Stjornarskra - heimildir
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
HeimildErlentLogfraediStjornmalafraediSagnfrFrumvarp/thingsalyktanir/etcAnnad fagSkyrsla(Althjoda)samnDomurLog og reglug
2
Aagot Vigdís Óskarsdóttir. 2011. Um náttúru- og auðlindaákvæði. Sótt 29. júlí 2011 af http://stjornlagarad.is/servlet/file/Aagot_umsogn.pdf?ITEM_ENT_ID=35190&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127.
0100000000
3
Aðalheiður Jóhannsdóttir. 2011. Um náttúru- og auðlindaákvæði. Sótt 29. júlí 2011 af http://stjornlagarad.is/servlet/file/Adalheidur_umsogn.pdf?ITEM_ENT_ID=34708&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127.
0100000000
4
Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 1979 Sótt 29. júlí 2011 af http://www.althingi.is/lagas/135a/1979010.2c4.html.
0000000100
5
Alþjóðlega lögfræðinganefndin. 2007. Yogyakarta Principles - Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity. Sótt 29. júlí 2011 af http://www. unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html.
0100000000
6
Anna Kristjánsdóttir. 2010. Er einhver þeirra […] fæddur sem kona? Samtökin ´78, sótt 29. júlí 2011 af http://samtokin78.is/index.php?option=com_content&view=article&id=5297:er-einhver-faeddur-sem-kona&catid=20:samfelag-og-saga&Itemid=102.
0100000000
7
Ágúst Þór Árnason. 2010. Lýðveldið, stjórnskipun og staða forseta. Lögfræðingur 4, 1:20-30.0100000000
8
Árangur af nýju kosningakerfi í Hamborg og Bremen. 2011. ???0000000000
9
Birgir Hermannsson. 2011. Um tillögur B-nefndar er varða störf Alþingis. Sótt 29. júlí 2011 af http:// stjornlagarad.is/starfid/alit/.
0010000000
10
Bjarni Már Magnússon. 2006. Staða utanríkismálanefndar Alþingis í ljósi Íraksmálsins. Stjórnmál og stjórnsýsla. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.stjornmalogstjornsysla.is /gamli/index.php? option=com_content&task=view&id=190&Itemid=51.
0100000000
11
Björg Thorarensen. 1994. Einkaréttaráhrif mannréttindasáttmála Evrópu og skyldur ríkja til athafna samkvæmt sáttmálanum. Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur, bls. 83-119. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík.
0100000000
12
Björg Thorarensen. 2006. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds. Stjórnmál og stjórnsýsla 2, 2:1-8. Sótt 29. júlí 2011 af http://stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/eg2006v/bjorg.pdf.
0100000000
13
Björg Thorarensen. 2007. Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála. Úlfljótur 3, bls. 399-461.0100000000
14
Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur, mannréttindi. Bókaútgáfan Codex, Reykjavík.0100000000
15
Björg Thorarensen. 2010. Um afmörkun og endurmat á stjórnskipulegri stöðu og hlutverki forseta Íslands. Rannsóknir í félagsvísindum XI:17-39. Sótt 29. júlí 2011 af http://skemman.is/stream/get/1946/6703/18280/3/17-39_BjorgThorarensen_LOGbok.pdf.
0100000000
16
Björg Thorarensen. 2011. Gerð þjóðréttarsamninga og meðferð utanríkismála í íslenskri stjórnskipun. Skýrsla stjórnlaganefndar 1. Stjórnlaganefnd, Reykjavík.
0100000000
17
Breyttar kosningareglur í Bremen. Skýrsla um persónuval. 2005. . Sótt 29. júlí 2011 af http://www.awapp.uni-bremen.de/wp-content/uploads/documents/Wahlrechtsreform.pdf.
1010000000
18
Bryndís Hlöðversdóttir. 2009. Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga 59, 3:281-303.
0100000000
19
Bryndís Hlöðversdóttir. 2011. Eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla stjórnlaganefndar 1. Stjórnlaganefnd, Reykjavík.
0100000000
20
Davíð Þór Björgvinsson. 2006. EES-réttur og landsréttur. Bókaútgáfan Codex, Reykjavík.0100000000
21
Direct Democracy: The International IDEA Handbook. 2008. Ritstj. Virginia Beramendi o.fl. IDEA, Stokkhólmi.
1010000000
22
Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla vinnuhóps. 2009. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.althingi.is/pdf/eftirlit_althingis_med_framkvaemdavaldinu_skyrsla.pdf.
0100001000
23
Eiríkur Tómasson, Björg Thorarensen, Gunnar Helgi Kristinsson og Kristján Andri Stefánsson. 2007. Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (viðauki 3). Sótt 29. júlí 2011 af http://www.althingi.is/altext/133/s/1293.html.
00.750.250000000
24
Eiríkur Tómasson. 2010a. Hvernig á að skýra fyrirmæli 2. gr. stjórnarskrárinnar um að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið? Úlfljótur, Reykjavík.
0100000000
25
Eiríkur Tómasson. 2010b. Hvernig má tryggja hæfilega valddreifingu í íslenskri stjórnskipun? Rannsóknir í félagsvísindum IX:40-60. Sótt 29. júlí 2011 af http://skemman.is/is/stream/get/1946/6704/18294/3/EirikurTomasson_LOGbok.pdf.
0100000000
26
Endurskoðun stjórnarskrárinnar – áfangaskýrsla nefndar um endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. 2007. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1079.pdf.
00.750.250000000
27
Folketinget. 2008. What is the subsidiarity principle? Sótt 29. júlí 2011 af http://www.euo.dk/euo_en/spsv/all/61/.
1000000000
28
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni).2010-2011. 139. löggjafarþing, þskj. 1374 — 778. mál.
0000100000
29
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.). 2010-2011. 139. löggjafarþing, þskj. 1014 — 596. mál.
0000100000
30
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000, með síðari breytingum. 2008-2009. 137. löggjafarþing, þskj. 251 – 148. mál.
0000100000
31
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningu til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari breytingum. 2008-2009. 137. löggjafarþing, þskj. 252 – 149. mál.
0000100000
32
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögheimili, nr. 21/1990, með síðari breytingum, og skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, með síðari breytingum. 2006-2007. 133. löggjafarþing, þskj. 221 — 220. mál. Alþingi, Reykjavík.
0000100000
33
Frumvarp til laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. 2010. 138. löggjafarþing, þskj. 1382 – 112. mál.
0000100000
34
Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum. 1994-1995. 118. löggjafarþing, þskj. 389 – 297. mál.
0000100000
35
Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum. 1998-1999. 123. löggjafarþing, þskj. 288 — 254. mál.
0000100000
36
Frumvarp til stjórnskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 1944. 63. löggjafarþing, þskj. 1 – 1. mál.
0000100000
37
Frumvarp til stjórnskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 1982-1983. 105. löggjafarþing, þskj. 537– 243. mál.
0000100000
38
Gátlisti – stjórnarfrumvörp. [án árs]. Forsætisráðuneyti. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/Gatlisti-stjornarfrumvorp.pdf.
0000000000
39
Guðni Th. Jóhannesson. 2011. Tjaldað til einnar nætur. Uppruni bráðabirgðastjórnarskrárinnar. Stjórnmál og stjórnsýsla 1, 7:61-72. Sótt 29. júlí 2011 af http://skemman.is/is/stream/get/1946/9655/24587/1/a.2011.7.1.4.pdf.
0000000000
40
Gunnar Helgi Kristinsson. 2006. Íslenska stjórnkerfið. Háskólaútgáfan, Reykjavík.0010000000
41
Gunnar Helgi Kristinsson. 2010. Samsteypustjórnir og sjálfstæði ráðherra. Rannsóknir í félagsvísindum XI:10-21. Sótt 29. júlí 2011 af http://skemman.is/is/stream/get/1946/6759/18370/1/10-21_GunnarHelgiKristinsson_STJbok.pdf.
0010000000
42
Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur. Háskólaútgáfan, Reykjavík.0100000000
43
Halldór Halldórsson. Óbirt handrit að bók um fjölmiðla.0000000000
44
Hammarberg, Thomas. 2011. Lesbian, gay, bisexual and transgender persons still face discrimination in Europe. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.coe.int/t/commissioner/news/2011/110623lgbtstudy_EN.asp.
1000000000
45
Hartling, Poul. 1971. Ávarp. Morgunblaðið. 22. apríl.1000000000
46
Hrefna Friðriksdóttir. 2009. Samningur um réttindi barnsins. Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna, meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Ritstj. Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir og Róbert R. Spanó. Bókaútgáfan Codex, Reykjavík.
0100000000
47
Hrefna Friðriksdóttir. 2011. Um ákvæði um réttindi barna. Sótt 29. júlí 2011 af http://stjornlagarad.is/servlet/file/Hrefna_umsogn.pdf?ITEM_ENT_ID=34711&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127.
0100000000
48
Innanríkisráðuneyti. 2010. Mál Varðar Ólafssonar gegn Íslandi fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu. Sótt 29.júlí af http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/Domur-i-mali-Vardar-Olafssonar-gegn-Islandi.pdf.
0000000010
49
Íris Lind Sæmundsdóttir. 2008. Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Úlfljótur 61, 4:593-656.
0100000000
50
Jóhann Tómas Sigurðsson. 2000. Sjálfstjórn sveitarfélaga. Úlfljótur 53, 2:143-189.0100000000
51
Jónas Kristjánsson. 1981. Heimkoma handritanna, fylgirit með Árbók Háskóla Íslands 1976-79. Háskóli Íslands, Reykjavík.
0001000000
52
Kaufmann, Bruno, Rolf Büchi og Nadja Braun. 2008. Guidebook to Direct Democracy. Initiative & Referendum Institute Europe, Amsterdam.
10.330.33000.330000
53
Kovacs, Timea. 2009. Language discrimination in Europe. Glossa Iuridica. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.glossaiuridica.hu/gi0901/idg/gi0901_idg_kovacs_timea.pdf.
1100000000
54
Kristrún Heimisdóttir. 2003. Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands. Tímarit lögfræðinga 53, 1:19-60.
0100000000
55
Könnun á nýjum kosningarétti í Hamborg. 2011. Ritstj. Marco Wiesner. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=presse_detail.tpl&sub1=61&sub2=&sub3=&cont=4603.
1010000000
56
Larserud, Stina og Rita Taphorn. 2007. Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas. IDEA, Stokkhólmi.
100.5000.50000
57
Larson, T. 1995. Cabinet Ministers and Parliamentary Government in Sweden. Cabinet Ministers and Parliamentary Goverment, bls. 169-186. Ritstj. Michael Laver og Kenneth A. Shepsle. Cambridge University Press, Cambridge.
1010000000
58
Lög um dómstóla, nr. 15/1998.0000000001
59
Lög um lögheimilisskráningu, nr. 149/2006.0000000001
60
Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969.0000000001
61
Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991.0000000001
62
Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum, nr. 47/2004.0000000001
63
Meðferð mála í ríkisráði. Leiðbeiningar og skýringar. 1993. Forsætisráðuneyti, Reykjavík.0000000000
64
Morgan, Martha I. og Robert S. Vance. [án árs]. The Roles of International Human Rights Norms in Comparative Constitutional Jurisprudence: CEDAW-Based Examples. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/MorganMartha(USA).pdf.
1100000000
65
Nýtt kosningakerfi í Hamborg og Bremen. 2011. Skýrsla um árangur af nýju kosningakerfi. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.lotharprobst.de/fileadmin/user_upload/redakteur/Aktuelles/2011/Textdateien/Analyse_Effekte_Wahlsysteme_HH_HB_AWAPP1.pdf.
1010000000
66
Oddný Mjöll Arnardóttir. 2011. Mannréttindi í stjórnarskrá. Fréttablaðið, 3. maí.0100000000
67
Ólafur Jóhannesson. 1960. Stjórnskipun Íslands. Hlaðbúð, Reykjavík.0100000000
68
Ólafur Jóhannesson. 1969. Prentfrelsi og nafnleynd. Úlfljótur, Reykjavík.0100000000
69
Ómar H. Kristmundsson. 2009. Rannsóknir í félagsvísindum X. Félagsvísindastofnun HÍ.0010000000
70
Páll Hreinsson. 2006. Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Forsætisráðuneyti, Reykjavík.0100000000
71
Páll Þórhallsson. 2011a. Um frumkvæði að lagasetningu. Vefur Stjórnlagaráðs. Sótt 29. júlí 2011 af http://stjornlagarad.is/starfid/alit/.
0100000000
72
Páll Þórhallsson. 2011b. Um frumkvæði að lagasetningu, nr. 2. Vefur Stjórnlagaráðs. Sótt 29. júlí 2011 af http://stjornlagarad.is/starfid/alit.
0100000000
73
Quota Project. Global Database of Quotas for Women. 2010. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.quotaproject.org/.
1000000000
74
Ragnar Aðalsteinsson. 1995. Deilt um skilgreiningar á mannréttindahugtakinu. Morgunblaðið, 11. febrúar.
0100000000
75
Ragnheiður Kristjánsdóttir. 2010. Hverjar eru sögulegar rætur 26. greinar íslensku stjórnarskrárinnar? Saga 48, 1:15-60.
0100000000
76
Ragnhildur Helgadóttir. 2011. Um tillögur B-nefndar. Sótt 29. júlí 2011 af af http://stjornlagarad.is/servlet/file/MinnisbladtilstjornlagaradsRagnhildur+Helgad%C3%B3ttir.pdf?ITEM_ENT_ID=35003&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127.
0100000000
77
Rannsóknarnefnd Alþingis. 2010. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. Ritstj. Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson. Rannsóknarnefnd Alþingis, Reykjavík.
00.660000.330000
78
Reglugerð Evrópusambandsins nr. 211/2011 um frumkvæði borgaranna (e. citizens’ initiative). Sótt þann 29. Júlí af http://www.citizens-initiative.eu.
0000000001
79
Reglur um skráningu á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum utan þings. 2009. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.althingi.is/vefur/hagsmunaskraning_reglur.html.
0000000001
80
Reynolds, Andrew, Ben Reilly og Andrew Ellis. 2008. Electoral System Design: the New International IDEA Handbook. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.idea.int/publications/ esd/upload/ESD_Handb_low.pdf.
1010000000
81
Sameinuðu þjóðirnar. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development. Sótt 29. Júlí 2011 af http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm.
1000001000
82
Sameinuðu þjóðirnar. 2003. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 30. fundur, 5.-23. maí. Sótt 29. júlí 2011 af http://olddoc.ishr.ch/hrm/tmb/treaty/cescr/reports/cescr_earlier/CESCR_30.pdf.
1000001000
83
Sameinuðu þjóðirnar. 2008. The Madrid international plan of action on ageing. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.un.org/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf.
1000001000
84
Samhent stjórnsýsla. Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands. 2010. Forsætisráðuneytið, Reykjavík.
00.40.60001000
85
Sigurður Líndal. 1995. Stjórnarskrá og mannréttindi. Skírnir, 169:369-398.0100000000
86
Sigurður Líndal. 2004. Forseti Íslands og synjunarvald hans. Skírnir, 178:203-237.0100000000
87
Sigurður Rúnar Sigurjónsson. 2004. Fjárlagaferli þjóðþinga. Lokaverkefni (M.S.) við Háskóla Íslands, Reykjavík.
0000010000
88
Skúli Magnússon. 2011. Stjórnarskrá að eigin vali. Rás 1, 19. apríl.0100000000
89
Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum. 1996-1997. 121. löggjafarþing, þskj. 612 – 340. mál.
0000001000
90
Skýrsla Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna. 2011. 17. fundur, 16. maí. Sótt 29. júlí 2011 af: http:// www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf .
1000001000
91
Skýrsla stjórnlaganefndar, 1. bindi. 2011. Ritstj. Guðrún Pétursdóttir. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/skyrsla-stjornlaganefndar/skyrsla_stjornlaganefndar_fyrra_bindi.pdf.
00.77777777780.1111111111000.11111111111000
92
Skýrsla stjórnlaganefndar, 2. bindi. 2011. Ritstj. Guðrún Pétursdóttir. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/skyrsla-stjornlaganefndar/skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi.pdf.
0000001000
93
Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. 2010. 138. löggjafarþing, þskj. 1501 – 705. mál.
0000001000
94
Stefán Már Stefánsson. 2011. Álitsgerð um hvort ákvæði reglugerðar (EB) nr. 216/2008, einkum ákvæði 25.gr. reglugerðarinnar, stangist á við íslensku stjórnarskrána (fylgiskjal II). Sótt 29. júlí 2011 af http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1079.pdf.
0100000000
95
Stelzenmüller, Constanze. 2011. Orðin svartsýn á beint lýðræði. [Viðtal]. Fréttablaðið, 14. maí.
1100000000
96
Tillaga til þingsályktunar um aðild að Kýótó-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. 2001-2002. 127. löggjafarþing, þskj. 1100 – 684. mál.
0000100000
97
Tillaga til þingsályktunar um skipun stjórnlagaráðs. 2010-2011. 139. löggjafarþing, þskj. 930 – 549. mál.
0000100000
98
Umhverfisráðuneyti. 2006. Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Arosarskyrsla.pdf.
0000000100
99
Umhverfisráðuneyti. 2011. Drög að frumvörpum vegna fullgildingar Árósasamningsins til umsagnar. 10.janúar. Sótt 29. júlí 2011 af http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/1745.
0000100000
100
Vasak, Karel. 1977. A thirty year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier.
1100000000
Loading...
Main menu