Erindringer
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov.I teksten omtales følgende personer: Kirstine og Niels Abildtrup, Bramming, i 1938. Dette år flyttede de ind i Br. Missionshus som vicevært/pedel. Deres delvise slægtstavle er vedlagt. Svend Erik Abildtrup, f. Pedersen i Abildtrup 3/9 1962. Refereat af Kirstine Abildtrup Pedersens begravelse fra Sct. Ansgar Kirke 11/6 1946. Billedfotokopi af Niels og Kirstine Abildtrup.
2
Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket 12/1 1977 af rådhusbetjent Arne Thomsen, Kaj Lykkesallé 2, Br. ang. kontrakt mellem Peder Th. Bertelsen og Kristen Pedersen. Muligvis materiale fundet på giverens bopæl. Det vedr. Hjortlund.
3
Andersen, Oda, sundhedsplejerske, Kirsebærvænget, Br. - Data fra art. i Vestkysten 19/3 1983.OA startede i 1962 i Br. Gørding, V. Nykirke og Sneum kommuners fælles sundhedsplejeforbund. Var oprindelig hjemmesygeplejerske i Hjørring, g. 1958 og bosat i Br. Fortæller træk om børnesundhedsplejens udvikling og var 1963-66 kredsformand for sygeplejerskerne i Ribe Amt. OA er på interviewtidspunktet enke efter fabrikant J. P. T. Andersen, Plantagevej 35. OA's dødsann. var i JydskeVestkysten 13/8 2000. (Avisfoto følger artiklen i V.)
4
Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).Kjær oplyser, at PNA havde følg. børn: Harald, blev købmand i Ribe og g. m. en datter af gæstgiver Bejer, Gæstgivergården, Storegade 38, Br. - Emil, der blev pantefoged i Br. - Holger, der blev g. m. en dame, der havde Holsted Afholdshotel, og han havde snedkeri i Holsted St. - Richard, der blev isenkræmmer i Skive. - Misse (Marie?) der døde ret ung. - Søren Peter, som vist blev købmand ukendt sted.
5
Andersen, Thomas Raymond, specialarbejder, Lindegade 2. f. i Br. 1922, g. m. Agnethe. TRA, en årrække medlem af byhistorisk arkivs bestyrelse, skriver i 1986 en erindringsartikel om barn- og ungdom m. v. Optaget i Lokalåbogen for Br. Kommune 1987. - I juni 1991 følger endnu en erindringsart.TRA nævner heri forskell. firmaer og borgere i byen: slagteriet, dyrskuerne, markeder, vandvogn i gaderne, alderdomshjemmet, hestehandlen, dyrkede arealer, som nu er bebygget, radioens barndom, julebelysning og -udstilling, skolegang, skolehaven, juletræsfester, skoleudflugt, lynlåsens ankomst.- Artiklen 1991 handler især om Nørregade. Heri omtales Poulsens bogtrykkeri, mælkehandler J.P. Bertelsen, Br. Ægeksport, Br. Margarinefabrik, Ford-forhandler P. E. Pedersen, kalkunavl, Gørding Ægpakkeri, brovægten, bæverfarm.
6
Andersen, Vilhelm F. tapetserer, Ribevej 35, 1. s. th.VFA's hustru Emma Andersen, fortæller 4/5 1984, at VFA er f. 26/12 1919 som s. a. August Thorvald Andersen, Nøråvej 3. Som ung i lære hos sadelmager P. A. Poulsen, Storegade 6, Br. og gik på tekn. skole i Br. Arbejdede derpå i Århus, derpå Sdr. Bjert. Her traf han Emma, f. Lassen i Odense i 1923 i madam Pappenheims Gård, Frederiksgade. Derpå var han i Sdr. Stenderup, så Nordenskov, og mens de var her, blev de gift i Sct. Ansgar Kirke, Br. d. 11/11 1945, og de boede i Nordenskov i 5 år. Derpå flyt til Br. hvor VFA arbejdede på "Bramin" i 31 år. VFA døde vinter 1983-84.
7
Andreasen, Edith og Henry, Lærkevej 26, Br. - 222-1978. -Heri omtales virke og familieforhold. Harry Andreasen, der var fra Kibæk, var forretningsfører hos A. A. Ølgård, Storegade 11, Br. Død nov. 1981, 74 år. Gift med Edith, datter af bygmester Eduard Køhler og hustru Margrethe, f. Petersen, Br. Harry var medl. af Sct. Georgsgildet, Br. Originalfoto, gruppebillede, konfirmander? med Edith og Nanna Hartvigsen (sen. g. m. kæmner Kruckow, Br.) - Edith M. Andreasens levnedsskildring, fortalt af hende selv. Indeholder adskillige bramming-borgeres navne.
8
Bach, Mariane, Thorsensvej 14, Br. Vestkysten 15/3 1980. Udklip.Fru MB fyld. 100 år d. 3/4 1980, - vistnok den første 100-årige i Br. MB f. i Salling, boede i Hørup, Kjellerup, g. m. Søren Andersen, der drev en gård. Flyttet til Br. sammen med datteren provisor Anne Bach i midten af 1960-erne.
9
Basse, Niels, handelsråd, konsul. Dødsann.: N.B. f. 24/9 1929, d. 27/9 1994. Underskrevet Torben Basse, Bramming. - 1087-1995.E. Rohde Johansen, Kildeparken 47, Br. beskriver Basses forløb, vedklæbet avisfoto fra Vestkysten. Desuden avisartikel fra Vestkysten 23/9 1983,"Dansk snaps vandt indpas i Canada", hvori fortælles om Basses karriere
10
Beck, Niels, kommissionær. - 312-1981. - Art. skrevet af Paul Lund, Br. Hovedgård. NB f. 14/4 1899 i Havervad, Brøns, s. a. grdr. Hans Beck og hustru Jette.Lund omtaler bl.a. at NB for at undgå krigstjeneste flygtede til Danmark til sin onkel, Jens Beck, Bolding. I 1924 blev han g. m. Nina Fårborg, d. a. grdr. Fårborg, Lem, og begyndte at sælge biler hos Ford, Bramming. I 1938 flyttede de til Br. Han blev tolk i Br. under besættelsen, og også chef for et vagtkorps i Br. samt senere lejrchef for flygtningene på Hotel Kikkenborg og Br. Hovedgård. NB døde 10/10 1951, 52 år.
11
Beier, Nanna, Provstebakken 8b, Brabrand.NB fortæller pr. tlf. efteråret 1981 til frk. Ragna Tonnesen, at hun, Nanna, sammen med sin familie i 1910 flyttede ind på "Gæstgivergården", Br. (nu Storegade 38), som de overtog efter den foregående ejer, gæstiver Madsen, vistnok en broder til grosserer M. A. Madsen, Br. Skofabrik.(Det forekommer mig, at denne indflytning fandt sted lidt tidligere. bak)
12
Bendiksen, Laust, Tømmerby, nekrolog i Vestkysten 21/12 1963.LB var f. i Hillerup, Ribe, overtog i 1920-erne sin morbror Anders Olesens gård i Tømmerby og fik her sin livsgerning. Sad i sognerådet, formand for Tjæreborg sparekasse. Søn Holger fører gården videre.
13
Bertelsen, J. P. Hedegaard, skorstensfejermester og hustru, Valborg Hedegaard, Ribevej.Avisudklip fortæller om JPHB´s 70 års fødselsdag d. 29/9 1961, og Valborgs do. d. 3. marts 1967. Han er f. i Lundskær, Tamdrup sogn, ansat 1/5 1930 i Ribe amts 1. distrikt med hjemsted Br. Valborgs data ej anført.
14
Borgernavne i Bramming, skrevet af Anna Beier Iversen, Odshøjvej 16, 1. th. maj 1985. - På arkivets anmodning fortæller ABI om en del personer og deres bosteder i Bramming omkring 1930-erne.ABI nævner bl.a. skrædder Jepsen, Kaj Pilegård, barber Nielsen, cigarhandler Petersen, vognmand Aksel Nissen, brugsuddeler Lind, fiskehandler Thomas Severinsen, sergent Petersen, trikotagehandler Bendiksen, Peder Christensen, købmand P. N. Andersen,, blikkenslager Winther, karetmager Frydendahl, gartner Jørgen Simonsen, rejsebud Rønn, staldkarl Marinus Frøsig, staldkarl Johannes Johansen og købmand P. Schou.
15
Breitenbauch, Børge Ernst, Degnevangen 10, Thisted.Børge E. B. spørger i brev af 26/8 2000 om oplysn. om sin far, Karl Andreas Breitenbauch, som iflg. eget udsagn skulle have opholdt sig i Br. d. 22/7 1910, på et postkort fra dengang iført tømrertøj. - Arkivets svar af 29/8 2000: Arkivet har intet om nævnte fader.
16
Bruun-slægten, skomager, Nørregade 5, Br. Fortæller: Vognmand Niels Thomsen, Elmegade 46, d. 29/11 1982.Vedr. Bruun-slægten nævnes bl.a.: Anna Kirstine og skomagermester Ditlev P. Bruun, de var forældre til skomagerne Olaf og Villy , Nørregade 5. Frøken Metha Emma Bruun, Ribevej 10, f. 1900 i Darumvej 64, fortæller febr. 1983 om sine forældre, sin barn- og ungdom og sit virke. Boede til sidst hos datteren og svigersønnen Johanne K. og Johannes Petersen, Ribevej 10. - Den 83-årige Emma Pedersen, De beskyttede boliger, Tofterup, (tvillingsøster til Meta Bruun), skriver i juni 1984 om barndom, skolen, og søen, hendes ældste broder Hans Kruse, Br. Mølle, missionær Topholm og dennes datters begravselse - den første på Sct. Ansgar Kirkegård.
17
Busk, H. landsretssagfører, Korsgade 2a, Vejen. Brevveksling dec. 1983 mellem Br. Byh. Arkiv og Busk ang. slægterne Busk i Terp og Vong m.v. Kirkebogsudskrifter og uddrag af fæsteprotokollen for Br. Hovedgård, som er i arkivet.
18
Carlsen, Anna K. Buhl og Esther Wielbank, Søparken 42, Br. (De er søstre)AKBC fortæller om sig og sin slægt og nævner desuden bl.a. Enevoldsen, Terp, Ejnar Plauborg, Sigrid og Axel Bigum, Stürk, Tømmerby, Paul Lund, Br. Hovedg.
19
Christensen, Asty Gjerløv, fru, Sportsvej, Br. fyld. 70 år d. 4/1 1969. Avisudklip, Vestkysten?AGC, (der er søster til fru Mary Rée, Esbjerg), stammer fra Mors og var g. m. elværksbestyrer Gjerløv C. Br. Elværk. Børn: Inge og Lise.
20
Christensen, Jeppe Knudsen, død i Tønder i 1947.På et brev af 17/8 1999 fra Lokalhistorisk forening og arkiv, Tønder, med ønske om oplysn. om nævnte Jeppe svarer vi, at vort arkiv intet har om ham og henviser til Esbjerg arkivet.
21
Christiansen, Jørgen, Br. bys afskedsfest for JC m. familie før flytning til Esbjerg. 449-1983-.+ Udklip, Vestkysten 22/11 1933: Fhv. forretningsfører J. Christiansen og hustru har guldbryll. d. 24/11 1933. Bopæl: Danmarksgade 12.Festtalerne ved afskedsfesten beskrev bl. a. hans store indsats for Br. Lystanlæg, talt af gartner Jeppe Noe Hyldahl, pastor Tage Møller, efterskoleforstander Niels Hansen (Mortensen. bak). Førstelærer Aage Manich, bygmester Morten Hansen. Gross. M. A. Madsen og lærer Jæger. Konens navn: Maria Dorthea, d. a. Jeppe Jessen, Hodde.- Deres guldbryll. er også omtalt i Esbjergbladet 22/11, og Vestj. Social-Dem. 23/11. - Avisudklip m. foto af hr. og fru Christiansen forud for bortrejsen fra Br.
22
Christiansen, Leif, kommunaldirektør, Br. Udklip. + avisfoto.Udklip af Vestkysten d. 27/6 1981 fortæller om LC's uddannelse og første tid i Br. kommune.
23
Christophersen, Niels Erik og hustru Pyllis, stationsforstander, stationen, Br. aug. 1978.NEC, der var den sidste stationsforstander i Br. beskriver sit levnedsløb ved DSB
24
Clausen, Harald Knude, Blåmejsevej 3, Hundested, skriver om sin tid i Nørå 1908-1915, i alt 53 sider. HKC f. i Esbjerg 28/4 1902 i Havnegade. HKC har en slægtsbog med aner tilbage til 1590.Ankomst til Nørå: 15/3 1908, han omtaler bl. a.engvanding, lærer/kirkesanger Thomas Klausen, Nørå skole, grdr. Peter Brix og Meta, august-sommermarked i Br. Hans Jørgen Nissen, frk. Norn, Johs, Ågård, Br. Klædevarefabrik, sognefoged Hans Ibsen Iversens brændevinssalg. skorstensfejning, Hans Fr. Vind, klog mand i Br. Eskild Kursmed, Jens Marius Sørensen, Niels Godtfredsen og Laust Bro.
25
Clausen, Thomas Peder og Anne Marie Josephsen, lærer, Nørå Skole. - I et brev af 17/4 2004 beder Sigrid Christensen, Bregnevej 32, Værløse, om oplysninger om denne fasmilie, som også er hendes familie. Arkivet sendte hende oplysninger fra punktet "Anna/T. P. Klausen" i arkivets oversigt "Navn2", se denne.
26
Devantier, Hans Peter, ledvogter, og hustru Ellen Marie, Br.HPD forklarede efter togulykken i Br. d. 26/7 1913, at hans hustru Ellen Marie, f. Andersen, stod ved bommene i Br. (v. Kikkenborg), da toget passerede. (Udsnit af bogen "Bramming og Banen" udgivet af Br. Bibliotek 1983.)
27
Enevoldsen, Anders Holm og Bothilde, Sportsvej 14, Br. Guldbryllup 1970.Karl Jensen, Plantagevej 47, fortæller nov. 1970 om ægtefællerne Enevoldsen, tidl. Terp, om deres tid i Terp, ejerforhold og slægtsforhold m.v. børn: Maren og Carl.
28
Engers, L. bankmand, Blegdalsparken 61, Aalborg. - 466-1989 -På opfordring skriver LE 7/3 1984 om byens pengeinstitutter, Bramming Bank, Den Danske Bank, Landmandsbanken, Ribe Diskontobank, Handelsbanken og Landbosparekassen samt personer i disse pengeinstitutter. Desuden fortæller han om nogle af byens virksomheder Jydsk Luksus-Møbelfabrik/Bramin, automobilforhandler K. S. Kristensen, Nilsson, + mange flere. Oplysningerne er koncentreret omkring perioden 1920-1940 ca.
29
Eskildsen, Hans og Abelone, Mulvadvej, Br.Hans og Abelones dattersøn, Ib Madsen, Anholtvej 5, Thyborøn, oplyser 31/10 1992, at han er søn af Johanne og Michael Madsen, Mulvadvej 55, og sender 2 fotokopier af de nævnte personer. Endv. nævner han Andrea og Mads Madsen, Ribe, der kom til Mulvad. Johanne er datter af Hans/Abelone.
30
Familien Karen og Hans Sørensen, foto m. tekst.Familiefoto af familie Sørensen viser på flankerne Hans Sørensen og hans kone Karen, og mellem dem sønnerne Henry, Svend og Karl. (Foto: C. K. Olesen, Br.)
31
Flintholm, Hans Hansen og hustru, Dagmar, bagermester, sognerådsformand, Jernbanegade. - 1524-2002.En mappe med alt om HHF og hans tid i Bramming.
32
Flyvbjerg, Svend Peder, bager, Sct. Knudsallé 13, udklip af Vestkysten.V. skriver 27/10 1980, at SPF fylder 70 år d. 28/10 1980. Han er f. i Varde. Fra ca. 1945 selvtændig bagermester i Br. i 30 år.
33
Georgsen, Jørgen og hustru Petrine, arbejdsmand, 1905 til Br. - 1122-1995.Grethe Skovsgaard, Nyhavevej 114, Odense SØ, fortæller i brev af 28/2 1995 om sin slægt. Til denne beskrivelse er vedføjet uddrag fra Vestkysten om samme familie. Andre navne: Anna Stougård, Grønnegade 77, Esbjerg og Birgit og Per Hein Jensen, Bygaden 20, Endrup.
34
Gjerlevsen, Mads og hustru Karen, Hjortkær/Nørå.Læge Johan P. Karkov, Skolegade 4, beskriver i brev af 6/10 1978 sin familie Gjerlevsen.
35
Gosvig, Søren og hustru Karen, Mulvadvej/Østergade, entreprenør.Fru Karen Gosvig, Østergade 6, fortæller 5/10 1984 om sit liv og sin slægt. Der nævnes en del navne bl.a. arkt. Chr. Jensen, Johs. Sørensen, Magnus Madsen, Marie og Johs. Ravn, Mads Lind Schmidt og Klinge.
36
Grøndahl, Robert og hustru Mary f. Madsen, murermester, Fundersallé 5.Enkefru Karen Marie Poulsen, Godthåbparken 30, Br. fortæller 22/10 1982, at Robert og hendes søster Mary blev g. ca. 1919. Deres børn bosatte sig på Sjælland, hvorefter forældrene byggede hus til sig selv i Korsør.
37
Gustavsen, Harry og hustru, Esther, anlægsgartner, Gabelsparken 27.Udklip fra Vestjysk Ugeblad 9/10 1975 viser et indlæg fra "K.P." i anledning af HG´s 50 års fødselsdag d. 14/10. Heri omtales hans levnedsløb og gøremål. (HG døde sept. 1992)
38
Hansen, Ellen og Margrethe, søstre, Skolegade 25, Br. I interview med søstrene Hansen d. 14/2 1984, fortæller de om deres slægt og tilværelse. Deres oldefar var den i sin tid på egnen berømte "Æ kursmed", som er omtalt m. foto i mappe A62 i arkivet. Søstrene omtaler også købmand P. Schou og hustru Ane.
39
Hansen, Erna og Harald, Lumbyesvej 14/82, Fredericia. - Erindringer. - 891-1991.EH, der er f. Mortensen i 1918 som d. a. vognmand P. C. Mortensen, i Skolegade 9, fortæller (til Inge Høy Kristensen) træk fra Br. d. 25/6 1990. Faderen havde lillebil og vognmandsforretning. Fra 2 ægteskaber var de 13 børn i hjemmet, 5 drenge i det første, 6 piger og 2 drenge i det andet. De havde ca. 12 heste. Hun nævner bl. a. Endrupholm, sprittere på overnatning, cirkusbesøg, skøjtebane på markedspladsen ved overrisling. Palmehaven. Løjer nytårsaften. Første radio, et hjemmelavet krystalapparat. Spisning af fælles fad.
40
Hansen, Hans, Darum/Solgården. Interview.I interview med HH, Solgården, d. 25/5 1982, fortæller HH om sit liv og virke, f. i Esbjerg 1893 som søn af Ingvard Hansen. HH nævner bl.a. proprietær Eich, bødker Thomsen, Sejr Oksenvad, Chr. Bach, Slebsager, Chr. Lang, Høe, møller poulsen, Br. "Landbohjemmet", Nørregade, Hans Thorup, Niels Gotfredsen, Nørå, Otto Andersen, Lourup, forvalter Harbo, proprietær Rathmann, Edel Hansen og Agnes Johansen, begge Darum
41
Hansen, Hardy og hustru Mary, gartner, Gl. Vardevej 90, 9. sal, Esbjerg. - Interview.HH oplyser 28/10 1986 om sit livsforløb, sin familie. Han adopteredes ca. 1905 af købmand P. C. Andersen og hustru Maren, Storegade 45. Han nævner bl. a. tømrer Hans Christensen. skomager Andreas Hansen, Thyra Hansen, børstenbinder Simonsen, "Persillegade", staldforpagter Steffensen, Hans Boesen, Fred Boesen og Hermansens rulleforretning.
42
Hansen, J. P. og hustru Ella, konsulent, Sct. Knudsallé, 3 avisudklip fra Vestkysten.Udklip 2/7 1976 om JPH´s 60 års fædselsdag d. 3/7 1976. Han v. f. på Lolland, ansat i Ribe Amts Husmandsforeninger i 1945, sognerådsmedlem i Br. 1952-1970. JPH døde 1/9 1979. - 2 udklip med mindeord om JPH fra Chr. Sørensen, Tirslund og Sv. Åge Hansen, Janderup.
43
Hansen, Jepbine, Storegade 8 (nu nr. 7) . Hun boede på 2. sal i denne som lejer hos skomagermester Klingenberg.JH, der er f. 5/2 1890 som d. a. grdr. Chr. Hansen og hustru Ingeborg, Ilsted. I marts 1960 fortalte JH om sit liv og sin tilværelses forløb og nævner bl.a. læge Møller, Gørding, og læge Lassen, Holsted, skarlagensfeberforløb, rationering under 1. verdenskrig. JH var gennem 30 år husbestyrerinde for grdr Lauts Schmidt, Kragelund. Hun tog moderne idéer lidt ilde op.
44
Hansen, Johannes, smedemester, Solgården.Håndskrevet brev fra JH okt. 1965 med oplysn. til Vestkysten om sin 85 års fødsdag d. 24/10 1965. Beskriver meget kort data i sin tilværelse. Han var leder af byens første brandvæsen. Døde forsommer 1968.
45
Hansen, Karen, frøken, Storegade 96, Br. (Se art. i Lokalåbog 2003 om "Karens Tid i Tømmerby". - 1533-2002. I art. i årbogen gengives frit oversat hendes dagbog fra årene på Tømmerby Mark. I de sidste år af hendes liv boede fhv. dræningsmester Mads Olesen hos hende, og huset blev vistnok hans. Til slut var hun næsten blind.
46
Hansen, Karen, Storegade 96, Br. - 1518-2002.Karen Hansens livsforløb beskrives side 99 i Lokalårbog 2003 på grundlag af hendes egen dagbog, som er i æske A189.
47
Hansen, Kirstine, f. Sørensen, dødsannonce i Vestkysten d. 9/4 1949.Samme dag i samme avis er nekrolob over Kirstine Sørensen, som var enke efter handelsmand, landmand Chr. Hansen, tidl. Sneum. Hun havde 2 døtre, Margrethe og Ellen Hansen, den ene lærerinde. - Chr. Hansen nævnes også i mappe "Ølbrygeri" i arkivet. - De 2 søstre boede til sidst i Skolegade 25
48
Hansen, Mads og hustru Karen, inkassator, Nørregade 11. Deres data nævnes.
49
Hansen, Marius og hustru, Marie, f. Schmidt, bogtrykker, Br.Marie/Marius blev viet i Br. d. 2/9 1904. Bryllypssange foreligger. Slægtsliste foreligger. Mange steder og navne nævnes, "Lundmegård", "Grauengård" og "Tornely". Div. data, slægtstavle m. v. er fra Hans Toft, Havbakken 29, Esbjerg V. - 1539-2003.
50
Hansen, Niels Laurids Engers og Kirstine, Hellesvej 12, Br. - 312-1981. Paul Lunds biografi.Paul Lund beskriver visse familieforhold vedr. Engers-Hansen-slægten og "Sneumgård".
51
Hansen, Reinhardt, manufakturhandler, Storegade 1. + foto af RH.Det var vistnok et kort åremål, RH drev forretning i Br.
52
Hansen, Severin og hustru, Clara, Drejervej 3, Br. Interview m. CLara H.CH fortæller d. 4/9 1986 om sit liv og arbejde samt nærmeste slægt. Hun nævner desuden Karen og Morten Hansen, Frederik Andersen, bladhandler Andersen, Klædevarefabrikken, Skotøjsfabrikken, Helge Jensen, Cero, Severin døde 1945. Se evt. også Clara H´s, beretning vedr. "Cementvarefabrikken"/Slaggebetobfabrikken", Ulrik Sørensens fabrik. Clara H. døde 1996, og i nekrologen siges, at hun en tid var kogekone.
53
Hansen, Søren P. Sportsvej 18, fyld. 70 år d. 28/4 1962.Art. fortæller om hans liv og arbejde. Han var g. m. Angelika.
54
Hestbech, Chr. og hustru Maja, købmand/teglværksejer, Br. + foto af CH. - 1519-2002.Slægtstavle og familiebeskrivelse fra CH´s barnebarn, Inger Hagen Ejlers, Tranegårdsvej 4, 2. tv. Hellerup, af 19/7 2002. + nekrologer.
55
Hjort, Frands og hustru Inger, fhv. grosserer, Storegade 82, Br. - 1 avisudklip 18/1 1983 om FH´s død.Uklip siger, FH var fra Tjæreborg, uddannet i mejerifaget, blev selvstændig grossist i Br. Var sognerådsmedlem, mælkedommer og sanger. Sønner: Hans i USA, Peter i Hejlsminde.
56
Holding, Clara, sygeplejerske, Br. - Æske A189, Jakobsens udklip.
57
Holt, Åge og Hans Nielsen, Br. Skænkede store beløb til forskell. side.I en art. i JydskeVestkysten d. 16/1 2000 fortæller fru Metha Margrethe Nielsen, Sct. Knudsallé 13, om Holt-familien, der boede på Mulvadvej 49. + Art. i JV d. 16/1 om skulpturen, Solgården købte for en del af arven fra Holt Nielsen.
58
Høeberg, Peter og hustru Ane, vognmand.I interview af 9/9 1983 fortælle Ane Høeberg, Solgårdsvej 57, om sit liv og sin tilværelse. Hun nævner bl. a. vognmand Jens Jensen, handelsmand Andreas Riis, sønnen Henry og dennes kone Olga, Hakon Tange, Opsneum, handelsmand Christan Nielsen og vognmand P. Mortensen
59
Ibsen, Søren Chr. og Anna, direktør, Nørregade 30, Br.Lagermand Jørgen Chr. Chr. Ibsen, Falkevej 19, (g. m. Ruth Egebjerg Ibsen) fortæller 12/10 1984 om sine forældre Anna og SCI bl. a., SCI var f. på "Mulvadgård", Mulvad ca. 1864, blev g. m. MNethea, der døde 1916, derpå 1923 g. m. Ann Henriette Laursen, Jernved. SCI døde 1951, Anna døde 1971. Han nævner også Kamma Sørensen, Emilie, søstrene Ellen og margrethe Hansen,.
60
Iversen, Anna Beier, Odshøjvej 16, 1.th. Viborg. - 779-1988. ABI fortæller om sin slægt, primært hendes børn. Hun er datter af gæstgiver Johan Beier, Gjæstgivergården, Storegade 38, Br.ABI oplyser 16/2 1988, at stenen på hendes forældres gravsted på Sct. Ansgar kirkegård er lavet af Hansen Jacobsen, Vejen. - Hun oplyser om sine børn: Else Marie, f. 1938, sekretær for sin mand i Viborg. Iver, f. 19/40, ansat i Dansk Rumforskningsinstitut. Claus, f. 1943, chefstilling i San Fransisco i firmaet Vanellis Seafood. Svend, f. 1947, overlæge i Nykøping, Sverige. - Endv. oplyser ABI 10/11 1985 på vor forespørgsel, at hendes mor er døbt Kirstine Marie Simonsen og f. 4/8 1876 i Nimtofte sogn.
61
Iversen, Hans Ibsen, Fiskerivej 4, Nørå. Mindeord.Lærer Jørgen Iversen, Skygge, Engesvang, skriver i Vestkysten d. 19/12 1922 mindeord om sin far Hans Ibsen Iversen og nævner div. data om faderen, der havde mange betroede poster, bl. a. sognefoged. Faderen døde i Nørå d. 7/12 1922.
62
Jaedeke, Hans Peder og Ingrid, murer, Sportsvej 11, Br. - Interview.HPJ fortæller om sit navns oprindelse og om lidt racisme i hans barndom samt skolegang i Darum Martks Skole.
63
Jensen Edith Dalgård Jensen, Præstevangen 26, Ansager, skriver 21/8 1989 om sine forældre, Johannes Chr. Aagaard og Alvilda Elisabeth, lærer i Nørå skole, samt om skolens indre forhold og traditioner m.v.I Edith Dalgård Jensens beskrivelse nævnes bl.a. lærer Th. Clausen, Meta Clausen, skribentens søskende Ellen, Astrid og Astrid-Ruth. Endv.: Sikringsstyrken, Helge, Meta og Peder Brix, sanitetsforhold, el-strøm i 1928, legepladsen, islænderhest, bil i 1923, Theodor Alving/Theodor Martin Jensen, Anne Margrethe Elm, aftenskole, Auning, hønseri, dilettant, udflugt, Valdemar Dalgård Jensen, Sportsvej 6.
64
Jensen, Alfred G. og Kirstine, skræddermester, Nørregade 16, Br. Biografi.I "Dansk Skrædderi", forlaget Danske Erhverv 1948 skrives side 151, Biografisk Afdeling, om AGJ og hans data.
65
Jensen, Andreas M. grdr. Nørå, udklip af Vestkysten 16/1 1961, nekrolog.AMJ død, 83 år. Var f. på gården han drev. Sønnen Chr. driver gården videre. Efterlader datter og 5 sønner.
66
Jensen, Erna, Thorsensvej 5, Br.Fru EJ fortæller 30/4 1981 om slægt og div. navne i Br. bl. a. Søren Klint, Anna og Jens Møller, Kristian Jensen Møller, L. P. Espersen, Frode Høy og Johanne Espersen.
67
Jensen, J. L. kaptajn/tobakshandler, Storegade 20, Br. - 786-1988.JLJ skriver erindringer i febr. 1946 og nævner her, at han som 17-årig kom ind i den engelske handelsflåde og gik på Fanø Navigationsskole i 1894-95, tog styrmandseksamen i 1899 i South Shields og skibsførereksamen samme sted juni 1901, var i 3 i Vancouver B.C. tog 1913 til Japan, da krigen var slut i 1918 rejste han fra Konstantinopel hjem til Danmark efter 17 års fraværelse.
68
Jensen, Karl og Johanne, Plantagevej 47, Br. + foto af KJ. - Interview.KJ fortæller 25/2 1960 om sig selv og den spanske syge i 1920, sygdommens forløb i hans hjem, flytning af lig fra kirkegård til kirkegård m.v. , fund af oldsager i hans mose i Terp. (Samtidig nævner jeg bronzhalsringen, som jeg for en tegning købte af grdr. Mogens Clausen Schmidt, Terp, og afleverede til Esbjerg Museum). Karl blev kaldt "Karl Maler", hvad han vistnok også var uddannet som). Bilag: Regnskabsoversigt for KJ for året 1940 + KJ´s egen beskrivelse af sit livsforløb. + udklip om KJ´s og Johannes fødselsdage.
69
Jensen, Poul, husmand, Terp/Bramming. - Kronik af fotograf C. K. Olesen i Vestkysten d. 14/9 1929.CKO fortæller vidt og bredt om Poul Jensen, som var med til at stifte mange husmandsforeninger og var en kendt person på de bonede gulve i hovedstaden. CKO nævner flere af sådanne tilfælde, hvor døre åbnede sig for PJ.
70
Jensen, Rask Bloch og Dagny, tømrermester, Ribevej. - Udklip.Vistnok Vestkysten juni/juli 1962: RBJ og hustru har sølvbryllup d. 2/7. Endv. deres data m. v.
71
Jensen, Svend, Nørregade 118, Esbjerg. Jensens erindringer. - Æske A189.SJ, der er f. i Nørå, som s. a. Johanne og Karl Jensen, Nørå, beskriver sin families data m. v. samt fortæller om sit eget livsforløb på Br.-egnen. m. v.
72
Jepsen, Hans og Marie, skrædder, Storegade 28, Br.Fhv. kæmner i Brørup, Kaj Pillegaard, Østerallé 11, Brørup, f. i Br. i 1921 som s. a. viktualiehandler Laurids Pilegård Jørgensen, fortæller 4/11 1985 om sine morforældre, skræddermester Hans Jepsen og hustru Marie. HJ var f. i Eskelund, Brørup, Marie var f. Echardt i Dover, og de havde af børn kun Edith, g. m. Laurids i 1921. Der nævnes også Bodolf Hansen, Arne Ørnskov, Frands Hjort og købmand Ullerichs.
73
Jernbanegade 2, Br. - Husskitse.Eigil Rohde Johansen beskriver i april 1983 via en skitse, han har lavet, hvem der havde butik/virksomhed i eller boede i Jernbanegade 2 i 1930-erne. Her nævnes bagermestrene Schlosser, Friis, Christensen, Dyg og Vald. Pedersen. Af virksomheder nævner han: hjemmeskofabrik, cykelforretning, kurvemøbelfabrik, frisør, damesalon og forsikringsbutik.
74
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. - "Slægt og venner". Skrivelse af 16/3 1983.I skrivelse af 16/3 1983 beretter ERJ om slægt og venner, allesammen personer, han har kendt eller talt med, bl.a. hans nærmeste familie, samt Johs. Schults, Rohde Klint, Johannes Schmidt, sadelmagerne Kristensen og Poulsen, malermester Hans Jensen, C.M.Wind, P. E. Pedersen, Jens Knude, Maren Rasmussen, Drögemüller, Midtgård, Gudmund Rohde, M. A. Madsen, Johanne Nielsen, Chr. Jørgensen, Chr. pultz, Jens Møller Sørensen, skrædderne Hartvigsen og N. Chr. Jensen, Bodolf Hansen, D. P. Bruun, Anton Sønder, rebslager Puggaard, og skorstensfejermester J. Hedegaard Berthelsen. I en tilføjelse af 21/4 1983 beretter ERJ bl. a. om Tømmerby Marks skole og dens lærere.
75
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. - 1265-1998.ERJ fortæller i brev af 15/4 1998 om murermester Anders Elius Olesen Skjærbæk, Plantagevej 17, og købmand P. N. Andersen Storegade 3. Omtaler deres data, familie, levnedsløb mv.
76
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. - Foto + data. - ERJ er f. 27/3 1926.Olaf Baks foto af ERJ af dec. 1964 taget i hans skomagerværksted, Storegade 60 + div. oplysninger om hans samling af skomagerværktøj og snere overgang til is- og pølsekiosk samme sted indtil flytning til Kildeparken ca. 1982.
77
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. - Sct. Knuds Kilde, Br.ERJ fortæller i oplysninger af 24/6 1984 om Sct. Knuds Kilde, Br. og August F. Schmidts bog herom.
78
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. - Supplerende oplysninger/erindringer af 26/3 1983.ERJ omtaler heri Mary og K. Bejter Lauridsen, avisen Sydvestjyllands kontor, Baltica, Ole Kühnel, Andreas Christensen, Metha Christensen, Hagen Nielsen, Dora og Lars Chr. Mandsberg, Anders Jensen, Jac. lunds pumpefabrik, Br. Ægpakkeri, Br. Legetøjsfabrik, Rive-fabrikken, Gabelsvej 2, Carl Friis, Wagner Friis, A. A. Ølgårds hattesalon, karetmager Frederik Pedersen, bror til Iver Pedersen
79
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. 10 ark håndskrevne oplysninger af 19/4 1983 om huse og personer i Br. i tiden 1930-erne og opefter.Vedr. Storegade nævnes: Nr. 49-47-24-67-69-63 og en række personnavne med tilknytning til det pågældende husnr. nævnes/beskrives. - Endv. omtales Fengersallé 25 og navne vedr. dette hus.
80
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. beskrivelse af 14/4 1983 af personer og firmaer i Br.ERJ nævner heri: Br. Materialhandel v. Nilsson, manufakturhandler Schneider, købmand Bundesen, materialist Finn Laurbjerg, skomager Anton Christiansens hjemmeskofabrik, Hedvig Christiansen, skomager Ude Haahr Pedersen, Regnar Johansens kurvemøbelfabrik, barnevognafabrikant Rasmussen, malermester Jørgen Dinnesen, bagerfamilien Schlosser, barber Chr. Pultz, manufakturhandler Bendiksen, Nørregade 8, kommunekontor samme sted, endv. oversigt over nogle af de huse, i hvis indre Jørgen Dinnesen malede billeder på væggene. Endv. nævnes Br. Efterskole, Ole Hansen, forstander Damm, Vagn Ebbesen, Georg Lauridsen, Åge Nissen, Sv. Houborg og Preben Johansen.
81
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. oplysninger af 1/6 1984.ERJ omtaler heri Tobias Poulsen, Niels Poulsen, Chr. Jørgensen, Mads Flytkjær, Bech Madsen, V. Bohn, Ejner Køhler, Chresten Jensen, Palmehaven og Dinesen.
82
Johansen, Eigil Rohde, Kildeparken 47, Br. Slægstbeskrivelse. Æske A189.ERJ beskriver Sølbeck/Rohde-slægten gennem 300 år fra ca. 1700 og frem. Endv. samme slægt i 200 år i kortere version.
83
Johansen, Erhardt og Johanne, urmager, Ribevej 19/Storegade 32, Br. - Interview.Johanne Margrethe Johansen, Ribevej 19, fortæller i febr. 1983 om sin familie og sit liv, en slags barberet slægtstavle, samt om opførelsen af Storegade 32.
84
Johnsen, Knud Valdemar og Edith, fhv. vognmand, Ribevej 21. Guldbryllup d. 13/5 1978.Fhv. uddeler i Br. Brugs, Jørgen Mikkelsen, Lunagård 4, der er gift m. en søster til KVJ skriver om guldparret bl.a.: VJ er f. i Sdr. Vium, Edith stammer fra Skanderborg.. Startede cykel- og mekanikerværksted i Glejbjerg i 1932. Flyt til Br. 1948 og startede "Br. Turistfart" + biler uden fører. Har en datter i Vejle.
85
Johnsen, Aage og Agnethe, Nygårdsvej 15, Br.Efter aftale skriver AJ , der fyld. 75 år febr. 1979, at han er f. i Esbjerg, uddannet bankmand i Br. udvandrede jan. 1924 til Chicago, USA, etablerede entreprenørfirma med 14 ansatte. Da hans første hustru Emely døde, rejste han til Europa. I Danmark traf han enkefru Agnethe Hansen, de blev gift. Aage har sønnen Aage Robert Johnsen i USA. (Agnethe er enke efter frisør Adolf Hansen, Br.)
86
Josefsen, Hans N. og Inger, Gabelsvej, Br. + 2 stk fotos af HNJ og hans hobby: macramé.HNJ og Inger boede i et lille, hvidt, paptagtækket hus på en lille sidevej til og øst for Gabelsvej, nu nedrevet. HNJ var en årrække banearbejder ved DSB og hans store hobby var at knytte ting af sejlgarn, kopper, skåle, gryder m.v. Foto viser tingene. Dødsann: HNJ døde i Fakse d. 16/2 1981. Underskrevet af børnene, begravet v. Sct. Ansgar Kirke. Sønnen, traktorfører Svenning Josefsen og hustru Åse, boede i 1981 i Fladsbjerg, Gørdingvej 2. Nekrolog.
87
Jørgensen, Niels Marius, Mulvadvej 7, Br. varmemester.NMJ´s egen beskrivelse af sit livsforløb, samt stort udklip af Vestkysten af 2/10 1984 + hans livsforløb m.v. + avisfoto.
88
Jørgensen, Peter og Marianne, direktør/grossist, Gabelsparken 6, Br. Udklip.Udklip af JydskeVestkysten af 23/8 2003, handler om hans 40 års fødselsdag og beskriver hans levnedsløb. + avisfoto af PJ.
89
Jørgensen, Rigmor, Br. - Udklip af Vestkysten.Paul Lund, Br. Hovedgård, skriver i et læserbrev d. 3/5 1980, at RJ nu forlader Br. for at bosætte sig hos datteren Lise Mose, g. m. salgsdirektør Svend Mose, Sjølund Mølle, Vamdrup. PL beskriver RJ´s karakter og indsats i hjemmet/virksomheden. (Bramin).
90
Jørgensen, Rigmor, fru, Solgårdsvej 7, Br. Interview.Fru RJ fortæller 1/9 1988, at hun er f. i Ulfborg som d. a. Thyra og Hans Tubal Hansen, g. 1925 m. fabrikant Thomas Bjerrum Jørgensen, Br. samtidig blev hendes mor, der nu var enke, g. m. landmand Peter Junker, "Hjørnebo", Brammingborgvej. RJ var centraldame i Br. sammen med Nancy Bohn og Mathilde Hansen.
91
Kastbjerg, Andreas M. Farup Kirkevej 1, Farup, Ribe, fortæller om familie i Bramming d. 4/1 1998.AMK nævner heri bl.a. sine forældre Pouline og Kristian Kastbjerg, "Tango-Peter", Ribevej, Bertel Hauge, bybud Jonas Martinussen, Mette og Jens Kastbjerg, Andreas Kastbjerg, Jenny Kastbjerg, Anne-Marie Kastbjerg og Andreas Madsen Kastbjerg.
92
Kjær, Thomas Sørensen og Agnes M. Mulvadvej, Br. Fortælling/Udklip.Deres data er indkodet i "Navn2". Se denne.
93
Klemensen, Arvid, filmfotograf, Br. - 412-1983.E. Rohde Johansen, Kildeparken 47, Br. fortæller i skrivelse af 17/3 1983 om filmfotografen Arvid Klemensen. Han var s. a. cykelhandler K. Klemensen, Nørregade 10, Br. ERJ beskriver Arvids levnedsløb m.v. samt fortæller om div. indehavere af kiosken, Nørregade 10, Henriksen, Lange og Johnsen.
94
Klingenberg, Jes Poulsen og Elise Margrethe, portør, Storegade 53, Br. + 2 stk fotos af Elise. + usædvanlig interessant artikel om byens begyndelse.Elise er farmor til skomagermester Thorkild Klingenberg, Storegade 7, Br. - I et udklip af avisen Sydvestjylland 5/6 1949 fortæller Elise grundigt om sin tid i Bramming - byen havde kun 3 huse, da hun kom hertil. Elise fortæller overordentlig interessant om mange forhold i gamle dage.
95
Knudsen, Maren og Eskild, Terp, Br. Gunnar Jensen, Tingparken 33, Grindsted, ringede 3/11 1987 og fik oplysninger om Maren og Eskild, som er hans aner. De er viet i Br. 16/4 1829 og fik datteren Kirsten Marie 4/5 1829 - så det har jo hastet med det giftermål, sagde Gunnar Jensen. De fik deres sidste barn i 1843. Deres navne er nævnt.
96
Kristensen, Hans og Kirsten Marie, møllebygger, Br. Arkivet svarer d. 21/6 2004 Inge Clausen, Nr. Åstrupvej 15, Glejbjerg.Inge Clausen, der er Hans Kristensens tipoldebarn får i brevet oplysning om de vigtigste data vedr. Hans og Kirsten Marie, som omtales i en stor art. i Vestkysten i juni 1925 + deres foto.Hans og Kirsten Marie er begge f. i 1850, begge i juli. Han blev kaldt Hans Høj. Han er f. i Jandeurp sogn, hun er f. i Vejrs, Oksby sogn. De har 2 døtre og 5 sønner.
97
Kristensen, Laurids Høy, isenkræmmer, Storegade 10, Br. Et avisudklip m. avisfoto.Nævnte udklip er fra Br. Ugeblad af 23/11 1972 og handler om Høy Kristensens 40 års jubilæum i Br. hvor han startede 1/12 1932 og på jubilæumsdagen nu har 2 butikker i Br. I 1964 købte han butik nr. 2, Storegade 21, af Fordforhandler K. S. Kristensen. To sønner: Verner og Ole. -
98
Kristensen, Ole Kristian og Ane, Sportsvej 3, Br. - Anetavle fra Bent Hansen, Østergade 7, Vamdrup om denne familie. - 1335-1999.
99
Kristiansen, Kristiane Strandbygård, (Nanna), Østergade 13, Br. fortæller 8/11 1985 om sin slægt m.v.KSK nævner bl.a. sine forældre Ingeborg og Christen Strandbygård Kristiansen samt vognmand Laurids Jensen, tømrer Hartvig Petersen og Anna Katrine, Anders Iversen, Laurids Jakobsen, sine søskende: Hans, Gerda, Henrik, Else, Knud og Erik Kristiansen. Tobakshandler Morten Lauridsen, skrædder Andreas K. Jensen, Marie Jensen, Laura Jensen, gross. Hestbech, Br. mølles bageri, og snedker Chr. Jørgensen.
100
Kristiansen, Laurids, grdr. Hedvigsminde, Høe, Br. - Udklip fra Vestkysten.Nævnte udklip angår Laurids Kristiansens 70 års fødselsdag d. 31/7 1961. Han købte "H" midt i 1920-erne, har plantet mange læhegn på markerne, foregangsmand på dette felt.
Loading...
Main menu