แบบฟอร์มออนไลน์ งานบริการอื่นๆ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลโปรดระบุรายละเอียด งานบริการอื่นๆส่งไฟล์มาทางใด
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สถานะดำเนินการเสร็จวันที่
2
16/1/2018, 9:40:29
นางสาว รุ่งฤดี มีครองแบ่ง 591401064
ใช้เพื่อขอทุนการศึกษาวิทยาลัย
ขอภาพนิ่งขนาด1นิ้ว จำนวน2รูป
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-1-61
3
22/1/2018, 14:17:32ธัญญรัศม์ ดวงคำแบบประเมินออนไลน์e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-1-61
4
23/1/2018, 11:46:07กาญจนา ตวงสุวรรณ
แบบประเมินออนไลน์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2561 โดยเริ่มเปิดให้ประเมินโครงการตั้งแต่วันที่ 25-31 ม.ค.61 และสรุปข้อมุลการประเมินส่งกลับมายังงานอาคารฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-2-61
5
26/1/2018, 15:17:48วิลาวรรณ ทีฆวาทินขอรหัสเข้า MailLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-1-61
6
2/2/2018, 10:04:01วิลาวรรณ ทีฆวาทินตั้ง password หน้าจอคอมฯเอกสารแนบวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-2-61
7
2/2/2018, 10:25:17กาญจนา ตวงสุวรรณ
ปรับปรุงข้อมูลลิงค์งานอาคารสถานที่ฯให้เป็นปัจจุบันโดยรับข้อมูลจากงานอาคารฯนำไปแขวนในลิงค์ของงานฯ
Line, e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-2-61
8
6/2/2018, 10:11:22วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
ทำใบประกาศนนียบัตรผู้มอบทุนให้นักศึกษาในวันไหว้ครู
e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-2-61
9
7/2/2018, 15:05:51นางสาวภัทรพร ภูมีคงขอรูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วไม่ได้ส่งไฟล์วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
10
7/2/2018, 16:22:05ปิยฉัตร อุปัชฌาย์แบบประเมินสมรรถนะ 5 ไฟล์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-2-61
11
8/2/2018, 10:53:53กาญจนา ตวงสุวรรณแก้ไขข้อมูลในลิงค์งานอาคารฯLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
12
13/2/2018, 9:02:52นางสาวศศิภา หอยสง 591401075รูปถ่ายนักศึกษาจำนวน 2 รูปไปรับด้วยตัวเองวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
13
13/2/2018, 9:04:28
นางสาวกฤติกา ไกลหา 591401006
รูปถ่ายนักศึกษาจำนวน 2 รูปไปรับด้วยตัวเองวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
14
13/2/2018, 12:06:03กาญจนา ตวงสุวรรณ
นำข้อมูลสรุปโครงการอัคคีภัยปี2558 ลงในลิงค์งานอาคารฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
15
14/2/2018, 15:32:12ธัญญรัศม์ ดวงคำ
จัดทำแบบประเมินออนไลน์และส่งลิ้งในไลน์ ขอวันที่ 16 ก.พ. 61 เช็คยอดผู้ตอบแบบสอบถาม วันที่ 23 , 28 ก.พ. 61 และวิเคราะห์ผลการประเมินหลังการประเมินเสร็จสิ้น
e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15-2-61
16
16/2/2018, 10:18:37กาญจนา ตวงสุวรรณ
ลงข้อมูลไฟล์.PDF สรุปโครงการอัคคีภัยฯปีการศึกษา 2560 ในลิงค์งานอาคารสถานที่ฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-2-61
17
19/2/2018, 9:34:12กาญจนา ตวงสุวรรณ
แขวนลิงค์ การประหยัดพลังงาน (รวมพลังหาร 2) ในลิงค์งานอาคารสถานที่ฯหมวดพลังงาน
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-2-61
18
20/2/2018, 11:45:12วัลทณี นาคศรีสังข์ทำป้ายโครงการ(powerpoint)e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-2-61
19
20/2/2018, 13:46:32กาญจนา ตวงสุวรรณ
เคลือบป้ายข้อความ "งดใช้ห้องน้ำ กำลังทำความสะอาด"
แจ้งและส่งงานที่ห้องเทคโนฯ
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-2-61
20
20/2/2018, 14:52:15น.ส.พินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
ลงไฟล์เสียงภาษาอังกฤษที่ห้องสอบปี1 2 3
CD
วิมล ปี1-2 / เจียระไน ปี 3
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-2-61
21
20/2/2018, 18:38:39บุญตา สุขวดุีรูปรับประเมินqa ของสบช.20-21ก.ย.60Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-2-61
22
23/2/2018, 9:28:09นางสาวพินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
ลงไฟล์เสียงภาษาอังกฤษ ห้องสอบนศ.ทั้ง 4 ชั้นปี
ภายในวันที 23 ก.พ. 61 ก่อนเวลา 16.30 น.
Lineเจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-2-61
23
23/2/2018, 9:35:43นางสาวพินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
คุณวิมล ดึงผลประเมินรายวิชา และอ.ผู้สอน ภาคทฤษฎี หลักสูตรPN รุ่น 1
ผ่าน Google From ขอรับผลวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
ข้อมูลอยู่ใน E-mail ของคุณวิมล
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-6-61
24
26/2/2018, 10:50:42นางสาวแสงเดือน โพธิ์ไทย
สแกนเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการและKPI
e-mail, สแกนเอกสารจำนวน 52 แผ่น
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-2-61
25
26/2/2018, 19:01:01อ.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ให้คุณวิมล ทำแบบประเมินออนไลน์ โดยใช้กูเกิลฟอร์ม
Line, e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28-2-61
26
28/2/2018, 15:51:41สหรัฐ สังข์ชวะสุทธิ์ทำ google formLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28-2-61
27
7/3/2018, 9:57:32นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
ขอภาพถ่าย วันไหว้ครู เป็นภาพกาารรับรางวัล คนดีศรีจักรีรัช และงานวิจัยดีเด่นค่ะ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-3-61
28
7/3/2018, 12:26:04นางสาวจิณห์สุตา ทัดสวนวิเคราะห์ข้อมูล 2 โครงการLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-3-61
29
8/3/2018, 11:30:27แสงเดือน โพธิ์ไทย
เดินสาย แลนส์ ในห้องปฎิบัติงานการเจ้าหน้าที่ (ห้อง1107 เนื่องจากย้ายห้องปฎิบัติงานใหม่)
แจ้งงานผ่านระบบเพื่อลงพื้นที่จริง
-
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-3-61
30
13/3/2018, 13:41:40ตติยา แย้มประโคนเอกสารตรวจร่างกายFacebook---
31
14/3/2018, 13:01:40หยาดชล เครื่องปริ๊นไม่สามารถปริ๊นได้-วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-3-61
32
15/3/2018, 15:57:25พัทธวรรณ ชูเลิศออกแบบและปริ้นเอกสารLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15-3-61
33
19/3/2018, 10:40:12กาญจนา ตวงสุวรรณ
จัดทำแบบประเมินออนไลน์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 โดยเริ่มเปิดระบบการเข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2561 และสรุปผลการประเมินส่งที่งานอาคารฯในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ส่งเป็นไฟล์Excelและword
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-4-61
34
20/3/2018, 10:10:55แสงเดือน โพธิ์ไทย
เนื่องจากอาคารเรือนม่วงไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้เพราะต้องทำการโหลดสแกนนิ้วคะ
Lineอ.วรุฒ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
-
35
27/3/2018, 11:52:41วิลาวรรณ ทีฆวาทินออกแบบใบประกาศนียบัตรมอบทุนการศึกษา
แจ้งโดยตรงที่เจ้าหน้าที่
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-3-61
36
9/4/2018, 14:22:25พิมพ์ลดาเครื่องปริ๊นไม่สามารถใช้ได้ปริ๊นงานไม่ได้วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9-4-61
37
9/4/2018, 14:23:41ธนาภรณ์ เรืองโรจน์รูป พกส. 1 นิ้วรับด้วยตัวเองเจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10-4-61
38
17/4/2018, 10:49:28นางสาวแสงเดือน โพธิ์ไทยเคลือบบัตรจำนวน 15 ใบ
นำบัตรไปยื่นให้ที่งานเทคโน
เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
39
18/4/2018, 11:05:21กาญจนา ตวงสุวรรณโหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องต่างๆใหม่ Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-4-61
40
23/4/2018, 10:00:39น.ส.ศรีรัตน์ นาคเขียนรีเซ็ทรหัสอีเมล์มาติดต่อที่ห้องเทคโนฯวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-4-61
41
23/4/2018, 12:23:37ปรียสลิล ไชยวุฒิมำป้ายassiment ส่งตัวอย่างป้ายวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-4-61
42
26/4/2018, 10:08:46อ้อมใจ พลกายาทำแบบประเมินออนไลน์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-4-61
43
27/4/2018, 13:26:17นางสาวสุภาพร ใจดีปริ้นรูป 1 นิ้ว จำนวน 12 ภาพปริ้นกระดาษวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-4-61
44
27/4/2018, 13:26:52นางสาวชนณพร ทอนสูงเนินปริ้นรูป 1 นิ้ว จำนวน 12 ภาพปริ้นกระดาษวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-4-61
45
27/4/2018, 13:27:15นางสาวกมลวรรณ ขำสดปริ้นรูป 1 นิ้ว จำนวน 12 ภาพปริ้นกระดาษวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-4-61
46
27/4/2018, 13:27:43นางสาวกมลรัตน์ ขำสดปริ้นรูป 1 นิ้ว จำนวน 12 ภาพปริ้นกระดาษวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-4-61
47
6/5/2018, 12:45:45สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ปรับแต่งfile ผังโครงสร้างวิทยาลับ เพื่อใช้ประการทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-5-61
48
6/5/2018, 12:47:18สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
จัดแต่งหน้าปก file เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับพฤษภาคม2561)
Lineเจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
49
9/5/2018, 10:20:16กาญจนา ตวงสุวรรณแก้ไขลิงค์งานอาคารในเว็บวิทยาลัยฯLine**รอข้อมูล
50
18/5/2018, 10:53:49จิณห์สุตา ทัดสวนแบบประเมินออนไลน์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21-5-61
51
18/5/2018, 16:26:13อ้อมใจ พลกายาทำแบบประเมินและวิเคราะห์ผลLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-5-61
52
24/5/2018, 11:07:29จิณห์สุตา ทัดสวนวิเคราะห์ผลโครงการLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-5-61
53
1/6/2018, 11:45:22อ้อมใจ พลกายาทำแบบประเมินออนไลน์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-6-61
54
12/6/2018, 9:16:42อ.หยาดชลปริ๊นเตอร์ ปริ๊นเอกสารไม่ได้Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12-6-61
55
13/6/2018, 9:32:52อ.พัทธวรรณทำแบบประเมินออนไลน์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-6-61
56
18/6/2018, 9:28:25นางสาวศศิธร หอมเจริญ
ป้ายชื่อวิทยากร,จอต้อนรับ(วิทยากร/กำหนดการ),PP ขึ้นจอห้องประชุม
Line
- เจียระไน ป้ายชื่อวิทยากรและ pptx - วิมล กำหนดการ/ต้อนรับวิทยากร(ทีวี)
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21-6-61
57
21/6/2018, 11:27:44กาญจนา ตวงสุวรรณ
ขอแก้แบบฟอร์มใบขอใช้ห้องต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21-6-61
58
21/6/2018, 13:02:11กาญจนา ตวงสุวรรณ
สร้างแบบแระเมินออนไลน์งานอาคารสถานที่ฯรอบที่ 2 พร้อมสรุปการประเมินแบบwordส่งกลับมาที่งานอาคารฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9-7-61
59
21/6/2018, 13:44:58อ.ปรียสลิล ไชยวุฒิ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา / อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ประจำปีการศึกษา 2560
Line, e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21-6-61
60
22/6/2018, 10:36:24วัลทณี นาคศรีส้งข์ทำปก พร้อมปริ๊นสี 2 ชุดLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-6-61
61
22/6/2018, 14:37:58สุภัทรา สีเสน่ห์
งานบริหารหลักสูตร: แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาทุกชั้นปี
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
25-6-61
62
27/6/2018, 14:58:39จิณห์สุตา ทัดสวน
แปลผลจากgoogle form เป็นไฟล์ excel ครั้งที่ 1
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-7-61
63
2/7/2018, 16:01:43จิณห์สุตา ทัดสวน
แปลผลจากgoogle form เป็นไฟล์ excel ครั้งที่ 2
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-7-61
64
6/7/2018, 10:47:12นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์ทำแบบสอบถามออนไล์
ส่งลิ้งค์ให่อาจารย์สุภัทรา
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-7-61
65
8/7/2018, 10:31:20น.ส.สมจิตร ถนอมจิตรูปนักศึกษาขนาด 1x1.5 นิ้วจำนวน3รูปเอกสารแนบเจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9-7-61
66
11/7/2018, 13:25:13สุภัทรา สีเสน่ห์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ / ปชส.ทางเว็บไซต์ / หน้าเฟสบุค ของวิทยาลัยฯ และประชาสัมพันธ์ในลิฟต์
Line, e-mailเจียระไน / วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12-7-61
เจียระไน ออกแบบโปสเตอร์ / วิมล ปชส.หน้าเว็บไซต์ และเฟสบุค
67
17/7/2018, 8:57:32นางสาวศสิธร หอมเจริญ
ปรับแต่งเอกสาร(ไฟล์สแกน) จำนวน 7 แผ่น ให้สวยงาม
Line
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
68
18/7/2018, 15:15:24ปรียสลิล ไชยวุฒิจัดทำภาพเกี่ยวกับขยะ อิมโฟกราฟิก 1 ภาพe-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-7-61
69
20/7/2018, 11:48:44จันทนาทำ .pptx และแบบประเมิน งานความเสี่ยงLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-7-61
70
20/7/2018, 16:48:29สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ทำแบบสอบถามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับกันยายน 2561)
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-7-61
71
26/7/2018, 20:06:23รุจา แก้วเมืองฝางแบบฟอร์มประเมินผลการประชุมLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-7-61
72
1/8/2018, 13:38:03จันทนา เกลี้ยงพร้อมสรุปผลประเมินงานความเสี่ยงLine, e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-8-61
73
1/8/2018, 14:28:21ศิริกุล กาารุณเจริญพาณิชย์สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาภาควิชาe-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-8-61
74
1/8/2018, 20:19:48สุภัทรา สีเสน่ห์ทำแบบประเมินออนไลน์e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-8-61
75
3/8/2018, 8:55:33นางสาวมาริสา วิเท่ห์
ขอรูปนักศึกษา 1 นิ้ว รหัส 591401002,591401003,591401019,591401026,591401047,591401048,591401056,591401059,591401063,591401076,591401077,591401081,591401097
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
76
3/8/2018, 9:01:00นายธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ขอรูปนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อ 1 คน จำนวน 166 รูป (ทั้งรุ่น 83 คน)
เอกสารแนบวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
77
3/8/2018, 13:17:39แพรวพรรณ วงศ์วัชรมงคลขอรูปนักศึกษา พร้อมปริ๊นสี จำนวน 6 รูปLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
78
3/8/2018, 15:06:27น.ส.วรกานต์ ยอดพิมายขอรูปขนาด 1*1 นิ้วLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
79
3/8/2018, 15:07:02น.ส.ณัชณิช ทวีผลวราภาขอรูปขนาด 1*1 นิ้วLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
80
3/8/2018, 15:34:45อารีวรรณ พรมชาติ
สแกนรูปใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1และ2 ปี2560
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
81
7/8/2018, 10:47:06สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยมวิเคราะห์ผลโครงการแผนLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-8-61
82
9/8/2018, 17:25:40ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของอ.ประจำหลักสูตร ใน google form
ไฟล์เดิมวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-8-61
83
14/8/2018, 14:41:50รุจา แก้วเมืองฝางวิเคราะห์ผลโครงการ KMLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-8-61
84
14/8/2018, 20:22:07สุภัทรา สีเสน่ห์วิเคราะห์ผลโครงการค่ะLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15-8-61
85
20/8/2018, 7:08:51รุจา แก้วเมืองฝาง
ฝ่ายวิชาการ โครงการ RDU /จัดทำpptx 1 สไลด์ / ป้ายชื่อวิทยากร 1 อัน / ประชาสัมพันธ์ TV
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21-8-61
86
21/8/2018, 21:37:05นายจักรพันธ์ กึนออย
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรื่อง ระบบกระดูก
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-8-61
87
24/8/2018, 15:14:48นางสาวศศิธร หอมเจริญ
เปิด/ปิด ดูแลความเรียบร้อย ของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
ห้องประชุมฝนหลวงวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-8-61
88
24/8/2018, 16:07:29รุจา แก้วเมืองฝางจัดทำแบบประเมินหลังการประชุมLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-8-61
89
27/8/2018, 11:04:09นางสาวพินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2651 ช่วงบ่าย
ลงไฟล์เสียงสอบภาษาอังกฤษห้องเรียนนศ.ชั้นปีที่1-4
Line
90
27/8/2018, 11:36:48ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ทำแบบประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-8-61
91
27/8/2018, 15:01:37ณรินี แย้มสกุลแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมโครงการLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27-8-61
92
28/8/2018, 9:28:35ณรินี แย้มสกุลแบบประเมินออนไลน์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28-8-61
93
29/8/2018, 14:12:44สุภัทรา สีเสน่ห์แบบสอบถามออนไลน์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
29-8-61
94
3/9/2018, 7:22:57ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ทำแบบประเมินออนไลน์ ให้แก่นศ.Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-9-61
95
4/9/2018, 6:31:42รุจา แก้วเมืองฝางวิเคราะห์ ข้อมูล KMLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4-9-61
96
6/9/2018, 14:05:13ณรินี แย้มสกุลวิเคราะห์ข้อมููลโครงการLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-9-61
97
11/9/2018, 9:23:26นางสาวพัชริดา​ ยี่โถหุ่นขอรูปภาพกิจกรรม จำนวน 4 โครงการe-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11-9-61
98
11/9/2018, 14:19:13อ้อมใจ พลกายาวิเคราะห์สรุปโครงการLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-9-61
99
11/9/2018, 15:33:19นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปริ้นรูปนักศึกษาชั้นปีที่2 จำนวน 81คน คนละ1รูป ขนาด 1นิ้ว ครับ
เอกสารแนบวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12-9-61
100
14/9/2018, 6:47:19ศิริกุล การุณเจริญพาณิย์ถ่ายแลัตัดต่อวิดีโอ และ write dvdเทคโนถ่ายวิดีโอเจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-9-61
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu