ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAMKỲ THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ - MYTS 2019
2
3
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI - ĐIỂM THI: NGHỆ AN
4
5
6
Danh sách được xếp theo thứ tự ABC theo từng khối lớp dự thi. Có thể ấn tổ hợp phím Ctrl+F để tìm thông tin.
7
VD: Tìm học sinh Nguyễn Văn C, khối lớp 5. Tìm khối lớp 5 trước, sau đó tìm tên theo thứ tự ABC.
8
9
STTHọ và tênSBDPhòng thiNgày sinh
GTKhốiTrườngTỉnh/ thành phố:Lệ phí dự thi
10
1Nguyễn Đình AnMNA.03.001105/03/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
11
2Nguyễn Thị Thúy AnMNA.03.002129/05/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
12
3Lê Đức AnhMNA.03.003125/11/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
13
4Đặng Hà AnhMNA.03.004115/06/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
14
5Nguyễn Võ Hoài BãoMNA.03.005127/03/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
15
6Nguyễn Đặng Khánh BăngMNA.03.006114/09/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
16
7Bùi Nguyễn Diệu ChâuMNA.03.007116/04/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
17
8Nguyễn An Khánh ChiMNA.03.008130/06/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
18
9Nguyễn Đoàn Mai ChiMNA.03.009116/03/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
19
10Đặng Ngọc DiệpMNA.03.010114/05/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
20
11Cao Khắc DũngMNA.03.011108/05/2010Nam3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
21
12Nguyễn Khánh DuyMNA.03.012112/02/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
22
13Phạm Nguyễn Tiến DươngMNA.03.013121/12/2010Nam3Trường TH Thạch TrịHà TĩnhĐã nộp lệ phí
23
14Hồ Minh ĐứcMNA.03.014113/05/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
24
15Trần Minh ĐứcMNA.03.015130/09/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
25
16Nguyễn Phan Khánh GiaMNA.03.016125/01/2010Nam3Trường TH Hưng Dũng 1Nghệ AnĐã nộp lệ phí
26
17Trần Văn HùngMNA.03.017120/09/2010Nam3Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
27
18Hồ Quang HuyMNA.03.018121/08/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
28
19Bùi Anh Gia HưngMNA.03.019104/01/2010Nam3Trường TH Trường ThiNghệ AnĐã nộp lệ phí
29
20Lê Nguyễn Quốc HưngMNA.03.020102/04/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
30
21Trần Đức KhảiMNA.03.021122/03/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
31
22Nguyễn Quang LâmMNA.03.022120/07/2010Nam3Trường TH Lê MaoNghệ AnĐã nộp lệ phí
32
23Phan Nhật Vĩnh LâmMNA.03.023120/09/2010Nam3Trường TH Sơn Kim 1Hà TĩnhĐã nộp lệ phí
33
24Nguyễn Hoàng LânMNA.03.024131/10/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
34
25Nguyễn Thị Diệp LinhMNA.03.025213/09/2010Nữ3Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
35
26Nguyễn Trần Hà LinhMNA.03.026205/08/2010Nữ3Trường TH Kỳ PhươngHà TĩnhĐã nộp lệ phí
36
27Nguyễn Thị Khánh LinhMNA.03.027204/12/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
37
28Võ Khánh LinhMNA.03.028222/01/2010Nữ3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
38
29Hồ Nhất LinhMNA.03.029223/07/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
39
30Lê Thị Thanh MaiMNA.03.030219/11/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
40
31Nguyễn Đức MinhMNA.03.031215/09/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
41
32Lê Nhật MinhMNA.03.032223/05/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
42
33Phạm Bảo NamMNA.03.033204/07/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
43
34Trần Văn Đức NguyênMNA.03.034227/11/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
44
35Nguyễn Lê Hồng NguyênMNA.03.035206/09/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
45
36Trần Ngọc NguyênMNA.03.036217/03/2010Nam3Trường TH Đội CungNghệ AnĐã nộp lệ phí
46
37Đậu Phạm Nhật NguyênMNA.03.037222/08/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
47
38Phạm Quang NhậtMNA.03.038226/02/2010Nam3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
48
39Hoàng Diệp Minh NhiMNA.03.039201/02/2010Nữ3Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
49
40Trần Bảo PhúMNA.03.040206/01/2010Nam3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
50
41Hồ Trung PhúcMNA.03.041229/04/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
51
42Lê Đức Anh QuânMNA.03.042221/01/2010Nam3Trường TH Trường ThiNghệ AnĐã nộp lệ phí
52
43Tô Hoàng QuânMNA.03.043206/09/2010Nam3Trường TH 1 Thị trấn Thạch HàHà TĩnhĐã nộp lệ phí
53
44Trương Bảo QuyênMNA.03.044213/01/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
54
45Lê Đinh Thục QuyênMNA.03.045215/07/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
55
46Trần Tuệ SanMNA.03.046217/03/2010Nữ3Trường TH Đội CungNghệ AnĐã nộp lệ phí
56
47Đặng Thục SanMNA.03.047205/06/2010Nữ3Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
57
48Nguyễn Xuân SơnMNA.03.048215/03/2010Nam3Trường TH Hoà Hiếu 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
58
49Lê Bá TàiMNA.03.0491108/07/2010Nam3Trường TH Hoà Hiếu 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
59
50Thái Vĩnh Tính TườngMNA.03.0501125/11/2010Nam3Trường TH Xuân PhúThừa Thiên HuếĐã nộp lệ phí
60
51Trịnh Xuân TháiMNA.03.0511110/10/2010Nam3Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
61
52Trương Anh ThưMNA.03.0521104/06/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
62
53Trần Huyền TrâmMNA.03.0531121/10/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
63
54Trần Nhật TrungMNA.03.0541114/02/2010Nam3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
64
55Trần Thảo VânMNA.03.0551121/05/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
65
56Hồ Nguyên VũMNA.03.0561113/11/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
66
57Nguyễn Thảo VyMNA.03.0573018/05/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
67
58Võ Hoàng YếnMNA.03.0583028/11/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
68
59Lê Trung DũngMNA.03.0593017/08/2010Nam3Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
69
60Hồ Sĩ ĐứcMNA.03.0603011/09/2010Nam3Trường Thực hành Sư phạm - Đại học VinhNghệ AnĐã nộp lệ phí
70
61Trần Đức AnMNA.04.001320/05/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
71
62Bùi Lê Hà AnMNA.04.002324/06/2009Nữ4Trường Thực hành Sư phạm - Đại học VinhNghệ AnĐã nộp lệ phí
72
63Nguyễn Phương Hải AnMNA.04.003311/03/2009Nữ4Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
73
64Lê Quang Tuấn AnMNA.04.004324/11/2009Nam4Trường Thực hành Sư phạm - Đại học VinhNghệ AnĐã nộp lệ phí
74
65Lê Tường AnMNA.04.005301/02/2009Nam4Trường TH Hưng Dũng 1Nghệ AnĐã nộp lệ phí
75
66Lê Trần Đức AnhMNA.04.006301/01/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
76
67Lê Hà AnhMNA.04.007318/11/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
77
68Nguyễn Hà AnhMNA.04.008326/04/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
78
69Nguyễn Trần Hà AnhMNA.04.009312/09/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
79
70Võ Hà AnhMNA.04.010330/01/2009Nữ4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
80
71Kiều Hoàng AnhMNA.04.011323/08/2009Nam4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
81
72Lê Đình Hoàng AnhMNA.04.012322/12/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
82
73Nguyễn Việt Hồng AnhMNA.04.013323/03/2009Nữ4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
83
74Nguyễn Lâm AnhMNA.04.014330/01/2009Nữ4Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
84
75Nguyễn Minh AnhMNA.04.015316/08/2009Nữ4Trường Thực hành Sư phạm - Đại học VinhNghệ AnĐã nộp lệ phí
85
76Trần Ngô Phương AnhMNA.04.016302/09/2009Nữ4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
86
77Trần Thị Quỳnh AnhMNA.04.017312/06/2009Nữ4Trường TH Trường ThiNghệ AnĐã nộp lệ phí
87
78Lê Anh TuấnMNA.04.018321/10/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
88
79Nguyễn Tuấn AnhMNA.04.019309/11/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
89
80Nguyễn Lê Tuấn AnhMNA.04.020326/04/2009Nam4Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
90
81Trần Tuấn AnhMNA.04.021320/12/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
91
82Nguyễn Vân AnhMNA.04.022328/08/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
92
83Nguyễn Ngọc Vân AnhMNA.04.023315/10/2009Nữ4Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
93
84Hoàng Trần Việt AnhMNA.04.024309/03/2009Nam4Trường Thực hành Sư phạm - Đại học VinhNghệ AnĐã nộp lệ phí
94
85Thái Văn BáchMNA.04.025431/12/2009Nam4Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
95
86Đào Đình BảoMNA.04.026420/04/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
96
87Hoàng Ngô Gia BảoMNA.04.027409/10/2009Nam4Trường TH Lê lợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
97
88Phan Gia BảoMNA.04.028426/06/2009Nam4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
98
89Trần Đức Quốc BảoMNA.04.029425/10/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
99
90Ngô Thái BảoMNA.04.030401/07/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
100
91Nguyễn Thái BảoMNA.04.031412/10/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí