ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (design)
2
Kurs pågår:2023-10-302024-01-14v. 44-1
3
Examinator: Emil Folinoefo@bth.se
4
Kursansvarig:Emil Folino
5
Lärare:efo
6
Lärarteam:
efo, Emil G och Milena
7
Rättare: efo, Milena, TA
8
9
Kursvecka 1 (kmom01)2023-10-30 (v.45)
10
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
11
Tisdag13-14efoGenomgångH430 och Zoom
12
14-15efoLektionH430
13
Onsdag13-15efoFöreläsningH430 och Zoom
14
Torsdag9-15efo, Emil GProgrammeringstugaH430, Discord och Zoom
15
16
17
Kursvecka 2 (kmom02)2023-11-06 (v.46)
18
DagTidAnsvarigVadKommentar
19
Tisdag13-14efoGenomgångH430 och Zoom
20
14-15efoLektionH430
21
Onsdag13-15efoFöreläsningH430 och Zoom
22
Torsdag9-15efo, Emil GProgrammeringstugaH430, Discord och Zoom
23
24
25
Kursvecka 3 (kmom03)2023-11-13 (v.47)
26
DagTidAnsvarigVadKommentar
27
Tisdag13-14efoGenomgångH430 och Zoom
28
14-15efoLektionH430
29
Onsdag13-15efoFöreläsningH430 och Zoom
30
Torsdag9-15efo, Emil GProgrammeringstugaH430, Discord och Zoom
31
32
33
Kursvecka 4 (kmom04)2023-11-20 (v.48)
34
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
35
Tisdag13-14efoGenomgångInspelatefo bortrest i jobbet
36
14-15Emil GLektionH430efo bortrest i jobbet
37
Onsdag13-15efoFöreläsningZoomefo bortrest i jobbet
38
Torsdag9-15Emil GProgrammeringstugaH430, Discordefo bortrest i jobbet
39
40
41
Kursvecka 5 (kmom05)2023-11-27 (v.49)
42
DagTidAnsvarigVadKommentar
43
Tisdag13-14efoGenomgångH430 och Zoom
44
14-15efoLektionH430
45
Onsdag13-15efoFöreläsningH430 och Zoom
46
Torsdag9-15efo, Emil GProgrammeringstugaH430, Discord och Zoom
47
48
49
Kursvecka 6 (kmom06)2023-12-04 (v.50)
50
DagTidAnsvarigVadKommentar
51
Tisdag13-14efoGenomgångH430 och Zoom
52
14-15efoLektionH430
53
Onsdag13-15efoFöreläsningH430 och Zoom
54
Torsdag9-15efo, Emil GProgrammeringstugaH430, Discord och Zoom
55
56
57
Kursvecka 7 (kmom07/10)2023-12-11 (v.51)
58
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
59
Tisdag13-14efoGenomgångH430 och Zoom
60
14-15efoLektionH430
61
62
Torsdag9-15efoProgrammeringstugaH430, Discord och Zoom
63
64
Kursvecka 8 (kmom07/10...)2023-12-18 (v.52)
65
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
66
Eget arbete
67
Kursvecka 9 (kmom07/10...)2023-12-25 (v.53)
68
DagTidAnsvarigVadKommentar
69
Eget arbete
70
Kursvecka 10 (kmom07/10...)2024-01-01 (v.0)
71
DagTidAnsvarigVadKommentar
72
Eget arbete / Omtentavecka
73
Kursvecka 11 (kmom07/10...)2024-01-08 (v.1)
74
DagTidAnsvarigVadKommentar
75
Torsdag9:00-12:00efoRedovising Campus
76
23:59Deadline inlämning projektetDistans spelar in video
77
78
79