วัคซีนผู้ใหญ่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ผลการให้วัคซีนการให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ในผู้ที่มีอายุ 20,30,40,50,60 ปี (ผู้ที่เกิดในปี 2541,2531,2521,2511,2501)
3
4
ลำดับรพ.สต.จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอยู่ในระยะคุ้มครอง(ไม่ต้องได้รับวัคซีน)เคยได้รับวัคซีน 3 เข็มเคยได้รับวัคซีน 2 เข็มเคยได้รับวัคซีน ๑ เข็มไม่ทราบ/ไม่มีประวัติร้อยละ
5
ได้รับวัคซีน 1 เข็มไม่ได้รับได้รับวัคซีน 1 เข็มไม่ได้รับได้รับวัคซีน 1 เข็มไม่ได้รับได้รับวัคซีน 1 เข็มไม่ได้รับ
6
1
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
251243364235
7
2รพ.สต.วิทย์10009533047
8
3รพ.สต.จะกง317440594747.31
9
4รพ.สต.กฤษณา121161217141359.5
10
5รพ.สต.กันจาน๒61202210110๑๖
11
6รพ.สต.หัวเสือ3645226472
12
7
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
322391710345
13
8รพ.สต.โคกเพชร31370100301138.66
14
9รพ.สต.ใจดี3001500000000150
15
10รพ.สต.นาก๊อก11225003354
16
11รพ.สต.โคกโพน26864013018503570
17
12
รพ.สต.ตะเคียนบังอิง
3364233364857
18
13รพ.สต.ปราสาท1561300211137
19
14รพ.สต.บ่อทอง55300325430
20
15รพ.สต.หนองคล้า๑๖๑๑๑๓๘๙๕๓๖.๖๔
21
16รพ.สต.อาวอย337201051555155040137
22
17รพ.สต.ขนุน16055599143.13
23
18รพ.สต.สมบูรณ์221329182143
24
19รพ.สต.กวางขาว10418654
25
20รพ.สต.ปรือคัน148225040360450
26
21รพ.สต.ปรือใหญ่1631011102075046.01
27
22
รพ.สต.ทับทิมสยาม ๐๖
871000002030
28
23
รพ.สต.นิคมซอยกลาง
9712300038044
29
24รพ.สต.คลองกลาง18222402040660
30
25รพ.สต.โนน581000000310
53.๔๔
31
26รพ.สต.หนองลุง2612311256134
32
27รพ.สต.ตรอย10122651113
33
รวม4934677173192286085965891448
34
35
หมายเหตุ
๑.ใช้ข้อมูลจากทะเบียนบริการ หรือจากระบบบานข้อมูลมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม (HDC)
36
๒.กรณียังไม่ให้บริการขอให้ระบุว่า "ยังไม่เริ่มให้บริการ" พร้อมทั้งเหตุผล และวันที่จะเริ่มให้บริการ
37
๓.ประวัติการได้รับวัคซีนที่ผ่านมา หมายถึง ข้อมูลการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายก่อนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (หรือก่อนเริ่มโครงการ)
38
๔.การได้รับวัคซีน หมายถึง ข้อมูลการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (หรือก่อนเริ่มโครงการ)
39
๕.ระยะคุ้มครอง หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่มีประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบ ไม่เกิน ๑๐ ปี ซึ่งไม่จำเปนต้องได้รับวัควีน dT
40
๖.รหัสวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบได้แก่
41
42
ตารางที่ ๑ รหัสวัคซีนที่มีส่วนประกอบของคอตีบ
43
ลำดับรหัสวัคซีนที่ใช้บันทึกตามมาตรฐาน สนย.ชื่อวัคซีนอายุ(เดือน)รหัส ICD-10-DMหมายเหตุ
44
45
46
1106dT
อายุ7ปีขึ้นไป
Z23.5,Z23.6
47
2901dTC
สำหรับรณรงค์
Z23.5
48
3021dTs1ป.๑
Z23.5,Z23.6
กรณีมีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
49
4022dTs2ป.๑
Z23.5,Z23.6
50
5023dTs3ป.๒
Z23.5,Z23.6
51
6024dTs4ป.๖
Z23.5,Z23.6
52
7034DTP4๑๘Z27.1
53
8035DTP5๔๘Z27.1
54
9091
DTPHB1
Z27.1,Z24.6
55
10092
DTPHB2
๔๘
Z27.1,Z24.6
56
11093
DTPHB3
Z27.1,Z24.6
57
12107dT2บาดแผลZ23.5รหัสเดิม
58
13108dT3บาดแผลZ23.5
59
14109dT4บาดแผลZ23.5
60
15110dT5บาดแผลZ23.5
61
16201
dTANC 1
หญิงมีครรภ์
Z23.5,Z23.6
62
17202
dTANC 2
หญิงมีครรภ์
Z23.5,Z23.6
63
18203
dTANC 3
หญิงมีครรภ์
Z23.5,Z23.6
64
19204
dTANC 4
หญิงมีครรภ์
Z23.5,Z23.6
65
20205
dTANC 5
หญิงมีครรภ์
Z23.5,Z23.6
66
21031DTP1Z27.1เลิกใช้เมื่อ ปี ๒๕๕๑
67
22032DTP2Z27.1
68
23033DTP3Z27.1
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu