Témata bakalářských a magisterských diplomových prací
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Vhodné proDostupnostNázevDatum vytvořeníStylPopisZadánoRezervace
2
3
Beránek LadislavModelování pomocí multi-agentních systémůSeznámení se s problematikou modelování pomocí agentů ...
4
Dobývání znalostí (Data Mining)
5
Seznámení se systém WEKA (naprogramovaný v jazyce Java)...
6
Problematika sociálních sítí na Internetu Analýza sociálních sítí, problematika, funkce, naprogramování aplikace ...
7
Jednoduchý rozhodovací systém Přehled metod pro práci s neurčitými informacemi, popis Dempster-Shaferova přístupu...
8
Aplikace informační fúze pro oblast informační bezpečnostiStudium oblasti informační fúze, podat přehled metod, nástrojů, aplikace...
9
Analýza a návrh sociální sítě Zadáno
10
11
12
13
14
15
Břehovský PetrForenzní analýzaCílem práce je definovat postupy a metody forenzní analýzy a prakticky ověřit jejich účinnost.Obhájeno
16
Bc./Mgr.VOLNÉCílem práce je navrhnout a realizovat systém umožňující detekci útoků pomocí vizualizačních metod.
17
Praktická implementace Vernamovy šifry Obhájeno
18
Bc./Mgr.VOLNÉImplementace generátoru náhodných číselNávrh, implementace a ověŕení generátoru opravdu náhodných čísel
19
Bc./Mgr.VOLNÉZnemožnění detekce pomocí otisku prohlížečeRealizace pluginu, znemožňujícího identifikaci uživatele pomocí otisku prohlížeče.
20
Bc./Mgr.ObsazenoZneužitelný WEB serverNavrhnout a implementovat WEB server obsahující chyby, které bude možné demonstrovat při výuce pŕedmětu Počítačová Kriminalita.
21
Bc.VOLNÉZneužitelný serverNavrhnout a nakonfigurovat server obsahující chyby, které bude možné demonstrovat při výuce pŕedmětu Počítačová Kriminalita.
22
23
Cafourek BohdanTémata prací po domluvě mezi studentem a vyučujícím.
24
25
Čížek MartinE-leaningový systém zaměřený na vnitrofiremní vzdělávání21.11.2011
26
Témata prací po domluvě mezi studentem a vyučujícím.
27
28
Dostálek LiborCloud platforma pro implementaci social features2011Cílem práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit prototyp platformy, která by umožňovala obohatit web a webové aplikace o práci s komunitou – tzv. social features.
Platforma musí primárně běžet mimo weby, které bude obohacovat o social features – cloud ové řešení, weby komunikují přes API.
Platforma poskytne alespoň následující funkčnosti: možnost zadávat komentáře na daná místa webu (widget „comments“), možnost líbí se mi – widget „likers“. Widgety budou implementované v Javascriptu a budou komunikovat přes REST API s platformou. Platforma bude mít pouze jednoduché rozhraní – seznam uživatelů, registrace nového uživatele, editace sám sebe a možnost zobrazení aktivit libovolného uživatele, kde budou vidět jeho aktivity na webech, kde použil widgety.
Těžištěm práce je – na rozdíl od open source platformy ELGG – právě snadné poskytnutí social features pro ostatní weby.
Dílčí cíle:
 Seznámení se s dostupnými platformami pro tvorbu social features – komerčními Echo a Kickapps, open source ELGG.
 Návrh datového a procesního modelu.
 Implementace prototypu – platforma s API, widgety, GUI platformy může být buď webová aplikace nebo aplikace pro smartphone.
29
30
31
Drdák FrantišekZadáno
32
Bc./Mgr.Klasifikace bezpečnostních mechanizmů dostupných v technologiích Java EE.6.12.2012Přehledový popis nástrojů pro zajišťování bezpečnosti aplikací, vymezení klasifikačních kritérií, verifikace vybraných mechanizmů
33
Bc./Mgr.Verifikace vlastností B-stromu.6.12.2012Definice, popis vlastností, implementace, vizualizace a ověření vlastností (resp. správnosti implementace).
34
35
Geyer JakubBPZADÁNOIndoor navigace2018Cílem práce je vytvořit navigační aplikaci, která bude umožňovat vyhledání optimální trasy ve smíšeném prostředí (vnější / vnitřní).
36
BP/DPZADÁNOIndoor pozicování2018Cílem práce je zmapovat stávající metody indoorového pozicování mobilních zařízení, a to především pro potřeby indoorové navigace. Součástí práce bude i praktické ověření vybraných technických řešení.
37
BPZADÁNOTvorba 3D modelu existujících budov2018Cílem práce je zmapovat metody tvorby 3D modelů existujících budov při použití různých zdrojů dat (zejména leteckých fotografií, technických výkresů, atd.) a ověření těchto metod vytvořením modelu vybrané budovy/soustavy budov,
38
BPVOLNÉUzavřený koncept 3D tiskárny2018Cilem práce je přestavba 3D tiskárny Prusa i3 na uzavřený koncept, včetně nezbýtné úpravy firmware a vytvoření virtuálního modelu.
39
40
Icha JaroslavBc.zrušenoVývoj prototypu webové aplikace pro realizaci výběrových řízení 21. 11. 2011Zrušeno
41
Bc.obhájenoTestování knihovny fork/join v jazyce Java 7 21. 11. 2011Zadáno a obhájeno
42
Bc.zrušenoVývoj aplikace pro podporu práce terénních sociálních pracovníků21. 11. 2011Zadáno
43
Bc.zadánoVývoj aplikace pro konfiguraci vozidel vozidel Tatra21. 11. 2011Zadáno
44
Mgr.zadánoVývoj a ověření aplikace pro podporu výuky algoritmizace18. 12. 2012Zadání v přípravě
45
46
Jelínek JiříVšechna témata jsou definována pouze rámcově.
Konkrétní upřesněné znění bude definováno při pohovoru se studentem.
47
48
Využití volně dostupných geografických dat v internetových a mobilních aplikacích - BPRešerše volně dostupných geografických dat, návrh aplikace pro mobilní užití založené na těchto datech (např. pro oblast dopravy).
49
Detekce grafických objektů v obraze - BPRešerše dostupných přístupů pro definované i obecné objekty, návrh praktické aplikace v jazyce Java.
50
Využití senzorů a možností mobilního telefonu se systémem Android v internetových informačních systémech - BPKomentovaná rešerše na téma senzorů v mobilních telefonech a jejich možností a pprogramového využití. Návrh a realizace konkrétní aplikace využívající senzory.
51
Internet of Things - BPRešerše současného stavu s důrazem na řešení komunikace prvků, vazbu na funkce prvků a standardy a směry vývoje. Návrh IS pro danou oblast.
52
Web Mining - BPPopis, metody a nástroje, výběr konkrétního problému a návrh SW aplikace pro jeho řešení, testování.
53
Analýza burzovních (finančních, ekonomických) dat - BPUplatnění metod umělé inteligence (deep Learningu) v dané oblasti.
54
Webové technologie a jejich efektivita - BPPorovnání webových technologií na konkrétní úloze z různých hledisek (rozsahu kódu, nároků na přenos dat, rychlosti, atd.)
55
Genetické programování - BPVyužití symbolické regrese na úrovni funkcí reprezentujících základní algoritmické konstrukce. Návrh konkrétní aplikace pro automatické navrhování programového kódu, otestování a porovnání s obdobnými řešeními.
56
Modelování emocí a jeho význam pro HCI - BPVypracování rešerše na danou oblast, návrh vlastního modelu pro daný problém a jeho implementace v jednoduché simulační aplikaci.
57
Modelování komunikace v sociálních sítích - BPVytvoření přehledu technik, zkoumání metod a protokolů komunikace, návrh vlastního modelu a jeho implementace.
58
Modelování dopravních systémů - BPRešerše používaných technik a problémových oblastí, návrh vlastního modelu a jeho implementace.
59
Distribuované systémy - BPCharakteristika, způsoby komunikace, možnosti uplatnění, realizace konkrétního řešení.
60
Měření výkonnosti v IT - BPPoužívané techniky a metriky, dostupné nástroje. Parametry ovlivňující výkonnost IT prostředků. Výkonnost ve vztahu k potřebám uživatelů.
61
Uživatelská rozhraní a jejich vliv na použitelnost aplikací - BPRešerše poznatků k tvorbě UI, příklady dobré a špatné praxe, vlastní průzkum v dané oblasti (použitelnost aplikace s různými UI), analýza výstupů.
62
Vizualizace velkých dat - BPRešerše dané oblasti, konkrétní uplatnění poznatků na zvolený problém.
63
Analýza image firmy s využitím social miningu - BPRešerše současného stavu, dostupnost dat ze sociálních sítí, návrh a realizace řešení pro konkrétní společnost, analýza výsledků.
64
Vyhledávání spojení v MHDVytvoření komentované rešerše používaných metodik a SW nástrojů včetně těch zasahujících do oblasti AI. Návrh vlastní aplikace ve zvoleném jazyce, pilotní ověření aplikace a diskuse závěrů..
65
Umělá inteligence v lékařstvíNávrh aplikace používají techniky deeplearningu pro stanovení diagnózy z dostupných dat. Pilotní ověření a zhodnocení.
66
Inteligentní dopravní systémyRešerše existujících systémů pro řešení IDS. Návrh řešení komunikace v IDS s důrazem na minimalizaci nutnosti speciální infrastruktury. Implementace řešení v simulačním modelu, provedení experimentů a diskuse závěrů.
67
Kvalita v IT - DPAnalýza pojetí a vnímání kvality v oblasti ICT. Podrobný popis nástrojů a metrik používaných v oblasti datové a informační kvality a jejich řízení. Praktický návrh na realizaci systému pro podporu datové a informační kvality v prostředí firmy.
68
Business intelligence - DPCharakteristika, členění, nástroje, příklady uplatnění, projektový záměr a návrh konkrétního řešení.
69
Simulační modelování ve firemní praxi - DPPopis přístupů, analýza možného uplatnění, návrh, realizace a nastavení modelu pro vybraný problém. (téma je velmi široké a zeměření práce bude vycházet z konkrétního řešeného problému)
70
Web Mining - DPMetody pro analýzu a práci s webovými daty, dostupné nástroje, aplikace na konkrétní problém. (téma je opět pouze rámcové a i zde půjde o konkrétní zaměření diplomanta)
71
Hodnocení studentů při výuce Objektového
programování v jazyce Java - DP
Automatizované postupy pro hodnocení práce a znalostí studentů - SW aplikace v jazyce Java
72
Modelování vysokoškolského studia - DPRešerše současného stavu v oblasti, tvorba simulačního modelu a jeho experimentální užití.
73
74
75
76
Kothánek Jaroslav +Jakub
77
Bc./Mgr.VOLNÉJakékoli téma z oblasti zajišťování dat a forenzního zkoumání, popř. bezpečnostního charakteru v ICTblíže po předběžné konzultaci s vedoucím, kde případně budou upřesněny detaily
78
Bc./Mgr.VOLNÉAnalýza a rekonstrukce RAID polí pro forenzní zkoumání2014-08Účelem DP je vytvoření SW pro rekonstrukci běžných RAID polí pro účely dalšího forezního zkoumání umístěných dat
79
VOLNÉAnalýza forezního zkoumání P2P sítí2017-09Popis možných zjištění P2P - bližší vedoucí
80
ZADANÉAnalytický nástroj pro FTK Forensic Toolkit2017-09Tvroba analytického nástroje (zpracování FTK databáze)
81
ZADANÉAnalýza DARKNETU se zaměřením na forenzní zkoumání2017-10Popis Darknetu - bližší v rámci konzultace
82
-
83
Lhotka LadislavTémata prací po domluvě mezi studentem a vyučujícím.
84
85
Neuwirth KarelTémata prací po domluvě mezi studentem a vyučujícím.
86
87
Novák Václav vacnovak@prf.jcu.czBC, MgrZadánoPřipojení k IoT síti LoRa2017+ProgramováníNová zařízení, senzory, čidla, měřiče a jiné prvky přímo z terénu zapojit do systému bezdrátové sítě LoRa
88
BC, MgrVOLNÉMonitorování ostrovního provozu2017+MikropočítačeV nenergetických sítích je používán tak zvaný otrovní provoz a tím se velmi komplikují veškeré odstávky zařízení. Student by se měl zamyslet nad mikropočítačovým systémem a softwarem pro monitorování aktivit na odběrných místech.
89
BC, MgrVOLNÉAkvizice dat elektroměrů LoRa2017+ProgramováníNavrhnou SW pro přenos dat z elektroměru do centrály Za použití protokolu LoRa
90
BC,Mgr.VOLNÉBezpečné čidlo elekromagnetického pole2017+MikropočítačeNavrhnou čidlo elm pole a zapojit jej do bezdrátové sítě
91
BC,Mgr.VOLNÉDron pro bezdrátové odečty ELM.2017+ProgramováníNávrh systému pro použití Dronů k odečtům ELM
92
BC,Mgr.VOLNÉRealizace číslicových filtrů2017+VědaRealizace číslicových filtrů na mikropočítači
93
BC,Mgr.VOLNÉŘízení stejnosměrných motorů v robotice2017+VědaŘízení stejnosměrných motorů se zpětnou vatbou na co nevyšší přesnost.
94
BC,Mgr.VOLNÉŘízení krokových motorů v robotice2017+VědaŘízení krokových motorů se zpětnou vatbou na co nevyšší přesnost.
95
BC,Mgr.VOLNÉPřesné měření vzdálenosti v laboratorních pokusech2017+VědaNávrh měření vzdáleností při laboratorních pokusech.
96
BC,Mgr.VOLNÉRozpoznávání objektů pro robotickou ruku2017+VědaNávrh vidění objektů pro robotickou ruku
97
98
Novák MilanBc.VolnéMožnosti řízení silnoproudých obvodů prostřednictvím ArduinoNávrh a vytvoření funkčního řešení pro ovládání silnoproudých obvodů.
99
BC,Mgr.ZadánoQuadrocopter - autonomní ovládání uvnitř budovAnalýza a možnosti autonomního chování quadrocopter prostřednictvím platformy Crazyflie
100
Bc.VolnéPlatforma Crazyflie a řízení pomocí LabviewNávrh a tvorba ovládacího systému pro řízení bezpilotního prostředku, který bude využívat rozhranní Labview
Loading...