แบบตอบรับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ประทับเวลาชื่อ - สกุลที่อยู่ตำแหน่งสังกัดเป็นคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระศาสนากิจกรรมที่ตัดสิน วันที่ตัดสินวันที่เดินทางมาถึงจังหวัดระยองเป็นคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระต้องการที่พัก/ไม่ต้องการที่พักระยะทางจากบ้านพักถึงจังหวัดระยอง/กิโลเมตรพาหนะ/วิธีในการเดินทางไปจังหวัดระยองค่าโดยสารในการเดินทางไปจังหวัดระยองการรับทราบคำสั่งการเป็นคณะกรรมการตัดสินฯการประสานงานกับผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ เมื่อรับทราบคำสั่งการเป็นคณะกรรมการตัดสินฯเบอร์โทรศัพท์มือถือ
2
26/11/2555, 18:45:47นายไพรัช สุขมูล82 หมู่ 4 ตำบลบุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรีครู คศ.2โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.7 ปราจีนบุรีพุทธการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก208 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล1,664ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)สมัครใจมาร่วมกิจกรรม867,078,283
3
26/11/2555, 19:02:34นาง วนิดา เอี่ยมสอาด 53/3 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000ศึกษานิเทศก์ชำชาญการพิเศษสพม. 10 จ.เพชรบุรีพุทธม.1-3 และ ม.4-ุ6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 25559 ธ.ค.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555467 กิโลเมตร1. ค่าโดยสารรถ,มอเตอร์ไชค์รับจ้างจากบ้านพัก ถึงสถานนีรถยนต์ตู้ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ไป-กลับ 2 เที่ยวๆละ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท
2. ค่าโดย สารจากสถานีบขสงจังประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ถึงสถานีสายใต้ฯ ไป-กลับ 2เที่ยว ๆละ 250 บาท เป็นเงิน 500บาท
3.ค่ารถโดยสารแท๊กซี่จากสายใต้ถึงสถานีเอกมัยไปกลับ 2 เที่ยว ๆละ 300บาท เป็นเงิน 600บาท
4. ค่ารถโดยสารปรับอากาศจากสถานีขนส่งเอกมัย ถึง สถานีรถปรับอากาศจังหวัดระยอง ไปกลับ 2 เที่ยว ๆละ 250บาท เป็นเงิน 500บาท
5.ค่ารถรับจ้างประจำทางจากสถานีรถปรับอากาศระยองถึงที่พักโรงแรมสตาร์ ไป-กลับ 2 เที่ยว 200 บาท
รวมเป็นเงิน 1,960บาท
1,960 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ), ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-378-2118 และ080-926-2121
4
26/11/2555, 19:08:44นางสาวจารุวรรณ บุญชู133หมู่1ต.นิคมพัมนา อ.นิคมพัฒนาจ.ระยองครูคศ.3โรงเรียนนิคมวิทยา สพม.18พุทธการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555-การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก20ก.ม.รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน กธ4345 ระยอง รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียนกธ4345ระยองระยะทางไป-กลับ40ก.ม.ๆละ4บาทเป็นเงิน160.-บาท(หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)ผู้ประสานงานของสถานที่แข่งขันได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว086-0526769
5
26/11/2555, 19:22:49นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทา19/1 หมู่ 5 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา.ครู คศ.1พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"พุทธรวมศิลป์สร้างสรรค์วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578ศิลปะต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555ระยะทางไปกลับ 280 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว1,120 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว087-1365298
6
26/11/2555, 19:47:12นาง93/151 หมู่ 1 หมู่บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม.เขต 7พุทธการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555240 กิโลเมตร ไป-กลับรวม 480 กิโลเมตร3. ค่าน้ำมันรถไป-กลับ 480 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท
1,920 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)นางยุวดี วงษ์สว่าง081-7922813
7
26/11/2555, 19:57:16นางนพพร นามบุญศรี104 หมู่3 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกครู ชำนาญการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม.7พุทธการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นม.1-3วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555ประมาณ240 กิโลเมตร (ไป- กลับ ประมาณ 480 กิโลเมตร)เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นเงินประมาณ1920 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)นางยุวดี วงษ์สว่าง084 - 7296609
8
26/11/2555, 20:00:19นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตร1หมู่ 3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีครู ค.ศ.3หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.18พุทธการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 255510 ธ.ค.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 255590 กิโลเมตรพาหนะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เบิกค่าใช้จ่าย 4/ก.ม.360 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ), จนท.เขตติดต่อมา896,913,733
9
26/11/2555, 20:27:00นางสิตา บัวขาว93/151 หมู่ 1 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายกครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม.เขต 7พุทธประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555240 กิโลเมตร ไป-กลับรวม 480 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว1,920 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-7922813
10
26/11/2555, 21:13:46นางเกื้อกูล สุขปิติ86 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม 18พุทธโครงงานอาชีพ ม 1-3วันที่ 12 ธันวาคม 2555239,579การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555180 กม1 ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่ง อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 75 บาท
2 ค่ารถโดยสารประจำทาง จาก สถานีขนส่ง อ.เกาะจันทร์ ถึงสถานีขนส่ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นเงิน 30 บาท
3 ค่ารถโดยสารประจำทาง จาก สถานีขนส่ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถึงสถานีขนส่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นเงิน 45 บาท
4 ค่ารถโดยสารประจำทาง จาก สถานีขนส่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึงสถานีขนส่ง อ.เมือง จ.ระยอง เป็นเงิน 112 บาท
5 ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่ง อ.เมือง จ.ระยอง ถึงสถานที่แข่งขัน จ.ระยอง เป็นเงิน
50 บาท
312 บาท/1 เที่ยวทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ), ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว897,479,935
11
26/11/2555, 21:38:47นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีครูผู้ช่วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10พุทธการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555350เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 350 km x 4 ฿ = 14001,400ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)896,115,243
12
26/11/2555, 21:43:30นางอุษา เทียมลม175/41 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จครู คศ.2รร.สัตหีบวิทยาคม สพม.18พุทธโครงงานคุณธรรม ม.4-,ม.6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,579สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต้องการที่พัก32 กิโลเมตร (รร.บ้านฉาง ฯ)การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ จาก บ้านเลขที่ 175/41 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ถึง รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง เป็นเงิน 60 บาท ไป-กลับ เป็นเงินวันละ 120
บาท รวม 2 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240 บาท
240 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)กำลังจะประสานงานกับทุกฝ่าย081-7224741
13
26/11/2555, 22:02:43ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา203/21 หมู่ที่ 1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ 3โรงเรียนบ้านสามกระทาย สพป.ปข.2พุทธเพลงคุณธรรม ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที่ 8 ธันวาคม 2555สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องการที่พัก วันที่ 8 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555450 กิโลเมตรเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน วร 2669 กทม จากอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง จังหวัดระยอง ไปกลับ ระยะทาง 900 กม ค่าน้ำมันเชื้อพลิง 900x4=3,600 บาท3,600ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)081-2506607
14
26/11/2555, 22:34:22น.ส.สุรีพร เอี้ยวถาวร4/42 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯข้าราชการบำนาญ (อดีตครู/เชี่ยวชาญ)สพม.3 นนทบุรีพุทธโครงงานคุณธรรม ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,579สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต้องการที่พัก200 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจนถึงจังหวัดระยอง
ค่าน้ำมันกิโลเมตรละ 5 บาท

1000 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)081-6475702 , 080-5862888
15
26/11/2555, 22:39:51นายจตุพร น้อยบุญสุข240 หมู่8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรีครู ชำนาญการพิเศษพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี สพม.5พุทธการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6วันที่ 12 ธันวาคม 2555239,580การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555320เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน กต 8777 ลพบุรี ระยะทางไป-กลับ 640 กิโลเมตร
กิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน 2,560 บาท
เป็นเงิน 2,560 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ขอคำสั่งอยู่086-5257518
16
26/11/2555, 23:00:45นายสมชาย ศิริวิสูตร9/85 หมู่บ้านสวนดอกไม้ ถ.บรมราชชนนี ซอย105 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170ครู คศ.3โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม.เขต 1พุทธโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 2555วันที่ 9 พ.ย. 2555วิทยาศาสตร์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555250 กิโลเมตร ขับรถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน ษษ 8754 กรุงเทพมหานคร จากบ้านพัก 9/85 หมู่บ้านสวนดอกไม้ ถ.บรมราชชนนี ซอย105 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 ถึง โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 700 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)086-549-3336
17
27/11/2555, 0:58:02นายชาติกุลพล สมยาภักดีรร.อุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.8พุทธสภานักเรียนวันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,577กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องการที่พัก วันที่ 8 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 25551,028.6เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กจ4573 กาญจนบุรี เดินทางจาก รร.อุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ถึงอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทางไป-กลับ 1,028.6 กม. กม.ละ 4บาท เป็นเงิน 4,114 บาท4,114ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)819,422,201
18
27/11/2555, 1:06:32นางสุภาพันธ์ โทณผลิน786 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ชำนาญการพิเศษเจ้าพระยาวิทยาคม สพม.2พุทธหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้นวันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555150กม.1.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กทม. เป็นเงิน 350 บาท

2.ค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ จากสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กทม. ถึง สถานีขนส่งจังหวัดระยอง เป็นเงิน 200 บาท

3.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งจังหวัดระยอง ถึงโรงเรียนระยองปากน้ำ เป็นเงิน 300 บาท
1,500 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), Fax.02-2951338ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)870,021,815
19
27/11/2555, 8:14:37น.ส. สมหญิง พานิชเจริญร.ร.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.17พุทธStory Telling ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,579ภาษาต่างประเทศไม่ต้องการที่พัก190 กม.1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านเลขที่ 84/19 ถ.รักศักดิ์ชมูล หมู่ 2 ต. ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ถึงสถานีขนส่งอำเภอเมือง จ.จันทบุรี 100 บาท *2 (ไป - กลับ) เป็นเงิน 200 บาท
2. ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งอ.เมือง จ.จันทบุรี ถึง สถานีขนส่งจ.ระยอง เป็นเงิน 120 *2 (ไป - กลับ) เป็นเงิน 240 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งจ.ระยอง ถึงโรงเรียนระยองวิทยาคม 20 บาท *2 (ไป - กลับ) เป็นเงิน 40 บาท
480 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว086-0916545
20
27/11/2555, 8:54:38นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุลบ้านพัก ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี สพม.เขต 9พุทธประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4- ม.6วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก302 กม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ไปกลับ 302*4*2 = 2,416 บาทไปกลับ 302*4*2 รวมทั้งสิ้น 2,416 บาท ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), เจ้าหน้าที่ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โทรประสานงานได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)081-7345440
21
27/11/2555, 9:00:15น.ส.ประภาพร ศิริประกายศิลป์บ้านพัก ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220ครู คศ.3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี สพม.เขต 9พุทธเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3วันที่ 12 ธันวาคม 25559 ธันวาคม 2555สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต้องการที่พัก302เดินทางโดย รถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทาง 302 กม. ไป-กลับ 302*4*2 =2416 บาท2,416ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)086-1045225
22
27/11/2555, 9:36:06นางสุพรรษา เพ็งจันทร์45/1906 มบ.พงษ์ศิริชัย4 ซอย5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม 10160ครูโรงเรียนวัดรางบัวพุทธโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555260 กิโลเมตร1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งเอกมัยไป-กลับ 2 เที่ยว เที่ยวละ 450 บาท รวมเป็น 900 บาท
2. ค่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศจากสถานีขนส่งเอกมัยถึงสถานีขนส่งระยอง ไป-กลับ 2 เที่ยว เที่ยวละ 230 บาท รวมเป็น 460 บาท
3.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งระยองถึงโรงเรียนมาบตาพุตพันพิทยาคาร ไป-กลับ 6 เที่ยว เที่ยวละ 120 บาท รวมเป็น 720 บาท
2,080 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)859,200,121
23
27/11/2555, 9:54:41นายเทียมศักดิ์ ทองสุข6/20ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีครูโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สพม.18พุทธจักสานไม้ไผ่ระดับม.ต้นวันที่ 11 ธันวาคม 255510ธันวาคม2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555ระยะทางไป-กลับ180กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ระยะทาง 90 ก.ม.ไป-กลับ 180 ก.ม. เบิกเงินค่าพาหนะ 4/ก.ม. 720ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว811,444,602
24
27/11/2555, 10:00:15นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์26 ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมครู คศ.3โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม.9พุทธการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4 - ม.6 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 25559 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555279เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
1,000ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-1905602
25
27/11/2555, 10:14:28นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์26 ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมครู คศ.3โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม.9พุทธการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4 - ม.6 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 25559 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555279เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปกลับระยะทางทั้งสิ้น 558 กม. 2,232ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-1905602
26
27/11/2555, 10:29:04นางสาวมัณฑนา โพธิ์ศรีวังชัยโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 159/15 หมู่4 ต.บ่อพลอบ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม.17พุทธมัธยมศึกษาปีที่1-3วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555191รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กง 4710 กาฬสินธุ์ ระยะทางจากโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 191 กม. กิโลเมตรละ 4 บาท ไป - กลับ รวมเป็นเงิน 1,528 บ.1,528ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)862,346,557
27
27/11/2555, 10:32:25นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 159/15 หมู่4 ต.บ่อพลอบ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140พนักงานราชการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม.17พุทธมัธยมศึกษาปีที่1-3วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555191รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน ฐฐ 6278 กทม. ระยะทางจากโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 191 กม. กิโลเมตรละ 4 บาท ไป - กลับ รวมเป็นเงิน 1,528 บ.1,528ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)896,016,677
28
27/11/2555, 10:42:54นางสุลัคน์ ณ รังษี159/15 หมู่ 4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราดครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม.17 ตราดพุทธโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3วันที่ 12 ธันวาคม 2555วันที่ 11 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555191เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน กข 8460 ตราด ระยะทาง 191 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท จำนวน 2 เทียว รวมเป็นเงิน 1,528 บาท1,528ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)081-8648359
29
27/11/2555, 11:22:31นายณรงค์ ชูศรีชัย541หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรรณบุรี 72170ครู คศ. 3โรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9พุทธโครงงานอาชีพ ม.4-6วันที่ 12 ธันวาคม 255520,434การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555ไป 320 กม. กลับ 320 กม.ใช้รถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน ฎฐ 3545 กรุงเทพมหานคร2,500โทรมาแจ้งให้ทราบโรงเรียนมาบตาพุดโทรแจ้งให้ทราบ081-3842461
30
27/11/2555, 11:47:30นายเอกชัย ฉิมพลอย3 หมู่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170ครูผู้ช่วยสพม. 4พุทธการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที่ 10 ธันวาคม 2555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 25552001.นำรถส่วนตัวไป2,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)875,629,545
31
27/11/2555, 12:03:08นางสาวปิยาภรณ์ แสงนาค404/2 ม.4 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110ครูสพม.5พุทธการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,579การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก230รถส่วนตัว2,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)809,701,400
32
27/11/2555, 12:08:32นางสาววิชชุดา งามอักษร727/1 หมู่3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีครู คศ.3ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม.9 สุพรรณบุรี พุทธScience show ม.ปลายวันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 25559วิทยาศาสตร์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555ประมาณ 400 กิโลเมตรขออนุญาตเดินทางโดยรถยน์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน น - 1776 กรุงเทพมหานคร2600 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ยังไม่ได้ประสานงาน838,291,435
33
27/11/2555, 12:09:39นางสาวณพสร แสงวิจิตร59 หมู่2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.4พุทธการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น 1-3 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ปลาย 4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555250รถยนต์ส่วนตัว 1,500ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว083-4456370
34
27/11/2555, 12:34:43นางณัฏฐยา ธารบุปผา86/20 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม3พุทธน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,579การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555200 กิโลเมตร-จากบ้านพักซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ถนนกาญจนาภิเษกไปสายใต้ใหม่ ขึ้นรถโดยสารไม่ประจำทางไป-กลับเป็นเงิน400 บาท
-จากสายใต้ใหม่ขึ้นรถตู้โดยสารประจำทางไประยอง ไป-กลับเป็นเงิน 400 บาท
800ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-615-5180
35
27/11/2555, 12:39:13นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110ครูชำนาญการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม.17พุทธกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก289 กิโลเมตรรถยนต์ส่วนตัว ฆฐ-4336 กทม.1,156 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)085-1038041
36
27/11/2555, 12:46:35นางสุภาภรณ์ เครือฟ้า70/228 ม.5 หมู่บ้านพฤกษา39 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.3พุทธโครงงานอาชีพ ม4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,580การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555220 กิโลเมตร-จากบ้านพักที่หมู่บ้านพฤกษา 39 ถนนกาญจนาภิเษกไปสายใต้ใหม่โดยชึ้นรถโดยสารไม่ประจำทางไป-กลับ เป็นเงิน 400 บาท
-จากสายใต้ใหม่ขึ้นรถตู้ประจำทางไประยอง ไป-กลับ เป็นเงิน 400 บาท
800ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-446-7221
37
27/11/2555, 12:57:22นายดำรงค์ นิลเพชร์35/5ม.1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.3พุทธประดิษฐืของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555วันที่9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555220จากบ้านพักที่นครชัยศรี มาสายใต้ใหม่ ขึ้นรถรับจ้างไม่ประจำทางไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว เป็นเงิน 400 บาท
-จากสายใต้ใหม่ไปกลับระยองโดยรถตู้ 400 บาท
800 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว897,818,236
38
27/11/2555, 12:59:48นางสาวจันธิมา คุ้มปลีหมู่7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม.17พุทธการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1-3วันที่ 10 ธันวาคม 2555วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555ศิลปะต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555289 กม.รถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน กข-71701156 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว088-1897749
39
27/11/2555, 13:01:43นายประภาส กรุดพันธ์8/1หมู่1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม.6พุทธกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 2555239,579กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ต้องการที่พัก2701.ค่าจ้างเหมารับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งกรุงเทพฯ(หมอชิต2)เป็นเงิน 200 บาท
2.ค่าโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ(หมอชิต2)ถึงจ.ระยอง เป็นเงิน 220 บาท
รวมเป็นเงิน 420 บาทโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดแข่งขันได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว815,515,949
40
27/11/2555, 13:04:36น.ส.อนงค์. จันโทภาศ234 หมู่4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการรองผู้อำนวยสถานศึกษาหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาพุทธการแสดงวิทยาศาสตร์ science show ม.1 -3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 25559 ธ.ค.2555วิทยาศาสตร์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555272 ก.มค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งกรุงเทพ(หมอชิต2). เป็นเงิน. 300. บาท
ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ จากหมอชิต ถึงระยองเป็นเงิน. 220 บาท
ค่ารถรับจ้างจาก สถานีขนส่งจังหวัดระยองถึงที่พัก. เป็นเงิน. 100. บาท
รวมเป็นเงิน. 620. บาท
620 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว087-8588306
41
27/11/2555, 13:10:28นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 182 ถ.พาณิชยการธนบุรี แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 อาจารย์พิเศษ แผนกคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาพุทธการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง ( กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555200 กิโลเมตร1.เหมารถรับจ้างจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมาขึ้นรถที่สายใต้ใหม่ไป-กลับ 300 บาท 2.นั่งรถตู้ที่สายใต้ไประยอง ไปกลับ 400 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท 700 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว852,125,469
42
27/11/2555, 13:26:46นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริ25 ซ.นนทบุรี 52 ต.ท่าทราย สนามบินน้ำ นนทบุรี 11000ข้าราชการบำนาญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม.3พุทธม.4-6วันที่ 12 ธันวาคม 255511 ธ.ค.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555200 กิโลเมตรจากบ้านพักไปกลับอนุเสาวรีชัย 500 บาท
จากเสาวรีชัยไปกลับระยอง 400 บาท
900 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-5781542
43
27/11/2555, 13:31:29นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม359/1 หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72230ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม.9พุทธโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับม.1 - ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555วิทยาศาสตร์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555400 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ค่าเดินทางประมาณ 2600 บาท2600 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)083-7674787
44
27/11/2555, 13:32:16นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม359/1 หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72230ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม.9พุทธโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับม.1 - ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555วิทยาศาสตร์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555400 กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ค่าเดินทางประมาณ 2600 บาท2600 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)083-7674787
45
27/11/2555, 13:32:38นายสุเทพ โตสุวรรณ150/4 หมู่ 2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพม. 10พุทธการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555เดินทางถึงจังหวัดระยอง วันที่ 9 ธ.ค. 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555362 กม.1. ค่าจ้างเหมารถยนต์จากบ้านถึงสถานิขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 100*2 เป็นเงิน 200 บาท
2. จากสถานิขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ถึงสถานิขนส่งสายใต้ กทม. 100*2 เป็นเงิน 200 บาท
3. แท็กซีจากสถานีขนส่งสายใต้ถึง สถานิขนส่งสายตะวันออก กทม. 200*2 เป็นเงิน 400 บาท
4. สถานิขนส่งสายตะวันออก กทม.ถึง สถานีขนส่งจังหวัดระยอง 105*2 เป็นเงิน 210 บาท
5. ค่าจ้างเหมารถยนต์จากสถานีขนส่งจังหวัดระยอง ถึงสถานที่แข่งขัน 100*2 เป็นเงิน 200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท
รวมเงิน 1,450 บาท
1,250 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ), หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม. 10081-8407417
46
27/11/2555, 14:01:03นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ19หมู่3ต.พนมทวน อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 71140ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนพุทธการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.1-3วันที่ 12 ธันวาคม 255511 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555307กม.เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวหมายเลขทะเบียนกฉ. 4929 กาญจนบุรี2,056บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)081-7637225
47
27/11/2555, 14:19:26นางกชกร มิ่มกระโทก99 หมู่ 5 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.17พุทธการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม. ต้นวันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578ภาษาไทยต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555140 กม.1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งอ.เมือง จ.จันทบุรี ไป - กลับ เป็นเงิน 200 บาท
2. ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งอ.เมือง จ.จันทบุรี ถึงสถานีขนส่ง จ.ระยอง ไป - กลับ เป็นเงิน 300 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่ง จ.ระยอง ถึง โรงเรียนบ้านค่าย ไป - กลับ เป็นเงิน 200 บาท
700 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว, ศูนย์ภาษาไทย สพม. เขต18085-4870234
48
27/11/2555, 14:43:59นางสมพิศ พานทอง296 หมู่ที่ 1 ต. ตาพระยา อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 27180ครูชำนาญการตาพระยา สพม เขต 7พุทธการแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 วันที่ 11 ธันวาคม 255520,433การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก 450 กิโลเมตร 1. ค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไป - กลับ เป็นเงิน 100 บาท
2. ค่ารถรถตู้โดยสารจากสถานีขนส่งอรัญประเทศถึงตลาดมาบตาพุด ไป - กลับ เป็นเงิน
560 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากตลาดมาบตาพุดถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ไป - กลับ
เป็นเงิน 60 บาท
รวมทั้งสิ้น 720 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), Fax : 0-37269079ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว086 - 1473757
49
27/11/2555, 15:03:40นายประภาส กรุดพันธ์8/1หมู่1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม.6พุทธกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 2555239,579กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ต้องการที่พัก2701.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งกรุงเทพฯ(หมอชิต2)ไป-กลับเป็นเงิน 400 บาท
2.ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ(หมอชิต2)ถึงสถานีขนส่ง จ.ระยอง ไป-กลับเป็นเงิน 440 บาท
3.ค่ารถรับจ้างจากสถานีขนส่ง จ.ระยองถึงที่พัก ไป-กลับ เป็นเงิน 200 บาท
4.ค่ารถรับจ้างจากที่พักไปสถานที่แข่งขันโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ไป-กลับ 2วัน เป็นเงิน 400บาท
1,440 บาทโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดแข่งขันได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว815,515,949
50
27/11/2555, 15:56:05ม.ล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์59/2 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันททบุรีครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรีพุทธนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255520,432ศิลปะต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555901.จากบ้านพักถึงสถานีขนส่งจันทบุรี เป็นเงิน 80 บาท
2. ค่าโดยสารรถปรับอากาศจากจันทบุรีถึงโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง เป็นเงิน 120 บาท
200 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)815,757,713
51
27/11/2555, 16:42:32นายกิตติพล เอี่ยมสกุล199/53 ม.1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 สพม.9พุทธการจัดการค่ายพักแรมชั้นม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 25559ธันวาคม2555กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555520 kms1.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเงิน 100 บาท
2.ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งสุพรรณบุรีถึงสถานีขนส่งหมอชิตเป็นเงิน 120 บาท
3.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งหมอชิตถึงสถานีขนส่งเอกมัยเป็นเงิน 200 บาท
4.ค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งเอกมัยถึงสถานีขนส่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นเงิน 180 บาท
5.ค่ารถรับจ้างจากสถานีขนส่งอำเภอเมืองระยองถึงโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำป็นเงิน 100 บาท
รวมเที่ยวละ 700 บาท สองเที่ยวเป็นเงิน 1400 บาท
1400 บาททราบจากเจ้าหน้าผ่าทางโทรศัพท์ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)817,053,625
52
27/11/2555, 17:04:54นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพ1 หมู่ 10 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนคงทองวิทยา สพม9พุทธการจัดสวนถาดชื้น ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก248 กิโลเมตร1.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 150 บาท
2.ค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ จากสถานีขนส่งอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ถึงแยกปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 50 บาท
3.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากแยกปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เป็นเงิน 140 บาท
4.ค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถึงจังหวัดระยอง เป็นเงิน 193 บาท
533 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)085-1781444
53
27/11/2555, 19:52:08นางนันทนา เพียรพิจิตร316/13ต.ชุมแสงอ.วังจันทร์จ.ระยองครูชำนาญการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาสพม.18พุทธการแข่งขันอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น)อาหารหวาน(ขนมไทย)ม.4-ม.6วันที่ 12 ธันวาคม 255512พย.2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พักไป - กลับประมาณ130กิโลเมตรเดินทางจากบ้านเลขที่316/13ต.ชุมแสงอ.วังจันทร์จ.ระยอง ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารไป-กลับโดยรถส่วนบุคคลเลทะเบียน ภร3062 คิดเป็นระยะทาง130กม.คิดเป็นเงิน 650บาท650บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), ภร3062ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว869,798,673
54
27/11/2555, 20:03:06นางกนิษฐา อุ่นอนันต์69/56 หมู่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ สพม.เขต ๒พุทธอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,579วิทยาศาสตร์ไม่ต้องการที่พัก210 กิโลเมตร-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงอนุสาวรีย์ชันสมรภูมิเป็นเงิน 250 บาท
-ค่ารถตู้โดยสารประจำทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงโรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง เป็นเงิน 200 บาท
-ค่ารถตู้โดยสารประจำทางจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นเงิน 200 บาท
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากอนุสาวรีย์ชันสมรภูมิถึงบ้านพัก เป็นเงิน 250 บาท
900 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)086-5033599
55
27/11/2555, 20:12:05นางอัจฉนา มุลิ51/1 หมู่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110ครู คศ2โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18พุทธการแปรรูปอาหาร ม1-ม3วันที่ 11 ธันวาคม 255510-11 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พักไปกลับ 170 กิโลเมตร 2 วัน เท่ากับ 340 กิโลเมตรวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เดินทางโดยรถยนตฺส่วนตัว หมายเลขทะเบียน บธ 7700 ระยอง จากบ้านพัก 51/1 หมู่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทางไปกลับ 170 กิโลเมตร เป็นเงิน 680 บาท
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน บธ7700 ระยอง จากบ้านพัก 51/1 หมู่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทางไปกลับ 170 กิโลเมตร เป็นเงิน 680 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,360 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น 1,360 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)บธ 7700ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-8627577
56
27/11/2555, 20:25:25นางนันทนา เพียรพิจิตร316/13ต.ชุมแสงอ.วังจันทร์จ.ระยองครู คศ2โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18พุทธการแข่งทำอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255511-12 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก170วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เดินทางโดยรถส่วนตัว หมายเลขทะเบียน ภร 3062 กรุงเทพฯ จากบ้านพักเลขที่ 316 /13 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทางไปกลับ 170 กิโลเมตร เป็นเงิน 680 บาท
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เดินทางโดยรถส่วนตัว หมายเลขทะเบียน ภร 3062 กรุงเทพฯ จากบ้านพักเลขที่ 316 /13 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะทางไปกลับ 170 กิโลเมตร เป็นเงิน 680 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,360 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิน 1,360 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)ภร 3062 กรุงเทพได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว086-9798673
57
27/11/2555, 22:03:31นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์102 หมู่ 3 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสงวนหญิง สพม.9พุทธการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555320 กิโลเมตร1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 200 บาท
2. ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีถึงสถานีขนส่งหมอชิต เป็นเงิน 120 บาท
3. ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งหมอชิตถึงสถานีขนส่งจังหวัดระยอง เป็นเงิน 200 บาท
4. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งจังหวัดระยองถึงโรงแรมที่พัก เป็นเงิน 200 บาท
ไปกลับ 2 เที่ยว เป็นเงิน 1440 บาท
1440 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)819,420,954
58
27/11/2555, 22:09:21นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เลขที่ 16 ซอยโชติวัฒน์ 18 แขวง/เขตบางซื่อ กทม.ครูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม.1พุทธโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับ ม.1-3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,577การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 8 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 25552201. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากที่พักถึง ท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป-กลับ 2 เที่ยว เที่ยวละ 120 บาท รวม 240 บาท
2. ค่าโดยสารรถตู้ประทำทาง ไป – กลับ (อนุสาวรีย์-ระยอง ) 2 เที่ยว เที่ยวละ 160 บาท รวม 320 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถจากสถานีขนส่งระยอง ถึงที่โรงแรมที่พัก ไป-กลับ 2 เที่ยว เที่ยวละ 120 บาท รวม 240 บาท
4.ค่าจ้างเหมารถจากโรงแรมที่พัก ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ไป- กลับ 8 เที่ยว เที่ยวละ 120 บาท รวม 960 บาท
1,760ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)809,428,739
59
28/11/2555, 8:21:51นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์192/1 ม.3 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรีครูโรงเรียนสงวนหญิง สพม.9พุทธการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6วันที่ 12 ธันวาคม 2555239,580การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 25552921.จ้างเหมารถจากที่พักถึงสถานนีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี 100 บาท
2.รถโดยสารประจำทางจากสถานนีขนส่งสุพรรณบุรีถึงสถานนีขนส่งหมอชิต 120 บาท
3.รถโดยสารประจำทางจากสถานนีขนส่งหมอชิตถึงจ.ระยอง 273 บาท
4.จ้างเหมารถไปสถานที่พักประมาณ 200 บาท
693ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)857,006,133
60
28/11/2555, 8:59:17นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตร1 ม.3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีครู ค.ศ. 3โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาพุทธการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 255510 ธ.ค.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555180 ก.ม.ไป-กลับแก้ไขระยะทางของเดิมลงไว้ 90 ก.ม. เป็นเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ระยะทาง 180 ก.ม. ไป-กลับ เบิกจ่าย 4 บาท/ก.ม.720 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), ศน.ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)089-6913733
61
28/11/2555, 9:01:06นายนรินทร์ ชัยศรีอนุรักษ์39/13 หมู่ที่ 7 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม.17พุทธการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ต้นวันที่ 10 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555125 กิโลเมตร (รวมทั้งไป และกลับ 250 กิโลเมตร)โดย รถยนต์ส่วนตัว1,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)นางยุวดี วงษ์สว่าง894,008,667
62
28/11/2555, 9:01:32นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตร1 ม.3 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีครู ค.ศ. 3โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาพุทธการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 255510 ธ.ค.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555180 ก.ม.ไป-กลับแก้ไขระยะทางของเดิมลงไว้ 90 ก.ม. เป็นเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ระยะทาง 180 ก.ม. ไป-กลับ เบิกจ่าย 4 บาท/ก.ม.720 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), ศน.ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)089-6913733
63
28/11/2555, 9:19:46นางสาวนิภาภรณ์ พิชิต185หมู่2ตงนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนาจ.ระยองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมวิทยาพุทธแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ม.4-6วันที่ 12 ธันวาคม 255512การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก20เดินทางโดยรถยนต์สว่นตัวหมายเลขทะเบียบ กบ.6596 ระยองรถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน กบ.6596 ระยอง ระยะทาง20ก.ม.ไป-กลับ40ก.ม.ๆละ4บาทเป็นเงิน160.-บาท(หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วนผู้ประสานงานการแข่งขันได้ประสานกับสถานที่แข่งขัน081-5966365
64
28/11/2555, 9:26:56นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ144/2 ม.1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยองครู คศ.2โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สพม.เขต 18พุทธการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓วันที่ 12 ธันวาคม 2555รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง,รถโดยสารประจำทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พักจากบ้านพักถึงจังหวัดระยอง 13 กิโลเมตร,จากจังหวัดระยองถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 13 กิโลเมตร รวมเป็น 26 กิโลเมตรออกจากบ้านพักโดยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างถึงคิวรถโดยสารบ้านค่าย-ระยอง เที่ยวละ 20 บาท ไป-กลับ เป็นเงิน 40 บาท
ออกจากคิวรถบ้านค่าย-ระยอง โดยรถโดยสารบ้านค่าย-ระยองถึงขนส่งจังหวัดระยอง เที่ยวละ 20 บาท ไป-กลับ เป็นเงิน 40 บาท
ออกจากขนส่งจังหวัดระยองโดยรถโดยสารระยอง-มาบตาพุดถึงปากทางเข้าโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง เที่ยวละ 20 บาท ไป-กลับ เป็นเงิน 40 บาท
ออกจากปากทางโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง เที่ยวละ 20 บาท ไป-กลับเป็นเงิน 40 บาท
รวมเป็นเงิน 160 บาท
รวมค่าโดยสารจากบ้านพักถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รวมเป็นเงิน 160 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว089-4488788
65
28/11/2555, 9:38:15อดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัย61/1 ม.9 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร เขต18พุทธดนตรีสากลวันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255510 ธันวาคม 2555ศิลปะไม่ต้องการที่พักประมาณ 105/กิโลเมตรรถส่วนตัว 420 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-6273727
66
28/11/2555, 9:48:44นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพ1 หมู่10 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนคงทองวิทยา สพม9พุทธการจัดสวนถาดชื้น ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พักไป-กลับ 496 กิโลเมตร1.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งจังหวัดนครปฐม ไป-กลับรวมเป็นเงิน300 บาท
2.ค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งนครปฐมถึงแยกปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร ไป-กลับ เป็นเงิน 100 บาท
3.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากแยกปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครถึงสถานีขนส่งกรุงเทพ(หมอชิต)ไป-กลับ เป็นเงิน 280 บาท
4.ค่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งกรุงเทพ(หมอชิต)ถึงสถานีขนส่งจังหวัดระยองไป-กลับ เป็นเงิน 386 บาท
5.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งจังหวัดระยองถึงที่พักไป-กลับ เป็นเงิน 300 บาท
6.ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากที่พักถึงสถานที่แข่งขันไป-กลับ เป็นเงิน 300 บาท
1,666 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)085-1781444
67
28/11/2555, 10:59:41นางสาวศรีสุดา ฉลอง41/1 ม.3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม เขต 18พุทธภาพยนต์สั้นวันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,579สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต้องการที่พัก80 กิโลเมตรรถยนต์ส่วนบุคคล จากบ้านถึงระยอง 50 กิโลเมตร จากระยองถึงโรงเรียนบ้านฉาง 30 กิโลเมตร ด้วยรุถ หมายเลขทะเบียน กท 5105 ระยอง640 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว897,504,169
68
28/11/2555, 11:43:07นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์192/1 ม.3 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรีครูโรงเรียนสงวนหญิง สพม.9พุทธการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6วันที่ 12 ธันวาคม 2555239,578การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 25552921.จ้างเหมารถจากที่พักถึงสถานนีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี 100 บาท
2.รถโดยสารประจำทางจากสถานนีขนส่งสุพรรณบุรีถึงสถานนีขนส่งหมอชิต 120 บาท
3.รถโดยสารประจำทางจากสถานนีขนส่งหมอชิตถึงจ.ระยอง 273 บาท
4.จ้างเหมารถไปสถานที่พักประมาณ 200 บาท
รวมทั้งสิ้น 693 บาท ทั้งไปและกลับ รวมทั้งสิ้น 1386 บาท
1,386ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)857,006,133
69
28/11/2555, 11:55:43นางสาวศิรประภา โคกโพธิ์185 หมู่3 ตำบลบ้านฉาง อำเภาอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130ครู คศ.1โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.18พุทธการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,579การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก16.3 กม.ขับรถยนต์ส่วนตัว0รับแจ้งจากโรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคารได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว897,135,679
70
28/11/2555, 12:22:33นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์1 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพพระเกียรติสมเด็จระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.18พุทธประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,579การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก30 กิโลเมตรค่าพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัวจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง ไป-กลับ 60 กิโลเมตร240 บาทศูนย์แข่งขัน (โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว08-6822-4864
71
28/11/2555, 12:37:37นางสาวชนาธิป ปะทะดวง1 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยองครู คศ.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองพุทธโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,579การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก30 กิโลเมตรค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน บว 9252 ระยอง จากโรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง เดินทางไป-กลับ 60 กิโลเมตร ไป-กลับ จำนวน 2 วัน รวมทั้งสิ้น 120 กิโลเมตร480 บาทศูนย์แข่งขัน (โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว08-6181-8570
72
28/11/2555, 13:05:45น.ส.อรนุช สีสด76/6 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยองครู อันดับ คศ.3โรงเรียนบ้านค่าย สพม.18พุทธแต่งบทร้อยกรอง ม.ปลายวันที่ 11 ธันวาคม 2555239,580ภาษาไทยไม่ต้องการที่พัก---ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว08 6608 0549
73
28/11/2555, 13:18:25นางสุชาดา ศรัทธาผล1 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองพุทธการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555239,580การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก30 กิโลเมตรค่าพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน กต 5324 ระยอง จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ถึงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยะทาง ไป-กลับ 60 กิโลเมตร เป็นเงิน 240 บาท240 บาทศูนย์แข่งขัน (โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว08-1591-0077
74
28/11/2555, 13:20:02นางอำพร โพธิ์ขาว205/11 หมู 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.18พุทธการเขียนเว็บเพจ ประเภทเว็บอีดิเตอร์วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที 11 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก40รถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอ สัตหีบ ถึง จังหวัดระยอง 40 กิโลเมตร 120 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว841,271,935
75
28/11/2555, 13:44:07Mr.Justin Grant213 Moo 8 T.Taopoon A.Potharam Ratchaburi 70120Foreign TeacherRattanaratbumrung Schoolคริสต์Multi-skills M.4-M.6วันที่ 11 ธันวาคม 2555December 9th, 2012ภาษาต่างประเทศต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555286 Kms.ค่ารถสองแถวจากบ้าน ถึง สถานีขนส่่งบ้านโป่ง (30 กม.) 30 บาท
ค่ารถตู้จากสถานีขนส่่งบ้านโป่ง ถึง กรุงเทพฯ 120 บาท
ค่ารถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ ถึง ระยอง (179 กม.) 155 บาท
ค่ารถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากสถานีขนส่งระยอง ถึง โรงเรียนระยองวิทยาคม 30 บาท
660 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ผู้ประสานงานไม่รับสาย โรงแรมพักร่วมกับของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง แต่ขอเบิกค่าที่พัก851,721,133
76
28/11/2555, 13:54:31นางกุลดา วานิชวิริยกิจ74/1 เทศบาลสาย 4 อ.ขลุง จ.จันทบุรีครู ครูชำนาญการพิเศษขลุงรัชดาภิเษกพุทธSpelling Bee ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555239,579ภาษาต่างประเทศไม่ต้องการที่พัก139 กิโลเมตรโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กจ 5275 จันทบุรี556.- บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ยังไม่ได้รับทราบคำสั่ง081-7612796
77
28/11/2555, 14:08:34นายพรชัย หันจันทร์47 ถนนเทศบาล 21 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วครู คศ.3โรงเรียนสระแก้ว สพม.7พุทธการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก225 กิโลเมตร (ไป-กลับ 450 กิโลเมตร)เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กค 5489 สระแก้ว1800 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว861,544,797
78
28/11/2555, 14:13:54นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง81/5 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วครู คศ.3โรงเรียนสระแก้ว สพม.7พุทธการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 25559/12/2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555225 กิโลเมตร (ไป-กลับ 450 กิโลเมตร)เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กจ 309 พิษณุโลก1800 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว831,161,678
79
28/11/2555, 14:23:09นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์145/12 ถนนเทศบาล 17 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วครู คศ.2โรงเรียนสระแก้ว สพม.7พุทธการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555วันที่ 9 ธันวาคม 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555225 กิโลเมตร (ไป-กลับ 450 กิโลเมตร)เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กค 6468 นครนายก1800 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว837,673,119
80
28/11/2555, 16:51:44นายพนภาค ผิวเกลี้ยงตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรีครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานมัธยมศึกษาเขต๘พุทธโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ระดับ ม.4-ม.6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555วันที่. 8 ธันวาคม2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 8 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555ไปกลับ 800กิโลขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน ฎน3664กรุงเทพ3,200ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ), ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว871,664,787
81
28/11/2555, 17:04:46นางสาวธารทิพย์ อุปะไชย116/94 ม.2 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ. ชลบุรีครู คศ.3โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.18พุทธละครประวัติศาสตร์ ม1-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255510/12/2555สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ต้องการที่พัก6 กม.--ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), เจ้าหน้าที่ศูนย์แข่งขันติดต่อได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว871,508,521
82
28/11/2555, 17:20:24นายสมชาย พิมพ์เงิน144 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จฉะเชิงเทรา 24000ครูโรงเรียนดัดดรุณี สพม.6พุทธคิดเลขเร็วม.ต้นวันที่ 11 ธันวาคม 255510/12/2555คณิตศาสตร์ไม่ต้องการที่พัก140ก.ม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากฉะเชิงเทรา ถึงระยองเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร และกลับจากระยองถึงฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 280 กิโลเมตร1,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว818,285,651
83
28/11/2555, 17:22:18นายสมชาย พิมพ์เงิน144 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จฉะเชิงเทรา 24000ครูโรงเรียนดัดดรุณี สพม.6พุทธคิดเลขเร็วม.ต้นวันที่ 11 ธันวาคม 255510/12/2555คณิตศาสตร์ไม่ต้องการที่พัก140ก.ม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากฉะเชิงเทรา ถึงระยองเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร และกลับจากระยองถึงฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 280 กิโลเมตร1,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว818,285,651
84
28/11/2555, 17:25:04นายสมชาย พิมพ์เงิน144 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จฉะเชิงเทรา 24000ครูโรงเรียนดัดดรุณี สพม.6พุทธคิดเลขเร็วม.ต้นวันที่ 11 ธันวาคม 255511/12/2555คณิตศาสตร์ไม่ต้องการที่พัก140ก.ม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากฉะเชิงเทรา ถึงระยองเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร และกลับจากระยองถึงฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 280 กิโลเมตร1,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว818,285,651
85
28/11/2555, 17:27:06นางสาววิชุดา คงวัฒนะ144 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จฉะเชิงเทรา 24000ครูโรงเรียนดัดดรุณี สพม.6พุทธคิดเลขเร็วม.ปลายวันที่ 11 ธันวาคม 255511/12/2555คณิตศาสตร์ไม่ต้องการที่พัก140ก.ม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากฉะเชิงเทรา ถึงระยองเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร และกลับจากระยองถึงฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 280 กิโลเมตร1,000ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว897,526,513
86
28/11/2555, 18:18:51นางอัญชลี พงษ์แตง58/1. หมู่ 7. ตำบลเจ้าเจ็ด. อำเภอเสนา. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์". สพม 3. พระนครศรีอยุธยา เขต 2พุทธวาดภาพระบายสี ช่วงชั้น 3. และ. ช่วงชั้น. 4วันที่ 10 ธันวาคม 25559/12/2555ศิลปะต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555500. กิโลเมตรรถยนต์ส่วนตัว. ศข. 4191. กรุงเทพฯ2,500. บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)817,455,491
87
28/11/2555, 19:40:31นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส4/59 ม.3 ถ.นเรศวร ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.5พุทธละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 25559/12/2555ภาษาต่างประเทศต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555350เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหมายเลข กท 3306 ลพบุรี ระยะทาง ไป-กลับ (ลพบุรี-ระยอง, ระยอง-ลพบุรี) 700 กิโลเมตร2800 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ), ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-8514924
88
28/11/2555, 19:48:40นางสมพิศ พูลเจริญ80/45 ม.2 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรีครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.5พุทธพดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 25559 ธ.ค.2555ภาษาต่างประเทศต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555380 กม.เดินทางโดยรถส่วนตัวหมายเลข กจ 983 ลพบุรี ระยะทาง ไป-กลับ 700 กม.2800 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-8331294
89
28/11/2555, 19:55:19นางสมพิศ พูลเจริญ80/45 ม.2 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรีครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.5พุทธพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6วันที่ 11 ธันวาคม 25559 ธ.ค.2555ภาษาต่างประเทศต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555350 กม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลข กจ 983 ลพบุรี ระยะทางไป-กลับ 700 กม.2800 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-8331294
90
28/11/2555, 20:00:17นายยอดชาย ขุนสังวาลย์249/118 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรีครู คศ. 2โรงเรียนสงวนหญิง สพม 9พุทธหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1 - ม.3วันที่ 12 ธันวาคม 25559/12/2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 12 ธันวาคม 2555290 กิโลเมตร1. จ้างเหมารถจากบ้านพักถึงขนส่งสุพรรณบุรี 150 บาท
2. รถโดยสารประจำทางจากขนส่งสุพรรณบุรีถึงหมอชิต 120 บาท
3. รถโดยสารประจำทางจากขนส่งหมอชิตถึงระยอง 273 บาท
4. จ้างเหมารถจากขนส่งระยอง ถึงที่พัก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 743 บาท ไปและกลับ 1486 บาท
1,486ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว089-7467126
91
28/11/2555, 20:07:30นางสาวกัญญณัช ขันนาค135 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยองครู คศ.2วัดป่าประดู่พุทธหุ่นยนต์วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255510 ธ.ค.การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก16-300ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว08 1429 6253
92
28/11/2555, 21:35:45นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล254/63 หมู่5 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีครู คศ.3กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม.9 สุพรรณบุรีพุทธออกแบบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วันที่ 10 ธันวาคม 25559/12/2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 9 ธันวาคม 2555324 กมรถยนต์ ส่วนตัว ระยะทาง 324 กม.เที่นวไป
324 กม.เที่นวกลับ โดยใช้เส้นทางเดิม
รวมระยะทาง 648 กม. ๆละ 4.00 บาท
คิดเป็นเงิน 2,592 บาท
2,592 บาทต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.), ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)831,081,509
93
28/11/2555, 21:44:27นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย154/12 ม. 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สมพ.8พุทธโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6วันที่ 10 ธันวาคม 2555, วันที่ 11 ธันวาคม 25559 กันยายน พ.ศ. 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก321โดยสารโดยรถประจำทาง
1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี(ไปกลับ) เป็นเงิน 140 บาท
2. ค่าจ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งกาญจนบุรีถึงสถานีขนส่งจังหวัดระยอง(ไปกลับ) เป็นเงิน 700 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากสถานีขนส่งจังหวัดระยองถึงที่ัพัก(ไปกลับ) เป็นเงิน 200 บาท
4. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจากที่พักถึงสถานที่แข่งขัน เป็นเงิน 200 บาท 3 วัน(วันประชุมและวันตัดสิน) เป็นเงิน 600 บาท
1640 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต), ผู้ประสานงานจากทางสถานที่แข่งขัน หมายเลขโทรศัพท์ 0868194149ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว08-1944-9804
94
29/11/2555, 6:08:51นางเพ็ญนภา เวศวงศ์ษาทิพย์8/1 ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราครู คศ.3บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม.6พุทธอาหารจานเดียวและขนมหวาน ม.1-3วันที่ 12 ธันวาคม 255511 ธ.ค. 2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555104 กิโลเมตรเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเลขทะเบียน กค 484 ฉะเชิงเทรา ออกจากบ้านพักเลขที่ 8/1 ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราถึงสถานที่แข่งขันและโรงแรมสตาร์ ที่พัก ระยะทาง 104 กิโลเมตร เดินทางไป-กลับ ระยะทางรวม 208 กิโลเมตร ค่านำมันกิโลเมตรละ 4 บาท รวมเป็นเงิน 832 บาท832 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว081-436-8655
95
29/11/2555, 7:38:08นางบุญชู บุญก่อ2/2 หมู่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150ครูชำนาญการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.18พุทธสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)วันที่ 11 ธันวาคม 255511 พ.ย.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก60 กม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว200 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว816,879,367
96
29/11/2555, 8:48:55นายธนัทเทพ สิงห์แก้ว86 หมู่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วครูโรงเรียนวังไพรวิทยาคมพุทธการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6วันที่ 11 ธันวาคม 255510/12/2555การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555282รถยนต์ส่วนตัว2,256ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)848,765,963
97
29/11/2555, 8:51:02นางสาวธานี มังกะโรทัย81หมู่2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีครู คศ1.โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม8พุทธรำวงมาตรฐาน ม. 4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255510/12/2555ศิลปะต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555กาญจนบุรี-ระยอง 350 กิโลเมตร ยานพาหนะส่วนตัวทะเบียน กฉ359 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี - อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 350กิโลเมตร / 4 บาท เป็นเงิน 1400 บาทยานพาหนะส่วนตัวทะเบียน กฉ359ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)089-5505818
98
29/11/2555, 8:57:39นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารครูชำนาญการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.18พุทธประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3วันที่ 11 ธันวาคม 255511 พ.ย.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 255560 กม.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว480 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว089-8268099
99
29/11/2555, 9:07:19นางสาวธานี มังกะโรทัย81หมู่2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีครู คศ1.โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม8พุทธรำวงมาตรฐาน ม. 4-6วันที่ 11 ธันวาคม 2555, วันที่ 12 ธันวาคม 255510/12/2555ศิลปะต้องการที่พัก วันที่ 10 ธันวาคม 2555, ต้องการที่พัก วันที่ 11 ธันวาคม 2555350 กิโลเมตรโรงเรียนทพงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทางไปกลับ 700 กิโลเมตร 2800 บาท2,800ต้นสังกัดแจ้ง (สพป./สพม.)ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ แล้ว (เบอร์โทรจากตารางการแข่งขันฯ)089-5505818
100
29/11/2555, 9:08:14นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารครูชำนาญการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.18พุทธการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6วันที่ 12 ธันวาคม 255512 พ.ย.55การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ไม่ต้องการที่พัก60เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว480 บาททางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ (โปรดดาวน์โหลดและใช้ในการขออนุญาต)ได้ประสานงานกับสถานที่แข่งขันแล้ว084-0814641
Loading...
Main menu