YLE vaalikone 2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
vaalipiiriidsukunimietunimipuolueikäsukupuoli
Toimin tällä hetkellä kansanedustajana.
vastattuvalittusitoutumatonkotikunta
ehdokasnumero
Miksi juuri sinut kannattaisi valita eduskuntaan?<sub>(enintään 200 merkkiä)</sub>
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella
Vaalilupaus 1Vaalilupaus 2Vaalilupaus 3Äidinkieli
Kotisivun osoite:
Facebook-profiilin osoite:
Twitter-profiilin osoite:
Lapsia
Perheeseeni kuuluu:
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on
TyönantajaAmmattiasemaAmmattiKoulutusKielitaito
Uskonnollinen yhteisö
Poliittisen puolueen jäsen
Poliittinen kokemus
Käytän vaaleihin rahaa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
Taloudelliset sidonnaisuudet
Vuositulot
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
127|Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa
127|kommentti
128|Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.
128|kommentti
129|Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.
129|kommentti
130|Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.
130|kommentti
131|Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.
131|kommentti
132|Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.
132|kommentti
133|Ruoan verotusta on varaa kiristää.
133|kommentti
134|Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.
134|kommentti
135|Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.
135|kommentti
136|Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
136|kommentti
137|Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.
137|kommentti
138|Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.
138|kommentti
139|Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.
139|kommentti
140|Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.
140|kommentti
141|Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.
141|kommentti
142|Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.
142|kommentti
143|Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.
143|kommentti
144|Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.
144|kommentti
145|Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.
145|kommentti
146|Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.
146|kommentti
147|Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.
147|kommentti
148|Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.
148|kommentti
149|Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.
149|kommentti
150|Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.
150|kommentti
151|On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.
151|kommentti
152|Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.
152|kommentti
201|Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.
201|kommentti
244|Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.
244|kommentti
245|Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.
245|kommentti
246|Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.
246|kommentti
247|Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.
2
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri
4844AaltoAiri
Perussuomalaiset
57F07.3.2015 19:3500Imatra105
Perehdyn huolella asioihin ja olen joukkuepelaaja. Arvostan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa. Edustan kansaa en itseäni.
Suomen vienti vetämään, talous nousuun ja Suomen kokonaisetu huomioitava päätöksenteossa. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on sisällytettävä hallitusohjelmaan
Omaishoitoon yhtenäiset tuen myöntämiskriteerit ja yhtenäinen palkkiotaso koko maahan. Parantaa omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista.
Koulutuksesta ei leikata. Koulutus edistää yhteiskunnan kehitystä, kilpailukykyä ja kansalaisten hyvinvointia.
Yle veron poisto kaikkein pienituloisimmilta alle 10840 euron vuosiansiosta
suomi
http://www.airiaalto.fi
http://www.facebook.com/airi.aalto73
kyllä
mies ja aikuiset lapset
liikuntajulkinen
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
erityisopettaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
10 000-20 000 euroa
ei ole
30 000-50 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Työnteko ja lyhytkestoisenkin työn vastaanottaminen pitää olla kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen. Sosiaaliturva on toissijainen vaihtoehto.
täysin samaa mieltä
Turhasta sääntelystä on päästävä. Kaupat ja muut liikkeet auki silloin kun on palveluille kysyntää.
täysin eri mieltä
Työnteko pitää olla ensisijainen vaihtoehto. Perustulo ei toisi lisäarvoa nykyiseen käytäntöön.
jokseenkin eri mieltä
On kausi- ja tilapäisiä töitä, joihin minimityöaika ei sovi.
täysin eri mieltä
Työttömyysturva on ansaittu työnteolla ja siihen pitää olla oikeus.
jokseenkin samaa mieltä
PS ei sitoutunut euroon vaan Suomen etuun. Ero on mahdollinen, mutta ei tavoitteena tällä hetkellä.
täysin eri mieltä
Verotuksen kiristäminen kohdistuisi kaikkein kipeimmin lapsiperheisiin ja pienituloisiin.
jokseenkin samaa mieltä
Tarvitaan menojen karsimista ja toimintojen tehostamista.
täysin eri mieltä
Tehty leikkaus palautettava pienituloisille perheille.
täysin eri mieltä
Suomella pitää olla vara huolehtia kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelujen saatavuus turvattava. Palveluiden järjestämisessä on tehostamisen varaa.
jokseenkin samaa mieltä
Naton aika ei ole vielä ja minun mielestä vaatii kansanäänestyksen.
täysin samaa mieltä
Kansalaisten turvallisuudesta on huolehdittava vaikeinakin aikoina.
jokseenkin samaa mieltä
Maahanmuuton valvontaa tehostettava.
jokseenkin eri mieltä
En koe että Venäjä olisi uhka Suomelle.
jokseenkin samaa mieltä
Molemmista pitää huolehtia.
täysin eri mieltä
Osallistumalla koulutukseen voi terrorismin uhka lisääntyä Suomeen.
jokseenkin eri mieltä
En kannata eutanasiaa yleisenä käytäntönä.
täysin samaa mieltä
Yksityinen sektori voi täydentää julkista terveys- ja sosiaalipalveluiden palvelutuotantoa.
täysin samaa mieltä
Puututtava heti ongelmien ilmetessä ja ohjata perhe palveluiden pariin.
jokseenkin samaa mieltä
Palveluista voi maksaa jos on varallisuutta.
täysin samaa mieltä
Jokaisen kansalaisen on saatava terveyspalvelut vaikka naapurikunnasta tarvittaessa.
täysin eri mieltä
Teollisuuden kilpailukyky on palautettava ja ns. viherverot poistettava..
täysin eri mieltä
Turvallisuus pitää varmistaa. Kannatan mahdollisimman luonnonmukaista tuotantoa.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan Dublin-asetusta ja muita vastaavia toimenpiteitä.
täysin eri mieltä
Koko Suomi tulee pitää asuttuna.
jokseenkin samaa mieltä
Jokaiselle oppijalle on taattava oikeus laadukkaaseen opetukseen ja monipuoliseen oppimisympäristöön.
KylläKyllä
Rakentamiseen tulee osallistua suomalaisia alihankkijoita, jos rakennetaan lisää.
Ei
Tuloveroa ei saa alentaa ylemmissä tuloluokissa.
Kyllä
En kannata tasa-arvoista avioliittolakia.
Ei
3
12 Oulun vaalipiiri
5750AaltoEsaVihreä liitto32M0
11.4.2015 18:20
00Oulu9
Eduskuntaan tarvitaan nyt vahvaa luonnon- ja ympäristönsuojelun asiantuntemusta.
Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä kaikki voitava. Suomi on säilytettävä elinkelpoisena kaikille.
Tulen vaatimaan laajaa soidensuojelun täydennysohjelmaa. Vähintään 200 000 hehtaaria soita on suojeltava.
Tulen edistämään ympäristölle haitallisten tukien purkamista ja energia- ja ympäristöverojen korottamista.
Teen kaikkeni vesistöjen tilan parantamiseksi. Tavoitteena tulee olla vesien hyvä ekologinen tila koko Suomessa.
suomi
http://henkilot.vihreat.fi/esa.aalto/
http://www.facebook.com/Esa.eduskuntaan
https://twitter.com/@esa_aalto
kyllä
Vaimo ja puolivuotias poika.
liikuntaei työelämässä
asiantuntijatehtävä
Biologi (FT)
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
alle 1 000 euroa
0 %
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Ketään ei pakoteta tekemään nollatuntisopimusta. Jos haluaa minimityöajan, voi etsiä muita töitä.
jokseenkin eri mieltä
Kestoa pitää lyhentää siten, että työttömäksi jäävät löytävät nopeammin uuden työpaikan.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Ruoka on halpaa, mutta hinnankorotus pitäisi mennä tuottajille, ei verottajalle.
jokseenkin eri mieltä
Ympäristölle haitallisia tukia on varaa leikata parin miljardin euron verran. Lisäksi verotusta on kiristettävä.
jokseenkin samaa mieltä
Lapsilisillä on suurempi merkitys pienituloisille, joilla veroprosentti on alhaisempi.
jokseenkin samaa mieltä
Itseaiheutettujen sairauksien ja elämän loppupään kallis erikoissairaanhoito aiheuttaa suurimman osan terveyspalveluiden kustannuksista. Näitä kustannuksia tulee siirtää enemmän potilaan itsensä maksettavaksi. Muutoin mikään raha ei tulevaisuudessa riitä sairaanhoitomehoihin. Ennaltaehkäisevästä ja nuorten terveydenhoidosta ei saa tinkiä.
täysin samaa mieltä
Pienen maan ei välttämättä kannata hankkia ja yläpitää yksin kallista puolustusteknologiaa. Voimien yhdistäminen muiden kanssa lisää paitsi turvallisuutta, myös tehostaa toimintaa ja auttaa hillitsemään kustannuksia.
täysin samaa mieltä
Esimerkiksi ympäristörikokset kannattavat, koska niitä ei tutkita. Poliisien puute lisää rikosten aiheuttamia kustannuksia.
täysin eri mieltä
Maahanmuuttajat eivät ole sen pahempia terroristeja kuin Suomessa syntyneetkään.
täysin samaa mieltä
Putinin politiikka on uhka kaikille.
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Vakaa valtio ja vahvat hallituksen joukot ovat perusta rauhalle, demokratialle ja ihmisoikeuksille.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Varhainen puuttuminen ennaltaehkäisee tehokkaasti tilanteen pahenemista.
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Kunnat eivät aina osaa järjestää terveyspalveluita tehokkaasti ja järkevästi.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Olen väitellyt tohtoriksi genetiikasta. Geenimuuntelu ei tee ruoasta yhtään sen vaarallisempaa kuin muukaan jalostus. Jalostustavasta riippumatta jokaisen uuden lajikkeen turvallisuus on arvioitava luotettavasti ennen kaupallista kasvatusta.
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Suomalaisilla tulee olla jatkossakin oikeus valita asuinpaikkansa, mutta väkisin ei kannata yrittää pitää koko maata asuttuna. Antaa ihmisten muuttaa sinne, missä katsovat parhaaksi elää. Asutuskeskuksista löytyvät palvelut, maaseudulta tilaa ja luonnon rauhaa.
jokseenkin samaa mieltä
Liian suurissa luokissa opetus on tehotonta siksi, että asiat jäävät monilta oppimatta. Luokassa istutusta tuntimäärästä ei ole hyötyä elämässä, vaan opituista asioista. Itse olen opiskellut 32 oppilaan luokassa. Se oli joillain tunneilla jo liian paljon. Suuren luokan rauhattomuus häiritsee niitäkin oppilaita, jotka haluaisivat opiskella.
Ei
Kansa ei ole puolustuspolitiikan asiantuntija kuten en minäkään. Nato-jäsenyyden hyödyt ja haitat on paras antaa asiantuntijoiden arvioitavaksi. Luotan tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikan instituutin (UPI) ja maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijoihin ja puolustusvoimain komentajaan. Uskottava puolustus kannattaa järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Ei
Ydinvoimasta tulee luopua mahdollisimman pian. Ydinjätteiden turvallista hävittämistä ei ole ratkaistu eikä ydinvoimaloita voida vakuuttaa onnettomuuksien varalta.
Ei
Talous ei elvy veroja alentamalla. Veronalennukset menevät rikkaiden taskuun ja sitä kautta raha ulkomaille.
EiEi
4
07 Pirkanmaan vaalipiiri
5535AaltoHarri
Vasemmistoliitto
57M08.3.2015 20:5600Pirkkala136
Olen tunnollinen ja uusia asioita tutkiva ihminen.En hyväksy suoralta kädeltä asioita ,vaan haluan tutkia tarkkaan myös asioiden taustat ennen mielipiteeni muodostamista.
TYöttömyysasioita, asumiskustannuksien kohtuullistamista ja siihen liittyen kohtuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista,vanhustenhoitoa,terveyspalveluiden joustavaa saatavuutta,omaishoitajien korvaus lainvelvoittavaksi pakoksi kunnille,yritystoiminnan järkevää tukemista,että niitä paljon kaivattuja työpaikkoja oikeasti tulee lisää Suomeen, kehitysavun muuttamista vapaaehtoiseksi ja nykyisten kehitysapurahojen käyttämistä suomalaisten hyväksi.
Työllisyydehoito kokonaan uudestaan tarkasteluun,ei enää työttömiä kyykyttäviä pakollisia palkattomia töitä.
Asumiskustannuksien vähentäminen sekä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen lisääminen.
Suomalaisten pakolla kerätyt verorahat hyödyttämään suomalaisia yhteiskuntaa nykyistä enemmän.
http://ehdokas.vasemmisto.fi/harriaalto/
https://www.facebook.com/harri.aalto.90
kyllä
Vaimo,kolme tytärtä,kolme kissaa
penkkiurheilujulkinentyöntekijä
Varastonhoitaja/ pääluottamusmies
ammattitutkinto
suomi |ruotsi |englanti
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
alle 1 000 euroa
1-20 %
yksityiset lahjoitukset
Ei ole.
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Tälläistä puppua väiitävät ne ihmiset, jotka eivät ole koskaan olleet taloudellisesti vaikeassa elämän tilnteessa.On niin helppo syyllistää muita kun oma rahapussi on pullollaan rahaa.
jokseenkin eri mieltä
Voitaisiin hieman nykyisestä helpottaa, mutta täytyy huomioida myös työntekijöiden mielipide ja elämän tilanteet.Yhteistyössä kauppojen henkilöstön kanssa voitaisiin ,joistain aukioloista sopia vapaaehtoisuuden perusteella, ei pakolla.
täysin eri mieltä
Perustuloasia on tällä hetkellä minusta niin raakile-esitys,että en sen puolesta hurraa huutoja huuda.Pelkään,että kaavaillun perustulon taso jäisi todellisuudessa ,niin alhaiselle tasolle,että se lisäisi vain kurjistumista suomalaisten vähävaraisten ihmisten ja perheiden keskuudessa.Todennäköisesti leikkattaisiin sosiaalitukia enemmän, kuin niitä uudella perustulomallilla korvattaisiin.Perustulo toisi tullessaan lisää köyhyyttä suomalaiseen yhteiskuntaan.
täysin samaa mieltä
Näin pitää ehdottomasti olla, sillä työntekijän on tiedettävä työaikansa ja palkkansa, jota tietää mihin rahat riittävät.Ei 0-työsopimuksille, jossa ihmisestä tehdään työnantajan "orja",jolla ei ole oikeutta edes työnvähyyden takia irtisanoutua työstään ilman monien viikkojen karenssia.
täysin eri mieltä
Ei työttömien toimeentulon heikentäminen tuo mukanaan ratkaisua Suomea vaivaamaan jättityöttömyyteen.Kyllä ratkaisut on löydettävä aivan toiselta suunnalta.Jos on lähes 500 000 työtöntä ja 50 000 vapaata työpaikkaa,niin on helppo päättäjienkin ymmärtää,että tarvitaan lisää niitä työpaikkoja eikä lisää huonosti toimeentulevia työttömiä ja Suomen kansalaisia.
jokseenkin samaa mieltä
Kannattaisi tutkia tätäkin mahdollisuutta vakavalla mielellä.
täysin eri mieltä
Ruoan verotusta ei ole vara kiristää, sillä kokonaisverotus on jo luokkaa 40% tuoteen hinnasta.On hyvä muistaa,että pelkkä ruoan alv- vero ei ole pelkkä vero, joka vaikuttaa myytävän elintarvikkeen hintaan.Tuottajalta kauppaan on monta erillaista toimenpidettä .joista jokaisesta kerätään veroa,jotka sitten vaikuttavat tuotteen loppuhintaan kaupassa.
jokseenkin eri mieltä
Kun leikataan valtion ja kuntien taloutta ,niin leikataan samalla myös kansalaisille tarjottavien palveluiden määriä ja laatua sekä tietenkin tehdään myös lisää työttömiä Suomeen. Sillä yleensä leikkaukset tehdään juuri henkilöstön palkkamenoista.Itse lähtisin sopeuttamaan valtion ja kuntien menoja pitkällä aikavälillä kehittämällä valtion ja kuntien tarjoamia palveluita yhdessä henkilöstön kanssa siten, että turha byrokratia poistuisi ja henkilöstöresurssit suunnattaisiin järkevästi kansalaisille tarjottavien palveluiden tehokaaseen tuottamiseen.
täysin eri mieltä
Ei ole mitään järkeä, sillä todennäköisin tulos tästä olisi lapsilisien reaalitason eli käteen jäävän osan väheneminen nykytasosta.Jos oikeasti haluttaisiin parantaa lapsilisien ostovoimaa ja- tasoa, niin pitäisi ottaa verotuksessa käyttöön lapsivähennys esimerkiksi tasoa 2%/lapsi.
täysin eri mieltä
Kyllä on ,kunhan vain turha byrokratia puretaan sosiaali-ja terveyspalveluiden sisältä pois ja ammatti-ihmiset pääsevät oikeasti tekemään sitä työtään ,mihin heidät on koulutettu,eivätkä joudu pyörittelemään turhaa byrokraatista paperisotaa eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä.
täysin eri mieltä
Ehkä se toisi mukanaan sotilaallista selkänojaa, mutta jo pelkästään armeijan kasvavat sotilasmenot olisivat kestämätön lisäys Suomen nykyiselle taloudenpidolle.Poliittisesti Nato-jäsenyys olisi selvä"keskisormen "näyttö Venäjän suuntaan ja kiristäisi varmasti Suomen ja Venäjän välisiä suhteita sekä poliittisesti että myös kaupamkäynin suhteen.Nato-jäsenyys tekisi myös Suomesta sen Naton sotilaallisen puskurin Venäjän suuntaan eli Suomesta tulisi mahdollisen sodan syttyessä se ensimmäinen taistelutanner ja kärsijä, kun suurvallat alkaisivat kalistelemaan aseitaan.
jokseenkin samaa mieltä
Turvallisuuden ylläpitämiseksi ei pitäisi leikata kenttäpoliisien työsuhteiden määriä.
täysin samaa mieltä
Avoimet rajat lisäävät ääriaineksien pääsyä Suomeen ja suomalaisten turvallisuus vähenee.Suomi ei ole enää nykyisin mikään turvasaareke ,missä ei voisi tapahtua terroristitekoja suomalaisia siviilejä kohtaan.
jokseenkin eri mieltä
Tämä kuva on tullut median aivopesun kautta suomalaisten arkielämään.Tietenkin liittymällä esimerkiksi Natoon, niin tällä keinolla voivat suomalaiset itse kiristää Venäjä suhteitaan.
täysin eri mieltä
Pelkään,että valvonnan salliminen vapaasti johtaan ns. turhaankin "tirkistelyyn "kansalaisten suuntaan.Kohta ehkä "isoveli"valvoo kaikkea,mitä teemme tai sanomme, jos pelikenttä on rajoituksista täysin vapaa.
täysin samaa mieltä
Kannatettavaa olisi ,sillä kyseinen järjestö on lähinnä "rosvojoukko", jota pitää myös siten kohdella.Suomesta sinne isisin joukkoihin matkaavia,jos sieltä palaavat takaisin ,on kohdeltava terroristeinä ja murhaajina ja käännytettävä jo Suomen rajalla takaisin.
jokseenkin samaa mieltä
Jos kyseinen henkilö on itse tätä halunut ja ymmärtää selkeästi tilanteensa, niin kyllä pitäisi olla tähän mahdollisuus.
täysin samaa mieltä
Julkisena palveluina tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut luovat kestävän pohjan näiden palveluiden toimivuudelle ja laadulle kansalaisiin päin.Julkisesti tuotetut sosiaali-ja terveyspalvelut ovat myös paremmin kaikkien suomalaisten saavutettavissa kansalaisten varakkuustasosta riippumatta eli tasa-aravoinen ja oikeudenmukainen kohtelu Suomen kansalaisiin päin voidaan silloin paremmin varmentaa.
jokseenkin samaa mieltä
Jos on havaittu esimerkiksi sosiaalipuolella perheen olevan huonossa tilassa ,niin välitön puuttuminen on kyllä aiheellista ennen , kuin asiat menevät vielä huonompaan tilaan.Mutta yli holhoamista pitää kuitenkin vältää ja perheitä on kuultava vakavalla mielellä ja otettava myös perheiden mielipiteet vakavasti huomioon ennen kuin aletaan järjestelemään tilannetta paremmaksi.
täysin eri mieltä
Nykyinen maksutaso on jo riittävä.Itse olisin valmis pikemminkin alentamaan varsinkin pienituloisten vanhusten hoitomaksujen tasoa.Ja omaisten vastuun lisäämistä ei voida vaatia,koska vanhusten tilanteet omaisiin päin ovat niin erillaiset kuten myös vanhusten omaisten omatkin tilanteet, eivät ole lainkaan yhtenevät toistensa kanssa.On myös hyvä muistaa,että vanhukset ovat koko ikänsä maksaneet veroja Suomen valtiolle eli nyt on aivan kohtuullista saada vastinetta maksetuille verorahoille yhteiskunnan vanhustenhoidon kohtuullisen maksupolitiikan kautta.
täysin eri mieltä
Tässä sekoitetaan tahallaan asioita.On tärkeää.että kunnan voivat valvoa, kuinka kuntalaisilta kerättyjä verorahoja käytettään terveyspalveluissa kuntalaisten hyväksi.Olisi aivan hassua,että kuntalaisilta kerätään verorahoja kuntalaisten terveyspalveluiden hyväksi ja sitten näitä kerättyjä verorahojen käytöstä päätettäisiin ,jossain aivan muualla eli rahat, jotka on kerätty kunnan A:n ihmisiltä ,niin käytettäisiinkin kunnan B:n ihmisten hyväksi ja kunnan A:n ihmiset eivät voisi sanoa mitään rahojensa perään. Tämän vuoksi on tärkeää,että kunnilla on mahdollisemman laaja itsehallinto, sillä ilman sitä ne eivät voisi puolustaa kuntalaistensa etuja ja verorahojen käyttöä.
jokseenkin eri mieltä
Pitää valvoa teollisuuden päästöjä ja päästönormit pitää olla riittävällä tasolla, mutta yltiöpäinen ilmastomuutoksen puolesta meuhkaaminen pitää lopettaa.Ilmastomuutoksen hillitseminen ja teollisuuden toimintakyvyn välillä pitää löytää kohtuullinen kopromissiratkaisu, sillä minä en ainakaan halua Suomeen lisää työttömiä,kun teollisuuden loppukin kilpailukyky rapautuu entisestään liian vaativien ilmastolakien myötä.Suomalaisten elinympäristö pitää suojella, mutta tehdään se järkevästi ajatellen.
täysin eri mieltä
En haluisi syödä.
täysin eri mieltä
Ei pidä,nykyinen taso riittää kyllä.Suomen taloudellinen tila ei kestä lisääntyvää turvapaikanhakija ryntäystä. Suomalaisten pakolla kerättyjä verorahoja tulee käyttää ensisijaisesti suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.Jokainen suomalainen voi sitten halunsa mukaan jakaa sitä omaa rahapussi tai tilirahaansa keräysten kautta, vaikka kuinka paljon ulkomaisiin kriisikeräyskohteisiin.
jokseenkin eri mieltä
Oikealla aluepolitiikalla voidaan koko Suomi pitää asuttuna.En pidä ajatuksesta,että Suomesta vain esimerkiksi Oulusta alaspäin käsittävä alue pidetään oikeasti asuttuna ja muu osa on vain tulevaisuudessa sitä suomalaista matkailumaata.Kaiken toiminnan keskittyminen yhä enemmän suuriin Etelä-Suomen asutuskeskuksiin on tuonut mukanaa yhä enemmän erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia kuten esimerkiksi asuntopulaa, juurettomuutta ja sitä kautta lisääntyvää mielenterveys ongelmia,lisääntyvää työttömyyttä, yhteiskunnallisten palvelutarjonnan riittämättömyyttä jne.
jokseenkin samaa mieltä
Opimisen kannalta näin olisi ehdottomasti tehtävä, sillä liian suuret luokkakoot aiheuttavat jo nyt osalle oppilaista huonoa oppimisen taso ja jälkeen jäämistä oppimistavoitteissa.Ainoa ongelma taitaa tässä asiassa olla taas se ikuinen rahoitus ja kuinka se hoidetaan.Tähän tarvittaisiin rutkasti rahaa jo pelkästään riittävien opetustilojen rakentamiseen sekä uusien opettajien palkkaamiseen.Tämä on yksi niitä paljon puhuttuja ns. poliitisen elämän arvostuskysymyksiä ,kun rahaa valtion toimesta kunnille jaetaan.
Kyllä
On hyvä saada tähän kysymykseen kansantahdon mukainen päätös.
Ei
Nykyiset ydinvoimalalupien määrä tulee riittämään Suomelle seuraavan vaalikauden ajan eli ei uusille ydinvoimalalupa ehdotuksille.
Ei
Nyt ei ole vara alentaa tuloverotusta, koska näin menetyt veroeurot pitäisi näinä talouden kovina aikoina korvata lisäämällä ,jotain muita maksuja kansalaisille.Voisin kyllä kannattaa verotuksen keventämistä 2-3 % esimerkiksi alle 30 000 euron vuositulojen kohdalla,koska tämän tuloluokan kevennetyn verotuksen hyöty menee täydellä varmuudella ostovoiman lisääntymisen hyödyksi ja tuottaa sitä kautta lisää taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja.
Ei
En katso,että tätä lakimuutosta täytyisi peruuttaa.Rakkaus on hyvä asia,eikä sitä tässä maailmassa ole liikaa.Liikaa taitaa olla lähinnä ihmisten tappamista ja sotia.
Kyllä
5
12 Oulun vaalipiiri
4706AaltoMatti
Suomen Kommunistinen Puolue
60M018.2.2015 1:2700Oulu2
Suomen itsenäisyyden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden turvaamiseksi.
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen itsenäisen talouspolitiikan avulla ja eläkeikää alentamalla. Valtiojohtoista teollisuutta etenkin Pohjois-Suomeen. 1200 euron perusturva kaikille jotka eivät muutoin saa vastaavan suuruista tuloa.
Tuen kaikin keinoin julkisen terveydenhuollon kehitystä. Sote sopasta pitää luopua ja vahvistaa kuntien itsenäisyyttä.
Ei TTIP- ja investointisuojasopimuksille jotka siirtävät lainsäädäntövallan ja tuomiovallan kansainvälisille yksityisille tuomioistumille.
Ei Natolle, ei EUlle, ei eurolle, ei pankkituelle.
suomi
https://www.facebook.com/matti.aalto.39
kyllä
Vaimo ja yksi kouluikäinen lapsi, lisäksi aikuisia lapsia.
kirjallisuus ja elokuvat
yksityinentyöntekijämuurari
suomi |englanti |joku muu
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
alle 1 000 euroa
1-20 %puolueen tukiei ole
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Sosiaaliturvan taso on liian alhainen.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Kaikille maksettava perustulo on tässä vaiheessa utopiaa. Sen sijaan SKP:n esittämä syyperustainen 1200 euron perusTURVA on realistinen vaihtoehto seitsemän luukun järjestelmälle.
täysin samaa mieltä
EI nolla-tuntisopimuksia.
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
Valtion talouden tasapainottamiseen riittää pääomatulojen verottaminen samalla tavalla kuin 1900 luvun loppupuolella. Kaikki tulot ja varallisuus samalle viivalle.
täysin samaa mieltä
Pahoin pelkään että siitä toteutuisi ainoastaan verolle pano. Tällöin tulisi olla ainakin 15 000 + 3000/lapsi perusvähennys kaikessa verotuksessa.
täysin eri mieltä
Maailmassa on enemmän rahaa kuin koskaan, sitä ei vain ole siellä missä sitä eniten tarvittaisiin.
täysin eri mieltä
Nato on terroristijärjestö joka surmaa ihmisiä kaikkialla. Toisen maailmansodan jälkeen se on tappanut kymmeniä miljoonia ihmisiä.
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Vieraiden sotajoukkojen pääsy maahamme tulee estää.
täysin eri mieltä
Venäjän pyrkimys turvata rauha rajoillaan tarjoaa mahdollisuuden muodostaa Pohjolan ja Venäjän yhteinen rauhan vyöhyke jolla ei sallittaisi joukkotuhoaseita eikä mitään vieraita sotavoimia minkään maan alueella.
täysin eri mieltä
Valtion turvallisuus ei oikeasti ihmisiä kyttäämällä parane.
täysin eri mieltä
ISIS on värvätty, rahoitettu ja aseistettu USAn, EUn, Naton ja arabidiktatuurien tuella. Ratkaisuna ei ole sotiminen itse luotua vihollista vastaan, vaan terrorismin tukemisen lopettaminen. Ilman länsimaista rahoitusta ja aseistusta ISIS ei pysy kuukautta pitempään pystyssä.
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Itse asiassa puuttumisen laadussa on enemmän parantamisen varaa kuin määrässä.
täysin eri mieltä
Jos yhteiskunta ei huolehdi vanhuksista, niin miksi me ylipäätään maksamme veroja?
täysin samaa mieltä
Samaa mieltä, mutta juuri kunnallisen itsehallinnon avulla voimme saada kunnollisen terveydenhuollon kaikille.
täysin samaa mieltä
Toisaalta ilmastonmuutoksen hillitseminen ei heikennä minkään maan kilpailukykyä jos säännöt ovat kaikille tasavertaiset huomioiden kaikki tekijät.
täysin eri mieltä
Se on venäläistä rulettia - tosin Venäjällä se on kielletty.
täysin samaa mieltä
Ensisijaisesti Euroopan Unionin pitää lopettaa pakolaisuutta aiheuttavat siirtomaasodat.
täysin eri mieltä
Ei Suomen tarvitse olla ihan joka paikassa asuttu, mutta ihmisten oikeus tulla toimeen ja asua omalla kotiseudullaan täytyy turvata. Ei sitä tartte Brysselissä päättää.
täysin samaa mieltä
Kyllä
Ei riitä se että Suomi ei liity Natoon. Nato pitää lakkauttaa niin kuin muukin järjestäytynyt rikollisuus.
Ei
Suosittelen uusiutuvaa energiaa.
Ei
Kevennetään pienituloisten verotusta kunnollisella perusvähennyksellä ja lisätään pääomatulojen verotusta. Talouden ongelmana on juuri varallisuuden kasautuminen finanssikapitalisteille.
Ei
Nojaan vapauden, veljeyden ja tasa-arvon periaatteisiin enkä näe oikeaksi sekaantua ihmisten yksityiselämään.
Ei
6
13 Lapin vaalipiiri
5190AaltoPirkka
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
45M08.3.2015 10:2700Kemijärvi48
Minusta Lappi saisi aktiivisen, näkyvän ja kuuluvan kansanedustajan, joka kykenee yhteistyöhön yli puoluerajojen.
Lähden tekemään työtä niin ihmisten kuin ympäristönkin puolesta, ja huolehtimaan varsinkin siitä, että koko Lappi säilyy jatkossakin asuttuna ja elinvoimaisena.
Lupaan tehdä parhaani yhteisten asioittemme puolesta!
Lupaan olla ensisijaisesti Lapin kansan edustaja.
Lupaan noudattaa työssäni perinteisiä kristillisiä arvoja, joihin lähimmäisestä ja ympäristöstä huolehtiminen kuuluvat olennaisena osana.
suomi
http://www.pirkkaaalto.fi/
https://www.facebook.com/pages/Pirkka-Aalto/1468858586678148?ref=hl
kyllä
Vaimo, kolme peruskouluikäistä lasta ja kaksi nuorta kollikissaa.
liikuntajulkinen
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
biologian ja maantiedon lehtori
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
51-80 %puolueen tukiEi ole.
30 000-50 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Väärinkäytöksiä voi toki olla, mutta tuskinpa monikaan, joka joutuu vastoin tahtoaan elämään sosiaaliturvan varassa, pitää elämäänsä helppona. Sosiaaliturva paikkaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoa, jolloin ketään ei jätetä heitteille. Ja tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni myös jatkossa. Sosiaaliturvasta johtuvia kannustinloukkuja tulee purkaa edelleen. Työn vastaanottamisen ja tekemisen tulee kuitenkin olla kannattavaa kaikissa tilanteissa.
jokseenkin eri mieltä
Jo nykyiset laajat kauppojen aukioloajat ovat haitaksi perheille, kaupan alan työntekijöille, pienyrittäjille ja ympäristölle. Sunnuntaikauppa ei ole lisännyt kasvua, työllisyyttä eikä myyntiä, ja kuluttajia palveleva järjestelmä on raskas järjestely kaupanalan yrittäjille.
täysin eri mieltä
Perustulo vaatisi rinnalleen useita tukimuotoja ja seurauksena olisi verotuksen monimutkaistuminen. Tukipolitiikkaa on kuitenkin kehitettävä niin, että työn vastaanottaminen tulee kannattavaksi lyhyidenkin työsuhteiden osalta. Työttömyyspäivärahan saamista ei pidä keskeyttää lyhyiden työsuhteiden takia vaan saadut työtulot on huomioitava jälkikäteen päivärahan määrässä. Pienten alle 500 euron kuukausitulojen ei saa antaa vaikuttaa tuen määrään.
täysin samaa mieltä
Nollatuntisopimukset on kiellettävä lailla määrittämällä osa-aikatyöhön vähintään 18-tunnin viikkotyöaika ja parantamalla osa-aikatyöntekijöiden työajan ja ansiotason ennustettavuutta sekä työsuhde- ja sosiaaliturvaa.
jokseenkin samaa mieltä
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on kehitettävä työnteon vastaanottamiseen kannustavaksi. Muun kuin oman alan työn vastaanottamisen kynnystä on madallettava. Tuen tasoa voidaan nostaa sadalta ensimmäiseltä päivältä, mutta turvan enimmäiskestoa voidaan puolestaan harkitusti lyhentää muilta kuin yli 55-vuotiailta.
jokseenkin eri mieltä
Euroalue on ajautunut kriisiin, koska euroon on otettu liian helposti ja poliittisilla syillä sellaisia Etelä-Euroopan maita, jotka eivät ole tosiasiallisesti toteuttaneet EMU-kriteereitä. Suomen on vaadittava, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Meidän tulee vastustaa velkojen yhteisvastuullisuutta sekä erilaisia EU-tason joukkovelkakirjajärjestelyjä, joilla taloudellista vastuuta otetaan maiden yhdessä kannettavaksi. Euroopan pysyvällä vakautusmekanismilla on ensisijaisen velkojan asema, joten veronmaksajien asema tukipaketeissa on parantunut EVM:n myötä. Myönteistä EMU-järjestelmässä on, että yhteinen talousalue on laskenut merkittävästi korkoja ja vakauttanut alueen hintoja sekä helpottanut suomalaisten yritysten asemaa sisämarkkinoilla.
täysin eri mieltä
Ruuan arvonlisäveroa tulee laskea ja verotuksen painopistettä on siirrettävä ympäristölle ja terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen.
jokseenkin samaa mieltä
Julkisen talouden velan kasvu tulee pysäyttää vuoteen 2018 mennessä ja sen jälkeen suunnata julkisen velan alentamiseen alle 60 % bkt -osuuteen. Velanoton vähentäminen tulee kuitenkin jaksottaa usean vuoden ajalle, jotta ei pysäytetä talouskasvua ja heikennetä taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevien kansalaisten elinoloja. Julkista taloutta tulee tasapainottaa tehostamalla toimintoja, muuttamalla verotuksen rakennetta ja antamalla yrityksille kasvumahdollisuuksia.
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisien verovapaus tulee säilyttää ja lapsilisät sitoa kustannusindeksiin. Taloustilanteen salliessa lapsilisää on kehitettävä niin, että sitä maksetaan 18 -vuotiaaksi asti.
jokseenkin samaa mieltä
Sote-uudistuksessa on huolehdittava siitä, että palvelujen painopiste siirtyy kalliista erikoispalveluista ja laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin, joita tarjotaan joko lähipalveluina tai kotona. Uudistuksessa tulee turvata myös järjestöjen ja yritysten osaamisen, palveluinnovaatioiden ja resurssien hyödyntäminen. Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa kotimaisten ja pienten yritysten karsiutumiseen.
täysin eri mieltä
Etenkin tässä poliittisessa, jossa Nato pyrkii Venäjän toiveiden vastaisesti koko ajan laajenemaan kohti itää, on Suomen viisainta pysyä puolueettomana, ja pitää yllä hyviä keskusteluyhteyksiä myös naapurimme Venäjän kanssa. Puolustusyhteistyötä voidaan kyllä lisätä esim. Ruotsin kanssa.
täysin samaa mieltä
Poliisin toimintakyky rikosten torjuntaan, selvittämiseen, valvontaan ja hälytystehtäviin pitää turvata koko Suomen alueella. Poliisin toimintaedellytykset on varmistettava riittävillä resursseilla. Sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitsemme toimivat ja läsnä olevat poliisivoimat.
jokseenkin eri mieltä
Väestön ikääntyessä tarvitsemme hallittua työperäistä maahanmuuttoa, jotta pystymme huolehtimaan ikääntyneistä ja jotta meillä on jatkossakin riittävästi työvoimaa ja veronmaksajia. Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytyksiä on parannettava. Heille on annettava mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti uuden kotimaansa yhteiskunnan rakentamiseen. Työ on maahanmuuttajan paras kotouttaja. Myös hyvä kielikoulutus tarvitaan kaikenikäisille maahanmuuttajille. Suojelupoliisin toimivaltuuksia tulee täydentää sen varmistamiseksi, että se pystyy tehokkaasti torjumaan terroristisia rikoksia ja radikalisoitumista.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen kannalta mahdollisia turvallisuusuhkia voivat olla mm. Venäjän kansainvälistä oikeutta loukanneet toimenpiteet, kiistat logistista reiteistä, luonnonvaroista, energiasta ja väestöryhmien asemasta sekä hyökkäykset tietoverkkoja vastaan. Suomen ja Venäjän välillä on pyrittävä edelleen ylläpitämään hyviä kahdenvälisiä suhteita, jotka rakentuvat avoimuuden ja keskinäisen kunnioituksen pohjalle. Maiden välillä tapahtuvan kaupan ja matkailun merkitys on kuitenkin tulevaisuudessa todennäköisesti entistäkin suurempi.
täysin samaa mieltä
Tietoverkkorikoksiin varautumista tulee entisestäänkin vahvistaa. Puolustusvoimien ja poliisiviranomaisten mahdollisuuksia vastata kyberuhkiin tulee lisätä. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on suojeltava kyberhyökkäyksiltä.
jokseenkin samaa mieltä
ISIS-järjestön eteneminen on pysäytettävä kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa myös Suomen on hyvä olla mukana antamassa asiantuntija-apua.
täysin eri mieltä
Eutanasiaa ei tule laillistaa, koska kaikki ihmiselämä on arvokasta. Sen sijaan pitää tukea hyvän saattohoidon järjestämistä. Kuolemantoiveeseen ei saa vastata kuolinavulla, vaan välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla, johon kuuluu olennaisena osana hyvä kivunlievitys.
jokseenkin samaa mieltä
Paras mahdollinen hoito saadaan silloin, kun julkinen ja yksityinen sektori täydentävät toisiaan. Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat voivat luoda kokonaan uusia palveluita. Lisäksi ne purkavat julkisen sektorin hoitojonoja ja keventävät rahoituksen tarvetta.
täysin samaa mieltä
Lastensuojelun laatu on turvattava koko maassa ja painopistettä siirrettävä ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin. Perheitä tulee auttaa aikaisemmassa vaiheessa, jotta raskailta huostaanotoilta voidaan välttyä. Viranomaisyhteistyötä sekä tietojen vaihtoa tulee helpottaa. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus koko maahan on turvattava. Lasten ja nuorten hyvinvointia on lisättävä tukemalla vanhempien parisuhdetta ja perheiden hyvinvointia. Lapsiperheiden kotipalvelua tulee lisätä. Perheneuvolajärjestelmää tulee laajentaa ja sen resursseja vahvistaa.
jokseenkin eri mieltä
Inhimilliseen vanhuuteen kuuluu riittävä toimeentulo ja ikääntymisen vaiheeseen oikein mitoitettu apu. Tarvitaan lakisääteisiä määräyksiä riittävästä henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden hoidossa ja toimintakykyyn nähden riittävistä tukipalveluista ja hoivan tasosta. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen ja riittävän ostovoimaiseen eläkkeeseen. Omaishoidon tukemisen tulee olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
jokseenkin samaa mieltä
Toimiva sote -malli tulee saada syntymään heti tulevan hallituskauden alussa. Sen tulee varmistaa 1) toimivat hoitoketjut ja laadukas hoito, joka saavutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kautta, 2) lähipalvelujen ja perusterveydenhuollon laadun takaaminen, 3) sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjauksen vahvistaminen ja sen myötä mahdollisuus levittää parhaat käytännöt kaikille sote-alueille koko maahan. Kuntien tulee turvata kuntalaisten lähipalvelut, siksi kuntien tehtäviä tulee priorisoida ja karsia.
täysin samaa mieltä
Ilmastonmuutos on tämän hetken suurin globaali uhka, ja sitä vastaan taisteltaessa tulisi siirtyä fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuviin energiamuotoihin kaikkialla maailmassa - myös Suomessa. Myös energiaomavaraisuuttamme olisi tärkeä lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käytön kautta.
jokseenkin eri mieltä
Geenimuuntelulla voi olla myös haitallisia seurauksia ympäristölle ja ihmisille. Kasvien tai eläinten perimän muuttaminen voi johtaa eliöiden monimuotoisuuden vähenemiseen tai ennakoimattomiin muutoksiin ekosysteemissä. Suomi tulisi säilyttää geenimanipulaatiosta vapaana puhtaan ruoan tuotantoalueena.
jokseenkin samaa mieltä
Myös Suomen on kannettava kansainvälistä vastuuta ottamalla vastaan mm. kiintiöpakolaisia, ja siksi 750 hengen vuosittaista pakolaiskiintiötä tulee voida nostaa. Kiintiöpakolaisjärjestelmä on turvallinen ja ennakoitava tapa auttaa hädänalaisia ja helpottaa kriisimaiden naapurivaltioiden taakkaa huolehtia valtavista pakolaismääristä. Kiintiöpakolaisten valinnassa on otettava huomioon heidän kulttuuriset edellytyksensä kotoutua Suomeen. Pakolaiskiintiön kohdentamisessa tulee huomioida myös sisäisen turvallisuuden näkökulmat.
täysin eri mieltä
Pääkaupunkiseudulla syntyneenä, mutta vuodesta 1988 Pohjois-Suomessa ja 1996 asti Lapissa asuneena olen nähnyt, miten tärkeää olisi se, että ihmiset pystyisivät elämään siellä missä haluavat ja/tai missä heidän juurensa ovat. Omista vaaliteemoistani yksi keskeisimmistä onkin se, että koko Suomi tulee jatkossakin pitää asuttuna ja elinvoimaisena. Peruspalvelut, yrityspalvelut ja liikenneyhteydet tulee pitää kunnossa myös syrjäseuduilla.
täysin samaa mieltä
Kaikilla kouluasteilla on taattava laadukas opetus, hyvät opetusvälineet ja riittävän pienet ryhmäkoot. Erityistukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseen on osoitettava enemmän resursseja.
Kyllä
Natoa koskeva päätöksenteko ei saa olla mahdollista ilman kansanäänestystä. Naton liittymisen kustannukset sekä mahdolliset hyödyt ja haitat tulee käydä läpi myös perusteellisessa kansalaiskeskustelussa.
Ei
Riskialttiista ydinvoimasta on siirryttävä mahdollisimman pian uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Kyllä
Ansiotuloverotusta pitää alentaa asteittain EU15-maiden tasolle taloustilanteen salliessa, ja palkkaverotukseen on tehtävä vuosittain inflaatiotarkistukset. Kunnallisvero- ja ansiotuloverorasitusta tulee keventää etenkin kaikkein pienituloisimpien kohdalla. Työnteon tulee olla kannattavaa.
Kyllä
Avioliiton tulisi jatkossakin olla miehen ja naisen välinen suhde. Samaa sukupuolta olevien parien juridiset oikeudet voidaan hoitaa kuntoon muutenkin kuin avioliitto -käsitteen muuttamisen kautta.
Ei
7
11 Keski-Suomen vaalipiiri
5630AaltoToukoVihreä liitto30M08.3.2015 23:5310Jyväskylä16
Pitkä kokemus kunnallisesta, maakunnallisesta sekä valtakunnallisesta politiikasta sekä laaja asiantuntemus yhdistettynä palavaan haluun muuttaa Suomea vihreämmäksi ovat lyömätön yhdistelmä
Haluan edistää työn- ja sosiaaliturvan yhteensovittamista ja saada kirjauksen hallitusohjelmaan perustulokokeilun toteuttamisesta. Esitän kokeilumaakunnaksi Keski-Suomea. Suomalainen rakennuskanta ja infrastruktuuri rapistuu käsiimme ja sen korjausvelan suuruudeksi on arvioitu 30-50 miljardia euroa. Nyt jos koskaan tulee toteuttaa laaja julkisten investointien ohjelma New Deal -hengessä, jolla korjaamme Suomen, luomme uutta työtä ja saamme talouden kestävällä tavalla kasvuun. Edistän vastuullista ympäristöpolitiikkaa, jossa suojellaan suomalaiset suot, hoidetaan metsiä kestävällä tavalla sekä laaditaan kunnianhimoinen ilmastosopimus nyt hyväksytyn ilmastolain pohjalta.
Lupaan edistää työn- ja sosiaaliturvan yhteensovittamista esittämällä mm. perustulokokeilua Keski-Suomessa
Lupaan edistää Suomen rapistuvien rakennusten ja infrastruktuurin korjaavaa laajaa investointi- ja kasvuohjelmaa.
Lupaan puolustaa suomalaista luontoa ja edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kaikessa päätöksenteossa.
http://www.toukoaalto.fi
http://www.facebook.com/toukoaalto
http://www.twitter.com/toukoaalto
ei
Puolisoni ja kaksi kissaa
liikuntajulkinen
asiantuntijatehtävä
Kansanedustajan avustaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
10 000-20 000 euroa
51-80 %
yksityiset lahjoitukset
Ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Tilastot suomalaisten köyhyydestä sekä esimerkiksi tutkimustiedot leipäjonoista osoittavat tilanteen olen juuri päinvastoin. Suurin ongelma on ensisijaisten etuuksien, kuten eläkkeiden, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, lasten kotihoidon tuen, lapsilisän ja opintotuen, liian matala taso. Asiantuntija-arvioiden perusteella sosiaalietuuksien väärinkäyttö on harvinaista. Sosiaaliturvaa alikäytetään, koska ihmiset eivät aina tiedä oikeuksistaan tai eivät saa heille kuuluvia etuuksia. Siksi perusturvan tasoa tulee nostaa ja sosiaaliturvaa yksinkertaistaa askeleittain kohti perustuloa.
täysin samaa mieltä
Vähittäiskaupan sekä palvelualojen liikkeiden aukiolorajoituksista tulee luopua. Samalla tulee varmistaa, että kauppakeskukset eivät saa velvoittaa niissä toimivia liikkeitä olemaan auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa.
täysin samaa mieltä
Jos suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja työlainsäädäntö rakennettaisiin uudestaan samoista syistä kuin se aikanaan rakennettiin, niin tuloksena olisi perustulo. Perustulokokeilusta tulee tehdä kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan. Minä toteuttaisin kokeilun Keski-Suomessa. Vihreiden mallissa jokaisella täysi-ikäiselle suomalaiselle maksetaan 560 euroa kuukaudessa. Tällä summalla korvataan nykyinen perusturva. Perustulon päälle maksettaisiin vielä tarvittavat syyperusteiset tuet, kuten esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyystuki. Lue lisää Vihreiden perustulomallista täältä: https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/teemat/koyhyys/perustulo#.VPyWcMkqprE
jokseenkin eri mieltä
Työmarkkinat ovat tänä päivänä hyvin monimuotoiset. Opiskelun ja työn tai vaikkapa perheen ja työn yhteensovittaminen edellyttää joustavuutta työehdoissa. Niin sanottujen nollatuntisopimusten kieltäminen ja lainsäädännöllisen minimityöajan asettaminen ei ole täten järkevää. Kaikki osa-aikaiset työsuhteet eivät ole työnantajan riistoa vaan pikemminkin tätä päivää toisin kuin klo 08-16 kestävät vakituiset työsuhteet. Työnantajan valta-aseman väärinkäyttäminen on todellinen ongelma, joka aiheuttaa työntekijöille kohtuuttomia tilanteita. Nollatuntisopimusten kieltäminen ei kuitenkaan ole ratkaisu näihin ongelmiin. Parempi keino on vahvistaa työntekijän asemaa suhteessa työnantajaan. Vihreiden tavoite on siirtyä perustuloon, mutta sitä ennen tulee korjata nykyisen lainsäädännön ongelmia. Yksi välitöntä korjausta vaativa asia on nollatuntisopimusten ja työttömyysturvalainsäädännön suhde. On kohtuutonta, että nollatyösopimuksen irtisanova henkilö joutuu karenssiin vaikka hänelle ei olisi pitkään aikaan tarjottu työtunteja.
jokseenkin samaa mieltä
Ansiosidonnaista päivärahaa nauttii usein juuri se koulutettu osa työväkeä, jolla olisi parhaat mahdollisuudet saada töitä. Järkevintä olisi nostaa työttömyysturvan tasoa esimerkiksi 100 päivän osalta ja lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa vajaasta kahdesta vuodesta vuoteen.
jokseenkin eri mieltä
Vaikka pidän euroalueella tällä hetkellä harjoitettavaa talouspolitiikkaa vahingollisena Suomelle, näen euroalueesta irtoamisen riskit myös hyvin suurena. Sveitsiläinen UBS-pankki arvioi raportissaan ”Euro break-up – the consequences”, että hyväkuntoinen euromaa, kuten Saksa tai Suomi, kohtaisi yritysten konkursseja, pankkien uudelleenpääomittamista ja viennin supistumista. Ensimmäisenä vuotena menetykset olisivat 6 000-8 000 euroa ja seuraavina 3 500-4 500 euroa henkeä kohden. Puhutaan siis noin 20-25 prosentin lovesta kansantuotteeseen (Taloussanomat 6.9.2011). Lisäksi perusperiaatteeni on aina pyrkiä korjaamaan virheitä ja ratkaisemaan ongelmia eikä heittää hanskoja tiskiin. Exit-politiikan vaihtoehto on fix it- politiikka. Suurin ongelma on tällä hetkellä se, että järkevä julkisrahoitteinen investointi- ja kasvupolitiikka ei ole mahdollista euroalueen velkasääntöjen puitteissa ja tältä osin itsenäinen rahapolitiikka tukisi euroalueen yhteistä rahapolitiikkaa paremmin Suomea. Suomen tulisi laskea ja selvittää euroalueesta irtoamisen vaikutukset ja kustannukset muiden vaihtoehtojen joukossa.
jokseenkin eri mieltä
En lähtisi kiristämään ruoan verotusta kokonaisuudessaan, sillä se syö palkansaajien ostovoimaa ja vähentää kotimarkkinakysyntää. Mutta toisaalta taas ruoan alv-alennus on tehotonta köyhyyspolitiikkaa. Lapsiperheitä tuetaan tehokkaammin nostamalla lapsilisiä ja työttömiä nostamalla työmarkkinatukea.
täysin eri mieltä
Tässä yhteydessä täytyy muistuttaa, että valtio ei ole koskaan kotitalous ja siihen vetoavaa ajattelua tulisi välttää. Kotitalous voi vähentää menojaan ilman, että kulukuuri vaikuttaa sen tuloihin. Valtio sen sijaan ei voi koskaan vähentään menojaan niin, ettei menokuuri vaikuittaisi sen tuloihin. Jos valtio pyrkii tasapainottamaan talouttaan leikkaamalla julkista sektoria, se leikkaa omaa tulopohjaansa kulutuksen vähentyessä ja lisää menojaan sosiaaliturva- ja työllisyydenhoitokustannusten kasvaessa. Valtion pitää pyrkiä lisäämään julkisen sektorin tuottavuutta hyödyntämällä esimerkiksi automatisaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä saattamalla loppuun sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kaltaiset rakenteelliset toimet, mutta yksisilmäinen leikkauspolitiikka vain lisää velan määrää.
jokseenkin samaa mieltä
Lapsilisät kuuluvat kaikille, mutta niiden muuttaminen progressiivisesti verotettavaksi tuloksi on monilta osin perusteltua sekä kannatettavaa. Perusturvan varassa olevat perheet tarvitsevat lapsilisää enemmän kuin palkkatuloja saavat perheet. Ongelmana tässä on se, että näin luodaan helposti uusi kannustinloukku ja murretaan universaalien etuuksien perusajatusta. Peruskorotusta kannatan ehdottomasti ja lapsilisien verollepanoa olen valmis harkitsemaan vakavasti.
täysin eri mieltä
Harmaantuva Suomi tarkoittaa heikompaa huoltosuhdetta eli työikäisten määrä suhteessa työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin ihmisiin vähenee ja sen myötä yhteiskunnan tulot vähentyvät ja menot kasvavat. Sen takia yhteiskunnan rakenteita täytyy uudistaa vastaamaan aikaansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella on mahdollisuus saavuttaa nykyinen palvelutaso tuntuvasti edullisemmin ja työn ja sosiaaliturvan paremmalla yhdistämisellä nostamme mahdollistamme työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannattavuuden nykyistä paremmin. On myös hyvä muistaa, että sosiaalietuuksien kasvu työttömyyden nousun myötä on osoitus, ettemme ole hoitaneet yhteistä hyväämme kestävästi. Työttömyyttä laskemalla laskemme myös sosiaalietuuksia, ja vastaavasti kohotamme tulojamme veropohjan kasvamisen myötä.
jokseenkin eri mieltä
NATO ei ole minulle mikään mörkö, mutta en kannata nykytilanteessa Suomen NATO-jäsenyyttä. Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä tulisi ehdottomasti järjestää kansanäänestys. Venäjän toiminta on muuttanut Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta, mutta en näe, että Suomen NATO-jäsenyys vahvistaisi turvallisuuspoliittista asemaamme.
jokseenkin samaa mieltä
On järkevämpää lisätä poliisien määrää kuin siirtyä käyttämään enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamalleja. Poliisien määrä nostetaan tänä vuonna noin 50 henkilöllä, mikä on tervetullut lisä, mutta poliisien määrä on edelleen lisäyksestä huolimatta aivan kipurajoilla.
täysin eri mieltä
Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. Sulkeutumalla ja leimaamalla kaikki maahanmuuttajat mahdollisiksi terroristeiksi emme saavuta mitään hyvää.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjän etupiiripolitiikka on uhka koko Euroopalle ja sen kautta myös Suomelle.
jokseenkin eri mieltä
Jos voidaan osoittaa, että valtion verkkovalvonnalla voidaan merkittävästi jossain tapauksessa lisätä yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta, se on perusteltua. Muuten suhtaudun verkkovalvontaan hyvin kriittisesti, sillä oma digitaalinen jalanjälki on helppo peittää. Koska rikolliset peittävät kyllä jälkensä ja toimivat verkkovalvonnan ulottumattomissa, mikä hyöty verkkovalvonnasta oikein on?
jokseenkin samaa mieltä
Niin kauan kun kansainvälisiin koulutusoperaatioihin osallistutaan vapaaehtoiselta pohjalta, ne ovat perusteltuja. Asiaan liittyy huoli kouluttajien turvallisuudesta sekä heijastevaikutukset Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Sotilaalliseen toimintaan osallistumista en kannata.
täysin samaa mieltä
Eutanasian tavoitteena on sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievitettävissä. Lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa ei tule pakottaa suorittamaan eutanasiaa, jos se on hänen katsomuksensa vastaista
täysin samaa mieltä
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee pääsääntöisesti tuottaa julkisella sektorilla. Julkisen terveydenhuollon tehtävänä on yleinen kansanterveystyö, yksityisen sektorin toiminta perustuu aina voitontavoitteluun. Yksityisellä sektorilla on ja tulee olemaan oma merkittävä rooli suomalaisessa sosiaali- ja terveysjärjestelmässä julkisten palveluiden täydentäjänä sekä toimintatapojen kehittäjänä. Kukaan ei varmaan ole sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantotapa olisi puhtaasti joko-tai -tilanne julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä (puhumattakaan kolmannesta sektorista). Kysymys on sekä-että -tilanteesta ja siitä, minkälaiset pelisäännöt yksityiselle terveydenhuollolle asetetaan. Yksityinen sektorin toiminta on oikeutettua kun viisi ehtoa täyttyy: 1. Yksityisten terveyspalveluiden tulee pärjätä ilman julkisia verovaroja 2. Ne eivät saa tuottaa piilokustannuksia julkiselle sektorille 3. Niiden tulee vastata omista virheistään. 4. Yksityisten terveyspalveluiden kilpailuetu ei saa muodostua veronkierron tai työntekijöiden oikeuksien polkemisen kautta. 5. Julkisen sektorin tulee vastata ydinpalveluista kaikissa keskeisissä palvelutarpeissa, yksityiselle ei saa muodostua hintoja nostavaa ja hyvinvointipalvelujen tasa-arvoa heikentävää monopoliasemaa palveluntuotannossa.
jokseenkin samaa mieltä
Lastensuojelulain perusteiden täyttyessä huostaanotto on tarpeellista tehdä viivyttelemättä. Näkemykseni on, että huomattavasti useampi huostaanotto tehdään lapsen edun kannalta liian myöhäisessä kuin liian varhaisessa vaiheessa. Lapsiperheiden ongelmien osalta avain sana on varhainen tuki ja toimivat tukipalvelut, jotta vältytään huostaanoton kaltaisilta äärimmäisiltä keinoilta.
täysin eri mieltä
Veroja maksetaan sen vuoksi, että niillä ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvinvointiyhteiskunnassa vanhusten hoivapalveluiden kaltaiset asiat hoidetaan verovaroin. Varakkailla ihmisillä on aina mahdollisuus hankkia lisää palveluita, mutta yhteiskunnan tehtävä on turvata hyvä ja laadukas perushoivan taso. Ikäihmisten varallisuuden ulosmittaaminen hoivapalveluiden kustantamiseksi asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja lisää omaisuuden jakoon liittyviä riitatilanteita.
täysin samaa mieltä
Sote-uudistuksessa on ollut vastakkain kaksi perustuslaillista kysymystä. Ihmisten oikeus palveluihin sekä kuntien itsehallinto. Vaikka ihmisten perustuslaillista oikeutta yhdenvertaisiin palveluihin rikotaan joka päivä, ei monia uudistusyrityksiä ole saatu läpi, sillä ne olisivat edellyttäneet kuntien itsehallinnon rajoittamista, joka on perustuslain vastaista. Tästä ongelmasta päästään sillä, että tehdään uudistus niin, että se mahtuu perustuslain mahdollistamaan raamiin. Eli tehdään 15 itsehallinnollista aluetta Suomeen, joilla on verotusoikeus. Näillä alueilla päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella alueet vastaavat myös mm. maankäytöstä, kaavoituksesta ja liikenteestä.
jokseenkin samaa mieltä
Ilmastonsuojelu on työllisyyden ja teollisuuden ystävä. Mitä enemmän päästöjä pitää vähentää, uusiutuvan energian osuutta ja energiatehokuutta kasvattaa, sitä enemmän suomalaiselle osaamiselle, palveluille ja tuotteille on kysyntää. Suomen viennistä yli 50 prosenttia kohdistuu Euroopan unionin alueelle. Tästä johtuen Euroopan taloustilanteen kohentaminen ja kysynnän lisääminen etenkin ympäristöteknologian saralla vauhdittaa suomalaista vientiä, joka on tällä hetkellä Kreikan jälkeen heikointa koko Euroopassa. Sen sijaan, että vihreä talous olisi syypää talouden ja teollisuuden rakennemuutokseen, se on pikemmin kestävä ulospäästy kurimuksesta. Jos emme tee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, kaikki häviävät. Näin neljästä syystä: 1. Menetämme ne taloudellisen toimeliaisuuden mahdollisuudet, joita ilmastonmuutoksen vastainen toiminta tarjoaa 2. Ilmastonmuutoksen torjunnat kustannukset ovat pienemmät kuin ilmastokatastrofin kustannukset 3. Monet ilmastonmuutoksen vastaiset toimet joudutaan tekemään joka tapauksessa, koska luonnonvarat ovat rajallisia ja maapallon väestö kasvaa jatkuvasti. Koska emme pysty rajattomasti rakentamaan lisää energiatuotantolaitoksia vastaamaan kasvavaan kysyntään, olemassa olevat tuotantolaitokset on saatava tuottamaan energiaa tehokkaammin. Ei ole järkeä laittaa rahaa vanhaan teknologiaan nyt, jos joka tapauksessa joudumme investoimaan uuteen tehokkaampaan energiateknologiaan hetken päästä. 4. Jos maapallon keskilämpötila jatkaa nousemistaan 2 asteeseen ja reilusti sen yli, on oikeastaan aika sama, mitä enää teemme. Siinä vaiheessa olemme tuhonneet elinympäristömme niin pahasti, että anteeksipyynnöt tulevilta sukupolvilta eivät enää auta.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan tieteellistä gmo-tutkimusta, mutta varovaisuusperiaatetta noudattamalla. Kriittisyyttä tarvitaan ennen kaikkea kauppapoliittiseen valtapeliin. Monsanton kaltaiset yhtiöt ovat yksivuotisilla siemenillä vallanneet isoja markkinaosuuksia ja pystyvät hallitsemaan maatalouspolitiikkaa.
jokseenkin samaa mieltä
EU:n turvapaikkapolitiikalle tulee luoda yhtenäiset ja oikeudenmukaiset käytännöt. Vastuu ja kustannukset turvapaikanhakijoista tulee jakaa suhteellisesti jäsenmaiden kesken. Turvapaikanhakijoita ei tule palauttaa Dublin-sopimuksen perusteella maihin, joissa heidän oikeudenmukaisesta kohtelustaan ei voida olla varmoja
jokseenkin eri mieltä
Valtion pitää tukea elinkeinojen syntymistä, asumisen ja elämisen mahdollisuuksia koko Suomessa, mutta valtio ei voi rakentaa esimerkiksi kaikkea infrastruktuuria ja taata kaikkia palveluita, jos ihminen päättää asettua elämään syrjään kaikesta muusta asutuksesta. Valtion tehtävänä ei ole myöskään ylläpitää keinotekoisesti jotain paikkaa asuttuna vaan tukea elämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia.
jokseenkin samaa mieltä
Pienet ryhmäkoot sekä päivähoidossa että peruskoulussa on turvattava. Kouluille on tarjottavat riittävät resurssit, jotta ryhmäkoot voidaan pitää riittävän pieninä ja koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Koulutuksesta ei voi säästää enää euroakaan.
Kyllä
Jos Suomi päättää hakea NATO-jäsenyyttä, siitä tulee järjestää ehdottomasti kansanäänestys
Ei
Lisäydinvoiman vaihtoehtona on kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden laaja käyttöönotto. Se tarjoaisi vientinäkymiä ja kasvua puhtaan teknologian suomalaisille yrityksille. Suomessa on paljon osaamista uusiutuvan energian saralla, jonka käyttöönotto veisi meitä maailman ympäristöongelmien ratkaisijoiden etujoukkoon ja lisäisi energiaomavaraisuuttamme.
Kyllä
Jos kokonaisveroaste ei heikkene eli jotain muita veroja vastaavasti korotetaan, olen tähän valmis. Kuitenkin niin, että mahdolliset veronalennukset kohdistetaan pieni- ja keskituloisiin
Ei
Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen oli historiallinen edistysaskel. Sen peruuttaminen ei ole edes mahdollista. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, joten se tulee voimaan. Ainoa tapa estää laki on laatia uusi laki, joka myöhemmin kumoaa nyt hyväksyn lain tasa-arvoisesta avoliittolaista.
Kyllä
8
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri
4333Aalto-PartanenAnnikaVihreä liitto36F07.3.2015 22:5800Kotka130
Eduskuntaan tarvitaan kansanedustaja jolla on vahva ympäristöalan osaaminen sekä koulutuksen että työn puolesta. Olisin kansanedustaja joka katsoo tulevaisuuteen ja ajattelee positiivisesti.
#NIMI?
Lupaan kuunnella erilaisia näkemyksiä ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa.
Aluepoliittisissa kysymyksissä lupaan tuoda Kaakkois-Suomen erityistarpeet esiin.
Lupaan perehtyä päätettäviin asioihin parhaani mukaan ja jakaa tietoa myös muille.
suomi
http://www.aalto-partanen.com
http://www.facebook.com/Annika.AaltoPartanen
http://twitter.com/AaltoPartanen
kyllä
Aviopuoliso, kaksi tytärtä, koira, kuusi kanaa ja kukko. Mummi asuu saman talon toisessa päässä.
liikuntajulkinen
asiantuntijatehtävä
FM Meribiologi
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
1-20 %
yksityiset lahjoitukset
30 000-50 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Kattava sosiaaliturva on tärkeää olla olemassa, mutta sen tulee olla mitoitettu siten, että opiskelu ja työnteko on kannattavampaa kuin avustuksien varassa eläminen.
täysin samaa mieltä
Kaupat ja liikkeet ovat iso työllistäjä. Varsinkin pk-seudun ulkopuolella, kaupat sulkevat ovensa tavallisen työssäkävijän rytmiin nähden liian aikaisin. Pyhinä olisi oivallisesti aikaa käydä ostoksilla ja tehdä sellaisia hankintoja joita ei arkena ehdi, esim. rautakaupoissa. Aukioloaikojen vapauttamisella voi olla pienellä paikkakunnalla suurikin taloudellinen vaikutus. Samalla säästytään vuosittaisten poikkeuslupien hakemiselta.
täysin samaa mieltä
Perustulo vähentäisi köyhyyttä ja torjuisi syrjäytymistä. Se muuttaisi sosiaaliturvajärjestelmän nykyistä yksinkertaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Työn vastaanottaminen – myös pätkätöiden ja osa-aikaisten töiden – olisi kannattavaa kaikissa tilanteissa.Vihreiden esittämä perustulon taso olisi noin 560 euroa (2014). Sillä korvataan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, kuten työttömien perusetuudet ja minimivanhempainpäivärahat. Verotuksella perustulo kerättäisiin asteittain pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse. Perustulo tekisi työnteosta aina kannattavaa eikä tuloloukkuja syntyisi. Perustulon päälle maksettaisiin vielä tarvittavat syyperusteiset tuet, kuten esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyystuki.
jokseenkin eri mieltä
Tänä päivänä tarvitaan useilla eri aloilla tilapäistä apua keikkaluonteisesti. Tämä on pelastus monelle vastavalmistuneelle nuorelle joka on tylsistyneenä työttömyystuen varassa eikä pääse hyödyntämään tietotaitoaan oikeissa hommissa.
jokseenkin eri mieltä
Ansiosidonnainen koostuu osittain työntekijän itse maksamasta jäsenmaksusta, enkä siksi lähtisi lyhentämään työttömyysturvan kestoa.
jokseenkin eri mieltä
Tästä on hyvä ja järkevää keskustella, mutta luottaisin Suomen johtaviin talouden asiantuntijoihin siitä, että euron hyödyt ovat haittoja suurempia.
jokseenkin eri mieltä
Ruoan hinta on Suomessa jo nyt korkea. Sellaisten elintarvikkeiden verotusta voidaan harkita kiristettävän joilla on haitallisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia.
jokseenkin eri mieltä
Huonoina aikoina valtion on satsattava tulevaisuuteen merkittävillä julkisilla investoinneilla. Kun kuluttajat ja yritykset säästävät, pitää valtion ja muun julkisen sektorin toimia aktiivisesti. Valtion velkaantumista pitää hillitä rakenteellisilla ratkaisuilla järkevästi ja suunnitelmallisesti. Paikalleen jääminen on kallista ja nopeat säästötoimenpiteet pahimmillaan vaarantavat talouskasvun ja hidastavat toipumista laskusuhdanteesta. Leikkauksilla ei pidä aiheuttaa työttömyyden syventymistä ja yhteiskunnan pahoinvointia.
täysin eri mieltä
Lapsilisien tulisi olla tuloperusteisia ja niiden tulee perustua tarpeeseen.
täysin samaa mieltä
Julkisia palveluita tulee vahvistaa ja samalla tulee huolehtia demokraattisen kontrollin säilymisestä. Julkinen terveydenhuolto on tällä hetkellä monelta osin tehottomasti organisoitua ja rahan kaataminen sisään ei ratkaise ongelmia vaan rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä.
täysin eri mieltä
Suomella tulee olla itsenäinen, uskottava puolustus. Hakeutuminen Natoon ei tuo lisäarvoa Suomen puolustukselle. Pohjoismaista puolustusyhteistyötä on hyvä jatkaa.
jokseenkin eri mieltä
Käsitykseni mukaan poliiseilla on vaikea työllisyystilanne tällä hetkellä.
jokseenkin eri mieltä
Maahanmuuttajat on integroitava suomalaiseen yhteiskuntaan siten, että kulttuuri ja suomalaiset arvot tulevat kaikille maahanmuuttajille tutuiksi.
jokseenkin samaa mieltä
Hyvät diplomaattiset ja kaupalliset suhteet sekä uskottava puolustus varmistavat Suomen itsenäisyyden jatkossakin.
jokseenkin samaa mieltä
Oikein järjestetty valvonta ei vaaranna rehellisten ihmisten yksityisyyden suojaa.
jokseenkin eri mieltä
Suomen on soveliasta toimia sellaisissa rauhanturvatehtävissä joilla on YK:n turvallisuusneuvoston valtuutus.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä on erittäin vaikea asia. Olisi kuitenkin hyvä jos armokuolema olisi mahdollinen selvissä tapauksissa joihin ei liity epävarmuustekijöitä.
jokseenkin samaa mieltä
Hyvinvointipalvelut tulisi tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Sellaisia palveluita joita ei voida julkisella sektorilla tarjota, voidaan täydentää yksityisellä puolella. Tämä tuleekin tarkastella palvelukohtaisesti ja voidaan soveltaa alalle jossa on kilpailua eikä monopoliasemaa yhdellä palveluntarjoajalla.
jokseenkin samaa mieltä
Kaikissa terveyteen liittyvissä haasteissa, tulisi ennalta ehkäisevät toimet ja kontrolli olla niin laadukasta ja perusteellista, että mahdolliset perhettä uhkaavat tilanteet saadaan tunnistettua ja estettyä hyvissä ajoin.
jokseenkin eri mieltä
Suomessa vanhusten hoidon maksaa valtio. Hoito on kallista ja sen laadusta valitetaan. Muualla maailmassa on tavallista, että lapset huolehtivat vanhemmistaan. Tämä on perhekeskeisempi, edullisempi ja yhteisöllisempi tapa pitää huolta vanhuksista. Jos vanhusten ja omaisten kustannuksia lisätään, kärsivät siitä eniten köyhät.
jokseenkin samaa mieltä
Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin tulee taata hallintomallista huolimatta.
täysin samaa mieltä
Teollisuuden kilpailukyky voidaan säilyttää ilmastomuutoksen hillinnän toimenpiteistä huolimatta. Erityisesti juuri ilmastonmuutosta hillitsevästä teknologiasta voidaan luoda uusi teollisuuden kulmakivi.
jokseenkin samaa mieltä
Geenimuuntelun tavoitteena on muunneltavan organismin ominaisuuksien parantaminen. Muuntelulla saadaan organismista kestävämpi ulkoisille vaikutuksille esimerkiksi kestämään paremmin sään vaihteluita. Geenimanipuloidun ruuan haitoista tiedetään toistaiseksi varsin vähän. Itse suosittelisin luomuruoan käyttöä.
jokseenkin eri mieltä
Meidän tulee edistää avointa ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta.
jokseenkin samaa mieltä
Kestävän kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen mukaista on rakentaa palvelut ja liikenneverkot tiiviisti asutuille alueille tehostetusti. Tämä on ympäristölle parempi ratkaisu kuin hajauttaa väestö asuttamaan koko maata.
jokseenkin eri mieltä
Olen itse käynyt peruskoulun isossa 30 oppilaan luokassa enkä kokenut sitä missään vaiheessa liian suurena.
Ei
Suomella tulee olla itsenäinen, uskottava puolustus. Hakeutuminen Natoon ei tuo merkittävää lisäarvoa Suomen puolustukselle. Pohjoismaista puolustusyhteistyötä on hyvä jatkaa.
Ei
Suomi ei tarvitse lisäydinvoimaa, koska poistuva ydinvoimakapasiteetti voidaan korvata uusiutuvilla energiamuodoilla ja vähentämällä kulutusta. Panostamalla uusiutuvaan energiaan ja uusiin tekniikoihin, työllistämme vähintään yhtä paljon, ja nimenomaan paikallista, väestöä. En pidä realistisena uuden ydinvoimalan rakentamista mihinkään Suomessa. Se ei ole näillä sähkön hinnoilla kannattavaa.
Ei
Mahdolliset veronkorotukset tulee tehdä niin, ettei se kohdistu pienituloisiin. Työn verotuksesta tulee siirtyä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. Samaan aikaan on pidettävä huolta, ettei verotuksen nosto aiheuta ympäristölle haitallisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi siirtymistä kierrätyspolttoaineen käytöstä takaisin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Pääomatuloverotusta voidaan nostaa ja sen progressiota voidaan lisätä. Myös perintöveroa voidaan nostaa, jotta suurten ikäluokkien hyvinvointi- ja terveyspalvelut voidaan turvata.
Ei
Rakkaus ei katso sukupuolta.
Kyllä
9
07 Pirkanmaan vaalipiiri
4683AaltonenMikko
Vasemmistoliitto
39M0
19.2.2015 21:45
00Tampere137
Minut kannattaa valita eduskuntaan koska olen toiminut kuntapolitiikassa monia vuosia. Suomalaisten palvelut tehdään kunnissa. Eduskunta tarvitsee päättäjiä joilla on kokemusta tästä.
Haluan edistää ihmisiä palvelevan talouden rakentamista, sujuvaa liikennettä Pirkanmaalla ja hyvien julkisten palveluiden säilyttämistä.
Lupaan edistää heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia hyvään elämään.
Lupaan toimia talouden korjaamiseksi, jotta se olisi kestävällä pohjalla ja toimisi kaikkien suomalaisten parhaaksi.
Lupaan toimia avoimesti ja rehellisesti: äänestäjien ei tarvitse arvuutella toimintani motiiveja.
suomi
http://www.mikkoaaltonen.fi
https://fi-fi.facebook.com/pages/Mikko-Aaltonen-Vas/163357823700264
https://twitter.com/mikko_aaltonen
kyllä
Vaimo ja kaksi lasta
kirjallisuus ja elokuvat
julkinenjohtava asema
Apulaispormestari
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
1-20 %
yksityiset lahjoitukset
-
50 000-70 000 euroa
0-10 000 euroa
täysin eri mieltä
Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa saatikaan, että se olisi liian helppoa.
jokseenkin eri mieltä
Osittain kyllä, samalla olisi kuitenkin huolehdittava työntekijöiden mahdollisuuksista vapaa-aikaan ja kohtuulliseen työelämään.
jokseenkin samaa mieltä
Perustulossa on monia hyviä puolia ja sen käyttöönottoa on selvitettävä seuraavan vaalikauden aikana. Vasemmisto ja oikeisto ymmärtävät perustulon aika eri tavalla ja sen vuoksi en voi olla kysymyksen kanssa täysin samaa mieltä koska en kannata oikeistosta esitettyjä malleja.
täysin samaa mieltä
Nollasopimuksista on päästävä eroon ja työntekijälle on annettava töitä ja samalla mahdollisuus ansioihin.
täysin eri mieltä
En näe mitään syytä miksi sitä pitäisi lyhentää.
jokseenkin eri mieltä
Tuskin pärjäisi, joillakin toimialoilla toiminta voisi helpottua mutta useammilla aloilla se vaikeutuisi huomattavasti.
täysin eri mieltä
Ruoka on jo nyt Suomessa kallista. Ennemminkin ruuan arvonlisäverokohtelua tulisi helpottaa jotta kaikilla olisi varaa syödä.
täysin eri mieltä
Talouden ongelmat eivät ratkea yksioikoisesti leikkaamalla. Huonosti toteutetuilla leikkauksilla saadaan aikaan säästöjä suurempia menoja. Tämä opittiin jo 90-luvun lamasta ja oppi pitäisi muistaa nytkin.
jokseenkin eri mieltä
Tällä hetkellä en puuttuisi lapsilisiin jotka toimivat kohtuullisesti.
täysin eri mieltä
Suomella on varaa nykyisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kunhan julkinen talous laitetaan kuriin ja esimerkiksi harmaaseen talouteen puututaan tosissaan.
jokseenkin eri mieltä
Nato-jäsenyys saattaisi heikentää Suomen turvallisuuspoliittista asemaa entisestään kiristämällä suhteita Venäjään.
jokseenkin eri mieltä
Poliisin voimavarat on turvattava ja toiminta mahdollistettava koko maassa. Turvallisuus ei kuitenkaan lähde poliiseista vaan muista keinoista kuten syrjäytymisen ehkäisemisestä.
täysin eri mieltä
Terrorismin uhkaa voidaan torjua tehokkaammin muilla keinoilla kuin eristäytymällä muusta maailmasta.
jokseenkin eri mieltä
Toistaiseksi se ei ole ollut suoranainen uhka mutta asia on otettava vakavasti ja uhkaan on varauduttava. Venäjälle ei saa antaa periksi vaan Suomen on pidettävä kiinni omista oikeuksistaan ja riippumattomuudestaan.
jokseenkin eri mieltä
Valtion turvallisuudella ei voida perustella mitä vaan. Verkkovalvontaa on tehtävä mutta se ei saa olla rajoittamatonta.
täysin eri mieltä
Irakin hallituksen joukkojen kouluttamisesta pitäisi vastata muiden valtioiden. Suomi voisi olla ennemminkin mukana jälleen rakentamassa yhteiskuntaa alueella ja luomassa sinne vakautta siviilikriisinhallinnalla.
jokseenkin samaa mieltä
Itse olisin sallimassa tämän.
täysin samaa mieltä
Kyllä. Julkinen sektori tuottaa palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti sekä tasa-arvoisesti.
täysin samaa mieltä
Lapsiperheille pitää olla apua saatavissa ja viranomaisten tulee puuttu havaitsemiinsa ongelmiin.
jokseenkin eri mieltä
Tämä ei saa olla mikään tavoite sinällään. Tavoitteena pitää olla hyvät ja riittävät palvelut kaikille. Osalle varakkaammista tämä voi tarkoittaa lisävastuuta kustannuksista. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että kaikilla on mahdollisuus palveluihin varallisuudesta riippumatta.
jokseenkin samaa mieltä
Terveyspalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä eikä hallinto saa tulla näiden palveluiden saatavuuden tielle.
jokseenkin samaa mieltä
Nämä kaksi asiaa eivät ole välttämättä vastakkaisia. Teollisuuden on kehityttävä ilmastoystävällisempään suuntaan muun muassa uuden teknologian avulla ja tähän pitää kannustaa julkisen vallan toiminnalla.
jokseenkin eri mieltä
Geenimuunnellut tuotteet ovat olleet käytössä verrattain lyhyen aikaa emmekä voi vielä tietää kaikkia niiden pitkäaikaisia vaikutuksia ihmiselle ja ympäristölle. Olisin tällaisen muuntelun ja sillä muokattujen tuotteiden kanssa varovainen.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen pitää kantaa vastuunsa kriisien uhrien auttamisessa.
täysin eri mieltä
Mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa on säilyttävä.
jokseenkin eri mieltä
Opetusryhmien koon tekninen rajaaminen lainsäädännöllä ei välttämättä takaa laadukasta opetusta. Muitakin keinoja voidaan käyttää sen takaamiseksi, että jokainen lapsi saa riittävästi tarvitsemaan opetusta. Suuremmat ryhmät voidaan tarvittaessa jakaa pienempiin esimerkiksi eri aineita opetettaessa oppilaiden tarpeiden mukaan.
Kyllä
Kannattaisin kansanäänestystä jos sellaista esitettäisiin.
Ei
Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaloita vaan muita nykyaikaisempia energiantuotantotapoja.
Ei
Tuloveron tasainen alentaminen kaikissa tuloluokissa ei elvyttäisi taloutta vaan ennemminkin rahoitusvajeen valtion talouteen.
Ei
Lainmuutoksen on pysyttävä voimassa. Samaa sukupuolta olevien avioliitot on sallittava.
Kyllä
10
10 Vaasan vaalipiiri
4890AarnosEila
Vasemmistoliitto
66F0
23.2.2015 11:38
00Kokkola18
Olen ihmisen hyvinvoinnin asiantuntija ja puolustaja. Olen myös aktiivinen ihmisoikeuksien puolustaja.
Sote-uudistuksen eteneminen perustuslain henkeä noudattaen; vanhuspalvelujen kehittäminen; koulutuspalvelujen pelastaminen säästöiltä.
Lupaan puolustaa Suomen upeita koulutuspalveluja. Resursseja lisää eikä leikkauksia!
Lupaan huolehtia vanhusten palveluista ja ihmisoikeuksista.
Lupaan herätä aamuisin tähän tärkeään tehtävään...
suomi
http://www.eilaaarnos.fi
https://www.facebook.com/eila.aarnos
kyllä
Avomies, tytär ja tyttären tytär, avomiehen poika ja kaksi pojanpoikaa.
tv ja radioei työelämässä
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Tutkija
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
51-80 %puolueen tuki
30 000-50 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Tällä kysymyksen asenteella syyllistetään niitä, jotka eivät tule toimeen ilman sosiaaliturvaa.
jokseenkin samaa mieltä
Tässä tulisi kuitenkin huolehtia työntekijöiden työnlaadusta, toimeentulosta ja kohtuullisesta työajasta.
täysin samaa mieltä
Tätä on Vasemmisto esittänyt jo vuosikymmeniä, Nyt perustulon tasoksi voidaan sopia esim. 800 euroa ja sitoa se ansioindeksiin.
täysin samaa mieltä
Tällä estetään nollatuntisopimukset ja taataan työntekijän oikeudet.
jokseenkin eri mieltä
Olen itsekin etsinyt töitä ansiosidonnaisen työttömyysturvan aikana. Jos sen kestoa lyhennetään merkittävästi, toimeentulon heikkeneminen vaikeuttaa töiden aktiivista.etsimistä.
jokseenkin eri mieltä
Tämä on teoreettinen kysymys tässä vaiheessa. Palaaminen markkaan olisi kallista ja uhkarohkeaa puuhaa.
täysin eri mieltä
Elintarvikkeiden alvit iskevät suoraan vähävaraisten kukkarolle. Elintarvikkeet tulisi vapauttaa verotuksesta.
täysin eri mieltä
Menojen leikkaamisen sijaan tulisi palvelurakenteita kehittää, vähentää byrokratiaa ja elvyttää.
jokseenkin samaa mieltä
Olen lapsilisien korottamisen kannalla vain vähävaraisille perheille, jolloin sitä ei tarvitse verottaa. Jos suurituloiset nostavat lapsilisää, he voivat maksaa verotkin.
jokseenkin eri mieltä
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laissa määriteltyjä. Palveluja heikentäviä lakeja ei saisi säätää kuitenkaan missään eduskunnassa!
täysin eri mieltä
Suomen liittoutumaton ja puolueeton asema vahvistaa mielestäni enemmän turvallisuuspoliittista asemamme. Suomen sijainti tulee ottaa huomioon Natohuumassa tai -kiimassa.
jokseenkin samaa mieltä
Liikkuvaa poliisia ei olisi saanut lakkauttaa! Esimerkisi harmaan talouden purkurahat menevät hukkaan, kun poliisitutkijoita on liian vähän. Tapaukset vanhenevat.
jokseenkin eri mieltä
Tässä pelotellaan oiken kunnolla: aivan kuin kaikki maahanmuuttajat olisivat terroristeja. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja on velvollinen auttamaan pakolaisia.
jokseenkin eri mieltä
Suomella ja Venäjällä on pitkä naapurihistoria, sotien jälkeen solmittiin ystävyys-, yhteistyö- ja avunantospimus vuosikymmeniksi eteenpäin.
ohita kysymys
Vähän vaikea kysymys. Molempia pitäisi suojella yhtä paljon. Uhista riippuu tietenkin, milloin valtion turvallisuus menee yksityisyyden suojan edelle ja milloin päinvastoin.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan diplomaattista apua ja rauhanturvaamaista, Ei kannata ottaa USA:sta mallia ja sotkeentua Lähi-Idän ja Aaasian asioihin.
jokseenkin samaa mieltä
Olen eutanasian puolustaja. Meillä uskonnot rajoittavat tämän lisääntymistä. Hollannissa on asiat toisin.
täysin samaa mieltä
Ensisijaisesti juuri. Lakisääteisten palvelujen tuottaminen ei voi mielestäni olla bisnestä, voittoa tavoittelevaa. Julkinen sektori voi keskittyä laatuun ja ihmisten kuulemiseen.
jokseenkin samaa mieltä
Ei puututa ongelmiin vaan tarjotaan nykyistä herkemmin tukea lapsiperheille!
jokseenkin eri mieltä
Varakkaat vanhukset voivat kustantaa hoitonsa, muille tulee antaa päinvastoin julkisesti tuettua hoitoa.
jokseenkin samaa mieltä
Hankala kysymys. Kuntayhtymissä voitaneen parhaassa tapauksessa saavuttaa sekä kansalaisten että kuntien edut.
täysin samaa mieltä
Tai siis ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa olennaiseksi osaksi teollisuuden kilpailukykyä.
jokseenkin eri mieltä
Minä pelkään geenimuunneltua ruokaa, olen lukenut ehkä liikaa tieteisromaaneja samasta aiheesta.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen tulisi olla Pohjoismaiden rinnalla ja pohjoismaisessa yhteistyössä.
täysin eri mieltä
Ai siis että samalla totuttaisiin ajatukseen, että puoli-Suomea olisi asumatonta autiomaata, johon ulkomaiset turistit tulisivat erämaaelämyksiä hankkimaan. Ei ikinä!
täysin samaa mieltä
Jo pelkästään uusien lakien (kolmiportainen tuki ja oppilashuoltopalvelut) soveltaminen vaatii opetusryhmien koolle katon.
Kyllä
Tässä onneksi yli puolet suomalaisista ovat kanssani samaa mieltä eli vastustavat viisaasti Naton täysjäsenyyttä.
Ei
Uusia ydinvoimaloita ei tule rakentaa. Sähkön kulutusta voidaan laskea ainakin yhden ydinvoimalan verran.
Kyllä
OK, jos alennetaan maltillisesti eikä romuteta julkisia palveluja.
Ei
Ei peruuteta, vaan pistetään lainmuutos toteen.
Kyllä
11
12 Oulun vaalipiiri
4468AavakareEila
Perussuomalaiset
62F0
10.2.2015 22:05
00Kajaani114
Olen vahva, maltillinen neuvottelija. Monipuolinen yrittäjäkokemus ja kansainvälisen liiketoimintalinjan koulutus ja taloushallinnon hallinta auttavat minua tekemään suuria päätöksiä.
Ikäihmisten hoito ja hyvät palvelut. Yrittäjän sosiaaliturva ja verotus. Lasten ja lapsiperheiden tuki ja turvallisuus. Työllistäminen.
Lupaan olla rehellinen ja vilpitön kaikissa tehtävissäni.
Käytän aikani äänestäjien valtakirjoilla annettujen tehtävien hoitamiseen, rakennan en riitele!
Ajan yhteistä etua, en omaani!
suomi
http://www.aavakare-eduskuntaan.fi
kyllä
metsästys ja kalastus
yksityinenyrittäjä
metsäyrittäjä, kauppateknikko
ammattitutkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
1-20 %puolueen tuki
Oma yritys, oma asunto-osake, omat metsätilat
alle 20 000 euroa
0-10 000 euroa
täysin samaa mieltä
On henkilöitä, jotka eivät halua tehdä töitä, vaan työttömyyspäiväraha koetaan vaihtoehdoksi! Jotain, vaikka urheilusuoritus velvoitettaisi tekemään.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Sillä edellytyksellä, että se edellyttäisi, jotain toimintaa tai työsuoritusta.
jokseenkin samaa mieltä
Vaikea toteuttaa, jos yritys ei pysty tarjoamaan töitä täyttä määrää.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Ei tarvitsisi osallistua Eurooppalaisten pankkien tukemiseen.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Rakenteelisia ratkaisuja. Päällekkäisiä toimintoja purkamalla. Useammat kunnat voisi käyttää esim. samaa talousammattilaista.
jokseenkin samaa mieltä
Korotettava tai ainakin leikkaukset kiellettävä. Veroja voi kerätä vaikka suurista pääomatuloista!
jokseenkin samaa mieltä
Rakenneuudistuksia tehtävä, päällekkyyksiä purettava. Toimenpiteet arvioita tarkkaa, tuleeko todellisia säästöjä. Esim. koko maaseudun kattava kotihoito ei välttämättä tuo toivottua säästöä.
jokseenkin eri mieltä
Kaksijakoinen asia. On otettava huomioon idän ja lännen konfliktimahdollisuus liityttäessä. Venäjän rajanaapurina joudumme aina olemaan. Oma puolustus pidettävä toistaiseksi kunnossa.
jokseenkin samaa mieltä
Poliisien omienkin mielipiteiden mukaan poliisiresursseja tarvitaan rikostutkintaan, haja-asutusalueille lisää. Poliiseja on, mutta viety netin taakse! Organisaatio arvioitava uudestaan.
jokseenkin samaa mieltä
Tarkistettava entistä tarkemmin henkilöiden sidonnaisuudet ja rikoksiin osallistuvat surannan alle.
jokseenkin samaa mieltä
Sillä edellytyksellä, että Venäjä laskee Suomen kuuluvan etupiiriinsä.
täysin samaa mieltä
Samalla siinä suojataan kansalaisia.
jokseenkin eri mieltä
Ei ainakaan vielä.
jokseenkin samaa mieltä
Jos hä niin itse on päättänyt ja elämä on pelkkää tuskaa. Näin ajattelen omalla kohdallani.
jokseenkin eri mieltä
Julkinen ja yksityinen käsi kädessä, koska julkinen sektori on jo nyt kuluiltaan maailman suurimpia suhteessa bkt:seen
täysin samaa mieltä
Kaikki, mikä uhkaa lapsen terveyttä ja turvallisuutta, on tunnistettava ajoissa ja niihin on puututtava, ei yhtään Eerikaa enää!
jokseenkin eri mieltä
Epäoikeudenmukaisuutta tässä on vaikea välttää. Jokaisella omat kulut ja menot. Pitkäaikaisina veronmaksajina pitää peruspalvelu löytyä julkiselta puolelta. Erikoispalvelut ja hoito omilla, ainakin osaksi.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Ilmastonmuutossäännökset säätelevät vahvasti teollisuuden toimintaa ja kilpailukykykyä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
Kiintiöt ovat olemassa ja tämänhetkisessä taloustilanteessa ovat riittäviä, koska on vastuutonta ottaa tänne lisää turvapaikanhakijoita, jos ei heille ole varaa opettaa kieltä, eikä tarjota työtä.
täysin eri mieltä
Taajamassa ei vilja ja ruoka kasva. Taajamakeskeisyys lopetettava!
täysin samaa mieltä
Ei liian suuria ryhmiä.
Kyllä
Ainakin eduskunnankäsiteltävä, ei riitä että 2-3 henkilöä päättää.
Ei
Tällä kertaa rakenteilla olevat, mutten uusia.
Ei
Suurempituloisilla ennallaan.
TyhjäKyllä
12
11 Keski-Suomen vaalipiiri
6077AbbeyPaul
Vasemmistoliitto
49M0
26.3.2015 12:07
0098
Olen omakohtaisesti nähnyt kahdessa entisessä kotimaassani, sekä sukulaisteni kotimaassa USA:ssa mihin eriarvoisuus ja harvainvalta johtavat. Haluan, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ja pysy
Meidän on määriteltävä ne kansallisesti tärkeät alat kuten osin terveydenhoito, jotka jaatetaan kilpailutuksen ulkopuolelle ja tuotetaan julkisina palveluina.
Ihmisten välinen tasa-arvo
Alueellinen tasa-arvo
Julkisten palvelujen tuki
muu
http://www.abbey.fi
https://www.facebook.com/PolitikkoPaulAbbey
kyllä
vaimo ja 5 lasta
suunnittelija
korkeakoulututkinto
suomi |englanti |joku muu
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
puolueen tuki
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
KylläEiEiEiEi
13
01 Helsingin vaalipiiri
6251AbourayaElsayed
Suomen Työväenpuolue STP
47M000222
autoilija, liikenneopettaja
14
02 Uudenmaan vaalipiiri
4600AbrahamssonAnna
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
25F08.3.2015 22:5400Sipoo190
Uskon Suomen osaavan paremmin - kestävämmin, tasa-arvoisemmin ja avoimemmin. En jää odottamaan uutta, lähden tekemään sitä.
#NIMI?
Kestävyys: Kunnianhimokkaan ympäristöpolitikan puolesta, joka tukee kestävää talouskasvua.
Tasa-arvo: Tulotasa-arvon, turvallisuuden, 6+6+6-mallin ja HBTIQ-oikeuksien puolesta.
Talous ja työllisyys: Joustavamman työmarkkinan (flexicurity) sekä negatiivisen tuloveron selvityksen puolesta.
ruotsi
http://annaabrahamsson.fi
https://www.facebook.com/annaabrahamssonpol
https://twitter.com/pimplesly
ei
Vanhemmat, kaksi veljestä.
kirjallisuus ja elokuvat
julkinenjoku muu
Erityisavustaja Euroopan parlamentissa
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |ranska |joku muu
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
-
20 000-30 000 euroa
täysin eri mieltä
Perussosiaaliturva on tällä hetkellä matala Suomessa, mistä myös Euroopan neuvosto on antanut huomautuksen. Meidän täytyy kuitenkin myös purkaa olemassa olevia kannustinloukkuja, jotka vaikeuttavat työelämään pääsyä.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Olisi kiinnostavaa tehdä selvitys negatiivisesta tuloveromallista, kuten esim. RKP-nuoret on esittänyt. Tärkeää on, että ns. perustulo on tasapainossa vastaanottajan omiin tuloihin, niin että se kohdistuu tarvitseviin.
jokseenkin samaa mieltä
Turvallisuuden puute ns. nollasopimuksissa on ongelmallinen työntekijän näkökulmasta, ja siihen tulisi löytää ratkaisua. Samalla voi olla tapauksia, jossa molemmat osapuolet tarvitsevat joustavuutta.
jokseenkin eri mieltä
Pääasia on samanaikaisia toimenpiteitä, jotka tukevat työelämään nopeaa palaamista, kuten ohjausta ja kouluttamista.
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
Elintarvikkeiden hinta on jo kovalla tasolla Suomessa. Hinta ei vaikuta kuluttajien tarpeisiin, vaan heikentää ostovoimaa.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä vaati rakennemuutoksia, ei pelkkää juustohöylää.
jokseenkin eri mieltä
Verotus toisi lisää byrokratiaa, ja on haastellista tehdä oikeudenmukaisesti sillä verotus on henkilökohtainen, eikä perustu perheen tuloihin.
jokseenkin samaa mieltä
Olemme tilanteessa, jossa meillä on vaikeuksia kattaa kustannukset. Tämä johtuu pääasiallisesti meidän heikosta taloudellisesta tilanteesta. Meidän tulisi löytää ratkaisuja jossa pidetään yllä mahdollisen korkealaatuista palvelua, ilman että elämme yli varojamme.
jokseenkin samaa mieltä
Perusteellinen selvitys NATO-yhteistyöstä tulisi tehdä ennen kuin edetään asiassa. Itse näkisin sitä järkevänä vaihtoehtona pidemmän päälle.
jokseenkin samaa mieltä
Poliisit tekevät tärkeätä työtä ja ovat olleet leikkauksien kohteena viime vuosina. Valitettavasti resurssien lisääminen voi olla haastellista taloudellisen tilanteen takia. Kansainvälinen poliisiyhteistyö ja verkkopoliisitoiminta on myös yhä tärkeämpi.
täysin eri mieltä
Terrorismi ja maahanmuutto ovat kaksi eri asiaa, eikä voi vetää yhtäläisyysmerkkiä niiden välillä.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjä ei tällä hetkellä muodosta suoraa uhkaa, mutta ehkä epäsuora sellainen, sillä maan politiikka on lisännyt epävakautta Europpassa.
jokseenkin eri mieltä
Näiden tulisi olla tasapainossa.
jokseenkin samaa mieltä
Suomi voisi osallistua kansainväliseen tukihankkeeseen. Ainoa tapa pidemmässä päässä lisätä alueen vakautta olisi kestävän demokratian ja oikeusyhteiskunnan tukeminen.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Perusvastuu on julkisella puolella, mutta näen paljon potentiaalia yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.
täysin samaa mieltä
Pääpaino tulisi olla tukeminessa ja helpottamisessa, mutta ongelmallisissa tapauksissa lasten etu pitäisi aina olla ykkösprioriteetti.
jokseenkin eri mieltä
Ihmisarvoinen ikääntyminen ei saa olla kysymys tuloista.
jokseenkin samaa mieltä
Nämä kaksi ei tulisi asettaa vastakkain. Molemmat ovat perusasioita eikä toisiaan poissulkevia.
jokseenkin samaa mieltä
Nämä kaksi ei tulisi asettaa vastakkain. Molemmat ovat perusasioita. Meidän täytyy luoda kestävää talouskasvua.
jokseenkin eri mieltä
Tämä on vaikeaa sanoa tieteellisellä varmuudella, siksi meidän pitäisi edetä varovaisuuden periaatteella.
täysin samaa mieltä
Otamme vastaan vähän turvapaikkahakijoita, jos katsoo että olemme harvaan asuttu ja suhteellisen rikas maa. Meidän pitäsi kuitenkin vahvemmin koordinoida turvapaikkahakijoiden vastaanottamista EU-tasolla.
jokseenkin eri mieltä
Tiettyyn määrään - on tärkeää yrittää hyödyntää koko maan potentiaalia. Pääpaino tulisi olla työpaikkojen luomisen edistämisessä ja elävän yhteiskunnan ylläpitämisessä. Tämä ei pelkästään ole eduskunnan vaan myös paikallisten päätöksentekijöiden käsissä.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä olisi hyvä tavoite, mutta pitää aina olla joustavuutta. Esimerkiksi 21 oppilaiden jakaaminen kahteen luokkaan ei aina olisi tarkoituksenmukaista.
KylläEi
Ei ajankohtaista tällä hetkellä. Meidän pitäisi panostaa enemmän uusiutuviin energialähteisiin.
EiEiKyllä
15
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri
5145Abu TaherFaruk
Vasemmistoliitto
34M06.3.2015 20:1300Kotka57
Olen kansainvälinen moniosaaja. Nähnyt mailmaa ja Suomesta löytänyt uuden kodin. Tätä maata haluan kehittää ja tehdä parhaani sen puolesta.
Työtä on löydettävä kaikille,suomen pitää elvyttää ja auttaa yrityksiä ja työntekijöitä.
Valtion on oltava mukana luomassa uusia työpaikkoja
Palkansaajan ostovoima säilytettävä
Koulutus järjestelmä on kivijalkamme
muu
https://www.facebook.com/pages/Faruk-Abu-Taher/1592031804349121
https://twitter.com/faruktaher
eiMinä ja vaimoruoka ja juomayksityinentyöntekijä
Metallimies (liiketalouden maisteri)
korkeakoulututkinto
suomi |englanti |joku muu
muu uskonnollinen yhteisö
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
1 000-5 000 euroa
51-80 %
ammattijärjestöjen tuki
30 000-50 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
KylläEiEiEiKyllä
16
02 Uudenmaan vaalipiiri
4991AdlercreutzAnders
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
44M08.3.2015 23:5610Kirkkonummi191
Olen viiden lapsen isä, uraa tekevän naisen puoliso ja yksityisyrittäjä, joka työllistää 15 ihmistä. Tunnen todella hyvin lapsiperheiden ja yrittäjien arjen ja niihin liittyvät haasteet.
Koulutus - koulutus on tärkein kilpailuvalttimme ja yksi harvoista asioista, joka on täysin omissa käsissämme. Näkemykseni on, että ilman koulujärjestelmämme aktiivista uudistamista emme pärjää tulevaisuuden kilpailussa. Koulun tulisi kiinnittää erityistä huomiota yläkoululaisten koulumenestykseen ja motivoida kaikin mahdollisin tavoin nuoria, joille oppiminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on yhtä tärkeää kuin tiedollisen osaamisen varmistaminen. Taideaineiden kriittistä roolia näiden taitojen kehittäjänä ei ole suomalaisessa koulujärjestelmässä täysin ymmärretty. Yrittäminen - yrittäminen on ainoa keino taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Suomen ja koko Euroopan heikko taloustilanne edellyttää näkemyksellistä talouspolitiikkaa, jolla tuetaan työllistämistä, yritteliäisyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista.Yrittämisen tulee olla houkutteleva vaihtoehto palkkatyölle. Ihmisten palkkaamisen tulee aina olla mahdollisuus, ei riski. Ympäristö - ympäristökysymyksissä kestävälle kehitykselle ei ole vaihtoehtoja. Luontoon liittyvissä ratkaisuissa on aina tarkasteltava asioita pitkällä aikaperspektiivillä. Itämeri on omalla agendallani korkealla. Rakennettuun ympäristöön liittyvät kysymykset ovat ammattini kautta vahvinta osaamisaluettani. Hankintalakia tulee muuttaa niin, ettei Suomeen rakenneta enää yhtään homekoulua tai muuta terveyttä uhkaavaa rakennusta. Pääkaupunkiseutu kasvaa koko ajan ja samalla kasvaa myös paineet julkisen liikenteen kehittämiseen. Rantaradan kehittämisellä on erityisen iso merkitys Helsingin länsipuolisten kuntien ja kaupunkien elinkelpoisuudelle. Tälle raidevälille kohdistuvat toimenpiteet on saatava näkyvästi mukaan seuraavaan hallitusohjemaan.
Edistän päätöksiä jotka varmistavat sen, että suomalainen koulutus on tulevaisuudessa huippuluokkaa.
Edistän suomalaista yrittäjyyttä järkevällä veropolitiikalla joka kannustaa yrittämiseen ja työllistämiseen.
Edistän uusiutuvien energiatuotantomuotojen käyttöönottoa realistisessa aikataulussa sekä näihin littyvää tutkimusta ja yritystoimintaa.
ruotsi
http://www.anders2015.fi
http://www.facebook.com/andersatz
http://www.twitter.com/adleande
kyllä
Vaimoni Ia, Lapset Axel 17, Ilon 15, Alvar 11, Ivar 8 ja Arik 5 - sekä koiramme Yddi.
musiikkiyksityinenyrittäjäarkkitehti
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |venäjä |espanja |italia |joku muu
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
20 000-50 000 euroa
51-80 %
yksityiset lahjoitukset
Yksityisyrittäjä, ei muita taloudellisia siteitä.
70 000-100 000 euroa
10 000-50 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Olisi röyhkeää väittää, että sosiaalituen varassa eläminen olisi helppoa. Meidän on kuitenkin uskallettava pohtia, milloin ihmisellä on oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä ja milloin ei.
jokseenkin eri mieltä
En näe tarvetta nykyjärjestelmän muuttamiselle.
jokseenkin samaa mieltä
Perustulo vähentäisi kannustinloukkuja ja byrokratiaa. Mikäli löydämme taloudellisesti kestävän mallin olen ehdottomasti sen kokeilemisen kannalla. Kaikki innovatiivinen ajattelu on nyt otettava käyttöön.
jokseenkin eri mieltä
Niin sanotut 0-sopimukset ovat tärkeitä erityisesti nuoria palkattaessa. Niitä ei kuitenkaan saa käyttää väärin. Nuorten mahdollisimman varhainen työllistyminen on itseisarvo ja työllistämiseen on houkuteltava yrityksiä kustannuksia kohtuullistamalla.
jokseenkin eri mieltä
Ongelma ei ole työttömyysturvan pituus, vaan työmarkkinoiden joustamattomuus. Ihmisiä pitäisi kannustaa ottamaan vastaan lyhytkestoisia töitä työttömyyden keskellä.
täysin eri mieltä
Omat taloudelliset ongelmamme eivät johdu eurosta, vaan siitä, että Suomen talous on rakentunut liian yksipuolisesti tiettyjen teollisuuden alojen varaan. Jatkossa tulee huolehtia siitä, että eri elinkeinoelämäämme vahvistetaan tasapuolisesti. Sen pitää myös pystyä reagoimaan globaaliin talouteen ketterästi.
jokseenkin eri mieltä
Muutaman vuoden takainen arvolisäveron laskeminen ruoan kohdalla kasvatti keskusliikkeiden katetta eikä laskenut vastaavasti ruoan hintaa. Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Kaikki verokorotukset ovat tässä taloudellisessa tilanteessa lähtökohtaisesti huono asia.
jokseenkin samaa mieltä
Veronkorotukset ovat tulleet tiensä päähän, eikä niihin pitäisi turvautua kuin poikkeustapauksissa. Julkinen sektori ei voi enää kasvaa, joten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkauksille ei valitettavasti ole vaihtoehtoa.
täysin eri mieltä
Nykyinen järjestelmä on hyvä.
jokseenkin eri mieltä
Palveluista luopumisen sijaan niiden tuotantoa on tehostettava. Palveluiden karsiminen väestömme rakenne huomioiden ole realistista. Myös omaishoito pitäisi nähdä voimavarana, jota pitää kehittää.
jokseenkin samaa mieltä
NATO-jäsenyyttä tulee tutkia. Se olisi luonteva jatke Suomen EU-jäsenyydelle. Syvennetty yhteistyö Ruotsin kanssa on ensisijainen vaihtoehto.
jokseenkin samaa mieltä
Etenkin haja-asutusalueilla poliisien määrä on liian pieni. Avun saaminen kestää liian kauan. Poliisien toimenkuvaa voisi laajentaa, jolloin resurssien kasvattaminen on entistä perustellumpaa.
täysin eri mieltä
Maahanmuuton ongelmat liittyvät johtuvat epäonnistuuneesta integraatiosta. Terrorismin uhka ei liity maahanmuuttoon. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia sekä työvoiman kasvattamiseksi että kansainvälistymisen vauhdittamiseksi.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjä ei tällä hetkellä ole konkreettinen sotilaallinen uhka Suomelle. Se on kuitenkin niin arvaamaton, että uhkaa on vaikea sulkea kokonaan pois.
jokseenkin eri mieltä
Ei ole tarvetta lisätä verkkovalvontaa. Yksityisyydensuoja on demokratian peruspilari, joten valvonnan pitää olla maltillista ja hyvin perusteltua.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Eutanasia on joissakin tapauksissa kärsimystä mahdollisesti pitkittävää hoitoa inhimillisempi vaihtoehto.
jokseenkin samaa mieltä
Terveydenhoitojärjestelmän tulisi perustua julkisiin palveluihin, joita yksityiset palvelut täydentävät. Vaikka yksityiset palvelut äkkiseltään voivat tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, on muistettava, että haja-asutusalueille eivät yksityiset toimijat lähde terveyskeskukisa perustamaan.
täysin samaa mieltä
On parempi puuttua liian aikaisin kuin liian myöhään. Lähihistoriassa on valitettavan monta esimerkkiä liian hitaasta puuttumisesta perheiden ongelmiin.
jokseenkin eri mieltä
Vanhustenhuolto on kallista ja hoitomaksun jälkeen käteen jäävä raha elämiseen on hyvin pieni.
jokseenkin samaa mieltä
Terveydenhoito on itsenäisyyttä tärkeämpi, mutta tähän asti esitetyt SOTE-vaihtoehdot heikentäisivät sekä kuntien päätäntävaltaa että hoidon tasoa - Uudellamaalla. Siksi näitä malleja ei voi hyväksyä.
jokseenkin samaa mieltä
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien, niin yksityishenkilöiden kuin yritysten vastuulla. Suomen on kannettava oma kortensa kekoon kansainvälisiä sopimuksia noudattaen.
jokseenkin eri mieltä
Geenimanipuloidut elintarvikkeet eivät tuo ihmisille lisäarvoa, ja niihin liittyvät riskit ovat suuret. Olen geenimanipuloitua ruokatuotantoa vastaan.
täysin samaa mieltä
Vastuu on yhteinen.
jokseenkin eri mieltä
Kulttuurimaisemalla on itseisarvoa ja Suomelle on eduksi, mm. matkailun näkökulmasta, pitää maa asuttuna. Luontevia keinoja on korkeakoulujen sijoittaminen eri maakuntiin. Maan asuttuna pitäminen on myös jossain määrin turvallisuuspoliittinen asia.
jokseenkin samaa mieltä
Luokkakokoja tulee rajoittaa, mutta 20 oppilasta lienee liian pieni yläraja. Yleisesti ottaen kannatan pieniä luokkakokoja. Luokkakoon yläraja voisi asettua 22 oppilaaseen.
Kyllä
Liittoutumattomuus on tärkeä osa suomalaista identiteettiä. Siksi on luontevaa että mahdollinen päätös NATOon liittymisestä tehdään kansanäänestyksen kautta.
Ei
Ydinvoiman hinta nousee jatkuvasti. Vaihtoehtoisten energiamuotojen hinta vastaavasti laskee. Toisin kuin poliittinen retoriikka antaa ymmärtää, nykyhetken energiantarve on turvattu Olkiluoto 3:n myötä. Lisäydinvoiman sijaan meidän tulisi panostaa sellaisiin energiamuotoihin jotka luovat kotimaisia työpaikkoja, ja tukevat kotimaista teollisuutta sekä vientiä.
Kyllä
Kyllä, mikäli se on budjetin puitteissa mahdollista.
Ei
Kysymys sukupuolineutraalista avioliitolaista on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys.
Kyllä
17
02 Uudenmaan vaalipiiri
4873af HällströmNina
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
51F08.3.2015 21:1400Espoo204
Minussa on positiivista energiaa, empatiaa ja monipuolisuutta. Olen viiden lapsen äiti ja olen useamman vuoden ajan tehnyt työtä erilaisten ihmisten hyväksi.
Yhdenvertaisuus, vapaaehtoistyö ja ihmisoikeudet. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on säilytettävä myös taloudellisesti vaikeina aikoina.
Viihtyvyys: Kaikilla on oikeus viihtyä Suomessa, tuntea itsensä tervetulleiksi ja tulla kunnioitetuksi
Turvallisuus: jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kotona, työpaikalla, koulussa ja kadulla. Väkivalta ja syrjintä pois!
Suvaitsevaisuus: Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, kielen, alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen takia
ruotsi
http://www.sfp.fi/ninafhallstrom
http://www.facebook.com/ninaafhallstrom
https://twitter.com/@ninaafhallstrom
kyllä
Mies ja viisi lasta
liikuntayksityinenjohtava asema
Toiminnanjohtaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska |joku muu
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
1 000-5 000 euroa
1-20 %puolueen tuki
50 000-70 000 euroa
10 000-50 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Hyvinvointiyhteiskunnan on huolehdittava huonompiosaisista kansalaisista. Työnteon on kuitenkin on aina oltava kannattavampaa kuin tuilla eläminen.
jokseenkin samaa mieltä
Liika sääntely voidaan purkaa. Liikkeiden tulisi itse voida määritellä aukioloaikansa.
jokseenkin eri mieltä
Ajatus perustoimeentulosta tuntuu vieraalta. Sosiaalitukijärjestelmäämme on kyllä uudistettava ja tehostettava.
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Työttömiä pitää tukea mutta liian pitkä aika voi passivoida.
jokseenkin eri mieltä
Euro on tuonut vakautta rahamarkkinoille.
jokseenkin eri mieltä
Kaikkien tulee voida ostaa elintarvikkeita ja ruokaa kohtuulliseen hintaan. Verotusaste on jo nyt korkea.
jokseenkin samaa mieltä
Talouden tasapainottaminen vain leikkaamalla ei onnistu. On tehtävä leikkauksia ja säästöja on aikaansaatava mm. rakenneuudistuksilla. Kaikista palveluista ei voi leikata (esim. opetus ja terveydenhuolto).
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisän tulee olla kaikille lapsille sama.
jokseenkin samaa mieltä
Tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta toimintoja voitaisiin tehostaa ja kustannuksia pienentää.
jokseenkin eri mieltä
NATO-jäsenyys ei ole ajankohtaista tulevalla vaalikaudella. Suomen on pyrittävä syventämään puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa.
jokseenkin samaa mieltä
Suomalaiset luottavat poliisin. Se, että poliisi näkyy katukuvassa lisää turvallisuuden tunnetta kansalaisissa. Eri rikosten selvittämiseen tarvittavien polisien määrää ei tule alentaa.
jokseenkin eri mieltä
Maahanmuutto ja terrorismi eivät ole sama asia. Maahanmuuttajien kotouttamiseen ja integroimiseen suomalaiseen yhteiskuntaan tulee panostaa.
jokseenkin eri mieltä
Suoranainen uhka Venäjä ei ole, mutta se on otettava huomioon ulko- ja turvallisuuspolitikassamme.
jokseenkin samaa mieltä
Jos todella on kysymys valtion turvallisuudesta (terrorismi, hyökkäys) niin silloin nettivalvonta menee kansalaisen yksityisyyden suojan edelle.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Passiivinen eutanasia tulee sallia, jos henkilö itse näin tahtoo.
jokseenkin samaa mieltä
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee osittain tuottaa julkisina palveluina. Yksityinen sektori ja järjestöt voivat osallistua näiden palvelujen tuottamiseen . On tärkeää, että myös pienet palveluntuottajat ja järjestöt pääsevät mukaan kilpailutuksiin.
jokseenkin eri mieltä
Viranomaisilla on jo tällä hetkellä mahdollisuus puuttua perheiden ongelmiin.On panostettava matalan kynnyksen palveluihin perheille ja vanhemmille on tarjottava tukea ja apua vanhemmuuteen.
jokseenkin eri mieltä
Vanhuspalveluissa on panostettava ennaltaehkäisevään ja kuntoa ylläpitävään toimintaan, jolloin mahdollisesti voidaan lyhentää sitä aikaa, jolloin vanhus tarvitsee tehostettua hoitoa.
jokseenkin samaa mieltä
Kuntien vastuulla on toistaiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kuntalaisille. Maksajan on voitava osallistua päätöksentekoon (soster-lautakunnat) siitä miten ja missä palveluja tuotetaan. Voitaisiin ajatella vaihtoehtoisia rahoitusmalleja.
jokseenkin eri mieltä
Teollisuuden kilpailukyky on Suomen taloudelle tärkeää. On edistettävä ympäristöystävällisiä toimintatapoja teollisuudessa. Molemmat asiat ovat tärkeitä ja vastakkainasettelua tulee välttää.
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Suomi voi vastaanottaa lisää turvapaikanhakijoita.
täysin eri mieltä
Haluan, että koko Suomi pysyy asuttuna. Elävä maaseutu, saaristo ja kaupungit ovat osa Suomea. Meidän on pidettävä huolta siitä, että Suomi pysyy monimuotoisena maana.
jokseenkin samaa mieltä
On tärkeää, etteivät opetusryhmät ole liian suuria, etenkin alaluokilla.
Ei
NATO-jäsenyys ei ole ajankohtainen, joten kansanäänestystä ei pidä järjestää.
TyhjäEi
Tässä taloudellisessa tilanteessa emme voi alentaa tuloveroa.
Ei
Kannatan yhdenvertaisuutta, niin myös tässä kysymyksessä.
Kyllä
18
13 Lapin vaalipiiri
5689AhlakorpiAnni
Vasemmistoliitto
28F08.3.2015 23:5801Utsjoki16
Eduskunta tarvitsee radikaalia punavihreyttä! Olen määrätietoinen, huolellinen ja yhteistyökykyinen, mitkä kaikki ovat eduskunnassa tarpeellisia ominaisuuksia.
Talouspolitiikan suunnanmuutos on se kaikista tärkein. Leikkaukset ovat vain pahentaneet ongelmaa, joka niiden piti korjata, joten nyt on aika luoda työpaikkoja ja hyvinvointia -Lapin luonnon, ihmisten ja työpaikkojen puolesta!
Kaivoslaki on uudistettava!
Ei Natolle, Vuotoksen altaalle ja talouskuripolitiikalle!
Kohtuulliset koulumatkat kaikille ja päätöksenteko maakuntiin!
suomi
http://www.anniahlakorpi.net/
https://www.facebook.com/ahlakorpianni
https://twitter.com/AnniAhlakorpi
ei
Kaksi löytökissaa ja koira
ei työelämässäopiskelija
Viimeisin työpaikka oli asiakasneuvojana Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |joku muu
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
ei
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
1 000-5 000 euroa
81-100%
kansalaisjärjestöjen tuki
Sossu ja Kela.
alle 20 000 euroa
0-10 000 euroa
täysin eri mieltä
Sosiaaliturvan hakeminen ei ole erityisen helppoa, eikä sen taso ole niin suuri, että se olisi kovin houkutteleva vaihtoehto. Sen tilalle pitäisikin saada kaikille maksettava, riittävä ja vastikkeeton perustulo.
jokseenkin eri mieltä
Joku roti se on oltava ihmisten työajoissakin.
täysin samaa mieltä
Perustulo vähentäisi byrokratiaa ja nostaisi esimerkiksi opiskelijoiden tulotasoa merkittävästi. On tärkeää, että perustulo on tasoltaan riittävä ja siihen siirtyminen ei saa tarkoittaa ansiosidonnaisesta peruspäivärahasta ja alueellisista asumistuista luopumista.
täysin samaa mieltä
0-tuntisopimukset on kiellettävä lailla ja työntekijälle saa tarjota minimityöaikaa vähemmän töitä vain hänen niin halutessaan.
täysin eri mieltä
Ansiosidonnaisen tarkoitus on huolehtia siitä, että henkilön talous ei romahda täysin, jos hän joutuu työttömäksi. Työttömyysturvan lyhyempi kesto vaikeuttaisi tilanteeseen sopeutumista ja huoli toimeentulosta taas haittaa uusien töiden hakemista.
jokseenkin eri mieltä
Eurosta irtaantuminen ei ole täysin ongelmatonta, mutta jos Euroopan keskuspankkia ei saada demokraattiseen ohjaukseen eikä yhteisvaluutan valuvikoja korjattua, Suomen on parempi erota rahaliitosta.
täysin eri mieltä
Ruuan hinnannousu tuntuu suoraan kaikkein pienituloisimpien kukkarossa -tiedän sen kun olen itse taskulaskimen kanssa tehnyt ostoksia. Järkevää olisikin muuttaa verotusta siten, että esimerkiksi tehotuotettujen eläinkunnan tuotteiden tuet poistetaan, kasvisruuan alv lasketaan ja eläinperäisten tuotteiden menekinedistämistukia vähennetään. Näin ruokakorin kokonaishinta ei nouse, mutta kulutusta voidaan ohjata eettisempään ja kasvispainotteisempaan suuntaan.
täysin eri mieltä
Leikkauspolitiikka on osoittanut toimimattomuutensa, nyt on aika elvyttää taloutta tekemällä työllistäviä investointeja, tukkimalla verovuotoja ja kitkemällä harmaata taloutta.
jokseenkin eri mieltä
En pidä tarpeellisena lapsilisän verottamista erikseen, koska hyvätuloiset joka tapauksessa maksavat sen veroissa pois.
täysin eri mieltä
Suuri julkiset sote-menot eivät sinänsä ole ongelma. Kun väestön huoltosuhde muuttuu, on luonnollista, että julkiset sote-menot kasvavat. Sen rahoittamiseksi on varmistettava riittävä verokertymä puuttumalla harmaaseen talouteen ja veronkiertoon nykyistä tehokkaammin.
täysin eri mieltä
Natojäsenyys ei lisäisi Suomen turvallisuutta, vaan pikemminkin kiristäisi entisestään Sumen ja Venäjän välejä ja näin lisäisi alueen epävakautta. Nato on sotilasliitto, jonka pääasiallinen tehtävä on Yhdysvaltojen etujen turvaaminen maailmalla. Suomen tulee vähentää yhteistyötään Naton kanssa.
täysin samaa mieltä
Ainakin Lappiin tarvitaan ehdottomasti lisää poliiseja. On täysin kestämätön tilanne, että virkavallan saapumista voi joutua odottamaan jopa pari tuntia. Jos kyseessä on esimerkiksi henkirikos, ei hoitohenkilökunta voi mennä paikalle ennen kuin poliisi on todennut sen turvalliseksi. Myös kaupungeissa pidän poliiseja vartijoita parempana vaihtoehtona, koska väkivaltamonopoli on parasta säilyttää julkisena palveluna.
täysin eri mieltä
Kysymys on oudosti muotoiltu. Maahanmuutolla ja terrorismilla ei ole mitään todistettua, suoraviivaista yhteyttä. Sen sijaan esimerkiksi Suomen osallistumista ilman YK:n mandaattia kansainvälisiin konflikteihin tulee rajoittaa terrorismin uhan vuoksi.
täysin eri mieltä
Venäjä ei ole Suomelle sen suurempi sotilaallinen uhka kuin ennenkään, kunhan Suomi pysyy puolueettomana ja sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Suurimpia turvallisuusuhkia Suomelle tällä hetkellä ovat ilmastokriisin seuraukset ja esimerkiksi Itämeren lisääntynyt rahtiliikenne ja sen myötä suurten öljyonnettomuuksien kasvanut riski.
täysin eri mieltä
Ihmisten oikeuksia on aina haluttu kaventaa turvallisuuden nimissä. Kuten Benjamin Franklin sanoi: "Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
täysin eri mieltä
USA jatkaa läsnäoloaan Irakissa ja osallistuu Syyrian konfliktiin Isisin vastaisen taistelun nimissä. Suomen tulee rakentaa rauhaa ensisijaisesti torjumalla globaalia köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kurdien suora tukeminen YK-operaatiossa olisi myös parempi vaihtoehto.
täysin samaa mieltä
Kyllä, eutanasian on oltava vaihtoehto niille, jotka sen haluavat.
täysin samaa mieltä
Terveyspalveluiden yksityistämisellä ei ole saatu kunnille toivottuja säästöjä, vaan pahimmillaan kustannukset ovat nousseet ja laatu heikentynyt.
jokseenkin samaa mieltä
Tärkeintä on ongelmien ennaltaehkäiseminen tukemalla lapsiperheitä arjessa. Sekä ennaltaehkäisyyn että lastensuojeluun tulee ohjata lisää resursseja, jotta puuttuminen on mahdollista silloin, kun se on tarpeen.
täysin eri mieltä
Kaikille ihmisille tulee varallisuudesta riippumatta turvata yhtä hyvät ja laadukkaat hoivapalvelut heidän vanhetessaan.
jokseenkin eri mieltä
Terveyspalveluista päättäminen on niiden käyttäjien, eli kansalaisten, oikeus. Se ei kuitenkaan välttämättä vaadi kunnallista itsehallintoa, vaan palveluista voidaan päättää esimerkiksi maakuntahallinnon tasolla, kunhan maakuntahallinto järjestetään demokraattiselta pohjalta.
täysin samaa mieltä
Teollisuus ei ole kestävästi kilpailukykyistä, jos se on ristiriidassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa.
täysin eri mieltä
Tutkimukset eivät ole osoittaneet, että näin olisi.
täysin samaa mieltä
EU:n turvapaikkapolitiikkaa tulee uudistaa, jotta vastuu ei lankea pelkästään Etelä- ja Itä-Euroopan maille. Dublin-asetuksesta on luovuttava.
täysin eri mieltä
Jokaisella on oikeus asua kotonaan. Sen sijaan, että valtiollisia työpaikkoja, kuten poliisin, rajavartioston ja Metsähallituksen, vähennetään syrjäseuduilla, tulee niitä lisätä.
täysin samaa mieltä
Pienissä ryhmissä saavutetaan tutkitusti parempia oppimistuloksia.
Kyllä
Ylipäänsä kansanäänestyksiä pitäisi järjestää enemmän.
Ei
Suhtaudun ydinvoimaan lähtökohtaisesti kielteisesti, mutta jos tulevaisuudessa suurin osa ydinjätteestä pystytään käyttämään hyödyksi energiantuotannossa ja uraanin louhintaan liittyvät ongelmat voidaan minimoida, en pidä lisäydinvoimaa aivan mahdottomanakaan. Tällä hetkellä sille kuitenkaan ei ole tarvetta.
Ei
Kaikkia tuloja tulee verottaa saman progressiivisen mallin mukaisesti.
Ei
Kaikilla ihmisillä tulee olla lain edessä samat oikeudet.
Tyhjä
19
13 Lapin vaalipiiri
4771AhlakorpiArto
Suomen Kommunistinen Puolue
69M0
19.2.2015 12:33
00Utsjoki54
Minulla on sekä elämänkokemusta että teoreettista tietoa käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä työväestön ja vähävaraisten näkökannalta.
Työllisyys kuntoon työaikaa lyhentämällä. Suomi irti sotaliitto Naton kumppanuudesta. Perusturva 1200 euroon. Saamelaisen alkuperäiskansa oikeudet turvattava ja ILO169-sopimus hyväksyttävä.
työajan lyhentäminen 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta ja minimipalkka 1800 €/kk
Suomi irti Nato-yhteistyöstä ja Suomen palauttaminen rauhantahtoiseksi ja ristiriitoja sovittelevaksi
Ihmisten tarpeet politiikan teon lähtökohdiksi suurpääoman etujen ajamisen sijaan.
suomi
https://skplappi.wordpress.com/eduskuntavaalit-2015-2/eduskuntavaalit-2015/ahlakorpi-arto/
https://www.facebook.com/arto.ahlakorpi
kyllä
vaimo ja 2 aikuista lasta
metsästys ja kalastus
ei työelämässäeläkeläinenasiakasneuvojaylioppilas
suomi |ruotsi |englanti |saksa
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
alle 1 000 euroa
51-80 %puolueen tuki
asuntovelkaa on, ei muita sidonnaisuuksia
alle 20 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa eikä sosiaaliturvaa edes saa silloin kun sitä kipeimmin tarvitsisi.
jokseenkin samaa mieltä
Kaupan työntekijöiden oikeuksien ja työehtojen turvaaminen on oleellinen osa aukioloaikojen vapauttamista.
jokseenkin samaa mieltä
Perusturva 1200 € on kaikille jaettavaa perustuloa parempi vaihtoehto, mutta perustulokin käy.
täysin samaa mieltä
0-tuntisopimukset ovat rikollista työttömän hädänalaisen aseman hyväksi käyttöä.
täysin eri mieltä
Tutkimusten mukaan lyhentäminen vain edistää syrjäytymistä ja lisää kuntien ja valtion menoja, kun ihmisiä ei vielä voi nälkäänkään tappaa.
täysin samaa mieltä
Mahdollisuudet omaan raha- ja talouspolitiikkaan paranisivat.
jokseenkin eri mieltä
Kerskakulutuselintarvikkeiden ja eettisesti kestämättömällä tavalla tuotetun ruoan verotusta voitaisiin kyllä kiristää.
täysin eri mieltä
Pääomatuloja ja suurimpia palkkoja verottamalla saavutetaan parempi tulos. Ja muuttamalla kunnallisvero progressiiviseksi.
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Suuryritysten osingonjaot osoittavat, että rahaa kyllä on, jos sitä halutaan käyttää oikein.
täysin eri mieltä
Jäsenyys sitoisi Suomen valheellisin perustein masinoituihin sotiin ja tekisi maamme entistä alttiimmaksi terroritoimille. Se myös pakottaisi Venäjän varautumaan Suomen kautta mahdollisesti tulevaan hyökkäykseen.
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Maahanmuuttajat eivät ole terroristeja, ellei heistä sellaisia tehdä.
täysin eri mieltä
USA:n ja EU:n etupiiripolitiikka on uhka rauhalle niin Euroopassa kuin muuallakin.
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
Sairaan omaa tahtoa on kunnioitettava.
täysin samaa mieltä
Yksityiset palvelut ovat kalliita ja usein huonolaatuisia.
täysin samaa mieltä
Oikea puuttuminen vaatii lisää resursseja ja koulutusta.
täysin eri mieltä
Veronsa se vanhus ja hänen omaisensakin ovat maksaneet!
täysin eri mieltä
Kysymys on väärä. Eiväthän terveyspalvelut ja kunnallinen itsehallinto ole vaihtoehtoja.
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Geenimuuntelua ei ole tutkittu tarpeeksi pitkään.
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
Jos siis kysymys on ylärajasta.
KylläEiEi
Veronalennukset ovat aina merkinneet myös leikkauksia sosiaalisiin tulonsiirtoihin, joten elvytystä ei tule. Verotuksen progressiota on jyrkennettävä.
Ei
Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia lain edessä.
Kyllä
20
01 Helsingin vaalipiiri
5379AhlavuoValentina
Perussuomalaiset
42F08.3.2015 10:0400Helsinki156
Eduskuntaan tarvitaan tuoreita, aktiivisia henkilöitä kokeneiden kansanedustajien rinnalle. Olen pienyrittäjä, jolla akateeminen tausta sekä 20 vuoden kansainvälinen työkokemus.
Aion torjua Guggenheim-museohankkeen. Helsinkiläisten veronmaksajien rahoja ei pidä sijoittaa yksityisen säätiön bisnekseen. Aion edistää autoverotuksen järkeistämistä ja torjua ruuhkamaksut. Helsinkiläisten asumisedellytyksiä kotikaupungissa on parannettava.
Olen aktiivinen.
Paneudun tehtäviin.
Käytän asiantuntijoita.
muu
http://www.ahlavuo.fi
https://www.facebook.com/ahlavuo
https://twitter.com/@ahlavuo
ei
aviomies Erkki Ahlavuo
liikuntayksityinenyrittäjätoimitussihteeri
korkeakoulututkinto
suomi |englanti |ranska |venäjä
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
1 000-5 000 euroa
0 %
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
ei ole
30 000-50 000 euroa
50 000-200 000 euroa
täysin samaa mieltä
Terveet ja työkykyiset, toistuvasti työtarjouksista kieltäytyvät henkilöt on ohjattava esimerkiksi säännöllisiin kunnallisiin velvoitetöihin.
täysin samaa mieltä
Pienyrittäjien liiketoiminnan rajoituksia on vähennettävä.
täysin eri mieltä
Perustoimeentulon saaminen tekemättä mitään eli sosialistinen talousmalli aiheuttaa yhteiskunnan rappiota.
täysin eri mieltä
Yhteiskunta ei rakenneta minimityöajalla ja takuuansiolla.
täysin samaa mieltä
Korkea-ansiosidonnainen päiväraha houkuttelee ammattityöttömäksi.
jokseenkin eri mieltä
Suomen integroituminen eurotalouteen on peruuttamaton. Silloiset kansaedustajat, jotka asiasta aikanaan päättivät järjestämättä kansanäänestystä, tekivät virheen. Tästä nykyiset ja tulevat sukupolvet vastaavat ja maksavat.
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
Valtion velkaa on lyhennettävä. Budjetti on tasapainotettava.
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Ei ole varaa nykyisiin sosiaalipalveluihin, mutta terveyspalvelut on säilytettävä.
täysin eri mieltä
Päinvastoin. Nato-jäsenyys toisi Suomelle uutta uhkaa Venäjän suhteissa, jotka ovat muutenkin jäähtyneet lähes kaikilla tasoilla.
täysin samaa mieltä
Liikkuvan poliisin (lentävien) lakkauttaminen oli suuri virhe. Nykyiset poliisivoimat eivät riitä täysimittaiseen liikennevalvontaan ja erikoistehtäviin.
jokseenkin samaa mieltä
Maahanmuuttoa on rajoitettava myös muista syistä. Rikolliset, elintaso- ja terveyspakolaiset on karsittava tulijoiden joukosta.
jokseenkin samaa mieltä
Tällä hetkellä Venäjä ei harjoita julkista etupiiripolitiikkaa Suomen suuntaan. Venäjän medioiden luoma yleis-eurooppalainen epäluuloilmapiiri on kuitenkin tulevaisuuden riskitekijä. Suomen Eduskunnalla on tärkeä asema riskitekijöiden arvioimisessa ja kartoittamisessa. Venäjän asiantuntemusta ja kielitaitoa tarvitaan aiempaa enemmän myös Eduskunnassa.
täysin samaa mieltä
Yksityisen tietosuojan lainsäädäntöä on kehitettävä Suomen ja EU:n tasolla. Tällä hetkellä laki ei ole ajantasalla muuttuvassa maailmassa.
täysin eri mieltä
Suomen on oltava poissa Irakin konfliktiin liittyvistä operaatioista. Suomen ei myöskään pidä ottaa tänne sotilaita Irakista koulutettaviksi.
ohita kysymys
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Suomalaiset maata rakentaneet ja veroja maksaneet sukupolvet on hoidettava yhteiskunnan toimesta loppuun asti hyvin. Kaiklla suomalaisilla vanhuksilla pitää olla tasa-arvoinen oikeus perushoitoon.
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Ympäristöystävällisiin teknologioihin on panostettava. Kierrätystä on edistettävä. Vastuullista teollisuutta on kannustettava verotuksessa. Suomi voi tehdä omasta ympäristöystävällisyydestä menestyvän vientituotteen. Tulevaisuudessa ekologisuus tuotannossa korostuu ja myy.
täysin eri mieltä
Suomen luontoa ja kansaa on varjeltava geenimuuntelusta.
täysin eri mieltä
Maailman tilanteesta johtuva kansojen vaellus saavuttaa lähivuosina myös Suomen. Tämä hyökyaalto on väistämätön. Suomen on valmistauduttava kiihtyvään keskusteluun sekä nopeisiin päätöksiin.
ohita kysymys
täysin samaa mieltä
Kyllä
Natosta pitää äänestää jos liittyminen tulee ajankohtaiseksi. Eduskunnan päätöksellä Natoon ei pidä liittyä. Kansa päättää.
KylläKylläEi
Jos laki osoittautuu huonoksi, niin se korjataan tai peruutetaan.
Ei
21
10 Vaasan vaalipiiri
4445AhlbergRurik
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
42M0
23.2.2015 13:06
00Mustasaari2
Olen sitkeä ja osaava, molemmat tärkeitä ominaisuuksia jos haluaa vaikuttaa asioihin.
Sosiaali- ja terveydenhuolto, talous ja Suomi kahden yhteisen kansalliskielen maana.
Meidän tulee itse pystyä päättämään tärkeistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluistamme. Valtaa ei tule siirtää Turkuun.
Ponnistelen vahvan kahdenkielisen Suomen eteen. Kaksikielisyys rikastuttaa kulttuuriamme ja luo paremmat edellytykset elinkeinoelämälle.
Meidän täytyy saada vauhtia investointeihin. Yrittäminen täytyy houkuttaa ja kannattaa.
ruotsi
http://www.rurik.fi/fi
https://www.facebook.com/ruriktillriksdagen
https://twitter.com/rurikahlberg
kyllä
Avovaimo Anki Westergård, neljä tyttöä ja poika. Lapset ovat iässä 7-13. Kaksi kissaa.
kirjallisuus ja elokuvat
julkinenjohtava asemaKunnanjohtaja.
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |ranska |venäjä
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
ei mitään näistä
20 000-50 000 euroa
81-100%
yksityiset lahjoitukset
Osakesalkku noin 75.000 euron edestä.
70 000-100 000 euroa
50 000-200 000 euroa
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Minusta linjaus, että pienimmillä kaupoilla voi olla isoja kauppakeskuksia pidemmät aukioloajat, on ymmärrettävä. Tällä tavalla pienimpien toimintaedellytyksiä tuetaan, mikä on tärkeätä jos haluamme lähikauppoja jatkossa.
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Vastaus ottaa kantaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituuteen.
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
Verotus on kokonaisuus ja kokonaisuuden tulee olla sosiaalisesti oikeidenmukainen. Ruoka on monessa kotitaloudessa iso menoerä, ja sen verotus tulee pitää niin alhaisena kuin mahdollista.
jokseenkin samaa mieltä
Erittäin vaikea kysymys. Ensi kädessä tulee poistaa turhaa byrokratiaa, esim. liiallista ympäristöhallintoa, mutta suurin asia on tarve uusia koko hyvinvointivaltio, ei enempää eikä vähempää. Meidän täytyy paremmin keskittää tukea sitä eniten tarvitseville kuten kansaneläkeläisille, lapsille joilla on erityistarpeita, sairaille, vammaisille ja työttömille. Samalla meidän on voitava kyseenalaistaa joitakin saavutettuja oikeuksia, esim. aikuisille tarkoitettua julkista hammashuoltoa. Tuloja tulee kartuttaa pienentämällä työttömyyttä.
täysin eri mieltä
Lapsilisien verottaminen johtaisi tulojen kaksinkertaiseen veroprogressioon, josta moni lapsiperhe kärsisi. Talouden nykytilanteessa ei voi luvata lapsilisien korotusta, vaikka tarvetta olisi.
jokseenkin samaa mieltä
Meidän tulee tarkemmin kohdentaa palveluja niitä todella tarvitseville, kuten kansaneläkeläisille, pitkäaikaissairaille, lapsille joilla on erityistarpeita, vammaisille ja työttömille. En halua luopua laajasta, julkisesta hoivajärjestelmästämme, mutta meidän tulee uudistaa koko hyvinvointiyhteiskuntamme.
jokseenkin samaa mieltä
On tärkeää, että Suomessa on laaja konsensus maan turvallisuuspoliittisesta linjauksesta ja, että meillä on puolustuspoliittinen yhteistyö Ruotsin kanssa. Meidän tulee yhdessä Ruotsin kanssa linjata turvallisuuspolitiikkaamme. Olen transatlanttisesti ajatteleva ihminen, mutta Eurooppassa juuri nyt vallitseva tilanne ei ole otollinen anomuksen jättämiselle.
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Suomi kantaa jo aivan liian vähän vastuuta kansainvälisistä pakolaisvirroista. Monipuolinen yhteiskunta tuo enemmän dynaamisuutta. Samalla kannamme enemmän kansainvälistä vastuuta.
jokseenkin samaa mieltä
Sotilaallinen uhla ei kuitenkaan kohdistu Suomeen, mutta viime vuosina tapahtunut kehitys on huolestuttava.
jokseenkin samaa mieltä
Valtion täytyy pysyä tietoyhteiskunnan kehityksen mukana ja sillä tulee olla välineitä modernien uhkien torjumiseen. Täytyy löytää tasapaino yksilön tietosuojan ja yleisen turvallisuusintressin välillä.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Joissakin erityisissä poikkeustapauksissa voin hyväksyä eutanasiaa.
jokseenkin samaa mieltä
Julkinen sosiaali- ja terveyshuolto on hyvinvointijärjestelmämme perusta. Yksityisiä palveluja tulee kuitenkin kehittää, koska ne antavat ihmisille vaihtoehtoja.
jokseenkin eri mieltä
Hyvin vaikea kysymys. Ensi kädessä kuitenkin perheet kantavat vastuun lasten kasvatuksesta. Kysymys on pikemmiten siitä, käyttävätkö sosiaaliviranomaiset tänä päivänä riittävässä määrin käyttävät jo olemassa olevia valtuuksiaan kun ongelmia ilmenee.
jokseenkin samaa mieltä
Taas vaikea kysymys. Ne, joille on pienimmät eläkkeet, eivät tietenkään voi kantaa suurempaa rahoitusvastuuta. Ajattelen lähinnä sitä, että meillä tulisi olla laaja valikoima sekä kunnallisia että vapaarahoitteisia senioriväestölle sopivia asuntoja. Näitä ostamalla seniorit käytännössä osallistuisivat omiin hoivakuluihin, vaikka se tapahtuisi investoinnin kautta.
jokseenkin eri mieltä
Ei näitä voi laitta näin vastakkain. Ei voida sanoa, että kunnallinen hoiva olisi seudullista hoivaa huonompaa. Päinvastoin on tärkeää, että paikallisesti voidaan päättää omalla alueella annettavasta hoidosta.
jokseenkin eri mieltä
Ilmaston hyväksi tehtävä työ on tärkeä ja sitä tulee jatkaa. Mutta me emme hyödy siitä, jos meiltä siirtyy tuotantoa pois maihin, jotka sallivat enemmän päästöjä. Samalla on tärkeää edistää teknologista kehitystä, mikä tosiasiassa luo Pohjanmaalle uusia työpaikkoja.
täysin eri mieltä
En tykkää ollenkaan siitä, että geenimuokattua ruokaa tulee hissukseen kauppoihin. Meidän tulee edistää kotimaista hyvänmakuista lähituotettua ruokaa.
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Ihmiset eivät valitse mihin he syntyvät. Minusta perusperiaatteesta ei tule luopua vaikka asia ei ole ollenkaan yksinkertainen.
jokseenkin eri mieltä
Lakiin tällaista rajaa ei tule laittaa. Parempi vaihtoehto on korottaa valtion kunnille suunnattua rahoitusta.
Ei
Minusta kansanedustajan tulee kunnella ihmisiä, kerätä tietoa ja sen jälkeen itse vetää johtopäätöksiä siitä, onko jäsenyys paikallaan vai ei.
Ei
Ydinvoima on eilispäivän teknologia. Sen sijaan meidän tulee panostaa uusiin energiamuotoihin. Jätekysymys on vieläkin ongelmallinen.
Kyllä
Hmm, riippuu kokonaisuudesta. Minusta on myös olennaista, että tärkeillä julkisilla palveluilla on riittävä rahoitus.
Ei
Kysymys on ainakin ruotsiksi ihmeellisesti muotoiltu. Eli äänestäisin sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta.
Tyhjä
22
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri
5577AhlforsJari
Itsenäisyyspuolue
36M08.3.2015 20:0701Somero104
Kansa ja sen ääni eivät ole saaneet oikeutta eikä sille kuuluvaa painoarvoa , on siihen tehtävä muutos. Olen yksi heistä jotka sen osaltaan tekevät.
Demokratiaa , mahdollisuus sitoviin kansanäänestyksiin . Lasten oikeuksia. Tasa-arvoisuutta ja estää eriarvoistumista.
Pidän aina heikompien ja vähäosaisten puolia.
En koskaan muutu Eu tai Euro myönteiseksi .
Jos sanani syön , Tukiainen minut vieköön.
suomi
https://fi-fi.facebook.com/jari.ahlfors
musiikkityöntekijä
Maanrakentaja , Aktivisti
ammattitutkinto
suomi |englanti
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
ei mitään näistä
jokseenkin eri mieltä
Lähtökohtaisesti tuskin kukaan haluaa edes yrittää elää sosiaaliturvan varassa jos vähänkään on halua elää elämäänsä. Jos tähän haluaa turvautua ja tuudittautua niin kyseessä on usein esim. henkisiä tai päihde ongelmia. Ne jotka tahtomattaan joutuvat tähän turvautumaan, eivät sillä varmastikkaan pärjää.
jokseenkin eri mieltä
Nykyinen malli on jo toimiva , mutta työllistävää vaikutusta tulisi vielä arvioida.
jokseenkin samaa mieltä
Perustulo on sinäänsä hyvä ratkaisu , mutta sen oikeudenmukaisuutta on kehitettevä.
jokseenkin samaa mieltä
Kuukausitulot pitäisi olla jokseenkin arvioitavissa.
täysin eri mieltä
Täysin eri mieltä.
täysin samaa mieltä
Suomen kilpailukyky paranisi oman valuutan myötä koska voisimme laskea työnhintaa ja siten kilpailuttaa työvoimaamme paremmin. Oma keskuspankki on paras ratkaisu.
täysin eri mieltä
Olemme jo ylittäneet niin järjen kuin oman kansan maksukyvyn. Leipää ei pidä viedä lapsen eikä vaarin suusta.
jokseenkin samaa mieltä
Turhia virkoja ja suojatyöpaikkoja on hävitettävä , jotta voimme tehostaa palveluita ja suunnata niihin meneviä menoja paremmin, heikentämättä palvelujen laatua.
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisiä voitaisiin korottaa sitä tarvitsivien osalta, mutta myös poistaa tietyn tulorajan ylittäviltä talouksilta. Sen verotukseen ei ole tarvetta.
täysin eri mieltä
Perushyvinvointi on kaiken lähtökohtana , sitä ei voida heikentää tai romuttaa , koska sillä on suora vaikutus myös kansan tuottavuuteen.
täysin eri mieltä
Nato-Jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuutta.
jokseenkin samaa mieltä
Nykyisin poliiseja ylikuormitetaan työn osalta liikaa , kentälle tarvitaan poliiseja enemmän ja operatiiviseen työhön vähemmän.
jokseenkin eri mieltä
Suomen tulee pysytellä puolueettomana maana, jolloin suoranainen terrorismin uhka ei tule kasvamaan.
jokseenkin eri mieltä
Suomi ei kuulu kuulu Venäjän etupiiripolitiikkaan , ellei se sinne välttämättä tahdo työntäytyä esim. Naton avustamana.
täysin eri mieltä
Kansalaisten yksityisyys suojaa tulee kunnioittaa.
täysin eri mieltä
Suomen tulee pysytellä puolueettomana maana ja olla mahdollisissa sovitteluissa mukana.
täysin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä.
täysin samaa mieltä
Yksityiset terveys ja sosiaalipalvelut palvelut lisäävät eriarvoisuutta.
jokseenkin samaa mieltä
Viranomaisten toimintaa tässä asiassa tulee kehittää ja järkeistää.
täysin eri mieltä
Vanhukset ovat jo periaatteessa hoitokulunsa maksaneet.
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Suomen osalta tähän ei juurikaan voida vaikuttaa , mutta globaalisesti näin tulisi olla .
täysin eri mieltä
Parran kasvua ei voida estää , mutta sitä voidaan kyllä lisätä.
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Aivan käsittämätön ajatus.
jokseenkin samaa mieltä
Nykyisin yksilöt hukkuvat massaan ja erottuvat ainoastaan keskeisellä kilpailulla, millä on negatiivinen vaikutus kehitykseen.
Kyllä
Kansaa tulee kuulla ja kansalla on oikeus päättää heitä koskevissa asioissa.
Ei
Ei nykyiselle ydinvoimalle.
Ei
Progressiivinen verotus on paras malli.
EiEi
23
02 Uudenmaan vaalipiiri
5013AhlforsTiina
Vasemmistoliitto
38F0
27.2.2015 13:19
00Espoo155
Olen ratkaisujen ammattilainen (koulutukset) ja laaja-alainen poliitikko, joka on nopea oppimaan ja omaksumaan uusia asioita. Ihmisten arki on tuttua töistä ja kotoa (eikä vain poliittinen maailma).
Perusturvan nostamista tasolle, jolla pystyy elämään; perusturvan yksinkertaistamista. Sujuvaa arkea ja perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä asioita, kuten peruspalveluiden saatavuuden takaamista. Peruskoulun vaalimista julkisena palveluna!
Perustulokokeilualoitteen edistäminen.
Arjen mielessäpitäminen ja sen näkyminen politiikan tekemisessä.
Ruotsin opetteleminen uudelleen (jäi saksan jalkoihin siellä asuessani).
suomi
http://www.ehdokas.vasemmisto.fi/tiinaahlfors
https://www.facebook.com/ahlforst?ref=hl
https://twitter.com/@AhlforsTiina
kyllä
Puoliso ja kaksi lasta, ja koiranpentu
yksityinenjohtava asemajohtava ohjaaja
korkeakoulututkinto
suomi |englantikyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
51-80 %puolueen tukiei sijoituksia
täysin eri mieltä
Sosiaaliturva on pieni, eikä se riitä elämiseen etenkään pääkaupunkiseudulla. Hakeminen ei ole kovin yksinkertaista; osa oikeutetuista ei hae etuuksia ollenkaan, mikä edistää vielä entisestään syrjäytymisvaaraa. Kannustinloukut ovat suurin ongelma siinä, että töitä ei oteta vastaan; ansaituista euroista ei jää käteen juurikaan enempää, työssäkäyntiin liittyy kuluja ja usein satunnaisen työn vastaanottaminen aiheuttaa sosiaaliturvan uudelleen laskentaa, mikä myöhästyttää toimeentulon saamista, jolloin ihmisen talous on entistä epävarmempaa. 300e suojaosuus ei ole riittävä. Siirtymäaikaa tulisi myös nostaa.
jokseenkin samaa mieltä
Kauppiaiden tulisi pystyä paremmin säätelemään, milloin on kannattavaa olla auki, nykyiset säännökset edesauttavat kahden suurimman ketjun onnistumista pienten kustannuksella.
täysin samaa mieltä
Tämän koen ainoaksi käsillä olevaksi vaihtoehdoksi, jolla voitaisiin nuo "kannustinloukut" poistaa. Mutta perustulon määrä on oltava riittävä takaamaan minimitoimeentulon, jotta tällä ei ajeta ihmisiä suurempaan köyhyysloukkuun.
jokseenkin samaa mieltä
Pääpiirteittän juuri näin: (yhdellä) työllä on voitava elää. Mutta joitakin joustoja esim. opiskelijoiden osalla on hyvä säilyttää poikkeuksina.
täysin eri mieltä
Ansiosidonnaisen kohdalla kyse ei ole siitä keston määrästä, vaan siitä, millaisella koulutuksella ja kokemuksella ihmiset jäävät työttömäksi ja mitä heille on sen jälkeen tarjolla. Ansiosidonnaisella on turvallista myös opiskella uuteen ammattiin tarvittaessa. Työvoimapalveluiden tulisi keskittyä enemmän niihin, joiden työllistyminen on hankalaa (rakenteelliseen työttömyyteen), eikä niihin, jotka kykenevät työllistymään aika pienellä itsekin. Ansiosidonnaisen ajan lyhentäminen kurjistaa monen elämää, eikä se toimi kannustimena, vaan keppinä.
jokseenkin eri mieltä
Vaikea tietää, mutta en usko. Eurossa on ongelmia, mutta ne pitäisi pystyä ratkaisemaan kaikkien maiden kannalta, koska ongelmat ovat yhteisiä.
täysin eri mieltä
Ruuan alvin korotus osuu pienituloisin eniten, kuten muutkin tasaveroina toimivat kulutuksen verotukset. Ruokaa on pakko ostaa, joten ei.
jokseenkin eri mieltä
Tasapainotusta ja leikkauksia on nyt tehty vuosia. Hyötyjäkin on kaiketi saatu, mutta tämä tie alkaa olla loppuunkulunut. Mistä vielä leikataan. Uudelleenorganisoinnit voivat olla ok, jos ne toteutetaan järkevästi ja asiakkaiden ja asukkaiden paremman palvelun takaamiseksi. Mutta lisätyöttömyys (johon menojen leikkaamiset yleensä vie), ei lisää kansallista kulutusta, eikä verotuloja. Meille annetaan todella halpaa lainaa juuri nyt (miinusmerkkistä), joten olisi aika panostaa palveluihin ja rakentamiseen nyt eikä huomenna, jolloin hinnat ja korot taas nousevat.
jokseenkin samaa mieltä
Jos verotus hoidetaan niin, että suurituloiset eivät hyödy tästä sanottavammin, vaan uudistus auttaa pienituloisia, hyvä. Tässä on se vaara, että lapsilisien verotuksesta tulee automaatti, jota sitten korotellaan ja pian on syöty koko lapsilisän hyöty.
täysin eri mieltä
On hyvä perata sitä, mitkä palvelut tulevaisuudessa ovat ensiarvoisia ja mihin siis panostetaan enemmän. Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan verovaroin. Ongelma on siis verovarojen riittävyys. Pääomaveron korotus tuo rahaa, ja sosiaali- ja terveyspalveluihin panostaminen säästää itsensä pidemmällä tähtäimellä. Kelan yksityisien palveluiden käytöstä maksama osuus syö julkisten palveluiden rahoitusta.
täysin eri mieltä
Nato käy sotia eri puolilla maailmaa, se ei ole puolustusliitto. Kun aina puhutaan jo pelkästään EU:lle menevistä summista, en ymmärrä, miksi Nato keskustelussa ei nähdä talouspuolta. Natoon kuuluminen maksaa ja saamme sieltä varsin tarkat määräykset kalustoon ja sotilaisiin liittyen. Operaatioihin osallistuminen tulisi myös jokseenkin velvoittavaksi - ja sekin maksaa. Ja kukaan ei oikeasti takaa, että Nato syöksyy puolustamaan pientä Suomea, jos apua tarvittaisiin. Ko. tilanteessa kyse olisi joka tapauksessa laajemmasta maailmanpoliittisesta tilanteesta ja todennäköisesti Suomen annettaisiin selvitä aika omillaan pitkäänkin.
jokseenkin eri mieltä
Riippuu mitä poliisit tekisivät. Turvallisuus ei synny poliiseista tai vartioista, vaan ihmisten kuulumisesta yhteisöönsä. Työstä ja toimeentulosta.
täysin eri mieltä
Suomi ei ole ykköskohde, meillä on ihan omiakin hyökkäyksiä, jotka kumpuavat pahoinvoinnista.
jokseenkin eri mieltä
Riippuu siitä, mitä Suomi tekee. Nato-kytkökset lietsovat Venäjän toimia. Venäjän suhteen on hyvä olla kriittinen ja hereillä, mutta nojaaminen Yhdysvaltoihin (Nato -maihin) ei auta asiaa. Suomessa toki on paljon venäläisiä, joita emo-Venäjä tähyää, mutta emme ole yksin tämän asian kanssa. Tärkeää olisi pitää yllä hyvät ja mahdollisimman avoimet (niin kuin se on mahdollista) neuvottelusuhteet Venäjään.
jokseenkin eri mieltä
Tämä on vähän vetelä suo. Valtion turvallisuudella voidaan perustella sellaisiakin asioita, jotka eivät sitä ole. Olemme riippuvaisia sähköstä ja jos sen jakeluun tulee hyökkäyksiä, se kohdistuu isoon osaan yhteiskuntaa. Mutta yksityisyyden suoja tulee olla lähtökohta.
jokseenkin eri mieltä
Jos pyyntö tällaisesta on tullut, se on mennyt minulta ohitse. Isis on käsittämätön toimija, joka täytyy saada kuriin, mutta osallisia on jo paljon. Irakin hallituksen joukkojen kouluttaminen voi kääntyä myös jossakin vaiheessa ajatustaan vastaan. En ymmärrä, miksi meitä nyt tarvittaisiin tuolla.
täysin samaa mieltä
Kyllä, mikäli hän on itse siinä voinnissa, että ymmärtää päätöksen.
täysin samaa mieltä
Yksityinen palveluntuotanto edellyttää voiton tuottamista; tulee väistämättä kalliimmaksi. Lisäksi markkinat eivät toimi: meillä on jo nyt muutama iso, ylikansallinen toimija (joiden tuotot valuvat ulos Suomesta), jotka jyräävät pienet toimijat kokonaan ja määrittävät hinnat haluamakseen.
täysin samaa mieltä
Tarkoittaa myös lisäresursseja. Kodinhoitajia takaisin. Kevyempi apu ilman lastensuojelun kytkyä toimisi ennaltaehkäisevänä, ja säästäisi rahaa.
täysin eri mieltä
Jo nyt on prosenttiosuus, joka menee tuloista. Vanhuksen lapsilla taas on mahdollisesti vielä appivanhemmat ja omat lapset hoidettavana. Miten kullekin lasketaan summa? Jo nyt lukuisat perheet hoitavat ja osallistuvat taloudellisestikin vanhempiensa hoitoon ja sen kuluihin.
jokseenkin samaa mieltä
Uskon, että nämä voidaan yhdistää.
täysin samaa mieltä
Ilman elinkelpoista planeettaa, täällä ei ole teollisuutta tai elämää, joka niitä teollisuuden tuotteita tarvitsee. Kyse on vastuusta, siitä millaisen elinympäristön jätämme tuleville polville, vai ajattelemmeko vai itseämme (kunhan meille riittää). Jatkuva kasvu ei ole realismia (kuten paraikaa huomataan). Ja teollisuus voisi tulla mukaan tähän kehittämällä uusia ilmastoystävällisiä energian lähteitä ja tuotteita, jotka noudattavat kestävää kehitystä. Ei siis tarvita aina asettaa vastakkain näitä kahta.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Turvapaikan hakijoiden kotouttamista on varmaankin syytä kehittää, mutta osuutemme on hyvin vähäinen suhteessa joihinkin heikommin menestyviin maihin.
jokseenkin samaa mieltä
Elämää on kehä kolmosen ulkopuollakin! Mutta on totta, että sekä etäisyydet että realiteetit ovat erilaisia eri puolilla maata. Ihan jo Uudellamaallakin on alueita, joiden asuttaminen takkuaa, kun töitä eikä palveluita ole lähimaillakaan. Ja ei niitä ole, jos ei ole käyttäjiä. Ehkä tässä voi katsoa kysymystä siitä vinkkelistä, että koko Suomessa tulee jatkossakin olla asutusta ja palveluita, mutta se, miten palvelut järjestetään ja mitä koko Suomen asuttaminen tarkoittaa, on syytä miettiä uudelleen. Menestystä syntyy silti sekä Kainuussa, että Karjalassa ihan yhtälailla kuin metropolialueella. Täällä etelässä ei vain kuulla niitä muiden alueiden menestystarinoita kovin herkästi.
jokseenkin samaa mieltä
Tuo määrä on kysymys, mutta pienissä luokissa on turvallisempaa oppia ja opettajalla riittää vielä kädet ja silmät huomioida, mitä tapahtuu. Isommissa ei.
Kyllä
Jos Nato- junaa edistetään, on varsinaisesta jäsenyydestä pidettävä sitova kansanäänestys.
Ei
Panostetaan uusiutuviin energioihin, ei vanhaan.
Ei
Mikäli mitään muuta veroratkaisua ei esitetä kylkeen, äänestäisin ei. Tämä pienentää entisestään verotuloja ja vie rahoituspohjaa peruspalveluilta.
Ei
Juuri kun vihdoin asia on saatu päätettyä, sitä ei missään nimessä saa lähteä kumoamaan! Sivistysvaltio!
Kyllä
24
02 Uudenmaan vaalipiiri
6301AhlgrenJukka
Kansallinen Kokoomus
57M000293
yrittäjä, muusikko
25
07 Pirkanmaan vaalipiiri
4511AhlqvistTero
Perussuomalaiset
48M0
20.2.2015 19:31
00Pälkäne117
Olen tunnollinen, neuvottelukykyinen ja asioihin hyvin perehtyvä perinteisiä arvoja kunnioittava ihminen. Olen isänmaallinen ja ajattelen suomalaisten etua.
Maaseudun ja haja-asutusalueiden hyvinvointi, lähipalvelut, koulut ja lähiruoka sekä yrittäjyys ovat sydäntäni lähellä. Suomessa pitää pystyä asumaan muuallakin kuin kasvukeskuksissa.
Lupaan olla rehellinen sekä itselleni että äänestäjilleni.
Lupaan kuunnella kansan mielipidettä ja tehdä päätökseni ja aloitteeni kansan parasta silmällä pitäen
Lupaan olla tunnollinen työssäni, mutta jättää aikaa myös perheelleni.
suomi
http://www.perustero.fi
http://www.facebook.com/perusteropalkaneelta
kyllä
Minulla on vaimo, kaksi teini-ikäistä lasta ja lapinkoira
liikuntayksityinenyrittäjä
Yksityinen elinkeinonharjoittaja.
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |viro |joku muu
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
5 000-10 000 euroa
1-20 %
yksityiset lahjoitukset
alle 20 000 euroa
ei sijoituksia
täysin samaa mieltä
Korkea työttömyysaste ja vaikeus saada matalapalkka-aloille työntekjöitä kielii liian hyvästä toimeentulosta sosiaaliturvan varassa.
täysin samaa mieltä
Pitkät aukioloajat sitovat työvoimaa ja nostavat ruoan hintaa. Kaupalla pitäisi kuitenkin olla oikeus päättää aukioloajoistaan.
jokseenkin samaa mieltä
Perustuloa pitää tutkia erityisesti pien- ja mikroyrittäjän kannalta. Nyt jos yrittäjä joutuu matalasuhdanteeseen ja haluaisi työmarkkinatukea, yritys pitää käytännössä lopettaa. Perustulolla voisi paikata suhdannekuoppia kaatamatta toimivaa yritystä.
jokseenkin eri mieltä
Johtaisiko moinen laki taas työsuhteiden korvaamiseen erilaisilla toiminimi- ym. yrittäjäsopimuksilla? Vaikeuttaisiko moinen laki pienyrittäjän mahdollisuuksia palkata työntekijöitä?
jokseenkin samaa mieltä
Ansiosidonnainen työttömyysturva voisi olla riippumaton ammattiliitoista ja myös yrittäjät tulisi huomioida. Kuntien vastuusta puhuttaessa pitkäaikaistyöttömyyden raja putosi juuri 500 päivästä 300 päivään. Pitäisikö tällaisten määritelmien kulkea käsi kädessä?
täysin samaa mieltä
Ihmiset harmittelisivat vaihdettavia valuuttoja ja kallistuvia taulutelevisioita, mutta Suomen talous, sisämarkkinat ja vienti kiittäisi.
täysin eri mieltä
Ruoan hinnassa on Keskon pääjohtajan mukaan nyt jo 41 prosenttia erilaisia veroja, kun EU:ssa prosentti on keskimäärin 20. Köyhät elävät kädestä suuhun ja maksavat kulutusveroa joka eurostaan. Ruoan veron kasvattaminen koskisi eniten niitä, joilla ei ole rahaa.
jokseenkin eri mieltä
Ensisijaisesti kauppa ja vienti pitäisi saada elpymään. Haittaverot pois, arvonlisävero alas ja oma valuutta takaisin. Valtion talouden elpyminen elvyttäisi myös kuntien taloutta.
jokseenkin eri mieltä
Jos koko sosiaaliturvan rakenne muutetaan perustulomalliin, niin ehkä muitakin tukia pitää miettiä siinä vaiheessa. Nyt en näe tälle tarvetta. Saattaisi jopa iskeä pahimmin keskituloiseen asuntovelalliseen lapsiperheeseen tuo vero.
jokseenkin eri mieltä
Ei eurossa, mutta oma valuutta korjaisi paljon. Sisämarkkinoilla pyörisi oma raha, ja nimenomaan palveluelinkeinoa tuo auttaisi. Kyllähän tuo ikäpyramidi vääristyy, mutta jos nyt kaikki järjestelmät ajetaan alas, mikä on tilanne taas parinkymmenen vuoden päästä?
täysin eri mieltä
Nato-jäsenyys tekisi Suomesta suurvaltapelin osanottajan. Jos pieni lähtee mukaan isoon peliin se ei yleensä paranna sen asemaa. Olisihan meillä isommat hartiat, mutta puhuisimme myös aina Nato-maan suulla eikä enää puolueettoman Suomen suulla.
jokseenkin samaa mieltä
Poliisien näkyminen katukuvassa rauhoittaa menoa. Pikkukunnissa ei ole enää poliiseja. Liikkuvat tulevat pahimmillaan tuntien päästä.
täysin samaa mieltä
Terrorismin uhka on vain yksi syy, jonka vuoksi pitäisi harkita keitä tänne tulee. Viimeisten uutisten mukaan Välimeren pakolaislaivoihin on ujuttautunut ääriaineksia, jotka Schengen-alueelle päästyään liikkuvat rajojen yli täysin vapaasti.
jokseenkin samaa mieltä
En voi kieltää, etteikö se olisi uhka. Mutta realisoituuko sotilaallinen konflikti? En juuri nyt usko.
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisyyden suoja tulee olla tärkeämpi, paitsi jos tulee kriisitilanne. Silloin valtiolla pitää olla järeät aseet käytössään myös yksilöitä kohtaan.
täysin eri mieltä
Lähi-Itä on epävakaa. Ihmiset, joita USA on kouluttanut, ovat nyt USA:n vihollisia. Mistä tiedämme, että Suomen kouluttamat sotilaat eivät ole seuraavia terroristeja?
jokseenkin eri mieltä
Ehkäpä, jos avustajia löytyy. Ketään lääkäriä ei tule velvoittaa avustamaan eutanasiassa vasten tahtoaan. Tämän päivän parantumaton voi olla huomenna parannettavissa. Lääketiede ja hoitokeinot kehittyvät koko ajan.
jokseenkin samaa mieltä
Terveyspalveluiden runko tulee perustua julkiseen verkostoon. Yksityset palvelut voi täydentää tätä verkkoa. Synergiaa työterveyspalveluiden tuottajien kanssa voisi lisätä.
jokseenkin samaa mieltä
Apua tarvitaan nimenomaan perheissä. Huostaanottoja tehdään sen sijaan Suomessa liikaa.
jokseenkin samaa mieltä
Jos yhteiskunnan varat eivät riitä, ei ole vaihtoehtoja. Metsänomistajan verolain mukaan tulkittavat metsätulot ovat jo "sijoitusvarallisuutta", joka otetaan huomioon hoitomaksuissa. Tässä suhteessa kaikkea omaisuutta, jolla voi olla arvon nousua tulisi kohdella samalla tavoin. Omaisten vastuuta en lisäisi. Pikemminkin parantaisin omaishoitajien asemaa.
jokseenkin samaa mieltä
Typerä kysymys. Ei nämä ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Uuden Sote-esityksen tarkoitus on nimenomaan järjestää kansalaisille terveyspalvelut ja säilyttää kunnat itsenäisinä. Ei kuntien itsehallinto tarkoita sitä onko kunnalla oikeutta palkata oma hammaslääkäri.
jokseenkin eri mieltä
Jos ensin kovasti mallioppilaana viherretään ja tapetaan kilpailukyky, teollisuus menee tupruttavaan kiinaan ja se on sitten siellä. Jos meillä on kilpailukykyinen teollisuus, on meillä varaa myös kehittää vihreitä ratkaisuja.
täysin eri mieltä
Ei tällaista voi yleistää. Geenimuuntelua on monenlaista. Jos muunneltu geeniperimä leviää luonnonvaraisten kantojen perimään, se on peruuttamatonta. Jos siirtogeeni onkin vahingollinen, tuo olisi katastrofi.
täysin eri mieltä
Olemme EU:n nettomaksaja ja mukana kaikissa euroalueen tukipaketeissa. Emme tarvitse yhtään enempää jaettuja vastuita. Ei Suomi ole EU:n rahoittaja ja sosiaalitoimisto.
täysin eri mieltä
Biotaloutta, lähiruokaa, pienvoimaloita, matkailua. Valokuitua, langattomia verkkoja, etätyötä ja yrittäjyyttä. Tutkimuksen mukaan ihminen on onnellisempi maalla ja nuoret haluaisivat muuttaa kasvukeskusten ulkopuolelle maaseutumaiseen ympäristöön. Nyt tarvitaan kekseliäisyyttä ja rohkeita ideoita.
jokseenkin eri mieltä
Kyläkouluissa mahdotonta, kun ikäluokat vaihtelevat. Suurissa kouluissa hyvä tavoite.
Kyllä
Näin isot asiat pitää antaa kansan päätettäväksi.
Kyllä
Olen ydinvoimamyönteinen. Saasteetonta energiaa. Vielä kun saataisiin uraani vaikkapa Talvivaarasta ja oma rikastamo, niin olisimme ydinvoiman suhteen omavaraisia.
Ei
Tässä puhutaan valtionverotuksesta. Pienituloiset eivät maksa käytännössä valtionveroa ollenkaan. "tasaisesti kaikissa tuloluokissa" tarkoittaisi progression vähentämistä kohti tasaveromallia. Sen sijaan kannattaisin arvonlisäveron laskua. Se koskee oikeasti kaikkia tuloluokkia.
Kyllä
Kyllä vain siinä tapauksessa, että seksuaalivähemmistöjen oikeudet saataisiin kuntoon muulla tavoin, kuten rekisteröidyn parisuhteen puitteissa. Avaisin tasa-arvon nimissä rekisteröidyn parisuhteen myös heteropareille (käytännössä nykyisille avopareille). Avioliiton käsitteen muuttaminen jakaa kansaa. Tässä maailmantilanteessa emme tarvitse sellaisia asioita.
Kyllä
26
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri
4498AhoEero
Kansallinen Kokoomus
31M0
11.2.2015 17:37
00Mikkeli19
Omistaudun asioihin ja perehdyn tausta-aineistoon ennen kuin teen ratkaisuni. Omaan maalaisjärjen, jonka pohjalta tehty päätös on usein kustannustehokkain ja paras kansalaiselle.
Suomen sisäinen turvallisuus ja maanpuolustuksen korkea taso ovat asioita joista ei saa missään olosuhteissa tinkiä. Viranomaisille on taattava riittävät resurssit, sekä työrauha. Terveydenhuollossa on tehtävä suuri rakenneuudistus ja etenkin yksilönvastuuta on korostettava.
Teen parhaani, jotta minä ja muut Suomen kansalaiset voisivat paremmin!
En anna periksi!
Kaikille kaikkea!suomi
https://www.facebook.com/eduskuntavaaliehdokas
ei
Aviopuoliso Anne ja karkeakarvainen mäyräkoira Hra Eevert
liikuntajulkinentoimihenkilöYlipalomies
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
alle 1 000 euroa
0 %
Asuntolaina itserakennetusta omakotitalosta.
30 000-50 000 euroa
10 000-50 000 euroa
täysin samaa mieltä
Totta. On räikeä vääryys, että työnteko ei ole tekijällensä aina taloudellisesti kannattavaa. Jos työttömän suusta kuulee lausahduksen "ei kannata mennä töihin", on sosiaaliturva väärin kohdennettu, tai liian suuri! Sivistysvaltion rooli on tarjota kansalaisilleen perus toimeentulo, mutta kyllä työstä tulisi palkita ja työnteon tulisi olla kaikissa olosuhteissa myös taloudellisesti palkitsevaa.
jokseenkin samaa mieltä
Aukioloajat mahdollistaisivat vieläkin vapaamman kilpailun kaupanalalle. Aukioloaikojen vapauttaminen voisi kuitenkin vaikuttaa häiritsevästi kansalaisten elämänrytmiin.
täysin samaa mieltä
Työ tuo ihmisen elämään rytmiä ja ehkäisee syrjäytymistä. Työ palkitsee tekijänsä henkisellä hyvinvoinnilla, mutta myös taloudellinen korvaus on oltava suurempi kuin työtä tekemättömän.
jokseenkin samaa mieltä
Minimityöaika takaa työntekijälle taloudellisen toimeentulon. Minimityöaika toki siirtää yrittäjälle taloudellista riskiä, mutta onnistuessaan yrittäjän riskistä myös palkitaan. (Esim. jäätelökioski on hyvä bisnes aurinkoisella säällä, mutta sateella minimityötunnit on korvattava työntekijälle vaikka kauppa ei käy.)
jokseenkin samaa mieltä
Työttömäksi jääneitä on kannustettava aktiiviseen työnhakuun heti työttömyyden koittaessa,
jokseenkin samaa mieltä
Suomi on aina pärännyt ahkeruudella ja tinkimättömällä kotimaisten tuotteiden laadulla. Euron talousalue tuo kuitenkin turvaa ja estää suuret talouden heilahtelut. Euroon liittyvillä eduilla ja haitoilla on kuitenkin turha spekuloida, koska Suomi on tehdyn päätöksen mukaisesti EU:n täysivaltainen jäsen ja nyt on voimavarat keskitettävä omien etuuksien asianmukaiseen valvontaan.
jokseenkin eri mieltä
Kallis ruoka ohjaisi toimintaa kuitenkin omavaraisuustalouteen ja maanviljelystaidon ylläpitämiseen suuren kansalaismassan keskuudessa.
täysin samaa mieltä
Menojen leikkaaminen ei automaattisesti tarkoita toimintojen tai palveluiden supistamista. Menojen leikkaaminen "pakottaa" tarkastelemaan palveluiden tuottamista uusilla keinoilla ja kustannustehokkaammin. Uudet tavat tuottaa palveluita koituu kaikkien eduksi.
jokseenkin samaa mieltä
Erityisesti olisi harkittava lapsilisien kohdentamista vähempivaraisille perheille!!!
täysin samaa mieltä
Rahat eivät yksinkertaisesti riitä nykyiseen hyysäämiseen. Yksilön vastuuta omasta terveydestään on korostettava ja esim. KELA-korvattavuuden poistamista joiltakin ns. elintasosairauksilta on harkittava.
täysin samaa mieltä
Nato kysymys tulee olemaan suuri, alkavalla vaalikaudella ratkaistava kysymys. Asiaan on perehdyttävä tarkoin ennen päätöstä. Nato varmasti parantaisi turvallisuuspoliittista asemaa, mutta mikäli se tarkoittaisi yleisen asevelvollisuuden poistamista, on hyödyt ja haitat pohdittava erityisen tarkoin.
täysin samaa mieltä
Suomi tunnetaan maailmalla sisäisestä turvallisuudestaan ja puhtaasta luonnosta. Kummastakaan ei saa tinkiä.
täysin samaa mieltä
Vain työperäistä maahanmuuttoa tulisi tarvittaessa lisätä.
täysin samaa mieltä
Venäjä on aina ollut ja tulee olemaan uhka Suomelle. Tilannetta on seurattava aktiivisesti!
täysin samaa mieltä
Suomen viranomaisilla on liian suppea oikeus valvoa valtion turvallisuutta.
jokseenkin eri mieltä
Suomen on pidettävä huoli, ettei terrorismin uhka maamme sisällä kasva.
täysin samaa mieltä
Vain perusteellisen harkinnan pohjalta.
täysin samaa mieltä
Julkiset palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja terveys- ja sosiaalipalvelut on ehdottomasti tuotettava jatkossakin ensisijaisesti julkisina palveluina!
täysin samaa mieltä
Pahoinvointi perheissä kasvaa ja yhteiskunnan on puututtava ongelmiin ennen tilanteen kärjistymistä. Maailma ei enää ole niin kaunis, kuin se päällepäin näyttää.
jokseenkin samaa mieltä
Vain jos taloudellinen asema sen mahdollistaa.
täysin samaa mieltä
Itsehallinto ei ole mikään itseisarvo.
jokseenkin eri mieltä
Ilmastonmuutoksen täysipainoisen hillintään tulee keskittyä sitten kun tekniikka ja taito on olemassa ilman, että se muodostaa kohtuutonta taakkaa Suomen kilpailukyvylle. Suomi toimii ajoittain liiankin nöyrästi ympäristöasioissa.
täysin eri mieltä
Suomi ei tarvitse geenimuunneltua ruokaa. On siis tarpeetonta riskeerata puhtaat ja laadukkaat elintarvikkeemme geenimuuntelulla. Omavaraistalouden merkitystä ja perinteisiä -maanviljelys, -metsästys ja kalastustaitoja tulee ylläpitää.
täysin eri mieltä
Suomen kiintiö on riittävä.
jokseenkin eri mieltä
Suomen vahvuus on maantieteellisesti kattava väestöpohja. Haasteena on kuitenkin palveluiden tuottaminen myös harvaanasutuille alueille.
jokseenkin eri mieltä
Opetusryhmän kokoa ei voi yksiselitteisesti lailla rajata. Maantieteellinen sijainti ja alueelliset tarpeet tulee huomioida opetusryhmien oikeaa kokoa pohdittaessa.
Ei
"Nato-kysymys" on Suomen maanpuolustuksen kannalta erittäin merkityksellinen. Tällähetkellä Suomen kansa muodostaa Nato kantansa pääasiassa ainoastaan mediasta saatavasta uutisoinnista. Ennen kuin päätös Nato- jäsenyydestä tehdään, täytyy kaikki hyödyt ja haitat punnita erityisen tarkasti faktojen pohjalta. Päätöstä ei voi, eikä kannata tehdä ns. "musta tuntuu" pohjalta. Mikäli kansanäänestykseen mennään, todella toivon kaikkien äänestäjien tutkivan asiaa perinpohjaisesti.
Kyllä
Ydinvoima turvaa Suomen kilpailukyvyn, sekä omavaraisuuden energian suhteen. Ydinvoima on myös ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa.
Ei
Julkisentalouden kustannuskehitys on ollut nousava, eikä menoja voida kattaa tuloilla, mikäli veronalennuksiin ryhdytään. Helppo olisi luvata veronalennuksia, mutta millä menot rahoitetaan? Lisävelka on vastuutonta taloudenhoitoa.
Ei
Tasa-arvoinen avioliittolaki oli ehdottoman oikea ratkaisu.
Kyllä
27
02 Uudenmaan vaalipiiri
6307AhoinpeltoElinaKöyhien Asialla52F000390tuote-esittelijä
28
04 Satakunnan vaalipiiri
5550AhokangasPetri
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
32M08.3.2015 23:2100Kankaanpää112
Eduskunta tarvitsee näkemystä nuorelta, teollisuuden ay-aktiivilta, jolla on kokemusta duunarin arjesta.
Haluan olla mukana kehittämässä parempaa ja oikeudenmukaisempaa työelämää.
Tulevalla vaalikaudella tulen tekemään työtä lakimuutoksen puolesta joka kieltää nollatuntisopimukset.
Tulevalla vaalikaudella tulen tekemään työtä tuloerojen kaventamisen puolesta.
Parantaa lapsiperheiden asemaa.
suomi
http://www.petriahokangas.fi
https://www.facebook.com/pages/Petri-Ahokangas-eduskuntavaaliehdokas/227714237320393
https://twitter.com/@petriahokangas
kyllä
Lauri 8-v ja Eveliina 6-v
metsästys ja kalastus
yksityinentyöntekijäKoneistaja
ammattitutkinto
suomi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
10 000-20 000 euroa
81-100%puolueen tuki
30 000-50 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin eri mieltä
On totta, että Suomen sosiaaliturva mahdollistaa terveen ja täysin työkykyisen toimeentulon. Tämä on kuitenkin pieni marginaali. Tärkeämpää on, että ne jotka eivät kykene osallistumaan työelämään, sairauden, mielenterveyden tai muiden vastaavien ongelmien takia, saavat riittävän sosiaaliturvan elämiseen. Heikommista pitää huolehtia.
jokseenkin samaa mieltä
Aukioloajat voitaisiin vapauttaa muilta osin, mutta juhlapyhien osalta jättäisin nykyiset rajoitukset voimaan.
täysin eri mieltä
Pidän perustuloa kalliina vaihtoehtona. Vastikkeeton raha siirtyisi hintoihin. Nykyinen sosiaaliturvan malli kohdentuu sitä tarvitseville.
täysin samaa mieltä
Lähtökohta tulee olla, että työllä tulee toimeen. Ei voi olla niin, että ollaan työsuhteessa mutta toimeentulo saadaan sosiaalietuuksista. 18 tuntia/viikko olisi hyvä minimityöaika. Tämä työaika kartuttaisi työssäoloehtoa ja näin työntekijällä olisi mahdollisuus päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.
täysin eri mieltä
En näe että ansiosidonnaista lyhentämällä luotaisiin yhtään uutta työpaikkaa. Ongelma on se ettei työpaikkoja ole, joten työttömyysturvaa lyhentämällä ei ratkaista työttömyyttä.
jokseenkin eri mieltä
Pienenä viennistä riippuvaisena maana näen, että Suomen tulee olla osa suurempaa rahaliittoa. Tämä tuo vakautta ja ennustettavuutta mitä maamme vienti tarvitsee.
täysin eri mieltä
Ruoka on välttämättömyys jokaiselle, eikä sen verotusta tule kiristää. Ruuan verotuksen nosto vaikuttaisi eniten pienituloisiin, joilla on jo nyt liian tiukkaa.
jokseenkin eri mieltä
Kuntien taloutta pitää sopeuttaa jatkossakin. Leikkauspolitiikka ei ole ensisijainen vaihtoehto.
täysin samaa mieltä
Tämä olisi pitänyt tehdä jo kevään 2014 kehysriihessä. Oikeisto ei tähän suostunut, joten seurauksena saatiin huomattavasti sekavampi ratkaisu. Lapsilisien verotus tulee olla progressiivinen.
jokseenkin eri mieltä
Suomi tarvitsee Sote - uudistuksen. Uudistuksen ensisijainen tarkoitus on taata yhtäläiset palvelut joka puolella Suomea. Uudistus mahdollistaa myös palvelurakenteiden uudelleen suunnittelun kustannustehokkaammin.
täysin eri mieltä
Mielestäni Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana. Meidän tulee taata riittävä rahoitus uskottavalle maanpuolustukselle. Yleinen asevelvollisuus on osa uskottavaa maanpuolustusta.
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Mielestäni Suomen tulee pitää kiinni korkeasta yksityisyyden suojasta.
jokseenkin samaa mieltä
Terrorismi on aina tuomittavaa. Ei voi olla niin, että ei haluta osallistua terrorismin torjuntaan peläten kostoa. Juuri siihenhän terrorismi pyrkii, vaikuttaa pelolla päätöksentekoon.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Mielestäni julkisten Sote - palveluiden riittävä taso tulee taata julkisina palveluina. Yksityiset palvelut toimivat kyllä täydentävinä.
jokseenkin samaa mieltä
Ennalta ehkäisyyn tulee panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Tällä tavoin saadaan huomattavia säästöjä.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Terveyspalvelut ovat suuri osa kuntien vuotuisesta budjetista. Laadukkaat terveyspalvelut tulee taata, mutta ratkaisu pitää löytyä ilman, että puututaan perustuslailliseen kuntien itsehallinto-oikeuteen.
jokseenkin eri mieltä
Ilmastonmuutokseen tulee suhtautua vakavasti, ja toimiin tulee ryhtyä. Sopimukset esim. päästörajoituksista tulee kuitenkin tehdä globaalisti teollisuusmaiden kesken. Tällöin rajoitukset eivät heikennä Suomen kilpailukykyä suhteessa muihin teollisuusmaihin.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Kyllä
Itse en Nato jäsenyyttä kannata, mutta kunnioittaisin kansanäänestyksen tulosta.
Kyllä
Vientiteollisuus on Suomen hyvinvoinnin kivijalka. Vientiteollisuus tarvitsee edullista energiaa. Suomen omavaraisuutta sähköntuotannon suhteen tulee parantaa.
Kyllä
Tuloveron laskulla lisättäisiin kotimaista kysyntää. Ennen kaikkea tuloveroa tulisi alentaa pieni- ja keskituloisten kohdalla.
EiKyllä
29
01 Helsingin vaalipiiri
4668AholaAmosPiraattipuolue32M03.3.2015 13:2100Helsinki242
Jos haluat muutosta, on syytä äänestää jotakuta, jolla ei ole muutoksessa mitään hävittävää. En aja puolueen tai eturyhmän etua, vaan Suomen etua kokonaisuutena.
Yksilön ja yrittämisenvapautta, työllisyyttä, sosiaaliturvauudistusta, muutosta, "maan tavan" lakkauttamista
Yrittämisen ja työn vastaanottamisen esteet minimoidaan sosiaaliturvauudistuksen ja lupamenettelyjen poistamisen kautta.
Hallituksen tehtävä ei ole päättää mitä kansalaiset saavat tai eivät saa vapaa-ajallaan tehdä, kunhan he eivät aiheuta harmia muille.
Suomen talous tasapainotetaan, tarvittavat leikkaukset tehdään turhiin julkisiin menoihin, kuten hallintoon ja byrokratiaan.
http://www.viskipuolue.fi
https://www.facebook.com/Legioona
https://twitter.com/legioona
eiAvopuolisointernetyksityinenjohtava asema
Toimitusjohtaja, Senior Manager
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
ei mitään näistä
alle 1 000 euroa
0 %
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Omistan 51% Collaboration Objects Softwaresta
50 000-70 000 euroa
50 000-200 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Sosiaaliturva ei kannusta ottamaan töitä vastaan, tuloloukut pitäisi poistaa.
täysin samaa mieltä
Vapauttaminen on sekä yrittäjien, työntekijöiden että asiakkaiden etu, eikä ole mitään syytä miksi lainsäätäjän pitäisi aukioloa rajoittaa.
täysin samaa mieltä
Perustulo on järkevä tapa poistaa tuloloukut, sekä vähentää turhien byrokraattien määrää useilla tuhansilla julkishallinnosta. Perustulo voidaan rahoittaa tuloveroprogressiota muuttamalla niin, että sen kustannusvaikutus on nolla. Sokerina pohjalla, perustuloa voitaisiin maksaa tarvittaessa päivittäin, jolloin koko kuun perusturvaa ei voi tuhlata yhdessä illassa.
täysin eri mieltä
Ns. nollasopimus sopii joillekin työntekijöille, itse olen mm. sijaistanut yläastetta aikoinaan vastaavalla järjestelyllä, enkä nähnyt siinä mitään väärää. Jos nollasopimus ei olisi ollut mahdollinen, ei minua olisi voinut työllistää lainkaan, ja uskon että moni on nykyään samassa tilantesssa.
jokseenkin samaa mieltä
Ansiosidonnaisella on työkykyä heikentävä vaikutus, sillä taidot vanhentuvat sillä aikaa kun mitään töitä ei voi tehdä ansiosidonnaisen menettämisen uhalla. Kestoa voisi hyvin lyhentää, jos samalla sallitaan yrittäminen ilman että ansiosidonnaisen menettää.
jokseenkin eri mieltä
Maailma polarisoituu, ja heikot jäävät Yhdysvaltojen ja Kiinan jalkoihin. Suomi tarvitsee vahvaa Eurooppaa ja sen sisämarkkinoita tulevaisuudessa, mutta samalla on todettava, että Euroopan toteutus mättää. EU maille pitäisi antaa oikeus omaan rahapolitiikkaansa, se on ainoa tapa korjata kilpailukykyerot.
täysin eri mieltä
Ruuan korkeampi verottaminen on pois muusta kulutuksesta, joka huonontaa työllisyystilannetta. Tämä kiristys olisi laukaus omaan polveen.
täysin samaa mieltä
Julkissektori on huono käyttämään rahaa, kuten esim. valtion IT hankkeista ja 5 vuoden irtisanomissuojasta tiedämme. Yksityissektorilta tuttu matokuuri tehostaisi toimintaa kansalaisten tarvitsemia palveluita huonontamatta. Matokuuri pitää kuitenkin toteuttaa niin, että kyseisten virastojen ja kuntien johto on tulosvastuussa työpaikkansa uhalla niiden onnistumisesta ilman kansalaisten tarvitsemien palvelujen heikentämistä.
täysin eri mieltä
Mitä järkeä tässä olisi? Kierrättäisimme rahaa taskusta toiseen ja työllistäisimme samalla turhia byrokraatteja.
jokseenkin eri mieltä
Kyllä meillä on, mahdollisesti jopa laajempiinkin - haastavaa on vain resurssien oikea kohdistaminen, jota julkishallinnon pitäisi opetella yksityissektorilta.
täysin samaa mieltä
Olen koko aikuisikäni vastannut "En osaa sanoa" Nato-kysymykseen, mutta Venäjän toiminta Krimillä sai minut kannattamaan Natojäsenyyttä.
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Maahanmuuton pitäisi olla pääosin työperäistä, se on paras tapa torjua kaikkia siihen liittyviä uhkia, myös terrorismia.
täysin samaa mieltä
Jokaisessa maassa on armeija, joko oma tai naapurin. Suomella ei ole enää varaa pasifismiin.
jokseenkin eri mieltä
On paljon parempia tapoja turvata valtion turvallisuus kuin massavalvonta, esimerkiksi huolehtimalla siitä että maahanmuutto on työperäistä. Verkkovalvonta on malliesimerkki siitä, että tehdään mitä voidaan, sen sijaan että tehdään mitä pitäisi. Kuitenkin, vieraiden valtojen toimintaa verkossa pitää voida valvoa ja tarvittaessa estää.
ohita kysymys
täysin samaa mieltä
Ihmisellä on vapausaatteen mukaisesti oikeus päättää omasta kuolemastaan, mikä minä olisin päättämään jonkun muun puolesta, ja millä oikeudella?
jokseenkin eri mieltä
Perusterveydenhuolto (sairaudet, luunmurtumat, hammashoito jne.) pitäisi toteuttaa yksityisesti, joka nostaisi palvelujen laatua ja laskisi niiden hintaa. Erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut pitäisi edelleen tuottaa julkisesti, koska palveluille ei voida yksiselitteisesti määritellä hintaa, tai palveluista voisi syntyä liian helposti monopoli.
ohita kysymysohita kysymys
täysin samaa mieltä
Kuntien itsehallinto on aluepolitiikkaa, joka on lopulta aina joltakin pois.
jokseenkin eri mieltä
Jos meillä ei ole työpaikkoja, olemme pian liian nälkäisiä murehtimaan muuta kuin ruokaa. Vasta työn tuottavuuden paranemisesta johtuva korkea elintaso mahdollistaa meille suurempien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisen.
jokseenkin samaa mieltä
Geenimuuntelussa tehdään samaa mitä on tehty jo satoja vuosia, mutta nopeammin. Ruoka on turvallista, mutta esim. kasvit jotka eivät kanna hedelmällisiä siemeniä ovat geenimuuntelun väärinkäyttöä.
täysin eri mieltä
En näe syytä miksi pitäisi, teemme jo oman osamme.
täysin samaa mieltä
Kaupungillistuminen on jatkunut jo tuhansia vuosia, ja kaikki taistelu sitä vastaan on ollut vain kallista viivytystaistelua. Kaupungillistuminen myös mahdollistaa palveluyhteiskuntaan siirtymisen, joka on välttämätöntä korkeammalle työllisyysasteelle. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa pitää koko maata asuttuna.
ohita kysymysKyllä
Kansanäänestys kertoisi objektiivisesti kuinka huolestuneita suomalaiset ovat Krimin tilanteesta, ja mahdollisesti poistaisi poliittisen lukon aiheen ympäriltä.
Kyllä
Ydinvoima on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas tapa tuottaa energiaa, mutta voimaloita ei missään tapauksessa pidä ostaa Venäjältä ulkopoliittisista syistä.
Ei
Tuloveroa on syytä alentaa vain alemmissa tuloluokissa, korkeampituloisten veronalennukset eivät mene kulutukseen, joten ne eivät myöskään paranna työllisyyttä.
Ei
Kukin naikoot kenet lystää, kunhan molemmat osapuolet ovat suostuvaisia ja täysi-ikäisiä.
Kyllä
30
11 Keski-Suomen vaalipiiri
4638AholaLotta
Kansallinen Kokoomus
43F06.3.2015 21:3700Jämsä33
Olen tomera, tunnollinen ja luotettava asioihin perehtyjä. Olen tottunut tekemään päätöksiä aikapaineessa ja ihmisiä kuunnellen. Omaan monipuolisen kokemuksen erilaisista luottamustehtävistä.
Edistän terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuutta, yrittäjän mahdollisuutta liikeideansa toteuttamiseen, turvallisia elinolosuhteita, koulutuksen ja innovaatioiden muuttumista menestyksiksi.
Lupaan hoitaa kansanedustajanakin työni hyvin ja innokkaasti.
Lupaan kuulla ihmisiä ja ottaa huomioon merkitykselliset seikat.
Lupaan edistää osaamisen, yrittäjyyden ja ideoiden muuttumista menestyksiksi.
suomi
http://www.lottaahola.fi/
https://www.facebook.com/lotta.ahola.98?fref=ts
https://twitter.com/lottaahola
kyllä
Juuso 20v, Ville 17v, Helmi-Lotta 14v. Mallu-kissa.
musiikkiyksityinentyöntekijäsairaanhoitaja
korkeakoulututkinto
suomi
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
10 000-20 000 euroa
51-80 %
yksityiset lahjoitukset
EI taloudellisia sidonnaisuuksia.
30 000-50 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Vastikkeeton palvelu johtaa helposti passivoitumiseen. On löydettävä keinot tarkoituksenmukaiseen osallistumiseen yhteiskunnan toimintaan.
jokseenkin samaa mieltä
Kauppojen ja muiden liikkeiden pitää saada olla auki silloin kun asiakkaita on tulossa ja yrittäjä katsoo sen kannattavaksi.
jokseenkin samaa mieltä
Mallia on syytä selvittää ja viedä eteenpäin. Nykyistä järjestelmäämme eri tukien hakemiseen on selkiinnytettävä. Työ tekeminen ja vastaanottaminen on tehtävä kannustavaksi.
jokseenkin samaa mieltä
Jos työntekijä ja työnantaja yhdessä sopivat työajasta eikä se estä työntekijää vastaanottomasta muuta työtä. Keinottelua ei tule sallia.
jokseenkin eri mieltä
Ei ole tarvetta lyhentää, mikäli työttömyysturvaa saava hakee aktiivisesti uutta työtä. Työn tekeminen tulee aina olla kannustavampaa kuin tukien varassa eläminen.
täysin eri mieltä
Ilman euroa Suomella ei olisi kunnollista osaa Euroopan markkinoilla.
jokseenkin eri mieltä
Veropolitiikalla voidaan edistää terveyttä edistäviä ruokavalintoja. Terveydelle haitallisten raaka-aineiden verotusta voidaan kiristää.
täysin samaa mieltä
Menot ja tulot on saatava tasapainoon. Jatkuva velanotto johtaa kansantalouden romahdukseen.
täysin eri mieltä
Lapsilisien verottaminen lisää kannustin loukkuja ja byrokratiaa.
jokseenkin samaa mieltä
Julkiset palvelut ja etuudet ovat kasvaneet liian suuriksi suhteessa niitä rahoittavien taloudelliseen kuormitukseen. Rakenteita uudistamalla, julkisen, yksityisen ja järjestöjen palvelutuotannon järkevällä tehtäväjaolla, potilaan/asiakkaan valinnanvapauden lisäämisellä sekä rahoituksen seuraamisella potilaan mukana voimme tehostaa ja järkevöittää palveluitamme. Näin turvaamme palvelut kaikille tasapuolisena ja –laatuisina.
jokseenkin samaa mieltä
Natoon liittymistä on valmisteltava ja neuvoteltava jäsenyyden ehdoista.
jokseenkin samaa mieltä
Poliisin resurssit on mitoitettava tarkoituksenmukaisesti. Sisäisiin turvallisuusuhkiin tulee olla resurssit varautumiselle. Myös tietoverkkohyökkäyksiin ja hybridiuhkiin tulee voida varautua.
jokseenkin eri mieltä
Jokaisen halukkaan on saatava mahdollisuus tulla tekemään palkkatyötä Suomessa. Maassamme on pystyttävä ennakoimaan myös uudenlaisia uhkia, kuten terrori-iskuja tiedustelulainsäädännön vahvistamisen ja muiden maiden yhteistyön kautta.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjän uhka on kasvanut kaikkia muitakin valtioita kohtaan.
jokseenkin samaa mieltä
Kun Suomen turvallisuus on kunnossa, myös kansalainenkin on turvassa. Jokaisella on tulee olla yksilönvastuu verkonkäytössä. Tiedustelulainsäädäntöä tulee vahvistaa Suomen turvallisuuden edunmukaisesti. Uudistuksissa tulee kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja ihmisoikeuksia.
jokseenkin eri mieltä
Suomalaisen koulutusosaamisen vienti on tärkeää, mutta en näe sen tarvetta tämän kaltaiseen toimintaan.
jokseenkin eri mieltä
En kannata kenenkään elinpäivien rajaamista avustamalla kuolemaan. Ihmiselle tulee antaa arvokas kuolema riittävä kipu- ym. lääkitys huomioiden. Aivokuolleeksi todettu ihminen voidaan mielestäni irroittaa hengityskoneesta.
jokseenkin eri mieltä
Ei ole tarkoituksen mukaista tuottaa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita julkisina.Vastuu järjestämisestä tulee säilyä julkisella puolella. Ennen julkisen ja yksityisen terveyspalvelutuotannon laajentamista on varmistuttava kokonaispalvelujen kustannusten ja tuottojen tasapuolisesta kohdistumisesta palvelujen tuottajille. ”Rusinoiden poimintaa” ei pidä sallia.
jokseenkin eri mieltä
Perheillä tulee olla mahdollisuus ja tieto hakea ja saada apua ongelmiinsa ajoissa ilman luukkuja ja lähetteitä. Tällöin viranomaisten lisäpuuttumista ei tarvita.
jokseenkin eri mieltä
Varallisuuden käyttämisessä on otettava huomioon ihmisen oma ajatus omaisuutensa käyttötarkoituksesta. Hoivapalvelut ovat yhteiskunnan kaikille tasapuolisesti tarjottavia palveluja, eikä niiden tarjonnassa pidä ottaa käyttöön muita rahoitustapoja kuin jo veronmaksun kautta on tehty.
jokseenkin samaa mieltä
Potilaan valinnanvapautta palveluiden hankinnassa tulee lisätä. Perusterveydenhuollon rahoitusosuus kulkee ihmisen valitsemalle palveluntuottajalle.
jokseenkin samaa mieltä
Terve talous ja työ antavat mahdollisuuden myös ympäristöasioiden hyvälle hoidolle. Näin ympäristöasiat ja työpaikat eivät ole ristiriidassa. Aina tulee arvioida ympäristövaikutukset ja katastrofaalisissa tapauksissa tulee ymmärtää luopua hankkeesta.
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Turvapaikanhakijoille on ensisijaisesti perustettava vastaanottokeskukset sinne, missä heillä on parhaat edellytykset työhön, toimeentuloon, kotoutumiseen ja elämään.
jokseenkin eri mieltä
Asutuksen on kuitenkin perustuttava terveeseen työntarjontaan ja elinkeinojen harjoitukseen.
jokseenkin eri mieltä
Opetusryhmien koon tulee perustua muihin kannustamiin kuin lakiin. Kannatan max 25 oppilaan luokkakokoja.
Kyllä
Natosta on voitava keskustella. Natoon liittymistä on valmisteltava ja neuvoteltava jäsenyyden ehdoista.
Kyllä
Energiahuollon omavaraisuutta on lisättävä. Uusiutuvien kotimaisten energialähteiden käyttöä tulee kehittää ja lisätä.
Kyllä
Raha täytyy saada kiertämään ja tämänkin kautta luodaan uusia työpaikkoja.
Ei
Lain tulee olla sama kaikille.
Kyllä
31
01 Helsingin vaalipiiri
4896AholaRiku
Vasemmistoliitto
34M0
23.2.2015 20:17
00Helsinki24
Minulla on käytännön kokemusta työelämästä noin 10 vuoden ajalta sekä akateeminen koulutus. Nämä taustat luovat osaamista sekä tahtoa tehdä töitä. Paneudun asioihin ja haluan toimia ihmisten hyväksi.
Vaaliteemojani eduskuntavaaleissa ovat liikunta, asuminen, talous ja ympäristö. Lue lisää minusta ja teemoistani: http://ehdokas.vasemmisto.fi/rikuahola
Lupaan pitää jalat maassa.
Lupaan pitää yhteyttä kansalaisiin ja kuunnella heidän toivomuksiaan.
Lupaan pitää silmät ja korvat auki uusien innovaatioiden varalta. Suomi tarvitsee niitä.
suomi
http://ehdokas.vasemmisto.fi/rikuahola/
https://www.facebook.com/pages/Riku-Ahola/19499604652?ref=hl
https://twitter.com/rjahola
eiAsun yksinliikuntayksityinenjohtava asema
Toiminnanjohtaja/VTM
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |italia
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
51-80 %
yksityiset lahjoitukset
Kansantalojen Liitto, työnantaja.
30 000-50 000 euroa
10 000-50 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Sosiaaliturva koetaan monimutkaiseksi ja lannistavaksi systeemiksi. Se ei kannusta työnhakuun yhteiskunnassa, jossa silppu- ja pätkätyöt ovat normi ja niiden vastaanottaminen on kannattamattomampaa kuin kotona oleminen. Yksi ratkaisumahdollisuus ongelmaan olisi perustulo, joka olisi kansalaisille universaali. Perustulon lisäksi ihminen voisi tehdä haluamansa määrän työtä vaarantamatta etuuksiaan.
jokseenkin eri mieltä
Monet pienemmät elintarvikeliikkeet saavat olla jo lähes vapaasti auki. Lisäksi suuremmat kauppakeskukset ja liikkeet saavat alueittain erikoislupia matkailijoiden tarpeita silmällä pitäen. Mikäli aukiolot olisivat täysin vapaat, pitäisi muunkin yhteiskunnan mukautua tähän. Tarvittaisiin esimerkiksi lisää ympäri vuorokauden ja pyhäpäivinä auki olevia lastenhoitopalveluita, sillä palvelualalla työskentelee paljon nuoria ihmisiä, joilla on pieniä lapsia.
täysin samaa mieltä
Sosiaaliturva koetaan monimutkaiseksi ja lannistavaksi systeemiksi. Se ei kannusta työnhakuun yhteiskunnassa, jossa silppu- ja pätkätyöt ovat normi ja niiden vastaanottaminen on kannattamattomampaa kuin kotona oleminen. Yksi ratkaisumahdollisuus ongelmaan olisi perustulo, joka olisi kansalaisille universaali. Perustulon lisäksi ihminen voisi tehdä haluamansa määrän työtä vaarantamatta etuuksiaan.
täysin samaa mieltä
Nollatuntisopimukset ovat yksi syy pätkätyöhön. Nollasopimukset kyseenalaistavat vakituisen työn merkityksen sekä vaikeuttavat työntekijän mahdollisuutta hallita arkeaan. Mikäli nollatyösopimuksia halutaan työntekijän kanssa solmia, esimerkiksi liittyen hänen elämäntilanteeseensa, pitää kummankin osapuolen suostua ilman painostusta tällaiseen ratkaisuun.
täysin eri mieltä
Työttömyyskassat järjestävät ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksun. Se rahoitetaan pääosin verovaroilla sekä työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Mielestäni kestoa ei tarvitse tästä lyhentää.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä on monimutkainen kysymys, sillä Suomen ulkomaankaupan vienti kärsii silloin kun euro on vahva ja toimii kun euro on heikko. Kun Suomi oli vielä markassa, pystyttiin maassamme devalvoimalla heikentämään markan arvoa suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin. Tämä loi vientiin uutta vetoa vientiteollisuuden tarpeiden sitä vaatiessa. Eurossa mukana ollessamme emme voi devalvoida, mutta euroalue on luonut Suomelle suuremmat "sisämarkkinat". Kysymyksellä on puolensa. Tällä hetkellä euron haitat tuntuvat vahvemmilta.
täysin eri mieltä
Ruoka on sellainen hyödyke, jota tarvitsevat kaikki elääkseen. Ruoan ALV-verotusta säätelemällä, esimerkiksi asettamalla vihannekset, marjat ja hedelmät alempaan veroluokkaan, voidaan ohjata ihmisiä terveellisempään ruokavalioon. Arvonlisävero on tasavero, joten se on suhteellisesti vähempituloiselle kalliimpi kuin hyvätuloiselle. Tämän takia ruoan verotusta ei voida missään nimessä kiristää.
täysin eri mieltä
Kurjistava talouspolitiikka ei toimi. Talouden itseään ruokkiva syöksykierre voidaan pysäyttää vain valtion aktiivisella elvytyksellä ja investointipolitiikalla. Nyt on oikea aika korjata homekoulut, paikata rapistuneet tiet sekä rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja. Investoinnit luovat työpaikkoja ja lisäävät ihmisten ostovoimaa. Tästä hyötyy myös yksityinen sektori.
täysin samaa mieltä
Lapsilisiä voidaan korottaa ja samalla laittaa verolle. Progressiivinen verotus lapsilisien kohdalla mahdollistaa sen, että lapsilisää voidaan maksaa korotettuna. Matalatuloisemmat maksaisivat siitä luonnollisesti vähemmän veroa ja hyötyisivät suhteellisesti enemmän. Tulonsiirtojen tarkoituksena on tasoittaa kuilua rikkaiden ja matalatuloisten välillä.
jokseenkin eri mieltä
Suomella on varaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikäli ne järjestetään niin, että palveluihin kohdennettavat varat eivät valu veroparatiiseihin palveluntuottajien omistuspohjan takia. Tottakai ensisijaisena tavoitteena on että terveys- ja sosiaalipalveluiden tarvetta pitää vähentää. Tähän auttaa vain ennaltaehkäisevä nuorisotyö ja ihmisten arkiliikunnan kannustaminen. Liikkumattomuuden kustannukset ovat arviolta 2 miljardia euroa vuodessa. Liikuntaseurat eivät pysty tätä ongelmaa yksin ratkaisemaan, vaan tarvitsemme ylihallintokuntaista yhteistyötä terveyssektorin kanssa sekä liikuntavaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa.
täysin eri mieltä
En näe edelleenkään NATOa vaihtoehtona Suomelle. NATOn mahdollinen laajentuminen Suomen rajoille lisäisi Venäjän kokemaa uhkaa lännestä ja täten vaarantaisi alueemme vakautta. NATO-jäsenyys heikentäisi entisestään Suomen ja Venäjän kaksinkeskeistä kanssakäymistä.
jokseenkin samaa mieltä
Virkavallan tehtävää ei voida korvata yksityisillä vartioliikkeillä, joiden toimintatavat ovat toisinaan kyseenalaisia. Poliisilla, eli viranhaltijalla, on aina julkiseen virkaan perustuva velvollisuus lakien mukaiseen toimintaan. Tästä hän on virkansa puolesta vastuussa. Syrjäseuduilla poliisien tulo voi lisäksi kestää usein kauan, joten resurssien lisääminen poliisin virkoihin on kannatettava asia.
jokseenkin eri mieltä
Terrorismi ja sen lisääntyminen juontuvat ensisijaisesti köyhyydestä ja siitä johtuvasta turhautumisesta sekä turvattomuudesta köyhissä maissa. Terrorismia vähennetään parhaiten vaikuttamalla köyhyyteen ja tasa-arvon puutteeseen. Tottakai maahan tulevien taustat pitää kartoittaa ja pyrkiä estämään ääriliikkeiden kannattajien pääsy maahan. Tämä ei voi kuitenkaan olla maahanmuuttopolitiikan prioriteetti numero yksi.
jokseenkin eri mieltä
Suomen raja on Venäjän yksi rauhallisimmista. Miksi Venäjä haluaisi vaarantaa sen. Jos puhutaan esimerkiksi Ukrainan tilanteesta, on rehellisesti myönnettävä että nykyinen tilanne johtuu kahden eri toimijan välisten etupiirien törmäyksestä. Tässä konfliktissa Euroopan unioni itähankkeineen on myös yksi osapuoli.
täysin eri mieltä
Käsittääkseni valmisteilla olevassa laissa on tarkoitus laajentaa viranomaisten mahdollisuutta seurata ja estää haitallista verkkoliikennettä sekä ohjata tietoa tästä puolustusvoimille, suojelupoliisille, keskusrikospoliisille ja viestintävirastolle. Periaatteessa oikeuksien laajentaminen vaarantaa yksilön vapauden, sillä viranomaisten valta kansalaista kohden kasvaa. Tässä kohtaa on ihan hyvä kysyä, kuka valvoo viranomaista ja vaarantuuko kansalaisten yksityisyydensuoja mahdollisen lakimuutoksen myötä? Itse en olisi tähän valmis.
täysin eri mieltä
Vaikka ISIS on yksi tämän hetken vaarallisimmista toimijoista pallollamme, ei Suomen sotilaallisesti puolueettomana maana pidä puuttua konfliktiin aseellisesti tai kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja. Nämä joukot saavat jo Yhdysvalloilta koulutusta. Suomen pitää kuitenkin ottaa vahvempi rooli alueen rauhoittamisprosessissa kansainvälisen humanitäärisen avun tehtävissä. Mikäli sotilaallinen konflikti Lähi-idässä saadaan loppumaan, lähtee uudelleenrakennustyö demokratiaprosessin kautta, jossa on huomioitava kaikkien osapuolten intressit. Tässä prosessissa Suomella on perinteisenä rauhanturvaajamaana annettavaa neuvottelijan ominaisuudessa.
täysin samaa mieltä
Mielestäni ihmisellä tulee olla oikeus päättää kuolemasta eutanasian avulla, mikäli hän kykenee tämän itse vahvistamaan tapauksessa, jossa hoitotoimenpiteillä ei ole enää mahdollista parantua ja jokapäiväinen elämä taudin kanssa on täyttä kärsimystä.
täysin samaa mieltä
Terveys- ja sosiaalipalvelut pitää tuottaa ensisijaisesti julkisina palveluina sekä kolmannen sektorin osaamista hyödyntäen. Yksityisen terveydenhuollon ongelmana on se, että toimijat voivat usein valikoida asiakkaansa. Lisäksi osalla yksityisistä toimijoista on taustallaan omistuspohja, jossa voitot tilitetään veroparatiiseihin. Näiden toimijoiden tukeminen yhteiskunnan varoista on lähtökohtaisesti huono asia.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä on hiukan kaksiteräinen kysymys, sillä meillä on esimerkkejä Suomessa siitä, että lapsiperheiden ongelmat ovat viranomaisille annetuista vihjeistä ja vinkeistä huolimatta päättyneet pahimmalla mahdollisella tavalla. Toisaalta on myös esimerkkejä tapauksista, joissa huostaanottopäätös on tehty kyseenalaisin perustein. Kaikista paras ratkaisu olisi se, että viranomaisilla olisi tarpeelliset resurssit ja mahdollisuus tukea perheitä kaikilla mahdollisilla tavoilla jo siinä vaiheessa, kun ongelmat alkavat ensimmäisen kerran ilmenemään.
täysin eri mieltä
Ikääntynyt väestö on tehnyt oman työnsä tämän maan kehittämiseksi. Heidän pitää vastapainoisesti saada nauttia myös riittävästä hoivasta, kun siihen tulee tarve. Vanhushoitoon pitää resursoida riittävästi voimavaroja, jotta ihmistä voidaan kohdella yksilönä. Laitospaikka on turvattava niille, joille se on paras vaihtoehto ja kotona asumista pitää tukea riittävällä määrällä kotihoitajia sekä omaishoidon tuella.
täysin samaa mieltä
Kysymyksessä tullaan uuden Sote-lakivalmistelun ytimeen, jossa kuntien vastuuta terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä siirrettäisiin sote-alueiden järjestäjäkunnille. Tämä järjestelmä selkeyttäisi hallintoa ja hoitopolkuja. Tavoitteena on mahdollisimman tasapuolinen järjestelmä ympäri Suomen.
täysin samaa mieltä
Mielestäni kaikessa päätöksenteossa pitää asettaa ympäristöarvot etusijalle, sillä ympäristönmuutos on maapallon suurin uhka tällä hetkellä. Teollisuus ja ympäristökysymykset eivät kuitenkaan ole aina vastakkaisia asioita. Suomella on hyvä mahdollisuus olla vastuullisen, tehokkaan sekä puhtaan ympäristötekniikan edelläkävijä. Näin voitaisiin kehittää Suomelle myös uusia hyväkatteisia vientituotteita. Ympäristöteknologialla on Aasiassa kasvavaa kysyntää.
täysin eri mieltä
Geenimuuntelu pitää ensiksikin käsitteenä erottaa tavallisesta lajijalostamisesta. Geenimuuntelu on ihmisen rakentamien siirtogeenien tulos. Näiden vaikutusta ihmisten terveyteen pitkällä aikavälillä on vaikea ennustaa, koska siirtomuunnellut geenit ovat olleet käytössä maapallolla vasta suhteellisen lyhyen aikaa. Ympäristölle geenimuuntelusta on kuitenkin enemmän haittaa, mikäli tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta. Kun geenimuunnos pääsee vapaaksi luontoon, on sitä vaikea sieltä enää poistaa.
täysin samaa mieltä
Kansainvälinen tilanne Euroopan lähialueilla on kiristynyt viimeisinä vuosina. Tämä tarkoittaa kasvavaa humanitääristä kriisiä ja pakolaismääriä. Suomen pitää muiden länsimaiden kanssa vastata kasvavaan tarpeeseen.
jokseenkin samaa mieltä
Ihminen voi aika pitkälle valita asuinpaikkansa maassamme ja tämä on hänen oma valintansa. Mikäli verovaroin on järjetöntä kustantaa tiettyjä palveluita syrjäkylille, on silloin tuettava ihmisten muuttoa syrjäkyliltä taajamiin. Mikäli syrjäseudun elävöittäminen tapahtuu esimerkiksi matkailuyrittäjyyden tai muiden innovaatioiden kautta, voi valtio osoittaa tukea tämän toiminnan kehittämiseen.
täysin samaa mieltä
Riittävän pienet luokat mahdollistavat erilaisten oppijoiden ja heidän tarpeidensa huomioimisen. Kun opettajalla on tarpeeksi aikaa oppilaille, parantuvat oppimistulokset ja lapsia sekä nuoria voidaan paremmin kannustaa heitä itseään kiinnostaville yhteiskunnan osa-alueille tulevaisuudessa.
Kyllä
NATO-jäsenyys on sen kokoluokan päätös, että siitä päätettäessä, on asia alistettava neuvoa antavalle kansanäänestykselle.
Ei
Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin haaste. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla vastuullisen ympäristöpolitiikan ja tehokkaan sekä puhtaan ympäristötekniikan edelläkävijä. Näin edistetään myös työllisyyttä. Siksi kotimaista ja kestävästi tuotettua bio- ja aurinkoenergiaa, tuulivoimaa sekä maalämpöä on tuettava ja hiili- sekä ydinvoimasta on luovuttava. Lisäksi Suomen on saatettava voimaan ilmastolaki, joka sisältää sitovat ja kaikkia teollisuuden aloja koskevat päästövähennystavoitteet.
Ei
Verotuksen epäkohtia ei ratkaista pelkästään ansiotuloveroja säätämällä. Kaikkia tuloja, myös pääomatuloja, on verotettava samassa progressiivisessa verotaulukossa. Tämä estää kikkailun ansio-, osinko- ja pääomatulojen välillä.
Ei
Säädetyssä laissa on kysymys ihmisten oikeudesta mennä naimisiin sen ihmisen kanssa, joita he rakastavat. Tämä ei ole sukupuolikysymys, vaan kysymys ihmisoikeuksista.
Ei
32
07 Pirkanmaan vaalipiiri
5644AhonenJussi-Pekka
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
32M08.3.2015 21:5000Ylöjärvi40
Palkansaajilla on eduskunnassa liian vähän ystäviä. Minulle on tärkeää, että palkalla tulee toimeen ja kaikilla on asialliset työehdot.
Perheitä tulee tukea nykyistä voimakkaammin. Haluan reilut työehdot kaikille.
Teen töitä, jotta nollatuntisopimukset kiellettäisiin.
Teen töitä, jotta Suomeen saadaan uusia työpaikkoja.
Teen töitä, jotta kaikki pääsevät tulevaisuudessakin terveyspalveluihin.
suomi
http://www.jussiahonen.fi
https://www.facebook.com/Ahonen2015?fref=ts
https://twitter.com/jussiahonen
kyllä
Avovaimo ja kaksi tytärtä.
kirjallisuus ja elokuvat
yksityinentyöntekijä
Nuorisotoimitsija
korkeakoulututkinto
suomi |englanti
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
10 000-20 000 euroa
81-100%
ammattijärjestöjen tuki
30 000-50 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Sosiaaliturvan väärinkäyttäjiä on onneksi todella vähän. Tulevaisuudessa on tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu hyvinvointisuomen pelastamiseen. Sosiaaliturvan tasoa pitää nostaa, sillä tällä hetkellä se ei riitä kunnolla elämiseen ja eriarvoistaa siten ihmisiä ja kokonaisia perheitä.
jokseenkin eri mieltä
Ajattelen asiaa työntekijän kannalta. Monesti työntekijällä on perhettä ja jos kaupat olisivat auki ympäri päivän perheen yhteinen aika jäisi vähiin. Pärjäämme kyllä vaikka kaupat eivät ole sunnuntaina auki.
täysin eri mieltä
Tutkimusten mukaan perustulo lisäisi sosiaaliturvan menoja yli miljardilla, vaikka perustulon taso jäisi nykyistä pienemmäksi. Vihreiden perustulossa sosiaaliturva pienenisi niin, että sillä ei voisi elää. Vasemmistoliiton perustulomalli on taas mahdoton, sillä jonkun perustulo pitää myös rahoittaa. Perustulo lisäisi työmarkkinoilla pätkätöitä aiheuttaen suuren pienituloisten työntekijöiden ryhmän. Perustulon kannattajat perustelevat asiaa byrokratian pienentämisellä koska tuet korvattaisiin yhdellä perustulolla. Näin ei kuitenkaan kävisi, koska sosiaaliturva jäisi niin pieneksi, joten täydentäviä tukimalleja tarvittaisiin edelleen. Niitä olisivat täydentävä toimeentulotuki, asumistuki ym.
täysin samaa mieltä
Nykyinen malli on huono, sillä esim. työelämän lainsäädäntö ei tunne nollatuntisopimuksia. Näin nämä työntekijät jäävät vaille oikeuksia. Heitä ei koske irtisanomissuoja tai koeaikasäädös. Pätkätöihin tulee säätää 18-tunnin vähimmäisviikkotyöaika. Näin työntekijä pääsee ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen piiriin. Pätkätyöt tulee tehdä vapaaehtoisiksi, ei pakollisiksi. Näin ollen opiskelijat ym. saisivat tehdä pienempää viikkotyöaikaa kuin 18 tuntia, mutta se perustuisi työntekijän ja työnantajan sopimukseen.
täysin eri mieltä
Työttömyys on kasvanut, joten tässä tilanteessa työttömyysturvan pienentäminen aiheuttaisi köyhyyden lisääntymistä.
jokseenkin eri mieltä
Euro on hyvä valuutta, joka tuo vakautta muuten niin pienen valtion rahapolitiikkaan.
täysin eri mieltä
Ruuan hinta on Suomessa liian korkea. Tämän vuoksi esim. ALV-verokantaa ei saa enää nostaa, sillä se näkyy ruuan hinnassa saman tien.
jokseenkin eri mieltä
Kuntien talous on saatava kuntoon pitkällä aikajänteellä. Jos ainoa keino talouden tasapainottamiseksi on leikkaukset, niin se aiheuttaa kuntalaisten eriarvoistumista ja ongelmien syvenemistä. Leikkaukset koskevat juuri pienituloisimpia ihmisiä ja heidän perheitään. Näin terveyspalveluihin pääseminen vaikeutuisi ja esim. kouluissa luokkakoot kasvaisivat ja tukiopetuksen määrää pienennettäisiin. Kunnan tuloveroa voidaan vielä nostaa, sillä se on tällä hetkellä jo progressiivinen, eli varakkaat maksavat veroa enemmän. Kuntien toimintoja tulee kuitenkin koko ajan kehittää ja tehostaa, jotta pystytään tuottaa palvelut tehokkaasti.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä vaihtoehto käy minulle, sillä näin hyvätuloisten lapsilisiä leikattaisiin ja pienituloisten nostettaisiin. Minusta hyvätuloisten lapsilisät pitäisi poistaa kokonaan, sillä tiukassa taloustilanteessa tuet on kohdennettava perheille, joilla ei mene hyvin. Näin saisimme rahalla enemmän hyvää aikaan.
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen tällä hetkellä.
täysin samaa mieltä
Poliisilta on leikattu liikaa. Pieniä rikoksia ei keritä enää tutkimaan kunnolla ja näin kansalaisten oikeusturva heikkenee koko ajan.
jokseenkin eri mieltä
Suomen maahanmuuttopolitiikka on tällä hetkellä pääsääntöisesti kohdallaan. Maahanmuuttajien kotoutusta tulee kehittää ja panostaa Suomen kielen opintoihin.
jokseenkin eri mieltä
Venäjän toimet Ukrainassa huolestuttavat, mutta en silti näe, että Venäjä olisi uhka Suomelle. Tilannetta tulee toki tarkkailla jatkuvasti ja pitää hyvät suhteet yllä Venäjän kanssa.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Suomi voisi osallistua koulutustehtäviin osana laajempaa kansainvälistä yhteistyötä.
jokseenkin samaa mieltä
Minusta tämä pitäisi mahdollistaa, sillä ns. armokuolema on kivuton tapa lähteä. Onko inhimillistä kärsiä vakavasta sairaudesta ja loppuajasta olla kipulääkityksen ansiosta tiedottomassa tilassa.
täysin samaa mieltä
Julkinen palvelu on tehokasta ja tae siitä, että kaikki pääsevät laadukkaaseen hoitoon. Yksityisten tehtävänä on tehdä rahaa toisten terveydellä ja vasta sen jälkeen ajatella parantumista. Yksityiset palveluntuottajat ovat monesti monikansallisia suuryrityksiä jotka osaavat kiertää veronmaksun ja siirtää tulonsa veroparatiiseihin. Yksityiset palvelut tukevat julkista tuotantoa.
täysin samaa mieltä
Lastensuojelussa on liian vähän resursseja. Sosiaalipalveluissa tulee siirtyä ns. ennaltaehkäiseviin ja helposti saavutettaviin palveluihin josta perheet saavat nopeasti avun ongelmiinsa.
täysin eri mieltä
Tämä on tärkeä kysymys. Jo nyt ns. tehostettu palveluasuminen on eriarvoistavaa, sillä kaikilla ei ole enää varaa näihin palveluihin. Samaan aikaan laitoshoitoa pienennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin yksityisten tuottamiin vanhuspalveluihin. Kuntien maksamat palvelusetelit eivät kata näitä huimia kuukausimaksuja puoliksikaan. Kaikille pitää taata arvokas vanhuus ja laadukkaat senioripalvelut.
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Suomi hoitaa ympäristöasiansa hyvin. Tosiasia on, että jos kansantaloudella menee huonosti emme voi panostaa niin paljoa ympäristönhoitoon. Teollisuudelle ei saa enää sälyttää uusia kustannuksia.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Asuminen ja työpaikat keskittyvät asuntokeskuksiin. Siellä pystytään järjestämään tehokkaat palvelut kustannustehokkaasti. Kaikki saavat asua missä haluavat, mutta mielestäni sitten tulee hyväksyä se, että tietyt palvelut ovat kaukana.
jokseenkin samaa mieltä
Mitä pienempi luokkakoko sitä paremmat oppimistulokset.
Kyllä
Tämä on sen verran suuri kysymys, joka tulisi päättää kansanäänestyksellä.
Kyllä
Ydinvoima on tehokkain tapa tuottaa energiaa. Tällä hetkellä tuomme sähköä yhden ydinvoimalan verran Venäjältä. Omavaraisuutta on syytä nostaa. Uusiutuvia energiamuotoja tulee kehittää voimakkaasti.
Ei
Pienituloisten ja pienituloisten eläkeläisten verotusta tulee laskea, mutta en koe, että kaikkien verotusta tulee alentaa.
Ei
Kaikki saakoot rakastaa ketä vain, kunhan se tekee heidät onnellisiksi.
Kyllä
33
02 Uudenmaan vaalipiiri
4489AhonenLea
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
65F04.3.2015 9:4300Tuusula21
Olen ahkera,energinen ja yhteistyökykyinen. Minulla on laaja elämänkokenus, politiikan tuntemus ja ammattiurani kautta hyvä nuorten elämän tuntemus. Slogan: Sydämellä ja järjellä !
Hyvinvointia, nuorten työllistymistä ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämistä.
Lupaan toimia sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisen ja ,syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Lapsiperheiden tuen ja kotiavun saatavuuden puolesta.
Työnteon kannattavuuden puolesta ! Turvallisuuden takaamiseksi ! Työn saannin puolesta !
suomi
http://www.facebook.com/LeaAhonenKD
kyllä
Aviomies. Lapsen perhe ja lapsenlapsi asuvat toisella paikkakunnalla.
liikuntaei työelämässäeläkeläinenrehtori
korkeakoulututkinto
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
51-80 %puolueen tukiei oleei sijoituksia
jokseenkin samaa mieltä
Niille sos.turvan varassa eläville nuorille, jotka pystyisivät tekemään jotain työtä, tulisi työtä tarjota sos.avustuksen vastineeksi. Näin he pääsisivät paremmin kiinni yhteiskuntaan.
jokseenkin eri mieltä
Aukioloajat ovat riittäviä, joskin neliömäärärajoitukset voisi poistaa.Kaikki samalle viivalle
jokseenkin samaa mieltä
Perustuloa voisi jollain alueella kokeilla...vähenisikö hakemuskäsittelyt jne Sosiaalisin perustein annettava perustulo!
jokseenkin eri mieltä
Työntekijä voi haluta tehdä vain muutamia tunteja omasta tahdosta. Yhteinen selkeä sopimus työajoista !
jokseenkin eri mieltä
jos henkilö on irtisanottu tuotannollisista syistä !
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Ruoka on jo EU-maihin nähden kallista !
jokseenkin samaa mieltä
Leikkauskohteet harkittava tarkoin ! Julkisen hallinnon menot tarkasteluun !
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Poliiseilla pitkät matkat maaseudulla, liikennevalvonta ym.
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisyyden suoja on tärkeä, mutta sitä tulee kriittisissä tilanteissa tarkastella mikäli valtion turvallisuus on vaarassa
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Yksilöllä on nyt jo itsemääräämisoikeus esim. elvytyksen suhteen
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisiä tarvitaan rinnalle täydentämään palveluja
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Jokainen vanhus on hoidettava yleisperiaatteiden mukaisesti tulotasosta riippumatta.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Kaikille EU-maille samat velvoitteet toteutuksen suhteen
ohita kysymys
En ole paneutunut tähän asiaan, niin että voisin ottaa kantaa.
jokseenkin eri mieltä
Tulevien turvapaikanhakijoiden koulutus ja työnsaanti on turvattava ! Maltilliset korotukset siksi ovat paikallaan.
täysin eri mieltä
Suomi tarvitsee maaseutunsa !
jokseenkin eri mieltä
Suositus voi olla luokkakokojen suhteen, mutta joustavuutta myös tarvitaan .
Kyllä
Neuvoa antava kansanäänestys !
Kyllä
Jos on tarve muiden energialähteiden rinnalla
Ei
Taloustilanne ei tätä salline
Kyllä
Ratkaisua ei olisi pitänyt kytkeä avioliittoon. Rekisteröidyn parisuhteen oikeuksia voi tarkentaa.
Ei
34
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri
4358AhonenLiisa
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
52F019.2.2015 9:0600Mikkeli36
Olen arjen asiantuntija
Haluan puolustaa perheitä ja heikompi osaisia.
Haluan olla tukemassa, että lähipalvelut ovat lähellä kuntalaisia
Yrittämisellä saadaan talous kasvuun
Haluan välittää lähimmäisitä ja luoda turvallisuutta
suomi
http://httpp://www.123.kotisivu.fi/Lisbet
kyllä
Aviomies ja 2 tytärtä
julkinentyöntekijäLähihoitaja
ammattitutkinto
suomi
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
1 000-5 000 euroa
51-80 %puolueen tukiei ole
30 000-50 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Sosiaaliturva oikein käytettynä antaa minimi turvan
jokseenkin eri mieltä
Kaupantyöntekijät sekä yrittäjät tarvitsevat myös vapaa päivän
jokseenkin eri mieltä
Ihmisiä pitäisi tukea työntekemiseen, ei turvautumaan tukien varaan
täysin samaa mieltä
Ei voida tehdä 0 sopimuksia
jokseenkin samaa mieltä
Sitä voidaan neuvotella
jokseenkin eri mieltä
Olemme eurossa ja tarvitsemme sitä
täysin eri mieltä
Verotuksen kiristys vaikuttaisi pienituloisiin kaikkein eniten, joten ei kiristystä
jokseenkin samaa mieltä
Menoja tulisi sopeuttaa tulotasoon
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisä tulee olla verotonta tuloa
jokseenkin eri mieltä
Suomen tulee huolehtia heikompi osaisista, kenellä on omia varoja niin voi käyttää lisäksi.
täysin eri mieltä
Suomen tulee huolehtia omista puolustusvoimista
jokseenkin samaa mieltä
Poliiseja tulee olla riittävästi, jotta voidaan taata kansalaisten turvallisuus
jokseenkin eri mieltä
Maahanmuuttajien taustoja tulee tarkista sekä selvittää millaisesta maahanmuutosta on kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Siihen tulee suhtautua vakavasti, muttei lietsoa turhaa pelkoa
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
En hyväksy tätä,
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisten palvelujentuottajat voivat olla myös tuottajina sekä kolmassektori voi täydentää myös
täysin samaa mieltä
Täytyisi voida saada ennaltaehkäiseviä palveluja, ettei pelkona ole huostaanotto
jokseenkin samaa mieltä
Perustaso tulee kustantaa verovaraoin, mutta omaiset ja vanhukset voivat ostaa varallisuuden salliessa lisääpalveluja
täysin samaa mieltä
Kansalaisten tulee saada terveyspalvelut joustavasti ja lähipalvelut läheltä
jokseenkin eri mieltä
Ilmaston rajoituksissa ei pidä mennä äärimäisyyteen, työpaikkojen kustannuksella
täysin eri mieltä
Siinä on omat riskinsä, puhdas kotimainen ruoka on paras vaitoehto
jokseenkin samaa mieltä
Suomen pitää kantaa vastuunsa omalta osalta
täysin eri mieltä
Suomen tulee olla asuttu
jokseenkin samaa mieltä
Pienemmissä oppilasryhmissä oppilas tulee kuulluksi paremmin, mutta tietty määrä ei saa olla täysin ehdoton.
Kyllä
Kansalla on oikeus päättää asiasta
Ei
Korvaavia vaihto ehtoja pitää olla ydinvoimalle
Ei
Meillä ei ole vara tähän
Kyllä
Edellisen eduskunnan hyväksymä avioliitto laki tulee kumota. Avioliitto on miehen j naisen välinen liitto.
Ei
35
02 Uudenmaan vaalipiiri
5897AhonenLinda
Suomen Keskusta
34F000355
myynti- ja palveluvastaava
36
06 Hämeen vaalipiiri
4472ahtolatero
Itsenäisyyspuolue
38M0
20.3.2015 15:07
00Forssa94
Minulla on luontaista kykyä löytää ratkaisuja ongelmiin ja toisaalta myös kyky katsoa asia useammalta kantilta ollakseni oikeudenmukainen.
Itsenäisyyttä, omavaraisuutta
Irti EU:sta
Pienenpi kuilu vähäosaisten ja hyväosaisten välille
Huom. Ymmärsin väärin lapsilisäkysymyksen, enkä sitä enää voi muuttaa! Kysymys: lapsilisä korotettava ja verolle? Olen samaa mieltä!
suomi
https://www.facebook.com/ahtola
kyllä
Vaimo, lapsi, kissa
liikuntayksityinenyrittäjäPutkiasentaja
ammattitutkinto
suomi |englanti
ei mitään näistä
alle 1 000 euroa
0 %
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
-
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin samaa mieltä
Monimutkainen ja useamman luukun järjestelmä antaa sijaa väärinkäytöksille. Toisaalta saattaisi olla järkevää järjestää työkykyisille sosiaaliturvan varassa eläville jotain tekemistä, joka ylläpitää ja kehitää sosiaalisia ja toiminnallisia taitoja.
jokseenkin samaa mieltä
Näen tässä enemmän hyviä puolia kuin haittoja. Haittoina varmaan työntekijöiden huonommin ennakoitava työaika, mutta toisaalta on oma valinta mihin työhön hakeutuu. Tämä saattaisi kuitenkin pienentää ruoan hävikkiä ja auttaa varsinkin pienimpiä kauppoja mukautumaan vaikeihin ja muuttuviin olosuhteisiin. En oikein näe mitään syytä, miksi kenelläkään tai millään taholla pitää olla oikeus hankaloittaa yrittäjän liiketoimintaa sanelemalla, että milloin saa olla töissä ja milloin taas ei.
jokseenkin samaa mieltä
Kyllä perustulo olisi yksinkertaisempi ja taloudellisestikin tehokkaampi tapa hoitaa toimeentulo. "yhdenluukun"-järjestelmä helpottaisi myös väärinkäytösten kitkemistä.
täysin eri mieltä
Palkkaamista vaikeuttaa juuri minimityöaika joka on vaadittu esim. työllistämistuen saamiseen. Ei hyödyntää työllistämistukea, jos ei voi taata 85% täydestä työajasta, mutta eihän sitä voi luvata, jos ei ole varma onko edes itselle (yrittäjälle) töitä joka päivä. Tämä johti myös siihen, että pienyrittäjä ei saanut apua työllistämiseen verorahoista noin 700e/kk, mutta isommat yritykset, jotka olisi työllistänyt muutenkin, saivat tuota verorahaa palkkojen maksuun. Pienyrittäminen ja työllistäminen on tehty liian vaikeaksi ja kaikenlaiset rajoitukset vaikeuttavat sitä entisestään. Voisihan se olla niin, että pitää ennalta tuo aika määritellä, niin työsopimusta tehdessä sitten tästä voisi neuvotella. Asian pitäisi olla työntekijän ja työnantajan sopimus aina tilanteen mukaan.
jokseenkin samaa mieltä
Jotenkin nuo verorahoista tukien maksaminen pitäisi selkeyttää. Kaikki kuitenkin veroista maksetaan, kuten myös liitonrahat. Liitot tulisi jättää vallan pois tukihommista, koska niiden omat kulut vaan syö sitä rahaa välistä.
täysin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä. Suomessa pitäisi olla oma keskuspankki. Euro on johtanut pankkikriisiin, jota nyt hoidetaan luomalla lisää velkaa tyhjästä. Vallan kahvassa on pankit, jotka ovat usein yksityisten omistamia liikepankkeja. Nämä liikepankit on luonut velkaa liikaa ja nyt kasvun hidastuessa ollaan tilanteessa, jossa tämä pyrämidimäinen toiminta ei voi enää toimia. Kaiken lisäksi yksityisten sijoittajien riskit on kuitattu verovaroin, joka on täysin järjetöntä toimintaa. Ennestään ylirikkaat on toiminut vastuuttomasti yrittäessään tehdä itsestään vielä rikkaampia ja kun se uhkaa loppua, niin otetaan köyhien verotuloista rahat, jotta ei voitot sula. Lisäksi Suomalaisen tuotannon kilpailukyky olisi helpompi turvata omalla rahalla. Tuo pakkokasvun ja velan kautta toimiminen myös on nostanut hintoja ja nostaa aina lisää toimiessaan ja tämä lisää eriarvoisuutta köyhien ja rikkaiden välillä. Ja vaikka talous on tavallaa nousussa, niin ei oikeasti mitään hyödy kun kaikki hinnat, eli kulut nousee myös. Aina kun kysyt keneltä tahansa ja missä tahansa, että kerro edes yksi hyöty, mitä tuo euro tai eu on tuonut, niin otetaan esiin pieni korko. No se korko on pienentynyt joo, mutta samalla esim. asuntojen hinnat on tuplaantunut samalla, eli mikä se hyöty on? Ja lisäksi, kun on tuo (halpa) korko, niin ihmiset ostaa turhaa krääsää velaksi ja käyttöön jää näin kuukausittain vähemmän rahaa, koska se raha, eli se muutama satanen, jonka voisi käyttää paikalliseten palvelujen ostamiseen, käytetään nyt siihen, että maksetaan kaikenlaisia lyhennyksiä, jotka vielä usein on tilattu muualta ja ainakin luotottaja sijaitsee ulkomailla, eli rahat valuu kyliltä ulos ja sitten ihmetellään, kun menee koulut kiinni ja vanhukset ovat yksin paskavaipoissaan.
täysin eri mieltä
Veron pitäisi olla pienempi ja varsinkin mitä lähempää se tulee. Nyt sellaistakin ruokaa, kuten liha tuodaan tänne tuhansien kilometrien päästä, vaikka lähempääkin löytyisi. Ei kerrassaan munkäänlaista järjen häivääkään tuossa... Kaukaa tuominen sellaisen asian suhteen, mikä läheltäkin löytyy, tulisi verottaa korkeammin ja läheltä matalammin.
jokseenkin samaa mieltä
Viime vuodet nuo kulut ainakin valtion osalta on ennemmin kasvanut, kuin pienentynyt, vaikka leikkauksia väitetään tehdyn. Hiukan ristiriitainen kysymys, koska leikkaisin enemmän valtion kuin kunnan menoja. Kunnat on imetty jo kokolailla kuiviin valtion lisätessä menojaan.
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisä olisi hyvä korottaa ja laittaa verolle.
täysin samaa mieltä
Varsinkin maahanmuuttajien osalta. On järjetöntä haalia tänne elätettäviä, koska samalla rahalla elättäisi pakolaisten kotimaassaan moninkertaisen määrän ihmisiä. Pitäisikö vaikka lopettaa aseavun antaminen vaikka Ukrainaan, niin niiden ei tarvitsisi paeta, kun ei olisi sotaa...Ensin pitäisi saada oman maan asiat kuntoon. Verovaroilla eläville työkykyisille voi myös löytää jotain puuhaa, jotta pysyisi sosiaaliset taidot ja toiminnaliset kyvyt vireinä.
täysin eri mieltä
Nato olisi suuri uhka turvallisuudelle. Venäjä olisi pakotettu lataamaan koko yhteinen rajamme täyteen sotakalustoa ja Naton vastattava tähän ja näin syntyisi välitön uhka. Tämä johtaisi Usan organisoimiin toiminteisiin, jonka maksaisivat Suomalaiset verorahoillaan ja pahimmassa tapauksessa verellään. Turvallisinta on pysyä liittoutumattomana puskurina Venäjän ja lännen välillä. On parasta, että Suomi päättää itse, koska haluaa ryhtyä sotimaan, eikä tehdä sitä silloin, kun joku muu käskee ja muiden valtioiden, kuten Usan intressejä täyttääkseen. Haluaako joku oikeasti, että poikamme lähtee sotimaan jonkun muun maan ryöstöretkien takia, tai että luodaan sotilaallinen jännitys Venäjän ja Suomen välille ja katukuviin tulee sotilaat ja kaiken maksaa SUomalainen veronmaksaja, jos ei ole ehtinyt kuolla, kun on lähetetty "rauhaa" puollustamaan.. Sodat ei lopu sotimalla, vaan etsimällä ratkaisu alkuperäiseen ongelmaan. Monestako sodasta tiedät syyn, että miksi se on alkanut??? Et yhdestäkään, koska ei sitä edes ole yritetty selvittää, vaan on heti lähdetty peliin, jossa kaksi osapuolta haluaa vahvistaa omia asemiaan. Nato on usan työkalu vahvistaa usan asemia.
täysin samaa mieltä
On leikattu jo liikaa. Ja kuten poliisit tv-sarjasta olemme saaneet nähdä, niin ne viimeisetkin töissä olevat poliisit toimivat lähinnä juoppokuskeina, koska toiminteita on keskitetty isompiin yksiköihin. Ollaan tilanteessa, että rikolliset saa rauhassa raiskata ja hakata ihmisiä puistoissa, kun poliisit on kuskaamassa sammuneita pikkukylistä isompiin yksiköihin.
täysin samaa mieltä
Juu ja ei niinkään. rajoitettava on, mutta uhka on enempi taloudellinen, koska tänne on luotu liian hyvät verovaroin kustannettavat olosuhteet mamuille. Lisäksi viimekesänäkin nähdyt mamujoukkojen törkeät viattomien hakkaamiset kertoo selvää kuvaa epäonnistuneesta politiikasta. Terroristeilta vältytään ainoastaan pitämällä huoli omista asioista.
jokseenkin eri mieltä
Nato tekisi meistä usan etupiirin. Suomen ei tarvitse olla kenenkään etupiiri.
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
EI missään tapauksessa. Miksi kaivaa verta nenästä. Mitään sotaa ei voi voittaa sotimalla, vaan löytämällä syy sotaan ja ratkaisu siihen. Joka puolella soditaan ja mediassa esitetään asia siten, kumman puolella nyt satutaan olemaan, mutta kaikkein tärkein jää tekemättä, eli ratkaisujen etsiminen siihen, että miksi ylipäätään on alettu sotimaan. Keskitytään voittamaan sotaa, vaikka sodassa ei voi olla voittajaa ja unohdetaan asian ydin. Lisäksi tuntuu siltä, että sotia ylläpidetään joskus kaupallisista syistä.
jokseenkin eri mieltä
Vaikea kysymys. Jotenkin kuitenkin pelkään, että on riski siihen, että jotkut alkavat leikkiä jumalaa ja alkavat johdatella näitä sairaita sitten tappamaan itsensä. Joku voi edistää kuolemaa ajaakseen omia etujaan (perintö), tai näkemyksiään.
täysin samaa mieltä
Yksityistäminen lisää eriarvoisuutta. Focus siirtyy terveyden hoidosta tuloksen, eli rahan tekemiseen.
jokseenkin samaa mieltä
Vähän juu ja ei. Sillon kun on aihetta, niin pitää hoitaa kerralla kuntoon, eikä pompotella virastosta toiseen. Ja toisaalta pitäisi pystyä välttämään väärinkäytöksiä esim. huoltajuusriidoissa
täysin eri mieltä
Jos vanhuksella on omaisuutta, on hän varmaan veroakin maksanut ja jos ei ole omaisuutta, niin mielestäni ketään ei voi pakottaa maksamaan toisen ihmisen kuluja
jokseenkin eri mieltä
Tämä kysymys ei nyt oikein aukea
täysin samaa mieltä
Kaikkein tärkein asia ja elämisen edellytys on luonto/maapallo ja mikään ei saisi sitä vaarantaa. EI varsinkaan rahanahneus.
täysin eri mieltä
Turvallisuutta ei ole tutkittu muuten kuin pienimuotoisesti muuntelua tuottavalta taholta, joka siis pitäisi jättää täysin omaan arvoonsa. Lisäksi on olemassa rottakokeita, joissa muunneltua ruokaa syöneet rotat saivat kasvaimia jopa 30% todennäköisemmin, kuin puhdasta ruokaa syövät. Lisäksi muunneltua viljaa ei voi pysäyttää, eli paluuta takaisin ei ole tilanteesta, jossa tuotannon geenimuuntelu on levinnyt liian laajalle. Liian laajaa se on silloin kun sitä ylipäätänsä on olemassa.
täysin eri mieltä
Suomessa yhden pakolaisen elättäminen on monin verroin kalliimpaa, kuin lämpimissä ja halvemmissa maissa. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa tähän.
täysin eri mieltä
Asia on juuri päinvastoin. Mitä suuremmat yksiköt, sitä suuremmat hinnat ja ongelmat. Pienemmissä yksiköissä hajautetuna pitkin maata kukin saa yksilöllisempää palvelua päiväkodista vanhainkotiin. En tunnista yhtäkään järjellistä syytä, miksi pitää raunioittaa maaseutu ja lopettaa puhtaan ruoan tuotanto (seuraus) ja ahtaa kansa samaan ahtaaseen asfalttiviidakkoon, jossa ei edes kouluissa saada oppilaita kuriin liian suurien luokkakokojen takia ja vanhukset paskoo housuihinsa, kun on liikaa hoidettavia hoitajaa kohden.
täysin samaa mieltä
Johonkin se raja on vedettävä ja sen helpommin jokaisen oppilaan hyvinvointi on taattu, mitä pienempiä ryhmät on. Jos luokassa on 30 ihmistä, on selvää, että siinä on jo monen tasoista oppilasta. Ensinnäkin aina vaikeampi säilyttää kuri, mitä enemmän on porukkaa ja vaikeampi antaa yksilöllistä opetusta juuri jokaisen oppilaan omia tarpeita varten. Opettaja joutuu tekemään kompromisseja, joissa luokan edistyksellisimmät eivät saa tarpeeksi haastavaa opetusta ja toisaalta osa jää jälkeen. Tai sitten opettaja keskittyy vain terävimpään kärkeen ja loput ei opi mitään, tai sitten opettaja keskittyy hitaimmin oppiviin ja kukaan ei opi mitään. Kun ryhmä ei ole liian suuri, niin opettajalla on edes jonkinlainen mahdollisuus toimia jokaisen oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja kaikki oppilaat oppivat niin hyvin kun mahdollista on. Sen kai pitäisi olla tavoite ensisijaisesti opettamisessa.
Kyllä
Joo, mutta ei kiireellä. Kiireellä vauhkottiin Suomen itsenäisyys jo eu:lle äänestyksellä, jota ennen tuotiin vain eu:ta puoltavia asioita esille, eikä jätetty aikaa asian tarkasteluun jokaisesta näkökulmasta. Hätäisellä nato äänestyksellä on riski, että sama toistuu ja valtapuolueet runnovat OMAN asiansa läpi, ennen kun ehditään kissaa sanoa. kissa
Ei
Tuo on väärä suunta. Kyllä nyt pitäisi jo pystyä hajauttamaan tuota energiatuotantoa uusiutuvalla energialla ja energian tarvetta pienentämällä. Nämä samalla työllistävät ja luo omavaraisuutta. Ydinvoimala on järjetön ja kallis energia muoto. Sitä ensin rakennetaan ulkomaisten työntekijöiden voimin 20 vuotta, sitten se toimii (jos toimii) 40 vuotta, jonka ajan siihen ostetaan polttoainetta ulkomailta ja sitten sitä puretaan 20 vuotta ja lopuksi maksetaan ikuisesti loppusäilytyksestä ja kaiken lisäksi vielä altistutaan riskeille, joita voi tuoda esim. luonnonmullistukset, kuten tulvat, myrskyt, tai järistykset. Kuka voi väittää, että tämä on kannattavaa saati järkevää?
Kyllä
No siinä mielessä joo, että se on nyt liian korkealla, mutta mikään ratkaisu talouden parantamiseksi se ei ole. Ehkä hidastaisi vähän tilanteen huonontumista.
Ei
Ei niitä lakeja nyt voi yhtämittaa edes takas muutella
Kyllä
37
07 Pirkanmaan vaalipiiri
4228AhvenjärviSauli
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
57M16.2.2015 1:2300Rauma2
Olen rakentavasti rohkea, kansanedustajan työhön jo sisäänajettu arvopoliitikko. Osaava, luotettava, yhteistyökykyinen ja laaja-alainen ongelmanratkaisija.
Koulutus ja tutkimus, Luova ala ja kulttuuri, Perheiden ja lasten hyvinvointi. Yrittäjyys. Julkisen talouden tasapainottaminen. Turhan sääntelyn purku.
Taistelen laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen puolesta sekä paremman potilasturvallisuuden puolesta suomalaisessa terveydenhuollossa.
Pyrin edistämään perheiden ja lasten hyvinvointia tukevia palveluja, nuorten työllistymistä ja alkoholihaittojen vähenemistä.
Pyrin edistämään luovien alojen kehittymistä talouden kasvualaksi ja kulttuurialojen aseman vahvistumista suomalaisessa yhteiskunnassa
suomi
http://www.sauliahvenjarvi.fi
https://www.facebook.com/sauli.ahvenjarvi
https://twitter.com/@sauliahvenjarvi
kyllä
vaimo, lisäksi muualla asuvat kaksi aikuista lasta ja seitsemän lastenlasta
musiikkijulkinenjohtava asema
kansanedustaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto |kansanedustaja
10 000-20 000 euroa
1-20 %puolueen tuki
ei sidonnaisuuksia
70 000-100 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin eri mieltä
Riippuu paikkakunnan kustannustasosta. Pelkän peruspäivärahan tai takuueläkkeen varassa ei ole liian helppo elää missään päin Suomea.
jokseenkin eri mieltä
Nykyisiä aukioloaikoja ei ole tarpeen laajentaa. Pienten perhekauppojen tilanne käy vaikeaksi, jos aukioloajat vapautetaan kokonaan.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan perustulon rajoitettua kokeilua sen hyötyjen ja haittojen selvittämiseksi.
jokseenkin samaa mieltä
Nollatyöaikasopimuksista on päästävä eroon.
jokseenkin eri mieltä
Nykyinen ansiosidonnaisen kesto on OK, kunhan vakuutusrahastojen varat riittävät sen maksuun.
täysin eri mieltä
Ruotsi, Norja ja Tanska ovat tosin pärjänneet hyvin, mutta eurosta eroaminen ei ole meille käytännössä järkevä ratkaisu.
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Menojen karsiminen on toki tarpeen edelleen, mutta ensisijainen keino tasapainottamisen keino on Suomen talouden saaminen vauhtiin.
jokseenkin eri mieltä
Nykykäytäntö on selkeämpi ja yksinkertaisempi.
jokseenkin samaa mieltä
Julkisiin sote -palveluihin käytetään Suomessa noin 4000 euroa / asukas. Tähän meillä ei ole varaa. Joko palvelujen laajuutta on karsittava tai palveluiden tuotantoa tehostettava.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen ei pidä pitkällä aikavälillä jäädä yksin. Puolustusyhteistyötä on tiivistettävä pohjoismaiden, EU-maiden ja Naton kanssa. Nato-jäsenyys on tällä hetkellä ainoa puolustusyhteistyön muoto, joka tarjoaa täydet turvatakuut kriisin varalle.
jokseenkin samaa mieltä
Tarvetta olisi, mutta talouden realiteetit estävät poliisien määrän kasvattamisen lähiaikoina.
jokseenkin eri mieltä
Kaikkea maahanmuuttoa ei pidä tällaisen syyn takia ryhtyä rajoittamaan. Päinvastoin, me tarvitsemme ulkomailta hyvää koulutettua työvoimaa kansantalouden moottorin pitämiseksi iskussa.
jokseenkin samaa mieltä
Turvallisuusuhka ei ole tällä hetkellä konkreettinen, mutta voimapolitiikan uusi tuleminen itänaapurissa on potentiaalinen ongelma Suomellekin.
täysin samaa mieltä
Valtion turvallisuuskriittisten toimintojen suojaaminen menee kansalaisen tarpeiden edelle.
jokseenkin samaa mieltä
Terrorismin, tässä tapauksessa Isisin, vastainen taistelu on tärkeää ja Suomi voi mielestäni osallistua siihen rajoitetusti koulutus- ja asiantuntija-apua antamalla.
täysin eri mieltä
Me kaikki elävät olemme parantumattomasti sairaita.
jokseenkin eri mieltä
Palvelut on tuotettava tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ei ole periaatteessa väliä, onko tuottaja yksityinen vai julkinen taho.
jokseenkin samaa mieltä
Lapsiperheille olisi tarjottava tukea ongelmien alkuvaiheessa, ennen kuin tilanne pääsee kriisiytymään.
jokseenkin samaa mieltä
Erityispalveluiden maksullisuutta voidaan laajentaa, mutta laadukkaat peruspalvelut on tarjottava ilmaiseksi.
jokseenkin samaa mieltä
Kansalaisen näkökulmasta kunnan hallinto on vain palveluiden tuottamisen väline.
jokseenkin eri mieltä
Teollisuuden kilpailukykyä ei pidä uhrata ilmastonmuutoksen torjuntaan, varsinkaan niin kauan kuin maailman isoimmat saastuttajat eivät ole sitoutuneet ilmaston suojelun tavoitteisiin.
38
02 Uudenmaan vaalipiiri
5841AintilaAnna
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
47F0
12.3.2015 14:34
00Kirkkonummi192
Olen nainen parhaassa iässä, Neljä lasta ja kokopäivätyö hammaslääkärinä on saanut minut arvostamaan tasavertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeidenmukaisuutta. Ihmisen ehdoilla!
SoTe-uudistus, nuorisotakuu, vanhustenhoito
Sote-uudistus joka on oikeudenmukainen, parantaa palveluita eikä lisää kustannuksia ja ottaa ruotsinkieliset ja pienet kunnat huomioon.
Jatkokehittää nuorisotakuuta ja etsivää nuorisotyötä.
Ei lisää ydinvoimaa. Panostus uusiutuvaan energiaan.
ruotsi
http://www.annaaintila.com
http://www.facebook.com/AnnaAintilaSFP
kyllä
Mies, neljä lasta ja mäyräkoira.
ruoka ja juomajulkinen
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Hammaslääkäri
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
5 000-10 000 euroa
81-100%puolueen tuki
70 000-100 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin eri mieltä
On henkilöitä jotka tyytyvät tuilla elämiseen. Tukien viidakko voi johtaa päällekkäisyyksiin ja ovat vaikeasti ymmärrettäviä
jokseenkin samaa mieltä
Toivoisin kuitenkin kohtuullisia työaikoja ja joustavia ratkaisuja
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Laki ei parantaisi työllisyyttä
jokseenkin samaa mieltä
Rahallinen tuki pitäää olla tilapäinen ja voimakkat työllistämistä auttavat keinot heti alkuun.Olisin valmis mielummin nostamman tuen määrää ja lyhentmään aikaa.
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
Kaikkilla pitää olla varaa ostaa terveellistä ruokaa
jokseenkin samaa mieltä
Voimme vähentää menoja tekemällä töitä älykkämmin, kohentamalla kannattavuutta ja tekokkuutta. Kokonaisveroa ei ole varaa kiristää. Työtä verotetaan jo liikaa.
täysin eri mieltä
Tuki on lapsille
jokseenkin samaa mieltä
Eläkeläisten liisäätyminen ja työikäisten väheneminen sekä lääketieteellinen teknologia tulee maksamaan meille liika jos emme tee asialle mitään.
jokseenkin samaa mieltä
Hyviä ja huonoja puolia pitää selvittää
täysin samaa mieltä
Ruotsissa on 3 x ennemmän. Poliiseja pitää vapautta perutstehtävän suorittamiseen
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
KylläEiKylläEiEi
39
02 Uudenmaan vaalipiiri
5737AittakumpuBirgit
Vasemmistoliitto
41F08.3.2015 23:1300Lohja156
Minulla on voimakas sosiaalinen omatunto ja oikeudenmukaisuuuden kaipuu.
Vaaliteemat sivulla http://www.birgitaittakumpu.fi/?page_id=65
Eriarvoistuminen on pysäytettävä
Koulutus, taide ja liikunta ovat tasa-arvon ja sivistyksen perusta
Luonnonsuojelu on meidän kaikkien asia
suomi
http://www.birgitaittakumpu.fi/
https://www.facebook.com/birgit2015
https://twitter.com/baittakumpu
kyllä
Aviomies, 8-vuotias tytär, 4 vuohta, 4 kissaa sekä koira
teatteri, tanssi ja ooppera
yksityinenjohtava asema
Toiminnanjohtaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
10 000-20 000 euroa
21-50%puolueen tukiEi ole
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
ohita kysymys
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
Lapsilisiä olisi korotettava, mutta ne tulee säilyttää verottomana etuutena
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
KylläEiEiEiEi
40
01 Helsingin vaalipiiri
6240Al AmirAyman
Suomen Kommunistinen Puolue
49M000113yrittäjä
41
10 Vaasan vaalipiiri
5713Ala-KokkoLauraVihreä liitto35F09.3.2015 0:4800Vaasa125
En pelkää työtä ja tahdon keskittyä ratkaisuihin mieluummin kuin valittamaan ongelmista.
Haluan edistää tsa-arvoa niin sosiaalisesti, alueellisesti kuin sukupuolten välilläkin. Tahdon olla tekemässä ratkaisuja, jotka ovat kestäviä paitsi luonnolle myös ihmiselle: uusiutuvaa energiaa on tuettava, ja päästöjä leikattava. Meidän on pystäytettävä ilmastonmuutos. Tahdon, edistää maaseudun elinvoimaisuutta vihreillä ratkaisuilla. Eläinten oikeuksia on parannettava.
Korkeatasoinen, ilmainen koulutus turvataan kaikille varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.
Edistän maaseudun elinvoimaa vihreillä ratkaisuilla.
Vanhempainvapaat tulee jakaa tasaisemmin vanhempien kesken, ja niiden kustannukset työnantajien kesken.
suomi
http://www.alakokko.fi/
https://www.facebook.com/lalakokko
https://www.twitter.com/LauraAlakokko
Vanhemmat, neljä siskoa lapsineen ja puolisoineen, avomieheni ja hänen perheensä, meidän koiramme.
kirjallisuus ja elokuvat
yksityinentyöntekijäMyyjä, kääntäjä
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |espanja
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
1 000-5 000 euroa
21-50%
yksityiset lahjoitukset
Ei ole
30 000-50 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Suomessa on liian vaikeaa yhdistää sosiaalitukia ja työntekoa, ja tämä passivoi osaa ihmisistä. Työn tekeminen ei tällä hetkellä aina ole kannattavaa, jos on pääasiallisesti työtön. Nämä kannustinloukut on poistettava kokeilemalla esimerkiksi perustuloa, jolla korvataan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet.
jokseenkin samaa mieltä
Aukioloaikojen vapauttaminen olisi hyväksi kaupan alalle, ja lisäisi varmasti alan työpaikkoja. Toisaalta kuitenkin on turvattava kunnollinen korvaus nykyistä poikkeavista työajoista, ja esimerkiksi päivä- ja yöhoitopaikkojen saatavuus lapsille. Yötyöt myös lisäävät terveysongelmia, millä on myös omat kansantaloudelliset vaikutuksensa. Esimerkiksi näiden asioiden kustannuksia tulee mitata aukioloaikojen vapauttamisesta saatavaan hyötyyn, enkä usko, että aukioloaikojen täysi vapauttaminen olisi kannattavaa.
täysin samaa mieltä
Perustulo korvaisi kaikki tämänhetkiset sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, joten henkilöt, jotka tällä hetkellä ovat niihin oikeutettuja, saisivat ne jatkossakin. Perustulo kuitenkin verotettaisiin pois niiltä, joiden tulot ovat riittävät muutenkin: perustulo ja sen mukana tulevat muutokset verotukseen nostaisivat hieman kaikkein pienituloisimpien tuloja, ja laskisivat puolestaan jonkin verran kaikkein hyvätuloisimpien tuloja. Se helpottaisi paitsi työn vastaanottamista työttömillä, myös esimerkiksi opiskelijoiden asemaa ja niitä, jotka työllistyvät esimerkiksi erilaisissa projekteissa ja apurahoilla. Se, että perustulon saa automaattisesti, vähentäisi byrokratiaa sosiaalietuuksien myöntämisessä, mikä voisi jopa tuoda kokonaissäästöjä.
jokseenkin eri mieltä
En kieltäisi ns. nollatuntisopimuksia kokonaan, vaan loisin niille mieluummin kunnolliset pelisäännöt. Työntekijällä on nollatuntisopimuksissa oltava oikeus kieltäytyä tarjotusta työvuorosta ilman seuraamuksia. Tämä mahdollistaa oman ajankäytön hallinnan ja esimerkiksi opiskelun ja nollatuntisopimuksella työskentelyn. Tällaiseen sopimukseen ei myöskään saa laittaa kieltoa muiden töiden tekemisestä. Pienet työsopimukset helpottavat esimerkiksi sitä, että pienyrittäjä voi palkata jonkun satunnaiseen ja väliaikaiseen avuntarpeeseen. On myös parannettava mahdollisuuksia sovittaa työnteko ja sosiaaliturva, ettei työvuorojen vastaanottaminen ole kannattamatonta.
jokseenkin eri mieltä
Uskon siihen, että yleisesti ottaen työtön tahtoo tehdä töitä. On varmistettava, että työn tekeminen on aina kannattavaa esimerkiksi ottamalla käyttöön perustulo.
jokseenkin eri mieltä
Euron haaste on se, että sitä käyttävät maat ja niiden taloustilanteet ovat hyvin erilaisia. Oma valuutta voisi kuitenkin olla vielä haasteellisempi ja tulla kalliiksi.
täysin eri mieltä
Ruoan verotuksen nostaminen vaikeuttaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta entisestään. Ruoan verotusta voi kuitenkin miettiä uudelleen: ympäristölle kuormittavimpien ja terveydelle haitallisimpien ruokien ja herkkujen verotusta voitaisiin nostaa. Samalla voitaisiin laskea sellaisten elintarvikkeiden verotusta, jotka ovat hyödyllisimpiä ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
täysin eri mieltä
Lisäleikkaukset kurjistaisivat entisestään heikko-osaisimpien asemaa ja aiheuttaisivat kustannuksia pidemmällä aikavälillä esimerkiksi lisääntyneinä sosiaalimenoina. Tällä hetkellä kannattaa elvyttää kestävästi. Elvyttämällä nostamme työllisten määrää ja siten ehkäisemme taantumakierteen. Menoleikkauksia voi tehdä esimerkiksi leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia.
jokseenkin eri mieltä
Joudun vielä miettimään kantaani tähän asiaan. Lapsilisä on luotu korvaamaan lapsen hankkimisesta aiheutuvia menoja vanhemien tuloluokasta riippumatta. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta toisaalta on myös perheitä, jotka pärjäisivät ilman lapsilisää ja toisia, jotka tarvitsisivat enemmän tukea. Olen kuitenkin taipuvaisempi siihen kantaan, että lapsilisä jätetään rauhaan ja sen sijaan kehitetään toimia, joilla tuetaan vaikeimmassa asemassa olevia lapsiperheitä.
täysin eri mieltä
Hyvinvointivaltiota on uudistettava ja päivitettävä, että pystymme turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Emme saa jättää ketään heitteille.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Tämä on etenkin alueellinen ongelma: on paikkoja, joissa poliisin tulo kestää hätätilanteissa aivan liian kauan. Toisaalta on myös muistettava, että paras tapa lisätä turvallisuutta on eriarvoisuuden ehkäiseminen.
täysin eri mieltä
Paitsi että Suomi hyötyy työperäisestä maahanmuutosta ja vapaa liikkuvuus on arvo, jota tahdon puolustaa, on terrorismin uhka Suomelle poliisinkin mukaan matala. Koen myös tärkeänä sen, että Suomi kantaa globaalia vastuuta ja auttaa hädänalaisia, vainoa, sotaa tai kestämättömiä elinoloja pakenevia ihmisiä.
jokseenkin eri mieltä
Venäjän ulkopoliittinen tilanne on muuttunut, mutta en usko sen olevan tällä hetkellä välitön uhka Suomelle. Aihetta tarkkaavaisuuteen varmasti on, ja se on otettava huomioon Suomen ulkopolitiikassa.
täysin eri mieltä
Viestintäsalaisuus on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama. Vaikka verkkoturvallisuus on tärkeää, ei kaikkia kansalaisia valvomalla saada aikaan niin suurta hyötyä, että se voisi olla perustuslain mukaan hyväksyttävää.
jokseenkin eri mieltä
Mielestäni Suomen kannattaa mieluummin keskittyä rauhanneuvottelujen edistämiseen.
jokseenkin samaa mieltä
Joissakin tapauksissa eutanasia on moraalisesti oikein. On kuitenkin varmistettava, että kyse on aina potilaan omasta tahdosta: ulkopuolinen ei saa painostaa eutanasiaan.
jokseenkin samaa mieltä
Hyvinvointipalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisesti. Yksityisiä palveluita tarvitaan jonkin verran täydentämään julisia palveluita, mutta niitä ei pidä kustantaa jukisin varoin: Kela-korvaukset on poistettava yksityisiltä palveluilta ja ne rahat on käytettävä julkisen sektorin vahvistamiseen.
täysin samaa mieltä
Ongelmiin on puututtava ennaltaehkäisevästi. Lapsiperheiden ongelmia on keskityttävä ehkäisemään matalan kynnyksen palveluilla ja esimerkiksi säilyttämällä subjektiivinen oikeus päivähoitoon.
jokseenkin eri mieltä
Kunnolliset hoivapalvelut on taattava vanhuksille varallisuudesta riippumatta. Voimme kannustaa omaisia hoitovastuun jakamiseen esimerkiksi nostamalla omaishoidon tukia ja työoloja: tällä hetkellä omaishoitajilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia lomiin ja lepäämiseen.
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Teollisuuden kilpailukyky ja ilmastonmuutoksen hillitseminen kulkevat käsi kädessä. Suomessa on valtava potentiaali cleantech-alan kehittämiseen, mikä tuo Suomelle kilpailukykyä luomalla ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Suomen on ajettava kunnianhimoisia päästökiintiöitä EU:ssa ja samalla panostettava suomalaisiin alan innovaatioihin.
jokseenkin eri mieltä
Geenimuunnellun ruuan turvallisuudesta ihmiselle ja ympäristölle ei ole tällä hetkellä tarpeeksi luotettavaa tutkimustietoa.
täysin samaa mieltä
Meillä on velvollisuus auttaa hädänalaisia, kuten meitäkin on aikanaan autettu.
jokseenkin eri mieltä
Meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka kannustavat ja mahdollistavat maaseudulla asumiseen. Maaseudun rooli ruuan tuottajana on tärkeä ylläpitää, mutta voimme myös helpottaa esimerkiksi sitä, että maaseudulla tuotetaan hajautettua energiaa. Maaseutupolitiikan on oltava pitkäjänteistä, ja on muistettava että maaseutu on myös tärkeä viristyspalveluiden tuottaja.
jokseenkin samaa mieltä
Kouluille on turvattava riittävät resurssit. Pienemmät ryhmäkoot auttavat siinä, että eritasoiset oppilaat on mahdollista ottaa paremmin huomioon luokan arjessa.
Kyllä
Mikäli Nato-jäsenyyden harkitseminen tulisi ajankohtaiseksi, olisi siitä päätettävä kansanäänestyksellä.
EiEiEiKyllä
42
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri
5303Ala-NissiläOlavi
Suomen Keskusta
65M05.3.2015 15:2910Loimaa53
Minulla on hyvin laaja julkisen hallinnon, talouden ja yrittäjyyden osaaminen ja kokemus eduskunnasta, Tilintarkastustuomioistuimesta ja kansainvälisestä tilintarkastus/asiantuntijaorganisaatiosta.
Suomi ja Varsinais-Suomi näivettyvät neljättä vuotta. Näin emme voi jatkaa. Suomi on saatava nousuun yhteisin ponnistuksin ja uudistuksin. On päästävä pois mielikuvapolitiikkapolitiikasta. Nyt on toimittava tehokkaasti ja vaikuttavasti. Peruspalvelujen pitää toimia ja velkaantuminen pitää saada hallintaan. Verotukseen palautettava suuri kuva ja työn ja eläkkeiden verotusta pitää keventää työllisyyttä edistävällä tavalla osana toimivaa yhteiskuntasopimusta. Vaalikaudella on mentävä määrätietoisesti kohti tavoitetta 200 000 uudesta työpaikasta yrittäjyyttä ja biotaloutta edistämällä, byrokratiaa purkamalla ja kilpailikykyämme parantamalla. Suomi nousuun!
Tuen Keskustan "Suomi kuntoon" ohjelmaa. Oman kokemukseni ja osaamiseni kautta edistän tavoitetta Suomi ja Varsinais-Suomi nousuun!
Verotuksessa pois tempoilevuus ja suuri kuva takaisin. Ansiotulojen (palkat, eläkkeet) verotusta pitää keventää osana yhteiskuntasopimusta.
Edistän tehokasta hallintoa ja päätöksentekoa (pois mielikuvapolitiikasta) hyvinvoinnin ja toimivien peruspalvelujen turvaamiseksi.
suomi
http://www.olaviala-nissila.net
http://www.facebook.com/OlaviAlaNissilaPelintekija
https://twitter.com/AlaOlavi
kylläaikuinen tytärliikuntayksityinenjohtava asema
KHT-tilintarkastaja, Senior Advisor, Partner
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto |kansanedustaja
yli 50 000 euroa
1-20 %yritysten tuki
Tilintarkastusyhteisön osakas, kolme hallituksen jäsenyyttä
70 000-100 000 euroa
10 000-50 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Suomessa on mm. hyvin pieniä eläkkeitä ja sosiaalietuuksia ja toimeentulo on vaikeaa. Kannatan perustulokokeilua alkavalla vaalikaudella ja kannustavuutta yleisesti ottaen.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Kannatan kokeilua alkavalla vaalikaudella.
jokseenkin eri mieltä
Työ muuttuu koko ajan. Tärkeintä on työllisyyden parantaminen.
jokseenkin eri mieltä
Työttömyysturvaa pitäisi tehdä kuitenkin kannustavammaksi.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen pitää olla kilpailukykyinen olipa valuuttta mikä hyvänsä. Eurosta on ollut hyötyäkin mutta se ei ole toiminut kuten oletettiin ja jäsenmaat eivät ole pysyneet kriteereissä. Kreikkaa ei olisi koskaan pitänyt euroon ottaa. Ks toimittamani kirja "Musta aukko - teesejä Brysselin ja Wall Streetin seinille"!
täysin eri mieltä
Suomessa ei pidä verotusta enää kiristää.
jokseenkin eri mieltä
Ensisijainen tavoiite on talouskasvuun pääseminen jo nyt loppuvuodesta. Mutta myös säästöjä tarvitaan. Velkaantumisen ottaminen hallintaan lisää luottamusta ja parantaa talouskasvua.
jokseenkin eri mieltä
Verotukseen tullut kummallinen lapsivähennys pitää epäonnistuuneena poistaa ja palauttaa rahat lapsilisiin. Suurituloisimmilta voidaan lapsilisät poistaa (teknisesti voi olla hankala toteuttaa).
jokseenkin eri mieltä
Väite on totta, jos taloutta ei saada kasvuun. Palveluja pitää tuottaa jatkossa tehokkaammin ja SOTE-uudistus alkavalla vaalikaudella taitavasti toteuttaa!
jokseenkin eri mieltä
Kannatan Nato-selvityksen tekemistä!
jokseenkin samaa mieltä
Kyllä, joskin määrärahoja on niukasti.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Uhka on voimakas sana mutta asia huolestuttaa.
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Jotenkin muutoin voidaan osallistua.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisia sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitaan myös ja ensisijaisesti täydentämässä palveluja.
jokseenkin samaa mieltä
Lastensuojeluun pitää panostaa nykyistä enemmän.
jokseenkin samaa mieltä
Usein tämä ei ole mahdollista mutta silloin kun se on mahdollista vastuunottoa tarvitaan hyvän hoidon turvaamiseksi.
jokseenkin samaa mieltä
Perustuslaki on kuitenkin perustuslaki. Siihen pään hakkaaminen toistuvasti ei ole järkevää. Mutta lakia on mahdollista muuttaa.
jokseenkin eri mieltä
Globaalisti näin on mutta suomalaisen tuotannon siirtymisen edistäminen saatuttavimpiin maihin ei ole järkevää. Ilmastonmuutos on suurin ympäristöongelma.
jokseenkin samaa mieltä
En ole asiantuntija tässä. Turvallisuus on tärkeä kysymys.
jokseenkin eri mieltä
Nykyinen oma vastuumme pitää kantaa.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan modernia hajautusta. Tämä ei ole vastakkainasettelua pääkaupunkiseudun kanssa.
jokseenkin eri mieltä
Opetuksen turvaaminen on tärkeintä.
Kyllä
Neuvoa-antava kansanäänestys.
Kyllä
Periaatteessa voin äänestää puolesta jos yhdinvoimalalle on selkeä tarve (ilmaston kannalta onglematon). Kannatan erityisesti bioenergian lisäämistä nyt!
Kyllä
Kyllä, suuri kuva pitää palauttaa verotukseen. Työn kiristynyt ja ankara verotus on talouskasvun kannalta haitallisin verotus. Ihmiset eivät tule toimeen pienillä palkoilla. Tuloveron alennus pitää ja voidaan tehdä osana suurempaa kokonaistuutta (yhteiskuntasopimus), jolloin tehdään myös muita toimia työllisyyden hyväksi.
Ei
Asia on päätetty jo kertaalleen.
Ei
43
02 Uudenmaan vaalipiiri
5321Ala-ReinikkaTapani
Kansallinen Kokoomus
73M010.3.2015 0:1400Kauniainen294rehtori
jokseenkin samaa mieltä
Olemme vuosien varrella saaneet koko ajan lisää yhteiskunnan huolenpitoa, joka on nyt mennyt valtion maksukyvyn yli, joten on purkujen aika ja vähentää verotusta ja huolehtia itsestämme enemmän..
täysin samaa mieltä
On mielekästä, että kukuin alan toimija saa itse päättä miten kauan haluaa palvella. Kyllä auki ajoille löytyy oikea aikamäärä, kunkin liikkeen tarpeisiin ja tuottavuuteen.
jokseenkin samaa mieltä
Asiaa voisi kokeilla joillakin paikkakunnilla ja ottaa lisäksi tietoja muualla saaduista kokemuksista.
jokseenkin eri mieltä
Työtä voidaan tarjota niin paljon kun sitä kulloinkin yrityksen kannattavuuden kannalta on mahdollista.
jokseenkin samaa mieltä
henkilön toimeentulo on turvattava, mutta työttömyysturva ei voi olla sitä tasoa, että se houkuttelee olemaan hakematta aktiivisesti työtä. Sitten on rajatapauksia, jolloin lähestytään eläkeikää, niin työttömyysturva aikamäärästä tulee voida joustaa kunkin kohdalla tarvittaessa.
täysin eri mieltä
Tuskin näin olisi. Muutos takaisin olisi hankala. Ei voi verrata esim. muihin Pohjoismaihin, koska he ovat olleet koko ajan omassa valuutassaan. Mikä mahtaisi olla Suomen markan kurssi euroon nähden?
täysin eri mieltä
Ruuan hinta on tasaveroa ja sen korotus koskee aina heikkotuloisempia enemmän.. Rikkaat voivat ostaa luomua!.
täysin samaa mieltä
Kuten aikaisemmin kirjoitin olemme koko ajan siirtyneet yhä enemmän yhteiskunnan hoidettavaksi. Meidän on myös itse hoidettava menojamme ja luopua jostain valtion ja kuntien meihin kohdistuvista .huolenpidoista. Veroja voisi siten myös alentaa.
jokseenkin samaa mieltä
Lapsilisää voisi korottaa muttei kuitenkaan verottaa. Syntyvyys täytyy saada korkeammaksi mitä se nyt on. Tämä voisi olla yksi konsti siihen.
jokseenkin samaa mieltä
Olen tähän jo kommentoinut edellisissä arvioinnissani eli pidetään myös itse itsestämme huolta, niin kunnon kuin muun hyvinvoinnin suhteen. Elämän laatu siitä paranee,
jokseenkin samaa mieltä
Nato-jäsenyys olisi pitänyt hoitaa jo 90-luvulla, kun Venäjä oli heikoimmillaan. Nytkin se on otettava seuraavan hallituksen ohjelmaan.
jokseenkin samaa mieltä
Turvallisuussyistä näin olisi tehtävä. Poliiseja on vähennetty melkein vuosittain. Kyläpoliisit takaisin!!
jokseenkin samaa mieltä
Kyllä tietysti terrorismin takia, mutta mehän voimme valita maahanmuuttajia Mutta muuten kannatan maahanmuuttoa enemmän kuin nyt. Mehän olemme vähenevä kansakunta ilman maahanmuuttajia ainakin n. 20 vuoden päästä?!
jokseenkin eri mieltä
Ei tällä hetkellä, mutta kaikkeen pitää varautua. ( puolustuspolitiikka, yhteydenpidot )
jokseenkin eri mieltä
Voiko näitä näin verrata???
jokseenkin samaa mieltä
Mm. juuri tällä tavalla. Eikö näitä Isisiä saada kuriin. Mistä ne ilmestyivät??
täysin eri mieltä
Vain jos hän on siitä selkokielisenä ollessaan tehnyt toivomuksen.
täysin eri mieltä
Täytyy olla myös mahdollisuus käyttää yksityisiä ja ns. kolmannen sektorin palveluja. Menetelmällä: raha seuraa asiakasta.
jokseenkin samaa mieltä
Näiden esille tulleiden tapausten kohdalla se olisi jo ajat sitten pitänyt tapahtua. Tapauskohtaisesti täytyy olla viisas.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä riippuu vanhuksen tuloista ja omaisten varallisuudesta. Jo nytkin on olemassa porrastuksia, mutta omaiset eivät ole laskelmissa mukana. Etähoidin Äitiäni 20 vuotta 99-vuotiaaksi ja asiat kunnan kanssa olivat joustavat ja joskus autoin äitiä myös rahallisesti, mutta lähinnä otin hoitotyöhön osaa ja hoitajat saivat silloin vapautuksen Äidin hoidosta..
jokseenkin samaa mieltä
Näitä ei voi verrata! Kuntien itse hallinnon kautta tulee hyvät terveyspalvelut.
jokseenkin eri mieltä
Kaikki teollisuus ei ole ilmastonmuutoksen takana. Vähitellen tulee kuitenkin päästöt saada vähennettyä ilman kestokyvyn tasolle.
jokseenkin eri mieltä
Ei ole pystytty tällaista olettamusta todistamaan.
jokseenkin samaa mieltä
Mielestämme voimme ottaa enemmän. Ruotsikin ottaa moninkertaisesti meihin verrattuna.
jokseenkin eri mieltä
Pidetään joka niemestä ja notkosta huolta.
täysin eri mieltä
Lailla ei tällaista tule tehdä. Jos on esim 21 oppilasta, niin lain mukaan pitäisi tehdä kaksi ryhmää eli 11 ja 10 esim. Pienessä ryhmässä puuttuu monesti sisäistä dynamiikkaa. Olen ollut yli 30 vuotta rehtorina yläkolussa( 8 v) ja lukiossa ( 22,5v.)Yläkoulun rehtoriaikanani oli ryhmäkoko 32 ja sen sai ylittää enintään kolmella oppilaalla.
Kyllä
Mahdollisesti, mutta onkohan se tarpeen??
Kyllä
Saadaan päästöt kuriin yhä paremmin.
Kyllä
Oikeudenmukaisesti.
Ei
Tämäkin on eräänlaista tasa-arvoa. Me synnymme niin erilaisina eri tarpeilla ja haluillakin.
Kyllä
44
13 Lapin vaalipiiri
6381AlajasPäivi
Suomen Kommunistinen Puolue
24F00055opiskelija
45
01 Helsingin vaalipiiri
5635AlametsäAlviinaVihreä liitto22F08.3.2015 21:0900Helsinki68
Teen työtä pehmeillä arvoilla, mutta kovalla osaamisella. Minulla on monipuolinen kokemus niin ympäristöasioista kuin turvallisuuspolitiikastakin. Otetaan yhdessä valta väkivallattomuudelle!
Perustulo. Rauhanhakuinen ulkopolitiikka. Hyvä koulutus ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Puhdas energia ja ilmastolain hyvä toimeenpano. Nämä asiat vievät vaalitiimimme kaduille tänä keväänä, ja teen parhaani niiden toteutumiseksi!
Askelia kohti perustuloa. 1) Perustulokokeilu 2) Toimeentulon tason parantaminen 3) Tuen yksilökohtaisuuden lisääminen.
#Koulutuslupaus. Ei lukukausimaksuille, kyllä hyvälle koulutukselle. Opetukseen lisää resusseja peruskoulusta yliopistoon.
Mielenterveyspalvelut kuntoon. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet säästävät ihmishenkiä ja kymmeniä miljardeja. Ne on säädettävä lakiin.
suomi
http://www.alviina.fi
http://www.facebook.com/alviinavaaleissa
http://www.twitter.com/alviinaalametsa
ei
Saman katon alla asuu avopuoliso, ja toivottavasti joskus tulevaisuudessa myös pieni kissa. Perheeseeni kuuluu myös paljon rakkaita sukulaisia ja ystäviä.
kirjallisuus ja elokuvat
yksityinenopiskelija
Kaupunkivastaava, HYYn hallituksen jäsen
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
1 000-5 000 euroa
21-50%
yksityiset lahjoitukset
Ei ole
20 000-30 000 euroa
0-10 000 euroa
täysin eri mieltä
Suomessa ei ole kovinkaan paljon työpaikkoja, jotka jäisivät vastaanottamatta. Työtä on pikemminkin aivan liian vähän, jonka takia meidän täytyy kehittää uusia ratkaisuja ihmisten toimeentuloon ja ajanviettoon, sekä kannustaa kekseliäisyyteen. Köyhyys syö tutkitusti aivokapasiteettia. Köyhällä ei välttämättä ole jaksamista kehittää yhteiskuntaa tai itseään; valveillaoloaika kuluu byrokratiaan ja leivän hankkimiseen. Paras ratkaisu sosiaaliturvan kehittämiseen on perustulo, joka mahdollistaa murtautumisen ulos köyhyysloukusta.
täysin samaa mieltä
Nykyaikana ei mielestäni ole perusteltua rajoittaa aukioloaikoja esimerkiksi uskonnollisten syien perusteella; monikulttuurinen, ympäri vuorokauden pyörivä yhteiskunta edellyttää uudenlaista ajattelutapaa. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen helpottaa suomalaisten arkea, vähentää hävikkiä, lisää verotuloja ja lisää työtä. Lisäksi työntekijä saa esimerkiksi yövuoroista parempaa palkkaa, ja saa päättää itse omat loma-ajankohtansa omille aikatauluilleen sopivammin.
täysin samaa mieltä
Perustulo takaa toimeentulon myös niille, jotka eivät sitä osaa hakea, ja vapauttaa aikaa ja jaksamista tehokkaampaan toimintaan kuin Kelan sadististen hankalien lomakkeiden tyhjänpäiväiseen täyttelyyn. Itse olen ollut suuren osan aikuiselämästäni paria työtä kerrallaan tekevä, köyhyysrajan alapuolella elävä opiskelija. Tämä on yleistyvä ilmiö, jonka puitteissa silpputyönkin tekemisestä on tehtävä kannattavaa. Kunnollisen perustulon avulla on mahdollista myös yksinkertaistaa sosiaalipalvelujärjestelmää, joka muodostaa varsin suuren osan valtion taloudesta. Lisäksi perustulo mahdollistaa yrittämisen, ja tekee pimeästä työstä toimeentulotuen menettämisen pelossa turhaa: kaikesta työstä voi maksaa myös veroja.
jokseenkin eri mieltä
Nollatuntisopimukset vaativat kehittämistä, mutta niitä ei kannata kieltää. Esimerkiksi, mikäli työntekijälle ei tarjota tunteja nollatuntisopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta ei saa johtaa karenssiin. Nollatuntisopimukset ovat kuitenkin hyvä työskentelymuoto esimerkiksi opiskelijoille, joiden työnteko ei aivan sovi tavalliseen kahdeksasta neljään- muottiin. Työelämä on muokkautuvaista, ja silpputyön tekeminen sinne tänne on osa arkea monelle, esimerkiksi opiskelijoille. Työtä tuleekin olla mahdollista vastaanottaa oman toimeentulon ja osaamisen kohentamiseksi, vaikka elämässä olisi meneillään muitakin aktiviteetteja.
jokseenkin samaa mieltä
Moni suomalainen ei ole ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä, vaan tekee työtä siellä täällä, lyhyillä projektimuotoisilla sopimuksilla. Ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole siksi oikeudenmukaisin ratkaisu. Pitkäaikainen tuki saattaa kannustaa pysymään työttömänä pidempään, sillä sen taso on suhteellisen korkea ja tukimuoto estää työn vastaanottamisen. Perustulon ollessa käytössä osa-aikaisen ja lyhyenkin työsopimuksen vastaanottaminen olisi kannattavaa, sillä tuki ei leikkaudu välittömästi pois, vaan se poistetaan hyvätuloisilta verotuksen kautta.
täysin eri mieltä
EUssa on paljon huonoa, mutta toisaalta sitä kritisoidessamme unohdamme usein tärkeitä hyviä puolia kuten vapaan liikkuvuuden ja ympäristölainsäädännön. On tärkeää pyrkiä luomaan yhtenäistä politiikkaa myös valtiorajojen yli niissä asioissa, mistä saamme synergiaetuja.
täysin eri mieltä
Pienituloisten verotusta ei saa kiristää, ja siksi verotuksen on painotuttava muualle. Näkisin verotuksen suhteen kolme keskeistä toimenpidettä: 1) Pääomatulojen verotus tulee tehdä progressiiviseksi. Myös ansiotulojen verotus tulee kohdistaa hyvätuloisiin progression avulla. 2) Verotusta on yhä enemmän kohdistettava luonnonvarojen kulutuksen verotukseen työn verotuksen sijaan. 3) Lisäverotuloja saadaan myös puuttumalla globaalisti veroparatiiseihin ja valuuttakeinotteluun. Veronkiertoa mahdollistavista hallintarekistereistä on luovuttava.
täysin eri mieltä
Uusklassiseen taloustieteeseen, jota esimerkiksi Kokoomus palvoo, kuuluu tehdä mekaanisia säästöjä ihmisistä välittämättä. Mielestäni talous on kuitenkin olemassa ihmistä varten, ei toisin päin. Lisäksi säästöjen taloudellinen hinta on paljon korkeampi kuin velkaantumisen, sillä esimerkiksi palveluista säästäminen kostautuu myöhemmin moninkertaisesti. Esimerkiksi joka viides 1990-luvun laman lapsi on ollut mielenterveyshoidossa. Moderni julkisen sektorin kurjistuspolitiikka on Euroopassa aiheuttanut tuloerojen venähtämisen, ja Kreikassa joka neljäs on työtön. Sekä taloustieteellisesti että inhimillisesti järkevämpää onkin lisätä kysyntää ja elvytystä nollakorkotilanteessa. Tämä vähentää lopulta velkaantumista leikkauksia tehokkaammin. Talous on tekninen ongelma, joka pitää ratkaista, sillä ihmiskunnalla on tärkeämpiäkin ongelmia, kuten ilmastonmuutos. Molempien eduksi meidän tulee investoida energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin ja palvelualaan.
jokseenkin samaa mieltä
Köyhien perheiden on ehdottomasti saatava lisätukea lapsilisän oheen. Lasten hankkiminen ei ole halpaa kellekään, ja lapsilisä on tavallaan kuin perustulo: kaikki saavat sen helpohkosti ja ilman valtavaa byrokratiakoneistoa. Tämä on arvokasta etenkin siksi, että sosiaalitukien hyödyntäminen on yllättävän alhaisella tasolla: nykyisessä tukiverkossa on hankala tietää, mihin tukiin on oikeutettu. Kaikkien lapsilisä on etenkin lapsen etu, sillä se yhdenvertaistaa jokaisen alkutaivalta tässä maailmassa, ja mahdollistaa tuen niillekin, jotka eivät sitä osaa tai jaksa hakea.
täysin eri mieltä
Ihmiselämät ja hyvinvointi eivät koskaan voi olla liian raskaita julkiselle taloudelle. Se, joka näin ajattelee, on mielestäni ymmärtänyt talouden funktion väärin. Sosiaalietuudet ja palvelut ovat hyvinvointivaltion kulmakivi, ja mielestäni ne kuuluvat sivistysvaltioon. Julkisten palveluiden ja etenkin esimerkiksi terveydenhuollon ennaltaehkäisevien toimenpiteiden laadusta on pidettävä huolta: pitkällä tähtäimellä se tuo myös taloudellista säästöä. Esimerkiksi mielenterveyspuolella ennaltaehkäisyllä voitaisiin saavuttaa jopa kymmenen miljardin säästöt kymmenen vuoden aikana.
täysin eri mieltä
NATO on Suomelle niin sotilaallisrakenteellisesti kuin taloudellisestikin kallis ratkaisu. Jäsenyys johtaisi sanktioihin Venäjältä, ja vahvistaisimme globaalistikin riskialttiita vastakkainasetteluita. Lisäksi NATO:n turvallisuuspoliittinen analyysi on usein hyvin erilainen kuin Suomen. Tämä on johtanut useisiin väkivaltaisiin ja epäonnistuneisiin operaatioihin kuten siviilikuolemiin Afganistanissa. Suomen vahvuutena ovat siviilikriisinhallinnan keinot, ja meidän tulee kyetä tarjoamaan niitä itsenäisesti ilman painetta osallistua NATO:n operaatioihin. Venäjän pelko on ymmärrettävää, mutta siitä huolimatta ei kannata tehdä hätiköityjä ratkaisuja vaan ennemminkin panostaa hyviin kansalaissuhteisiin ja Venäjän demokratisoimisprosessiin esimerkiksi tiedonkulun kautta ja elektronisen puolustuksen kautta.
jokseenkin samaa mieltä
Joissan kunnissa on ongelmia poliisien määrän vähyydessä, eikä poliiseja ole varaa palkata, vaikka poliiseja on jonkin verran ylikoulutettu. Alueelliset puutteet ja työttömyys tulee tässä paikata. Poliisin apu on tärkeä osa julkisia palveluita.
täysin eri mieltä
Terrorin uhkaa ei ole näköpiirissä. Pitää muistaa, että voimme myös ehkäistä riskejä kehittämällä yhteiskuntaamme avoimempaan suuntaan ja tarjoamalla kaikille yhteiskunnan turvaverkon sekä esimerkiksi mielenterveysapua. Vastakkainasetteluja ei tule myöskään lietsoa menemällä mukaan esimerkiksi NATOn siviilejä tappaviin operaatioihin muslimimaissa.
jokseenkin eri mieltä
Venäjä ei ole sotilaallinen uhka Suomelle, mutta Venäjän linja on globaalisti huolestuttava. Rautaesiripun laskeutuminen NATOn ja Euraasian unionin ja Venäjän naapurivaltioiden väliin on relevantti uhka, ja Venäjän toiminta rajojensa sisällä ja ulkopuolella on epäeettistä. Suomella on taustallaan EU:n tuki - vaikka Lissabonin sopimuksen viides artikla ei suoria turvatakuita annakaan, kauppayhteistyö luo osiltaan myös yhteistä puolustuspainetta. Lisäksi Suomella on melko hyvät Venäjä-suhteet. Meidän ei siis tule hätiköidä turvallisuuspoliittisissa valinnoissamme; Venäjän painopisteet ovat ja tulevat strategisesti olemaan etenkin idässä, etelässä ja entisissä Neuvostoliiton jäsenvaltioissa. Kansainvälisen yhteisön on tuomittava Venäjän epäoikeudenmukainen painostustoiminta näillä alueilla.
täysin eri mieltä
Jo perustuslaki takaa viestintäsalaisuuden suomalaisille, ja sitä on noudatettava. Elektroninen tiedustelutoiminta esimerkiksi Venäjän ulkopolitiikan hahmottamisessa voi tosin olla hyödyllistä. Kyberpuolustusta on kehitettävä samalla turvaten suomalaisten yksityishenkilöiden oikeudet.
täysin eri mieltä
Suomen ei kannata Isisin huolestuttavuudesta sotkeutua Irakin politiikkaan aseellisesti ja väkivaltaisesti. Diplomatiatukea on hyvä antaa, mutta resurssien käyttäminen toisen hallituksen joukkojen kouluttamiseen ei ole järkevää. Suomen tarjoama koulutus asiassa sitäpaitsi tuskin helpottaisi tilannetta millään tavalla.
täysin samaa mieltä
Kun ihminen on sietämättömissä kivuissa eikä nähdä mahdollisuutta terveydellisen tilan paranemiseen, on tällä oltava oikeus päättää tuskansa inhimillisellä tavalla. On äärimmäisen tärkeää, että laissa asetettaisiin tarkat rajat missä olosuhteissa eutanasia voitaisiin suorittaa, ja esimerkiksi ihmisen tahdonilmauksen täytyy olla selkeä. Useamman kuin yhden lääkärin täytyy olla mukana tekemässä päätöstä.
täysin samaa mieltä
Yksityisen sektorin toiminnasta tulee varmasti ottaa vähintäänkin mallia ja neuvoja julkisen sektorin toimintaan, sillä ensimmäinen on monilla tavoin tehokkaampi toimija. Kuitenkaan yksityistäminen ei ole itseisarvo. Uskon, että saamme palvelut tuotettua hyvin, mutta valtiolta tarvitaan lisää resursointia kunnille niiden tuottamiseksi. Lisäksi osan palveluista saatavuus vaihtelee huomattavasti, joten kuntia tulee velvoittaa tarjoamaan esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
jokseenkin samaa mieltä
Tässäkin paras keino on ennaltaehkäisy. Mielestäni lapsia pitäisi pystyä hoidattamaan myös osa-aikaisesti, mikä helpottaisi vanhempien taakkaa ja lisäisi sosiaalista kontrollia, mikäli perheellä vaikuttaisi olevan ongelmia. Vastaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla perheellisten opiskelijoiden edunvalvonnasta, ja meillä on esimerkiksi lapsiparkki, johon opiskeleva äiti tai isä voi jättää lapsen kolmeksi tunniksi kerrallaan. Myös kuntien tulisi tarjota tällaisia palveluita, jotta opiskelu ja työssäkäynti onnistuisi, mutta vauva saisi silti riittävästi hoivaa - tyytyväisiltä ja levänneiltä vanhemmilta.
jokseenkin samaa mieltä
Parasta olisi kaikenlaisen omaisuuden käyttäminen aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen esimerkiksi pääomatuloverotuksen progressiota lisäämällä. Verovaroin saamme hyvin kustannettua yhteiset hoivapalvelut. Toisaalta myös säästämiseen ja perushoivapalveluiden turvaamiseen perustuvaa Signaporen mallia voitaisiin harkita Suomessa, mikäli kestävyysvaje yltyy ylitsepääsemättömäksi. Kotihoitoa voidaan kehittää etenkin parantamalla omaishoitajien hyvinvointia, tukipalveluita ja toimeentuloa. Itse olen toiminut tukiomaishoitajana äidilleni. Päiväpalkka tästä työstä on alle neljäkymmentä euroa, josta puolet uppoaa matkakuluihin ja veroihin. Omaishoidon palkkioista onkin tehtävä korkeampia ja verovapaita, jotta oman läheisen hoitaminen olisi taloudellisesti mahdollista yhä useammalle. Laitoshoito on yhteiskunnalle kallista ja monille vanhuksille epämiellyttävää. Kaikki ansaitsevat hyvän olon ja mukavan arjen, myös vanhana.
täysin samaa mieltä
Se, että pikkukuntien hallintoa keskitetään, ei tarkoita että palveluita vähennettäisiin. Lisäksi on hyvä luoda alueista koherentti kokonaisuus, jossa asukkailla on kuntarajojen yli yhtäläiset mahdollisuudet hyviin palveluihin. Myös lähidemokratiaa voidaan kehittää yhdistämällä yksikköjä, mutta lisäämällä kansalaisten päätäntävaltaa niissä.
täysin samaa mieltä
Ympäristölle haitallinen toiminta on Suomelle myös huonoa taloudenpitoa. Voimakas ilmastonmuutos tulvineen, kuivuuksineen ja ympäristöhaittoineen on yhteiskunnallalle kallista, ja estää talouskasvun. Esimerkiksi Euroopan komission mukaan ilmaston 3,5 asteen lämpeneminen laskisi EU:n kokonaistuotantoa lähes kaksi prosenttia. Lämpeneminen aiheuttaisi Euroopassa 100 000 ylimääräistä kuolemaa vuodessa esimerkiksi lämpöaaltojen ja tautien vuoksi. Mikäli ilmasto lämpenisi vain kaksi astetta, sen taloudelliset kustannukset laskisivat 60 miljardia euroa 120 miljardiin euroon, mikä vastaa noin 1,2 prosenttia EU:n kokonaistuotannosta. On siis tartuttava toimeen ja toisaalta muistettava, ettei ilmastonmuutoksen hinta ole pääargumentti ilmastonmuutoksen estämiselle. Esimerkiksi lajikuolemille ja ihmiskärsimykselle ei voi laittaa hintalappua. Suomen on käännettävä ilmastonmuutos uhkasta mahdollisuudeksi panostamalla energiainnovaatioiden kehittämiseen ja levittämällä hyviä käytäntöjä muuallekin. Ilmastolaki, jota olen itsekin ollut lobbaamassa Allianssin ilmastodelegaattina, on tärkeä työkalu tämän toteuttamiseen, ja toivon, että se menee läpi vielä tällä hallituskaudella.
jokseenkin eri mieltä
Nykyisen tiedon valossa geenimanipuloidut lajikkeet ovat turvallisia ihmisille. Geenimanipuloiduissa tuotteissa ongelmia aiheuttaa kuitenkin niitten mahdollinen leviäminen ympäristöön, ja uhkana on biodiversiteetin heikentyminen. Toisaalta esimerkiksi A-vitaminoitu keltainen riisi voi ehkäistä monia tauteja kehitysmaissa. Geenimanipuloitu ruoka ei ole yksiselitteisen paha eikä hyvä, ja aiheesta kaivataankin vielä tutkimustietoa.
täysin samaa mieltä
Suomi ei ole - eikä sen tulekaan olla - yksinäinen saari maailman liikkeen ulkopuolella. Maahanmuutto on meille pääosin voimavara. On muutenkin hyvin hankalaa erotella ihmisiä sen mukaan, mistä he ovat kotoisin: syntyminen on sattumaa, enkä koe, että ansaitsisimme syntyperämme perusteella erityisaseman. Matkustellessani ja työskennellessäni kehitysmaissa ja konfliktialueilla olen tullut siihen lopputulokseen, että kaikki täällä ovat yllättävän samankaltaisia, ihmisiä joilla on hätä läheisistään ja halu onnelliseen ja turvalliseen elämään. On oikein pelastaa ihmisiä kuolemalta tarjoamalla heille turvapaikka Suomesta.
jokseenkin samaa mieltä
Taloudellisesti on hyvä hyödyntää Suomea laajasti. Uusiutuvan energian voimakkaampi hyödyntäminen biotalouden osalta pienten voimalaitosten muodossa edistää tavoitteen toteutumista. Itseisarvo ei kuitenkaan ole, että asutusta olisi kaikkialla. Ekologista ja tiivistä elämäntapaa on helpompi edistää kaupunkialueilla, mutta toki suomalaisella tulee olla oikeus valita vapaasti asuinpaikkansa.
täysin samaa mieltä
Peruskoulun on oltava tasa-arvoinen ja opettajien koulutettuja, innokkaita ammattilaisia, joilla on aikaa jokaiselle oppilaalle herkässä kehitysvaiheessa. Koulujen eriytyminen on vakava uhka suomalaiselle koulujärjestelmälle, ja sitä estetään parhaiten panostamalla vahvasti lähikouluihin. Tällä hetkellä kunnat pakotetaan säästämään ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä: niitä ei ole säädetty sitoviksi. Tämä lisää painetta esimerkiksi nostaa luokkakokoja ja vähentää henkilökuntaa, mikä taas aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia myöhemmin. Luokkien maksimikoko pitää määritellä laissa ja opettajille antaa lisää vapautta kokeilla uusia oppimismetodeja ja opettaa pänttäystiedon sijaan myös suuria ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta ja siihen vaikuttamista. Nuoret kaipaavat koulusta myös oman arvomaailman, tulevaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden pohdintaa.
Kyllä
Kokoomusjohto on kommentoinut, että NATO-asiassa kansaa on johdettava edestä. Näkisin, että kansaa ei kuitenkaan kannata harhaanjohtaa edestä. Kannatan demokraattista päätöksentekoa mahdollisimman laajasti, ja mielestäni Nato-jäsenyys on niin suuri Suomen ulkopolitiikkaan vaikuttava valinta, että kansalaisten tulee olla sitä tekemässä. Itse äänestäisin sekä kansalaisena että maailmanpolitiikan ja strategian opiskelijana NATO-jäsenyyttä vastaan.
Ei
Uusiutuvat energianlähteet eivät ole riippuvaisia ympäristöä tuhoavasta uraaninlouhinnasta. Niitä hyödyntämällä emme myöskään altistu mahdollisille turvallisuusriskeille, kuten ydinvoimalaonnettomuuksille, joiden seurauksena voisivat olla katastrofaaliset taloudelliset kustannukset veronmaksajille. Parempaa osaamista ja vientipotentiaalia Suomessa on kasvavalle aurinkovoimalle: viimeisen kahdeksantoista kuukauden aikana on asennettu enemmän aurinkopaneeleja kuin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.
Ei
Verotus on selkeä keino tasa-arvoistaa yhteiskuntaa, ja meidän täytyy hyödyntää sitä niin tuloerojen kaventamiseksi kuin ilmastokriisin ratkaisemiseksikin. Ansiotulojen verotus ei yksin riitä, ja ansiotuloa tulisi itseasiassa verottaa hyvin vähän ansaitsevilla jopa kevyemmin, yhdistettynä perustuloon. Tärkeimmät muutokset liittyvätkin pääomaverotukseen, jonka pitäisi olla progressiivisempaa. Tuodaan mieluummin lisää tuloja valtion kassaan uusilla keinoilla. Esimerkiksi rahoitusmarkkinaveroituksen kehittäminen on tärkeää esimerkiksi siirtohinnoittelun ja veroparatiisien kitkemiseksi. Puolet maailmantaloudesta kulkee veroparatiisien kautta. Tämä on merkittävä summa, joka olisi mielestäni paljon paremmin käytössä verotuloina ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Globaalin oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii kansainvälisen talouden rakenteiden muutosta. Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat parempaa säätelyä ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta ne palvelisivat reaalitaloutta.
Ei
Vapaus on onnellisuuden peruspilari. Tahdon-kampanja on aikakautemme hienoimpia ponnistuksia, jonka onnistuminen liikuttaa syvästi. Rakkaus kuuluu kaikille; pride, no prejudice! Minulla on paljon vähemmistöihin kuuluvia ystäviä, ja olen itse ihastunut aina ihmisiin sukupuolesta riippumatta. Rasismin, seksismin ja muun vihan kitkeminen on tärkeää, jotta voimme kaikki elää rauhanomaisesti yhdessä. Vastaan yhdenvertaisuustyöstä ylioppilaskuntani hallituksessa, ja meillä on todella kunnianhimoinen yhdenvertaisuussuunnitelma ja vahvat syrjimättömyyden periaatteet. Näin tulisi olla koko Suomessa.
Kyllä
46
01 Helsingin vaalipiiri
5541
Alanko-Kahiluoto
OutiVihreä liitto48F1
11.3.2015 15:46
10Helsinki69
Olen poliitikkona kokenut. Minulla on jo näyttöjä aikaansaannoksista politiikassa(outialanko.fi/politiikka), mutta minulla olisi vielä paljon annettavaa ja haluaisin tehdä vielä paljon!
Vaalilauseeni on "Ettei ketään jätettäisi" ja vaaliohjelmani löytyy nettisivuiltani. Vaalitavoitteeni ovat seuraavat: 1) RIITTÄVÄ PERUSTURVA Vähennetään köyhyyttä, kavennetaan tulo- ja varallisuuseroja ja pysäytetään eriarvoistuminen. Otetaan käyttöön perustulo, joka poistaa sosiaaliturvan aukot ja tekee työnteon aina kannattavaksi. Parannetaan pienituloisten yksinasuvien ja yksinhuoltajien asemaa. Säädetään verot maksukyvyn mukaan ja laitetaan veroparatiisit ja harmaa talous kuriin. 2) TURVAA TYÖELÄMÄN EPÄVARMUUTEEN Korjataan pätkätyöntekijöiden, yrittäjien, freelancereiden ja itsensä työllistävien sosiaaliturvan puutteet. Parannetaan pienyrittäjien toimintaedellytyksiä. Säädetään kaikille työtä tekeville yhtäläinen oikeus työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan, vuosilomaan ja työterveyshuoltoon. Edistetään työelämän tasa-arvoa tasaamalla vanhemmuuden kustannukset. 3) KUNNIOITETAAN PERUS- JA IHMISOIKEUKSIA Pidetään kiinni hyvinvointivaltiosta ja julkisen sektorin työpaikoista. Vahvistetaan julkista terveydenhuoltoa. Ehkäistään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Puolustetaan vähemmistöjen oikeuksia. Ei kurjisteta palveluita väärillä leikkauksilla, ei hoideta vanhuksia liukuhihnatyönä eikä jätetä mielenterveyspotilasta jonoon. Vahvistetaan vammaisten oikeutta itsenäiseen elämään ja yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. 4) TURVATAAN KOULUTUS, SIVISTYS JA KULTTUURI Rajoitetaan päivähoidon ja opetuksen enimmäisryhmäkokoa lailla. Pidetään kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Ei säästetä lasten ja nuorten tulevaisuuden kustannuksella. Taataan kaikille nuorille opiskelupaikka. Turvataan taiteen, kulttuurin ja koulutuksen rahoitus. Säilytetään koulutus maksuttomana ja tasa-arvoisena. 5) SUOJELLAAN ARVOKAS LUONTO JA TORJUTAAN ILMASTONMUUTOS Pelastetaan arvokkaat metsät, suot ja vapaat kosket ja perustetaan uusia kansallispuistoja. Hiili- ja ydinvoima korvataan uusiutuvalla, kotimaisella energialla ja näin luomme kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Rakennetaan uudet asunnot joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Suojellaan kaupunkiluontoa. Parannetaan tuotantoeläinten oloja ja vähennetään maatalouden päästöjä. Säädetään kaivosvero. Sovitetaan talous ympäristön ehtoihin.
Lupaan tehdä töitä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.
Työskentelen julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden hyvinvointipalvelujen ja kansalaisten tasa-arvon vahvistamiseksi.
Lupaan parantaa pätkätöitä tekevien, freelancereiden ja yrittäjien sosiaaliturvaa ja edistää perustuloa.
suomi
http://www.outialanko.fi
https://www.facebook.com/outialanko
https://twitter.com/outialanko
kyllä
Puolisoni teatteriohjaaja ja professori Atro Kahiluoto, kaksi lasta (tyttö ja poika), springerspanieli.
kirjallisuus ja elokuvat
julkinen
Kansanedustaja, kirjallisuudentutkija (FT)
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kansanedustaja
20 000-50 000 euroa
1-20 %
yksityiset lahjoitukset
70 000-100 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Sosiaalitukien varassa elävän osa ei ole helppo. Perusturva ja toimeentulotuki ovat alhaisella tasolla eikä asumistuki aina riitä vuokraan. Siksi vuokraa joudutaan maksamaan myös toimeentulotuella, eikä ruokaan jää riittävästi rahaa. Ihmisten syyllistämisen sijasta pitää muuttaa sosiaaliturvaa niin, että työnteko on aina kannattavaa. Nykyisin satunnaiset työtulot voivat viivästyttää asumistuen saamisen, ja siksi työtön ei välttämättä uskalla mennä töihin. Työsuhteen pitäisi olla heti jatkuva, ettei olisi pelkoa asumistuen ja asunnon menettämisestä. Olen itse ajanut eduskunnassa työttömyysturvaan ja asumistukeen molempiin 300 euron suojaosia, ettei työttömän tarvitsisi kieltäytyä satunnaisesta työkeikasta asumistuen tai työttömyysturvan menettämisen vuoksi. Työttömyysturvan suojaosa on jo tullut käyttöön ja asumistuen suojaosa astuu voimaan syksyllä. Sosiaaliturva kannattaisi uudistaa perustuloksi, joka tekisi työstä aina kannattavaa, vähentäisi byrokratiaa ja vähentäisi työttömyyttä. Perustulon ansiosta jokainen työtunti kasvattaisi käteen jääviä tuloja eikä kenenkään tarvitsisi pelätä joutumista kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle.
jokseenkin eri mieltä
Jos isojen kauppojen aukioloajat vapautettaisiin, se saattaisi tietää pienten kauppojen kannattavuuden heikkenemistä. Kaupan suurliikkeet pärjäisivät, mutta miten kävisi yksinyrittäjien? Etenkin yksinhuoltajien ja perheellisten kaupan työntekijöiden elämää vapaat aukioloajat vaikeuttaisivat. Myös yhteiskunnan kulut kasvaisivat, kun esimerkiksi päiväkotien aukioloaikoja pitäisi laajentaa ja joukkoliikennettä lisätä. Entä olisiko työntekijöillä mahdollisuus kieltäytyä vaikeista työajoista ilman irtisanomisen pelkoa? Vihreänä suhtaudun varauksella myös kulutuksen lisäämisen tavoitteeseen.
täysin samaa mieltä
Perustulo vähentäisi köyhyyttä ja byrokratiaa, parantaisi työnteon kannattavuutta ja lisäisi ihmisten mahdollisuutta päättää omasta elämästään. Olen ajanut perustuloa pitkään. Olen tällä vaalikaudella vetänyt Vihreän eduskuntaryhmän perustulotyöryhmää. Olemme uudistaneet Vihreiden perustulomallin ja teettäneet laskelman perustulomallistamme (www.vihreat.fi/perustulo). Vihreiden ajama perustulomalli on realistinen ja toteutettavissa, sillä perustulo olisi mallissamme nykyisen perusturvan tasoinen. Perusturvan suuruus on aina poliittisen päätöksenteon tulos, mutta nykyisen vähimmäisturvan suuruiseksi säädettävä perustulo olisi realistinen toteuttaa. Se korvaisi nykyiset vähimmäisetuudet ja verotettaisiin pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.
täysin samaa mieltä
Nollasopimuksessa työnantaja ei lupaa työntekijälle yhtään työtuntia eikä siten yhtään palkkaakaan. Työntekijän on kuitenkin oltava valmiustilassa ja tultava kutsuttaessa töihin. Nollatyösopimukset ovat työntekijän kannalta epäreiluja. Ne hyödyttävät työnantajaa, mutta eivät vastaavalla tavalla työntekijää. Etenkin sopimukset, joissa ei ole mahdollista ottaa vastaan toista työtä vaikeuttavat toimeentuloa ja elämän suunnittelemista. Jos työntekijä on työnantajaan työsuhteessa, on työntekijälle taattava vähimmäispalkka. Ellei näin ole, en voi velvoittaa työntekijää olemaan käytettävissä eli valmiudessa tulla kutsuttaessa töihin. Työnantajan on siis taattava työntekijälle vähimmäispalkka, vaikka työtunteja olisi nolla. Ellei palkkaa makseta, työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää olemaan valmiudessa tulemaan kutsuttaessa töihin.
täysin eri mieltä
Ansiosidonnaisen kestoa on jo lyhennetty istuvan hallituksen aikana. Massatyöttömyyden vallitessa työtä ei välttämättä löydy, ja yhä suuremman joukon putoaminen ansiosidonnaiselta nostaisi nopeasti asumistuen ja toimeentulotuen kustannuksia. Laskun maksaisi siis kuntien sosiaalitoimi. Pelkän perusturvan varassa olevien työttömien työttömyysturvaa pitäisi nostaa. Tämä pitäisi voida tehdä nostamatta samalla ansiosidonnaista turvaa. Työttömien perusturva on jäänyt jälkeen ansioturvasta.
jokseenkin eri mieltä
EU:n kautta Suomi on voinut edistää mm. ympäristönsuojelua, rauhaa ja ihmisoikeuksia, minkä arvoa on vaikea mitata rahassa. Suomi on hyötynyt EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, matkailun ja liikkumisen helpottumisesta, sisämarkkinoista, erilaisista vaihto-ohjelmista ja aluekehitysrahastoista. Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että pärjäisimme euron ulkopuolella paremmin. Euron valuviat pitää kuitenkin korjata. Ei ole oikein, että kansalaiset joutuvat maksamaan pääasiassa pankkien ja finanssimarkkinoiden aiheuttamat talouskriisit.
täysin eri mieltä
Ruuan alv:n nostaminen iskisi pahiten niihin, joiden tulot ovat pienimmät ja joiden tulot tai sosiaaliturva ei riitä elämiseen. Jos ruuan alv:tä kiristettäisiin, se pitäisi korvata pienituloisimmille enkä usko, että kaikki puolueet olisivat siihen tässä taloustilanteessa kuitenkaan halukkaita.
täysin eri mieltä
Mitä menoja? Palvelujen ja etuuksien leikkaaminen johtaisi kurjistumisen kierteeseen: köyhyys ja syrjäytyminen lisääntyisi, ja kun pienituloisten ostovoima heikentyisi, kotimarkkinat supistuisivat ja työttömyys kasvaisi. Lamaa ei saa käyttää verukkeena etuuksien tai peruspalveluiden heikentämiselle, sillä se lisäisi eriarvoisuutta. Talous kohenee järkevillä uudistuksilla kuten perustulolla, jonka avulla työllisyysaste kasvaa ja köyhyys vähenee. Parhaiten Suomi nousee lamasta panostamalla osaamiseen ja koulutukseen ja syrjäytymisen vähentämiseen. Tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia kuten perustulon sekä investointeja puhtaaseen teknologiaan. Sillä tavalla kasvatamme työllisyysastetta ja luomme Suomeen uusia työpaikkoja ja vientialoja. Menoja saadaan vähennettyä luopumalla ympäristölle haitallisista tuista.
jokseenkin samaa mieltä
Lapsilisä on tarkoitettu kulukorvaukseksi lapsiperheille. Korottaminen olisi paikallaan, sillä lapsiperheiden köyhyys on Suomessa lisääntynyt. Verotus taas on tapa lisätä tulonjaon oikeudenmukaisuutta. On kuitenkin varottava, ettemme tee sosiaaliturvajärjestelmän ja verotuksen kokonaisuudesta liian monimutkaista. Vihreiden perustulomallissa lapsilisää maksettaisiin 18 vuoteen saakka.
täysin eri mieltä
Kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut hyvinvointipalvelut säästävät itsensä takaisin, sillä siten voimme estää syrjäytymistä ja ongelmien syvenemistä. Juustohöyläleikkaukset hyvinvointipalveluihin tuottavat väliinputoajia ja syventävät eriarvoisuutta. Sosiaali- ja terveydenhoidon rakenneuudistus on välttämätön, koska veronmaksajien määrä vähenee samalla kuin ikääntyneiden, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien määrä kasvaa. Sote-uudistuksen tavoitteena on kuitenkin säilyttää nykyisen laajuiset palvelut, mutta toteuttaa ne tehokkaammin kuin nykyään. Se on mahdollista lisäämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä, vahvistamalla perusterveydenhoitoa ja purkamalla rahoituksen monikanavaisuus.
täysin eri mieltä
Nato-jäsenyys ei parantaisi Suomen turvallisuutta, vaan todennäköisesti kävisi juuri päinvastoin. Suomen on pidettävä kiinni puolueettomuudestaan ja vältettävä osallistumasta maailman konflikteihin. Liittyminen Natoon lisäisi sotilaallista jännitettä itärajalla. Mielestäni Suomen rauhankumppanuus Naton kanssa on riittävää ja toimivaa yhteistyötä. Suomen on edistettävä entistä enemmän eurooppalaista ja pohjoismaista puolustusyhteistyötä ja toimittava aktiivisesti konfliktien lievittämiseksi. Jos Nato-jäsenyyden harkitseminen tulee ajankohtaiseksi, siitä on järjestettävä kansanäänestys.
jokseenkin eri mieltä
Levottomuuden ja rikollisuuden vähentämiseksi kaikkein tärkeintä on parantaa hyvinvointipalveluita. Tärkeintä on ehkäistä syrjäytymistä, vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa tuloeroja sekä pitää huolta ennaltaehkäisevistä hyvinvointipalveluista. Poliisien määrä kuitenkin vähenee rajusti lähivuosina tällä vaalikaudella tehtyjen säästöjen vuoksi. Poliisien määrää ei ole nykyisestä ainakaan varaa vähentää. En myöskään pidä kansalaisen oikeusturvan ja turvallisuuden kannalta hyvänä sitä, että koulutetut poliisit korvataan yksityisillä vartiointiliikkeillä. Emme kuitenkaan tarvitse lisää poliiseja, jos järkeistämme ja jaamme poliisien työtaakkaa. Kannattaa mieluummin vahvistaa sosiaalipalveluita. Silloin poliisinkin tarve vähenee.
täysin eri mieltä
Suomi hyötyy työperäisestä maahanmuutosta. EU-maana olemme sitoutuneet edistämään ihmisten vapaata liikkuvuutta. Maahanmuuttaja ei ole terroristi eikä terroristi ole aina maahanmuuttaja. Ei pidä leimata ihmisiä heidän taustansa tai lähtökohtansa perusteella. Suomeen tullaan myös pakoon sotaa, nälkää ja kidutusta ja epäinhimillisiä olosuhteita. On meidän velvollisuutemme auttaa näitä ihmisiä, samalla tavoin kuin muuta maat ovat auttaneet Suomea silloin, kun täältä on lähdetty sotaa pakoon ja työnhakuun muihin maihin ja mantereille. Terrorismin uhka pitää ottaa vakavasti. Meidän on tehtävä sen torjumisessa kansainvälistä yhteistyötä. Maahanmuuton rajoittaminen olisi kuitenkin väärä tapa reagoida terroristisiin liikeisiin.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjän kehitys on ollut huolestuttavaa. Juuri nyt Venäjä ei asiantuntijoiden mukaan ole meille mikään sotilaallinen uhka. Ilmatilaloukkaukset Suomen merialueilla ovat viestittäneet, että Venäjä tahtoo näyttää naapureilleen kaapin paikkaa, mutta kyse on pikemminkin huonosta käytöksestä kuin todellisesta uhasta. Venäjä pitää ottaa vakavasti, vaikkemme pitäisikään sitä välittömänä sotilaallisena uhkana Suomelle. Muun muassa siksi olen kannattanut Suomen osallistumista EU:n yhteisiin Venäjä-pakotteisiin. Venäjä ei ole luotettava kumppani esimerkiksi energiapolitiikassa, sillä Venäjälle energiapolitiikka on osa ulko- ja valtapolitiikkaa. Siksi en pitänyt viisaana hallituksen päätöstä ostaa Fennovoiman ydinvoimalan reaktori ja polttoaine suoraan Putinin vallan alla toimivalta liikelaitokselta.
jokseenkin eri mieltä
Näen verkkotiedustelun ongelmallisena, sillä ihmisillä pitäisi olla oikeus viestiä yksityisesti ilman, että isoveli valvoo. Viestintäsalaisuus on tästä syystä perustuslailla suojattu. Pidän viestintäsalaisuudesta luopumista liian suurena uhrina hyötyyn nähden, joka verkkotiedustelusta olisi saatavissa. Kaikkiin kansalaisiin kohdistuva verkkovalvonta olisikin luultavasti mahdotonta toteuttaa rikkomatta perustuslakia. Viestintäsalaisuus on kuitenkin perustuslain suojaama.
jokseenkin samaa mieltä
Ensin on tehtävä huolellinen riskianalyysi ja huolehdittava sotilaiden työturvallisuudesta. Kyse on operaatiosta, jonka on katsottu sisältävän tavallista suurempia riskejä. ISIS:n raakalaismainen tapa toimia rikkoo kaikkia ihmisoikeuksien periaatteita. ISIS:in joukkoihin on lähtenyt muista maista suuri joukko taistelijoita - Suomestakin 50-70 henkeä. Irakin hallitus on pyytänyt apua kansainväliseltä yhteisöltä ISIS:in pysäyttämiseksi. Kansainvälinen yhteisö on vastannut pyyntöön mm. kouluttamalla irakilaisia. On selvää, että kansainvälisen yhteisön pitää vastata Irakin avunpyyntöön, mutta ennen kaikkea pitää puuttua ongelman alkusyihin. Suomen on muodostettava kokonaisvaltainen politiikka roolistaan ISIS:iä vastaan. Mielestäni meidän on edistettävä Irakia ja Syyriaa koskevaa rauhanomaista ratkaisua ja myös osallistuttava sotilaallisen koulutusavun antamiseen ISIS:in vastaisille joukoille.
täysin samaa mieltä
Tärkeintä on kehittää saattohoitoa niin, että kaikilla on oikeus hyvää saattohoitoon. Laadukkaassa saattohoidossa kivunlievityksestä ei tingitä ja ihminen saa kuolla arvokkaasti. Avustetun kuoleman pitäisi kuitenkin olla mahdollinen, jos henkilö on parantumattomasti sairas, ja hän vapaaehtoisesti ja toistuvasti uusii oikeustoimikelpoisen pyynnön avustettuun kuolemaan. Henkilön on siis ymmärrettävä tilansa ja pyyntönsä seuraukset. On huolehdittava siitä, ettei parantumattomasti sairasta tai vaikeasti vammaista henkilöä voida painostaa avustettuun kuolemaan. Avustetun kuoleman tarkoituksena on sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievitettävissä. Lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa ei tule pakottaa suorittamaan avustettua kuolemaa. eutanasiaa, jos se on hänen katsomuksensa vastaista. Minusta tuli eutanasian kannattaja, kun jouduin seuraamaan kuukausia läheiseni turhaa kärsimystä väistämättömän kuoleman edessä voimatta tehdä läheiseni avuksi mitään. Minusta läheiseni kärsimys oli kohtuutonta ja epäinhimillistä.
täysin samaa mieltä
Hyvinvointipalvelut kannattaa tuottaa ensisijaisesti julkisina, sillä se on paras tapa huolehtia palvelujen saatavuudesta, kansalaisten tasa-arvosta ja palvelujen laadusta. Julkisesti tuotetut palvelut ovat demokraattisemmin valvottuja kuin yksityiset, ja julkisille palveluille voidaan helpommin asettaa muitakin kriteereitä kuin edullisuus. Jos perusterveydenhoito yksityistettäisiin, ihmisten eriarvoisuus kasvaisi. Julkisen vallan tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalaisille elintärkeät palvelut ovat maksuttomina kaikkien saatavilla. Julkista terveydenhuoltoa pitää vahvistaa siirtämällä rahaa yksityisistä Kela-korvauksista julkiseen perusterveydenhoitoon. Varakkailla on sitä paitsi jo nyt täydet mahdollisuudet ostaa halutessaan yksityisiä terveyspalveluita.
täysin samaa mieltä
On hyvä kehittää varhaisia, ennalta ehkäiseviä palveluja sekä varhaista tukea. Siten säästetään kuluja ja kärsimystä myöhemmin. Uupuneiden lapsiperheiden pitää saada konkreettista apua kotiin ajoissa.
täysin eri mieltä
Vaalilauseeni on "Ettei ketään jätettäisi". Kaikilla ei ole omaisia tai läheisiä huolehtimassa. On tärkeä periaate, että hyvinvointiyhteiskunnassa kaikista pidetään huolta. Kannatan kaikille kuuluvia universaaleja palveluja, jotka rahoitetaan verotuksella. Progressiivinen verotus huolehtii siitä, että kaikki maksavat maksukykynsä mukaan. Pienituloiset vähemmän, suurituloiset enemmän. Uusia maksuja ei pidä lisätä.
täysin samaa mieltä
Kunnat eivät ole olemassa hallintoa vaan kansalaisia varten. Jos sosiaali- ja terveydenhoitoa ei saada järjestettyä kuntapohjaisesti, on valtion otettava vastuu palveluiden järjestämisestä. Kuntien määrällä ei ole merkitystä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus ja palveluista päättämisen demokraattisuus pystytään ratkaisemaan laajemmalla alueella kuntien yhteistoimintana. Perustuslaki edellyttää, että kunnat pystyvät vaikuttamaan rahoittamiinsa palveluihin. Kunnan asukkaat rahoittavat julkisia palveluita verotuloillaan, joten palveluiden on oltava kuntalaisten demokraattisessa kontrollissa.
täysin samaa mieltä
Teollisuuden kilpailukyvyn ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen vastakkainasettelu ei ole tätä päivää. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen hillitseminen luo työpaikkoja ja kokonaan uusia aloja. Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailman nopeimmin kasvavia liiketoiminta-aloja. Mitä hitaammin investoimme puhtaaseen teknologiaan, sitä heikommin pysymme kilpailussa mukana. Ilmastonmuutokseen vastaaminen on velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Maapallo on meillä vain lainassa. Ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen tuhoaa kilpailukykyämme että heikentää Suomen elinkelpoisuutta. Uusiutuvaan energiaan panostaminen on taloudellisesti järkevää, sillä kotimainen hajautettu energia luo pysyviä työpaikkoja koko maahan. Siinä se päihittää ydinvoiman, joka työllistää vain joitain tuhansia ihmisiä rakennusaikana. Fossiilisiin energialähteisiin panostaminen ei ole enää sijoittajillekaan järkevää. Emme kuitenkaan voi käyttää kaikkia löydettyjä fossiilisen energian varoja, jos haluamme estää ilmaston lämpenemisen yli ihmiskunnalle ja planeetalle kohtalokkaan sietorajan.
täysin eri mieltä
Geenimuunnellut lajit vähentävät luonnon monimuotoisuutta eivätkä ole terveellisiä rehuina käytettyinä eivätkä ihmisen ravintona. On tutkimuksia, jotka osoittavat geenimanipuloituja tuotteita sisältävän ruuan olevan epäterveellistä ihmiselle. Geenimuunnellun ruuan vaikutuksista eläimille ja ihmisille ei toisaalta tiedetä riittävästi, joten on viisaampaa panostaa puhtaisiin lajeihin ja luonnonmukaiseen viljelyyn. Ennaltaehkäisy on tärkeää myös siksi, että geenimuunneltujen lajien leviämistä pölyttäjien ja tuulen mukana on liki mahdotonta estää. Kaikkiin ruoka-aineisiin on saatava gmo-merkintä. Ihmisillä on oikeus tietää, mitä he syövät ja mitä heidän ruokansa sisältää.
täysin samaa mieltä
Inhimillisyyden on oltava myös maahanmuuttopolitiikan lähtökohta. Humanitaarinen maahanmuutto tarkoittaa, että annamme osaltamme kansainvälisen yhteisön jäseninä apua epäinhimillisistä oloista pakeneville.
jokseenkin eri mieltä
Minusta on hyvä, että kaikkialla Suomessa on mahdollista asua. Samaan aikaan liikenteen ja asumisen suunnittelussa on pyrittävä mahdollisimman tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen. Se säästää niin ympäristöä kuin ilmastoa. Panostamalla uusiutuvaan hajautettuun kotimaiseen energiaan loisimme pysyviä työpaikkoja kaikkialle Suomeen. Uskon myös, että energiaa säästävä teknologia ja keksinnöt tekevät tulevaisuudessa mahdolliseksi sen, että kaikkialla Suomessa on mahdollista valita mahdollisimman ekologinen tapa asua - niin kasvukeskuksissa kuin haja-asutusalueilla.
täysin samaa mieltä
Monin paikoin Suomea tehdään vääriä säästöjä irtisanomalla opettajia ja kasvattamalla luokkakokoja. Tähän on mahdotonta puuttua ilman lainsäädäntöä. Kohtuulliset luokkakoot maksaisivat itsensä varmasti takaisin. Luokkakoon rajaamisesta hyötyisivät niin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kuin muutkin.
Kyllä
Kannatan kansanäänestystä Nato-jäsenyyden hakemisesta, mutta mielestäni se ei ole nyt ajankohtainen.
Ei
Kallista ja vanhanaikaista ydinvoimaa ei tule lisätä, vaan painopisteen tulee olla uusiutuvassa, kotimaisessa energiassa. Ydinvoima sitoo vuosikymmeniksi pääoman, jota tarvittaisiin ympäristöystävällisen uusiutuvan energian tukemiseen. Ydinvoiman sijasta kannattaa valita hajautettu, huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta lisäävä uusiutuva energia. Se on edullisempaa kuin ydinenergia, jonka riskit ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta ovat toteutuessaan mittavat. Uusiutuva kotimainen hajautettu energia työllistäisi pysyvästi koko maassa. Sen avulla loisimme uutta työtä ja hyvinvointia koko Suomeen. Suomen kannattaa edistää energiaomavaraisuutta ja panostaa energiatehokkuuteen sekä kotimaiseen kestävään energiaan, kuten tuulivoimaan, bioenergiaan ja aurinkoenergiaan. Ydinvoiman lisääminen on mielestäni vastuutonta tulevia sukupolvia kohtaan, sillä ydinjätteen loppusijoittaminen on edelleen ongelma. Myös ympäristölle ydinvoima on riskaabeli energiamuoto. Uraanin louhinta ja kuljetus saastuttaa ympäristöä ja mahdollisen onnettomuuden riskit ovat valtavat.
Ei
Veronalennukset pitää suunnata pienituloisille. Pienituloisten veronalennus elvyttää kotimaista taloutta kaikkein tehokkaimmin. Verokertymää ei ole viisasta alentaa. Maksan mieluummin veroja, joilla tuotetaan hyvinvointipalveluja, joista hyötyvät kaikki tuloluokkiin katsomatta. Veronalennusta järkevämpi tapa vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja olisi parantaa köyhimpien perusturvaa.
Ei
Oli korkea aika, että laki säädettiin. Sen peruminen tuottaisi pelkästään onnettomuutta niille, jotka nyt voivat vihdoin jakaa avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa. Sellaista mahdollisuutta onneen, joka ei vie toisilta pois mitään vaan lisää yhteiskunnan onnea, ei ole mitään syytä poistaa. Kansalaisilla tulee olla yhdenvertaiset oikeudet lain edessä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kyse on ihmisoikeuksista. On lapsen etu, että hänen vanhempansa ovat tasavertaisessa asemassa lain suhteen samalla tavalla kuin muidenkin perheiden vanhemmat. Lainsäädännöllä edistetään yhdenvertaisuutta ja vaikutetaan mielipiteisiin: edistyksellinen lainsäädäntö vähentää myös syrjintää ja kiusaamista. Translaki pitää päivittää ja uusi äitiyslaki hyväksyä.
Kyllä
47
12 Oulun vaalipiiri
5144AlasalmiAsko
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
30M02.3.2015 19:1600Siikalatva44
Eduskunnan tulee olla kansakunta pienoiskoossa. Mielestäni työläisen edustaja puuttuu kokonaisuudesta.
Kotimaisen energian lisääminen, työntekijän aseman turvaaminen, sekä pohjoisen elinvoimaisuuden lisääminen.
Työntekijän puolella. Ostovoima on turvattava!
Kotimaisella energialla kasvua Suomeen, ja maakuntiin!
Pohjoinen uuteen nousuun. Meillä on paljon annettavaa!
suomi
http://www.alasalmi.info
http://www.facebook.com/askoeduskuntaan
http://www.twitter.com/askoalasalmi
ei
Avopuoliso, sekä hänen kolme lasta.
metsästys ja kalastus
yksityinentyöntekijäHuoltomiesylioppilas
suomi |ruotsi |englanti
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
5 000-10 000 euroa
51-80 %
ammattijärjestöjen tuki
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin samaa mieltä
Suurempi ongelma on se, että työn vastaanottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, johtuen tukien menettämisestä, ja esim päivähoitomaksuista.
täysin samaa mieltä
Jos liike katsoo kannattavaksi pitää kauppaa auki pidempään, olisi se suotava. Lisää työtähän se vaan tietää, ja siitä Suomessa on nykyään pula.
täysin eri mieltä
Perustulo ei ole oikea ratkaisu. Meidän on haettava joustavuutta työn ja työttömyyden yhteensovittamiseksi. Työn vastaanottaminen tulee tehdä helpommaksi, ja taloudellisesti AINA kannattavaksi!
täysin samaa mieltä
Ns. nollasopimukset vievät pohjan elämän suunnittelulta, perheen perustamiselta, sekä monelta muulta asialta.
täysin eri mieltä
Ei ole työttömän oma valinta, jos töitä ei ole. On turvattava toimeentulo, vaikka työtä ei olisi tarjolla. Nykyisin pätkätöillä ei välttämättä kovin helposti ehdi kerryttää työssäoloehtoa, ja ns. nollata päiviä.
jokseenkin samaa mieltä
Tällä hetkellä Eurosta on suomelle myös haittaa, mutta kokonaisuudessaan eurosta on ollut hyötyä.
täysin eri mieltä
Ruoka on perustarve ihmiselle, ja ruoan verotus on tasaveroa, suuri- ja pienituloinen maksaa veroa samanverran.
jokseenkin samaa mieltä
Menoja on leikattava, mutta palvelujen laatu ja saatavuus tulee turvata. Tämä tapahtuu tehostamalla tiettyjä toimintoja. Paras lääke on saada yksityinen talous kasvuun, ja sitä kautta kestävyysvajetta kurottua umpeen.
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisien taso on vaatimaton, suhteutettuna nykypäivän menoihin. Lapsilisä ei lähtökohtaisesti ole ollut verotettavaa tuloa, eikä sen tulisi jatkossakaan olla. Toki se tasaisi tuloeroja. Pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on kuitenkin turvattava muilla keinoilla.
jokseenkin eri mieltä
On totta, että sote palvelut vie huomattavan osan verotuloista. On kuitenkin erittäin tärkeää, että emme ala karsimaan sosialipalveluista, se kostautuisi viiveellä moninkertaisesti. Ennakoivat toimenpiteet on todella tärkeitä. Toimintoja tehostamalla ja järkeistämällä saamme kulut kuriin.
jokseenkin eri mieltä
Suomen puolustus on nykyiselläänkin uskottava, ja meidän tulee vahvistaa jatkossa omaa puolustustamme. Nato jäsenyys veisi myös rahaa, ja voimme käyttää ne rahat oman puolustuksemme kehittämiseen. Varsinkin tekemällä kotimaisia hankintoja, on puolustuksen kehittäminen järkevää.
täysin samaa mieltä
Eteenkin syrjäseuduilla poliiseja tarvitaan todellakin. Vaste-aika on todella pitkä, kun matkaa on kymmeniä kilometrejä.
jokseenkin samaa mieltä
Yksittäistapaukset on itsestään selviä, että emme ota vastaan maahan turvallisuusuhkia. Kokonaisuudessaan emme voi kuitenkaan rajoittaa maahanmuuttoa terrorisminpelossa.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen ja Venäjän raja on Venäjän vakain raja. Siksi venäjällä ei ole suoraa intressiä sotkea yhteisen rajamme turvallisuutta. Toki välillisesti vaikutus yltää suomeenkin.
jokseenkin samaa mieltä
Edellytys verkkovalvonnalle on, että lait ja säädökset on tehty selväksi, ja niitä myös noudatetaan. On totta, että tietyissä tapauksissa on välttämätöntä että verkossa tehdään seurantaa. Seurannan täytyy liittyä kuitenkin vakaviin rikoksiin.
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
Jos ihminen on parantumattomasti sairas, ja kärsii kovasti, ei elämällä välttämättä ole päämäärää. Suomessakin on keskusteltava avustetusta kuolemasta.
täysin samaa mieltä
Julkisilla palveluilla on tuotettava pääosa terveyspalveluista. Yksityisiä palveluita on käytettävä tukemaan ja täydentämään julkisia palveluita.
täysin samaa mieltä
Ennakoivalla avulla voimme hoitaa ongelmia tehokkaammin, paremmin sekä edullisemmin.
täysin eri mieltä
Perushoito on turvattava kaikille riippumatta varallisuudesta. Nykyisinkin on mahdollista hakeutua yksityisiin palvelukoteihin omalla kustannuksella.
täysin samaa mieltä
Lähtökohtana on se, että terveyspalvelut on hyviä, saavutettavissa, sekä kohtuuhintaan järjestettynä.
täysin eri mieltä
Ilmastonmuutosta tulee torjua taloudellisten resurssien puitteissa.
täysin samaa mieltä
Kasvien geenimuuntelu on turvallista. Eläinten geenimuuntelussa tulee vastaan eettiset näkökulmat.
täysin eri mieltä
Suomen kyky ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ei tällä hetkellä ole niin hyvä kuin muilla mailla. Oma osuutemme meidänkin tulee hoitaa, mutta suuria määriä enempää ei meidän tule ottaa, jotta voimme turvata hyvän kotouttamisen.
täysin eri mieltä
Maaseutua ei pidä ajaa tarkoituksella alas! Meidän tulee jälleen hyödyntää haja-asutusalueita. Nykytekniikka mahdollistaa todellisen etätyöskentelyn. Jatkossa olemme vielä vähemmän sidottuina paikkaan, ja voimme hyödyntää maaseudun vahvuuksia. Puhdasta luontoa ja edullisia kustannuksia.
täysin samaa mieltä
Meidän tulee panostaa laadukkaaseen perusopetukseen. Tämä kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Nykyisin opiskelun haasteet ovat moninaisempia kuin ennen, joten luokkakokoa ei voi entisestään kasvattaa.
Kyllä
Liittyminen sotilasliittoon kuuluu kansan päätettäväksi!
Kyllä
Tällä hetkellä suomen energiatalous on kestämättömällä pohjalla. Tarvitsemme riittävästi perusenergiaa, ja tällä hetkellä emme sitä muuten saa kuin tuomalla ulkomailta, tai ydinvoimalla.
Ei
julkisen talouden alijäämä kasvaisi, ja joutuisimme kasvattamaan velanottoa.
EiKyllä
48
07 Pirkanmaan vaalipiiri
4528AlataloMikko
Suomen Keskusta
63M15.3.2015 18:2310Tampere21
Olen kolmannen kauden kansanedustaja. Eduskuntatyö ja vaikuttaminen ovat tuttuja. On näkemystä ja kokemusta. Puolustan Pirkanmaata ja suojelen Tamperetta.
Koko Suomen voimavarat on saatava käyttöön: laitetaan tiet kuntoon, myös maaseudulla. Huolehditaan alueiden lentoliikenteestä, myös Pirkkalasta suoraan maailmalle. Vähennetään säädöksiä, joilla vaikeutetaan maaseudulla elämistä ja sinne rakentamista. Toteutetaan alueellinen perustulokokeilu. Turvataan lukioiden ja ammattikoulujen toiminta maanlaajuisesti. Toteutetaan kyytitakuu eli asiointimatka kuntakeskukseen vähintään kaksi kertaa viikossa. Ei anneta kunnille uusia lakisääteisiä velvoitteita. Tasataan jo toteutettuja valtionosuusleikkauksia. Vähennetään yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa. Pidetään huolta lapsista, sairaista, työttömistä ja vanhuksista.
En lupaa muuta kuin, että työskentelen pirkanmaalaisten parhaaksi itseäni säästämättä.
suomi
http://www.mikkoalatalo.net
http://www.facebook.com/AlataloEduskunnassa
http://www.twitter.com/Alatalo2015
kyllä
Vaimo, 2 nuorempaa ja 2 aikuista poikaa ja lastenlapsia.
kirjallisuus ja elokuvat
yksityinenyrittäjä
kansanedustaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kansanedustaja
20 000-50 000 euroa
0 %
jokseenkin samaa mieltä
Suurin osa suomalaisista on ahkeria ja toimeliaita. Valitettavasti joukossa on myös niitä, joita sosiaalituet passivoivat. Onneksi heitä on vähän. Kannustinloukuista päästävä eroon. Aina pitää olla kannustavampaa työtä vastaan kuin jäädä kotiin. Tämä koskee erityisesti nuoria. Nykyinen suurtyöttömyyys ei johdu ihmisten laiskuudesta, mutta silti työn ottaminen ja sen tarjoaminen on tehtävä helpommaksi ja joustavammaksi. Myös irtisanominen on tehtävä helpommaksi.
jokseenkin eri mieltä
Kaupan aukiolon vapautus suosii suuria yksiköitä. Pienet voivat mennä konkurssiin. Ostoskeskuksissa olevien yksittäisten liikkeiden saatava itse päättää milloin ovat auki. Kun ei ole varaa palkata sunnuntaityöhön ulkopuolista työntekijää, menee kauppiaalta viimeinenkin mahdollisuus olla lastensa kanssa.
jokseenkin samaa mieltä
Perustuloa pitää kokeilla joissakin kunnissa. Vastikkeetonta rahaa ei pidä periaatteessa jakaa. Saadakseen perustuloa voisi toimia vaikkapa vanhusten seurana ja omakotitalkkarina. Perustulo pitäisi olla kustannuksiltaan neutraali verrattuna siihen mitä nyt maksetaan asumistukia ja toimeentulotukia ja muuta sosiaaliavustusta. Kun nyt byrokratiaa ja rahaa palaa moniin eri luukkuihin mistä tukia maksetaan, perustulo tulisi yhdeltä luukulta.
jokseenkin samaa mieltä
Palkkatyöllä on tultava toimeen ja elätettävä perhettä. Työtätekevien köyhälistön luokkaa ei pidä Suomeen luoda.
jokseenkin eri mieltä
Vaikea uskoa, että nykyinen talouslama ja työttömyys ovat seurausta liian pitkästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Jos valtio joutuu kuitenkin leikkausten tielle, tätäkin asiaa on mietittävä.
jokseenkin samaa mieltä
Nyt olemme kiinni vahvassa eurossa. Kun sitä ei voida devalvoida tarvittaisiin Suomessa ns. sisäinen devalvaatio. Ruotsi pärjää ihan hyvin omalla valuutallaan.
täysin eri mieltä
Ruuan hintaa on halpuutettava eri keinoin. Erityisesti terveellisiä kasviksia ja vihanneksia tulee saada edullisemmin - ei vain juustoa.
jokseenkin eri mieltä
Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta siten, ettei aiheuteta myöskään uutta velkaantumista, vaan luodaan talouskasvua. Palveluiden ja etuuksien leikkaukset on kohdistettava siten, että heikompiosaiset joutuvat kärsimään niistä vähiten. Maksu- ja työkykyisten kannettava suurin taakka. Suomen biotalous voi korava tuontienergian, jolloin ei synny niin paljon velkaa energian ostamisesta. Kahden prosentin talouskasvulla Suomi pääsisi lyhentämään velkaansa merkittäväst, ilman että leikkauksia tarvitsee radikaalisti tehdä.
jokseenkin eri mieltä
Lapsilisät on tarkoitettu lapsille heidän vanhempiensa tulotasosta riippumatta. Kyse ei ole vain siitä, että tarvitsevatko hyvätuloiset lisää rahaa vai ei. Myös hyvätuloisia on kannustettava lasten hankintaan ja verojen maksamiseen, sillä motiivilla että hekin saavat jotain.
jokseenkin eri mieltä
Päinvastoin. Suomella ei ole varaa hukata kenenkään osaamista ja työpanosta. Sosiaali- ja terveyspalvelut osaltaan takaavat, että mahdollisimman moni pystyy omalla työllään elättämään itsensä ja luomaan myös hyvinvointia muille. Tulevan hallituksen sote ratkaisee missä määrin sosiali- ja terveyspalveluita voidaan tarjota niin että julkinen puoli on pelastettavissa ja toisaalta yksityisellä puolella täydennettävissä.
täysin eri mieltä
Nato-jäsenyys ei ole nyt ajankohtainen. Suomen tulee huolehtia itse hyvistä suhteistaan kaikkiin ilmansuuntiin sekä omasta puolustuksestaan. Tässä eivät meitä muut auta. Nato-jäsenyys tekisi Suomesta etulinjan suhteessa Venäjään. Omaa uskottavaa puolustusta tarvitaan.
jokseenkin samaa mieltä
Mitä enemmän ennaltaehkäiseviä sote-palveluja leikataan ja mitä suuremmaksi työttömyyden annetaan kasvaa, sitä enemmän tarvitaan poliiseja turvaamaan yhteiskuntarauhaa. Syrjäytyneissä ihmisissä on räjähdysvaara. Ainakin maaseudulla pitäisi olla joka kunnassa kyläpoliisi, jonka läsnäolo jo toisi turvallisuuden tunnetta ihmisille. Jos poliisipiirin rajalla maalaiskylässä lyödään ihminen kuoliaaksi, kestää nykyisin liian kauan kun poliisi tulee paikalle.
jokseenkin samaa mieltä
Terrorismin uhka ei ainakaan vähene, jos maahanmuuttoa lisätään. On myös monenlaista maahanmuuttoa. On työperäistä, humanitaarista ja muuta. Hyviä työntekijä tänne kaivataan ulkoimailta, varsinkin hoiva- ja terveysalalla.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjä on suurvalta ja sillä on sen mukaiset toimintatavat. Pienen ei pidä provosoitua kun provosoidaan. Ystävät on pidettävä lähellä ja viholliset kaukana. Silti jatkuvia ilmatilan loukkauksia ei tarvitse hyväksyä, vaan siitä on diplomaattisin keinoin huomautettava.
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisyyden suojasta on huolehdittava, mutta myös valtion turvallisuudesta. Pelisääntöjen on oltava selvät, kun verkkovalvontaa käytetään. Toisaalta poliisilla pitää olla resurssit puuttua lapsiin kohdistuvaan nettirikollisuuteen, piratismiin ja mahdollisten rikollisjärjestöjen toimiin murtaa verkkosalausta. Myös vieraiden valtioiden mahdollisia verkkohyökkäyksiä on pystyttävä torjumaan.
jokseenkin eri mieltä
Tämä on niitä operaatioita, joilla voi olla heijastusvaikutuksia myös Suomen maaperälle. Elí kun otamme osaa kansainväliseen koalitioon barbaarimaista Isis-järjestöä vastaan, niin sillä voi olla seurauksia Suomen sisäisesti myös. Isis-joukkoihin kerran lähteneille ei pidä yhteiskunnan tarjota palveluitaan.
jokseenkin samaa mieltä
Kuolemassa avustaminen on vastoin esim. lääkärin etiikkaa. Periaatteessa silti ymmärrän parantumattomasti sairaan toivetta. Olisi hyvin tarkasti selvitettävä ensin onko sairaus peruuttamaton ja missä mielentilassa toive on esitetty.
jokseenkin samaa mieltä
Byrokratiaa eli ihmisten kiusaamista, juoksuttamista ja paperinpyöritystä tulee vähentää. Julkinen sektori tekemään oikeita asioita eli hoivaa, hoitoa, koulutusta, elinkeinojen ja hyvän elämän mahdollistamista. Arvostusta julkisen sektorin työntekijöille. Pohjoismaiseen malliin kuuluu laaja julkinen sektori, tehokas sellainen. Yksityiset palvelut täydentävät julkisen sektorin palveluita. Hoitoketju on integroitava. Kalliit leikkaukset voidaan toteuttaa kauempanakin potilaasta, vain muutamassa keskussairaalassa.
jokseenkin samaa mieltä
Lastensuojelulle taattavat riittävät voimavarat koko maassa. Resurssipula ja liian suuri paperinpyöritys voivat aiheuttaa pahimmillaan lapsille henkisiä ja ruumiillisia vauroita, jopa kuolemia, kun hälyttävimpiinkään tapauksiin ei pystytä puuttumaan. Ennaltaehkäisevä perhetyö olisi tärkeää, joko kolmannen sektorin tai viranomaisten toimesta. Tarvitaan enemmän perheapua. Sitä varten jos tilanne kriisiytyy lastensuojelulle on taattava riittävät voimavarat koko maassa.
jokseenkin eri mieltä
Eläkeläiset maksavat ja ovat maksaneet veroja sekä tehneet pitkän päivätyön. Heillä on oikeus laadukkaisiin julkisiin palveluihin ja hyvään hoitoon. Totta kai jokainen voi ostaa yksityisiä palveluja, jos on siihen varaa ja mahdollisuuksia, menettämättä omaisuuttaan. On jesuiittamaista viisastella, että omaiset osallistuvat hoitokustannuksiin kun ensin ihmiset ajetaan kotiseudultaan ja vanhempiensa luota kauaksi metropoleihin. Keskittämiskehitys aiheuttaa vanhustenhoidossakin kustannuskriisin kun omaishoitajia ei ole mailla eikä halmeilla ja yhteiskunnan täytyy kuitenkin pitää vanhuksista huolta. Monessa tapauksessa yksin mökissään asuvat vanhukset elävät kuin heitteille jätetyt. Tämä on työvoiman liikkuvuuden hinta.
jokseenkin samaa mieltä
Perustuslain on turvattava sekä terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus koko maassa että kuntien itsehallinto. Tälläkin hetkellä kuntayhtymien kautta hoidetaan erikoissairaanhoitoa yhteistyössä toisten kuntien kanssa.
jokseenkin eri mieltä
Ei Suomen tietenkään pidä valita Kiinan mallia ympäristöasioissa, missä ympäristö pilataan, kun haetaan lyhytnäköisesti taloudellista menestystä. Suomen ynpäristönormit ovat nykyisin riittävän kireät. Ei ole kovin suurta uhkaa, että meillä ilmastonsuojelu ja talouskasvu joutuisivat vastakkain. Päinvastoin me saamme taloudellista kasvua edistämällä uusiutuvia energiamuotoja. Ympäristöosaamisesta pitää tehdä myös talouden veturi. Ympäristöasioista ei saa tehdä keppihevosta tuotannollista työtä vastaan.
jokseenkin eri mieltä
Me emme pärjää Suomessa suuruuden ekonomialla. Emme pysty koskaan kilpailemaan esimerkiksi tanskalaisten kanssa tuotanto-olosuhteilla. Sen sijaan meidän vahvuutemme ovat gmo-vapaus, salmonellattomuus, yksi maailman puhtaimmista maaperistä raskasmetalleilla mitattuna ja erittäin vähäiset kasvi- ja eläintaudit. Näille rakentaisin suomalaisen maatalouden tulevaisuuden.
jokseenkin eri mieltä
Suomi kantaa nykyisin riittävää vastuuta tuvapaikanhakijoista. Työperäinenkään maahanmuutto ei saa karata käsistä. Se on ok niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa ja pätevää työvoimaa tarjolla ulkomailta. Ulkomaalaisille on maksettava samaa palkkaa kuin suomalaisillekin. Suomeen ei pidä luoda työtätekevää köyhälistöä myöskään maahanmuuttajista.
täysin eri mieltä
Vähemmän rahaa Helsingin miljardihankkeisiin, enemmän rahaa ja työpaikkoja muualle Suomeen. Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Biotalous, kaivokset, matkailu ym. edellyttää työntekijöitä, palveluita, koulutusta ja infrastruktuuria koko Suomessa. Muu Suomi maksaa myös Helsingin virastojen työntekijöiden palkkoja. Helsinki on ainoa alue Suomessa joka syö enemmän kuin tienaa. Sen tuonti maahan on suurempaa kuin sen vienti ulkomaille. Muualla Suomessa me viemme enemmän kuin tuomme.
jokseenkin samaa mieltä
Pienissä kouluissa, joissa luokkakoot eivät kasva liian suuriksi, opettajilla ja muulla henkilökunnalla on aikaa kuunnella ja tukea jokaista oppilasta. Kun ei ole enää tarkkailuluokkia, vaan hitaimmat ja vaikeimmat oppilaat on integroitu samoihin luokkiin muiden kanssa, on oltava mm. koulunkäyntiohjaajia. Yksi häirikkö oppilas vastaa kahta tavallista oppilasta työmäärältään.
Kyllä
Suomi ei ole hakemassa Naton jäsenyyttä tulevalla vaalikaudella eli siinä mielessä kansanäänestyskään ei ole ajankohtainen. Suomen tulee huolehtia itse hyvistä suhteistaan kaikkiin ilmansuuntiin sekä omasta puolustuksestaan. Tässä eivät meitä muut auta. Nato-jäsenyys tekisi Suomesta etulinjan suhteessa Venäjään.
Ei
Nyt on kotimaisen uusiutuvan bioenergian aika. Ydinvoimalupia on myönnetty riittävästi ja ydinvoimasta tulee pitkällä tähtäimellä päästä eroon.
Ei
Progressiivinen verotus on hyvä. Sitä korkeampi veroprosentti mitä suuremmat tulot. Pieni- ja keskituloisten veroja voidaan keventää. Valitettavasti kunnallisveron nousu ja ruuan ja muun tasaverotus vie verotusta tasaverojen suuntaan ja se tulee köyhille suhteellisesti kalliimmaksi kuin rikkaille.
Ei
Kirkko päättäköön itse vihkiikö homo- ja lesbopareja. Sateenkaariperheiden lasten asema on oltava yhdenvertainen kuin heteroperheissä.
Ei
49
09 Savo-Karjalan vaalipiiri
5345AlbertRauli-Jan
Suomen Keskusta
39M07.3.2015 20:3900Valtimo85
Suomi tarvitsee kipeästi eduskuntaan kykyä löytää uusia ratkaisuja ja uskallusta tehdä niitä. Minä olen ratkaisija. Ilman uusia ratkaisuja hyvinvointi-Suomi on vaarassa.
Yrittäjyyttä ja bioenergiaa. Maaseudun kokonaisvaltaista hyvinvointia. Perheiden huomioimista aidosti eikä vain vaalipuheissa.
Yrittäjyyttä tuetaan ja uusien työpaikkojen syntymistä yksityiselle sektorille edistetään koko maassa.
Perheitä autetaan kannustavasti kaikissa tuloluokissa.
Lähi- ja bioenergian hyödyntämisessä edetään Saksan tasolle, jotta huomioidaan ympäristöasiat ja luodaan työpaikkoja paikallisesti.
suomi
http://www.raulialbert.fi
http://facebook.com/RauliJanAlbert
http://twitter.com/raulialbert
kyllä
Vaimo ja kolme esi- ja alakouluikäistä lasta
liikuntayksityinenmaanviljelijä
maatalousyrittäjä
korkeakoulututkinto
suomi |englanti |saksa |ranska
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
10 000-20 000 euroa
21-50%
yksityiset lahjoitukset
jokseenkin eri mieltä
Yhteiskunnan jäsenellä pitää lähtökohtaisesti olla vastuu omasta elannostaan. Sosiaaliturva on osa sivistysvaltiota, mihin tarvittaessa pitää voida turvautua.
jokseenkin samaa mieltä
Tämä kuuluu normien purkutalkoisiin.
jokseenkin samaa mieltä
Perustulossa voisi olla helpompi purkaa työn vastaanottamisen kannustinloukkuja.
jokseenkin eri mieltä
Tarvittaessa työntekijällä ja työnantajalla on oltava mahdollisuus sopia työaika molempia sitovasti.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Suomessa ruoan verotus on tällä hetkellä varsin korkea. Verottamalla ruokaa, taloudelliset vaikutukset ovat kielteisimmät nimenomaan pienituloisille.
jokseenkin samaa mieltä
Menokalenteri pitää olla kestävällä pohjalla.
jokseenkin samaa mieltä
Pidän oikeudenmukaisena, että lapsilisä maksetaan samansuuruisena kaikille ja verotetaan kokonaistulojen mukaan.
jokseenkin eri mieltä
Nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on Suomella varaa kunhan ne järjestetään kestävälle pohjalle.
jokseenkin samaa mieltä
Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa en kuitenkaan kannata Nato- jäseneksi hakeutumista.
jokseenkin eri mieltä
Poliisien määrä ei pidä vähentää.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
ohita kysymys
En ole perehtynyt asiaan vielä riittävästi, jotta voisin ottaa kantaa.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Laajapohjainen sote-palvelujen yksityistäminen olisi liian raju muutos nykytilanteeseen.
jokseenkin eri mieltä
Ongelmatapausten tunnistaminen pitää parantua ei välttämättä puuttumisen herkkyys.
jokseenkin samaa mieltä
Vanhuksen pitäisi käyttää omaisuuttaan herkemmin omaan elantoon. Perinnön turvaaminen ei voi olla veronmaksajien vastuulla.
jokseenkin samaa mieltä
Suurelle väestöpohjalle rakentuvat terveyspalvelut luovat kustannuksiin ennustettavuutta.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Mikäli halutaan turvata suomalainen yhteiskunta, niin silloin pitää huolehtia toimivista rakenteista, jotka ammentavat metsästä, maataloudesta ja matkailusta. Nämä vaativat asukkaita myös syrjäseuduilla.
jokseenkin eri mieltä
Kunnille ei pidä lisätä normeja.
Kyllä
Nato-jäsenyydellä pitää olla kansan tuki. Sen vuoksi kansanäänestys on välttämätön.
Kyllä
Pidän fossiilisia polttoaineita ydinvoimaa haitallisempina. Ensin pitää päästä eroon fossiilisia polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista ja sen vuoksi olemassa olevan kapasiteetin korvaaminen on perusteltua. Valtiolla pitää olla uskottava uusiutuvien energialähteiden strategia, jolla myös ydinvoimasta voidaan luopua.
TyhjäEiKyllä
50
07 Pirkanmaan vaalipiiri
5984AlénAri
Itsenäisyyspuolue
49M00059
tutkimus- ja kehityspäällikkö
51
04 Satakunnan vaalipiiri
5375AlhoMarja-Leena
Kansallinen Kokoomus
53F06.3.2015 18:4100Rauma87
Tunnen sosiaali- ja terveyspalvelut hyvin. Potilaan /asiakkaan näkökulma on tuotava päätösten ja lakien lähtökohdaksi.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaalle/ potilaalle valinnanvapaus kunta- tai maakuntarajojen estämättä.
Työn verotusta on kevennettävä ja sivukuluja pienennettävä. Palvelut säilyvät, kun työllisten määrä kasvaa.
Annetaan yrittäjälle vapaus yrittää. Vapautetaan mm. kauppojen ja ravintoloiden aukiolo.
Syrjäytymisen ja yksinäisyyden estoa vapaaehtoistyöllä. Nuorille opiskelu tai koulutus työssä. Perhehoitoa ja yhteisasumista ikääntyville.
suomi
http://www.marjaleenaalho.fi
https://www.facebook.com/alhomarjaleena
https://twitter.com/mlalho
kyllä
puoliso, 2 tytärtä ja koira
liikuntajulkinenjohtava asema
johtava ylilääkäri
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Asia kuuluu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimiseen. Jos lyhyen työajan palkka ei riitä elämiseen, sosiaaliturvan on tultava tukemaan toimeentuloa.
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
Säädöksiä on purettava samalla niiden noudattamisen valvontaa voidaan vähentää. Enemmän omavalvontaa ja kuluttajan vastuuta valinnoistaan.
jokseenkin eri mieltä
Korottamiseen ei ole varaa.
jokseenkin eri mieltä
Palvelutuotantoa voidaan tehostaa muuttamalla toimintatapoja.
jokseenkin samaa mieltä
Nato-jäsenyyden hyvistä ja huonoista puolista tarvitaan perusteellinen selvitys.
jokseenkin eri mieltä
Nykyisestä määrästä ei voi enää vähentää.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Suomen on hyvä pitää oma uskottava puolustus.
jokseenkin eri mieltä
Valtio saa urkkia yksityishenkilön verkkoviestintää ainoastaan vakavasta, perustellusta syystä.
jokseenkin eri mieltä
Terrorismi syntyy koetusta epäoikeudenmukaisuudesta ja oman elämän tulevaisuuden rakentamisen näköalattomuudesta. Suomen pyrittävä edistämään mahdollisuuksien tasa-arvoa niin kotimaassa kuin muuallakin.
jokseenkin samaa mieltä
Eettisesti vaikea asia, josta kuitenkin olen enemmän sallivalla kuin täysin kieltävällä kannalla.
jokseenkin samaa mieltä
Lastensuojelu, ensihoito, erikoissairaanhoidon päivystys pidettävä julkisena palveluna, muita voidaan toteuttaa myös yksityisenä toimintana. Potilaan maksukyky ei kuitenkaan saa määrätä hoidon saatavuutta.
jokseenkin eri mieltä
Apua pitää saada perheelle nykyistä aikaisemmin, esim. apua lasten ja kodin hoitoon, vaikka lastensuojelun tarvetta ei olisikaan. Annetaan apua ennen kuin joudutaan viranomaistehtäviin.
täysin eri mieltä
Nyt jo vanhuksen tuloista 85% menee pitkäaikaishoidon maksuun. Jos on varallisuutta, ei saa kunnalista hoitopaikkaa ennen kuin varat on käytetty.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Ilmastonmuutoksesta ei ole aukotonta tieteellistä näyttöä. Toisaalta, jos vähäpäästöinen suomalainen teollisuustuotanto siirtyy maihin, joissa saa vapaasti saastuttaa, globaali ilmakehän saastutus lisääntyy.
jokseenkin eri mieltä
Ihmiselle haittaa ei näyttäisi olevan. Ympäristön luonnonvaraisten kasvien ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen on vielä tutkimaton alue.
jokseenkin eri mieltä
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Suomella ei ole edellytyksiä lisätä turvapaikanhakijoiden vastaanottoa.
jokseenkin samaa mieltä
Kaupungistuminen on yleiseurooppalainen suuntaus.
jokseenkin eri mieltä
Ihmiset ovat erilaisia, kuten myös ihmisistä muodostuvat ryhmät. Suositus ryhmäkoosta riittää.
KylläKylläKylläEiKyllä
52
01 Helsingin vaalipiiri
5354AlhojärviLauri
Suomen Kommunistinen Puolue
31M06.3.2015 11:0101Helsinki112
Elämänkokemuksestani johtuen ajatteluni on poikkeuksellisen monipuolista. Osaan tarkastella asioita yksittäisten ihmisten näkökulmasta ja laajentaa ne yleisiksi poliittisiksi vaatimuksiksi.
Ihmiskunnan eloonjääminen vaatii ympäristönsuojelua, lasten ja nuorten hyvinvointia, monipuolista sivistystä ja ihmisarvoisen elämän takaamista jokaiselle. Käytännön työkaluista tärkeimpiä ovat lähidemokratia, perustulo ja avoin tieto.
Pysyn moraalisena ja itsenäisenä ajattelijana. En anna minkään tahon määräillä toimintaani kansanedustajana.
Edistän kaikin tavoin edellä mainitsemiani teemoja.
Pyrin alentamaan kansanedustajien palkkoja.
suomi
http://www.laurialhojarvi.fi
http://www.facebook.com/Laurionkiva
http://www.twitter.com/LauriAlhojarvi
musiikki
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Alue- ja kulttuurintutkija, kirjoittaja, muusikko.
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |ranska |joku muu
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
ei
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
alle 1 000 euroa
1-20 %
yksityiset lahjoitukset
täysin eri mieltä
Hädin tuskin tulee toimeen, mikäli jaksaa ravata luukulta toiselle. Monet eivät jaksa tai osaa esimerkiksi toimeentulotukea hakea.
jokseenkin eri mieltä
Ihmisillä on erilaisia tarpeita, mutta tottuminen kuluttamisen helppouteen ja kaikkivoipaisuuteen on ekologisesti ja filosofisesti ongelmallista.
jokseenkin samaa mieltä
Perustulon vähimmäistason täytyy olla n. 1000-1200 euroa. Tällöin se auttaa ihmisiä aidosti eikä toimi tulonsiirtona valtiolta yrityksille. Lisäksi riittävän suuruinen perustulo auttaa uudelleenmäärittelemään työn käsitettä. Esimerkiksi koti- ja vapaaehtoistyöt ovat äärimmäisen tärkeitä mutta niitä ei tällä hetkellä lueta "oikeaksi" työksi.
täysin samaa mieltä
Jokaisella on oikeus työhön joka takaa riittävän toimeentulon, sanoo ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuskin.
täysin eri mieltä
Mitä se muka auttaisi? Pakottaisi työttömäksi jääneen koulutusta vastaamattomaan työhön.
jokseenkin samaa mieltä
Ulkomaankauppaan nojaavalle taloudelle mahdollisuus säädellä valuutan arvoa on tärkeää.
täysin eri mieltä
Ruoan hintaa täytyy laskea alentamalla arvonlisäveroa. Alv on lisäksi luonteeltaan eriarvoistava tasavero, joten siitä pitää pyrkiä eroon kokonaan.
täysin eri mieltä
Ei valtiota ja kuntia pidä lähestyä talous edellä, koska niiden tehtävänä on turvata hyvinvointi. Ensin asukkaiden pitää päättää tarpeista ja haluista, sitten mietitään miten nämä rahoitetaan. Menojen leikkaamisen sijaan voisi lisätä tuloja palauttamalla suurituloisten verotus 1990-luvun alun tasolle. Pääomatulot kuntien ja progressiivisen verotuksen piiriin, esimerkiksi.
jokseenkin samaa mieltä
Korotettava on, mutta tässä vaiheessa verottaminen luultavasti poistaisi korotusten hyödyt. Pidemmällä tähtäimellä pitäisi ihmisen kaikki tulot (etuudet, palkka-, pääoma- ja muut tulot) laskea yhteen ja niitä verottaa progressiivisesti.
täysin eri mieltä
Suurituloisille annetut veronkevennykset 1990-luvulta lähtien ovat vuositasolla 5-7 miljardin euron luokkaa, samoin harmaan talouden aiheuttama verovaje. Sitäpaitsi: mikä on valtion ja kuntien funktio? Miksi maksaa veroja ja ylläpitää sellaisia rakenteita, jotka eivät kykene edes peruspalveluja takaamaan?
täysin eri mieltä
Venäjän uusimmassa turvallisuusdoktriinissa maan suurimmaksi uhaksi mainitaan Naton laajentuminen. Olisi Suomelta melko kehnoa turvallisuuspolitiikkaa toteuttaa naapurin suurin uhkakuva. Yhtä fiksua olisi toteuttaa terrori-iskuja Tukholmassa. Sitäpaitsi Nato ei ole puolustus- vaan hyökkäysliitto, jonka tarkoituksena on lähinnä turvata Yhdysvaltojen öljynsaanti ja geopoliittiset asemat.
jokseenkin eri mieltä
Harmaan talouden torjuntaan tarvitaan enemmän resursseja, samoin paikoittain liikennettä valvomaan. Tärkeintä on että yksityisten vartijoiden määrää saadaan laskettua nykyisestä. Tähän voidaan vaikuttaa paitsi sosiaalipolitiikalla, myös lopettamalla mm. mediassa perusteettomien pelkojen lietsominen. Suomi on hyvin turvallinen maa.
täysin eri mieltä
Maahanmuuttoa täytyy lisätä. Terrorismia puolestaan torjutaan parhaiten lopettamalla Nato-yhteistyö sekä panostamalla diplomatiaan, kulttuurien väliseen kommunikaatioon ja kehitysyhteistyöhön.
täysin eri mieltä
Yhdysvaltojen etupiiripolitiikka on uhka Venäjälle. Suomen etu on pysytellä liittoutumattomana ja ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin naapureihin.
täysin eri mieltä
Miksi ylläpitää keinotekoisia rakenteita, kuten valtioita, jos se merkitsee ihmisten alistamista? Eikä valtiolla ole turvallisuutta, ainoastaan ihmisillä.
jokseenkin eri mieltä
Konfliktit Lähi-Idässä ovat äärimmäisen monimutkaisia. Niihin liittyy mm. suurvaltojen kamppailua, uskontoja ja ideologioita, kieli- ja kulttuuripolitiikkaa sekä vastakkaisten osapuolten yhtäaikaista tukemista. Isisiä vastaan periaatteessa pitäisi taistella, mutta Irakin miehittämällä luodun hallituksen tukeminen ei ole järkevää.
täysin samaa mieltä
Ihmisten kiduttaminen ei ole miellyttävää.
täysin samaa mieltä
Esimerkiksi Lahden kokemusten perusteella yksityinen terveydenhuolto on julkista kalliimpaa ja heikompilaatuista sekä lisäksi eriarvoistavaa. Peruspalvelujen alistaminen yksityiselle voitontavoittelulle ei ole järkevää eikä moraalista.
täysin samaa mieltä
Resursseja täytyy lisätä kaikille lasten kanssa tekemisissä oleville tahoille niin, että lapsia, perheitä ja tapauksia voidaan tarkastella yksilöllisesti. Usein ongelmat voitaisiin havaita jo neuvolassa tai päiväkodissa jos resurssit olisivat riittävät.
täysin eri mieltä
Ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle tulotasosta riippumatta.
jokseenkin eri mieltä
Huono kysymys, koska molemmat ovat tärkeitä. Tässä ilmeisesti viitataan perustuslain vastaiseen Sote-esitykseen. Lähidemokratia ja lähipalvelut kulkevat käsikkäin ja vastaavasti palvelujen keskittäminen kauas johtaa demokratian heikentämiseen, saavutettavuudesta puhumattakaan.
täysin samaa mieltä
Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu ympäristökatastrofin ratkaisemisesta, ei teollisuuden kansallisista kilpailukyvyistä.
täysin eri mieltä
Vaikea sanoa, koska geenimuunneltua ruokaa ei ole tutkittu tarpeeksi. Ekologisesti gmo-lajikkeet ovat ongelmallisia ja tämä riittää syyksi vastustaa niitä.
täysin samaa mieltä
Kansallisen kiintiön kasvattamisen lisäksi Suomen on painostettava Ranskaa lopettamaan Afrikan maiden riistäminen sekä Italiaa ja Espanjaa kohtelemaan saapuvia inhimillisesti.
jokseenkin samaa mieltä
Ihmisillä täytyy olla vapaus asua missä huvittaa ja kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, joka liittyy talouden rakenteisiin. Peruspalveluista huolehtiminen sen sijaan on valtion ja kuntien tehtävä myös haja-asutusalueilla.
täysin samaa mieltä
Lisäksi koulunkäyntiavustajien määrää on lisättävä ja palkkaa nostettava.
Kyllä
Kansanäänestykset ovat tosin ongelmallisia, koska niissä päätöksen tekee itse asiassa media. Keskusteleva lähidemokratia on paras vaihtoehto.
Ei
Olen käynyt Hiroshimassa ja Tshernobylissä. Ei koskaan enää, kumpaakaan. Onnettomuusriskin lisäksi ydinvoimaan investoiminen on kallista ja estää panostamisen uusiutuvaan energiaan.
Ei
Parempi olisi laskea arvonlisäveroa, mikä edistäisi pienituloisten asemaa.
Ei
Kannatan sukupuolineutraalia aviolakia, vaikkakin avioliitosta instituutiona ja oikeuksien määrittäjänä pitäisi päästä eroon.
Kyllä
53
10 Vaasan vaalipiiri
5707AlhonnoroLottaVihreä liitto30F08.3.2015 23:4000Vaasa126
Nyt tarvitaan vastuullista politiikkaa. Haluan tehdä töitä hartiavoimin sen eteen, että kuljemme kohti kestävämpää ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
Haluan ja lupaan edistää ennen kaikkea seuraavia asioita: 1. Vastuullinen politiikka: Pitkän aikavälin taloudellinen hyvinvointi syntyy ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. Haluan varmistaa, että Suomi tekee päätöksiä katsoen kauas tulevaisuuteen, huomioiden tulevat sukupolvet. Edistän ilmastotavoitteisiin sitoutumista Suomessa ja maailmalla. 2. Energiaremontti: Haluan edistää puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöönottoa ja hajautettua energiantuotantoa, joka toisi työtä ympäri Suomea ja elinvoimaa maaseudulle. 3. Tasa-arvoisempi yhteiskunta: Työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvo: Jaamme vanhemmuuden kustannuksia tasaisemmin. Otamme käyttöön 6+6+6 -vanhempainvapaamallin. 4. Perustulo. Nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää on yksinkertaistettava ja kannustavuutta lisättävä. Haluan toteuttaa perustulokokeilun ja uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää kohti perustulomallia.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja maailmalla, vähennämme päästöjä ja sitoudumme hiilineutraaliin Suomeen 2050.
Sukupuolittuneet rakenteet on purettava, 6+6+6-malli toteutettava ja vanhemmuuden kustannukset tasattava. Naisen eurosta kokonainen euro.
Teen vastuullista politiikkaa jossa ihminen, ympäristö ja talous ovat samalla viivalla, tavoitteena yhteisen hyvinvoinnin edistäminen.
suomi
http://www.lottaalhonnoro.fi
https://facebook.com/LottaAlhonnoro
https://twitter.com/LottaAlhonnoro
eiMies ja koiraliikunta
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Yliopiston tutkija
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
1 000-5 000 euroa
yksityiset lahjoitukset
20 000-30 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Sosiaalijärjestelmämme on liian monimutkainen ja passivoiva. Jos erilaisten etuuksien ja tukien hankkimiseksi on kierrettävä puoli vuotta luukulta luukulle, ei järjestelmä houkuta vastaanottamaan lyhytaikaista työtä, kun pelkona on työsuhteen loputtua saman ruljanssin läpikäynti. Tarvitsemme perustulon, joka purkaa kannustinloukut ja tekee työn vastaanottamisesta kaikissa tilanteissa kannattavaa.
jokseenkin samaa mieltä
Antaisin kaupan ja kuluttajien päättää, milloin kauppaa kannattaa pitää auki.
täysin samaa mieltä
Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu vähitellen, pala palalta, ja on siksi hyvin monimutkainen ja epätasa-arvoinen kokonaisuus. Perustulo poistaisi kannustinloukkuja ja tekisi työnteosta kannattavaa. Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta kaikki saisivat heille kuuluvat etuudet myös tilanteissa, joissa omat voimavarat eivät riitä etuisuuksien hakemiseen ja omaan edunvalvontaan. Vihreiden esittämässä mallissa perustulon päälle maksettaisiin tarvittavat syyperusteiset tuet, kuten esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyystuki. Nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää on yksinkertaistettava ja kannustavuutta lisättävä. Perustuloa on mielestäni kokeiltava ja sosiaaliturvajärjestelmää uusittava kohti perustulomallia.
jokseenkin eri mieltä
Niin sanotut nollasopimukset lisäävät työmarkkinoiden joustavuutta niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta, kunhan pelisäännöt ovat kunnossa. Esimerkiksi opiskelijalle nollasopimus voi tuoda tarvittavaa jousto työn ja opiskelun yhteensovittamiseen. Toisaalta taas esimerkiksi pienyrittäjän voi olla vaikea taata kovin suurta viikkotuntimäärää työntekijälle. Pelisääntöjen on kuitenkin oltava kunnossa. Kun sopimus ei velvoita työnantajaa tarjoamaan töitä, sen ei pidä myöskään velvoittaa työntekijääkään ottamaan sitä vastaan. Nollasopimuksella työskentelevän mahdollisuudesta työttömyysturvaan on myös huolehdittava.
täysin samaa mieltä
Suomessa on poikkeuksellisen pitkä ansiosidonnainen työttömyysturva, joka ei kannusta hakemaan työtä heti työttömäksi jouduttua. Tätä etuutta varmasti puolustetaan hanakasti, mutta onko meillä varaa tähän?
jokseenkin eri mieltä
Euroon liittymisestä on ollut Suomelle paljon hyötyä: yhteinen valuutta on luonut yhteisiä markkinoita ja helpottanut rahamarkkinoilla toimimista. Vaikka euro on tuonut mukanaan paljon positiivista, on kuitenkin tunnistettava Euroopan talouskriisissä konkretisoituneet yhteisvaluutan ongelmat ja pyrittävä poistamaan niitä EU-tason sopimisella.
jokseenkin samaa mieltä
Ruoan matalampi arvonlisävero suosii hyvä tuloista, sillä toisin kuin progressiivinen palkkaverotus, kulutukseen kohdentuva verotus on kaikille samanarvoista tasaveroa. Ennemmin siis vähentäisin palkkaverotusta ja kiristäisin ruoan veroa kuin toisin päin. Kokonaiskuvan kannalta olisi järkevää, että verotus olisi yksinkertaista ja tehokasta, eli verokanta olisi mahdollisimman yhtenäinen.
jokseenkin eri mieltä
Leikkaamalla ja lyömällä rahahanat kiinni vain syvennetään taantumaa, lisätään heikoimpien ryhmien vastoinkäymisiä ja aiheutetaan ongelmia tulevaisuudessa. Leikkaamisen sijaan talous kohenee työllisyyttä lisäämällä ja verotuloja kasvattamalla. Yksi ratkaisu tähän on perustulo. Tarvitsemme myös rakenneuudistuksia kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen eli sote-uudistuksen, jonka avulla voimme tuottaa palvelut entistä paremmin, mutta samalla säästöjä synnyttäen.
jokseenkin samaa mieltä
Lapsilisien leikkaamisen sijaan mieluummin korottaisin niitä ja laittaisin ne verolle. Malli olisi oikeudenmukaisempi kuin lapsilisien määrästä tasaisesti leikkaaminen.
jokseenkin eri mieltä
Emme voi säästää hyvinvoinnista. Nykyisellään emme kuitenkaan tuota palveluita kestävällä tavalla. Palvelujen parantamiseksi ja turvaamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluiden- eli sote-uudistus on välttämätön. Säästöjen sijaa ratkaisuita on haettava rakenteita uudistamalla, ennaltaehkäisyllä ja palveluita kehittämällä, kuten ottamalla käyttöön terveyskioskeja ja –busseja.
jokseenkin eri mieltä
Vaikka Naton artikla 5 tuo turvaa velvoittaessaan jäsenmaita puolustamaan muita jäsenmaita, liittymisen myötä Suomi sitoutuu myös Naton tekemiin analyyseihin ja päätöksiin sotilaallisista toimista. Nato jäsenyyden sijaan syventäisin ensisijaisesti yhteistyötä Ruotsin ja Euroopan unionin kanssa.
jokseenkin eri mieltä
Poliisin pitää olla saavutettavissa joka puolella Suomea ja poliisin kenttä- ja rikostutkinnan voimavarojen on oltava riittävät. Tähän on pyritty uudistamalla Poliisin hallintorakennetta ja panostamalla kenttätyössä olevien poliisien palkkaukseen. Poliisien palkkaamisen lisäksi pitää panostaa ennaltaehkäiseviin sosiaalipalveluihin, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Mielestäni poliisien määrä on sopiva nykyisessä taloustilanteessa.
täysin eri mieltä
Maahanmuuttajien leimaaminen terroristeiksi yksittäisten tapausten vuoksi ei vastaa todellisuutta: ihmiset muuttavat Suomeen perheen, opiskelun ja työn perässä. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia tekemään töitä ja kasvattamaan verotuloja. Maahanmuuton rajoittaminen on suurempi uhka kuin maahanmuutto. Kotouttamiseen pitää kuitenkin panostaa entistä paremmin, jotta jokainen maahanmuuttaja pääsisi osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
jokseenkin eri mieltä
Venäjä on muuttunut arvaamattomammaksi, mutta realistisesti en pidä Venäjää uhkana Suomen turvallisuudelle lähitulevaisuudessa.
jokseenkin eri mieltä
Miten voimme puolustaa valtion turvallisuutta, jos se samalla tarkoittaa, että kansalaisten vapaus, yksityisyys ja viestintäsalaisuus vaarantuu? Voiko turvallisuusviranomaisten toiminta lisätä turvallisuutta, jos sen toiminnalla ei ole luottamusta?
jokseenkin samaa mieltä
Suomella on osaamista ja profiilia rauhanneuvottelijana, ja Suomen pitää pyrkiä purkamaan konflikteja ensisijaisesti tätä kautta. Isisin ja Irakin tilanteessa tämä näyttää kuitenkin tällä hetkellä kaukaiselta vaihtoehdolta. Suomen pitää tukea konfliktin ratkaisua ja pyrkiä ihmisoikeuksien turvaamiseen ja hädän lievittämiseen alueella. Tämä voi tarkoittaa myös koulutusapua.
täysin samaa mieltä
Ihmisillä pitää hyvän elämän lisäksi olla oikeus hyvään kuolemaan. Eutanasian on oltava mahdollisuus kaikille sietämättömästä kivusta kärsiville, jos paranemisesta ei ole toivoa.
jokseenkin samaa mieltä
En kysyisi kuka palvelut tuottaa, vaan millaisia palvelut ovat. Palvelun käyttäjän näkökulma on kaikkein tärkein. Yksityiset palveluntuottajat täydentävät tarjontaa ja lisäävät kilpailua. Kun terveys- tai sosiaalipalveluita tuotetaan yksityisesti on kilpailutus tehtävä huolella ja varmistettava, että palvelun laatu pysyy hyvänä. Julkisia palveluita voidaan kehittää jatkuvasti, mutta puuttuminen kilpailutuksen useaksi vuodeksi voittaneen yrityksen toimintaan, jos se ei vastaakaan odotuksia, on hankalaa ja kallista.
täysin samaa mieltä
Tarjolla pitäisi olla enemmän ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita, kuten kotiapua. Nyt apua saa usein vasta viimeisellä mahdollisella hetkellä, jos silloinkaan. Ennaltaehkäisy on lapsen ja perheiden hyvinvoinnin kannalta tärkeää, mutta tulee myös pitkällä aikavälillä veronmaksajille halvemmaksi.
jokseenkin eri mieltä
Lähtökohtaisesti yhteiskunnan pitää tarjota vanhustenhoidossa tietty perustaso. Huonossa taloustilanteessa ja vanhusten määrän kasvaessa voitaisiin kuitenkin harkita palveluiden rahoittamista pieneltä osin myös vanhuksen varoin.
jokseenkin samaa mieltä
On tärkeää, että kaikilla olisi asuinpaikasta riippumatta yhtäläiset ja hyvät terveyspalvelut. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluissa on kuitenkin alueellisia eroja, ja siksi tarvitaan sote-uudistus. Mielestäni paras tapa järjestää sote-palvelut olisi maakuntahallintoa muistuttava malli, jolloin sote-palveluista vastaisivat riittävän vahvat itsehallintoalueet, joilla olisi verotusoikeus ja suorilla vaaleilla valittavat päättäjät. Tällöin valta säilyisi alueella asuvilla ihmisillä, mutta kyseessä olisivat nykyisiä kuntia suuremmat alueet.
täysin samaa mieltä
Yhteiskuntamme tulevaisuus riippuu siitä, onnistummeko hillitsemään ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja teollinen kilpailukyky eivät kuitenkaan ole vastakkaisia asioita, päinvastoin. Ilmastonmuutoksen torjuminen panostamalla uusiutuvaan energiaan, puhtaan teknologian ratkaisuihin ja biotalouteen tuo työpaikkoja ympäri Suomea, ja tuo osaamista ja tuotteita vientiin. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna uusiutuvaan energiaan panostaminen on erittäin järkevää ja taloudellisesti kannatettavaa.
jokseenkin eri mieltä
Geenimuunnellusta ruoasta tehty tutkimus on pääasiassa sitä kehitelleiden yritysten tekemää. Yhtiöiden pyrkiessä vaikuttamaan kielteisten tulosten julkaisuun ja patenttien rajoittaessa yhtiöistä riippumatonta tutkimusta asiasta ei ole olemassa riittävästi puolueetonta tutkimustietoa. Geenimuuntelulla voidaan saada hyvääkin aikaiseksi, mutta etenkin tällä hetkellä geenimanipuloidun ruoan markkinoihin liittyy valtavasti epäkohtia, kuten siemenkaupan monopoli ja patentoidut siemenet, jotka tekevät yrityksistä ruoantuotannon hallitsijoita. Geenimuunneltujen lajikkeiden leviäminen köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta, jos yhä useampi viljelijä siirtyy geenimanipuloituihin siemeniin.
jokseenkin samaa mieltä
EU:n ja Suomen tulee kantaa oma vastuunsa globaalista pakolaisongelmasta. Meidän on autettava hädässä olevia, ja meillä on mahdollisuudet tehdä nykyistä enemmän.
jokseenkin samaa mieltä
Koko Suomen asuttuna pitäminen ei voi olla itsetarkoitus. Ihmisten pitää kuitenkin voida asua niin kaupungissa kuin maaseudullakin, eikä vain toinen voi olla vaihtoehto. Maaseutuasumista tarvitsemme turvaamaan ja vauhdittamaan hajautettua uusiutuvaa energiaa, kotimaista ruokatuotantoa, ja virkistysmahdollisuuksia. Uskon tiiviisiin maaseutuyhteisöihin.
jokseenkin eri mieltä
OECD:n vertailun mukaan ryhmäkoot ovat kansainvälisesti vertaillen Suomessa pieniä. Opetusryhmien rajaaminen on helppo ja yksinkertaistava tapa pyrkiä korjaamaan peruskoulun tilaa, jonka sijaan pitäisi keskittyä aidosti pohtimaan, kuinka saada lapset innostumaan ja oppimaan. Tällä hetkellä oppilaat ovat myös eriarvoisessa tilanteessa opetustuntien määrän vaihdellessa eri puolilla maata, osan kouluista tarjotessa ainoastaan laissa edellytetyn vähimmäistuntimäärän. Opetusryhmät koostuvat yksilöistä, ja niiden koko on hyvä päättää tilannekohtaisesti. Myöskään suuremman ryhmäkokokaton asettaminen ei ole välttämättä järkevää, sillä se voisi muodostaa ohjaavan normin ryhmien koolle ja vuorostaan kasvattaa niitä.
Kyllä
Natosta pitää keskustella avoimesti, ja jos nato-jäsenyyttä päätetään lähteä ajamaan, on siitä järjestettävä myös kansanäänestys.
Ei
Suomen energiantarve voidaan kattaa kotimaisella uusiutuvalla energialla, hajautetulla energian tuotannolla ja energiatehokkuuteen panostamalla. Ala kasvaa jatkuvasti, työllistää ympäri Suomen ja avaa vientinäkymiä. Uusiutuva energiassa on maailman suurin bisnespotentiaali. Olisi järjetöntä jättää tämä mahdollisuus käyttämättä.
Kyllä
Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verotuksesta ympäristölle haitallisen toiminnan ja kulutuksen verotukseen. On kuitenkin huolehdittava siitä, että veropohja palveluiden ylläpitämiseksi säilyy.
Ei
Rakkaus ja perhe eivät voi olla toisten etuoikeus, vaan kuuluvat kaikille, eivät vain arjessa, vaan myös lain edessä.
Ei
54
06 Hämeen vaalipiiri
4254AlijärviPirjo
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
44F02.3.2015 17:0200Janakkala87
Kuntapolitiikan, työelämän ja yrittäjyyden kokemukset antavat vahvan pohjan vaikuttamiselle valtakunnan tasolla. Työntekijän ja yrittäjän asemat eivät ole toistensa vastakohtia.
Suomessa on pidettävä kiinni ja kehitettävä hyvinvointiyhteiskunnan peruskiviä – tasa-arvoista mahdollisuutta koulutukseen, reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa työelämää ja mahdollisuutta yrittämiseen.
Koulutusta on kehitettävä vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.
Työtä tehdään palkansaajana ja yrittäjänä. Molemmissa tilanteissa ihmisen on voitava luottaa turvaverkkoon, jos työtä ei riitäkään.
Julkisilla palveluilla on varmistettava tasa-arvoinen mahdollisuus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon lompakon paksuuteen katsomatta.
suomi
http://www.alijärvi.fi
http://www.facebook.com/pirjoalijarvi
https://twitter.com/PipaAlijarvi
kyllä
Kaksi poikaa, 14 ja 23 v.
liikuntayksityinen
asiantuntijatehtävä
Ohjelmakoordinaattori
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
81-100%joku muuei sijoituksia
jokseenkin eri mieltä
Jokaiselle taataan Suomessa perustoimeentulo sosiaaliturvalla. Se on kuitenkin pieni tulo, jonka avulla ihminen kykenee vain aivan perusasioiden kustantamiseen. Helppoa elämä sosiaaliturvan varassa ei ole.
jokseenkin eri mieltä
Kaupan alan työntekijöiden ja yrittäjien on saatava myös vapaa-aikaa ja lepoa, joten jonkinasteista sääntelyä tarvitaan. Työllisyysvaikutuksia vapauttamisella ei olisi juuri saavutettavissa. Sen sijaan itsenäisyyspäivän kampaajiin ja vastaaviin erikoisia tilanteita synnyttäviin säädöksiin tulee löytyä järkeviä ratkaisuja.
täysin eri mieltä
Perustulon taso olisi todennäköisesti niin matala, että se ei riittäisi elämiseen. Matala sen vuoksi, että korkea perustulon taso tulisi liian kalliiksi. Kaikkien olisi siis saatava jostakin lisätuloa. Toimeentulotuen tyyppinen, alkuperäiseltä tarkoitukseltaan tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden tuki, jouduttaisiin joka tapauksessa säilyttämään. Ketään ei voi jättää kokonaan heitteille.
täysin samaa mieltä
Työnantaja tuntee parhaiten oman toimintansa ja hän kykenee ennakoimaan työvoiman tarpeen eri aikoina. Työntekijälle on tärkeätä voida ennakoida työaika ja siitä saatava palkka, jotta elämässä olisi mahdollisuus suunnitella asioita eteenpäin.
täysin eri mieltä
Jos tukikautta lyhennettäisiin 500 päivästä 250 päivään, kärsijöinä olisivat henkilöt, joiden työllistyminen on muita hankalampaa: ikääntyneet, uutta koulutusta / työvoimapoliittisia toimia tarvitsevat ym. On tärkeätä huomata, että valtaosa ansioturvaa saavista työllistyy alta puolen vuoden, joten ansioturva ei tee ihmisistä työhaluttomia.
jokseenkin eri mieltä
Yrityksille syntyisi nykyistä enemmän kustannuksia.Korkotaso heilahtelisi todennäköisesti voimakkaammin. Myös poliittisesti toiminta muiden euroalueen maiden kanssa todennäköisesti vaikeutuisi ja sillä saattaisi olla vaikutuksia vientiin.
täysin eri mieltä
Kotimaisesta ostovoimasta on pidettävä huolta, eikä veronkiristyksen tielle pidä lähteä.
jokseenkin samaa mieltä
Menoja on tulevalla kaudella leikattava. Se voidaan kuitenkin tehdä ainakin osittain hyödyntämällä entistä tehokkaammin digitaalisia palveluja ja parantamalla esimerkiksi omaishoidon edellytyksiä.
täysin samaa mieltä
Progressiivisella verotuksella hyöty tulisi pienituloisille, joille lapsiisä on tärkeä osa arjen toimeentuloa.
täysin eri mieltä
Varaa on, jos hyödynnetään mahdollisuudet digitaalisten palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Resursseja vapautuu varsinaiseen hoitotyöhön. Kyse on myös vahvasti arvovalinnoista. Varaa on siihen, mikä koetaan tärkeäksi.
täysin eri mieltä
Ei missään tapauksessa varsinkaan nyt, kun suurvaltojen suhteet ovat kiristyneet. Yhteistyö Ruotsin kanssa ja oman puolustuskyvyn ylläpitäminen on järkevää.
täysin samaa mieltä
Poliisien määrä on vähentynyt leikkausten vuoksi viime vuosina. Väkiluvun kasvaessa suunnan tulee olla toinen. Eurooppalaisittan tarkasteltuna meillä on hyvin vähän poliiseja.
jokseenkin eri mieltä
Tarveharkinta maahanmuutossa on järkevää säilyttää. Kyse ei kuitenkaan ole rajoittamisesta terrorismin uhkan vuoksi.
jokseenkin eri mieltä
Venäjän kanssa on kyettävä säilyttämään nykyisellä tavalla hyvät kahdenväliset suhteet ja aktiivinen keskusteluyhteys.
jokseenkin eri mieltä
Massatiedustelun mahdollistaminen lainsäädännöllä olisi huikea muutos suomalaisessa yhteiskunnassa. Viranomaisten mahdollisuus esim. kaikkeen sähköpostiviestinnän lukemiseen ei ole mielestäni tarkoituksenmukaista.Lainsäädänön muuttaminen tähän suuntaan heikentäisi todennäköisesti myös kilpailuasemaamme yritysten näkökulmasta.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Kun toivoa ei enää ole ja kivut ovat ainoa kumppani, on minusta ihmisellä oikeus päästä pois.
täysin samaa mieltä
Julkisten palvelujen lisäksi tarvitaan yksityisiä palveluntuottajia täydentämässä palvelutarjontaa. Voittojen takominen ihmisten sairauksilla ja rahojen siirtäminen veroparatiiseihin on kuitenkin saatava loppumaan.
jokseenkin samaa mieltä
Julkisuudessa olleiden tapausten kaltaisia tilanteita ei saa enää syntyä. Kyse lienee kuitenkin myös resursseista, viranomaisilla on huikea määrä palvelujen piirissä olevia perheitä kontollaan.
täysin eri mieltä
Jokaisen on saatava hoitoa tasa-arvoisesti riippumatta lompakon paksuudesta.
täysin samaa mieltä
Oikeus terveyspalveluihin ja kuntien itsehallinto eivät ole toisiaan kumoavia asioita.
jokseenkin samaa mieltä
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös tavoite, joka vie eteenpäin teknologian ja teollisuuden innovaatioita. Se tuottaa talouskasvua viennin muodossa.
jokseenkin eri mieltä
Minusta ruokaa pitäisi käyttää mahdollisimman vähän muokattuna ja muunneltuna.
jokseenkin samaa mieltä
Nyt on juuri tehty päätös nostaa turvapaikanhakijoiden kiintiö takaisin reiluun 1000 / vuosi.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Ryhmäkokoja ei saa päästää kasvamaan, mutta on kiinnitettävä huomioita koulutuksen digitaaliseen murrokseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja kouluviihtyvyyteen yhdessä ryhmäkokojen kanssa.
EiEiEi
Tuloveron alennus tulee toteuttaa ensisijaisesti pieni- ja keskituloisille palkansaajille kotimaisen ostovoiman vahvistamiseksi.
Ei
Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys.
Kyllä
55
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri
5928Allahmoradi
Mohammadamin
Vasemmistoliitto
55M0
13.3.2015 18:27
00Turku133
Omistan 37 vuoden politiikkatyön kokemuksen ja maahanmuuttajataustaisena tiedän paremmin maahanmuuttajataustaisten ongelmat.
Turvan suojaaminen, maahanmuuttajat ovat aktiivisia, mutta sen vuoksi ettei suurella osalla ole todistusta vaikka on kokemusta, työpaikkojen saanti on vaikeaa. Heistä tehdään passiivisia.
Pyrin uuden turvatilanteen vuoksi ajamaan uutta lakia.
Monikulttuurisen edistäminen, hyvän dialogin kautta.
Nuorten työllistäminen jotta he välttyisivät päihteiltä ja radikalisoitumiselta, johon päästään esim. twitterin kautta
http://ehdokas.vasemmisto.fi/kotisivu/
https://www.facebook.com/Nzar.vas?fref=ts
kyllä
Vaimo, kaksi poikaa ja yksi tyttö.
kirjallisuus ja elokuvat
ei työelämässätaiteilija
Peruskoulun opettaja, kirjailija
ylioppilas
suomi |englanti |joku muu
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
kyllä
ei mitään näistä
alle 1 000 euroa
0 %
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
alle 20 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin samaa mieltä
Elämä on työllä kaunista.
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Suomi voimakkaana maana täytyy osallistua terrorismisotaa vastaan kouluttamalla.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Mielestäni molempien tasapaino on otettava huomioon.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ohita kysymys
jokseenkin samaa mieltä
KylläKyllä
Suomella ei ole maaöljyä, kultaa, timanttia ja jos voimme käyttää aurinko,-vesi- ja tuulienergiaa niin silloin voimme välttää ydinvoimaa.
EiTyhjäEi
56
01 Helsingin vaalipiiri
5870AndersonNicholas
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
66M00090
partner, entreprenör, osakas, yrittäjä
57
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri
5107AnderssonLi
Vasemmistoliitto
27F08.3.2015 22:3710Turku134
Koska olen kova tekemään töitä, pidän poliittisesta linjastani kiinni paineen alla ja uskallan haastaa muita. Olen luotettava punavihreän politiikan puolustaja.
Leikkausten korvaaminen elvyttävällä talouspolitiikalla ja sitä kautta työllisyyden sekä taloustilanteen kohentaminen. Perusturvan tason nostaminen ja kehittäminen kohti perustuloa, julkisten hyvinvointipalveluiden vahvistaminen, maksuttoman koulutuksen säilyttäminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen uusiutuvien energiamuotojen lisäämisellä energiatuonnossa.
Lupaan olla tuloeroja kaventavan ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen talouspolitiikan äänekäs puolestapuhuja.
Lupaan tehdä kaikkeni perusturvan tason nostamiseksi ja sen kehittämiseksi perustulomaisempaan suuntaan.
Lupaan pitää ympäristöpolitiisia teemoja ja näkökulmia näkyvästi esillä vasemmistoliiton sisällä.
http://liandersson.fi/
https://www.facebook.com/lindrssn
https://twitter.com/liandersson
eimusiikkiyksityinenjohtava asemaPuheenjohtaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska |venäjä
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
81-100%
yksityiset lahjoitukset
30 000-50 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Perusturvan suurimmat ongelmat Suomessa on sen riittämätön taso sekä se, että monet toimeentulotukeen oikeutetuista eivät hae etuutta järjestelmän monimutkaisuuden takia. Pitkäaikaistyöttömistä suuri enemmistö haluaisi tehdä töitä, mutta heille sopivaa työpaikkaa ei löydy. Suomessa ei siis ole helppoa elää perusturvan varassa, vaan ne 250 000 suomalaista jotka sen varassa elävät, kituuttavat liian huonoilla tuloilla. Siksi tarvitaan perusturvan tasokorotus, eri etuuksien tasojen yhtenäistämistä ja perusturvan kehittämistä kohti perustuloa.
jokseenkin eri mieltä
En näe tarpeita muuttaa nykyisiä käytäntöjä, jotka sallivat pienemmille kaupoille poikkeamista laissa säädetyistä aukioloajoista jo nyt. Kauppojen aukioloaikakeskustelussa olennaista on työntekijöiden saama riittävä korvaus yötöistä sekä työntekijöiden turvallisuus, kenenkään ei pitäisi joutua olemaan yksin aamuyöstä töissä. Aukioloaikojen vapauttaminen lisäisi myös niiden yksinyrittäjien työkuormitusta, jotka pitävät toimitilojaan isojen kauppakeskusten yhteydessä. Jo nyt pienet liikkeet, jotka toimivat supermarkettien yhteydessä joutuvat usein vuokrasopimuksissa sitoutumaan tiettyihin aukioloaikoihin. Tämä on raskasta erityisesti yhden ihmisen pyörittämille firmoille.
täysin samaa mieltä
Perustulon tavoitteena tulee olla nykyisen perusturvan tason parantaminen sekä sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen. Perustulo mahdollistaisi myös nykyistä sujuvammin työnteon, opiskelun ja yrittämisen sekä näiden yhdistämisen.
täysin samaa mieltä
Nollatuntityösopimukset on kiellettävä säätämällä osa-aikatyölle viikoittainen vähimmäistyötuntimäärä, josta voi poiketa vain työntekijän toivomuksesta, perustellusta syystä, kuten opiskelu tai lastenhoito. Nollatuntisopimukset ovat johtaneet siihen, että työntekijät ovat menettäneet irtisanomissuojan, pudonneet pois sairauspäivärahojen piiristä ja joutuneet tuloloukkuihin, koska epäedullisesta sopimuksesta irtisanoutuva työntekijä joutuu karenssiin eikä voi hakea työttömyyskorvausta.
täysin eri mieltä
Ansiosidonnainen työttömyysturva on luotu sitä varten, että työntekijä vapaaehtoisesti voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta ja sitä kautta varmistaa sen, että tulotaso ei tipu äkillisesti työttömyyden sattuessa omalle kohdalle. Omaa työkokemusta ja koulutustaustaa vastaavan työn löytämisessä menee joskus vähän pitempikin aika, ja siksi ansiosidonnainen työttömyysturva on perusteltu myös jatkossa. Sen keston lyhentäminen ei synnyttäisi ainuttakaan uutta työpaikkaa, vaan johtaisi työttömien toimeentulon heikkenemiseen.
jokseenkin samaa mieltä
On tietenkin mahdotonta arvioida tarkkaan, miten Suomi olisi pärjännyt ilman euroa, tilanteessa, jossa yhteisvaluutta jo on ollut käytössä pitkään. Selvää on kuitenkin, että EMU:ssa on isoja rakenteellisia ongelmia, jotka johtavat vääristyneeseen kilpailuun euromaiden välillä sekä riippuvuuteen yksityisiltä pankeilta saadusta lainarahasta. Euroalueella harjoitettu talouskuripolitiikka on pahentanut taantumaa ja aiheuttanut suomalaisen viennin kysynnän hiipumiseen. Euroopan keskuspankin liian rajoitettu mandaatti on johtanut siihen, että euromailla on hyvin rajoitettu finanssipoliittinen keinovalikoima matalasuhdanteissa.
täysin eri mieltä
Ruoka on jo nyt erittäin kallista Suomessa ja kuuluu itsestäänselvästi niihin perushyödykkeisiin, jotka me kaikki tarvitsemme. Vasemmistoliitto haluaa alentaa ruuan hintaa alentamalla arvonlisäveroa kohdennetusti niistä veroluokista, johon mm. ruoka kuuluu. Suomalaisten ostovoima on viime aikoina heikentynyt kiristämispolitiikan seurauksena, eli perushyödykkeiden hintojen nostoon ei ole varaa.
täysin eri mieltä
Elvytys on paras tapa saada talous tasapainoon ja velkasuhde laskuun. Leikkaamalla taantuman aikana palveluista ja etuuksista ainoastaan vahvistetaan negatiivista kierrettä taloudessa. Menojen leikkaaminen taantumassa johtaa valtion työttömyysmenojen kasvuun ja ihmisten kulutushalukkuuden laskuun, mikä pahentaa taloudellista tilannetta ja vaikuttaa yrittäjien liiketoimintaan negatiivisesti. Tämä on ollut nähtävissä niin Euroopassa kuin Suomessa, jossa julkinen velka on kasvanut työttömyyden rinnalla.
jokseenkin samaa mieltä
Hallituksen päätös leikata lapsilisistä heikensi erityisesti monien lapsiperheiden ostovoimaa. Tätä leikkausta paikkaamaan luotu lapsiverovähennys oli monimutkainen järjestely, josta kaikista pienituloisimmat lapsiperheet eivät hyötyneet. Lapsilisien korotuksille olisi siksi tarvetta. En kuitenkaan kannata niiden verolle panoa, koska se söisi hyödyn korotuksesta. Ylipäätään erilliset verotuskäytännöt sosiaalietuuksien osalta ovat tehneet verotuksestamme monimutkaisen ja myös johtanut siihen, että monien pienituloisen verorasitus on suhteellisesti suurempi kuin mitä ansiotulojen saajilla. Suuremmista tuloista maksetaan joka tapauksessa enemmän veroja, jolloin tulonsiirto verotetaan takaisin yhteiskunnalle sitä kautta.
täysin eri mieltä
Suomen talouden ongelmat eivät ole julkisen sektorin, vaan yksityisen. Maan yksityinen tuotanto on romahtanut, jonka seurauksena maan bruttokansantuote on supistunut kolme vuotta peräkkäin. Tämä, yhdistettynä hallituksen päättämiin leikkauksiin, on johtanut valtion tulojen vähenemiseen ja työttömyysmenojen kasvuun. Talousongelman ratkaisemiseksi tarvitaan uutta työtä, lisää verotuloja ja lisää talouskasvua. Leikkaamalla palveluista saadaan vain lisää työttömyyttä ja terveysongelmia. Siksi nyt tulee panostaa elvyttävään talouspolitiikkaan.
täysin eri mieltä
Nato-jäsenyydellä olisi negatiivisia vaikutuksia sekä Suomen että EU:n Venäjä-suhteisiin ja se epävakauttaisi entisestään epävakaata turvallisuustilannetta. Se olisi merkittävä muutos Suomen ulkopoliittiseen linjaan, joka nojaa sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja kansanarmeijaan. Liittoutumattomuus on edelleen toimiva ratkaisu. Nato-jäsenyys sitoisi Suomen ulkopoliittisesti Naton etupiiriin esim Yhdysvaltojen ja Turkin rinnalle, jonka ulkopolitiikka ei ole Suomen kanssa yhteneväinen.
jokseenkin eri mieltä
Hallituksen leikkauspolitiikka on kohdistunut kaikkiin hallinto-aloihin, mukaan lukien oikeus- ja poliisilaitos. Ottaen huomioon, että esimerkiksi vanhuspalvelut, koulutus ja lastensuojelu ovat myös pahasti aliresursoituja tällä hetkellä, en kuitenkaan näe, että nimenomaan poliisin resursseja nyt ensisijaisesti tulisi lisätä. Syrjäseuduilla olisi kuitenkin tärkeää panostaa paikalliseen lainvalvontaan, sillä paikallistuntemus on paras työkalu rikosten ehkäisyssä ja selvityksessä.
täysin eri mieltä
Maahanmuutto ja terrorismi ovat kaksi täysin eri asiaa ja on käsittämätöntä, että Yle vaalikoneessaan yhdistää näitä asioita tällä tavalla. Nykyisin Suomeen muutetaan työn, opiskelun, avioliiton tai kansainvälisen suojelutarpeen perusteella ja muutetaan toivottavasti vielä jatkossakin. Terrorismin ja radikalisoitumisen taustalla on muita tekijöitä, joihin tulee puuttua niin ihmisten taloudellista ja yhteiskunnallista tasavertaisuutta edistävällä sosiaalipolitiikalla kuin kansainvälistä oikeutta noudattavalla ulkopolitiikallakin.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjä on muuttunut Putinin aikakaudella autoritääriseksi valtioksi, jossa ei ole aitoa mielipiteen vapautta. Putin on myös Krimin miehityksen kautta osoittanut olevansa valmis voimapolitiikkaan. En kuitenkaan näe, että Venäjällä tällä hetkellä olisi minkäänlaisia intressejä tai aikomuksia hyökätä Suomeen. Mikäli autoritaarinen poliittinen kehitys jatkuu Venäjällä, muodostaa se ennen kaikkea uhan Venäjän kansalaisille, mutta välillisesti tietenkin myös ympäröivälle valtioille ja koko muulle maailmalle. Paras turva Suomelle on toimia liittoutumattomana maana ja pyrkiä pysymään suurvaltapolitiikan ulkopuolella, oli kyse sitten Venäjästä tai muista suurvalloista.
täysin eri mieltä
Julkisessa keskustelussa ollut esitys suojelupoliisin ja puolustusvoimien verkkotiedusteluoikeuksien laajentamisesta olisi edellyttänyt perustuslain muuttamista, koska se on kansalaisten yksityisyyden suojan kanssa ristiriidassa. En kannata viranomaisille lisäoikeuksia verkkotiedusteluun tilanteessa, jossa kansalaisten oikeusturva jo tällä hetkellä varsinkin globaalisti toteutuu heikosti. Pikemminkin tulisi vahvistaa ihmisten yksityisyyden suojaa verkossa. Suomesta tulisi rakentaa verkkoturvallisuuden kärkimaa. Tähän päästään vankalla, yksityisyyttä suojaavalla lainsäädännöllä, verkon vahvalla salauksella sekä ottamalla käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmistot laajasti yhteiskunnassa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
jokseenkin eri mieltä
ISIS on vaarallinen radikaali järjestö, jonka toiminta on uhka niin alueelle kuin koko maailmalle. Ei ole yksiselitteistä tapaa taistella järjestöä vastaan, sillä sen tuki kumpuaa sekä alueen politiikkaan sekaantuneiden länsimaiden, että Lähi-Idän valtioiden tekemistä poliittisista virheistä. Tärkein ja paras tapa tukea taistelua Isistä vastaan olisi tukea Kobanessa ja Kobanen ympäristössä Isistä vastaan taistelevia kurdeja.
täysin samaa mieltä
Tilanteessa, jossa ihminen kärsii sairaudesta, johon ei ole parantumiskeinoa, ja joka tämän seurauksena kärsii kivuista, joihin ei ole kivunlievitystä, pitää mielestäni olla mahdollisuus avustettuun kuolemaan kyseisen henkilön omaan tahtoon perustuen.
täysin samaa mieltä
Palveluiden yksityistäminen johtaa pitkällä tähtäimellä laadun heikkenemiseen tai hintojen nousuun. Yksityistäminen heikentää päättäjien mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstöpolitiikkaan sekä palveluiden laatuun. Moniammatillinen yhteistyö vaikeutuu, jos osa työntekijöistä on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ja osa yksityisen yrityksen palkkalistoilla. Sosiaali- ja terveysalalla ongelmana on myös isojen yritysten harjoittama veronkierto, joka tulee veronmaksajille todella kalliiksi.
jokseenkin samaa mieltä
Väite on vaikealla tavalla muotoiltu, koska “puuttuminen”-sanasta välittyy kuva ihmisten tahdosta riippumattomasta viranomaistoiminnasta. Tarvitsemme enemmän matalan kynnyksen ja varhaisen vaiheen tukipalveluita, joita olisi nykyistä helpommin saatavissa. On niin yhteiskunnan kuin perheiden ja lasten etujen mukaista, että tarvitsevat perheet saavat apua ongelmiinsa varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat kärjistyvät pahoiksi, ja kalliimpia ja raskaimpia yhteiskunnallisia toimenpiteitä tarvitaan. Perhepalveluissa tulee luopua “ongelmaperheen” ajatuksesta. Universaalit tukimuodot, kuten vaikkapa kaikille tarjolla oleva maksuton perhetuki ehkäisee ongelmia ennen niiden syntymistä ja samalla vähentävät perheeseen kohdistuvaa stressiä.
täysin eri mieltä
Kaikille tarvitseville ikäihmisille tulee järjestää hoivapalvelut julkisina palveluina, tuloihin tai varallisuuteen katsomatta. Progressiivisella verotuksella, perintöverotuksella sekä varallisuusveron palauttamisella taataan palveluiden riittävä rahoitus sekä tasa-arvoinen tulonjako.
jokseenkin samaa mieltä
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus on tärkeä ja tarpeellinen julkisten peruspalveluiden vahvistamiseksi mutta se tulee kytkeä laajempaan aluehallintouudistukseen. Luomalla valtion ja kuntien välille maakuntahallinto, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, on mahdollista sekä turvata kaikkien oikeus toimiviin palveluihin että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Maakuntahallinnolla tulee olla verotusoikeus ja päättäjät valita suorilla kansanvaaleilla.
täysin samaa mieltä
Olisi täysin nurinkurista lähteä lisäämään työllisyyttä tavalla, joka pitkällä aikavälillä heikentää edellytyksiämme luoda uutta kestävää kasvua. Työllisyyden parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkeminen vastakkaisina tekijöinä edustaa menneiden vuosikymmenten ajattelua. Todellisuudessa näitä tavoitteita on mahdollista yhdistää panostamalla puhtaaseen teknologiaan ja työllistäviin hankkeisiin kuten uusiutuvaan energiaan.
jokseenkin eri mieltä
Geenimuunnellun ruoan vaikutuksista ihmisten terveyteen tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa. Selvää on kuitenkin, että suurten GMO-yritysten patenttikäytännöt ovat saattaneet monen pienviljelijän suuriin vaikeuksiin sekä johtaneet viljelykasvien yksipuolistumiseen.
täysin samaa mieltä
Suomi kantaa tällä hetkellä muihin EU-maihin verrattuna todella pientä vastuuta sotaa tai vainoa paenneista ihmisistä. Suomen tulee korottaa omaa pakolaiskiintiötään ja tämän lisäksi EU:n sisällä tulee sopia tasaisemmasta vastuunjaosta turvanpaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Tällä hetkellä niin sanottu Dublin-järjestelmä, joka määrää sen, että turvanpaikanhakijan on haettava turvapaikkaa siitä maasta, johon hän ensimmäiseksi saapuu, on johtanut siihen että maat Etelä-Euroopassa joutuvat käsittelemään suurinta osaa turvapaikkahakemuksista.
jokseenkin samaa mieltä
Koko maan pitäminen asuttuna ei ole mikään itseisarvo. Palveluiden toimivuudesta on kuitenkin huolehdittava niissä paikoissa, missä asutusta on. Todellisuus Utsjoella eroaa tietenkin todellisuudesta Helsingissä, ja haja-asutusalueilla pitkät välimatkat ovat itsestäänselvyys. Laadukkaat julkiset palvelut ja hyvä koulutus ovat kuitenkin palveluita, joita jokaiselle Suomessa asuvalle tulee taata.
täysin samaa mieltä
Opetusryhmien pieninä pitäminen on keskeinen tapa taata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen oppimiselle, opettavan henkilökunnan jaksaminen sekä työrauhan säilyminen kouluissa. Tällä hetkellä kunnat säästävät opetusryhmien kokoja kasvattamalla resurssien vähenemisen seurauksena. Tarvitaan lakisääteinen yläraja, mutta sen rinnalla valtion myös on varmistettava riittävät resurssit kunnille tämän toteuttamiseksi, muuten säästöt joudutaan hakemaan muualta. Perusopetuksesta säästäminen on kauaskantoisesti tuhoisaa. Suomen yksi harvoista kilpailuvalteista on laadukas, yhtäläinen, tasa-arvoinen koulutus. Tästä on jo jossain määrin luovuttu niin rahoituksen kuin sisällön osalta ja se näkyy nyt jo selvästi mm. Pisa-tuloksissa. Tämä suuntaus on pysäytettävä.
Kyllä
Nato-jäsenyys olisi niin suuri muutos Suomen ulkopoliittiseen linjaan, että siitä tulee kysyä koko kansan mielipidettä suoraan. Erityisen perusteltua tämä on maassa jossa on yleinen asevelvollisuus ja tehdyt ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut näin suoraan koskettavat suurta osaa kansasta.
Ei
Rakennusvaihe huomioon ottaen ydinvoima on kallis ja tehoton tapa tuottaa energiaa, ja uraanin louhinta- ja kuljetusprosessin yhteydessä syntyvien päästöjen takia myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta huono vaihtoehto. Energiapoliittisesti on kannattavampaa panostaa nopeasti käyttöön otettaviin uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan sekä hajautettuun jätepohjaiseen bioenergiaan.
Ei
Tuloverotuksen alentaminen kaikissa tuloluokissa on kallista valtiolle ja huonosti kohdennettua elvytystä. Tuloverotuksen alentaminen kannattaa suunnatta kaikista pienituloisimmille, joiden kohdalla jokainen lisäeuro menee suoraan kotimaiseen kulutukseen. Vasemmistoliitto haluaa, että alle 10 000 euroa vuodessa tienaaville kaikki tulot olisivat kokonaan verottomia. Keskituloisten ostovoimasta vasemmisto haluaa huolehtia pitämällä palkkatasoa riittävän korkeana sekä alentamalla esimerkiksi ruuan, ravintoloiden ja kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien arvonlisäveroa. Suurituloisten verotusta on perusteltua kiristää tuloerojen pienentämiseksi. Veroina kerätyt rahat tuloutuvat kuitenkin palkkojen, sijoitusten, tulonsiirtojen yms. kautta suoraan talouteen. Suurimpiin tuloluokkiin tehdyt veronkevennykset pakenevat helposti ulos maasta joko suorina investointeina ulkomaille tai veroparatiiseihin.
Ei
Kyllä rakkaudelle ja tasavertaisuudelle lain edessä.
Ei
58
02 Uudenmaan vaalipiiri
4692AnderssonNiklas
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
36M0
17.2.2015 15:12
00Raasepori193
Pitkä poliittinen kokemus vaikuttamisessa valtakunnan ja paikallisella tasolla antaa hyvät eväät vaikutttaa Uudenmaan tulevaisuuteen.
Tulevalla kaudella tulemme näkemään uusia rakenteellisia uudistuksia ja niiden keskellä haluan vaikuttaa kuntien kehittämismahdollisuuksien varmistamiseksi, alueellisen kehityksen ja saariston puolesta.
Uudenmaan kuntien kehitysmahdollisuudet tulee turvata tulevissa rakenteellisissa uudistuksissa.
Alueiden erityispiirteet tulee huomioida, esimerkiksi kaksikielisyys ja liikenneratkaisuiden suunnittelussa.
Saaristossa on oltava mahdollista rakentaa, asua ja elää kestävällä ja turvallisella tavalla jotta lapsenlapsemme voi uida Itämeressämme.
ruotsi
http://www.niklasandersson.fi
https://www.facebook.com/NiklasPolitics
https://twitter.com/NiklasPolitics
kyllä
vaimo ja kolme lasta
liikuntajulkinenjohtava asema
Metsätalousinsinööri
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
5 000-10 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Helppoa on väärä ilmaisu, mutta monta tapaa voisi helpottaa työn vastaanottamista tänään, esim suoja-osa voisi olla korkeampi; olisi mahdollista ansaita pieni summa rahaa menettämättä sosialituet.
jokseenkin eri mieltä
On näyttöä siitä, että esim sunnuntaiaukiolon vapauttaminen on vaikuttanut negatiivisella tavalla erityisesti pienyrittäjien ja lapsiperheille. Näin ollen on hyvä edelleen rajoittaa aukioloaikoja.
jokseenkin eri mieltä
Periaatteessa perustulo vaikuttaa olevan kallis väline joka vaikuttaisi heikentävästi varsinkin nuorten aktiivisuuteen työmarkkinoilla.
jokseenkin samaa mieltä
0-tunti sopimukset voidaan välttää kirjaamalla perusoikeuksia lakiin, kunhan rajoja asetetaan järkevällä tasolla joka antaa riittävästi joustoa.
jokseenkin eri mieltä
Hyvä kysymys on tietty myös kuiinka pitkään rahat riittävät nykyjärjestelmän ylläpitämiseen. On mahdollista että taloudellinen tilanne vaatii meitä puuttumaan järjestelmään.
täysin eri mieltä
Euro on viimeaikaisista ongelmista huolimatta antanut Suomelle huomattavan vakauden verrattuna markka-aikaan.
täysin eri mieltä
Ruuasta ei pidä verottaa nykyistä enemmän.
jokseenkin samaa mieltä
Julkisessa taloudessa tarvitaan sekä säästöjä että panostusta kasvuun. Elämme valitettavasti edelleen yli varjojemme ja taloutemme on sopeutettava niin että talous olisi jälleen kestävällä pohjalla.
jokseenkin eri mieltä
Perinteisesti olemme ajatelleet että lapsilisä menee lapselle riippumatta vanhempien veroprosenteista. Verottaminen kohdistuisi enemmän monilapsiselle perheelle, joka olisi väärin. Korottaminen ei realistista.
jokseenkin samaa mieltä
Tarvitaan SOTE uudistusta, mutta nykyinen monimutkainen uudistus näyttää jumittuneen eduskuntaan. Seuraavalla kaudella joudumme käynnistelemään Sote-prosessin uudestaan, mikäli eduskunta ei saa lakia valmiiksi ennen eduskuntavaaleja.
täysin samaa mieltä
Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen omaa uskottavaa puolustuskykyä.
jokseenkin samaa mieltä
Nykytilanne vaatisi hieman enemmän panostusta poliisiin, jotta monimutkaistuva rikollisuus voitaisiin torjua entistä tehokkaammin ja resurssit riittäisivät perustehtävien hoitoon.
täysin eri mieltä
Maahanmuuton ja terrorismin välillä ei ole mitään suoraa yhteyttä.
jokseenkin samaa mieltä
Ei välitöntä uhkaa, mutta alueellinen epävakaus vaikuttaa myös Suomen osalta heikentävästi.
jokseenkin eri mieltä
Yksityisyydensuoja on välttämätön muistaa myös tilanteessa jossa valtiolla on oikeus valvoa nettiliikennettä.
jokseenkin samaa mieltä
ISIS on vakava uhka koko länsimaiselle yhteiskunnalle ja Suomi tulee osaltaan osallistua työhön joka edesautta terrorismin ja väkivallan uhkan torjumista.
täysin eri mieltä
Ihminen ei pidä ottaa itselleen sen oikeuden ja lääkärin tehtävään kuuluu ensisijaisesti ihmisten auttaminen elämään.
jokseenkin samaa mieltä
Ensisijaisesti kyllä, mutta yhtä hyvin voi tuottaa yksityisestikin.
täysin samaa mieltä
Viranomaisten välinen kommunikointi on helpotettava, jotta ongelmia voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
On tärkeää ettei ole riski että jää toimintakyvyttömän kunnan panttivankina ja ettei synnyt tilanteita jossa kunnan asukas on epätasaarvoisessa tilanteessa muun Suomen nähden. Jos näin on, on oltava mekansimi millä puutuaan toimintakyvyttömän kunnan hallintoon ulkoapäin.
jokseenkin samaa mieltä
Oikein hoidettuna ei synnyt ristiriitaa näiden kahden tavoitteiden välillä.
täysin eri mieltä
Olen sitoutunut GMO-vapaan Suomen ja Euroopan.
jokseenkin samaa mieltä
Pitkällä tähtäimellä Dublin-sopimus on kestämätön ja EU-tasolla on ratkaistava millä tavalla voidaan edetä, jotta EU:n pakolaisvastaanotto-ongelmaan saataisiin ratkaisuja aikaan.
täysin eri mieltä
Ei ole, koko Suomi on kehitettävä.
jokseenkin samaa mieltä
KylläEiKylläTyhjäEi
59
02 Uudenmaan vaalipiiri
5803AnderssonOtto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
31M09.3.2015 23:5800Loviisa194
Minulla on erityisavustajatyöni kautta vankka kokemus valtakunnan poliitikasta. Hallitsen eri kiemurat ja tiedän miten asiat saadaan maaliin.
Haluan, että koulutukseen panostetaan enemmän ensi vaalikaudella. Lisää panostuksia toimivaan infrastruktuuriin.Työllisyys on saatava nousuun.
Koulutuksesta ei enää saa säästää.
Työllisyys on saatava nousuun.
Lisää panostuksia toimivaan infrastruktuuriin. Uudenmaan tiet tarvitsevat kunnossapitoa.
ruotsi
http://www.ottoandersson.fi
eiNaimisissa.
kirjallisuus ja elokuvat
julkinen
asiantuntijatehtävä
Oikeusministerin erityisavustaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |ranska
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
1 000-5 000 euroa
81-100%puolueen tuki
jokseenkin eri mieltä
Meidän on kuitenkin poistettava ns. kannustinloukut eli työpaikan vastaanottamisen tulisi aina olla kannatavampaa kuin kotona pysymisen.
jokseenkin samaa mieltä
Mielestäni yrittäjän tulisi itse saada päättää liikkeensä aukioloajoista.
jokseenkin eri mieltä
Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on sinänsä monella tapaa byrokraattinen ja monimutkainen. Perustulon hyvä puoli on mielestäni, että se selkeyttäisi järjestelmää ja voisi kannustaa työpaikan vastaanottamiseen, kun pelkoa etuuden menettämisestä ei ole. Samalla olen kuitenkin sitä mieltä, että sosiaaliturvan tulee lähtökohtaisesti olla harkinnanvaraista. Näin yhteiskunnan tuki todella suunnataan sitä eniten tarvitseville. Mutta nykyistä järjestelmää on kehitettävä. Hyvä uudistus on esimerkiksi kuntien toimentulotuen myöntämisen siirtäminen KELA:lle. Tämä parantaa yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä käytännöt eri kunnissa eroavat toisistaan.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Yksi mahdollinen uudistus olisi, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhennettäisiin samalla kuin sen tasoa korotettaisiin.
täysin eri mieltä
Eurosta irrottautuminen on epärealistinen vaihtoehto.
täysin eri mieltä
Arvonlisäveron korotus vaikuttaa aina vahingollisimmin yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Elintarviikkeet ovat lisäksi täysin välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä.
jokseenkin samaa mieltä
Suomella ei ole varaa velkaanuta lisää.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Lähipalvelut on turvattava, mutta tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Kun ns. sote-uudistusta tehdään uudestaan ensi vaalikaudella olisi organisaatiomallien sijaan syytä keskittyä kaikkein olennaisimpaan, eli yksittäisen kansalaisen oikeuteeen saada laadukkaita palveluja.
jokseenkin samaa mieltä
On tärkeää, että poliisin resursseja ei vähennetä. Yhtä tärkeää on turvata myös syyttäjien, tuomioistuinten, ulosottolaitoksen ja vankeinhoidon resurssit.
täysin eri mieltä
On tärkeää, että emme lähde siitä, että enempi maahanmuutto tarkoittaa samaa kuin lisääntynyt terrorismin uhka, Samalla meidän on panostettava tehokkaisiin kotouttamistoimiin, esim. maahanmuuttajien kieliopintoihin. Maan jomman kumman kielen hallitseminen on edellytys opinoille, työllistymiselle jne. Syrjäytymistä ja mahdollista radikalisoitumista ennaltaehkäistään parhaiten niin, että tänne muuttavat, eteenkin nuoret, tuntevat itsensä osallisiksi yhteiskunnassamme.
jokseenkin samaa mieltä
Venäjän viimeaikainen toiminta ei herätä luottamusta. Kansainvälisen oikeuden rikkominen, johon Venäjä on Ukrainassa syyllistynyt ei koskaan ole oikein.
jokseenkin eri mieltä
On tärkeää löytää tasapaino valtion turvallisuuden ja kansalaisten perusoikeuksien välillä.
jokseenkin samaa mieltä
On hyvä, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.
täysin eri mieltä
Äärimmäisen vaikea vetää raja missä tilanteissa tämä olisi sallittua. Ja kenellä on viime kädessä vastuu?
jokseenkin samaa mieltä
Julkisia palveluita voidaan täydentää esim. ostamalla yrityksiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta. Ulkoistaessa on hankintavaiheessa tärkeätä asettaa tiukat kriteerit. Seuraavalla vaalikaudella olisi hyvä selvittää Ruotsissa käytössä olevaa ns. raha seuraa potilas mallia.
jokseenkin samaa mieltä
Tärkeä lisätä tiedonkulkua eri viranomaisten välillä.
jokseenkin eri mieltä
Vanhukset ovat koko ikänsä maksaneet veroja.
jokseenkin eri mieltä
Kysymys on nyt aseteltu niin, että nämä kaksi perusoikeutta sulkisivat pois toisensa. Näin ei ole. Se vain vaati huolellista lainvalmistelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus olisi alun alkaen pitänyt tehdä niin, että jo tiedossa olevat perustuslain asettamat reunahedot huomioiodaan.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
Suomen tulee ottaa suurempi esim. Syyrian pakolaistilanteen edesauttamiseksi. Moneen muuhun maahan verrattuna Suomen kiintiö on hyvin pieni.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
On tärkeätä, että opetusryhmät eivät ole liian suuria. On kuitenkin erittäin vaikeaa asettaa absoluuttista rajaa.
Kyllä
Mielestäni mahdollinen Nato-jäsenyys on niin merkkitävä asia, että siitä on syytä järjestää kansanäänestys.
Ei
Vastustan ydinvoimaa.
Kyllä
Työnteon verotusta voi laskea.
Ei
Kannatan samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Allekirjoitin tätä koskevan kansalaisaloitteen. Olisi myös hyvä, jos vastikään tehtyä eduskunnan päätöstä kunnioitettaisiin myös vaalien jälkeen.
Kyllä
60
02 Uudenmaan vaalipiiri
6306AnderssonRonnie James
Itsenäisyyspuolue
28M000354työtön
61
06 Hämeen vaalipiiri
4570
Andersson-Bohren
Titta
Kansallinen Kokoomus
30F09.3.2015 23:3200Riihimäki7
Kansanedustajalta vaaditaan nöyryyttä kuunnella, kykyä perehtyä ja rohkeutta toimia. Suomi ei elä tyhjiössä, siksi eduskunta tarvitsee myös kansainvälistä kokemusta ja osaamista.
Nuorten syrjäytyneisyyden ehkäisy. Oppisopimuskoulutus. Yrittäjyyden edistäminen. Kestävä kehitys. Työelämän ja perheen yhdistäminen. Joustavat varhaiskasvatuspalvelut. Vanhempien valinnanvapaus.
Lupaan tehdä parhaani, jotta jätämme paremman Suomen seuraavalle sukupolvelle.
Lupaan tehdä parhaani, jotta työnteko on aina kannattavaa ja ahkeruudesta palkitaan, mutta samalla heikommista pidetään huolta.
Lupaan tehdä parhaani, jotta Suomi on avoin ja kansainvälinen maa.
suomi
http://www.tittaab.fi
http://www.facebook.com/TittaAnderssonBohren
http://www.twitter.com/TittaAB
kyllä
Sveitsiläinen aviomies sekä kaksi lasta
kirjallisuus ja elokuvat
yksityinentoimihenkilö
yhteiskuntatieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |venäjä
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto
10 000-20 000 euroa
21-50%
yksityiset lahjoitukset
20 000-30 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin samaa mieltä
Joskus voi kannustinloukkujen takia olla houkuttelevampaa jäädä sosiaaliturvan varaan kuin ottaa vastaan lyhytaikaista työtä. Näin ei saisi olla, vaan työntekemisen tulisi aina olla kannattavampi vaihtoehto.
jokseenkin samaa mieltä
Yrittäjien tulisi nykyistä vapaammin saada itse päättää, milloin on taloudellisesti perusteltua pitää liike avoinna - työaikalainsäädännön ja työehtosopimusten puitteissa.
jokseenkin eri mieltä
Perustulo yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmäämme. En kuitenkaan usko, että voimme kokonaan luopua tarveharkintaisista sosiaalituista.
jokseenkin eri mieltä
Meidän pitäisi - erityisesti nykyisessä taloustilanteessa - madaltaa työhönotto kynnystä eikä rajoittaa entisestään työnantajien mahdollisuuksia sopia työajoista tehtäväkohtaisesti. Työttömyysturvassa on kuitenkin huomioitava ns. nollatyösopimukset nykyistä paremmin. Työntekijälle ei voida määrätä karenssia työsopimuksen päättämisestä, mikäli hänellä ei tosiasiallisesti ole ollut työtunteja.
jokseenkin samaa mieltä
500 päivän ansiosidonnainen työttömyysturva on hieman liian pitkä, sillä se ei kannusta työnhakuun heti työttömyyskauden alettua.
jokseenkin eri mieltä
Eri EU-maiden kansallisen rahapolitiikan ja talouspolitiikan yhteensovittaminen ei ole onnistunut toivotusti, kuten viimeaikaiset kriisit ovat osoittaneet. Näkisin silti, että euron mukanaan tuomat hyödyt, kuten valuutan vakaus, matalat korot ja ennustettava korkokehitys sekä valuutanvaihtojen ja valuuttakurssien häviäminen euromaiden kesken, ovat olleet Suomelle hyödyksi.
täysin eri mieltä
Ruoan arvonlisäverotus on Suomessa jo huomattavasti korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin.
täysin samaa mieltä
Työn verotusta ei pidä enää kiristää ja velkaantuminen on käännettävä laskuun. Nykyinen velan kasvuvauhti - vuoden 2008 noin 54 miljardista arvioituun yli 100 miljardiin tänä vuonna - on erittäin huolestuttava. Emme saa ottaa lisää “syömävelkaa” tulevien sukupolvien maksettavaksi. Meidän on ensisijaisesti luotava kasvua, mutta sen lisäksi on leikattava julkisen sektorin menoja uudistamalla rakenteita, tehostamalla palveluita sekä allokoimalla verovarat nykyistä paremmin.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
Julkisen sektorin menojen kasvu on pysäytettävä. Nykyisen laajuiset sote-palvelut voidaan taata tehostamalla palveluita sekä uudistamalla rakenteita. Hallintoa on kevennettävä, ja painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisevään hoitoon ja palveluihin.
jokseenkin samaa mieltä
Natosta on käyty tiivistä keskustelua jo pidemmän aikaa. Usein unohdetaan, että myös liittymättä jättäminen on päätös. Mielestäni seuraavalla hallituskaudella olisikin järjestettävä Natoon liittymisestä kansanäänestys. Nato-jäsenyys ei ole ongelmatonta, mutta näen, että se merkittävästi lisäisi puolustuksemme uskottavuutta ja siten parantaisi turvallisuuspoliittista asemaamme. Meidän ei tule jäädä sotilaallisesti yksin.
jokseenkin samaa mieltä
Kansalaisten yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen on yksi valtion keskeisistä tehtävistä.
täysin eri mieltä
Suomi ei ole "lintukoto" eikä terrorismia voida kokonaan poissulkea uhkakuvista. Tarvitsemme kuitenkin työperäistä maahanmuuttoa Suomen nykyisen epäedullisen huoltosuhteen takia. Maahanmuuton rajoittamisen sijaan pidänkin tärkeänä puolustuspoliittisia toimia, kuten verkkotiedustelun mahdollistamista nykyistä laajemmin.
täysin samaa mieltä
1990-luvun alussa Suomessa ja maailmalla oli paljon toiveita Venäjän kehityksestä kohti todellista demokratiaa, mutta viimeiset vuodet ovat osoittaneet nämä toiveet turhiksi. Vaikka Suomen ja Ukrainan ulkopoliittinen asema ja suhteet Venäjään ovat erilaiset, olisi naiivia olla huomioimatta Venäjän johdon harjoittamaa aggressiivista ulkopolitiikkaa sekä sotatoimia Ukrainassa.
jokseenkin samaa mieltä
Verkkovalvonnan rajat on kuitenkin määriteltävä lainsäädännöllä erittäin tarkasti, jottei kansalasten yksityisyyden suojaa rikota tarpeettomasti.
ohita kysymys
Isis on kansainvälinen uhka, jonka vastaisiin toimiin Suomen olisi osallistuttava.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Yksityisellä sektorilla on kuitenkin tärkeä täydentävä rooli, joka on huomioitava myös tulevassa sote-uudistuksessa.
jokseenkin samaa mieltä
Viranomaisten välistä vuoropuhelua pitäisi tiivistää tarkoituksenmukaisella ja yksityisyydensuojaa kunnioittavalla tavalla.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Useat kunnat eivät pysty tällä hetkellä tuottamaan itsenäisesti kuntalaisten tarvitsemia terveyspalveluja ja palveluiden laadussa ja saatavuudessa on merkittäviä alueellisia eroja. Siksi järjestämisvastuiden uudelleen järjestely ja kuntaliitokset ovat tarpeellisia.
jokseenkin samaa mieltä
Samalla pitää huomioida, että EU tuottaa vain noin kymmenesosan koko maailman kasvihuonepäästöistä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilivuodon ehkäisemiseksi pitääkin edistää ensisijaisesti kansainvälisiä päästövähennystavoitteita ja saada maailman suurimmat saatuttajat, Yhdysvallat ja Kiina, sitoutumaan niihin.
jokseenkin eri mieltä
Geenimuunneltu ruoka on hyvin uusi ilmiö, eikä sen vaikutuksista ekosysteemille tiedetä vielä tarpeeksi, jotta sen turvallisuudesta (tai vaarallisuudesta) voitaisiin tietää varmasti.
jokseenkin samaa mieltä
Niin sanottu Dublinin asetus määrittelee, että turvapaikanhakijoista on vastuussa ensikädessä se EU:n jäsenvaltio, joka ensimmäisenä ottaa hakijan vastaan. Etelä-Euroopan maiden resurssit eivät kuitenkaan yksin riitä heille tulevan turvapaikanhakijoiden tulvan käsittelyyn, vaan unionin laajuista yhteistyötä tarvitaan. Lisäksi unionin on panostettava konfliktien ehkäisyyn, kriisinhallintaan, humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön.
jokseenkin samaa mieltä
Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa. Siksi ei olekaan valitettavasti taloudellisesti mahdollista taata monipuoliset ja korkealaatuiset palvelut tasaisesti koko maassa.
jokseenkin eri mieltä
Opetusryhmien sopivaan kokoon vaikuttavat monet tekijät: Oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheet, kolmiportaisen tuen tarpeet sekä koulun resurssit eli konkreettiset tilat, jakotunnit, koulunkäyntiavustajien määrät jne.
Kyllä
Päätimmepä liittyä Natoon tai jättäytyä organisaation ulkopuolelle, tulee päätös vaikuttamaan ratkaisevasti Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan tulevaisuudessa. Nato-päätös onkin merkitykseltään rinnastettavissa Euroopan unioniin liittymisestä tehtyyn päätökseen, josta järjestettiin aikoinaan neuvoa-antava kansanäänestys.
Ei
Suhtaudun negatiivisesti ydinvoiman lisärakentamiseen. Ydinvoimaan panostaminen tässä vaiheessa sitoo meidät kyseiseen energian tuotantomuotoon moniksi kymmeniksi vuosiksi ja ydinjätteeseen tuhansiksi vuosiksi eteenpäin. Tiedostan, että erityisesti teollisuuden kilpailukykyä ajatellen tarvitsemme kohtuuhintaista energiaa. Olkiluoto 3 on kuitenkin jo osoittanut, että nyky-standardein rakennetun ydinvoimalan kustannukset voivat kohota ennakoimattaman suuriksi. Samaan aikaan esimerkiksi bio-, tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon potentiaali on lisääntynyt ja muuttunut kustannustehokkaammaksi. Meidän olisikin lisäydinvoiman rakentamisen sijaan panostettava uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen, älyverkkoihin ja energian varastointiin.
Kyllä
Ottaen huomioon kuntien laajat tuloveronkorotukset sekä nousseet työeläkevakuutusmaksut, on palkkaverotus kiritystynyt jo useampana vuonna peräkkäin. Kansainvälinen palkkaverovertailu osoittaa, että jo keskipalkkaisen marginaaliveroprosentti on Suomessa Pohjoismaiden korkein. Tuloveron alennus edellyttää kuitenkin julkisen sektorin tehostamistoimia ja rakenneuudistusten toteuttamista.
Ei
Kansalaisia ei saa asettaa lain edessä eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella.
Kyllä
62
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri
4927AndrejevKatjaVihreä liitto34F0
24.2.2015 15:16
00Hamina131
Olen valmis kantamaan vastuuta ja tekemään päätöksiä avoimesti suomalaisten edun mukaisesti. Pidän aina päätöksenteossa pienimpien ja heikoimpien puolia.
Koulutuksen säilyttämistä kaikkien lasten ja nuorten saatavilla. Yrittäjyyden ja toisten työllistämisen helpottamista. Sisäilmaongelmakaaoksen pysäyttämistä.
Lupaan tehdä kaikkeni että koulutusta ei viedä kauemmas nuorista.
Lupaan tehdä kaikkeni, että työllisyys saadaan nousuun yrittäjyyden ja toisten työllistämisen helpottamisella.
Lupaan tehdä kaikkeni, ettei enää tulisi lisää homeallergikkoja julkisisa rakennuksista.
suomi
http://www.katjaandrejev.fi
http://www.facebook.com/andrejev.katja
http://www.twitter.com/katjaandrejev
kyllä
Aviomies, kaksi lasta ja lemmikkikani.
liikuntajulkinen
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
liiketalouden opettaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska |venäjä |italia |joku muu
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
21-50%
yksityiset lahjoitukset
Olen Osuuskauppa KSO:n edustajiston jäsen sekä olen ollut nimeämisvaliokunnan jäsen 2010 ja 2011.
50 000-70 000 euroa
ei sijoituksia
jokseenkin eri mieltä
Kannustinloukuista tulisi päästä esim perustulon avulla. Nyt on tehty työn vastaanottamisesta liian vaikeaa. Kaikki tuki on myös jaettu niin monen eri "luukun" taa, että todellisen tarvitsijan on vaikea saada tietoa mihin kaikkeen olisi oikeutettu.
jokseenkin eri mieltä
Olen huolissaan harvaan asuttujen seutujen kauppapalveluiden turvaamisesta. En halua, että kaupat keskittyvät suuriin ostoskeskuksiin, vaan haluan turvata myös lähikauppojen palvelut. Nykykäytäntö on hyvä. Tosin esim kampaamojen rajoitukset itsenäisyyspäivänä jne kaipaavat järkeistämistä. Ei pienyrittäjillä ole mahdollisuuksia maksaa luvasta satoja euroja.
täysin samaa mieltä
Perustulo olisi yksi tie ulos kannustinloukuista ja toisi säästöjä valtionhallinolle kun päästäisiin yhden luukun järjestelmään nykyisestä. Perustuloa tulisi kokeilla tulevalla vaalikaudella ehdottomasti.
täysin samaa mieltä
0-sopimukset eivät toimi nykyjärjestelmässä. Ehkä perustulon kanssa voisi olla helpompaa, mutta nyt pätkätyöt ovat stressaavia ja luovat helposti kannustinloukkuja.
jokseenkin eri mieltä
Nykyinen 500 päivää on hyvä, onhan se itsesäästettyä tuloa. Nykymuotoinen opiskelun salliminen ansiosidonnaisella työttömyysturvalla on myös hyvä muutos joka helpottaa uuden työn saantia.
täysin eri mieltä
Jos eroaisimme eurosta tulisi yritysten konkursseja, pankkien uudelleenpääomittamista ja viennin supistumista. Ensimmäisenä vuotena menetykset olisivat 6 000-8 000 euroa ja seuraavina 3 500-4 500 euroa henkeä kohden. Eli noin 20-25 prosentin pieneneminen kansantuotteeseen.
täysin eri mieltä
Ruoan ja lääkkeiden verotusta ei tule kiristää, sillä se kohdistuu kaikkein pienituloisimpiin rankimmin.
jokseenkin eri mieltä
Pian ei vain ole enää mistä leikata - ei ole enää "turhia" virkamiehiä, eikä kohta enää voida enää leikata palveluista. Täytyy tehdä oikeita rakennemuutoksia.
täysin samaa mieltä
Kaikkein pienituloisimmille pitää ne kuitenkin säilyttää verottomana.
jokseenkin eri mieltä
Tarvitaan rakennemuutoksia jotta julkinen terveydenhoito ja sosiaalipalvelut voidaan säilyttää.
täysin eri mieltä
Nato-jäsenyys veisi meiltä pois päätösvaltaa. Pitää vahvistaa omaa puolustusta sekä pohjoismaista- sekä EU:n turvallisuusyhteistyötä. Jäsenenä olisimme Naton analyysien varassa jotka veisi meidät mukaan konflikteihin joihin emme halua.
jokseenkin samaa mieltä
Nykyiset vähennykset ovat vieneet poliisin resurssit erityisesti haja-asutusalueilla aivan liian pieniksi ja se aiheuttaa kansalaisissa turvattomuuden tunnetta.
jokseenkin eri mieltä
Työperäinen maahanmuutto on suotavaa. Supolle ja maahanmuuttoviranomaisille tulee antaa tarpeeksi resursseja tutkia taustat etukäteen.
täysin samaa mieltä
Tottakai jos Venäjä haluaa vanhat keisarikunnan rajat takaisin olemme silloin turvallsuusuhan alla. Suomen pitää lopettaa suomettunut myhäily ja pitää oma puolustus kunnossa.
täysin samaa mieltä
Esimerkki Belgiasta osoitti kuinka paljon tiedustelulla voidaan tehdä kansallisen turvallisuuden eteen. Tässäkin pitää olla selvät pelisäännöt jotta sitä käytetään vain oikeaan asiaan.
jokseenkin samaa mieltä
Suomen tulisi pääasiallisesti keskittyä humanitääriseen apuun - ruoan ja lääkkeiden toimittamiseen. Isis voi kaatua omaan mahdottomuuteensa tällä menolla. Tarvittaessa Suomi voi osallistua myös koulutustehtäviin.
täysin samaa mieltä
Kun eutanasialle tehdään kunnon pelisäännöt niin ettei sitä voida väärinkäyttää on se voitava toteuttaa. Suomme sen lemmikeillemme, miksemme ihmiselle joka sitä tahtoo eikä voi parantua.
täysin samaa mieltä
Yksityistämisen lisääminen lisää eriarvoisuutta.
jokseenkin samaa mieltä
Ylilyöntejäkin on, mutta tällä hetkellä monessa paikassa ei voida reagoida lastensuojeluilmoituksiin tarpeeksi ajoissa. PItäisi löytää tasapaino.
jokseenkin eri mieltä
Se lisää eriarvoisuutta.
jokseenkin samaa mieltä
Mikäli halutaan pitää yllä kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia terveyspalveluihin pitää tuottamisvastuu pysyä kunnilla lähellä ihmisiä.
täysin eri mieltä
Nämä eivät sulje toisiaan pois! Ilmastonmuutoksen torjunnalla voidaan todistettavasti tukea teollisuutta ja työllisyyttä. Esim Kiinan markkinat veden ja ilman puhdistamisessa ovat rajattomat. Meidän tietotaidollamme voimme saada taloutemme kasvuun nimenomaan CleanTech teknologialla. Moni ratkaisuista on myös sellaisia jotka tukevat maaseudun työllisyyttä, sillä ne voidaan tuottaa hajautettuina haja-asutusalueillakin.
täysin eri mieltä
GMOta ei olla vielä tarpeeksi tutkittu. Esim vaikutukset allergisille ovat täysin tuntematomia. Ihmisellä pitää olla oikeus syödä GMO vapaata ruokaa halutessaan. GMO kasvit voivat myös hävittää levitessään alkuperäislajikkeet ja saattaa ekosysteemin epätasapainoon. Olen hyvin kriittinen geenimanipuloidun ruoan suhteen.
jokseenkin samaa mieltä
Meidän tulee hoitaa osamme.
jokseenkin eri mieltä
Jokaisella on oikeus asua haluamassaan paikassa. Pitää myös hyväksyä että jos haluaa asua kaukana muusta asutuksesta ei kaikkia palveluita voida tuottaa samassa määrin tai samalla läheisyysperiaatteella kuin tiheämmin asutuilla alueilla.
jokseenkin samaa mieltä
Minimi vai maksimi? Tuo on kovin ryhmäkohtaista miten toimii. Toisissa ryhmissä 25 oppilaan ryhmä voi vielä toimia, toisaalla se on aivan liian suuri. Tämä pitää jättää kuntien vastuulle päättää.
Kyllä
Neuvoa-antava kansanäänestys toisten vaalien yhteydessä.
Ei
Uutta ydinvoimalaa ei tarvita. Voimme olla omavaraisia energiantuotannon suhteen uusiutuvilla energiamuodoilla. Esim. jo pelkästään ilmalämpöpumput tuottavat tällä hetkellä Suomessa yhtäpaljon energiaa kuin Loviisan ydinvoimala. Tuulta, aurinkoa, maalämpöä ja metsähaketta ei hyödynnetä tarpeeksi.
Kyllä
TYötä ei tule verottaa enää yhtään enempää vaan verotusta tulee painottaa ympäristölle haitalliseen kulutukseen, kuten kaivosverot jne.
Ei
Se oli oikea päätös tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.
Kyllä
63
02 Uudenmaan vaalipiiri
4596AndströmUrpo
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
59M024.2.2015 1:1400Vihti22
Ajan niitä asioita mitä lupaankin ja minulla on rohkeutta nostaa asioita esille. Olen yhteistyökykyinen ja minulla on kokemusta käsitellä vaikeitakin asioita. Tiedän tavallisten kansalaisten elämästä.
Eriarvoisuutta tulee vähentää. Nuorisotyöttömyydelle ja nuorten passivoitumiselle on löydettävä toimivat mallit. Talous on saatava kuntoon ja luotava perusta pienyrityksille toimia. Perhepolitiikka on saatettava sellaiseksi, että vanhemmat kykenevät ottamaan vastuuta kasvatuksesta. Julkishallinto on rakennettava uusiksi. Turvallisuus kansalaisille taattava. Heikoimmassa asemassa olevia autettava aktivoitumaan vastuullisiksi kansalaisiksi. Työnteon oltava kannattavaa.
Hyvinvointimme perusta on säilytettävä ja tehtävä päätöksiä, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen
Nuorisotyöttömyyteen on löydettävä toimivat ratkaisut, mitkä auttavat vakituiseen työelämään pääsyä.
Kolmannen sektorin toiminnalle on luotava toimintaedellytyksiä.
suomi
https://upaandstrom.wordpress.com
https://www.facebook.com/urpo.andstrom
kyllä
Vaimo ja 4 aikuista lasta sekä 3 lastenlasta.
liikuntayksityinenjohtava asemaDiakoniatyö
ammattitutkinto
suomi |viro
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
1 000-5 000 euroa
puolueen tuki
20 000-30 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Sosiaaliturva on luotu tilapäiseen hätään eikä niinsanotuksi kansalaistuloksi. Nykyinen järjestelmä passivoi tuen saajia.
jokseenkin eri mieltä
Nykyinen säädäntö on riittävä. Jos vapautettaisiin, niin ydinperheet kärsivät eniten ja lasten sekä nuorten ongelmat lisääntyisivät.
jokseenkin eri mieltä
En kannata kansalaispalkka ajatusta. Sosiaaliturvan oltava tarveharkintaista ja tilapäistä apua. Asiakkaan tilanne on kartoitettava ja tehtävä aktivointisuunnitelma omavaraiseen elämään tapauskohtaisesti.
jokseenkin eri mieltä
Lakisääteiset minimityöajat heikentävät pienien työnantajien kynnystä ottaa työntekijöitä. Työntekijän on kuitenkin työstään saatava sellaista tuloa, että sillä kykenee selviytymään normaaleista elinkustannuksista.
jokseenkin eri mieltä
Ansiosidonnaisella olevalle on tarjottava työtä tehokkaammin ja ohjattava työelämään. Mikäli kieltäytyy ottamasta työtä vastaan, niin etuuksia leikattava.
jokseenkin samaa mieltä
Mielestäni EU:n ohjaus ja sääntely on huomattavasti heikentänyt maamme taloutta. Suomella ollut mitättömät mahdollisuudet vaikuttaa omaan talouteen, koska suuret euromaat ohjaavat talouspolitiikkaa omien etujensa mukaisesti. Suomelle tärkeissä asioissa häviämme, koska isojen ehdoilla tehdään päätökset.
jokseenkin eri mieltä
Ruokaa tarvitsee jokainen ja sillä on helppo saada valtion kassaan tuloja. Ruuan verotus vaikuttaa kuitenkin suhteessa eniten heikommassa asemassa olevien talouteen. Terveellistä perusruokaa ei saisi liiaksi verottaa.
jokseenkin samaa mieltä
Meidän virkakoneistomme on rakennettu hyvinä aikoina ja nykyisillä tuloilla sitä on kevennettävä. Oikeastaan pitäisi koko virkakoneisto purkaa ja rakentaa täysin uudelleen. Pelkillä leikkauksilla tehdään julkishallinto toimimattomaksi ja tästä kärsisi kaikki.
jokseenkin samaa mieltä
Pienillä tuloilla elävät lapsiperheet ovat todella tiukoilla. Jotain on tehtävä, että heidän elinolosuhteitaan saadaan paremmaksi. Lapsilisän korotus ja kokonaistulojen verotus on yksi varteen otettava mahdollisuus. Nyt köyhillä raha menee elämiseen ja rikkaat laittavat lapsilisät lastensa tileille säästöön tulevaisuuden pesämunaksi.
jokseenkin samaa mieltä
Valtio ja kunnat velkaantuvat nykyisillä verotuloilla. Ainakin palvelut ovat saatava edullisemmiksi ja toimintaa tehostettava. Yksityistämällä sosiaali- ja terveyspalveluja avataan ovi monikansallisille yrityksille, joilla varaa tehdä tappiota ja ostaa kansalliset yritykset. Tämän jälkeen on helppo nostaa hinnat ylös ja verorahamme kulkeutuvat veroparatiiseihin.
jokseenkin eri mieltä
En ole nykyisillä tiedoilla vakuuttunut Naton tuomasta turvallisuudesta. Uskoakseni jäsenyys tulisi maksamaan meille kohtuuttomasti ja todellinen uhka vain kasvaa. Tätä asiaa tulen vielä selvittämään itselleni lisää.
jokseenkin samaa mieltä
Poliisin tehtävät laajoja ja moni osa-alue jää osittain hoitamatta. Resurssit eivät yksinkertaisesti vain riitä.
jokseenkin samaa mieltä
Maassa maan tavalla! Otetaan vastaan vain sellaisia ihmisiä, jotka sitoutuneita sopeutumaan maamme tapoihin ja kulttuuriin. Pelkästään etuuksien käyttäjiä on maassamme jo liikaa.
jokseenkin samaa mieltä
Meillä on Venäjän kanssa pitkä rajalinja ja nykyinen naapurimme on täysin arvaamaton. Suomen tulee rakentaa sellainen puolustus, että Venäjä joutuu maksamaan siitä riittävästi, jos rikkoo koskemaattomuuttamme. Suomen on kuitenkin pidettävä naapuriimme hyvät suhteet.
jokseenkin samaa mieltä
On kyettävä takaamaan valtion ja kansalaisten turvallisuus. Tarvittaessa vaikka yksityisyyden suojan kustannuksella.
jokseenkin eri mieltä
Suomen tulee olla sotkeutumatta konflikteihin ja pysyttävä puolueettomana.
jokseenkin eri mieltä
Tämä kysymys on todella vaikea. Rinnastan tämän oman käden oikeudeksi ja sitä en kannata kenellekkään.
jokseenkin samaa mieltä
Yksityistämisellä on todella suuret riskit ja vaarana, että sijoittajien omistamat monikansalliset yritykset ottavat monopoliaseman. Julkishallinnon rahat päätyvät ilman veroja sijoittajille. Yhteiskunnan tulee itse tuottaa palvelut, mutta paikallisia palvelun tuottajia voidaan joissain tapauksissa käyttää täydentämään palveluja. Se tuottaako palvelut kunnat, valtio tai kuntayhtymät on selvitettävä perusteellisesti.
jokseenkin samaa mieltä
On puututtava välittömästi, kun ongelmia ilmenee. Se miten puututtava ja toimittava on sitten toinen asia.
jokseenkin eri mieltä
Hyvät ja laadukkaat peruspalvelut on taattava jokaiselle vanhukselle. Nyky yhteiskunnassamme omaisilla harvoin mahdollista osallistua kustannuksiin. Jokin varallisuus / tuloraja voitaisiin säätää, minkä jälkeen palveluista veloitettaisiin enemmän.
jokseenkin samaa mieltä
Useiden kuntien talous niin tiukoilla, kun valtion osuuksia leikattu, että kuntien välillä jo liian suuret erot terveyspalveluissa. Terveyspalvelut saatava samalle tasolle jokaiselle ja alueellisia eroja poistettava. Yhtenäinen SOTE ratkaisu löydyttävä. Ehkä tulisi selvittää uusia malleja järjestää palvelut.
jokseenkin samaa mieltä
Mahdottomuuksiin ei pidä tässäkään silti mennä. Bisnestä ei pidä tehdä tulevaisuuden kustannuksella, mutta tervettä harkintaa tulee käyttää.
jokseenkin eri mieltä
Tämä on sellainen perusteellisesti tutkimaton asia. Itse en pidä sitä terveellisenä ja käytän perinteisesti tuottettuja ruuan raaka-aineita.
jokseenkin eri mieltä
Tähän asti ei turvapaikan saaneiden sopeuttaminen ole onnistunut. Miksi lisätä turvapaikan hakijoiden määrää maassamme, jos emme osaa sopeuttaa tulijoita maahamme.
jokseenkin eri mieltä
En ymmärrä sitä, että kaikkien kansalaisten pitäisi muuttaa kasvukeskuksiin. Harvaan asutuilla seuduilla toimii vielä yhteisöllisyys ja miksi ihmeessä osa maastamme tulisi autioitua.
jokseenkin samaa mieltä
Koululaisten keskittymisvaikeudet ovat merkittävästi lisääntyneet monestakin syystä. Syrjäytyminen käynnistyy kouluiässä. Opetukseen on panostettava ja suuria luokkakokoja ei voida enää pitää. On taattava opettajien sekä oppilaiden turvallisuus sekä opiskelurauha.
Kyllä
Nato jäsenyys on suomelle markittävä asia monessakin mielessä ja kansan mielipide siihen on saatava. Ennen äänestystä on annettava riittävästi puolueetonta tietoa asiasta.
Tyhjä
Nyt minulla ei riittävästi sellaista tietoa, että voisin asiaan ottaa kantaa. Tässä asiassa minun on tehtävä selvitys kokonaisvaikutuksista, sillä Mutu tiedoilla en halua äänestää.
Ei
Veroja voidaan sitten laskea, kun se taloudellisesti mahdollista.
Kyllä
Avioliitto on miehen ja naisen välinen pyhä liitto, millä turvataan perheiden asemaa yhteiskunnassamme.
Ei
64
13 Lapin vaalipiiri
5196AnsalaLiisa
Suomen Keskusta
29F08.3.2015 10:4500Rovaniemi77
Minulla on vahvat juuret Lapissa jotka antavat mandaatin tehdä töitä kaikkien lappilaisten puolesta. Olen ahkera ja asiantunteva, sellainen jota eduskunnassa tarvitaan.
Uskon, että ihminen on tarkoitettu tekemään työtä, oli se sitten palkka- tai vapaaehtoistyötä. Haluan olla taistelemassa ihmisten oikeudesta työhön. Koulutus on koko Suomen osaamisen kivijalka. Lapissakin on oltava mahdollisuus opiskella ja kouluttautua. Aina kun puhutaan Suomesta, tulee puhua myös Lapista. Lappi voi toimia koko Suomen kasvun veturina!
Lupaan tehdä parhaani laadukkaan koulutuksen eteen niin että siitä ei enää leikattaisi.
Lupaan tehdä kaikkeni työpaikkojen määrän lisäämiseksi ja byrokratian karsimiseksi.
Lupaan tehdä parhaani Lapin etujen ajamiseksi ja puolustamiseksi niin, että koko Lapissa on hyvä asua ja käydä.
http://www.liisaansala.fi
http://www.facebook.com/liisaansala
http://www.twitter.com/liisaansala
Aviomies Jussi-Pekka
liikuntayksityinenjohtava asemaToimitusjohtaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |saksa |joku muu
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
10 000-20 000 euroa
51-80 %joku muu
Ei merkittävää omaisuutta tai omistuksia, ei merkittävää liike- ja sijoitustoimintaa. Pieniä rahastosijoituksia ja asuntolaina.
30 000-50 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
Sosiaaliturvan taso ei ole korkea, joten uskon että se kannustaa aktiiviseen työnhakuun. Sosiaaliturvan tulisi olla enistä kannustavampi, jotta myös osa-aikaisen työn vastaanottaminen olisi kannustavaa.
täysin samaa mieltä
En näe mitään järkeä, että pienet yritykset maksavat maltaista pyhäpäivien aukiololuvista. Minusta kauppojen tulee itse voida päättää aukiolostaan.
täysin samaa mieltä
Perustulo kannustaisi työntekoon ja karsii byrokratiaa.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan nykyisten tarvittaessa töihin kutsuttavien työsuhteiden säilyttämistä. Ns. nollasopimukset ovat monille pienille yrityksille, kuten sille jossa minä itse olen töissä, ehdoton edellytys. Vastasin jokseenkin eri mieltä sen vuoksi, että minimityöaika on turvattava aina, kun se vain on mahdollista. En hyväksy tarvittaessa töihin kutsuttavan työsopimusten ja työntekijöiden väärin- ja hyväksikäyttöä.
jokseenkin samaa mieltä
Ansiosidonnaisen päivärahan kesto on tällä hetkellä 500 päivää. Olisin valmis tinkimään kauden kestosta niin, että se olisi 13 kk. Ansiosidonnaisen päivärahan vastaanottaminen edellyttää aktiivista työnhakua.
täysin samaa mieltä
Kyllä näyttää siltä, että ilman liittymistä euroon asiat voisivat olla paremmin. En kuitenkaan usko, että tässä vaiheessa eurosta eroaminen olisi mahdollista.
täysin eri mieltä
Nykyinen ruuan 14% arvonlisävero on hyvä, eikä sitä missään nimessä saa nostaa. Kaikki arvonlisäverot ovat tasaveroja. Ruuan alv:n nostosta kärsisivät eniten perheet, joissa ruokaan kuuluu muutenkin paljon rahaa. Lisäksi arvonlisäveron nosto vaikeuttaa ravintoloiden toimintaa: hintojen noston myötä asiakkaiden määrä vähenee. Vaihtoehtoisesti alv:n korotus joudutaan ottamaan omasta katteesta. Ei, kiitos.
jokseenkin samaa mieltä
Taloutta on tasapainotettava menoja leikkaamalla. Meidän täytyy tehdä valintoja ja käydä arvokeskustelua siitä, mitä palveluita ja minkä tasoisena niitä tarjotaan. Suomen velkaantuminen ja pysäytettävä ja meidän on päästävä sellaiseen talouden kehitykseen, jossa velkaa lyhennetään. Menojen leikkaamista tärkeämpää on kuitenkin työllisyyden luominen verorahoituksen kasvattamiseksi.
jokseenkin eri mieltä
Haluaisin palauttaa lapsilisistä tämän hallituskauden aikana tehdyn leikkauksen. On kuitenkin älytöntä koplata samaan kysymykseen kaksi vastakkaista asiaa. En missään nimessä kannata lapsilisän laittamista veronalaiseksi tuloksi.
jokseenkin eri mieltä
Uskon, että nykyisiin palveluihin on varaa, kunhan palveluita järkevöitetään ja uudistetaan. Terveydenhuollossa on satsattava entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja terveyshaittojen minimoimiseen. Lisäksi erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tulee yhdistää jouhevan hoitoketjun takaamiseksi.
täysin eri mieltä
Suomen paras turva on oma ja toimiva maanpuolustus. Nato-jäsenyys ei vahvista Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, vaan tässä tilanteessa voisi jopa heikentää sitä.
jokseenkin samaa mieltä
Suomeen tarvitaan sen verran poliiseja, että jokaisella paikkakunnalla tuntuu turvalliselta asua. Lisäksi poliisien riittävyys on turvattava myös haja-asutusalueella.
jokseenkin eri mieltä
En usko että maahanmuuton rajoittamisella karsitaan terrorismin uhkaa. Terrorismin uhan torjuntaa tehdää pitämällä huolta siitä, että suomalaiset eivät toimi terroristijärjestöissä. Maahan turisteina saapuvien vahingontekijöiden määrää ei käsittääkseni voi rajoittaa. Kannantan kuitenkin maiden välistä rajayhteistyötä turvallisuusuhkien tunnistamiseksi.
jokseenkin eri mieltä
En usko, että Venäjällä on tarvetta tai todellista halua uhata Suomea tai määrätä Suomen politiikkaa. Tietynlaisella "uhittelulla" ja Suomen sisäisten tekojen kritisoinnilla Venäjä voi tarkoittaa tai osoittaa Suomen kuuluvan tavalla tai toisella sen etupiiriin. Näistä esimerkkejä ovat mm. Natoon ja lasten huostaanottoihin liittyvät keskustelut. En usko, että Venäjästä on Suomelle todellista uhkaa, vain osotusta Venäjän omasta epätasapainoisesta tilanteesta. Venäjän puuttuminen naapurimaiden asioihin vaikeuttaa kansainvälistä yhteistyötä. Olen kuullut muun muassa Euroopan neuvoston aluehallintokongressin kokouksessa Venäjän moittivan Suomen lapsikaappauksia. Nämä lausunnot tekevät hyytävän eron suomalaisten ja venäjäisten kongressin jäsenten välille eikä edistä yhteistyötä.
jokseenkin samaa mieltä
Silloin kun kyseessä on Suomen ja suomalaisten turvallisuus, voin sallia verkkovalvonnan. Yksityisyydensuojalla täytyy turvata henkilön henkilötietojen yksityisyys.
jokseenkin samaa mieltä
Isis on uhka koko mailman turvallisuudelle ja aiheuttaa nyt jo äärimmäistä hätää Irakissa ja Syyriassa. Isisin toimintaa ei oikeuta mitään. Haluan olla luomassa sellaista Suomea, joka edistää rauhaa ja vakautta koko Suomessa. Siihen maailmankuvaan kuuluu Isisin uhan torjuminen. En kannata asellisten joukkokejn lähettämistä, mutta koulutustoimintaa ja huomanitaarista apua kylläkin.
täysin samaa mieltä
Olen valmis keskustelemaan eutanasian mahdollisuudesta Suomessa. Tällä hetkellä käytössä oleva hoitotahdon ilmoitus on hyvä asia. Jos ajattelen asiaa omalta kohdaltani, jos olisin parantumattomasti sairas, haluaisin omalta kohdaltani pystyä valitsemaan vaihtoehdoksi eutanasian.
jokseenkin samaa mieltä
Terveys- ja sosiaalipalvelut on ensisijaisesti oltava julkisia, kuntien tai valtion tuottamia palveluita. Minusta on kuitenkin hyvä, että palvelua järjestävä taho voi halutessaan ostaa näitä palveluita myös yksityiseltä palveluntuottajalta.
täysin samaa mieltä
Lapsisurmien ehkäisemiseksi lasten ja perheiden hyvinvoinnista on huolehdittava ja ennalta puututtava uhkaaviin tilanteisiin. Kannatan vahvaa puuttumista ongelmiin, mutta myös pehmeillä menetelmillä niin, että perheille tarjotaan tukea ja konkreettista apua arkeen mm. kotiavun ja kotipalveluiden keinoin.
täysin eri mieltä
Minusta yhteiskunnan tulee pystyä huolehtimaan kansalaisistaan aina vauvasta vaariin. Vanhusten hoidon kustannukset on ensisijaisesti katettava verokertymästä. Meidän tulee kehittää omaishoitoa niin, että jokaisella olisi mahdollisuus huolehtia lähiomaisestaan. Omaishoidon tuki pitää siirtää kunnilta Kelalle jotta omaishoidon tuki olisi samanlainen koko Suomessa eikä riippuisi kuntien maksukyvystä.
jokseenkin eri mieltä
Kannatan täysin sydämin kuntien itsehallintoa. Uskon, että se on ainoa oikea tapa toteuttaa demokratiaa ja antaa valta niiden kuntien asukkaille, joissa kukin asuu. Uskon, että kunnat kykenevät tuottamaan asukkailleen laadukkaita terveydenhuollon palveluita.
jokseenkin samaa mieltä
Ilmastonmuutoksen hillintä on asetettava kansalinvälisen politiikan kärkikohteeksi niin, että saamme myös Kiinan ja USA:n sitoutumaan tavoitteisiin. Haluan säästää maapallomme tuleville sukupolville. Tästä syystä joistakin asioista pitää voida luopua ympäristön hyvinvoinnin eteen.
täysin eri mieltä
Kannatan itse turvallista, geenimuuntelematonta ruokaa. Arvostan kaikessa luonnonmukaisuutta ja lisäaineettomuutta.
jokseenkin eri mieltä
Suomen tulee ottaa sellainen vastuu turvapaikanhakijoista, joihin resurssimme ja rahamme riittävät.
täysin eri mieltä
Koko Suomi on tärkeä. Suomen harvaan asuttujen alueiden, kuten pohjoisen ja itäisen suomen alueet sisältävät uskomattomia resursseja, luonnonvaroja ja mahdollisuuksia. Koko Suomen etu pitää koko maa asuttuna. Jos haluamme lisätä Suomen energiaomavaraisuutta ja hyödyntää mm. puuta bioenergiaksi, on kaikkien etu että koko Suomen infrastruktuuri on kunnossa.
jokseenkin eri mieltä
En kannata opetusryhmien säätelemistä lailla. Opetusryhmien optimaalinen koko riippuu oppilaista, opettajasta ja kouluympäristöstä. Kannata ratkaisuja, joita tehdään erikseen kunkin koulun tarpeisiin. Pidän tärkeänä, että opettajia kuunnellaan koulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä. Lisäksi koulun arjen ja oppilaskokojen tulee olla laadukkaan opetuksen mahdollistavaa.
Kyllä
Kannatan ajatusta, että Natoon liittymisestä kysytään kansalaisten mielipidettä.
Ei
En kannata enää uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Nyt on aika panostaa uusiutuvan energian käyttöön, kuten bioenergiaan!
Kyllä
Tuloveron pienentäminen lisää myös ostovoimaamme. On parempi että tehdystä työstä saatava palkka riittää paremmin.
Ei
Kannatan samaa sukupuolta koskevaa avioliittolakia. Minusta on tärkeää, että puramme byrokratiaa ja kohtelemme kaikkia kansalaisia samalla tavalla.
Kyllä
65
09 Savo-Karjalan vaalipiiri
5359AntikainenSanna
Perussuomalaiset
26F08.3.2015 20:2600Outokumpu2
Eduskuntaan tarvitaan uusia, energisiä ihmisiä, joilla on sydän paikallaan!
Sanavapautta, lasten- ja nuorten asioita, ns. "pakkoruotsin" poistoa, vanhusten palveluita ja lastensuojelun ongelmien korjaamista.
Kova työ - lupaan tehdä kovasti töitä Suomen ja yhteisten asioiden eteen.
Rehellisyys - lupaan olla työssäni rehti, rehellinen ja reipas.
Oikeudenmukaisuus - omaa maa ensin.
suomi
http://www.antikainensanna.fi
https://www.facebook.com/antikainensanna
https://twitter.com/sannaantikainen
kyllä
Aviomies, 3 -ja 4-vuotiaat pojat sekä kolme kissaa.
liikuntajulkinentyöntekijäLähihoitaja
ammattitutkinto
suomi |englanti
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
5 000-10 000 euroa
alle 20 000 euroa
0-10 000 euroa
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Jollakin tavalla tätä byrokratiaa täytyy purkaa. Asiasta täytyy tehdä kokeilu.
täysin samaa mieltä
Nollatuntisopimukset täytyy sallia vain työntekijän erillisellä suostumuksella. Olen itsekin tehny nollatuntisopimuksella töitä ja se oli erittäin epäoikeudenmukaista!
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
Ruoan verotusta ei saa missään nimessä kiristää!
jokseenkin samaa mieltä
Kyllä, mutta ihmisten palveluista täytyy huolehtia. Valtio voi säästää ulossuuntautuvista rahavirroista: eu-jäsenmaksuista, kehitysavusta ja niin edelleen.
täysin eri mieltä
Lapsilisäleikkausta ei olisi saanut tehdä, olisin halunnut säilyttää entisen tason. Lapsilisän verollepanoa en kannata.
täysin eri mieltä
Yhteiskunnan ydintehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ydintehtäviä EIVÄT ole esimerkiksi tuulivoimatuet ja Etelä-Euroopan kriisimaiden tukeminen!
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Lähtisin aluksi lähestymään asiaa saattohoidon ja kivunhoidon kehittämisellä. Avustettu kuolema/ eutanasia -asiaa kyllä voidaan selvittää asiantuntijoiden avustuksella seuraavalla hallituskaudella.
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Jos tällä tarkoitetaan sitä, että lapsiperheet saavat halutessaan apua enemmän, niin kannatan!
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Valitettavasti meillä ei yksinkertaisesti ole tähän varaa.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
KylläKylläKylläEiKyllä
66
07 Pirkanmaan vaalipiiri
4265AntilaVeli-Matti
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
53M08.2.2015 17:4300Ylöjärvi3
Ison perheen isänä ja isoisänä minulla on kokemusta perheiden arjesta. Olen ollut pitkään mukana yhteisten asioiden hoitamisessa, työelämässä, kunta-alalla ja seurakunnassa.
Haluan parempaa perhepolitikkaa, lisää inhimillisyyttä vanhuuteen ja kristilliset arvot pidettävä yhteiskunnan perustana. Tarvitsemme välittämistä ja vastuun kantamista lähimmäisestä.
Slogan "Selkärankaa politiikkaan" kertoo, että haluan olla rehellinen.
Lupaan olla lasten puolella.
Maamme on rakennettu pitkälti kristillisten arvojen varaan, lupaan edistää niiden arvojen säilymistä yhteiskunnassa.
suomi
http://www.velimattiantila.ehdolla.fi/
http://www.facebook.com/velimatti.antila
kyllä
Aviovaimo, lapsia viisi, joista neljä jo omissa perheissään ja kuusi lastenlasta.
liikuntajulkinen
asiantuntijatehtävä
Kartoittaja
ammattitutkinto
suomi
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
1 000-5 000 euroa
21-50%puolueen tuki
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia
30 000-50 000 euroa
ei sijoituksia
täysin eri mieltä
Tilanteessa, jossa haluaisi olla töissä ja mukana yhteiskunnan rakentamisessa, mutta ei tähän syystä tai toisesta ole mahdollisuutta, on raskasta elää sosiaaliturvan varassa. Aina löytyy myös niitä, jotka haluavat käyttää tukia väärin, nämä pitäisi karsia.
täysin eri mieltä
Nykyinen käytäntö on hyvä, perheet joissa ollaan kaupan alalla töissä tarvitaan myös yhteisiä lepopäiviä.
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
täysin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Menojen leikkaamisen ohella yhtä tärkeää on rakentaa yrittäjyyttä edistävää yhteiskuntaa.
jokseenkin samaa mieltä
En kannata lapsilisien verottamista, mutta lapsilisän määrä voisi olla progressiivinen perheen tulojen mukaan niin, että pienituloisessa perheessä lapsilisä olisi isompi kuin suurituloisessa perheessa.
täysin eri mieltä
Kokonaisuus ratkaisee, hallinto ja palvelut on rakennettava niin, ettei päällekkäisyyksiä ole.
täysin eri mieltä
Suomen oma puolustus on pidettävä uskottavana ja yhteistyötä pohjoismaiden ja NATON kanssa lisättävä.
jokseenkin samaa mieltä
Tällä vaalikaudella toteutettu rakenneuudistus poliisissa toteutettiin kohdentamalla määrärahoja hallinnosta kenttätyöhön, joka oli hyvä toimenpide. Kenttätyöstä ei saa vähentää poliiseja.
jokseenkin eri mieltä
Terrorismia tulee torjua, mutta se ei tarkoita maahanmuuton rajoittamista.
jokseenkin eri mieltä
täysin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
Suomi voi osallistua tähän, mutta ensisijaisesti tehtävä kuuluu maille, joilla on isommat resurssit tehtävään.
täysin eri mieltä
Elämä on arvokas myös sairaana.
jokseenkin samaa mieltä
Julkisten palvelujen rinnalla esim. palvelusetelien kautta hankittu palvelu voidaan hankkia yksityiseltä puolelta.
jokseenkin eri mieltä
Perheitä tulee tukea aikaisemmassa vaiheessa, jotta huostaanotoilta vältytään. Ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluita pitää suosia. Lapsiperheiden kotipalvelua tulee lisätä tukemaan vanhemmuutta.
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
Sote uudistuksen tavoitteen tulee olla laadukkaat ja tasavertaiset terveyspalvelut koko maassa niin, että myös taloudellisuus on palvelujen tuottamisessa huomioitu.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
jokseenkin samaa mieltä
KylläKyllä
Uusiutuviin energialähteisiin siirtymistä on edistettävä ja myös omavaraisuutta lisättävä.
EiKyllä
Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan.
Ei
67
02 Uudenmaan vaalipiiri
6305AnttilaMirja-Liisa
Itsenäisyyspuolue
50F000352eläkeläinen
68
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri
4880AnttilaSatu
Perussuomalaiset
39F08.3.2015 22:5400Nousiainen70
Suomi kaipaa uusia ideoita ja niitä minulta löytyy. Tämä maa kaipaa yhteistyötä. Katson eteenpäin, uskon parempaan ja puolustan heikoimpia.
Yrittäjyydestä helpompaa, kotimainen ruoka, lapsien tulevaisuuden tukeminen, vanhusten eläkepäivien turvaaminen sekä kotimaa ovat tärkeitä asioita minulle.
Teen parhaani että yrittäjillä olisi mahdollisuus pärjätä ja kehittää toimintaansa Suomessa.
Lupaan puolustaa suomea kaikilla voimillani. Lapset ja vanhukset ovat minulle erityisen tärkeitä.
Omavaraisuus on tärkeää. Tälläkin hetkellä teen töitä kotimaisen ravinnon parissa. Pidetään maaseutu elossa.
suomi
https://www.facebook.com/www.facebook/eduskuntavaaliehdokas2015SatuAnttila
kyllä
Pojat Ville ja Tommi
teatteri, tanssi ja ooppera
yrittäjä
Leipuri-kondiittori
ammattitutkinto
suomi |englanti
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto
ei sijoituksia
jokseenkin samaa mieltä
Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme voi huonoimmillaan tehdä turvan piirissä olevasta henkilöstä muulle maailmalle passiivisen ja se ei ole koskaan hyvä tilanne. Kaiken toiminnan pitäisi olla osallistavaa ja merkityksellistä.
täysin samaa mieltä
Tämä on erinomainen esimerkki purettavasta säätelystä. Yrittäjä itse saa päättää miten liikkeensä pitää auki.
täysin samaa mieltä
Nykyinen sosiaaliturva ei tällaisenaan vaikuta toimivan, joten meidän kannattaisi edes kokeilla tätä.
jokseenkin eri mieltä
Tällainen pakote työnantajien suuntaan tuskin parantaa halua palkata väkeä. Ajatuksena kaunis ja hyvin jalo.
jokseenkin samaa mieltä
250 päivän aikana varmasti pystyy löytämään itselleen työtä jos se on tarkoituksena. Työn tekemisestä ykkösjuttu.
jokseenkin samaa mieltä
Meillä oli Venäjän suuntaan lähes rajattomat markkinat. Talouspakotteet ajoivat suomalaiset yrittäjät ahtaalle. Euron ulkopuolella meidän ei tarvitsisi edes maksaa muille maille tukipaketteja. Oma raha ja valta voisi tällaiseen maailmanaikaan olla tärkeä asia.
täysin eri mieltä
Ruoka on elämän elinehto ja sille ei voi hintaa määritellä.
jokseenkin samaa mieltä
Ensisijaisesti pitäisi vähentää kuluja. Minne rahat menevät? Miksi x maksaa y:n verran? Miksi rankaisemme säästeliästä pienemällä budjetilla ensi vuonna? Otetaan ensin järki käteen, sitten vasta juustohöylä.
täysin eri mieltä
Eli ensiksi korotettaisiin, ja sen jälkeen verotettaisiin. Mitä järkeä siinä on?
jokseenkin eri mieltä
Koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut ovat yhteiskuntamme tulevaisuuden kolmikantainen kivijalka. Nämä ovat niin tärkeitä asioita, ettei niitä voi mitata rahassa. Tällä hetkellä suomalainen nähdään joko kuluna budjetissa, tai veronmaksajana. Aluksi meidän kannattaa laajemmin miettiä mitä terveys oikeasti on, miten se saavutetaan ja ennenkaikkea miten tukea ja kannustaa ihmisiä siihen. Kun kaikilla on tästä kirkas näkemys, sen jälkeen voidaan pohtia kevennystarpeita.
täysin eri mieltä
Suomi itse vaikuttaa turvallisuuspoliittiseen asemaansa. Tämä maa on sotansa sotinut, ja siitä on velat maksettu. Meidän ei kuulu tuijottaa menneisyyden haamuja, vaan kirkastaa kasvomme tulevaan. On tavattu puhua, että kun kumarramme yhteen suuntaan, niin pyllistämme toiseen. Haluaisin nähdä päivän kun voisimme kansakuntana seisoa omilla jaloillamme kunnioittaen tasapuolisesti ihan jokaista.
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
Maahanmuuttoa Suomeen pitäisi rajoittaa kantokykymme ylityksestä johtuvan uhan vuoksi. Terrorismi ei ole Suomelle uhka. Terrorismi taitaa olla enemmänkin vain kansalaisten pelottelukeino.
jokseenkin eri mieltä
Kaikkien muiden maiden etupiiripoliitikka voi olla uhka Suomelle. En näe huonona sitä, että meillä olisi täällä Suomessakin vahvoja johtajia, kenen ainoa tarkoitus on turvata oman maansa kansalaisten hyvinvointi.
jokseenkin eri mieltä
Ihmisoikeudet eivät ole kaupan.
täysin eri mieltä
Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun integroimalla potentiaaliset taistelijat kiinteäksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
jokseenkin samaa mieltä
Tässä on tärkeää varmistaa potilaan tahto.
jokseenkin samaa mieltä
Julkinen palvelu ei tavoittele rahallista voittoa ja siksi sen kuuluu säilyä ensisijaisena palveluntuottajana. Tietenkin tapauksissa missä yksityinen on tarkoituksenmukaisempi, silloin en näe siinä ongelmaa.
täysin samaa mieltä
Heille pitää antaa myös paremmat mahdollisuudet puuttua. Yli toimialarajojen tapahtuva yhteistyö on merkityksellistä, sekä ennaltaehkäisy.
jokseenkin eri mieltä
Yhteiskunnan pitää tässä olla aktiivisena. Eikö hyvinvointivaltion ajatus ole juuri siinä.
täysin samaa mieltä
Ei ole kovin montaa asiaa minkä edelle terveys ei menisi.
täysin samaa mieltä
Jos me emme selvitä yhdessä tätä ilmastonmuutosta, ei täällä ei ole kohta teollisuutta saatikaa ostovoimaista ihmispopulaatiota.
täysin eri mieltä
Luonnon muuntelu ohi alkuperäisen käyttötarkoituksen ei ole koskaan turvallista kenellekkään.
täysin eri mieltä
Suomen pitää ottaa suurempi vastuu omista asioistaan.
täysin eri mieltä
Ei ikinä missään nimessä. Tulevaisuudessa tulemme näkemään päivän kun koko Suomi on kattavasti ja tasaisesti asutettu. Globaalisti ajatellen ihanne asutus perustuu tasaiseen verkkoon pienyhteisöjä.
täysin eri mieltä
16 oppilasta voisi olla vielä parempi. Miksei myös jokaiselle luokalle määrätä lailla ainakin yksi koulunkäyntiavustaja tai ohjaaja.
Kyllä
Kyllä kansa tietää!
Ei
Mielummin voitaisiin käynnistää valtiojohtoinen projekti, jossa Suomen maaperälle tehtäisiin geoterminen voimala.
Ei
Talous tuskin elpynee siitä, että veroja alennetaan. Vaikka kysymyksen asettelussa sanottaisiin, että talous elpyy, en laskisi korttejani sen varaan.
Ei
Tulkoon rakkaus!
Kyllä
69
06 Hämeen vaalipiiri
5353AnttilaSirkka-Liisa
Suomen Keskusta
71F1
10.3.2015 11:13
10Forssa63
Olen istuvan eduskunnan kokenein naiskansanedustaja parlamenttivuosilla mitaten (32 v) Kokenut, hyvin verkottonut, osaava, tarmoa, intoa ja energiaa on vaikka muille jakaa!
Suomi on nostettava tästä velkaantumisen ja suurtyöttömyyden suosta tekemällä tarvittavia uudistuksia yrittämisen edellytyksiin, byrokratiaa ja turhia säädöksiä purkamalla, kilpailukykymme korjaamisella, biotaloudella koko Suomi nousuun. Velkaantuminen on saatava kuriin, heikommista ( mukaanlukien vanhukset ja lapset) on pidettävä parempaa huolta ja kaikkien päätösten on oltava ehdottoman oikeudenmukaisia.Hyvintointimme lähteet ovat työssä, ahkeruudessa ja yrittäjyydessä. Tehdään yhdessä Suomesta mahdollisuuksien maa!
Teen parhaani. jotta biotaloudella Suomi saadaan nousuun mukaanlukien mm. kotimaista korkealaatuista ruokaa suomalaisille kuluttajille
Työtä tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta .Heikommat tarvitsevat yhteiskunnan turvaa, vahvat pärjäävät omillaankin
Perhe-elämän ja työelämän parempi yhteensovitus, joustoja työelämään,samapalkkaisuuden edistäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiisy
suomi
http://www.sirkka-liisa.com
kyllä
aviomies Risto Anttila, naimissa olemme olleet 48 vuotta tyttäriä on kaksi, heillä omat perheet
liikuntajulkinenjoku muu
kansanedustaja
korkeakoulututkinto
suomi |ruotsi |englanti |ranska
evankelis-luterilainen kirkko
kyllä
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä |kunnan- tai kaupunginvaltuusto |kuntayhtymä tai maakuntahallinto |kansanedustaja |Euroopan parlamentin jäsen
20 000-50 000 euroa
0 %
ei ole sidonnaisuuksia
70 000-100 000 euroa
10 000-50 000 euroa
jokseenkin samaa mieltä
Sosiaaliturvastamme puuttuu kannusteet lähes kokonaan, järjestelmä pakottaa joko elämään sosiaaliturvan varassa tai sitten olemaan ilman sitä, joustoa ja kannustavuutta tarvitaan ( 300 €:n rajaa nostettava)
jokseenkin eri mieltä
Kauppojen vapaa aukiolo johtaisi amerikkalaismalliseen aina auki olevaan yhteiskuntaan. Sellaista en halua vaan ihmisillä pitää olla oikeus lepopäivään ja yhteiskunnan tulee ihmisten suojelemiseksi asettaa rajoja. Politiikan tehtävänä on suojella heikompia, vahvat pärjäävät muutenkin
jokseenkin samaa mieltä
Perustuloon siirtymistä pitää kokeilla ja sen tulee olla sellainen että se kannustaa työntekemiseen ja työn vastaanottamiseen mutta antaa perusturvan jokaiselle. Kokeilujen tulosten perusteella on helpompi tehdä päätöksiä.
jokseenkin eri mieltä
Lailla ei saa määrätä yrityksille lisää kustannustaakkaa vaan pikemmin on löydettävä keinoja kilpailukykymme parantamiseksi. Sekään ei saa tapahtua yksinomaan työntekijöiden etujen kustannuksella vaan näissä talkoissa kaikkien pitää olla oikeudenmukaisuuden periaatteita noudattaen mukana. Työntekijänkin etu on se, että yritys jossa hän työskentelee, menestyy koska se turvaa hänelle työtä. Työllään ihmisen pitäisi tulla toimeen mutta minimityöaijan määrittäminen ei sitä suoraan edistä. Yrittämisen edellytyksiä parantamalla luomme mahdollisuuksia uusille työpaikoille. Työttömyys on Suomen suurin uhka ihmisten syrjäytymiselle. Siksi uusien työpaikkojen luomiseen pitää panostaa eikä niiden syntymistä pidä heikentää
jokseenkin eri mieltä
Kysymys kuuluu neuvoteltavaksi työmarkkinapöytään ja siksi en sitä enempää kommentoi.
jokseenkin eri mieltä
Suomalaiset ovat hyötyneet vakaasta valuutasta ja matalista koroista. Ongelmapuolella on liian vahva euro (Saksa) mikä on haitannut erityisesti dollaripohjaisen ulkomaankaupan käyntiä. Ruotsi ei ole eurossa ja on pärjännyt Suomea paremmin, osan siitä pärjäämisestä selittää euron vahvuus.
täysin eri mieltä
Ruoka on välttämättömyyshyödyke eikä sen hintaa tulee enää yhtään veroilla nostaa. Päinvastoin pitäisi veroja laskea mutta siihen ei anna valtiontalous mahdollisuuksia. SUomessa on EU:n korkeimpiin kuuluva ruoan verotus Tanskan jälkeen. EU:ssa ruoan ALV on 0-7 %:ia! Ruoan kalleudesta aina valitetaan, verojen osuus ketjussa on suuri mukaan lukien ALV:n ja valmisteverotkin. Ruoan laatu- ja hintakilpailu pitäisi käydä samanaikaisesti. Korkea laatu aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin bullkituotanto.
täysin eri mieltä
Tarkastusvaliokunnassa olemme valmistelleet mietinnön hallituksen saavutuksista ohjelmansa täytäntöönpanossa päättymässä olevan vaalikauden aikana. Siinä yhteydessä johtavat talousasiantuntijat varoittivat "heti leikkauksilla" olevan laman syventämisen vaikutuksia. Kaksi vuotta pitäisi hakea uutta kasvua ja saada talous nousuun ja vasta vaalikauden kolmantena vuotena on sopeutustoimien aika! Leikkauspolitiikka syventäisi laamaamme. Valtion ja kuntien menojen tasapaino vaatii kuntien tehtävien karsintaa, lisäksi tarvitaan tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamista mutta sen lisäksi myös sopeutustoimia.´´ jonkin verran. Suurin kuntien taloutta koetellut ongelma on hallituksen yli 6 mrd:n euron leikkaukset kuntien valtionosuuksiin vaalikauden aikana. Hallituksen rakennehankkeet ovat kaikki kaatuneet eikä niistä ole saatu haettuja säästöjä
täysin eri mieltä
Lapsilisiä ei saa leikata eikä pistää verolle, niiden ostovoima on turvatta indeksien toimesta
jokseenkin eri mieltä
Väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Suomella on oltava varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suurin haasteemme onkin ennalta ehkäistä sairauksia ja sitä kautta palvelutarpeen jatkuvaa kasvua , ikääntyvät ihmiset meidän on tärkeää pitää liikkuvina ja terveempinä. Sairauksien hoidosta on nyt painopiste siirrettävä niiden ennaltaehkäisyyn, muutoin palvelujen tarve kasvaa koko ajan ja rasittaa kestävyysvajettamme Omatoimisuutta on tuettava kotona ja enemmän jokaiselle vastuuta omasta terveydentilastaan ihmisen oman kantokyvyn mukaan.
jokseenkin eri mieltä
Nato-jäsenyyden hyödyt ja haitat selvitetään seuraavalla vaalikaudella. Naton jäsenenä Suomi olisi kahden suurvallan USA:n ja Venäjän välissä, itärajamme olisi maailman asevarustelluin raja. Haluammeko? Sotilaallisesti liittoutumattomana yhteistyössä Ruotsin kanssa säilytämme enemmän omaa liikkumavapautta, koska kaikissa tilanteissa meidän on tultava naapuriemme kanssa hyvin toimeen Venäjä mukaan lukien. Asioita pitäisi katsoa myös naapuriemme näkökulmasta ymmärtääksemme heidän toimintaansa paremmin EU:n piti olla Suomelle ensisijaisesti turvallisuusprojekti. EU:n oma armeija avaus, jonka puheenjohtaja Juncker teki on keskustelun ja selvittämisen arvoinen asia Armeijaa ei syntyne mutta tarvitaan keinoja puolustaa yhteisiä arvojamme
jokseenkin samaa mieltä
Poliisien hallintoa pitää vieläkin karsia ja siirtää poliiseja kentälle koska ihmisten turvallisuuteen vaikuttavat eniten poliisien läsnäolo ja näkyminen alueilla. Poliisipiirien jatkuva yhdistäminen vie poliisin palveluja entistä kaueammaksi kuten olemme jo nähneet.
jokseenkin samaa mieltä
Rajavalvontaa on tehostettava EU:n rajoilla terrorismiuhan takia. Tarvittaessa on otettava käyttöön passintarkastukset turvallisuutemme takaamiseksi
jokseenkin eri mieltä
Venäjä ei uhkaa meitä kunhan hoidamme kahdenväliset suhteemme yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Venäjän toimia Krimillä ei voi hyväksyä koska ne ovat kansainvälisen lain vastaisia.
jokseenkin samaa mieltä
Valtion turvallisuus takaa kansalaistenkin turvallisuuden ja verkkovalvonta on kyettävä tekemään niin että kansalaisten yksityisyyden suoja ei ole uhattuna enempää kuin on pakko turvallisuutemme takaamiseksi
täysin samaa mieltä
Suomi on aina korostanut kaiken terrorismia vastaan tehtävän toiminnan tärkeää merkitystä. Koulutustoiminnassa ohjaavana periaatteena on kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta eikä toiminnassa saa syyllistyö mihinkään ihmisoikeus- ja kansainvälisen humanitäärisen oikeuden rikkomuksiin. Suomalaisten tehtävä Irakissa ei poikkea sisällöllisesti olennaisesti aikaisemmista tehtävistä Malissa,Somaliassa ja Afganistanistanissa
jokseenkin eri mieltä
Minä en ole valmis armokuolemaa hyväksymään ennen kuin tiedän siitä ja siihen vaikuttavista asioista riittävästi.
täysin eri mieltä
Terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu kuuluu julkiselle vallalle. Palvelujen tuottamisesta päätöksen tekee palvelujen tuotantovastuussa oleva ja silloin yksityinen sektori täydentää julkista palvelutarjontaa. niitä ei pidä asetta