สรุปทำเนียบวุฒิบัตร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ที่
กิจกรรมวันที่เจ้าของเรื่องผู้ลงนามเลขที่
2
28002874
3
20
รุ่นที่ 2 การอบรมการอบรมขยายผล DLTV ไปสู่โรงเรียน
1 ตุลาคม 2560นายเทอดชัย บัวผาย
4
19
รุ่นที่1 การอบรมการอบรมขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียน
30 กันยายน 2560นายเทอดชัย บัวผาย
5
18การอบรม ICT โรงเรียนประชารัฐ1-5 ตุลาคม 2560นายเทอดชัย บัวผาย
6
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
3428
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1