ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTMSSVHọ và tênNgày sinhGiới tínhNgànhSố điện thoại
2
10751020001Phạm Minh Thụy13/08/88NamCNTT0
3
20851020001Lương Văn Tập01/02/89NamCNTT0
4
30851020002Nguyễn Văn Minh22/08/90NamCNTT0
5
40851020003Nguyễn Minh Tú09/12/90NamCNTT0
6
50851020004Nguyễn Thế Vinh14/02/90NamCNTT0
7
60851020005Phạm Xuân Trường28/12/89NamCNTT0
8
70851020006Trương Quang HưngNamCNTT
9
80851020007Lê Bá Trường20/12/90NamCNTT0
10
90851020008Mai Thọ Sơn14/09/90NamCNTT0
11
100851020009Nguyễn Tiến Linh12/03/90NamCNTT0
12
110851020010Đinh Đức Quang18/03/89NamCNTT0
13
120851020011Trương Văn Phước17/01/90NamCNTT0
14
130851020012Trần Viết Dũng28/12/90NamCNTT0
15
140851020013Phạm Tuấn Đạt05/02/91NamCNTT0
16
150851020014Phạm Vũ Nhật QuangNamCNTT
17
160851020015Phùng Hữu Trang29/04/88NamCNTT0
18
170851020016Lê Trương Khánh23/06/90NamCNTT0
19
180851020017Nguyễn Văn PhượngNamCNTT
20
190851020018Ngô Văn Sơn21/05/90NamCNTT0
21
200851020019Hà Văn Triệu03/07/90NamCNTT0
22
210851020020Trần Trọng Nghĩa21/08/90NamCNTT0
23
220851020021Nguyễn Hải Dương09/02/89NamCNTT0
24
230851020022Nguyễn Việt Phương28/12/89NamCNTT0
25
240851020023Ma Thanh Tuyền06/10/90NamCNTT0
26
250851020024Vũ Tú Kiên07/10/89NamCNTT0
27
260851020025Phạm Thanh Duy26/10/87NamCNTT0
28
270851020026Nguyễn Văn Anh13/10/90NamCNTT0
29
280851020027Nguyễn Hoàng Trung25/03/90NamCNTT0
30
290851020028Nguyễn Mạnh Hảo09/05/90NamCNTT0
31
300851020029Nguyễn Nam Hà25/10/89NamCNTT0
32
310851020030Tưởng Phi Kỳ22/08/90NamCNTT0
33
320851020031Lê Duy Thái05/05/90NamCNTT0
34
330951020001Nguyễn Khương Duy17/09/90NamCNTT0
35
340951020002Trịnh Công Huỳnh06/08/90NamCNTT0
36
350951020004Vũ Việt Dũng10/12/91NamCNTT0
37
360951020005Nguyễn Ngọc Hữu03/12/90NamCNTT0
38
370951020006Trần Anh Đức14/09/90CNTT0
39
380951020007Nguyễn Quốc Học17/06/82NamCNTT0
40
390951020008Đinh Tuấn Tài31/03/91NamCNTT0
41
400951020009Bùi Quang Chiến04/10/89NamCNTT0
42
410951020010Phạm Thanh Tùng30/03/90NamCNTT0
43
420951020011Nguyễn Huy Hoàng07/10/91NamCNTT0
44
430951020012Dương Thế Hùng03/02/89CNTT0
45
440951020013Mai Sỹ Giáp04/02/91NamCNTT0
46
450951020015Vương Anh Dương08/12/91NamCNTT0
47
460951020016Nguyễn Đăng Quyết15/12/91NamCNTT0
48
470951020017Nguyễn Anh Dũng06/10/91NamCNTT0
49
480951020018Nguyễn Thanh Sơn27/11/91NamCNTT0
50
490951020019Nguyễn Văn Du04/12/90NamCNTT0
51
501051020001Nguyễn Văn Thiện24/02/92NamCNTT0
52
511051020002Hà Ngọc Khánh26/02/92NamCNTT0
53
521051020003Đỗ Hoàng Dương25/01/92NamCNTT0
54
531051020004Nguyễn Bá Tiến09/01/92NamCNTT0
55
541051020005Lê Đức Anh Ngọc20/06/91NamCNTT0
56
551051020006Bùi Trung Đức10/06/92NamCNTT0
57
561054020013Phùng Văn Duy10/07/91CNTT0
58
5713DCT001Phạm Khắc Nam01/01/95NamCNTT01644109689
59
5813DCT002Nguyễn Trung Thành13/11/95NamCNTT
60
5913DCT003Lư Quang Anh27/02/95NamCNTT0936627495
61
6013DCT004Đỗ Huy Thanh25/05/92NamCNTT0977786372
62
6113DCT006Nguyễn Tú Minh20/08/93NamCNTT01233950998
63
6213DCT007Trịnh Ngọc Khánh15/10/95NamCNTT0972886262
64
631411020001Phạm Công Huy17/07/96NamCNTT0978154147
65
641411020003Ngô Quang Huy26/11/96NamCNTT01646628822
66
651411020004Nguyễn Tiến Nguyên18/10/96NamCNTT0962740778
67
661451020001Trịnh Thị Nhường08/09/96NữCNTT0949013956
68
671451020002Nguyễn Minh Hải26/12/94NamCNTT01687788821
69
681451020007Quang Đức Hoàng07/01/96NamCNTT0968303475
70
691451020008Nguyễn Đức Quảng16/02/92NamCNTT0969333183
71
701451020009Nguyễn Duy Sỹ26/09/96NamCNTT01202251563
72
711451020011Nguyễn Văn Thắng17/12/96NamCNTT0984983538
73
721451020012Nguyễn Thanh Thảo30/05/96CNTT
74
731451020013Trần Văn Quy28/06/96NamCNTT01655358626
75
741451020014Nguyễn Thị Vân Anh20/02/96NữCNTT01696184148
76
751451020015Phùng Việt Anh06/11/96NamCNTT0988642526
77
761451020016Phạm Yến Thanh06/11/96NamCNTT01636041996
78
771451020017Nguyễn Đức Hiếu29/06/96NamCNTT01636016387
79
781451020018Tô Nam Vương21/02/96NamCNTT01654375170
80
791451020019Đặng Quốc Huy29/08/96NamCNTT0985785824
81
801451020021Nguyễn Thị Mừng21/11/96NữCNTT01658277684
82
811451020023Nguyễn Tiến Mạnh11/08/96NamCNTT0967341523
83
821451020024Tống Trần Tiến Hợi04/10/95NamCNTT01647078480
84
831454030014Trần Thị Thúy Lương18/04/96NữCNTT01683389096
85
8414B1020002Vũ Hoàng Giang16/11/93NamCNTT
86
851651020001Nguyễn Hồng Sơn10/09/1998NamCNTT0966870889
87
861751020001Nguyễn Ngọc Anh18/11/1999NamCNTT0967905033
88
871751020002Phạm Thị Hiển04/07/1999NữCNTT0988986947
89
881751020003Phạm Kim Toàn26/09/1999NamCNTT01639160698
90
891751020004Trần Quang Tuyến04/12/1998NamCNTT0868324898
91
901751020005Trần Hữu Thiện09/12/1999NamCNTT0944171903
92
911751020006Vũ Quốc Việt08/10/1999NamCNTT0964533037
93
921751020007Đỗ Anh Tuấn30/11/1999NamCNTT0919826331
94
931751020008Đinh Văn Xuân27/09/1999NamCNTT0915997409
95
941751020009Trương Văn Khải11/08/1999NamCNTT01659805946
96
951751020010Bùi Minh Tiến11/10/1999NamCNTT
97
961751020011Đào Minh Tú29/06/1999NamCNTT0904304052
98
971751020012Phạm Thanh Phong25/04/1999NamCNTT01673497612
99
981751020013Phạm Tuấn Anh21/08/1999NamCNTT0971844233
100