ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Mẫu quản lý thông tin khách hàng cho doanh nghiệp nhỏ
2
NGÀYNGUỒN/KÊNH
3
4
TÊN KHÁCH HÀNGTÊN CÔNG TYSlimCRM.vn
Quản trị thông tin khách hàng dễ dàng & tạo ra nhiều doanh thu hơn
5
6
TỔNG QUAN DỰ ÁN/YÊU CẦU
7
✔️ Nhập dữ liệu tự động vào phần mềm
✔️
Phân quyền và bảo mật chặt chẽ
✔️
Thiết kế tinh gọn, dễ sử dụng và quản lý
✔️
Quản lý dữ liệu tập trung trên một phần mềm và không giới hạn số lượng khách hàng
8
http://slimcrm.vn/?utm_source=vinno.vn&utm_medium=website&utm_campaign=mau-quan-ly-thong-khach-hang-bang-excel
9
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
10
SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY
11
SỐ DI ĐỘNGĐỊA CHỈ NHÀ RIÊNG
12
EMAIL
13
14
LĨNH VỰC KINH DOANH
15
VỊ TRÍ/CHỨC VỤĐỊA CHỈ CÔNG TY
16
PHÒNG BAN
17
18
NGÀY SINH NHẬTNAM/NỮ
19
20
HỌ LÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ?
NGƯỜI GIỚI THIỆU
21
22
23
GHI CHÚ
24
25
26
Quản lý thông tin khách hàng tự động 👉
http://slimcrm.vn/?utm_source=vinno.vn&utm_medium=website&utm_campaign=mau-quan-ly-thong-khach-hang-bang-excel
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100