TKB.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA Y DƯỢC
3
4
5
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP Y ĐA KHOA YK15B
HỌC KỲ I, 2017 - 2018
6
7
8
9
Tuần 1: Áp dụng (từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)
10
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
11
Sáng
Từ 7h30
Phẫu thuật thực hành (LT),
P.401 Cao Thắng
Dược lý (LT),
P.401 Cao Thắng
Giải phẫu bệnh (LT),
BV CH-PHCN
Dược lý (LT),
P.401 Cao Thắng
Giải phẫu bệnh (LT),
BV CH-PHCN
Dược lý (LT),
P.402 Cao Thắng
12
Chiều
Từ 13h30
Chấn đoán hình ảnh (LT), BV CH-PHCNChẩn đoán hình ảnh (LT), BV CH-PHCNNgoại bệnh lý 1 (LT),
BV CH-PHCN
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
13
14
Tuần 2: Áp dụng (từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)
15
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
16
Sáng
Từ 7h30
Phẫu thuật thực hành (LT),
P.403 Cao Thắng
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
P.403 Hòa Quý
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
P.403 Hòa Quý
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
17
Chiều
Từ 13h30
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
BV PHCN
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
BV PHCN
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
BV PHCN
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
BV PHCN
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
BV PHCN
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
18
19
Tuần 3: Áp dụng (từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)
20
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
21
Sáng
Từ 7h30
Phẫu thuật thực hành (LT),
P.203 Hòa Quý
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
BV PHCN
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
BV PHCN
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
22
Chiều
Từ 13h30
Chẩn đoán hình ảnh (LT),
P.203 Hòa Quý
Chẩn đoán hình ảnh (LT),
P.203 Hòa Quý
Ngoại bệnh lý I (LT),
P.203 Hòa Quý
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
23
24
Tuần 4: Áp dụng (từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017)
25
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
26
Sáng
Từ 7h30
Phẫu thuật thực hành (LT),
P.402 Cao Thắng
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
P.402 Cao Thắng
Dược lý (LT),
P.203 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
P.402 Cao Thắng
Dược lý (LT),
P.402 Cao Thắng
27
Chiều
Từ 13h30
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Sinh lý bệnh - miễn dịch (LT),
P.401 Cao Thắng
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
28
29
Tuần 5: Áp dụng (từ ngày 4/9/2017 đến ngày 10/9/2017)
30
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
31
Sáng
Từ 7h30
Thực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnPhẫu thuật thực hành (LT),
BV PHCN
32
Chiều
Từ 13h30
Dược lý (LT),
P.402 Cao Thắng
Ngoại bệnh lý (LT),
P.402 Cao Thắng
Dược lý (LT),
P.202 Hòa Quý
Giải phẫu bệnh (LT),
BV PHCN
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
33
34
Tuần 6: Áp dụng (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)
35
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
36
Sáng
Từ 7h30
Thực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh viện
37
Chiều
Từ 13h30
Chấn đoán hình ảnh (LT),
BV PHCN
Ngoại bệnh lý (LT),
P.105 Cao Thắng
Dược lý (LT),
BV PHCN
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
38
39
40
Tuần 7: Áp dụng (từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)
41
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Chủ nhật
42
Sáng
Từ 7h30
Thực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh việnThực tập bệnh viện
Ngoại bệnh lý (LT),
BV PHCN (8h)
43
Chiều
Từ 13h30
Lý thuyết BV,
Trung tâm huấn luyện lâm sàng
Ngoại bệnh lý (LT),
BV PHCN
Tiếp đoàn Deviemed (Đức),
Phòng đọc tầng 5
- Nhóm 1: TH GPB
- Nhóm 2: TH Dược lý
- Nhóm 3: TH PTTH
(phòng TH Hòa Quý)
Giáo dục thể chất,
Cao Thắng
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
,
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
LỚP YK15B
Câu trả lời biểu mẫu 1
LỚP YK14
LỚP YK15A
LỚP YK16A
LỚP YK16B
Lớp CDHA K1
LỚP DD13
Lớp 15N1
LỚP DD16
YK17AB
YK17C-RHM17
DD17-D17
 
 
Main menu