DS GV coi thi tuan 11 nam 2018-2019 (22-12-2018) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEGHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBHH1Sáng22/12/20187111
3
7VyNNTrình Liên VyKHCBHH1Sáng22/12/20187111
4
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBHH1Sáng22/12/20187111
5
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVHH1Sáng22/12/20187111
6
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào TạoHH1Sáng22/12/20187111
7
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
HH1Sáng22/12/20187111
8
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
HH1Sáng22/12/20187111
9
7HoaDDĐặng Thị Hòa
Điều dưỡng
HH1Sáng22/12/20187111
10
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịHH1Sáng22/12/20187111
11
7NoKTLê Thị NởKhảo thíHH1Sáng22/12/20187111
12
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíHH1Sáng22/12/20187111
13
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBSH2Sáng22/12/20187111
14
7VyNNTrình Liên VyKHCBSH2Sáng22/12/20187111
15
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBSH2Sáng22/12/20187111
16
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVSH2Sáng22/12/20187111
17
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào TạoSH2Sáng22/12/20187111
18
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
SH2Sáng22/12/20187111
19
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
SH2Sáng22/12/20187111
20
7HoaDDĐặng Thị Hòa
Điều dưỡng
HH2Sáng22/12/20187111
21
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịHH2Sáng22/12/20187111
22
7NoKTLê Thị NởKhảo thíHH2Sáng22/12/20187111
23
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíHH2Sáng22/12/20187111
Loading...
Main menu