Erandol.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
प्रपत्र ४
2
पंचायत समिती कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, एरंडोल
4
अ.क्रपं.स. स्तरावरील विभाग व विभाग प्रमुखांचे नावनोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेरचालू आठवड्यातीलएकूण शिल्लकचालू आठवड्यातील आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
5

आठवड्यातील
२ आठवड्यातील १ महिन्यातील २ महिन्यातील ३ महिन्यातील६ महिन्यातील ६ महिन्यावरील १ वर्षांवरील
6
1गट विकास अधिकारी वर्कशीट (WS)31374405364412214500000
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
8
अवेट 0000000000000
9
एकूण31374405364412214500000
10
2बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)0343434000000000
11
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
12
अवेट 0000000000000
13
एकूण0343434000000000
14
3गटशिक्षणा धिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)832401624240000000
15
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
16
अवेट 0000000000000
17
एकूण832401624240000000
18
4Works Sub Divisionवर्कशीट (WS)0252525000000000
19
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
20
अवेट 0000000000000
21
एकूण0252525000000000
22
5Irrigation Sub divisionवर्कशीट (WS)0000000000000
23
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
24
अवेट 0000000000000
25
एकूण0000000000000
26
6RWS Sub divisionवर्कशीट (WS)0888000000000
27
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
28
अवेट 0000000000000
29
एकूण0888000000000
30
7T. M. O Officerवर्कशीट (WS)0999000000000
31
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
32
अवेट 0000000000000
33
एकूण0999000000000
34
एकूण एकंदर वर्कशीट (WS)39482521456654614500000
35
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
36
अवेट 0000000000000
37
एकूण39482521456654614500000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1to7
8to14
15to21
22to28
29to31
 
 
Main menu