ABCDEF
1
MÚSICA 4t
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 5
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Conèixer les característiques de cada estil del jazz.
11
2Identificar auditivament els estils estudiats
12
3Conèixer l'evolució del jazz a Catalunya
13
4Comprendre les característiques i el context d'altres gèners de la música afroamericana.
14
5Apreciar la influència d'estils estudiats en la música actual.
15
6Valorar estils musicals diversos.
16
7Saber resumir els conceptes més importants.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic4
18
9Fer música tot cantant a més d'una veu.
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Ll. Act: Activitat 2, 3, 5, 6, 7.
23
2Llibre: Activitat pàg 106, pàg 107.
24
3Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
25
4QUI? ON? QUÈ? COM? Cooperatiu
26
5GUIA D'ESTUDI feta a mà!
27
28
29
30
QUALIFICACIÓ
31
32
33
34
35
36
37
38
39