เมือง 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBV
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม (เที่ยวเดียว)จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760042103976004239010057หนองบัวเมืองเมือง 1บ้านสุขเกษม121000.2501
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2นายสุนนท์ ทูลพิรัตน์ปกติิบ้้านหนองหว้าวิทยาสรรค์36555946800048
086-2251491
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
5
2760075103976007539010058หนองบัวเมืองเมืือง1บ้านห้วยทราย10020001000นายกิตติพงษ์ จวงโสปกติบ้านภูพานทอง
หนองบัว
เมือง64214217300024
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
6
080-0088438
นายอานุภาพ พัฒนา
6
3760076103976007639010059หนองบัวเมืองเมือง 1บ้านภูพานทอง1004100110นายกฤษฎา จันทร์นวลปกติบ้านห้วยทรายหนองบััวเมือง513104471012600066
089-5751166
นายกฤษฎา จันทร์นวล
7
4
760003
103976000339010060
หนองบัว
เมือง
เมือง 1บ้านเสาเล้า1001011101
ครูผู้ทรงคุณค่า
1
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
ปกติ
หนองบัววิทยายน
หนองบัว
เมืองหนองบัวลำภู
8112106684600053
081-8718493
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
8
5เมือง 1หนองบัววิทยายน
9
6เมือง 1
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu