Cập nhật Dự án ISG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
2
SKY A
3
Giá bán đã bao gồm VAT chưa có KPBT- Cập nhật ngày 22/08
4
DT T.Thủy 104,61 103,40 74,47 88.18 74,82 75,58 75,84 76,85 97,47 81.54 73,38 85,73 57.87 81,47 97,46 97,46 81,47 86,16
Lock căn
5
DT T.Tường 110,60 108,52 79,74 92,05 79,32 81,07 81,07 81,57 103,07 87,74 78,40 90,37 63,38 87,74 103,07 103,07 87,74 91,53 Đã bán
7
Số PN 3 3 2322223223223323
8
Căn số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 14 15 16 17 18
9
Tầng 2 4.4694.171 2.775 3.368 2.789 2.824 2.827 2.885 4.049 3.006 2.735 3.229 2.152 2.861 4.010 4.2073157 3.410
10
Tầng 3 4.5604.256 2.832 3.457 2.846 2.882 2.884 2.952 4.132 3.068 2.819 3.295 2.216 2.919 4.092 4.2933221 3.480
11
Tầng 4 4.5604.256 2.832 3.457 2.846 2.882 2.913 2.923 4.051 3.068 2.791 3.295 2.196 2.919 4.012 4.2503190 3.480
12
Tầng 5 4.6974.384 2.946 3.540 2.931 2.968 2.991 3.010 4.256 3.160 2.874 3.394 2.262 3.007 4.215 4.3353285 3.584
13
Tầng 6 4.697 2.946 3.575 2.960 2.968 2.991 4.172 3.160 2.874 3.394 2.282 3.007 4.215 4.3353306 3.548
14
Tầng 7 4.6974.340 2.917 3.540 2.931 2.968 3.001 3.010 4.172 3.180 2.895 3.394 2.282 3.027 4.215 4.335 3.285 3.584
15
Tầng 8 4.786 4.4673.002 3.643 3.047 3.055 3.098 4.380 3.272 2.958 3.493 2.348 3.094 4.338 4.461 3.401 3.652
16
Tầng 9 4.833 4.4673.032 3.679 3.016 3.086 3.088 3.129 4.294 3.272 2.979 3.513 2.327 3.094 4.338 4.461 3.401 3.652
17
Tầng 10 4.797 4.4903.037 3.648 3.047 3.057 3.092 3.131 4.308 3.280 2.962 2.355 3.101 4.268 4.478 3.677
18
Tầng 11 4.797 4.4702.949 3.597 2.958 2.998 3.002 3.041 4.308 3.280 2.982 3.523 2.335 3.122 4.498 3.409 3.657
19
Tầng 12 4.796 4.470 2.948 3.5772.9872.9983.0023.0394.308 3.259 2.962 3.503 2.335 3.101 4.268 4.478 3.389 3.657
20
Tầng 12A 4.661 4.343 2.894 3.4752.9032.9132.9172.9534.186 3.167 2.878 3.404 2.269 3.014 4.147 4.395 3.293 3.553
21
Tầng 14 4.429 2.931 3.5522.9392.9822.9843.0194.283 3.232 2.942 3.480 2.316 3.076 4.241 4.450 3.361 3.631
22
Tầng 15 3.016 3.0243.0683.0693.1064.406 3.325 3.027 3.581 2.382 3.165 4.364 3.458 3.735
23
Tầng 16 3.016 3.6553.0243.0683.0693.1064.406 3.325 3.027 3.581 2.382 4.364
24
Tầng 17 4.515 2.988 3.6212.9963.0393.0413.0774.409 3.294 2.999 3.547 3.136 4.323 3.701
25
Tầng 18 3.6643.0293.0753.0763.1104.459 3.360 3.063 3.627 3.198 4.415 4.632 3.742
26
Tầng 19 4.875 4.518 2.997 3.6293.0013.0463.0473.0814.417 3.328 3.035 3.593 3.168 4.374 4.588 3.707
27
Tầng 20 4.875 4.518 2.997 3.6293.0013.0463.0473.0814.417 3.328 3.035 3.593 3.168 4.374 4.588 3.462 3.707
28
Tầng 21 4.431 3.5952.9733.0173.0193.0524.375 3.264 2.976 3.524 2.341 3.107 4.500 3.395 3.672
29
Tầng 22 4.839 4.476 3.5952.9743.0203.0203.0524.334 3.266 2.979 2.343 4.291 3.678
30
Tầng 23 4.700 4.348 2.889 3.4582.8892.9342.9344.253 3.141 2.866 2.253 2.990 3.267 3.537
31
Tầng 24 4.700 4.348 3.492 2.934 2.934 4.210 3.141 2.866 3.394 2.253 2.990 3.267 3.572
32
Tâng 25 4.348 3.492 2.934 2.934 2.934 4.210 3.172 2.894 3.428 2.276 3.020 3.572
33
Tầng 26 4.263 3.424 2.876 2.876 4.128 3.110 2.837 3.361 3.235 3.502
34
Tầng 27 4.516 4.177 3.3562.7762.8182.848 3.048 2.781 3.294 2.186 2.901 4.201 3.170 3.432
35
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: Tên Khách hàng_đặt cọc mua căn hộ <mã căn hộ>tại DA ISG
36
37
38
Chủ Tài Khoản: Công ty Cổ phần TERRA GOLD Việt Nam
39
Số Tài Khoản : 252668888
40
Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – CMB Miền Bắc
(VPBank)
41
42
Thông tin tài khoản:
43
Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Thái Hưng
44
1, Techcombank - CN Hà Thành - 19032256888688
45
46
47
DỰ ÁN IMPERIA SKY GARDEN- SKY B
48
(Giá đã bao gồm VAT và chưa KPBT) Cập nhật ngày 22/08
49
104,61103,4074,4787,6574,8275,5875,8476,8597,4781,5473,3886.4557.9181,4797,4697,4681,4786.2
50
DT tim tường
110,60108,5279,7492,0579,3281,0781,0781,57103,0787,7478,4090,3763,3887,74103,07103,0787,7491,53
51
Số PN 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3
52
Căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12A 14 15 16 17 18
53
Tầng/HướngTB-ĐBTB-TNTNTNTNTNTNTNTB-ĐBTBĐBĐBĐBĐNĐN-ĐBTB-ĐBTBĐBLock căn
54
2 3.807 3.175 Đã bán
55
3 4.110 3.880 3.795
56
4 4.110 3.727 3.795
57
5
58
6
59
7
60
8
61
9
62
10 2.856 2.860 3.359 3.423
63
11 4.152
64
12
65
12A
66
14
67
15 4.129 3.491
68
16 4.129
69
17 2.905
70
18 3.408
71
19
72
20 2.909
73
21
74
22 4.076 2.772 4.069
75
23 3.930 3.390 4.032
76
24 2.934
77
25
78
26
79
27
80
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: Tên Khách hàng_đặt cọc mua căn hộ <mã căn hộ>tại DA ISG
81
82
Tài khoản CĐT
83
Chủ Tài Khoản: Công ty Cổ phần TERRA GOLD Việt Nam
84
Số Tài Khoản : 252668888
85
Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – CMB Miền Bắc(VPBank)
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...