BẢNG MÃ BỘ ĐỒ NHỰA XE WAVE ALPHA- KTLK : Trang tính1