(หลัง) แบบทดสอบหลังเรียน 1.1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
TimestampEmail AddressScoreชื่อ-สกุล
2
10/22/2018 10:06:3940186@anc.ac.th8 / 10นายคมกริช บาระมี
3
10/22/2018 10:06:3940192@anc.ac.th7 / 10ธนาธร ทองเสริม
4
10/22/2018 10:06:4140207@anc.ac.th9 / 10
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
5
10/22/2018 10:06:4439736@anc.ac.th8 / 10สุเมธ ตังคณิตานนท์
6
10/22/2018 10:06:4540054@anc.ac.th9 / 10นายณัฐภัทร กัลยากา
7
10/22/2018 10:06:5140052@anc.ac.th8 / 10
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
8
10/22/2018 10:07:2939783@anc.ac.th5 / 10
นางสาวสโรชินี ศรีพลาย
9
10/22/2018 10:07:3539802@anc.ac.th1 / 10นาย ณัฐพล นิระพันธ์
10
10/22/2018 10:07:3839912@anc.ac.th6 / 10
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
11
10/22/2018 10:07:4439820@anc.ac.th8 / 10
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
12
10/22/2018 10:07:4639833@anc.ac.th7 / 10
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
13
10/22/2018 10:07:5939884@anc.ac.th6 / 10
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบตร
14
10/22/2018 10:08:2839981@anc.ac.th2 / 10นาย จีรกิตติ์ สมนึก
15
10/22/2018 10:08:4042773@anc.ac.th5 / 10รุจิรา สุขสะิาด
16
10/22/2018 10:09:1439845@anc.ac.th8 / 10
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
17
10/22/2018 10:09:1739718@anc.ac.th8 / 10
นายภัทร์ธรเอก บุญโสม
18
10/22/2018 10:09:3040229@anc.ac.th2 / 10
ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
19
10/22/2018 10:09:4939940@anc.ac.th4 / 10อภิวัฒน์ ทานุมา
20
10/22/2018 10:09:5540253@anc.ac.th6 / 10นายกิตติธัช บังอร
21
10/22/2018 10:10:0140291@anc.ac.th6 / 10นายสุธิพงษ์ บรรลุ
22
10/22/2018 10:10:2740230@anc.ac.th6 / 10ทวีทรัพย์ สาคร
23
10/22/2018 10:10:3240158@anc.ac.th6 / 10
นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ
24
10/22/2018 10:11:3140208@anc.ac.th7 / 10ศิวกร เห็มสุข
25
10/22/2018 10:11:3540205@anc.ac.th7 / 10นาย วสุ สุพล
26
11/19/2018 9:21:2039876@anc.ac.th5 / 10
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
27
11/19/2018 9:49:3840214@anc.ac.th6 / 10อธิบดี หริ่งเจริญ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...