טבלת ביצוע משימות אספה כללית וקבלת אישור ניהול תקין. שני אלוני
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מועדמשימההערותבוצע?
2
תחילת מאיתיאום מועד עם רו"חלשים לב שהמועד הרישמי של רשם העמותות הוא ה- 30 ביוני. אבל לרוב רואי החשבון יש הסדר עם הרשם שמאפשר להגיש אחרי. בכל מקרה לא ממולץ לקיים אסיפה אחרי ספטמבר ולהגיש מסמכים לכל המאוחר בסוף ספטמבר.
3
להחליט האם משלבים הרצאה / תוכנית אומנותית
4
להפיץ הודעה לוועד המנהל.
5
לתאם מקום / חדר ישיבות לאסיפה
6
חודש לפני מועד האסיפהפרסום מועד האסיפה לחברי העמותה (בצירוף הזמנה להגיש מועמדות לוועד המנהל / ועדת ביקורת)
7
קביעת סדר יום לאסיפהפרסום סדר היום צריך להיעשות חודש לפני.
נושאים שחייבים להיות:* דיווח של הוועד המנהל על פעילותו * דיווח של המנהל/ת על פעילות העמותה * אישור הדוחות הכספיים * אישור הדוח המילולי * הצבעה על חברי ועד מנהל * הצבעה על חבר ועדת ביקורתנושאים נוספים:הרצאה מעניינת, דיון עקרוני, שינוי תקנון, החלטה אסטרטגית וכו'.
8
הכנת הדוחות הכספיים ע"י רו"חלרוב יש לרו"ח הערות, מסמכים שהוא יבקש ותיקונים. כדאי להיערך לפחות חודש מראש לעבוד על זה.
מסמכים שרו"ח ירצה (לא כולם): *פרוטוקולים של ישיבות ועד מנהל חתומים על ידי חברי הוועד. * פדיון פנסיה, דוח שנתי של העובדים / של סוכן הביטוח * הצהרת היעדר תביעות * הצהרות צדדים קשורים ועוד
9
הכנה של ועדת הביקורת:* לבדוק עם חברי הוועדה הנוכחית האם מתכוונים להמשיך?
* לאתר מועמדים חדשים לוועדה במידת הצורך
* לא לשכוח לתאם כשבועיים לפני האסיפה ישיבה של ועדת הביקורת כדי שיאשרו את הדוחות הכספיים. יש להגיע לאסיפה עם חוות דעת של הוועדה.
10
הכנה של ועד מנהל:* לבדוק עם חברי הוועד הנוכחי האם מתכוונים להמשיך?
* לאתר מועמדים חדשים לוועד במידת הצורך
* לא לשכוח לתאם כשבועיים לפני האסיפה ישיבה של הוועד המנהל כדי שיאשרו את הדוחות הכספיים והדוח המילולי.
11
במידה ויש מועמדים חדשים לוועד מנהל / ועדת ביקורתלבקש שישלחו פרטים על עצמם + תמונה
12
שבועיים-שלושה לפנימילוי הדוח המילולי באתר של רשם העמותותלשם כך צריך:
דוח כספי מרו"ח
מאזן בוחן סופי לשנה הקודמת ממנהל הכספים
חשוב להכין את זה לפני ישיבת הוועד, כי על הוועד לאשר את הדוח המילולי לפני האסיפה הכללית.
13
עד10 ימים לפני האסיפהלשלוח סדר יום לחברי העמותה + פרטים על המועמדות לוועדת הביקורת והוועד המנהלבצירוף פרטים + תמונה
14
החלטות מיוחדות שמובאות לאסיפה: במידה וישנן יש לשלוח חומר רקע בזמן לפני האסיפה
15
ישיבה של ועדת ביקורת לאישור הדוחות הכספייםלקבל את אישורם בכתב + חוות דעת (בטופס של רשם העמותות יש מקום לרשום כמה מילים, כדאי לנסח משהו קצר על ידי הוועדה)
16
ישיבה של הוועד המנהל לאישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי
17
שבוע לפני האסיפהמילוי טפסים לרשם העמותות:
18
דוח 5 מקבלי השכר הגבוה (על סמך דוח תמחיר שכר)להחתים את חברי הוועד באסיפה הכללית
19
חוות דעת ועדת הביקורתלהחתים את חברי הוועדה על הטופס שמולא באתר רשם העמותות
20
תרומות מיישות מדינית זרהאם יש.
21
הכנת תוכנית לאסיפה הכללית:
22
הכנת סקירה של הוועד המנהל
23
הכנת סקירה של פעילות העמותה + מצגת
24
לוודא שיש כיבוד לאסיפה
25
לוודא שיש מקרן + לפטופ
26
אחרי האסיפהטפסים מקוונים של רשם העמותות:
27
פרוטוקול האסיפה הכלליתיש למלא אחרי האסיפה כי האתר לא מאפשר להדפיס טופס עם מועד מוקדם יותר.
בנוסף יש לצרף פרוטוקול מלא של האסיפה (מסמך רגיל).
28
להחתים את חברי הוועד המנהל על הטפסים והדוחות הכספיים
29
טופס ידני של רשם העמותות (מעין צ'ק ליסט) שמגיע בדואר מרשם העמותותלמלא לפני ששולחים את המכתב כי זה עוזר לוודא שלא שכחנו כלום
30
שליחת הטפסים לרשם העמותותיש אפשרות להגיש ידנית במשרדי הרשם במחוזות השונים בארץ. בעת ההגשה נבדקים כל המסמכים כדי לוודא שלא פספסנו כלום. זה חוסך זמן. את התיאום יש לעשות מראש במייל.
אם אין אפשרות, לשלוח בדואר.
31
להשאיר עותק חתום בעמותה לתיעוד
32
33
*הטבלה הוכנה על ידי שני אלוני מנכ"לית מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית חיפה והצפון
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu