TKB.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
2
KHOA Y DƯỢC
3
4
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH KHÓA 1
2016 - 2017
96
Thông báo nhóm đi Bệnh viện tháng 4,5,6/2017
97
_Nhóm 1 (Nhóm BS. Minh Trí): Thực tập tại Bệnh viện C, 122 Hải Phòng
98
_Nhóm 2 (Nhóm BS. Tiến Bình): Thực tập tại Bệnh viện C17, 2 Nguyễn Hữu Thọ
99
_Nhóm 3 (Nhóm BS. Đình Tuấn): Thực tập tại Bệnh viện Hải Châu, 38 Cao Thắng
100
101
Tuần 18: Áp dụng từ ngày 15/5 đến 19/5/2017
102
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
103
Sáng
Từ 7h30
THỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆN
104
Chiều
Từ 14h00
Y học hạt nhân
(Thầy Hồ Xuân Tuấn)
Y học hạt nhân
(Thầy Hồ Xuân Tuấn)
105
106
Tuần 19: Áp dụng từ ngày 22/5 đến 26/5/2017
107
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
108
Sáng
Từ 7h30
THỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆN
109
Chiều
Từ 14h00
THỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNCĐHA hệ tiêu hóa
(Thầy Trần Văn Châu)
CĐHA bệnh lý hệ hô hấp
(Thầy Ngô Hữu Thuận)
CĐHA hệ tiêu hóa
(Thầy Trần Văn Châu)
110
111
Tuần 20: Áp dụng từ ngày 29/5 đến 2/6/2017
112
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
113
Sáng
Từ 7h30
THỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆNTHỰC TẬP BỆNH VIỆN
114
Chiều
Từ 14h00
CĐHA hệ tiêu hóa
(Thầy Trần Văn Châu)
PETCT
(Thầy Hồ Xuân Tuấn)
CĐHA hệ tiêu hóa (dự kiến)
Thầy Huỳnh Quang Huy
CĐHA hệ tiêu hóa (dự kiến)
Thầy Huỳnh Quang Huy
CĐHA hệ tiêu hóa (dự kiến)
Thầy Huỳnh Quang Huy
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Loading...
 
 
 
Lớp CDHA K1
LỚP YK14
Lớp DD14
LỚP DD13
LỚP YK15A
LỚP YK15B
Lớp DD15
Lớp 15N1
LỚP YK16A
LỚP YK16B
LỚP DD16
Sheet2
Sheet3