Ikke bruk denne - Innkjøpsordningene, prosentandel av tilvekst - perioden 2007-2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
2
Innkjøpsordningene, prosentandel av tilvekst - perioden 2007-2012
3
Dataene er hentet fra NBs regneark med rådata http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Folkebibliotek
4
Dataene er delt inn etter kommunestørrelsene; +50tusen, +20tusen, +10tusen, +5tusen og kommuner med mindre enn 5 tusen innbyggere
5
Inndelingen er foretatt med utgangspunkt i befolkningstallet 1. januar 2012
6
Tallene for 2007 er tatt med, men det mangler en del data slik at 2007 blir lite nøyaktig
7
8
Totaltallene undervurderer betydningen av innkjøpsordningen, siden ulike medier er ulikt representert:
9
10
norsk skjønnlitteratur barn og voksne - nesten 100%
11
norsk -faglitteratur barn og voksne - atskillig mindre
12
utenlandsk skjønnlitteratur - ganske lite
13
utenlandsk faglitteratur - svært lite (noen klassikere)
14
andre medier - svært lite
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Intro
+50
+20
+10
+5
<5
Oppsummert