ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
KĐợt chuyển hàngMã ST chuyểnMã ST nhậnST chuyểnST nhậnSL nhận hàng (thùng)Tổng cbmTổng khối lượng (kg)GSMNgày yêu cầuNgày chuyển hàngKN điều chuyểnTrạng tháiNgày updateNOTENgày nhậnNgày giaoBCNB điều chuyển
2
17/9BDU - 426 Đường 30 tháng 4BDU - Đường D10
17/9194278BDU - 426 Đường 30 tháng 4BDU - Đường D10241.7188.352259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
3
17/9BDU - 426 Đường 30 tháng 4BDU - Lô CC1
17/9194550BDU - 426 Đường 30 tháng 4BDU - Lô CC1160.7899.952259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
4
17/9BDU - Chợ Phú Chánh ABDU - DT 741
17/9561244BDU - Chợ Phú Chánh ABDU - DT 7411476.21988.322259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
5
17/9BDU - Đường D10BDU - Lô CC1
17/9278550BDU - Đường D10BDU - Lô CC1220.2869.562259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
6
17/9BDU - 626 Cách Mạng Tháng TámBDU - 272 Đại Lộ Bình Dương
17/9513363
BDU - 626 Cách Mạng Tháng Tám
BDU - 272 Đại Lộ Bình Dương110.37109.862259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
7
17/9BDU - 107 đường số 8BDU - 511 Phú Lợi
17/9552500BDU - 107 đường số 8BDU - 511 Phú Lợi583.98412.32259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
8
17/9BDU - 13 YersinBDU - 5 Huỳnh Văn Cù
17/990466BDU - 13 YersinBDU - 5 Huỳnh Văn Cù352.28224.652259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
9
17/9BDU - 13 YersinBDU - 626 Cách Mạng Tháng Tám
17/990513BDU - 13 Yersin
BDU - 626 Cách Mạng Tháng Tám
795.26500.192259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
10
17/9BDU - 182 CMT8BDU - 416 Cách Mạng Tháng Tám
17/9118537BDU - 182 CMT8
BDU - 416 Cách Mạng Tháng Tám
593.85451.132259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
11
17/9BDU - 416 Cách Mạng Tháng TámBDU - 5 Huỳnh Văn Cù
17/9537466
BDU - 416 Cách Mạng Tháng Tám
BDU - 5 Huỳnh Văn Cù30.0414.212259 - Dương Văn Được17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
12
17/9BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 224 DT741
17/9131292BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 224 DT741480.63255.562259 - Dương Văn Được17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202122/09/202122/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
13
17/9BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 168 DT 741
17/9131411BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 168 DT 741160.42128.372259 - Dương Văn Được17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202122/09/202122/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
14
17/9BVT - 6 - 8 Huỳnh Minh ThạnhBVT - 236-238 Hùng Vương
17/9510229BVT - 6 - 8 Huỳnh Minh ThạnhBVT - 236-238 Hùng Vương731.93542.284754 - Phạm Thị Thùy Như17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
15
17/9DON - 15 Tôn Đức ThắngDON - 450 Lý Thái Tổ
17/9228507DON - 15 Tôn Đức ThắngDON - 450 Lý Thái Tổ1375.67768.114754 - Phạm Thị Thùy Như17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202121/09/202121/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
16
17/9DON - 32A Hùng VươngDON - 1435 Quốc Lộ 1A
17/9356315DON - 32A Hùng VươngDON - 1435 Quốc Lộ 1A481.95314.74754 - Phạm Thị Thùy Như17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202123/09/202123/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
17
17/9DON - 32A Hùng VươngDON - 49F Đường 30/4
17/9356296DON - 32A Hùng VươngDON - 49F Đường 30/4562.34357.694754 - Phạm Thị Thùy Như17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202123/09/202123/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
18
17/9DON - 32A Hùng VươngDON - 63 Quốc Lộ 1A
17/9356392DON - 32A Hùng VươngDON - 63 Quốc Lộ 1A904.42611.914754 - Phạm Thị Thùy Như17/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202123/09/202123/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
19
17/9KHO - Lô 06-07 Đường 23/10KHO - 08 Phan Bội Châu
17/9378351KHO - Lô 06-07 Đường 23/10KHO - 08 Phan Bội Châu982.71687.359937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
20
17/9KHO - Lô 06-07 Đường 23/10KHO - 237 Hùng Vương
17/9378479KHO - Lô 06-07 Đường 23/10KHO - 237 Hùng Vương611.34378.19937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
21
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 04 Yersin
17/9273352KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 04 Yersin761.01452.639937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
22
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 1067 Lê Hồng Phong
17/9273580KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 1067 Lê Hồng Phong461.42378.69937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
23
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 19 Hoàng Diệu
17/9273599KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 19 Hoàng Diệu551.43337.419937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
24
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 310-312 Thống Nhất
17/9273276KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 310-312 Thống Nhất801.73564.869937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
25
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 45A Nguyễn Thị Minh Khai
17/9273621KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 45A Nguyễn Thị Minh Khai1012.02504.299937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
26
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 70 Lê Hồng Phong
17/9273342KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 70 Lê Hồng Phong782.56646.169937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
27
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - B5-B6 Chung cư Vĩnh Phước
17/9273532KHO - 2E-2F Đường 2/4
KHO - B5-B6 Chung cư Vĩnh Phước
932.47485.099937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
28
17/9KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 05 Nguyễn Thị Ngọc Oanh
17/9273579KHO - 2E-2F Đường 2/4KHO - 05 Nguyễn Thị Ngọc Oanh180.3289.639937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
29
17/9KHO - Lô 06-07 Đường 23/10KHO - 05 Nguyễn Thị Ngọc Oanh
17/9378579KHO - Lô 06-07 Đường 23/10KHO - 05 Nguyễn Thị Ngọc Oanh170.24103.339937 - Nguyễn Đức Thành17/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
30
17/9BVT - 62 Nguyễn Hữu ThọBVT - 85 Nguyễn Thanh Đằng
17/9448195BVT - 62 Nguyễn Hữu ThọBVT - 85 Nguyễn Thanh Đằng691.16251.534754 - Phạm Thị Thùy Như20/9/2021ST tự điều chuyểnBáo hủy xe22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
31
Huggies 19/9BDU - 283 Nguyễn An NinhBDU - 533/12B KP Đông Thành
Huggies 19/9139502BDU - 283 Nguyễn An NinhBDU - 533/12B KP Đông Thành884.76141660 - Bùi Thị Thiên Hương20/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021Đã hủy xe22/09/202122/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
32
Huggies 19/9BDU - 283 Nguyễn An NinhBDU - Lô DC37 Đường D33
Huggies 19/9139555BDU - 283 Nguyễn An NinhBDU - Lô DC37 Đường D33884.76141660 - Bùi Thị Thiên Hương20/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021Đã hủy xe22/09/202122/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
33
Huggies 19/9AGI - 2/5 Tôn Đức ThắngAGI - 126 Trần Phú
Huggies 19/9104267AGI - 2/5 Tôn Đức ThắngAGI - 126 Trần Phú733.8614
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
20/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
34
Huggies 19/9BDU - 13 YersinBDU - 107 đường số 8
Huggies 19/990552BDU - 13 YersinBDU - 107 đường số 8884.75052259 - Dương Văn Được20/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202120/09/202121/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
35
Huggies 19/9BDU - 13 YersinBDU - 5 Huỳnh Văn Cù
Huggies 19/990466BDU - 13 YersinBDU - 5 Huỳnh Văn Cù884.76142259 - Dương Văn Được20/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
36
Huggies 19/9BDU - 13 YersinBDU - 511 Phú Lợi
Huggies 19/990500BDU - 13 YersinBDU - 511 Phú Lợi884.76142259 - Dương Văn Được20/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202120/09/202121/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
37
Huggies 19/9BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 168 DT 741
Huggies 19/9131411BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 168 DT 741884.76702259 - Dương Văn Được20/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202122/09/202122/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
38
Huggies 19/9BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 224 DT741
Huggies 19/9131292BPH - 1108 Phú Riềng ĐỏBPH - 224 DT741884.76702259 - Dương Văn Được20/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202122/09/202122/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
39
17/9HCM - 121A Nguyễn Duy TrinhHCM - 14C Nguyễn Thị Định
17/930096HCM - 121A Nguyễn Duy TrinhHCM - 14C Nguyễn Thị Định942.94471.191345 - Lâm Thị Nguyệt Thu21/9/2021ST tự điều chuyểnDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
40
17/9HCM - 827 Âu CơHCM - 788 Âu Cơ
17/9362187HCM - 827 Âu CơHCM - 788 Âu Cơ732.24519.771345 - Lâm Thị Nguyệt Thu22/9/2021ST tự điều chuyểnHủy book xe23/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
41
17/9HCM - 753 Kha Vạn CânHCM - 734 Kha Vạn Cân
17/942260HCM - 753 Kha Vạn CânHCM - 734 Kha Vạn Cân1293.52792.351345 - Lâm Thị Nguyệt Thu22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
42
17/9CTO - 133 CMT8CTO - 41A Lê Hồng Phong
17/9106569CTO - 133 CMT8CTO - 41A Lê Hồng Phong230.63154.291557 - Phan Thị Mỹ Linh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE23/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
43
17/9CTO - 133 CMT8CTO - 8/8 Lê Hồng Phong
17/9106379CTO - 133 CMT8CTO - 8/8 Lê Hồng Phong60.0728.151557 - Phan Thị Mỹ Linh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE23/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
44
17/9CTO - 50B Hùng VươngCTO - 8A CMT8
17/9158239CTO - 50B Hùng VươngCTO - 8A CMT8290.89126.341557 - Phan Thị Mỹ Linh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
45
17/9HCM - B5/4A-B5/5 Trần Đại NghĩaHCM - A2/20A-A2/20C-A2/20E Trần Đại Nghĩa
17/9525284
HCM - B5/4A-B5/5 Trần Đại Nghĩa
HCM - A2/20A-A2/20C-A2/20E Trần Đại Nghĩa
1354.39703.992005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202126/09/202126/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
46
17/9HCM - B5/4A-B5/5 Trần Đại NghĩaHCM - D1B Ấp 4 Bình Chánh
17/9525116
HCM - B5/4A-B5/5 Trần Đại Nghĩa
HCM - D1B Ấp 4 Bình Chánh662.41368.482005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202126/09/202126/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
47
17/9HCM - E9/9 Nguyễn Hữu TríHCM - 326A/13 An Phú Tây
17/9349374HCM - E9/9 Nguyễn Hữu TríHCM - 326A/13 An Phú Tây892.16536.042005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202127/09/202127/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
48
17/9HCM - E9/9 Nguyễn Hữu TríHCM - B6/190 Quốc Lộ 50
17/9349361HCM - E9/9 Nguyễn Hữu TríHCM - B6/190 Quốc Lộ 501003.78553.332005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202127/09/202127/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
49
17/9HCM - 1355 Tỉnh lộ 10HCM - 2 Đường Số 40
17/9534429HCM - 1355 Tỉnh lộ 10HCM - 2 Đường Số 40903.11576.162005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202125/9/202125/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
50
17/9HCM - 1355 Tỉnh lộ 10HCM - 470 Hồ Học Lãm
17/9534498HCM - 1355 Tỉnh lộ 10HCM - 470 Hồ Học Lãm1015.08623.562005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202125/9/202125/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
51
17/9HCM - 1355 Tỉnh lộ 10HCM - 631 Tỉnh Lộ 10
17/953487HCM - 1355 Tỉnh lộ 10HCM - 631 Tỉnh Lộ 10661.55547.322005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/9/202125/9/202125/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
52
17/9LAN - 1-3- Quốc Lộ 50LAN - 105 - 107 Quốc Lộ 50
17/9301526LAN - 1-3- Quốc Lộ 50LAN - 105 - 107 Quốc Lộ 50340.79210.832005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
53
17/9NTH - 450A Thống NhấtNTH - 414-418 Ngô Gia Tự
17/9182263NTH - 450A Thống NhấtNTH - 414-418 Ngô Gia Tự360.39109.872005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021ST tự điều chuyểnHÙY XE, ĐÃ BÁO24/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
54
17/9NTH - 450A Thống NhấtNTH - 602-604-606 Đường 21/8
17/9182254NTH - 450A Thống NhấtNTH - 602-604-606 Đường 21/8580.99316.942005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021ST tự điều chuyểnHÙY XE, ĐÃ BÁO24/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
55
Huggies 19/9NTH - 450A Thống NhấtNTH - 602-604-606 Đường 21/8
Huggies 19/9182254NTH - 450A Thống NhấtNTH - 602-604-606 Đường 21/8733.85052005 - Tô Thị Tú Trinh21/9/2021ST tự điều chuyểnHÙY XE, ĐÃ BÁO24/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
56
Huggies 19/9PYN - 287B Trần Hưng ĐạoPYN - 60 Nguyễn Thái Học
Huggies 19/9261334PYN - 287B Trần Hưng ĐạoPYN - 60 Nguyễn Thái Học985.1505
2153 - Nguyễn Thùy Mỹ Loan
21/9/2021ST không điều chuyểnHủy book xe22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
57
Huggies 19/9DON - 49F Đường 30/4DON - 1435 Quốc Lộ 1A
Huggies 19/9296315DON - 49F Đường 30/4DON - 1435 Quốc Lộ 1A985.15054754 - Phạm Thị Thùy Như21/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
58
Huggies 19/9DON - 49F Đường 30/4DON - 32A Hùng Vương
Huggies 19/9296356DON - 49F Đường 30/4DON - 32A Hùng Vương985.15054754 - Phạm Thị Thùy Như21/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
59
Huggies 19/9DON - 49F Đường 30/4DON - 63 Quốc Lộ 1A
Huggies 19/9296392DON - 49F Đường 30/4DON - 63 Quốc Lộ 1A985.16144754 - Phạm Thị Thùy Như21/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
60
Huggies 19/9DON - 49F Đường 30/4DON - 665 Quốc lộ 20
Huggies 19/9296591DON - 49F Đường 30/4DON - 665 Quốc lộ 20985.16144754 - Phạm Thị Thùy Như21/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
61
17/9HCM - 317 Hoàng DiệuHCM - 172 Khánh Hội
17/958458HCM - 317 Hoàng DiệuHCM - 172 Khánh Hội1082.27472.761716 - Phạm Viết Nam22/9/2021Cần hỗ trợ book xeChờ tìm xe22/9/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 17.09.2021 (Deadline 20/09/2021)
62
Huggies 19/9CTO - 133 CMT8CTO - 41A Lê Hồng Phong
Huggies 19/9106569CTO - 133 CMT8CTO - 41A Lê Hồng Phong733.85051557 - Phan Thị Mỹ Linh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE23/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
63
Huggies 19/9CTO - 133 CMT8CTO - 8/8 Lê Hồng Phong
Huggies 19/9106379CTO - 133 CMT8CTO - 8/8 Lê Hồng Phong733.85051557 - Phan Thị Mỹ Linh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE23/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
64
Huggies 19/9CTO - 50B Hùng VươngCTO - 8A CMT8
Huggies 19/9158239CTO - 50B Hùng VươngCTO - 8A CMT8884.76141557 - Phan Thị Mỹ Linh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE22/9/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
65
Huggies 19/9NTH - 450A Thống NhấtNTH - 414-418 Ngô Gia Tự
Huggies 19/9182263NTH - 450A Thống NhấtNTH - 414-418 Ngô Gia Tự733.85052005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021ST tự điều chuyểnHÙY XE, ĐÃ BÁO24/9/202124/09/202124/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 19.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
66
Huggies 21.09HCM - 48A An Dương VươngHCM - 470 Hồ Học Lãm
Huggies 21.09527498HCM - 48A An Dương VươngHCM - 470 Hồ Học Lãm442.12392005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
67
Huggies 21.09HCM - B5/4A-B5/5 Trần Đại NghĩaHCM - A2/20A-A2/20C-A2/20E Trần Đại Nghĩa
Huggies 21.09525284
HCM - B5/4A-B5/5 Trần Đại Nghĩa
HCM - A2/20A-A2/20C-A2/20E Trần Đại Nghĩa
391.81942005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202126/09/202126/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
68
Huggies 21.09HCM - B6/190 Quốc Lộ 50HCM - E9/9 Nguyễn Hữu Trí
Huggies 21.09361349HCM - B6/190 Quốc Lộ 50HCM - E9/9 Nguyễn Hữu Trí512.62842005 - Tô Thị Tú Trinh22/9/2021ST không điều chuyểnHủy book xe23/09/2021ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021)
69
Thống kê 21.09BNI - 30-32 Phố ChờVPH - 147 Hai Bà Trưng
Thống kê 21.09319201BNI - 30-32 Phố ChờVPH - 147 Hai Bà Trưng60.1423.33
2573 - Lâm Hồ Hoài Thương
24.0901/10/2021Cần hỗ trợ book xeDONE06/10/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
70
Thống kê 21.09BNI - 30-32 Phố ChờTNG - 662 Phạm Văn Đồng
Thống kê 21.09319237BNI - 30-32 Phố ChờTNG - 662 Phạm Văn Đồng50.1121.6
2573 - Lâm Hồ Hoài Thương
24.0901/10/2021Cần hỗ trợ book xeDONE06/10/20214/10/202106/10/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
71
Thống kê 21.09QNI - 18 Phố Giếng ĐồnQNI - 64 Vĩnh Thông
Thống kê 21.09557245QNI - 18 Phố Giếng ĐồnQNI - 64 Vĩnh Thông10.011.98
2573 - Lâm Hồ Hoài Thương
24.0901/10/2021Cần hỗ trợ book xeDONE6/10/20216/10/2021Chờ giao
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
72
Thống kê 21.09QNI - 18 Phố Giếng ĐồnHAP - 2 - 4 Cầu Đất
Thống kê 21.09557506QNI - 18 Phố Giếng ĐồnHAP - 2 - 4 Cầu Đất000
2573 - Lâm Hồ Hoài Thương
24.0901/10/2021Cần hỗ trợ book xeChờ tìm xe24/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
73
Huggies 21,22.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - 13-14 Lô L04 Trần Quang Khải
Huggies 21,22.09407279KGI - 31 Mai Thị Hồng Hạnh
KGI - 13-14 Lô L04 Trần Quang Khải
985.1670
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
74
Huggies 21,22.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - 709 Quốc Lộ 61
Huggies 21,22.09407403KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - 709 Quốc Lộ 61985.1670
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
75
Huggies 21,22.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - KP3 TT thứ 11
Huggies 21,22.09407589KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - KP3 TT thứ 11985.1670
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
76
Huggies 21,22.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - DT 933
Huggies 21,22.09407370KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - DT 933985.1670
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
77
Huggies 21,22.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - 178-180 Mạc Thiên Tích
Huggies 21,22.09336348
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - 178-180 Mạc Thiên Tích884.7614
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
78
Huggies 21,22.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - Lô 1 Đường số 8
Huggies 21,22.09336543
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - Lô 1 Đường số 8884.7614
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
79
Huggies 21,22.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - 32 Nguyễn Trung Trực
Huggies 21,22.09336120
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - 32 Nguyễn Trung Trực884.7614
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
80
Huggies 21,22.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - 02 Trần Phú
Huggies 21,22.09336280
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - 02 Trần Phú884.7614
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
24.0925,26/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE25/09/202125/09/202125/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 21,22.09.2021 (Deadline 26/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
81
Huggies 24.09LAN - 46 Đường Chợ MớiLAN - 299 Quốc Lộ 50
Huggies 24.09464604LAN - 46 Đường Chợ MớiLAN - 299 Quốc Lộ 50985.16471931 - Nguyễn Phúc Thịnh27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE29/09/202129/09/202129/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
82
Huggies 24.09DLK - 214 Nguyễn Tất ThànhDLK - 514 Giải Phóng
Huggies 24.09113368DLK - 214 Nguyễn Tất ThànhDLK - 514 Giải Phóng985.16472005 - Tô Thị Tú Trinh27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeChờ tìm xe
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
83
Huggies 24.09AGI - 5-5A-7 Nguyễn Tri PhươngAGI - 3855 - 3857 BẠCH ĐẰNG
Huggies 24.09396548AGI - 5-5A-7 Nguyễn Tri PhươngAGI - 3855 - 3857 BẠCH ĐẰNG985.1647
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
84
Huggies 24.09AGI - 5-5A-7 Nguyễn Tri PhươngAGI - 112 Nguyễn Văn Thoại
Huggies 24.09396134AGI - 5-5A-7 Nguyễn Tri PhươngAGI - 112 Nguyễn Văn Thoại985.1647
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
85
Huggies 24.09AGI - 5-5A-7 Nguyễn Tri PhươngAGI - Lê Lợi
Huggies 24.09396360AGI - 5-5A-7 Nguyễn Tri PhươngAGI - Lê Lợi985.1647
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
86
Huggies 24.09AGI - 200 Tỉnh Lộ 942AGI - Nguyễn Hữu Cảnh
Huggies 24.09243406AGI - 200 Tỉnh Lộ 942AGI - Nguyễn Hữu Cảnh985.1647
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
87
Huggies 24.09AGI - 200 Tỉnh Lộ 942AGI - 110 Tôn Đức Thắng
Huggies 24.09243220AGI - 200 Tỉnh Lộ 942AGI - 110 Tôn Đức Thắng985.1647
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
88
Huggies 24.09ĐTH - 81 Nguyễn HuệĐTH - 281-283 Nguyễn Sinh Sắc
Huggies 24.09488170ĐTH - 81 Nguyễn HuệĐTH - 281-283 Nguyễn Sinh Sắc985.16472235 - Nguyễn Minh Trường27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
89
Huggies 24.09ĐTH - 81 Nguyễn HuệĐTH - 308 Đường 3/2
Huggies 24.09488286ĐTH - 81 Nguyễn HuệĐTH - 308 Đường 3/2985.16472235 - Nguyễn Minh Trường27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
90
Huggies 24.09LAN - Thửa Đất 438 ĐT824LAN - 277-278 ĐT835
Huggies 24.09601385LAN - Thửa Đất 438 ĐT824LAN - 277-278 ĐT835985.16472235 - Nguyễn Minh Trường27/09/202129/09/2021Cần hỗ trợ book xeHỦY book xe
NCC không giao hàng
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
91
Huggies 24.09BDU - 626 Cách Mạng Tháng TámBDU - 182 CMT8
Huggies 24.09513118
BDU - 626 Cách Mạng Tháng Tám
BDU - 182 CMT8985.16472259 - Dương Văn Được27/09/202128/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE28/09/202128/09/202128/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
92
Huggies 24.09BDU - 626 Cách Mạng Tháng TámBDU - 416 Cách Mạng Tháng Tám
Huggies 24.09513537
BDU - 626 Cách Mạng Tháng Tám
BDU - 416 Cách Mạng Tháng Tám
985.16472259 - Dương Văn Được27/09/202128/09/2021Cần hỗ trợ book xeDONE28/09/202128/09/202128/09/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - Huggies tỉnh 24,25.09.2021 (Deadline 27/09/2021) - ĐƠN GIAO TRỰC TIẾP
93
Thống kê 23.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - 13-14 Lô L04 Trần Quang Khải
Thống kê 23.09407279KGI - 31 Mai Thị Hồng Hạnh
KGI - 13-14 Lô L04 Trần Quang Khải
70.0512.2
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
94
Thống kê 23.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - 709 Quốc Lộ 61
Thống kê 23.09407403KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - 709 Quốc Lộ 6170.0616.8
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe3/10/20213/10/20213/10/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
95
Thống kê 23.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - DT 933
Thống kê 23.09407370KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - DT 933100.0821.8
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe3/10/20213/10/20213/10/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
96
Thống kê 23.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - 178-180 Mạc Thiên Tích
Thống kê 23.09336348
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - 178-180 Mạc Thiên Tích70.0511.4
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe3/10/20213/10/20213/10/2021
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
97
Thống kê 23.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - 32 Nguyễn Trung Trực
Thống kê 23.09336120
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - 32 Nguyễn Trung Trực40.036.8
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
98
Thống kê 23.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - Lô 1 Đường số 8
Thống kê 23.09336543
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - Lô 1 Đường số 840.027.4
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
99
Thống kê 23.09KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - KP3 TT thứ 11
Thống kê 23.09407589KGI - 31 Mai Thị Hồng HạnhKGI - KP3 TT thứ 1120.013.6
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC
100
Thống kê 23.09KGI - 318-320 Nguyễn Trung TrựcKGI - 02 Trần Phú
Thống kê 23.09336280
KGI - 318-320 Nguyễn Trung Trực
KGI - 02 Trần Phú40.036.3
2175 - Nguyễn Ngọc Phượng
27/09/202130/09/2021Cần hỗ trợ book xeHủy book xe
ĐIỀU CHUYỂN HÀNG TỪ HUB - 23.09.2021 (Deadline 29/09/2021) - ĐƠN CHIA DC