków 1687.
15002200
40
47
Stare druki
Thurneysser zum Thurn Leonhardt. Ein Durch Nothgedrungens Außschreiben Mein [Berlin] 1584.
40004000
41
48
Stare druki
Trębicki Antoni. Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiey y Wielkiego Księstwa Litewskiego to iest nowy zbiór praw Oboyga Narodów od roku 1347, aż do teraźniejszych czasów. T. 1 (1 z 2). Warszawa 1789.
12002200
42
49
Stare druki
[Wilno].Rhodus intra lares Illustrissima Chaleciorum Domus tot solibus quot praeclariss: nominis haeredibus splendidissima; ad theatrales umbras [...] Vilnae (Wilno) [1728].
5001000
43
52
wiek XV-XVIII
Psałterz – 4 karty z inicjałami z iluminowanego psałterza. XV w.
15003000
44
53
wiek XV-XVIII
Sakramentarz – karta z księgi liturgicznej z barwnymi inicjałami. XV w.
30004000
45
54
wiek XV-XVIII
Bona Sforza (1494-1557), królowa Polski, żona Zygmunta Starego – List do podskarbiego koronnego z poleceniem zapłacenia 18 florenów za beczkę czerwonego wina dla Zygmunta Starego. Dat.: 18.01.1548 r.,
600019000
46
55
wiek XV-XVIII
Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski – Nadanie w dożywocie leżącej w województwie podolskim wsi Oleniszczów... Dat.: 20.08.1652 r.
30009000
47
56
wiek XV-XVIII
Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski – Potwierdzenie wcześniejszego o 4 miesiące dokumentu królowej Ludwiki Marii Gonzagi z nadaniem szlachcicowi Dumańskiemu
50007000
48
57
wiek XV-XVIII
Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – Zgoda na arendę tenuty trzcinickiej (starostwo niegrodowe) w powiecie bieckim woj. krakowskiego wydana Konstantemu Zefirynowi Wapowskiemu
280015000
49
58
wiek XV-XVIII
Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – Zgoda na scedowanie starostwa niegrodowego (tenuty) dębowieckiego (pow. biecki woj. krakowskiego) przez Jerzego Wandalina Mniszcha,
28007000
50
59
wiek XV-XVIII
Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski – Karta z odręcznym podpisem: „Jan Król”.
15002000
51
60
wiek XV-XVIII
Maria Kazimiera (Marysieńka Sobieska) (1641-1716), królowa Polski – Uniwersał o mianowaniu Michała Brodoskiego na sędziego jarmarcznego jarosławskiego, wydany w trakcie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego. Dat.: 20.07.1697 r.
260018000
52
61
wiek XV-XVIII
Sobieski Aleksander (1677-1714), drugi syn króla Jana III i Marii Kazimiery – List do nieznanego adresata. B.d. (po 27 II 1704 r.)
9001600
53
62
wiek XV-XVIII
August II (1670-1733), król Polski i elektor saski – Nadanie połowy łanu ­wójtowskiego we wsi Husne Niżne w ekonomii samborskiej Antoniemu Jelcowi, podczaszemu przemyskiemu. Dat. 27.01.1702 r.
12003200
54
65
wiek XV-XVIII
[Chorągiew husarska ks. Lubomirskiego] – Likwidacja (obrachowanie) chorągwi przez Komisję Wojska Koronnego. Dat.: Warszawa, 15 kwietnia 1774 r.
200800
55
66
wiek XV-XVIII
[Drohobycz] – Jarocki Ignacy (1742-1842), jezuita, profesor retoryki i poetyki w Przemyślu, proboszcz drohobycki. Mowy, listy i materiały do nauki retoryki (ars dicendi). 2 poł. XVIII w.
6001300
56
67
wiek XV-XVIII
[Galicja – powiat leski] – Kwitacja wniesienia kontrybucji pańskiej ze wsi Berezka, Wola Matiaszowa i Średnia Wieś od W. Błońskiego. Dat.: Przemyśl, 6 czerwca 1781 r
240280
57
68
wiek XV-XVIII
[Kurozwęki Sołtyków – Świętokrzyskie] – Umowa na odnowienie wnętrza kościoła ­parafialnego. Dat: Kurozwęki, 1 czerwca 1783 r.
100800
58
69
wiek XV-XVIII
[Sejmiki woj. sandomierskiego] – Laudum sejmiku przedsejmowego województwa sandomierskiego 20 marca 1761 r
6002200
59
70
wiek XV-XVIII
Umowa na wykonanie kolaski ze stelmachem Franciszkiem Kuleszą. Warszawa, 10 sierpnia 1778
240240
60
71
wiek XV-XVIII
[Hugo Kołłątaj,współtwórca Konstytucji 3 Maja] – Akt opisujący długi finansowe Hugo Kołłątaja i rozliczenia z przyjaciółmi. Dat. Kraków 27 IV 1797 r.
800800
61
72wiek XIX
Aleksander I (1777-1825),cesarz Wszechrosji i król Polski oraz Wielki Książę Konstanty (1779-1831), naczelny wódz armii Królestwa Polskiego – Patent na rangę podporucznika 21 III / 2 IV 1817 r
50005000
62
74wiek XIX
Wiktoria (1819-1901), królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, późniejsza cesarzowa Indii Dwór św. Jakuba (Londyn) 26 I 1858 r.
4001400
63
77wiek XIX
[Likwidacja tajnych stowarzyszeń w Królestwie Polskim] – Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
300750
64
78wiek XIX
Stanisław Staszic (1755-1826), uczony, filozof, przyrodnik i działacz polityczny - Komisja Najwyższa Egzaminacyjna (organ Rady Stanu Królestwa Polskiego).
12003000
65
79wiek XIX
Wielki Książę Konstanty (1779-1831) – Rozkaz dzienny do Woyska Polskiego dany w Kwaterze Głównej w Warszawie dnia 22 maja/3 czerwca 1826 r.
240240
66
80wiek XIX
[Powstanie listopadowe] – Zezwolenie na urlop dla Józefa Aleksego Morawskiego, dyrektora w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, wydane przez prezesa Rządu Narodowego Adama Jerzego ks. Czartoryskiego. Warszawa 5 III 1831 r.
200650
67
81wiek XIX
[Represje popowstaniowe] – Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej, z powodu represji popowstaniowych... Dat. Warszawa 22 VI 1832 r.
200400
68
83wiek XIX
Grocholska Aniela z Kosowskich (1819-?), ziemianka, żona Kazimierza Grocholskiego – Tom IIgi Kopii Dziennika, czyli pamiętników [...] Od 19go Maja 1845 do 17/29 czerwca 1847 r.
6001100
69
84wiek XIX
[Warszawski finansista] – Akt ustanowienia reprezentanta spadkobierców warszawskiego milionera Maurycego Koniara, z wyszczególnieniem jego licznych interesów. Dat. Warszawa 9/21 III 1848 r.
6002200
70
85wiek XX
Wiktor Emanuel III (1869-1947), król Włoch. Mussolini Benito (1883-1945), ówczesny premier Włoch i minister wojny – Patent na rangę kapitana w korpusie administracji wojskowej dla Leone Ferrariego, dat. San Rossore 7 VII 1927 r.
40004000
71
86wiek XX
Elżbieta II (ur. 1926), królowa brytyjska – Mianowanie Sir Franka Kenyon Robertsa ambasadorem brytyjskim w Jugosławii. Dat.: Dwór św. Jakuba (Londyn), 16 listopada 1954 r.
15002000
72
87wiek XX
[Bitwa Warszawska 1920] – List prywatny wysłany przez warszawskiego urzędnika do rodziny w Krakowie, opisujący sytuację w stolicy w trakcie Bitwy Warszawskiej. Dat.: Warszawa, 17 sierpnia 1920 r.
150420
73
89wiek XX
[Piłsudski Józef (1867-1935), Marszałek Polski] – Patent oficerski na stopień kapitana dla Stanisława Cieślika. Nr 1039, dat. Warszawa 10 X 1932 r.
18001800
74
90wiek XX
Paderewski Ignacy Jan (1860-1941), pianista, kompozytor, premier Polski – Dedykacja oraz zapis nutowy. B.m. 1907
40005000
75
91wiek XX
Mościcki Ignacy (1867-1946), prezydent RP – Złota myśl prezydenta. Dat. ­Warszawa – Zamek 9 VII 1928 r. Autograf („I. Mościcki”).
24004600
76
93wiek XX
Składkowski Felicjan Sławoj (1885-1962), minister spraw wewnętrznych RP, późniejszy ostatni premier II RP – Pismo służbowe do Adama Bogdanowicza, b. urzędnika w Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie. Dat. Warszawa 4 VII 1929 r.
400650
77
94
pisarze i artyści, znani Polacy
[Listy polskich literatów] – Zbiór 25 listów pisarzy polskich do wydawnictwa Gebethner i Wolff w Warszawie. 20 listów odręcznych, 4 listy w maszynopisie z autografem i 1 drukowany z autografem. Różne miejsca pisania, lata 1924-1930.
12001200
78
95
pisarze i artyści, znani Polacy
Dygat Stanisław (1914-1978), pisarz, felietonista, dramaturg, mąż Kaliny Jędrusik - Dwie rękopiśmienne wersje przedmowy do publikowanego przez PIW drugiego wydania „Jeziora Bodeńskiego”
14002800
79
96
pisarze i artyści, znani Polacy
Konopnicka Maria (1842-1910), poetka – Trzy listy do Elizy Orzeszkowej. Datowane: 24 stycznia b.r. [1882], 16 lutego 1882 r. oraz 13 października 1883 r.
400019000
80
97
pisarze i artyści, znani Polacy
Malczewski Jacek (1854-1928), malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – List do c.k. radcy dworu w sprawie uzyskania protekcji dla Bohdana Węgla. Dat.: Kraków, 22.03.1914 r.
6001700
81
98
pisarze i artyści, znani Polacy
Michałowski Kazimierz (1901-1981), archeolog, egiptolog i historyk sztuki, ówczesny zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie – List do dr. Jerzego Sienkiewicza w sprawie zakupu obrazu Olgi Boznańskiej. B.m. 10 V 1946 r.
200200
82
101
pisarze i artyści, znani Polacy
Nałkowska Zofia (1884-1954), pisarka, publicystka i dramatopisarka – Pokwitowanie otrzymania 3920 złotych. B.m. 16 IX 1945 r.
300300
83
102
pisarze i artyści, znani Polacy
Nowak-Jeziorański Jan (1914-2005), ówczesny dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, były oficer i kurier Armii Krajowej, dziennikarz i polityk – List do prof. Juliana Krzyżanowskiego w sprawie nieznanych listów Henryka Sienkiewicza.
3001100
84
103
pisarze i artyści, znani Polacy
Ossendowski Ferdynand Antoni (1878-1945), pisarz, dziennikarz, podróżnik, działacz społeczno-polityczny – Wizytówka, lata 30. XX w.
50120
85
104
pisarze i artyści, znani Polacy
Parandowski Jan (1895-1978), pisarz, prezes polskiego PEN-Clubu i wiceprezes międzynarodowego PEN-Clubu – List do prof. Juliana Krzyżanowskiego. Dat. ­Lublin, K.U.L., 29 IX 1945 r.
200200
86
105
pisarze i artyści, znani Polacy
Staff Leopold (1878-1957), poeta, tłumacz i eseista – Kartka pocztowa do Ludwika Fryde. Dat. Warszawa 23 IX 1938 r.
150480
87
106
pisarze i artyści, znani Polacy
Staff Leopold (1878-1957) – List do prof. Juliana Krzyżanowskiego z prośbą o odwiedziny. Dat. Warszawa 3 III 1953 r
400550
88
107
pisarze i artyści, znani Polacy
Staff Leopold (1878-1957) – Wizytówka z autografem na odwrocie („L. Staff”), [Warszawa po 1949]
50500
89
108
pisarze i artyści, znani Polacy
Jan Paweł II (1920-2005), papież, święty Kościoła katolickiego – Kartka od ­kardynała Wojtyły. Maszynopis z odręcznym podpisem (+ Karol Wojtyła), ­datowany: Kraków, 4 marca 1966 r
4001100
90
109
pisarze i artyści, znani Polacy
Jan Paweł II (1920-2005), papież, święty Kościoła katolickiego – Życzenia ­Wielkanocne. Maszynopis z odręcznym podpisem („Wujek”), datowany: Watykan, 9 kwietnia 1990 r.
500800
91
110
wiek XV-XVIII
[Atlas świata]. Clüver Philipp. Atlas map do „Introductionis in Universam Geographiam”. Ok. 1670 r.
60006000
92
112
wiek XV-XVIII
[Polska] – „Von der gegent Europe Sarmacia oder Pol genant”. H. Schedel. 1493 r.
9001400
93
113
wiek XV-XVIII
[Sarmacja] – „Sarmatia Europe” (na odwrocie „Tabula. VIII Europ....”). M. i G. Trechsel. 1535 r. (odbitka późniejsza).
600700
94
115
wiek XV-XVIII
[Polska] – „Auctior et correctior tabula chorographica Regni Poloniae...”.E. J. Dahlbergh. 1696 r.
12001300
95
116
wiek XV-XVIII
[Polska] – „Polonia cum Lithuania et circum uicinis provinciis. Anno 1699”. H. Scherer. Początek XVIII w.
700750
96
117
wiek XV-XVIII
[Polska] – „La Pologne suivant les Nouvelles Observations…”. P. van der Aa. 1713 r.
8002600
97
118
wiek XV-XVIII
[Polska i Litwa] – „Poloniae & Lithuania accurante curatius”. J. Ch. Weigel. Ok. 1715 r.
8001300
98
119
wiek XV-XVIII
[Polska] – „Carte des Etats de Pologne”. J. B. Nolin. Ok. 1700 r.
9001500
99
120
wiek XV-XVIII
[Polska] – „Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae...”. M. Seutter. Po 1741 r.
18001800
100
121
wiek XV-XVIII
[Polska] – „Etats de Pologne et de Lithuanie”. L. Brion de La Tour. 1766 r.
7001100