ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
TỔNG HỢP DANH MỤC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019
2
STTTên chỉ số
3
1TỶ LỆ BỆNH NHÂN LOÉT DO TỲ ĐÈ
Hướng dẫn:
4
2TỶ LỆ TUÂN THỦ QTKT HÚT NỘI KHÍ QUẢN
Bước 1. Đặt con trỏ vào tên chỉ số bạn muốn xem
5
3TỶ LỆ TUÂN THỦ QTKT TRUYỀN DỊCH
Bước 2. Khi mũi tên nhỏ màu xanh hiện ra, bạn ấn vào đó. Liên kết sẽ tự động chuyển đến chỉ số bạn muốn xem.
6
4TỶ LỆ TUÂN THỦ QTKT TIÊM TĨNH MẠCH5
7
515
8
64
9
76
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100