excel inps sidek
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ISIKAN SINGKATAN JAWAPAN SS, S, TP, TS, STS DI DALAM KOTAK JAWAPAN
13
UNTUK MENDAPATKAN SKOR
14
15
SS5Sangat SukaTS2Tidak Suka
16
S4SukaSTS1Sangat Tidak Suka
17
TP3Tidak Pasti
18
37
38
1MANUSIA
40
Keperluan utama pekerjaan jenis ini ialah anda mesti suka kepada aktiviti-aktiviti yang
41
berorientasikan manusia. Banyak masa anda akan digunakan untuk berhubung dan
42
berinteraksi dengan orang lain. Peranan anda termasuklah menyelia, memujuk dan
43
menolong. Selain itu beberapa aktiviti lain yang mungkin akan anda lakukan
44
termasuklah mengajar, mengubati, memperkembang, memberi khidmat kaunseling serta
45
memberi nasihat kepada individu yang memerlukan.
46
47
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
48
54321
49
51
2DATA
52
Ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki bekerja dengan idea-idea,
53
maklumat-maklumat dan rekod-rekod. Anda mungkin perlu mengumpul maklumat,
54
membanding, menyalin di samping berkemungkinan melakukan kerja-kerja menyelaras
55
dan menganalisis data. Kebolehan membuat kesimpulan dan rumusan daripada data-data
56
yang ada mungkin juga diperlukan di dalam pekerjaan jenis ini. Minat anda yang
57
mendalam untuk bermain-main dengan data akan memungkinkan anda berjaya di dalam
58
kerjaya ini.
59
60
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
61
54321
63
64
3BENDA
65
Pekerjaan ini memerlukan anda bekerja dengan objek sama ada objek kecil atau objek
66
besar. Anda adalah dikehendaki mengendalikan dan menyelenggara objek daripada kerja
67
yang sehalus-halusnya hinggalah kepada operasi jentera-jentera yang besar dan
68
kompleks. Perhubungan sesama manusia adalah minima. Anda mungkin terlibat dalam
69
merekabentuk, merekacipta, membina dan memperbaiki benda-benda.
70
71
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
72
54321
73
74
4PEMBANTU
75
Pekerjaan jenis ini memerlukan anda bertanggungjawab kepada orang lain, mengikut
76
undang-undang dan peraturan-peraturan. Anda adalah dikehendaki supaya sentiasa
77
mengikut arahan ketua serta memberi arahan penuh kepada tugas yang diberikan kepada
78
anda. Anda juga dikehendaki membuat sesuatu mengikut apa yang telah dipersetujui.
79
Kesediaan anda untuk diarah daripada melakukan sesuatu mengikut kehendak diri
80
memungkinkan anda berjaya dalam kerjaya jenis ini.
81
82
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
83
54321
84
85
5ALTRUISME
86
Ciri-ciri seperti suka menolong dan mengasihi orang lain adalah ciri-ciri yang penting
87
untuk pekerjaan jenis ini. Banyak masa kerja anda dihabiskan dengan kerja-kerja
88
kebajikan. Anda mungkin dikehendaki membina hubungan dengan orang yang tidak
89
mempunyai kawan, menolong mereka yang tidak atau kurang bernasib baik serta orang
90
lain yang memerlukan pertolongan.
91
92
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
93
54321
94
95
6PEMIMPIN
96
Ciri-ciri utama dalam pekerjaan jenis ini ialah anda dikehendaki memegang jawatan yang
97
mempunyai autoriti dan tanggungjawab yang berat. Anda perlu memberitahu tentang apa
98
yang perlu mereka buat, mengarah dan mengawal tingkah laku mereka. Anda juga
99
bertanggungjawab untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi kumpulan. Anda
100
akan dianggap sebagai ketua yang mempunyai prestij dan pengaruh yang membuatkan
101
orang lain menghormati dan bertanggungjawab kepada anda.
102
103
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
104
54321
105
106
7AUTONOMI
107
Autonomi dan kebebasan adalah merupakan unsur-unsur yang penting di dalam
108
pekerjaan jenis ini. Anda dengan bebas boleh pergi dengan balik dari tempat kerja sesuka
109
hati. Anda juga bebas menjadual masa bekerja dan melakukan kerja mengikut cara yang
110
anda suka. Kebebasan dalam membuat keputusan sendiri dan berinisiatif merupakan
111
kunci kepada kejayaan anda.
112
113
SSSTPTSSTSJAWAPANSKOR
114
54321
115
116
8INTELEKTUAL
117
Pekerjaan jenis ini melibatkan banyak masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan
118
dengan ilmu pengetahuan. Kerja-kerja anda banyak melibatkan fikiran demi mencari
119
kebenaran serta menambah khazanah ilmu pengetahuan. Daya imaginasi dan taakulan
120
adalah perlu, begitu juga kebolehan anda mengatur dan menyusun ilmu pengetahuan.
121
Dalam kerja-kerja yang melibatkan perkara-perkara abstraks dan teoritikal, anda mungkin
Loading...
 
 
 
SOALAN BHGN A
BRG JWPN BHGN A
BRG JWPN BHGN B
BRG SKOR BHGN B