แบบฟอร์มออนไลน์ งานบริการอื่นๆ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุรายละเอียด งานบริการอื่นๆ
ส่งไฟล์มาทางใด
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สถานะดำเนินการเสร็จวันที่
2
16/1/2018, 9:40:29
นางสาว รุ่งฤดี มีครองแบ่ง 591401064
ใช้เพื่อขอทุนการศึกษาวิทยาลัย
ขอภาพนิ่งขนาด1นิ้ว จำนวน2รูป
วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-1-61
3
22/1/2018, 14:17:32ธัญญรัศม์ ดวงคำแบบประเมินออนไลน์e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-1-61
4
23/1/2018, 11:46:07กาญจนา ตวงสุวรรณ
แบบประเมินออนไลน์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2561 โดยเริ่มเปิดให้ประเมินโครงการตั้งแต่วันที่ 25-31 ม.ค.61 และสรุปข้อมุลการประเมินส่งกลับมายังงานอาคารฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-2-61
5
26/1/2018, 15:17:48วิลาวรรณ ทีฆวาทินขอรหัสเข้า MailLineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-1-61
6
2/2/2018, 10:04:01วิลาวรรณ ทีฆวาทินตั้ง password หน้าจอคอมฯเอกสารแนบวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-2-61
7
2/2/2018, 10:25:17กาญจนา ตวงสุวรรณ
ปรับปรุงข้อมูลลิงค์งานอาคารสถานที่ฯให้เป็นปัจจุบันโดยรับข้อมูลจากงานอาคารฯนำไปแขวนในลิงค์ของงานฯ
Line, e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-2-61
8
6/2/2018, 10:11:22วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
ทำใบประกาศนนียบัตรผู้มอบทุนให้นักศึกษาในวันไหว้ครู
e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-2-61
9
7/2/2018, 15:05:51นางสาวภัทรพร ภูมีคงขอรูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วไม่ได้ส่งไฟล์วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
10
7/2/2018, 16:22:05ปิยฉัตร อุปัชฌาย์แบบประเมินสมรรถนะ 5 ไฟล์Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-2-61
11
8/2/2018, 10:53:53กาญจนา ตวงสุวรรณ
แก้ไขข้อมูลในลิงค์งานอาคารฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
12
13/2/2018, 9:02:52นางสาวศศิภา หอยสง 591401075
รูปถ่ายนักศึกษาจำนวน 2 รูป
ไปรับด้วยตัวเองวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
13
13/2/2018, 9:04:28
นางสาวกฤติกา ไกลหา 591401006
รูปถ่ายนักศึกษาจำนวน 2 รูป
ไปรับด้วยตัวเองวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
14
13/2/2018, 12:06:03กาญจนา ตวงสุวรรณ
นำข้อมูลสรุปโครงการอัคคีภัยปี2558 ลงในลิงค์งานอาคารฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-2-61
15
14/2/2018, 15:32:12ธัญญรัศม์ ดวงคำ
จัดทำแบบประเมินออนไลน์และส่งลิ้งในไลน์ ขอวันที่ 16 ก.พ. 61 เช็คยอดผู้ตอบแบบสอบถาม วันที่ 23 , 28 ก.พ. 61 และวิเคราะห์ผลการประเมินหลังการประเมินเสร็จสิ้น
e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15-2-61
16
16/2/2018, 10:18:37กาญจนา ตวงสุวรรณ
ลงข้อมูลไฟล์.PDF สรุปโครงการอัคคีภัยฯปีการศึกษา 2560 ในลิงค์งานอาคารสถานที่ฯ
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-2-61
17
19/2/2018, 9:34:12กาญจนา ตวงสุวรรณ
แขวนลิงค์ การประหยัดพลังงาน (รวมพลังหาร 2) ในลิงค์งานอาคารสถานที่ฯหมวดพลังงาน
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-2-61
18
20/2/2018, 11:45:12วัลทณี นาคศรีสังข์ทำป้ายโครงการ(powerpoint)e-mailวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-2-61
19
20/2/2018, 13:46:32กาญจนา ตวงสุวรรณ
เคลือบป้ายข้อความ "งดใช้ห้องน้ำ กำลังทำความสะอาด"
แจ้งและส่งงานที่ห้องเทคโนฯ
วิมล
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
20
20/2/2018, 14:52:15น.ส.พินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
ลงไฟล์เสียงภาษาอังกฤษที่ห้องสอบปี1 2 3
CD
วิมล ปี1-2 / เจียระไน ปี 3
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-2-61
**เหลือห้องเรียนปี3** ใช้วันที่ 21-2-61
21
20/2/2018, 18:38:39บุญตา สุขวดุี
รูปรับประเมินqa ของสบช.20-21ก.ย.60
Lineวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-2-61
22
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
24
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1