Témata bakalářských a magisterských diplomových prací
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Vhodné proDostupnostNázevDatum vytvořeníStylPopisZadánoRezervace
2
Bakala Břetislav
3
4
Beránek LadislavModelování pomocí multi-agentních systémů Seznámení se s problematikou modelování pomocí agentů ...
5
Dobývání znalostí (Data Mining)
6
Seznámení se systém WEKA (naprogramovaný v jazyce Java)...
7
Problematika sociálních sítí na Internetu Analýza sociálních sítí, problematika, funkce, naprogramování aplikace ...
8
Jednoduchý rozhodovací systém Přehled metod pro práci s neurčitými informacemi, popis Dempster-Shaferova přístupu...
9
Aplikace informační fúze pro oblast informační bezpečnosti Studium oblasti informační fúze, podat přehled metod, nástrojů, aplikace...
10
Analýza a návrh sociální sítě Zadáno
11
12
13
14
15
16
Břehovský PetrForenzní analýzaCílem práce je definovat postupy a metody forenzní analýzy a prakticky ověřit jejich účinnost.Obhájeno
17
Bc./Mgr.VOLNÉVizualizace síťových útokůCílem práce je navrhnout a realizovat systém umožňující detekci útoků pomocí vizualizačních metod.
18
Praktická implementace Vernamovy šifry Obhájeno
19
Bc./Mgr.VOLNÉImplementace generátoru náhodných číselNávrh, implementace a ověŕení generátoru opravdu náhodných čísel
20
Bc./Mgr.VOLNÉZnemožnění detekce pomocí otisku prohlížečeRealizace pluginu, znemožňujícího identifikaci uživatele pomocí otisku prohlížeče.
21
Bc./Mgr.ObsazenoZneužitelný WEB serverNavrhnout a implementovat WEB server obsahující chyby, které bude možné demonstrovat při výuce pŕedmětu Počítačová Kriminalita.
22
Bc.VOLNÉZneužitelný serverNavrhnout a nakonfigurovat server obsahující chyby, které bude možné demonstrovat při výuce pŕedmětu Počítačová Kriminalita.
23
24
Budiš Petr
25
26
Cafourek Bohdan
27
28
Čížek MartinE-leaningový systém zaměřený na vnitrofiremní vzdělávání21.11.2011Zadáno
29
30
Dostálek LiborCloud platforma pro implementaci social features2011Cílem práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit prototyp platformy, která by umožňovala obohatit web a webové aplikace o práci s komunitou – tzv. social features.
Platforma musí primárně běžet mimo weby, které bude obohacovat o social features – cloud ové řešení, weby komunikují přes API.
Platforma poskytne alespoň následující funkčnosti: možnost zadávat komentáře na daná místa webu (widget „comments“), možnost líbí se mi – widget „likers“. Widgety budou implementované v Javascriptu a budou komunikovat přes REST API s platformou. Platforma bude mít pouze jednoduché rozhraní – seznam uživatelů, registrace nového uživatele, editace sám sebe a možnost zobrazení aktivit libovolného uživatele, kde budou vidět jeho aktivity na webech, kde použil widgety.
Těžištěm práce je – na rozdíl od open source platformy ELGG – právě snadné poskytnutí social features pro ostatní weby.
Dílčí cíle:
 Seznámení se s dostupnými platformami pro tvorbu social features – komerčními Echo a Kickapps, open source ELGG.
 Návrh datového a procesního modelu.
 Implementace prototypu – platforma s API, widgety, GUI platformy může být buď webová aplikace nebo aplikace pro smartphone.
31
32
33
Drdák FrantišekBc.Využití technologií JEE při vývoji web aplikace30.11.2012Navrhnout jednoduchou webovou aplikaci pro tvorbu a využití databáze dětských školek v JČ kraji. Implementovat jádro této aplikace pomocí technologií JEE. Zhodnotit výhody a nevýhody použité technologie na základě zkušeností získaných při vývoje aplikace
Připravit testovací scénáře a provést testy.
Zadáno
34
Bc./Mgr.Klasifikace bezpečnostních mechanizmů dostupných v technologiích Java EE.6.12.2012Přehledový popis nástrojů pro zajišťování bezpečnosti aplikací, vymezení klasifikačních kritérií, verifikace vybraných mechanizmů
35
Bc./Mgr.Verifikace vlastností B-stromu.6.12.2012Definice, popis vlastností, implementace, vizualizace a ověření vlastností (resp. správnosti implementace).
36
37
Dušek Jiří
38
39
Fibich Pavel
40
bchotovoPrezentační vrstva nálezové databáze sinic a řas Stávající databáze sinic a řas (PHP + MySQL) obsahuje data o vzorcích (složení, GPS, jiné podstatné informace). Cílem práce bude udělat prezentační vrstu k databázi a to ve dvou provedeních.
41
42
43
44
Icha JaroslavBc.zrušenoVývoj prototypu webové aplikace pro realizaci výběrových řízení 21. 11. 2011Zrušeno
45
Bc.obhájenoTestování knihovny fork/join v jazyce Java 7 21. 11. 2011Zadáno a obhájeno
46
Bc.zrušenoVývoj aplikace pro podporu práce terénních sociálních pracovníků21. 11. 2011Zadáno
47
Bc.zadánoVývoj aplikace pro konfiguraci vozidel vozidel Tatra21. 11. 2011Zadáno
48
Mgr.zadánoVývoj a ověření aplikace pro podporu výuky algoritmizace18. 12. 2012Zadání v přípravě
49
50
Jelínek JiříVšechna témata jsou definována pouze rámcově.
Konkrétní upřesněné znění bude definováno při pohovoru se studentem.
51
52
Využití volně dostupných geografických dat v internetových a mobilních aplikacích - BPRešerše volně dostupných geografických dat, návrh aplikace pro mobilní užití založené na těchto datech (např. pro oblast dopravy).
53
Detekce grafických objektů v obraze - BPRešerše dostupných přístupů pro definované i obecné objekty, návrh praktické aplikace v jazyce Java.
54
Využití senzorů a možností mobilního telefonu se systémem Android v internetových informačních systémech - BPSouhrn poznatků o daném tématu, způsoby přístupu k funkcím telefonu a návrh a realizace konkrétní aplikace.
55
Multiagentní technologie a jejich aplikace - BPPrincipy, příklady užití, návrh a realizace praktického zadání.
56
Internet of Things - BPRešerše současného stavu s důrazem na řešení komunikace prvků, vazbu na funkce prvků a standardy a směry vývoje. Návrh IS pro danou oblast.
57
Business intelligence - BPCharakteristika, struktura, příklady uplatnění, praktická ukázk
58
Web Mining - BPPopis, metody a nástroje, možné aplikace, konkrétní řešení
59
Analýza burzovních (finančních, ekonomických) dat - BPuplatnění metod umělé inteligence
60
Web based document management - BPGroupware systémy - popis, metody a nástroje, možné aplikace, konkrétní řešení
61
Uplatnění multimédií ve firemní praxi - BPDruhy multimedií, identifikace vhodných firemních procesů, návrh řešení
62
Vizualizace emocí a uplatnění v e-learningu.Rešerše informací o daném tématu, příklady, dostupné nástroje. Návrh e-learningové aplikace s implementovaným asistentem s emočním chováním.
63
Multiagentní systémy a nástroj JADE - BPSpecifikace JADE ve vztahu k multiagentímu přístupu, návrh konkrétní aplikace.
64
Webové technologie a jejich efektivita - BPPorovnání webových technologií na konkrétní úloze z různých hledisek (rozsahu kódu, nároků na přenos dat, rychlosti, atd.)
65
Genetické algoritmy a programování - BPRešerše dané oblasti, dostupné podpůrné nástroje, uplatnění na konkrétní problém (např. optimaližační úloha, hledání řešení, ...)
66
Modelování emocí a jeho význam pro HCI - BPVypracování rešerše na danou oblast, návrh vlastního modelu pro daný problém a jeho implementace v jednoduché simulační aplikaci.
67
Modelování sociálních sítí - BPVytvoření přehledu technik, návrh vlastního modelu a jeho implementace.
68
Modelování dopravních problémů - BPVytvoření přehledu technik, návrh vlastního modelu a jeho implementace.
69
Distribuované systémy - BPCharakteristika, způsoby komunikace, možnosti uplatnění, realizace konkrétního řešení.
70
Měření výkonnosti v IT - BPPoužívané techniky a metriky, dostupné nástroje. Parametry ovlivňující výkonnost IT prostředků. Výkonnost ve vztahu k potřebám uživatelů.
71
Uživatelská rozhraní a jejich vliv na použitelnost aplikací - BPRešerše poznatků k tvorbě UI, příklady dobré a špatné praxe, vlastní průzkum v dané oblasti (použitelnost aplikace s různými UI), analýza výstupů.
72
Vizualizace velkých dat - BPRešerše dané oblasti, konkrétní uplatnění poznatků na zvolený problém.
73
Analýza image firmy s využitím social miningu - BPRešerše současného stavu, dostupnost dat ze sociálních sítí, návrh a realizace řešení pro konkrétní společnost, analýza výsledků.
74
Kvalita v IT - DPAnalýza pojetí a vnímání kvality v oblasti ICT. Podrobný popis nástrojů a metrik používaných v oblasti datové a informační kvality a jejich řízení. Praktický návrh na realizaci systému pro podporu datové a informační kvality v prostředí firmy.
75
Business intelligence - DPCharakteristika, členění, nástroje, příklady uplatnění, projektový záměr a návrh konkrétního řešení.
76
Simulační modelování ve firemní praxi - DPPopis přístupů, analýza možného uplatnění, návrh, realizace a nastavení modelu pro vybraný problém. (téma je velmi široké a zeměření práce bude vycházet z konkrétního řešeného problému)
77
Web Mining - DPMetody pro analýzu a práci s webovými daty, dostupné nástroje, aplikace na konkrétní problém. (téma je opět pouze rámcové a i zde půjde o konkrétní zaměření diplomanta)
78
Collective inteligence Systems - DPCharakteristika CIS, metody a nástroje, možnosti uplatnění v praxi, konkrétní řešení.
79
Hodnocení studentů při výuce Objektového
programování v jazyce Java - DP
Automatizované postupy pro hodnocení práce a znalostí studentů - SW aplikace v jazyce Java
80
Modelování vysokoškolského studia - DPRešerše současného stavu v oblasti, tvorba simulačního modelu a jeho experimentální užití.
81
82
83
84
Kothánek Jaroslav +Jakub
85
Bc./Mgr.VOLNÉMožnosti a postupy forenzního zkoumání iPad, iPhone a další techniky s iOS2017-09Náplní práce by mělo být popis platforem iOS, jejich úprav a možnost jejich forenzního zkoumání a dokumentace dat, blíže bude upřesněno vedoucím práce
86
Bc./Mgr.VOLNÉMožnosti a postupy forenzního zkoumání GPS navigací2017-09Náplní práce by mělo být: popis jednotlivých typů GPS navigací a jejich možné forenzní zkoumání a dokumentace dat
87
Bc./Mgr.VOLNÉAutomatizace forenzního zkoumání - forezní audit pro účely porušování autorských práv2017-09Náplní práce je vytvoření forenzního nástroje, který provede vytěžení OS za účelem zjištění nainstalovaných softwarových prostředků, nalezení instalačních sad, licenčních čísel, atd. Blíže upřesní vedoucí práce.
88
Bc./Mgr.VOLNÉTvorba analytického nástroje ke zjišťování
vazeb mezi uživateli sociálních sítí a emailové komunikac
2012-10Účelem diplomové práce je návrh analytického softwarového
prostředky pro analýzu vazeb internetové komunikace
89
Bc./Mgr.VOLNÉTvorba analytického nástroje ke zjišťování
vazeb mezi uživateli mobilních telefonů (mobilní telefon, SIM atd.) - jde o pokračování v již naznačené cestě
2012-10Účelem diplomové práce je návrh analytického softwarového prostředky pro analýzu vazeb na základě analýzy získaných informací z více zdrojů (mobilních telefonů a SIM)
90
Bc./Mgr.VOLNÉAnalytický nástroj pro identifikaci tzv.
útočníka tzv. hackerského útoku
2012-10Účelem diplomové práce je tvorba analytického softwarového
prostředku pro analýzu logových údajů za účelem identifikaci
útočníka, vkladatele souborů s protiprávním obsahe
91
Bc./Mgr.VOLNÉVyvoření forenzních aplikací pro NAS Synology2013-05Účelem práce je vytvoření forezních aplikací pro forenzní zálohy digitálních dat a základní analýzy. Případné další informace budou upřesněny zájemci
92
Mgr.VOLNÉTvorba forenzního nástroje pro vytěžování systémů s iOS, iPhone2013-12Účelem práce je vytvoření opensource forezního nástroje pro analýzy mobilních telefonů s iOS
93
Mgr.VOLNÉ´Tvorba analytického nástroje pro získávání informací z otevřených zdrojů2013-12Účelem práce je vytvoření aplikace, která bude provádět soustředění informací z prostředí Internetu (z otevřených zdrojů), dále případné dotazy odpoví vedoucí práce
94
Mgr.ZADÁNOÁnalýza mobilních telefonů s OS Windows 2014-01cílem práce je navrhnout forenzní postup dokumentace veškerých údajů z mobilních telefonů obsahující operační systém firmy Microsoft
95
Bc./Mgr.VOLNÉAnalýza možností dešifrování známých šifrovacích technologií2014-04Blíže bude upřesněno případným zájemcům, je o vyhodnocení možných metod útoku
96
Bc./Mgr.VOLNÉJakékoli téma z oblasti zajišťování dat a forenzního zkoumání, popř. bezpečnostního charakteru v ICTblíže po předběžné konzultaci s vedoucím, kde případně budou upřesněny detaily
97
Bc./Mgr.VOLNÉAnalýza a rekonstrukce RAID polí pro forenzní zkoumání2014-08Účelem DP je vytvoření SW pro rekonstrukci běžných RAID polí pro účely dalšího forezního zkoumání umístěných dat
98
Mgr.VOLNÉDešifrování dat za využití FPGA2014-09Cílem je návrh řešení dešifrování dat efektivním způsobem za využití FPGA, blíže po konzultaci s vedoucím
99
Mgr.VOLNÉDešifrování dat za využití grafických karet2014-09Cílem je návrh řešení dešifrování dat efektivním způsobem za využití grafických karet, blíže po konzultaci s vedoucím
100
Bc./Mgr.VOLNÉTvorba IS forenzní znalecké kanceláře z oblasti ICT2014-10účelem je vytvoření informačního systému pro potřeby znalce - administrativní činnost, archivace technických dat, apod.
Loading...
 
 
 
Sheet1