ตัวละคร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestampชื่อนักเรียนชื่นชอบตัวละครชายใดมากที่สุดนักเรียนชื่นชอบตัวละครหญิงใดมากที่สุดชั้น
2
2/1/2012 22:12:52เบญจพรสังข์ทองนางบุษบา
3
2/16/2016 22:25:25ด.ญ.วรารัตน์พระรามนางรจนา
4
10/4/2016 13:56:57รัตนาภรณ์ขุนแผนนางวันทอง
5
6/20/2018 20:21:16พระไชยสุริยาสังข์ทองนางสีดา
6
2/1/2012 22:31:31ครูนันทมาศขุนแผนนางรจนา
7
2/8/2012 16:55:33ศุภชัยพระอภัยมณีพระเเพื่อน พระแพง
8
3/2/2012 0:07:08กมลฉัตรพระอภัยมณีนางเงือก
9
3/21/2012 18:01:03ออมสินสังข์ทองนางเงือก
10
2/15/2013 9:52:32ฟหกดเ้ ขุนแผนนางวันทอง
11
2/15/2013 9:52:33ฟหกดเ้ ขุนแผนนางวันทอง
12
2/15/2013 9:52:34ฟหกดเ้ ขุนแผนนางวันทอง
13
3/17/2013 19:49:14มณีรัตน์ ทองปันพระรามนางเงือก
14
6/11/2013 10:57:25ทองทิพย์ขุนแผนนางวันทอง
15
7/12/2013 18:59:54ธัญวรัตน์ แซ่โซ้งพระรามนางบุษบา
16
7/15/2013 21:23:35สิงหาสังข์ทองนางเงือก
17
7/18/2013 17:31:18วิไลวรรณอิเหนานางบุษบา
18
7/21/2013 10:25:39อนุชิต สุวรรณโฉมขุนแผนนางวันทอง
19
7/21/2013 10:25:55อภิสรา คิดชัยสังข์ทองนางเงือก
20
9/15/2013 13:50:47ธัญวรัตม์ แซ่โซ้งสังข์ทองนางเงือก
21
9/18/2013 17:01:43วิไลวรรณพระอภัยมณีนางบุษบา
22
2/5/2014 16:40:11นางสร้อยศศิธรพระอภัยมณีนางวันทอง
23
2/22/2014 12:39:48พิมพ์ชนกไกรทองนางรจนา
24
2/23/2014 19:27:20นัสพระรามนางสีดา
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...