MYTS 2019 Điểm thi Nghệ An
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAMKỲ THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ - MYTS 2019
2
3
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI - ĐIỂM THI: NGHỆ AN
4
5
6
Danh sách được xếp theo thứ tự ABC theo từng khối lớp dự thi. Có thể ấn tổ hợp phím Ctrl+F để tìm thông tin.
7
VD: Tìm học sinh Nguyễn Văn C, khối lớp 5. Tìm khối lớp 5 trước, sau đó tìm tên theo thứ tự ABC.
8
9
STTHọ và tênSBDPhòng thiNgày sinh
GTKhốiTrườngTỉnh/ thành phố:Lệ phí dự thi
10
1Nguyễn Đình An
MNA.03.001
105/03/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
11
2Nguyễn Thị Thúy An
MNA.03.002
129/05/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
12
3Lê Đức Anh
MNA.03.003
125/11/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
13
4Đặng Hà Anh
MNA.03.004
115/06/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
14
5Nguyễn Võ Hoài Bão
MNA.03.005
127/03/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
15
6Nguyễn Đặng Khánh Băng
MNA.03.006
114/09/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
16
7Bùi Nguyễn Diệu Châu
MNA.03.007
116/04/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
17
8Nguyễn An Khánh Chi
MNA.03.008
130/06/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
18
9Nguyễn Đoàn Mai Chi
MNA.03.009
116/03/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
19
10Đặng Ngọc Diệp
MNA.03.010
114/05/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
20
11Cao Khắc Dũng
MNA.03.011
108/05/2010Nam3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
21
12Nguyễn Khánh Duy
MNA.03.012
112/02/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
22
13Phạm Nguyễn Tiến Dương
MNA.03.013
121/12/2010Nam3Trường TH Thạch TrịHà TĩnhĐã nộp lệ phí
23
14Hồ Minh Đức
MNA.03.014
113/05/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
24
15Trần Minh Đức
MNA.03.015
130/09/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
25
16Nguyễn Phan Khánh Gia
MNA.03.016
125/01/2010Nam3Trường TH Hưng Dũng 1Nghệ AnĐã nộp lệ phí
26
17Trần Văn Hùng
MNA.03.017
120/09/2010Nam3Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
27
18Hồ Quang Huy
MNA.03.018
121/08/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
28
19Bùi Anh Gia Hưng
MNA.03.019
104/01/2010Nam3Trường TH Trường ThiNghệ AnĐã nộp lệ phí
29
20Lê Nguyễn Quốc Hưng
MNA.03.020
102/04/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
30
21Trần Đức Khải
MNA.03.021
122/03/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
31
22Nguyễn Quang Lâm
MNA.03.022
120/07/2010Nam3Trường TH Lê MaoNghệ AnĐã nộp lệ phí
32
23Phan Nhật Vĩnh Lâm
MNA.03.023
120/09/2010Nam3Trường TH Sơn Kim 1Hà TĩnhĐã nộp lệ phí
33
24Nguyễn Hoàng Lân
MNA.03.024
131/10/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
34
25Nguyễn Thị Diệp Linh
MNA.03.025
213/09/2010Nữ3Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
35
26Nguyễn Trần Hà Linh
MNA.03.026
205/08/2010Nữ3Trường TH Kỳ PhươngHà TĩnhĐã nộp lệ phí
36
27Nguyễn Thị Khánh Linh
MNA.03.027
204/12/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
37
28Võ Khánh Linh
MNA.03.028
222/01/2010Nữ3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
38
29Hồ Nhất Linh
MNA.03.029
223/07/2010Nữ3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
39
30Lê Thị Thanh Mai
MNA.03.030
219/11/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
40
31Nguyễn Đức Minh
MNA.03.031
215/09/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
41
32Lê Nhật Minh
MNA.03.032
223/05/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
42
33Phạm Bảo Nam
MNA.03.033
204/07/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
43
34Trần Văn Đức Nguyên
MNA.03.034
227/11/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
44
35Nguyễn Lê Hồng Nguyên
MNA.03.035
206/09/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
45
36Trần Ngọc Nguyên
MNA.03.036
217/03/2010Nam3Trường TH Đội CungNghệ AnĐã nộp lệ phí
46
37Đậu Phạm Nhật Nguyên
MNA.03.037
222/08/2010Nam3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
47
38Phạm Quang Nhật
MNA.03.038
226/02/2010Nam3Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
48
39Hoàng Diệp Minh Nhi
MNA.03.039
201/02/2010Nữ3Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
49
40Trần Bảo Phú
MNA.03.040
206/01/2010Nam3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
50
41Hồ Trung Phúc
MNA.03.041
229/04/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
51
42Lê Đức Anh Quân
MNA.03.042
221/01/2010Nam3Trường TH Trường ThiNghệ AnĐã nộp lệ phí
52
43Tô Hoàng Quân
MNA.03.043
206/09/2010Nam3Trường TH 1 Thị trấn Thạch HàHà TĩnhĐã nộp lệ phí
53
44Trương Bảo Quyên
MNA.03.044
213/01/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
54
45Lê Đinh Thục Quyên
MNA.03.045
215/07/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
55
46Trần Tuệ San
MNA.03.046
217/03/2010Nữ3Trường TH Đội CungNghệ AnĐã nộp lệ phí
56
47Đặng Thục San
MNA.03.047
205/06/2010Nữ3Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
57
48Nguyễn Xuân Sơn
MNA.03.048
215/03/2010Nam3Trường TH Hoà Hiếu 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
58
49Lê Bá Tài
MNA.03.049
1108/07/2010Nam3Trường TH Hoà Hiếu 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
59
50Thái Vĩnh Tính Tường
MNA.03.050
1125/11/2010Nam3Trường TH Xuân PhúThừa Thiên HuếĐã nộp lệ phí
60
51Trịnh Xuân Thái
MNA.03.051
1110/10/2010Nam3Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
61
52Trương Anh Thư
MNA.03.052
1104/06/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
62
53Trần Huyền Trâm
MNA.03.053
1121/10/2010Nữ3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
63
54Trần Nhật Trung
MNA.03.054
1114/02/2010Nam3Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
64
55Trần Thảo Vân
MNA.03.055
1121/05/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
65
56Hồ Nguyên Vũ
MNA.03.056
1113/11/2010Nam3Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
66
57Nguyễn Thảo Vy
MNA.03.057
3018/05/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
67
58Võ Hoàng Yến
MNA.03.058
3028/11/2010Nữ3Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
68
59Lê Trung Dũng
MNA.03.059
3017/08/2010Nam3Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
69
60Hồ Sĩ Đức
MNA.03.060
3011/09/2010Nam3
Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh
Nghệ AnĐã nộp lệ phí
70
61Trần Đức An
MNA.04.001
320/05/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
71
62Bùi Lê Hà An
MNA.04.002
324/06/2009Nữ4
Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh
Nghệ AnĐã nộp lệ phí
72
63Nguyễn Phương Hải An
MNA.04.003
311/03/2009Nữ4Trường TH Hưng PhúcNghệ AnĐã nộp lệ phí
73
64Lê Quang Tuấn An
MNA.04.004
324/11/2009Nam4
Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh
Nghệ AnĐã nộp lệ phí
74
65Lê Tường An
MNA.04.005
301/02/2009Nam4Trường TH Hưng Dũng 1Nghệ AnĐã nộp lệ phí
75
66Lê Trần Đức Anh
MNA.04.006
301/01/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
76
67Lê Hà Anh
MNA.04.007
318/11/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
77
68Nguyễn Hà Anh
MNA.04.008
326/04/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
78
69Nguyễn Trần Hà Anh
MNA.04.009
312/09/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
79
70Võ Hà Anh
MNA.04.010
330/01/2009Nữ4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
80
71Kiều Hoàng Anh
MNA.04.011
323/08/2009Nam4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
81
72Lê Đình Hoàng Anh
MNA.04.012
322/12/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
82
73Nguyễn Việt Hồng Anh
MNA.04.013
323/03/2009Nữ4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
83
74Nguyễn Lâm Anh
MNA.04.014
330/01/2009Nữ4Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
84
75Nguyễn Minh Anh
MNA.04.015
316/08/2009Nữ4
Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh
Nghệ AnĐã nộp lệ phí
85
76Trần Ngô Phương Anh
MNA.04.016
302/09/2009Nữ4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
86
77Trần Thị Quỳnh Anh
MNA.04.017
312/06/2009Nữ4Trường TH Trường ThiNghệ AnĐã nộp lệ phí
87
78Lê Anh Tuấn
MNA.04.018
321/10/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
88
79Nguyễn Tuấn Anh
MNA.04.019
309/11/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí
89
80Nguyễn Lê Tuấn Anh
MNA.04.020
326/04/2009Nam4Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
90
81Trần Tuấn Anh
MNA.04.021
320/12/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
91
82Nguyễn Vân Anh
MNA.04.022
328/08/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
92
83Nguyễn Ngọc Vân Anh
MNA.04.023
315/10/2009Nữ4Trường TH Cầu GiátNghệ AnĐã nộp lệ phí
93
84Hoàng Trần Việt Anh
MNA.04.024
309/03/2009Nam4
Trường Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh
Nghệ AnĐã nộp lệ phí
94
85Thái Văn Bách
MNA.04.025
431/12/2009Nam4Trường TH Hà Huy Tập 2Nghệ AnĐã nộp lệ phí
95
86Đào Đình Bảo
MNA.04.026
420/04/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
96
87Hoàng Ngô Gia Bảo
MNA.04.027
409/10/2009Nam4Trường TH Lê lợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
97
88Phan Gia Bảo
MNA.04.028
426/06/2009Nam4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
98
89Trần Đức Quốc Bảo
MNA.04.029
425/10/2009Nam4Trường TH Lê LợiNghệ AnĐã nộp lệ phí
99
90Ngô Thái Bảo
MNA.04.030
401/07/2009Nữ4Trường TH Trung ĐôNghệ AnĐã nộp lệ phí
100
91Nguyễn Thái Bảo
MNA.04.031
412/10/2009Nam4Trường TH Quỳnh HậuNghệ AnĐã nộp lệ phí