จิตจักรพรรดิ์ ฉบับการ์ตูน เล่มที่ ๑ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลา1.ชื่อ-นามสกุล
2.จำนวนเงินที่โอน (บาท)
3.วันที่โอน4.เวลาที่โอน
5.จำนวนหนังสือที่ต้องการรับ
9.หมายเหตุ / อื่น ๆ
10.ตรวจสอบการรับเงิน
11.รับจริง12.บริจาค 13.รวม
2
10/8/2016, 12:33:23ศิรินันท์ นิลรุ่งรัตนา545.0210/8/201612:30:005
ถ้าได้ถูกกว่านี้ เงินส่วนที่เหลือฝากทำบุญ
ได้รับแล้ว 55
3
10/8/2016, 18:14:47ปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์360.0210/8/201618:04:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 33
4
11/8/2016, 8:06:58ลาวัลย์ และ วฬษ อัตตาภิบาล216011/8/20168:04:0020ได้รับแล้ว 2020
5
11/8/2016, 8:14:39พนิดา วังทิพย์รักษ์760.2111/8/20168:04:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 77
6
12/8/2016, 9:08:11สุขะโณ ดิสนีเวทย์2,080.8812/8/20169:12:0010ได้รับแล้ว 101020
7
13/8/2016, 12:34:23นางปภัคอร ศุกระมงคล2160.6113/8/201612:27:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ช่วงตค ไม่แน่ใจจะย้ายบ้านหรือยังค่ะ แต่กลัวจะลืม ถ้ามีเวลา รบกวนแจ้งว่ากำลังจะจัดส่งหนังสือเมื่อไหร่ได้ไหมคะ จะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
ได้รับแล้ว 2020
8
13/8/2016, 19:39:24คณิสรา บูรณเบญญา545.0613/8/201613:07:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ขอบคุณค่ะได้รับแล้ว 55
9
14/8/2016, 18:12:09ดร.สุเมธ โสฬศ1000.0914/8/201614:46:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 1010
10
14/8/2016, 19:44:04แน้น2,58814/8/201615:20:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 2424
11
15/8/2016, 20:50:15กรปภา ศรีบุญเรือง130.0215/8/201620:47:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 11
12
15/8/2016, 20:51:30รัสรินทร์ เมธีเลิศพงศ์34515/8/201620:44:003ได้รับแล้ว 33
13
15/8/2016, 21:13:08ฉัตราภรณ์ วรวงษ์545.1315/8/201621:07:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 55
14
15/8/2016, 21:13:37คุณแป้ง 2000.0115/8/201619:24:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
เพื่อนพี่โมโม่ได้รับแล้ว 2020
15
16/8/2016, 10:40:28ฉัตต์ธวัล รัชมงคลสิริ130.0816/8/201610:38:001ได้รับแล้ว 11
16
16/8/2016, 10:42:24ขวัญหทัย มงคลเจริญโชค545.6816/8/201610:29:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 55
17
16/8/2016, 16:14:50
วรรณิภา สุขมากอนันต์ ฉัตรอุทัย
10998/12/201615:20:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่าน ที่ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมทำความดีที่แสนดีงามนี้
ได้รับแล้ว 1010
18
16/8/2016, 18:13:27กานต์ ปินตา130.9916/8/201617:53:001ได้รับแล้ว 11
19
16/8/2016, 18:34:31พี่เบลล์จ้า216015/8/20160:00:000
พี่โอน ibanking แบบตั้งล่วงหน้า เลยไม่ทราบเวลาโอนแน่นอนจ้ะ อนุโมทนาทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ _/\_
ได้รับแล้ว 2020
20
16/8/2016, 21:19:52ฐตารีย์ วงศ์สุวานิช345.1816/8/201621:17:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 33
21
16/8/2016, 23:00:57ศิริรัตน์ เพ่งบุญ และ LS330.0816/8/201621:52:001 เล่ม
ขอรับหนังสือ 1 เล่มนะคะ โอนค่าจัดส่งไปแล้วจำนวน 30฿ ส่วนหนังสือที่เหลือขอร่วมนำไปบริจาคทำบุญกับโครงการนะคะ^.^
ได้รับแล้ว 33
22
17/8/2016, 9:44:38ปัทมาสน์ ชูพูล1000.0217/8/20169:40:009ได้รับแล้ว 99
23
17/8/2016, 10:43:27ศันสนี งามณรงค์กิจ345.0917/8/201610:35:003 เล่มได้รับแล้ว 33
24
17/8/2016, 12:21:22วิริ พงษ์แจ้ง600.0217/8/201612:20:005ได้รับแล้ว 55
25
17/8/2016, 20:07:06น.ส.กันตพัฒน์ แต่สกุล555.5517/8/201619:55:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้กัน
ได้รับแล้ว 55
26
17/8/2016, 23:52:01สมชาติ อัศวบัณฑิต1200017/8/201618:23:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 120120
27
18/8/2016, 23:57:45ปริญธร สุขสุวรรณ์34518/8/201623:51:003เล่มได้รับแล้ว 33
28
19/8/2016, 13:34:16ณัฐชา เวชกาญจนา54519/8/20169:54:005ได้รับแล้ว 55
29
19/8/2016, 14:09:55นางชนิตา พยุงวงษ์345.4519/8/20167:12:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 33
30
20/8/2016, 7:58:10พรทิพย์ เพ็ญสุวรรณ1000.2820/8/20167:54:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ขอเลขพัสดุในการส่งด้วยค่ะ
ได้รับแล้ว 99
31
20/8/2016, 19:52:37ชิตชไม จุลศักดิ์200.3320/8/201619:47:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
หรือว่าหากหนังสือออก อยากให้มีจุดนับรับหนังสือ และวันเวลาพร้อมกัน เพื่อทีมงานจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งหนังสือค่ะ
ได้รับแล้ว 11
32
20/8/2016, 20:01:19อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา130.9920/8/201619:58:001ได้รับแล้ว 11
33
22/8/2016, 15:10:37ศรันย์ธร พรจันทร์ทอง130.0122/8/201615:05:001เล่มได้รับแล้ว 11
34
22/8/2016, 18:42:26เบญจมาศ หาญวุฒินานนท์25022/8/201618:19:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 22
35
22/8/2016, 20:49:12รินปวีร์ โรจน์ปัณณสิริ599.1722/8/201620:46:005ได้รับแล้ว 55
36
24/8/2016, 20:55:47วราภรณ์ ชวลิตสาโรจน์13024/8/201615:48:00 1 เล่มได้รับแล้ว 11
37
25/8/2016, 15:02:44วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์50025/8/201614:55:003 เล่ม
หนังสือเรื่องนี้ดีมาก ขอบคุณทีมงานที่จัดทำฉบับการ์ตูนออกมา ภาพตัวอย่างสวย น่าอ่านมากค่ะ
ได้รับแล้ว 314
38
27/8/2016, 17:58:02กาลวิน ชัยนิมิตวัฒนา245.0427/8/201617:53:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 22
39
27/8/2016, 22:46:47รังสิยา รุจิรวณิช130.0318/8/201620:51:00/. 1 เล่ม
โอนค่าขนส่งให้. 30 บาทค่ะ
ได้รับแล้ว 11
40
28/8/2016, 21:15:59สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล50028/8/201617:58:002อนุโมทนาค่ะได้รับแล้ว 224
41
31/8/2016, 21:55:36Boonyaporn-Nopadol 108031/8/201621:49:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 1010
42
1/9/2016, 9:55:10พิชญฺจิรา หิรัญนุเคราะห์400.0112/8/20169:50:001ได้รับแล้ว 123
43
1/9/2016, 10:09:25น.ส.ดวงใจ ดำรงสิริรัช545.459/1/201610:05:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 55
44
1/9/2016, 13:34:55นภดล ศุภสวัสดิกุล10001/9/201611:57:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 1910
45
1/9/2016, 14:51:35ดารินทร์ เฟื่องคอน130.039/1/201614:50:001ได้รับแล้ว 11
46
1/9/2016, 17:47:23คณิสรา บูรณเบญญา500.061/9/201617:43:006เล่มค่ะได้รับแล้ว 44
47
2/9/2016, 7:40:06อัปสรา กาญจนกันทร์5009/2/20167:34:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 44
48
2/9/2016, 10:00:02สุวินา ชึขุนทด1080.052/9/20166:47:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
id LINE suwina99ได้รับแล้ว 1010
49
2/9/2016, 12:05:56ห้องธรรมะใจสว่างเชียงดาว500.119/2/201612:02:00
แล้วแต่จะกรุณา ทำมาแจกเป็นธรรมทาน www.jaisawang.net
ขออนุโมทนาค่ะ สาธุๆๆ
ได้รับแล้ว 55
50
2/9/2016, 15:24:39นันทวัน เด่นสุนทร130.052/9/201615:20:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับแล้ว 11
51
3/9/2016, 0:54:28ธีรภัทร์ แสงทอง5013/9/25590:39:00
จำนวนมากที่สุดที่ต้องการรับ
ได้รับยอดแล้ว กรุณา แจ้งกลับทาง เมล์ ด้วยครับ
ได้รับแล้ว 44
52
3/9/2016, 9:28:44ศลาลักษณ์ สุวรรณณาลััย130.033/9/20169:20:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
53
3/9/2016, 12:04:03สิริเพ็ญ จินากุล5013/9/201611:59:001ได้รับแล้ว 134
54
3/9/2016, 12:07:09ผุดผาด พงศ์เจริญสุข2453/9/201612:03:00รับเต็มจำนวน
ขออนุโมทนาในการทำสื่อนี้นะคะ ขอเผยแพร่สิ่งดีๆ นี้เป็นกว้างไกลยิ่งขึ้นค่ะ
ได้รับแล้ว 22
55
3/9/2016, 19:51:57ธานี ชินชูศักดิ์ (พ่อไก่อู)300.013/9/201619:49:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 22
56
4/9/2016, 15:05:46เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์545.459/4/201614:57:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
57
4/9/2016, 22:29:30สุพิชญ์นันท์ พิชญ์นัชชา345.034/9/201614:00:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 33
58
5/9/2016, 11:06:11คัทลียา ทีราบาสซี3459/5/255911:03:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 33
59
5/9/2016, 14:16:57กรวรรณ อรรถจินดา21615/9/201614:06:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 2020
60
5/9/2016, 16:31:28สุจิตรา พงศ์เจริญยง1300.255/9/201614:06:00รับเต็มจำนวนลืมส่งค่าจัดส่งค่ะได้รับแล้ว 1313
61
5/9/2016, 17:08:05เต้ย6665/9/201617:02:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 66
62
5/9/2016, 20:12:36กัญญภา เบญญานภัทรกุล345.845/9/201618:09:00รับ3เล่มได้รับแล้ว 33
63
6/9/2016, 13:54:08นุชนาถ เพ็งมาก1309/6/201613:50:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
64
6/9/2016, 22:23:26สุจิตรา พงศ์เจริญยง100.256/9/20160:10:00
โอนค่าส่งมาค่ะ เมื่อวานลืมรวมค่าส่งมาให้ค่
โอนค่าส่งมา100.25 บาทหนังสือที่สั่งจองเมื่อวาน 1300.25 บาทค่ะ
ได้รับแล้ว 0
65
6/9/2016, 22:36:52นางสาวทรรศนีย์ จันทร์สอน10609/6/201622:30:00
รับเอง 5 เล่ม นำไปบริจาคตามสมควร 5 เล่มค่ะ
ได้รับแล้ว 5510
66
7/9/2016, 10:31:40เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล5457/9/201610:29:003
อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะคะ ^/\^
ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมบุญนะคะ
ได้รับแล้ว 325
67
8/9/2016, 12:45:58คุณานันต์ แสงโอภาส1309/8/20160:44:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
68
9/9/2016, 11:36:29บุผา หลวงอาจ545.019/9/201611:30:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
69
9/9/2016, 15:31:09ทัศนีย์ แย้มกลิ่น1000.249/9/201615:13:00รับ 5 เล่มค่ะได้รับแล้ว 5510
70
9/9/2016, 22:10:18สุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์ 2009/9/201622:03:00
ให้ทีมงานบริจาคตามสมควรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ ได้รับแล้ว 22
71
10/9/2016, 14:59:23
คุณวรรณรัตน์ อวิคุณประเสริฐ
54510/9/201614:46:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
72
10/9/2016, 19:40:19สิทธินนท์ ทองกุลภัทร์54510/9/201618:52:00รับเต็มจำนวน
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ได้รับแล้ว 55
73
10/9/2016, 23:16:16นายพิศะนุนาจ โรจน์จรัสไพศาล24510/9/201623:10:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 22
74
11/9/2016, 0:08:43สุภา ทองมี5459/11/20160:03:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
75
11/9/2016, 4:07:16ธันย์ณิชา เจริญจิตตารมย์13011/9/20164:00:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
76
11/9/2016, 6:40:38กลันทิกา กาญจนะพังคะ10011/9/20166:36:00
ขอนำไปบริจาคให้ตามสถานที่ต่างๆ ตามทีมงานเห็นสมควร
ขออนุโมทนากับคุณดังตฤณและทีมงานทุกๆท่านคะ
ได้รับแล้ว 11
77
11/9/2016, 9:45:31พรินทร์ สุทธิวรรณ2045.1111/11/20169:39:005
อนุโมทนากับเหล่านางฟ้าและพี่โมโม่อย่างยิ่งค่า
ได้รับแล้ว 51520
78
11/9/2016, 12:57:03สุพัตรา ชิงนวรรณ์54511/9/201612:52:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
79
12/9/2016, 9:05:53สุปราณี ต้นเกษ34511/9/201618:35:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 33
80
12/9/2016, 13:59:32สรวีย์1309/12/201614:00:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
81
12/9/2016, 15:21:43นางสาวอริศรา ประสงค์33012/9/201615:18:001ได้รับแล้ว 123
82
13/9/2016, 15:58:04ภัครวี อนันตธนนิษฐ์104513/9/201615:53:00 รับ 5 เล่ม ได้รับแล้ว 5510
83
13/9/2016, 16:25:54สมมน เตชวรรณสิทธิ์216013/9/255916:20:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 2020
84
14/9/2016, 9:59:11นัทธมน พฤฒิพฤกษ์106014/9/20169:34:00รับเต็มจำนวน
โอนจากบัญชีกสิกรไทย สาขาชุมพร
ได้รับแล้ว 1010
85
14/9/2016, 22:34:26เอม โรจนรัตน์13014/9/201622:31:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
86
15/9/2016, 13:29:26นายทรงศักดิ์ ไม้หอม33015/9/201613:19:00
รับ1เล่มบริจาค2เล่ม
ขอบคุณครับที่สร้างสิ่งดีๆให้สังคม
ได้รับแล้ว 123
87
15/9/2016, 15:05:45หฤทัย วงศ์มานะโชติ50015/9/201614:53:00
บริจาคให้ห้องสมุด
ได้รับแล้ว 55
88
15/9/2016, 15:27:07วิพุธ อารยางกูร63015/9/201615:20:001ได้รับแล้ว 156
89
15/9/2016, 15:50:41ชวสรพ์ กิติภพสวัสดิ์63015/9/201615:44:00 2เล่ม
อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะคะ
ได้รับแล้ว 246
90
15/9/2016, 17:21:50ครอบครัวลิลิตธรรมพันธ์50015/9/201616:02:00บริจาคเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
91
16/9/2016, 8:26:15
คุณนฤมล สุพละเศรษฐ์ (โอนบัญชีในนามคุณนิพนธ์ สุพละเศรษฐ์)
20016/9/20168:18:00
ขอร่วมบุญพิมพ์หนังสือค่ะ
ขออนุโมทนาสาธุได้รับแล้ว 22
92
16/9/2016, 10:10:54อาทิตย์ เรืองสินทรัพย์13015/9/201616:55:00รับเต็มจำนวนได้รับแล้ว 11
93
16/9/2016, 11:25:10พัสชญาพร พินิจพุทธพงศ์33016/9/201611:17:001 เล่ม
ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและทุกท่านด้วยค่ะ
ได้รับแล้ว 123
94
16/9/2016, 13:41:42ญาณินท์ กาญจนาปิ่นโชติ124516/9/201613:38:00
รับ 5 เล่ม บริจาค 7 เล่ม
ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและทุกท่านด้วยค่ะ
ได้รับแล้ว 5712
95
16/9/2016, 14:20:51
ดุจดวงใจ วรวิชญวงศา และ ธิติมา กระจ่างจินดา
100016/9/201614:20:00บริจาคเต็มจำนวนได้รับแล้ว 1010
96
16/9/2016, 14:54:37ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล206016/9/201614:51:00
รับ 10 เล่ม บริจาค 10 เล่ม
line id: bychanatdaได้รับแล้ว 101020
97
16/9/2016, 15:34:17ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร250016/9/201614:51:00บริจาคเต็มจำนวน
อยากส่งใบเสร็จการโอนเงินให้ด้วย เพื่อยืนยันว่าเราโอนจริง จะส่งทางไหนคะ
ได้รับแล้ว 2525
98
16/9/2016, 18:56:02อัญชลี อุดมเกียรติกูล50016/9/201614:07:00บริจาคเต็มจำนวนได้รับแล้ว 55
99
16/9/2016, 21:17:32ปารณีย์ ด้วงอิ่ม166516/9/201619:55:00บริจาคเต็มจำนวน
ถ้าทีมงานเห็นว่าหนังสือมีเนื้อหาที่เหมาะสม มอบให้กับโรงเรียนประถมได้ ก็อยากมอบให้ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กๆมาจากครอบครัวยากจน ส่วนใหญ่อาศัยตามทางรถไฟค่ะ
ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

และสุดท้าย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้น ม.1-3 พี่เณรแทบทั้งหมดมากจากครอบครัวที่ยากจนมาก ไม่สามารถส่งลูกเรียนได้ จึงบวชเณรเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ หากทางทีมงานพิจารณาแล้วเห็นสมควร สามารถถวายได้ ไม่ขัดต่อพระวินัย กรุณาจัดส่งตามที่อยู่นี่นะคะ
โรงเรียนตราชูพิทยาคม
วัดตราชูวนาราม เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เป็นวัดใกล้บ้านที่ไปเป็นประจำ แต่ทางวัดไม่ค่อยมีปัจจัยในการบำรุงโรงเรียนเลยค่ะ มีเณรจำนวนประมาณ 70 รูป ค่ะ
ได้รับแล้ว 1616
100
16/9/2016, 23:08:36สิปป์พรรณ โมสิกรัตน์54516/9/201618:42:00
,รับเอง 4 เล่ม บริจาค 1 เล่ม
ได้รับแล้ว 415
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1