Uzemni rozsah v IISPP
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
Památkový katalogMIS (Tritius)
2
Vazba na subtypy prostorových identifikátorůÚzemní rozsahKATEGORIEVztah k prvku soupisu
(pro které prvky lze použít)
Prostorová identifikaceParcelaPoznámkaVztah k dokumentu
(pro které dokumenty lze použít)
Prostorová identifikacePoznámka
3
ČR:
DB s výjimkou subtypu 99.
PB s výjimkou subtypů neplatných 3, 4, 9, 10 a 99) a zahraničních (7, 8)
LS s výjimkou subtypu 99.
RS s výjimkou subtypu 99.
objekt lokalizovanýnerovná se UZMPrvek soupisu je areálem/souborem, objektem nebo částí objektu.
Prvek soupisu dokážeme lokalizovat.
Alespoň jeden PB nebo DB musí být uveden.
Pro jeden prvek lze použít pouze jeden PB nebo DB. (S výjimkou bývalé PI u přemístěných prvků)
lze ručně přidat až když je zaveden PB nebo DBV případě, že prvkek nelze ztotožnit s prostorovýcm identifikátorem - u prvků umístěných v objektu (nepřímo lokalizovaných), je nutno zatrhnout nepřímou lokalizaci.Dokument se primárně vztahuje k jednomu nebo více objektům, které dokážeme lokalizovat.Alespoň jeden PB nebo DB musí být uveden.Dokument v MIS (Tritiu) může mít vyplněny i další prostorové identikátory.
4
objekt nelokalizovatelnýnerovná se UZMPrvek soupisu je areálem/souborem, objektem nebo částí objektu.
Prvek soupisu nedokážeme lokalizovat.
Musí být vyplněna „jiná identifikace“.
Nemůže být vyplněn PB ani DB s výjimkou PB subtypu 6, který lze využít pro přibližnou lokalizaci (a bývalé PI u přemístěných prvků).
Uživatel by měl použít kod lokality nebo regionu, pokud neví, kde se prvek nalézá, ale zná pouze lokalitu nebo region, v němž se nalézá.
nesmí jít ručně přidatV případě, že prvkek nelze ztotožnit s prostorovýcm identifikátorem - u prvků umístěných v objektu (nepřímo lokalizovaných), je nutno zatrhnout nepřímou lokalizaci.Dokument se primárně vztahuje k jednomu nebo více objektům, které nedokážeme lokalizovat.Musí být vyplněna „jiná identifikace“.
Uživatel by měl použít kod lokality nebo regionu, pokud neví, kde se prvek nalézá, ale zná pouze lokalitu nebo region, v němž se nalézá.
Dokument v MIS (Tritiu) může mít vyplněny i další prostorové identikátory.
5
lokalita nebo její částrovná se UZMPrvek soupisu je územím, které svým rozsahem odpovídá jedné nebo více lokalitám.
Prvek soupisu dokážeme lokalizovat.
Alespoň jedna lokalita musí být ručně vyplněna.
Nemůže být vyplněn PB ani DB s výjimkou PB subtypu 6, který lze využít pro upřesnění lokalizace v rámci lokality.
lze přidat parcelu pouze tehdy, pokud je vyplněn PBDokument (mapa, letecký snímek kolmý nebo šikmý, veduta...) se primárně týká lokality, kterou dokážeme lokalizovat. Alespoň jedna lokalita musí být ručně vyplněna.
Lokalizaci lze zároveň upřesnit pomocí PB subtypu 6.
Dokument v MIS (Tritiu) může mít vyplněny i další prostorové identikátory.
6
rozsáhlé územírovná se UZMPrvek soupisu je územím, které je svým rozsahem širší než několik lokalit.Musí být vyplněna „jiná identifikace“.
Musí být vyplněn alespoň jeden kod regionu.
Nemůže být vyplněn PB ani DB s výjimkou PB subtypu 6, který lze využít pro upřesnění lokalizace.
lze přidat parcelu pouze tehdy, pokud je vyplněn PBDokument se primárně týká území, které je svým rozsahem širší než několik lokalit.Musí být vyplněna „jiná identifikace“.
Lokalizaci je vhodné upřesnit kodem regionu.
Dokument v MIS (Tritiu) může mít vyplněny i další prostorové identikátory.
7
zahraničíDB s výjimkou subtypu 99.
PB s výjimkou subtypů neplatných 3, 4, 9, 10 a 99)
LS s výjimkou subtypu 99.
RS s výjimkou subtypu 99.
(České PI lze použít pro přeshraniční prvky/dokumenty)
zahraničínezávislé na kategoriiPrvek soupisu se nalézá mimo území ČR.
Musí být vyplněna „jiná identifikace“.
K přesné lokalizaci použit PB, který musí být ze zahraničí (=subtyp 7 nebo 8). DB nelze použít.
lze přidat parceluDokument se primárně týká zahraničí.
(Použít i pro přeshraniční dokumenty.)
Musí být vyplněna „jiná identifikace“.
Pokud je použit alespoň jeden PB, pak alespoň jeden z nich musí být ze zahraničí (=subtyp 7 nebo 8)
Dokument v MIS (Tritiu) může mít vyplněny i další prostorové identikátory.
8
bez lokalizacebez lokalizacenezávislé na kategoriiŽádný prvek Katalogu nesmí mít tento "územní rozsah".XObsah dokumentu nevyžaduje prostorovou identifikaci (např. obecný metodický pokyn)Nemusí být vyplněna žádná územní identifikace
9
"nevyplněno"nezávislé na kategoriinový prvek, zůstává nevyplněno - znamená - PI není vyplněnaXXÚzemní rozsah k zavedeníÚzemní rozsah nový, potřebný pro Katalog - nutno prověřit dopad MIS (Tritius)
Loading...
Main menu