IT-forum julemøte 2015 påmelding : Offentleg deltakarliste