ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
6
7
TTĐơn vị (trường)VĂN BẢN CỦA ĐƠN VỊ
(Số, ngày ban hành,...)
Các hoạt động đã thực hiện của nhà trường (Việc triển khai văn bản của các cấp thẩm quyền; Văn bản ban hành của đơn vị; Công tác triển khai của nhà trường trong HĐSP, HS, CMHS; Việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn; Công tác tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tẩy trùng trường lớp và thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ; Công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương, y tế; v.v)
8
QĐ thành lập Ban phòng, chống dịch nCoVKế hoạch triển khaiTriển khai HĐSPTriển khai học sinh
9
1MG Bình Lãnh02/QĐ-MG ngày03/KH-MG ngày 07/02/2020Tổ chức họp triển khai văn bản và phân công CBGVNV thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịchGV nhắc nhở cho học sinh,phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.Cập nhật phần mềm và triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp đến toàn thể CBGVNV theo từng ngày từng giờ. Thực hiện đảm bảo việc vệ sinh trường lớp, thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Phối hợp với y tế xã hổ trợ Chloramin B để rửa đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
10
2MG Bình Trị08/QĐ-MG ngày 05/02/202009/KH-MG ngày 07/02/2020Tổ chức họp triển khai văn bản và phân công CBGVNV thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịchGV nhắc nhở cho học sinh,phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.Cập nhật phần mềm và triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp đến toàn thể CBGVNV theo từng ngày từng giờ. Thực hiện đảm bảo việc vệ sinh trường lớp, thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Phối hợp với y tế xã hổ trợ Chloramin B để rửa đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
11
3MG Bình Định Bắc01/QĐ-MG ngày 04/02/202001/KH-MG ngày 04/02/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ đến từng CBGVNV trong nhà trườngGV nhắc nhở cho học sinh,phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.Cập nhật và triển khai đầy đủ văn bản của các cấp, văn bản của nhà trường. Thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch bệnh: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh lớp học, trường, đồ dùng dạy học, đồ chơi của học sinh, vệ sinh bếp ăn. Phối hợp với Trạm y tế xã để phun thuốc khử trùng. Nộp các kế hoạch, quyết định, bảng phân công phòng chống dịch bệnh cho địa phương
12
4
MG Bình Định Nam
05/QĐ-MG ngày 07/02/202003/MG-BĐN ngày 03/02/2020- Họp triển khai các văn bản Sở GDĐT và Phòng GDĐT có liên quan đến công tác phòng, chống dịch viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của virus Coorona gây ra
- Họp triển khai kế hoạch, quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo, bảng phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona gây ra
- Tuyên truyền các văn bản Sở GDĐT và Phòng GDĐT có liên quan đến công tác phòng, chống dịch viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của virus Coorona gây ra
- GVCN giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh để theo dõi tình hình sức khỏe trẻ
- Nhắc nhở học sinh như đeo khẩu trang, rửa tay bầng phòng....
- Tiếp tục cập nhật, triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các văn bản của trường đến tất cả CBGVNV nhà trường
- Phối hợp với trạm y tế xã để nhận thuốc khử trùng Cloramin B vào sáng ngày 10/02/2020
- CB,GV,NV tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tấy trùng trường lớp và thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, sạp ngủ,....
- Phân công CBGVNV trực theo dõi tình hình để nắm bắt thông tin báo cáo kịp thời
- Nộp kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chí đạo, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp caaso do chủng mới xủa virus Corona gây ra cho địa phương
13
5MG Bình Phú05/QĐ-MG ngày 07/02/202006/KH-MG
ngày 05/02/2020
Tổ chức họp
ngày 08/02/2020
Vào ngày 08/02/2020Tiếp tục cập nhật và triển khai đầy đủ văn bản của các cấp, văn bản của nhà trường đến CBGVNV,
Cho học sinh nghỉ theo quy định của công văn cấp trên
Nhà trường xây dựng kế hoạch về phòng chống dịch, phân công CBGVNV vệ sinh lau chùi, khử trùng phòng học, phòng làm việc, dụng cụ đồ dùng phục vụ bán trú, đồ chơi trẻ em, bàn ghế, sạp ngủ, xung quanh lớp học, nhân viên cấp dưỡng dọn dẹp lau chùi nhà bếp các dụng cụ phục vụ bán trú cho trẻ.
Tham mưu với địa phương, phối hợp trạm y tế về phòng chống dịch
14
6MG Bình Chánh13/MG ngày 07/02/202002/MG ngày 04/02/2020Tổ chức họp vào ngày 08/02/2020Vào ngày 08/02/2020Nhà trường triển khai các công văn cấp trên về việc phòng chống vi rút, phân công CBGVNV dọn vệ sinh, trực và theo dõi thông tin phòng chống dịch. Tham mưu cấp trên phun thuốc khử trùng phòng ngừa dịch bệnh.
15
7MG Bình Quý14/QĐ-MG ngày 07/KH-MG
ngày 05/02/2020
Tổ chức họp vào ngày 08/02/2020Vào ngày 07/02/2020-Xây dựng kế hoạch của nhà trường, về phòng chống dịch, Phân công CBGVNV tổng dọn vệ sinh lau chùi phòng học, dụng cụ đồ dùng bán trú, đồ chơi của trẻ. Nhà trường cập nhật các thông tin hằng ngày về phòng chống dịch; Tham mưu với địa phương, phối hợp với trạm y tế về phòng chống dịch
16
8MG Hà Lam17/QĐ-MGHL ngày 04/02/2020 Số:02/KH-MGHLTổ chức họp vào ngày 08/02/2020Nhà trường đã triển khai công văn số 138/SGDĐT-VP ngày 03/02/2020; CV số 147/SGDĐT ngày 03/02/2020; CV số 132/SGDĐT-VP ngày 30/01/2020, CV số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam; CV số 564/UBND-KGVX của UBND tỉnh Quảng Nam; CV số 09/PGDĐT ngày 03/02/2020; CV số 10/PGDĐT ngày 04/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình; triển khai Kế hoạch, Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến toàn thể CBGVNV bằng hình thức viết thông báo. Ngày 08/02/2020 nhà trường đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân tập trung lao động,lau chùi, dọn vệ sinh, khử trùng các đồ dùng, đồ chơi, giặt giũ các loại đồ dùng của học sinh bằng chất tẩy rửa cloramin B, nhà trường đã gủi Tờ trình xin phun thuốc khử trùng cho 2 cơ sở
17
9MN Hương Sen05/QĐ-MN ngày 04/02/202001/KH-MN ngàyTổ chức họp và phân công nhiệm vụ đến từng CBGVNV trong nhà trường- Tiếp tục cập nhật và triển khai đầy đủ văn bản của các cấp, văn bản của nhà trường đến 100% CBGVNV
- Tiếp tục phối hợp với Trạm y tế xã để nhận thuốc khử trùng CLORAMIN B phát các lớp tổng dọn vệ sinh.
- Phân công CBGVNV trực để nắm bắt thông tin báo cáo kịp thời. Toàn trường tổng dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế, đồ dùng đồ chơi, sạp ngủ, thông thoáng phòng, giặt toàn bộ mùng, mền của trẻ...
18
10
MNTT Tuổi thần tiên
19
11MNTT Hoa Mai07/QĐ-MNHM ngày 07/02/202022/KH-MNHM, ngày 8/2/2020Triển khai kế hoạch đến CBGVNV vào ngày 8/02/2020Khuyến khích phụ huynh đeo khẩu trang cho trẻ, thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòngXDKH, phân công CBGVNV trực làm vệ sinh trường lớp xuyên suốt trong thời gian nghỉ, sử dụng Cloramin B và xà phòng lau chùi phòng học, đồ dùng đồ chơi... phát quang quang cảnh khung viên trường theo các phiên trực .
20
12MNTT Ánh DươngThành lập ban phòng Dịch BệnhThực hiện hằng ngàyTriển khai đến GV, NV phòng dịch, theo dõi bệnh dịch trên HSkhuyến khích trẻ đeo khẩu trang khi tiếp xúc, rửa tay xà phòngTheo dõi công văn chỉ đạo. Tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng đồ chơi.
21
13MG Bình Nguyên07/QĐ-MGBN ngày 06/02/202003/KH-MGBN ngày 07/02/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trường- Nhà trường chỉ đạo GV kết nối với phụ huynh theo dõi và quản lý học sinh , vệ sinh cá nhân với môi trường sạch sẽ- Triển khai văn bản của các cấp và của nhà trường về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đến từng CBGVNV - Phối hợi với trạm y tế để phun thuốc khử trùng Cloramin B tất cả các phòng và khuôn viên toàn trường - Nhà trường đã triển khai cho tất cả giáo viên lau chùi đồ dùng đồ chơi, phòng học bằng chất khử trùng Cloramin B; nhân viên cấp dưỡng lau chùi đồ dùng đồ dùng, vệ sinh nhà bếp;
22
14
MNTT Hạnh Nguyên
06/QĐ.MNHN ngày 06/KH-MNHN ngày 05/02/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho giáo viên liên lạc và theo dõi tình hình của trẻNhắc nhở các cháu vệ sinh thân thể sạch sẽ , đeo khẩu trang khi đi ra ngoàiNhà trường đã tổng dọn vệ sinh trường lớp, các lớp đã giặt sạp giường, chiếu gối. Đã liên hệ trạm Y tế xin Cloruamin B về để phun và ngâm tẩy đồ chơi, khử trùng phòng lớp, bếp ăn.
23
15MG Bình Phục05/QĐ-MG ngày 05/02/202007/ KH-MG ngày 5/2/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh cá nhân hằng ngày,uống nhiều nước và hạn chế đến nơi đông người, rửa tay bằng xà phòng, xịt tay bằng dung dịch sát khuẩn khô...Cập nhật và triển khai đầy đủ văn bản của các cấp, văn bản của nhà trường. Thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch bệnh: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh lớp học, trường, đồ dùng dạy học, đồ chơi của học sinh, vệ sinh bếp ăn. Phối hợp với Trạm y tế xã để phun thuốc khử trùng. Nộp các kế hoạch, quyết định, bảng phân công phòng chống dịch bệnh cho địa phương
24
16MG Bình Giang07/QĐ-MG ngày 07/02/202002/ KH-MG ngày 07/02/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh cá nhân hằng ngày,uống nhiều nước và hạn chế đến nơi đông người, rửa tay bằng xà phòng, xịt tay bằng dung dịch sát khuẩn khô...-Xây dựng kế hoạch của nhà trường, về phòng chống dịch, Phân công CBGVNV tổng dọn vệ sinh lau chùi phòng học, dụng cụ đồ dùng bán trú, đồ chơi của trẻ. Nhà trường cập nhật các thông tin hằng ngày về phòng chống dịch; Tham mưu với địa phương, phối hợp với trạm y tế về phòng chống dịch
25
17MG Bình Dương30/ QĐ-MG ngày 4/2/202029/ KH-MG ngày 4/2/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh cá nhân hằng ngày,uống nhiều nước và hạn chế đến nơi đông người
26
18MG Bình Minh03/QĐ-MG ngày 07/02/2020Kế hoạch số 02/ KH-MG ngày 07/02/2020 về phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mơí của vi rút coronaTổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh cá nhân hằng ngày,uống nhiều nước và hạn chế đến nơi đông người, rửa tay bằng xà phòng.-Xây dựng kế hoạch của nhà trường, về phòng chống dịch, Phân công CBGVNV tổng dọn vệ sinh lau chùi phòng học, dụng cụ đồ dùng bán trú, đồ chơi của trẻ. Nhà trường cập nhật các thông tin hằng ngày về phòng chống dịch; Tham mưu với địa phương, phối hợp với trạm y tế về phòng chống dịch
27
19MG Bình Đào05/QĐ-MG ngày 07/02/2004/KH-MG ngày 07/02/2020Tổ chức họp và phân công đến CBQL-GV.NV trên từng điểm trường cụ thể Nhắc nhở phụ huynh thực hiện đeo khẩu trang cho trẻ, vệ sinh cá nhân trẻ và không cho trẻ đến nơi đông ngườiTriển khai đầy đủ các văn bản của các cấp có liên quan đến phòng chóng dịch. Xây dựng Kế hoạch và ra Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vỉ rút corona gay ra.Chỉ đạo cho GV nhân viên dọn vệ sinh sát khuẩn đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Lau chùi phòng học . Vệ sinh môi trường sạch sẽ. Phối hợp với Hội phụ nữ xã phát khẩu trang cho học sinh CBQL-GV-NV trong trường. Giáo viên giữ mối liên hệ với phụ huynh để nắm bắt tình của trẻ khi ở nhà.
28
20MG Bình Triều01/QĐ-MG ngày 03/02/202008/KH-MG ngày 04/02/2020Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ, từng cán bộ, gióa viên, nhân viên trong toàn HĐSP- Nhà trường chỉ đạo GVCN thường xuyên liên lạc với những phụ huynh có trẻ bị sốt, ho để theo dõi; tuyên truyền cho trẻ cách phòng bệnh như: rửa tay bằng xà phòng, uống nhiều nước, hạn chế đến nơi đông người; nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; không tiếp xúc với các vật nuôi như chó, mèo...Triển khai đầy đủ các văn bản của các Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT về công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra; Xây dựng kế hoạch phòng, chóng dịch viêm đường hô hấp cấp; ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra; Nhận thuốc khử trùng ở trạm y tế xã và tiến hành phun thuốc khử trùng ở 3 điểm trường
29
21MG Bình Sa01/QĐ-MG
ngày
01/KH-MG
ngày
Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trường đứng từng điểm trường để chỉ đạo phòng chống dịch bệnh- Nhà trường chỉ đạo GV kết nối với phụ huynh theo dõi và quản lý học sinh , vệ sinh cá nhân với môi trường sạch sẽTriển khai tốt các hoạt động như:Phun thuốc khử trùng, nhận thuốc khử trùng CloraminB của Trạm Y tế phát cho các lớp để vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Triển khai đầy đủ văn bản của các cấp , nhà trường thành lập được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp có danh sách kèm theo
30
22MG Bình Hải01/QĐ - MG ngày 02/KH - MG ngày Tổ chức họp, phân công nhiệm cho GV, NV trong trường- Nhà trường chỉ đạo GV kết nối với phụ huynh theo dõi và quản lý học sinh (Không có hs đi chơi chổ đông người), vệ sinh cá nhân với môi trường sạch sẽTriển khai đầy đủ các văn bản các cấp, nhận thuốc khử trùng CLORAMINB của Trạm y tế để phát cho các lớp vệ sinh
31
23MG Bình Tú06/QĐ -TMG ngày 05/02/202004/KH -TMG ngày Tổ chức họp vào ngày 08/02/2020.Nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng, uống nhiều nước và hạn chế đến nơi đông người. Tuyên truyền đến các phụ huynh trong công tác phòng chống dịch bệnh. - Ngày 07/02/2020 nhận thuốc khử trùng CloraminB của Trạm Y tế cấp phát cho 4 điểm trường để vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Triển khai đầy đủ văn bản của các cấp, nhà trường thành lập được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp có danh sách kèm theo;
- Ngày 08/02/2020: Nhà trường triển khai đầy đủ văn bản của các cấp, văn bản của nhà trường đến 100% CBGVNVN.
- Ngày 10/02/2020: Phun thuốc khử trùng phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV gây ra.
32
24MG Bình Trung12/QĐ-MGBT ngày 03/02/202009/KH-MGBT ngày 03/02/2020Tổ chức họp triển khai các văn bản về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút cúm Corona gây ra và phân công nhiệm Ban chỉ đạo và đến từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn; Tuyên truyền đến các phu huynh trong công tác phòng chống dịch bệnh qua hệ thống âm thanh của nhà trường
- Cập nhật tình hình dịch bênh Corona để thống nhất các biện pháp xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh.
- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của trạm Y tế xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bênh trong nhà trường.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định về hoạt động phòng chống dịch trong khu vực nhà trường.
- Huy động các nguồn lực trong trường và của tập thể, cá nhân phòng chống dịch trong trường.
- Chỉ đạo các khối lớp, tích cực thực hiện Quy định về vệ sinh môi trường lớp học. Chỉ đạo các giáo viên trong tổ, đôn đốc, kiểm soát các trường hợp học sinh, giáo viên có biểu hiện cảm cúm, yêu cầu những người này đến Trạm y tế ngay, thực hiện các biên pháp tránh lây lan virus.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, phụ huynh & thành viên trong tổ; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, tranh, bảng tin, truyền thanh nội bộ,...
Tăng cường giám sát việc thự hiện vệ sinh đồ dùng trong các lớp học, các khu vui chơi, sinh hoạt của trẻ.
33
25MNTT Trúc Đào01/QĐ-MNTĐ
ngày
01/KH-MNTĐ
ngày
Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh cá nhân hằng ngày,uống nhiều nước và hạn chế đến nơi đông người
34
26MG Bình An07/QĐ-MGBA ngày 06/02/202003/KH-MGBA ngày 06/02/2020Tổ chức họp triển khai các văn bản và phân công nhiệm Ban chỉ đạo và đến từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn; Tuyên truyền đến các phu huynh trong công tác phòng chống bệnh.- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của trạm Y tế xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bênh trong nhà trường.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định về hoạt động phòng chống dịch trong khu vực nhà trường.
- Huy động các nguồn lực trong trường và của tập thể, cá nhân phòng chống dịch trong trường.
- Chỉ đạo các khối lớp, tích cực thực hiện Quy định về vệ sinh môi trường lớp học. Chỉ đạo các giáo viên trong tổ, đôn đốc, kiểm soát các trường hợp học sinh, giáo viên có biểu hiện cảm cúm, yêu cầu những người này đến Trạm y tế ngay, thực hiện các biên pháp tránh lây lan virus.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, phụ huynh & thành viên trong tổ; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, tranh, bảng tin, truyền thanh nội bộ,...
- Tăng cường giám sát việc thự hiện vệ sinh đồ dùng trong các lớp học, các khu vui chơi, sinh hoạt của trẻ.
35
27MG Bình Nam03/QĐ-MGBN ngày 04/02/202003/KH-MGBN ngày 04/02/2020Tổ chức họp triển khai các văn bản và phân công nhiệm Ban chỉ đạo và đến từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn; Tuyên truyền đến các phu huynh trong công tác phòng chống bệnh.
36
28MG Bình Quế03/QĐ-MG ngày 05/02/202004/KH-MG ngày 05/02/2020Tổ chức họp triển khai các văn bản và phân công nhiệm Ban chỉ đạo và đến từng CBGVNV trong nhà trườngNhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn; Tuyên truyền đến các phu huynh trong công tác phòng chống bệnh; Tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh qua hệ thống âm thanh của nhà trường- Triển khai các văn bản đến 100% CBGVNV; Hướng dẫn học sinh việc đeo khẩu trang, rủa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; Tuyên truyền cách phòng chống dịch bằng hệ thống âm thanh của nhà trường trong giờ đón và trả trẻ; Phối hợp với Trạm y tế nhận thuốc sát khuẩn Cloramin B; Giáo viên tập trung lau chùi đồ dùng đồ chơi, phòng học bằng thuốc sát khuẩn; Nhân viên cấp dưỡng lau chùi đồ dùng nhà bếp, sàn nhà; Nhân viên bảo vệ phun thuốc khử trùng tất cả các phòng và khuôn viên toàn trường
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105