ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
Wickham
Itchen Valley & Fryern FuntasiaWinchester, The Square & Shoal
Whitchurch Folk Day
Easton Chestnut Horse & Micheldever
Winchester Mayfest
Chilbolton & Barton Stacey with Mayfly MorrisThe Milbury & Upham with King John's MMOverton & North Waltham with Yateley MMHursley & TwyfordSarum, Duck Inn Laverstock
Houghton & Broughton
Winchester & St Cross
Wherwell & Abbotts Ann with Garston GallopersEaston/S Wonston Basing Clog
Clanfield Rising Sun
Sparsholt & Crawley
Saddleworth
Saddleworth
Hampshire Bowman with KJ
Cheriton Flower Pots
WMM Walking Tour
2
MonthMMMMMMMMJJJJJJJJJAAASS
3
DayWMWSaWSaWWWWThWSaWWWWSaSuWWSa
4
Date1681115182229512202629310173124252847
5
Robert AtwoodYYY
6
Mike AustenYYYYNNYYYNNNYYYYYNNNYY
7
Mike BennettYYNYYYYYYYNYYYYYYYYNY
8
John BurkeNNYYYYYNYNNYYNY?YNNNYY
9
Mike CowkingNYYYNYYYYYYYYYNNYYYNYY
10
Tom GregoryYYYNYNYYNYYYYY??YYYYYN
11
Zac GregoryYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYN
12
Adam KingYYYNNN?NNNNN??N???YYYYN
13
Ian NicholsNNyYyYyyyyyyNYyyyNNYYN
14
Bob OxtobyNYYYYYYNYYYYYN?YYNNNYY
15
Ian SmallyYyYyYyyyyyyYyyyyYYyy
16
Jonathan Stephens
YYYYYYYYYYYYYYYYYNN?YY
17
Harry StevensonNNyYyNyyyHNyYyyNyyyy???Y
18
Derek StewartYYYYYYYYYYYYYYYHYYYyyy
19
David WrightNYYNYYNYNNNYNNNY?YYY??
20
21
Nick Jerram
22
23
24
Musicians
25
Jonathan BellNYNYYNYYYYYYYYYYYNNYYY
26
Huw FrancisNNNNNNYNNNNNNYNYY??YY?
27
Geoff JerramYYY
28
Matthew WrightYYYNYYNYNYNYY?NYYNNY?Y
29
30
No of Dancers8111311121112111010812111098129981180
31
No of Musicians12122132122222133003220
32
Total WMM913141314121513111210141312101115991113100
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100