รายชื่อ G-Camp 24 R.3 (8 เมษายน 2562)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
รายชื่อน้อง ๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 24 รอบ 3 (8 เมษายน 2562)
2
***หลังจากแจ้งโอนแล้ว รอ 1-2 วันเพื่อ ตรวจสอบ และประกาศรายชื่อ
3
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลชื่อเล่น
4
1นายกงสุล วิอังศุธรก้องสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
5
2นางสาวกนกรวีจังอินทร์นุ่นปทุมวิไล
6
3นางสาวกมลวรรณอาสนะมิ้วมาลาสวรรค์พิทยา
7
4นางสาวกฤตวรรณพรหมโกมุทฝนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
8
5นางสาวกฤติญานาคบุญปายดาราสมุทรศรีราชา
9
6นางสาวกัญญาณัฐเพชรเปล่งสีทรายสวนกุหลาบรังสิต
10
7นางสาวกุลสตรีนุ่มน้อยมายด์คงคาราม
11
8นายเกรียงไกรพรงามบิ๋มทัพราชวิทยา
12
9นางสาวจุฑารัตน์ปูทองพลอยสงวนหญิง
13
10นางสาวเจนจิราศิริสงค์เจนมหิดลวิทยานุสรณ์
14
11นางสาวชญาณิชาทัศนาทัยเชย์พระปฐมวิทยาลัย
15
12นางสาวชลกรขันธ์แก้วการ์ตูนเฉลิมขวัญสตรี
16
13นางสาวชลิดาวรรณภักดีชลินนทบุรีพิทยาคม
17
14นางสาวชวิศาเจนสุรวิทยามุกสาธิตมศว.ปทุมวัน
18
15นายชินพรรธน์ อภินันท์ธนากรพรีมสุคนธีรวิทย์
19
16นายชิษณุพงศ์รัศมีดราก้อนพิษณุโลกพิทยาคม
20
17นางสาวชุติกาญจน์เพียรประสพซุนมีเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
21
18นางสาวญาดานาโคพลอยเซนต์โยเซฟบางนา
22
19นายฐานวัฒน์​สิงหโก​วินท์​บูม​สาธิตเกษตร​
23
20นางสาวฐานัดดาอารมณ์ไวยเบสท์หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
24
21นางสาวณัชชาขวัญใจใบเฟิร์นนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
25
22นางสาวณัฏฐพัชรมาพิศาลพงษ์หยกสุคนธีรวิทย์
26
23นางสาวณัฏฐามาตรีนนท์อ๋อมแอ๋มอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์
27
24นางสาวณัฐชานันท์
วรวัฒน์เบญจกุล
นิวเซนต์โยเซฟ บางนา
28
25นางสาวณัฐณิชาแก้วรัศมีตองพระมารดานิจจานุเคราะห์
29
26นายณัฐพลแซ่ตั้งบูม
สาธิตมรภ.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
30
27นางสาวณัฐพัฒน์แย้มประเสริฐพรีมสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
31
28นายดนัยยอดมะลิเจเจมัธยมวัดหนองเเขม
32
29นางสาวทรงอัปสรศิริอี๋อ๋อ
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
33
30นางสาวทิพย์ชนกจารุนากหิรัญตาลวิไลเกียรติอุปถัมภ์
34
31นางสาวทิพย์ปาลิดา
รุจิสรรค์กุนทร
เพลงสตรีวิทยา 2
35
32นายธนภัทรแสงสุวรรณฟูลสุราษฏร์พิทยา
36
33นายธนภัทรอินทรวงศ์เก็ตดาราสมุทรศรีราชา
37
34นางสาวธมลวรรณอิวาโคชิยูมิบางละมุง
38
35นางสาวธันยมัยจันทร์พรหมแป้งสาธิตมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
39
36นางสาวธันยาการย์สุขใสนาน่าสารสาสน์วิเทศสายไหม
40
37นางสาวธิดารัตน์เพ็ชรจันทร์วิวธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
41
38นายธิติวุฒิ
เพิ่มผลประเสริฐ
ปอสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
42
39นายธีทัตโอสถานนท์เอิร์ธอัสสัมชัญบางรัก
43
40นายธีระศาสนดิ์สันทาลุนัยเกียร์ดาราสมุทรศรีราชา
44
41นางสาวนงลักษณ์แพรทรัพย์กุ๊กกิ๊กกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
45
42นางสาวนภสร
อมรพิทักษ์พันธ์
แนทสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
46
43นางสาวนภัสณัฐครูละวงษ์นาตาลีอัสสัมชัญคอนเเวนต์ ลำนารายณ์
47
44นางสาวนวนันท์เเสงเงินนีนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
48
45นางสาวนวลพรรณสนั่นไทยหมิงสตรีราชินูทิศ
49
46นางสาวนันทนัชพันธุ์ภู่เตยหอมพระมารดานิจจานุเคราะห์
50
47นายนิติปานดำเบนซ์หอวัง
51
48นางสาวนีรท้วมประถมนีรราชินี
52
49นางสาวบงกชคุณเดชะตองสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
53
50นางสาวเบญจวรรณแสงอรุณจ๋าดาราสมุทรศรีราชา
54
51นางสาวปฐมาวดีสมใจแบมปราจิณราษฎรอำรุง
55
52นางสาวปภัสสา เหมโยธินเมย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
56
53นางสาวปภารัตน์พลเกิ้นมิ้นท์พระนารายณ์​
57
54นางสาวประภัสสรเคี่ยมบุตรลูกสรอ่าวลึกประชาสรรค์
58
55นายปัณณธรช้อยจินดานภวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
59
56นางสาวปาณิสราทับทองใบบัวราชินี
60
57นางสาวปานชีวาเรืองพริ้มฟ้าใสพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
61
58นางสาวปิยะธิดาอิ่มพรมีนมาลาสวรรค์พิทยา
62
59นางสาวปิยะธิดาธนบดีบอมบ์สาธิต มศว. ปทุมวัน
63
60นางสาวพนิตตาเฮวภูเขียวตังวังโป่งศึกษา
64
61นางสาวพรพิมลพรหมสง่าแมงปอมงฟอร์ตวิทยาลัย
65
62นางสาวพรรณพัสสาลิสนิเอฟเอฟ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
66
63นางสาวพรรณวษาเหล็กดีษาสงวนหญิง
67
64นางสาวพรรณิภาขวดนอกพลอยบรบือ
68
65นางสาวพรวิมลแสนสุภามายด์นาแกสามัคคีวิทยา
69
66นางสาวพลอยตะวันพูลสวัสดิ์พลอยอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
70
67นางสาวพัฒรินทร์กองลุนชมพู่สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
71
68นายพันธวัชรักบำรุงเบียร์เทพมิตรศึกษา
72
69นางสาวพิชชาพร ไชยหาวงค์มัดหมี่สตรีราชินูทิศ
73
70นางสาวพินธิตราสืบสกุลพงษ์มิ้นท์ระยองวิทยาคม
74
71นางสาวแพรวศุภางค์เดชบุญวาวาว
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
75
72นางสาวไพลินรัตน์ศรีปัจฉิมตะวันธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
76
73นางสาวภัณฑิลา เพชรประเสริฐใบเฟิร์น​สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยม
77
74นางสาวภัทรธรบุณยะปานะตังเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
78
75นางสาวภาพพิมพ์ประจักษ์จิตรพิมพ์สวรรค์อนันต์วิทยยา
79
76นายภีมวัจน์
ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
เกิ้ลสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
80
77นายภูเบศวร์วัฒนธำรงค์หมีพูห์เตรียมอุดมศึกษา
81
78นายภูผานาคะลักษณ์ผาเตรียมอุดมศึกษา
82
79นายภูริรุจิวิวัฒนกุลนิวสุราษฏร์พิทยา
83
80นางสาวภูริชญา ชูรัศมีใบพลูสุคนธีรวิทย์
84
81นายภูริศอุกฤษฎ์มโนรถเปตองพระหฤทัยนนทบุรี
85
82นางสาวรมย์ธีราบุนนาคโฟร์ทสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
86
83นางสาวรวินันท์หยกชฎาธารปลาการ์ตูนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
87
84นางสาวรัตนาวไลพุ่มพฤกษ์อายพิบูลวิทยาลัย
88
85นางสาวลออรัตน์แซ่ซื้อตันหยงนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
89
86นางสาววรรณนิดาบุญฤทธิ์บุศดาราสมุทร
90
87นางสาววรรณวนัชภัทรฉวีเอิร์นสารสาสน์วิเทศสายไหม
91
88นางสาววริสา
กาญจนวัฒนาวงศ์
อ้อสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
92
89นายวัชรากรเหมาะประมาณนายสุราษฎร์ธานี
93
90นางสาววานิษฐามณีคำนายสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
94
91นางสาววิชาดานิติธัญกุลจิวลี่สุคนธีรวิทย์
95
92นางสาววิลาวัลย์รัตนพันธ์ฟิล์มภัทรญาณวิทยา
96
93นางสาวศดานันท์
งามเพิ่มศรีแพร
โฟล์คนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
97
94นางสาวศศพินทุ์พวงจันทร์หอมพินทุ์ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
98
95นางสาวศศิลักษณ์เผดิมรอดป๊อปอาย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
99
96นางสาวศศิวิมลย้อยบุญมาพิมสาธิตบ้านสมเด็จฯ
100
97นางสาวศุภรดาสุรสังข์รวงข้าวศึกษานารี
Loading...
Main menu